Destinatia Turistica - Sinaia

74
Sinaia - Destinaţie turistică - 0

Transcript of Destinatia Turistica - Sinaia

Page 1: Destinatia Turistica - Sinaia

Sinaia - Destinaţie turistică -

- 2010 -

0

Page 2: Destinatia Turistica - Sinaia

Cuprins

Prima parte

Cap I. Prezentarea destinaţiei………………………………………………………………..…3

I.1. Prezentare generală…………………………………………………………………………3

I.2. Analiza SWOT……………………………………………………………………………..9

I.3. Motivaţii de alegere a destinaţiei…………………………………………………………..10

Cap II. Analiza pieţei...................................................................................................................11

II.1. Identificarea pieţei...............................................................................................................11

II.1.1. Tipuri de piaţă...............................................................................................................11

II.1.2. Starea cererii.................................................................................................................11

II.1.3. Dimensiunile pieţei.......................................................................................................12

II.1.4. Perspective de dezvoltare.............................................................................................13

II.1.5.Concurenţa....................................................................................................................14

II.2. Segmentarea pieţei...............................................................................................................15

II.3. Piaţa ţintă..............................................................................................................................16

II.4. Factori care influenţează comportamentul consumatorului.................................................17

Partea a II-a

Cap III. Produsul turistic............................................................................................................19

III.1. Descriere detaliată..............................................................................................................19

III.1.1. Agenţia de turism Next Voyage.................................................................................19

III.1.2. Produsul Turistic Sinaia-centrul distracţiei – detaliere.............................................20

III.2. Atributele produsului şi analiza pe componente................................................................21

III.2.1. Transportul.................................................................................................................22

1

Page 3: Destinatia Turistica - Sinaia

III.2.2. Cazarea la pensiunea Marald.......................................................................................22

III.2.3. Alimentaţia...................................................................................................................24

III.2.4. Agrementul..................................................................................................................24

III.3. Mediul de marketing..........................................................................................................28

Cap. IV Politica de preţ...............................................................................................................30

IV.1. Factori care influenţează preţul.........................................................................................30

IV.2. Strategia de preţ.................................................................................................................33

IV.3. Nivelul preţului..................................................................................................................34

Cap.V Politica de promovare......................................................................................................35

V.1. Reclama-marketing direct...................................................................................................35

V.2. Promovarea vânzărilor........................................................................................................38

V.3. Relaţiile publice..................................................................................................................41

Anexe.............................................................................................................................................44

2

Page 4: Destinatia Turistica - Sinaia

Cap. I Prezentarea destinaţiei - Sinaia

I.1. Prezentare generală

Oraş situat la poalele munţilor Bucegi şi cunoscut mai ales datorită imporanţei sale turistice,

Sinaia se află în judeţul Prahova, la circa 60 km nord-vest de Ploieşti şi la 50 km sud de Braşov.

Amplasat într-o zonă muntoasă,altitudinea oraşului variază între 767 m şi 1.055m. Sinaia are

statut de staţiune turistică şi balneo-climaterică.

Atestarea documentară a oraşului Sinaia datează din anul 1874,iar numele a fost preluat de la

cel al Mănăstirii Sinaia, acesta provenind de la numele Muntelui Sinai.

Dezvoltarea oraşului Sinaia ca staţiune turistică a luat amploare începând cu a doua jumatate

a secolului al XIX - lea, odată cu construirea şoselei Sinaia - Braşov (1847), a căii ferate

Bucureşti - Sinaia (1879), şi, mai ales, a castelului Peleş, care a transformat Sinaia într-un centru

al vieţii politice şi o zonă rezidenţială privilegiată. În oraş a fost construit un număr mare de

reşedinţe private, amplasate în zone pitoreşti şi beneficiind de o arhitectura (exterioară şi

interioară) deosebită.

Dotările de patrimoniu muzeistic şi arhitectural ale oraşului Sinaia – Mănăstirea Sinaia,

Castelul Peles,etc., se situează la un nivel de excepţie.Sinaia este o staţiune în care primordială

este activitatea turistică. Valenţele de staţiune cu sezon permanent şi dezvoltarea sa social-

economică au contribuit la înzestrarea Sinaiei cu o bază materială importantă: hoteluri,

restaurante, pensiuni, telecabină, case de odihnă, spaţii culturale, tabere şcolare, ş.a. toate acestea

contribuind la afirmarea puternică a turismului montan în zonă. Capacitatea actuală de cazare

este de aproximativ 5.000 de paturi, din care 2600 în 16 hoteluri clasificate între 1 şi 4 stele.

Cadrul natural:

Munţii Bucegi, apar ca o cetate străjuind

Sinaia.Altitudinile lor sunt între 2000-2500m şi prezintă

abrupturi impresionante pe margine şi un vast platou de

altitudine, cunoscut sub denumirea de Platoul Bucegilor.

3

Page 5: Destinatia Turistica - Sinaia

Munţii Bucegi şi Munţii Gârbova înconjoară Sinai ape o lungime de 9 km. Dintre numeroasele

vârfuri ce domină peisajul, remarcăm: Vânturişul (1942 m.), Vârfu cu Dor (2030 m.), Furnica

(2103 m.), Piatra Arsă (2044 m.), Jepii Mari (2071 m.), Jepii Mici (2173 m.). Unele stânci,

precum Mecetul Turcesc, Sfanta Ana, Piatra Arsă, sunt blocuri imense de calcar, apărute sub

această formă datorită eroziunii. Alte stânci au forme ciudate şi înălţimi între 5-15 m., cum sunt:

Babele, Sfinxul, Masa Ciobanului ş.a..

Climatul zonei este subalpin, cu veri răcoroase (media lunii iulie este de 14-16°C) şi cu ierni

nu foarte friguroase pentru o staţiune montană (media lunii ianuarie este de -3,5°C). Temperatura

medie anuală este în jur de 6,5°C iar media precipitaţiilor 800-1000 mm anual. Stratul de zăpadă

căzut iarna persistă de la sfâşitul lui septembrie până la sfârşitul lui martie. Clima caracterizată

de o presiune atmosferică scăzută – 67 mm coloană de mercur, cu o atmosferă puternic

ionizată,cu un aer curat, bogat în ozon şi radiaţii ultraviolet, cu numeroase izvoare cu ape

minerale sulfuroase, bicarbonate,calcice , cu magneziu, cu oligominerale, staţiunea Sinaia,

numită şi “Perla Carpaţilor”, furnizează condiţii excelente de tratament pentru diferite tulburări:

digestive, respiratorii, etc.

Cadrul antropic:

Potenţialul turistic-cultural la nivelul localităţii Sinaia este atractiv şi variat, fiind

reprezentată de fondul etno-folcloric originar, manifestări folclorice şi sărbători tradiţionale,

castelul Peleş, Casa memorială George Enescu, Mănăstirea Sinaia.

Într-un mod mai detaliat al potenţialul antropic al zonei poate fi împărţit în următoarele

categorii: potenţial socio-demografic: reprezentat de oraşul Sinaia; potenţial tehnico-economic

format din construcţii contemporane şi unităţi economie; instituţii şi evenimente culturale

formate din muzee, instituţii cultural-artistice : biblioteci şi cămine cultural, festivaluri; atracţii

cultural-artistice alcătuite din vestigii arheologice: Castelul Peleş; monumente istorice şi de artă:

Mănăstirea Sinaia; etnografie şi folclor:arhitectura populară şi religioasă: case ţărăneşti din

lemn; creaţie şi tehică populară meşteşugărească prin prelucrarea lemnului, ţesături, împletituri şi

port popular,etc.

Staţiunea Sinaia deţine obiective de interes touristic deosebit, legate de trecutul istoric al

localităţii şi de activitatea unor personalităţi cultural care au trăit şi creat aici.Principalele

4

Page 6: Destinatia Turistica - Sinaia

obiective turistice ale staţiunii Sinaia sunt: Castelul Peleş, Castelul Pelişor, Mănăstirea Sinaia,

Casa memorială George Enescu.

Castelul Peleş:

Situat în Sinaia, pe Vale Prahovei, Castelul Peleş a fost

construit la dorinţa regelui Carol I al României după

planurile arhitecţilor Johannes Schultz şi Karel Liman şi

a fost decorat de celebrii decorator J.D.Heymann din

Hamburg, August Bembe din Mainz şi Bernard Ludwing

din Viena. Castelul Peleş poate fi considerat cel mai

important edificiu de tip istoric din România, având caracter de unicat şi este, prin valoarea sa

istorică şi artistic, unul dintre cele mai importante monumente de acest fel din Europa cele de-a

doua jumătăţi a secolului al XIX-lea.

Peleşul are 160 de camere şi mai multe intrări şi scări interioare.Turnul central măsoară 66m

înălţime. Castelul are şi o sală de teatru, cu o mică scenă şi 60 de locuri, plus loja regală. Castelul

avea dotări foarte moderne pentru epoca în care a fost construit.De exemplu,plafonul de sticlă al

holului de onoare este mobil, putând fi acţionat de un motor electric, iar încă din anul 1883,

castelul are încălzire centrală.

Peleşul a căpătat importanţă tot mai mare devenind reşedinţa de vară a familiei regale române,

care petrecea destul de multă vreme acolo,de obicei din mai până în noiembrie. Tot acolo s-au

ţinut importante întruniri politice, cum au fost Consiliile de Coroană din anul 1914(când s-a

hotărât neutralitatea României din primul război mondial) şi în anum 1925.

Pe lângă Peleş, în zonă au fost înălţate încă două construcţii mai mici: Pelişorul şi Foişorul.

Castelul Pelişor:

Situat la câteva sute de metri de castelul Peleş, Pelişorul a construit între 1899-1903 în stilul

Renaşterii Germane. A fost construit din dorinţa lui Carol I

după planurile arhitectului Liman care a colaborat

permanent cu regele. Trebuia să fie mai mult decât un

chalet elveţian, dar nu un castel deoarece, după cum

5

Page 7: Destinatia Turistica - Sinaia

spunea el, “nu puteau exista două castele regeşti”. Cu toate acestea, Pelişorul, cu arhitectura sa,

cu turlele sale acoperite cu ţiglă smălţuită cu, culori vii, cu cele 70 de camere decorate artistic,

este un veritabil castel care a fost locuit permanent vara. Încă de la început a constituit reşedinţa

prinţilor moştenitori: Ferdinand şi Maria. Acolo au crescut şi copii lor Carol(viitor rege),

Elisabeta(regina Greciei), Mărioara(regina Iugoslaviei) şi Nicolae. Din anul 1993, vizitatorii au

prilejul să cunoască fostele apartamente princiare şi regale, camerele de lucru, apartamentele

copiilor, atelierul de pictură al fostei regine Maria, precum şi micuţa Capelă Bizantină amenajată

în interiorul clădirii.

Mănăstirea Sinaia

După 300 de ani de existenţă, monumental continuă să vegheze oraşul

care-i poartă numele şi al cărui simbol spiritual este. În cadrul mănăstirii

sunt mai multe obiective:

- Biserica mică – a fost ctitorită de marele spătar Mihai Cantacuzino –

1695, cel care dă si numele localităţii Sinaia după cel al mănăstirii Sinaia

unde a fost în pelerinaj. Picturile Bisericii au fost realizate de renumitul Pârvu Mutu –

Zugravu(1657-1735).

- Biserica mare – zidită sub stareţii Ioasaf şi Paisie între 1843-1846. Este primul lăcaş de cult de

cult din România iluminat electric.

- Muzeul Mănăstirii Sinaia – primul muzeu religios din ţară,construit în anul 1895 cu ocazia

bicentenarului mănăstirii.

- Clopotniţa – a fost construită în anul 1892; clopotul a fost adus de la turnul Coltea din

Bucureşti şi a fost turnat(1775) şi returnat (1914) şi are 1700 kg.

Casa memorială George Enescu

Realizată într-un stil autentic românesc, Vila

Luminiş a fost folosită de George Enescu ca loc de

odihnă după numeroasele sale concerte, cât şi ca loc de

inspiraţie pentru o parte semnificativă a creaţiei sale.

Faţada casei unde se regăseşte stilul curţilor boiereşti

6

Page 8: Destinatia Turistica - Sinaia

fortificate ale secolului al XVIII-lea, terasa în stil brâncovenesc, precum şi turnuleţul pe care l-a

denumit "foişor" au fost proiectate de însuşi Enescu.

Dupa părăsirea definitivă a ţării,vila Luminiş urma să devină un aşezământ cultural,

conceput ca o casă de odihnă şi reculegere pentru artiştii români şi străini.

Numeroase piese de valoare din cristal, porţelan, metal sau ceramică dau strălucire

interioarelor. În salon se pastrează pianul maestrului, un Ibach, făcut la Lausanne. Etajul

mansardat a fost adăugat de arhitectul casei, Radu Dudescu, pentru a echilibra verticalitatea

turnului în ansamblul vilei şi a devenit locul preferat al maestrului pentru activitatea muzicală. În

camerele mansardei este astăzi prezentat materialul documentar legat de viaţa şi activitatea lui

George Enescu. Tot din salon se pătrunde în camera soţiei lui George Enescu, Maria

Cantacuzino-Enescu.În schimb, camera maestrului se remarcă prin intimitate şi este mobilata

într-un stil autentic românesc. Spaţiile de la parterul vilei au fost destinate personalului de

serviciu, dar tot aici se afla şi apartamentul pentru oaspeţi. Bustul în marmură al lui George

Enescu, aflat la intrarea în vilă, a fost realizat de sculptorul Ion Irimescu.

Vila Luminiş, administrată de Centrul European de Cultură, găzduieşte concerte ale

artiştilor tineri şi consacraţi, ateliere de creaţie şi măiestrie interpretativă - naţionale şi

internaţionale - , simpozioane, audiţii muzicale, expoziţii, constituindu-se într-un valoros centru

muzeal şi cultural.

Cazino Sinaia

Este situat în parcul "Dimitrie Ghica" şi a fost, de

asemenea, construit la iniţiativa lui Carol I. Construcţia

a început în anul 1912 şi a fost terminată un an mai

târziu.Lucrările au fost supravegheate de arhitectul Petre

Antonescu, care de fapt, era şi autorul planurilor.

Cazinoul l-a avut ca prim acţionar pe baronul de

Marcay, acţionar şi al cazinoului din Monte-Carlo, după

arhitectura căruia a fost construit şi cel din Sinaia.

7

Page 9: Destinatia Turistica - Sinaia

Stâncile din Poiana Stânii

Stâncile "Franz Joseph" sunt situate lângă

cabana Poiana Stânii. Acestea au fost amenajate

în timpul domniei familiei regale, cu trepte şi cu

balustrade, iar de pe terasa acestora se poate

admira un segment întins din valea superioară a

Prahovei. La stânci se poate ajunge din Poiana

Stânii pe o poteca. Sunt considerate un punct de

belvedere.

Stânca "Sfânta Ana"- la baza acesteia, se afla o mică poieniţă. Peretele cuprindea odinioară

icoane din care se mai păstrează şi astăzi urme. Mica grotă existentă acolo a constituit odinioară

adăpostul unui pustnic. Stânca se găseşte la intersecţia dintre drumul spre Cota 1400 şi drumul

auto spre Poiana Stânii.

 

 Parcul Dimitrie Ghica

Parcul "Dimitrie Ghica" din Sinaia, a fost înfiinţat în anul

1881 iar amenajarea s-a făcut sub îndrumarea arhitectului

peisagist elveţian, Eder. Acesta adăposteşte mai mulţi arbori

seculari, iar în interiorul său se desfăşoara, pe o scenă

amenajată, festivalurile din Sinaia.

Muzeul Rezervaţiei Bucegi

Muzeul este situat în parcul "Dimitrie Ghica" din Sinaia, şi cuprinde exemplare din flora şi

fauna Bucegilor, specii rare şi ocrotite, specii pe cale de dispariţie şi chiar dispărute, precum şi

endemisme (specifice doar Bucegilor).

8

Page 10: Destinatia Turistica - Sinaia

I.2. Analiza SWOT

Puncte tari Oportunităţi

Posibilitatea practicării sporturilor e

iarnă;

Cadrul natural care permite parcurgerea

unor trasee turistice, realizarea unor

drumeţii, etc;

Spaţii de cazare conforme cu ultimele

standarde;

Existenţa obiectivelor turistice naturale

şi antropice;

Prezenţa panourilor şi indicatoarelor

pentru orientare turistică;

Ospitalitatea populaţiei;

Existenţa transportului pe cablu:

telecabină, telescaun;

Buna amenajare a pârtiilor;

Multitudinea spaţiilor de cazare şi de

alimentaţie;

Existenţa spaţiilor pentru distracţii:

baruri, cazino-uri.

Posibilitatea petrecerii sejurului în

această destinaţie în tot timpul anului(atât

sezonul rece, cât şi cel cald);

Poziţia geografică a staţiunii;

Atitudine din e în ce mai bună a

consumatorilor pentru această destinaţie

turistică ;

Promovarea destinaţiei atât în ţară cât

şi în străinătate.

Oferirea de către agenţiile de turism a

unor pachete turistice atractive pentru

toate categoriile de consumatori;

Implicarea autorităţilor în dezvoltarea

staţiunii;

Diferite căi de acces(rutiere,

feroviare);

Puncte slabe Ameninţări

Aglomeraţia din weekend-uri ; Locuri de parcare insuficiente pentru

turişti;

Preţurile concurenţiale practicate de

firmele concurente;

Instabilitate economica, politică;

Dezvoltarea şi promovarea celorlalte

staţiuni ;

9

Page 11: Destinatia Turistica - Sinaia

I.3. Motivaţii de alegere a destinaţiei

Sinaia este una dintre destinaţiile preferate atât de turiştii români, cât şi de cei străini.

Motivele alegerii acestei destinaţii sunt foarte diverse şi difertie în funcţie de sezon. Fluxurile de

turişti sunt influenţate direct de sezonalitate(unii preferând aceasta destinaţie pentru sezonul

cald,iar alţii pentru cel rece). De asemenea, diferenţierea motivelor alegerii se realizează în

funcţie de caracteristicile turiştilor(vârstă,venit,ocupaţie,educaţie).

Frumuseţea zonei montane în care este situată staţiunea Sinaia,pe valea râului Prahova, la

poalele munţilor Vârful cu Dor, Furnica şi Piatra Arsă, atrage tot mai mulţi turiştii pentru

efectuarea unor drumeţii, pentru parcurgerea traseelor montane şi pentru practicarea sporturilor

de iarnă. Cele mai interesante trasee sunt spre Valea Ialomiţei la Cabana Peştera, spre Piatra

Arsă(1.950 m) – 9 km şi Babele(2.206 m), Sinaia – Vârful Piscul Câinelui(1.658 m).

Împătimiţii sporturilor de iarnă aleg Sinaia datorită pârtiilor şi activităţilor organizate acolo.

Transportul pe cablu este realizat de telecabină şi de telescaun care uşurează deplasarea la cele

mai mari altitudini.

Unităţile de cazare: hoteluri cu dotări superioare, vilele elegante, precum şi cazinourile,

grădina zoologică, băile de hidroterapie, centrele de echitaţie şi şcoala de călărie, restaurantele şi

cofetăriile au contribuit la renumele staţiunii Sinaia şi constituie alte motive pentru care turiştii

aleg această destinaţie.

Distracţiile de zi sau de noapte constituie şi ele motive de alegere a destinaţiei pentru turiştii

tineri în special. Barurile, cazinourile şi discotecile stau la dispoziţia turiştilor care doresc să

asculte muzică de calitate, să se distreze, să interacţioneze cu ceilalţi. De asemenea concertele şi

festivalurile organizate la Sinaia motivează şi atrage turiştii.

Ospitalitatea populaţiei, reprezintă un alt motiv pentru care Sinaia este pe lista celor mai

alese destinaţii turistice. Există turişti care aleg Sinaia pentru odihnă şi destindere în mijlocul

naturii.

Autorităţile acestei staţiuni montane desfăşoară mereu activităţi pentru atragerea unui număr

cât mai mare de turişti şi pentru atragerea cât mai multor categorii ale acestora. De cele mai

multe ori turiştii au parte de o simbioză perfectă între cultură, civilizaţie, natură şi spectacol prin

concerte,festivaluri sporturi de iarnă,expoziţii,etc.

10

Page 12: Destinatia Turistica - Sinaia

Cap II Analiza pieţei

II.1. Identificarea pieţei

Existenţa şi evoluţia unei destinaţii turistice este influenţată direct de turişti. De aceea se

încearcă mereu amenajarea spaţiilor şi organizarea activităţilor în funcţie de cerinţele turiştilor.

Pentru îndeplinirea cu succes a tuturor obiectivelor este necesară stabilirea şi analiza pieţei spre

care este orientată întreaga activitate.

II.1.1. Tipuri de piaţă

Piaţa turistică cuprinde mai multe categorii de pieţe:

Piaţa prestatorilor individuali de turism(hoteluri, restaurante, obiective turistice, etc);

Piaţa operatorilor turistici (organizatori de voiaje) – formată din totalitatea persoanelor

care achiziţionează pachete turistice de la un operator turistic:

Piaţa destinaţiei turistice – formată din turiştii unei destinaţii – Sinaia;

Piaţa unui tip de turism – consumatorii care preferă un anumit tip de turism: cultural,

montan, rural, etc.

Piaţa produsului turistic – consumatorii unui anumit produs turistic – a produsului turistic

promovat de agenţia noastră de turism.

II.1.2. Starea cererii

Cererea turistică, formată din numărul persoanelor care îşi manifestă intenţia de a se deplasa

spre o destinaţie sau alta, diferă şi este influenţată de calitatea condiţiilor şi serviciilor oferite

turiştilor, precum şi de atracţiile zonelor. Sinaia, supranumită „Perla Carpaţilor”, este considerată

cea mai cunoscută locaţie turistică din ţara noastră. Majoritatea tour-operatorilor interni

apreciază această staţiune ca fiind liderul naţional în privinţa numărului de vizitatori, indiferent

de anotimp(câteva milioane de turişti anual).

Cererea turistică pentru Sinaia este de mai multe tipuri: negativă - potenţialii clienţi faţă de

oferta turistică sau faţă de această destinaţie; absentă – determinată de indiferenţa faţă de produs,

datorată fie necunoaşterii produsului, fie ignorării beneficiilor pe care acesta le poate aduce; latentă -

cerere pe care nu o poate satisface complet nici unul din produsele existente pe piaţă la momentul

respectiv; completă - când toate locurile în staţiune sunt ocupate,iar agenţia de turism este mulţumită

11

Page 13: Destinatia Turistica - Sinaia

de nivelul vânzărilor şi doreşte să-l păstreze; fluctuantă - influenţată de sezonalitate; excesivă – în

unele perioade prin depăşirea capacităţilor destinaţiei , dar şi ale agenţiei de turism.

Supraaglomerată şi capabilă să satisfacă cele mai exigente pretenţii,atât pentru turiştii

români,cât şi pentru cei străni, Sinaia dispune de un număr mare de structuri de cazare cu preţuri

diferenţiate în funcţie de dotări şi confort.Standardelor internaţionale tehnice li se adaugă o zestre

naturală de invidiat – primăveri blânde,veri răcoroase, presiune atmosferică scăzută – care

contribuie la menţinerea constantă şi chiar la creşterea cererii turistice pentru această destinaţie,

cerere formată dintr-o cerere constantă( turişti care vin în Sinaia periodic indiferent de condiţiile

materiale şi naturale) şi o cerere fluctuantă(turişti care vin în Sinaia doar uneori, alteori alegând

alte destinaţii) .

În ultimii 10 ani, Sinaia înregistrează o creştere a cererii turistice,atât a celei constante cât şi

a celei fluctuante, adică a numărului persoanelor care îşi manifestă intenţia de a se deplasa spre

această staţiune. În perioada actuală(ultimii 2 ani) cererea constantă s-a menţinut, iar cererea

fluctuantă a scăzut ca urmare a scăderii veniturilor populaţiei.

II.1.3. Dimensiunile pieţei

Piaţa este structurată in funcţie de consumatori si nonconsumatori

Consumatori

- clienţi ai concurenţei:

- fideli unei destinaţii concurente: Buşteni, Bran, etc;

- fideli unei agenţii de turism concurente: Travel Tour, Medi Tour, etc;

- fideli unui pachet touristic concurrent;

- fideli unui preţ

- clienţi proprii: fideli acestei destinaţii sau fideli agenţiei de turism.

Nonconsumatori:

- absoluţi:

- persoanele care nu se încadrează în piaţa ţintă a produsului touristic propus.

- persoanele cu handicap

- relativi : persoanele fără venituri sau cu venituri foarte mici ,care nu îşi permit deplasări şi

sejururi

12

Page 14: Destinatia Turistica - Sinaia

Produsul turistic oferit este destinat pentru locuitorii din Iaşi.

Piaţa totală: Număr clienţi vizaţi + Nonconsumatorii relativi + Nonconsumatorii absoluţi

N = 850.000 (populaţia totală)

NCA = 500.000 (aceştia sunt nonconsumatorii absoluţi care nu se încadrează în piaţa

ţintă)

NCR = 200.000(nonconsumatori relativi)

Nc = N – NCA – NCR = 150.000(consumatori)

Capacitatea pieţei: Cp = Nc x q(număr produse cumpărate) x f(frecvenţa)

Cp =150.000 x 1 x 1 = 150.000

Potenţialul pieţei: Pp = Cp x p(preţ)

Pp = 150.000 * 483 RON = 72.450.000 RON

II.1.4. Perspective de dezvoltare

Creşterea numărului locurilor de cazare până la 20.000 până în anul 2013.Vor mai fi

construite hoteluri de capacitate medie, dar şi multe pensiuni prin parteneriate public-private.

În fiecare an se realizează o îmbunătăţire a infrastructurii pentru evitarea diferitelor probleme

ce pot apărea din cauza acesteia.

În partea superioară a pârtiei Carp (cea mai frecventată de turişti) vor fi montate 2 teleschiuri

iar toate pârtiile vor fi înzăpezite artificial până la sfârşitul anului 2013. În acelaşi an se doreşte

organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European la Sinaia, de aceea se va reamenaja

Pârtia Carp, parte a celui mai bun domeniu schiabil din ţara. Sinaia şi-a propus să găzduiască

proba de snowboard pe Valea Soarelui şi pe cea de Slalom Special pe Carp.

Fondurile pentru dezvoltarea zonei turistice Sinaia provin de la Primăria Sinaia, Federaţia

Română de Schi şi Biatlon şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

De asemenenea dezvoltarea destinaţiei turistice Sinaia se va realiza prin elaborarea unor

strategii, programe şi proiecte de dezvoltare economică şi socială locală; dezvoltarea şi

perfecţionarea sistemului de comunicare şi relaţionare dintre autoritatea locală şi mediul extern şi

intern. Printr-o bună promovare a imaginii staţiunii atât în ţară, cât şi în străinătate, prin

rezolvarea tuturor problemelor turiştilor şi localnicilor aflate în urma unor sondaje de opinie şi

13

Page 15: Destinatia Turistica - Sinaia

prin îndeplinirea tuturor cerinţelor turiştilor actuali şi potenţiali, se va realiza o creştere a cererii

turistice pentru această destinaţie şi se va realiza dezvoltarea economic a staţiunii.

II.1.5. Concurenţa

Fiecare turist poate alege dintr-o gamă foarte largă de destinaţii şi pachete turistice în

funcţie de dorinţele sale şi de posibilităţile economice. Fiecare destinaţie turistică încearca

atragerea unui număr cât mai mare de turişti.

Concurenţa staţiunii Sinaia este reprezentată de:

- concurenţa directă: toate staţiunile de pe Valea Prahovei( Buşteni, Azuga, etc.) şi toate

staţiunile montane din ţară dar şi din străinătate;

- concurenţa indirectă: staţiunile submontane, litorale, etc.

II.2. Segmentarea pieţei

Scopul segmentării este identificarea grupurilor de consumatori care caută acelaşi pachet de

beneficii. Grupurile trebuie să aibă tendinţe unitare şi omogene, prin care să se deosebească în

mod evident între ele. Agenţia de turism realizează segmentarea pieţei pentru cunoaşterea

segmentelor de consumatori cărora le va adresa produsele turistice promovate.

Segmentarea pieţei se realizează în funcţie de următoarele criterii:

Scopul călătoriei

Staţiunea Sinaia şi produsele turistice orientate spre aceasta, vizează în primul rând persoanele

care îşi doresc o vacanţă la munte. Segmentul care ne interesează este cel format din turiştii care

sunt atraşi de potenţialul natural al zonei, de posibilitatea practicării sporturilor de sezon şi de

obiectivele turistice din zonă. Agenţia noastră de turism îşi va concepe oferta propinând un sejur

complet care să satisfacă toate dorinţele turiştilor din segmentul ales.

Nevoile şi avantajele căutate

Sinaia încearcă oferirea cât mai multor avantaje turiştilor, iar agenţiile de turism propunn

pachete turistice care să satisfacă toate nevoile acestora. Pachetul turistice propus de agenţia

noastră vizează un segment de piaţă tânăr, de aceea vom încerca să înglobăm nevoile de aventură

14

Page 16: Destinatia Turistica - Sinaia

şi distracţie, pe care le vom satisface cu ajutorul cadrului natural şi antropic al regiunii, elaborând

anumite programe destinate binedispunerii turiştilor.

Având în vedere că turistul zilelor noastre nu mai vrea pur şi simplu „să meargă undeva” ci

„să facă ceva”, să dea farmec vacanţei sale, vom lua în considerare şi nevoia de descoperire şi

vom propune descoperirea castelurilor şi a obiceiurilor tradiţionale.

Comportamentul clienţilor

Clineţii acestei destinaţii cuprind atât segmentul turiştilor care merg pentru prima oară în

această zonă şi doresc să o descopere într-o manieră inedită, dar şi pe cei care au mai vizitat

regiunea şi doresc să revină. De aceea pachetele turistice propuse de agenţia noastră trebuie să

fie atractive pentru toţi clienţii.

În ceea ce priveşte momentul rezervării, avem în vedere clienţii care îşi fac rezervare prin

agenţie şi care platesc totul deodată, solicitând sejururi „tout compris”.

În timpul sejurului sunt luaţi în calcul turiştii care vor fi mulţumiţi de cazare şi care sunt

dispuşi să plătească pentru diferite servicii. Dorim să-i avem clienţi pe cei care sunt atraşi de

obiectivele culturale, de posibilitatea de a practica anumite sporturi, care doresc să se distreze şi

să experimenteze noi locaţii.

Agenţia de turism va încerca să satisfacă cerinţele clienţilor săi şi să creeye o bună impresie

prin produsul turistic oferit, având grijă ca la întoarcerea din sejur turistul să aibă o contribuţie în

aducerea unor noi clienţi.

Caracteristici demografice,sociale, economice şi geografice

În general, Sinaia este o destinaţie pentru toate categoriile de turişti. Aici îşi pot petrece

sejurul turişti de toate vârstele, cu venituri diferite şi de diverse categorii socio-profesionale.

În funcţie de vârstă diferenţiem următoarele categorii: turişti cu vârsta între 7 şi 13 ani, între

14 şi 17 ani, între 18 şi 25 ani, 26 şi 40 ani, 41 şi 50 ani şi turişti peste 51 de ani. Diferenţierile

între turişti mai apar şi datorită sexului: masculin sau feminin; statutului social: cu diferenţieri

între persoanele cu statut social superior, mediu şi inferior; mediului de viaţă: urban sau rural;

veniturilor: diferenţieri între turiştii cu venituri mari, medii şi mici.

Agenţia noastră de turism propune pachete turistice potrivite pentru fiecare segment de piaţă

astfel încât fiecare turist să fie mulţumit şi să-şi poată satisface toate nevoile.

Caracteristici psihografice şi stilul de viaţă

15

Page 17: Destinatia Turistica - Sinaia

Având în vedere aceste caracteristici, turiştii se diferenţiază în funcţie de ocupaţie, de

caracter şi stilul de viaţă.

Sensibilitatea la preţ

Veniturile populaţiei au importanţă decisivă pentru alegerea unei destinaţii turistice. În Sinaia

se doreşte atragerea turiştilor de toate categoriile, de aceea şi agenţiile de turism propun pachete

turistice cu preţuri diferite în funcţie de serviciile oferite. Astfel fiecare turist îsi poate alege

sejurl dorit în funcţie de gradul sensibilităţii sale faţă de preţ.

II.3.Piaţa ţintă

Piaţa ţintă vizează piaţa Iaşului. Aceasta se încadrează în segmentul de vârstă cuprins

între18 şi 25 de ani, numit „generaţia consumului”. Ei sunt studenţi, de sex masculin şi feminin,

având un nivel de pregătire mediu şi înalt. Vizăm turiştii de condiţie medie având un venit

cuprins între 800 – 1.500 RON, ce formează majoritatea clientelei, deoarece sunt dispuşi să

plătească pentru diverse servicii. Grupul nostru ţintă este deschis la nou, caută aventură şi

distracţie. Sociali şi aventuroşi din fire, tinerilor le plac locurile incitante, călătoriile în grup, care

le oferă posibilitatea să desfăşoare activităţi ce implică muncă în echipă, dar şi o anumită

competitivitate.

Ei nu au pretenţii de confort deosebit şi, deşi pun accent pe calitatea serviciilor, fiind

pretenţioşi cu privire la confortul lor spaţial, de cele mai multe ori se conformează condiţiilor

oferite.

În ceea ce priveşte luarea deciziei de cumpărare a produsului turistic, aceştia au un

anumit grad de independenţă, ori pentru că au venituri proprii, în cazul celor de la facultate, ori

pentru că au putere de convingere asupra celor care-i finanţează (părinţii). Ei se lasă cumpăraţi

prin promovare „inteligentă”, în sensul că va trebui să li se atragă atenţia cu texte inedite şi care

la prima vedere şochează.

II.4.Factori care influenţează comportamentul consumatorului

Comportamentul turiştilor este influenţat de o serie de variabile de natură psihologică, socială

şi culturală, grupate în trei mari categorii de factori: factori personali, factori sociali şi factori

situaţionali şi conjuncturali.

16

Page 18: Destinatia Turistica - Sinaia

Factori personali

Unii dintre cei mai importanţi factori personali sunt nevoile şi motivaţiile. Comportamentul

individului este influenţat de două tipuri de motivaţii: conştiente(pe care individul le recunoaşte

şi le poate exprima) şi motivaţii inconştiente(care pot fi identificate prin tehnici psihologice de

investigare, cum ar fi tehnicile proiective sau interviurile în profunzime.)

Nevoile cu importanţă decisivă în orientarea comportamentului consumatorului sunt cele

evidenţiate şi de teoria lui Maslow: fiziologice,de securitate, sociale, de respect şi de

autorealizare.

Nevoile fiziologice – fiecare destinaţie turistică şi fiecare pachet turistic, trebuie să

îndeplinească condiţii minicale cum ar fi: cazare, posibilităţi de alimentaţie, asigurarea unui

anumit grad de confort, asigurarea igienei. Pentru segmentul ţintă ales, satisfacerea nevoilor de

bază este sufucientă, dar condiţiile de cazare, cât şi calitatea serviciilor prestate se vor a fi mai

mult decât „strictul necesar”.

Nevoile de securitate – satisfacerea lor este necesară, chiar obligatorie pentru asigurarea

confortului şi bunăstării turiştilor. Turiştilor trebuie să li se garanteze siguranţa transportului,

siguranţa în zona respectivă, dar şi modalităţile de despagubire în cazul unor evenimente

nefericite.

Nevoile sociale – Majoritatea oamenilor îşi doresc să interacţioneze şi să descopere lucruri

noi. Tinerii de obicei merg în vacanţă în grupuri cât mai mari, astfel sejurul le va oferi

posibilitatea să întărească relaţiile de prietenie, distrându-se şi efectuând diferite activităţi

împreuna, ieşind din rutina zilnică.

Nevoile de respect – sunt caracteristice în special persoanelor cu o situaţie economică foarte

bună sau cu un nivel de educaţie ridicat. Pentru a satisface aceste nevoi,pentru a dobândi

prestigiu şi pentru a-şi demonstra statutul social, turistul va alege spaţii de cazare de categorii

superioare, transporturi de bună calitate.Toate acestea vor fi privite ca împliniri personale, ca noi

subiecte de discuţie cu prietenii care dau impresia impunerii unui respect în faţa acestora.

Nevoile de autorealizare – sunt caracteristice persoanelor care ţin cont de anumite motivaţii

culturale, care aleg destinaţia turistică în funcţie de potenţialul său cultural.

Alţi factori personali sunt: percepţiile pe care le au turiştii despre destinaţia aleasă, atitudinea şi

personalitatea turistului, imaginea de sine şi stilul său de viaţă.

17

Page 19: Destinatia Turistica - Sinaia

Factori sociali

Principalii factori sociali cu influenţă asupra comportamentului consumatorului sunt: familia,

clasa socială şi liderii de opinie.

Familia - reprezontă mediul în care se transmit foarte uşor opiniile şi atutidinile cu privire la

turism, călătorii, destinaţii turistice. În funcţie de faza ciclului de viaţă familială(copil,

adolescent, celibatar, cuplu fără copii, etc) în care se află turistul, familia are o importanţă mai

mult sau mai puţin decisivă asupra alegerii destinaţiei turistice.

Clasa socială – în funcţie de aceasta, turiştii sunt de două categorii: de clasă superiroară şi de

clasă medie sau inferioară.În funcţie de categoria din care fac parte, apar diferenţieri între turişti

care vizează: timpul călătoriei, motivul călătoriei(afaceri, de plăcere, forţat de probleme),

mijlocul de transport folosit, spaţiul de cazare solicitat şi serviciile auxiliare acceptate.

Liderul de opinie – îl poate îndepărta sau apropia pe turist de o destinaţie turistică prin

atitudinea pe care o imprimă acestuia.

Factori situaţionali sau conjuncturali

Această categorie de factori cuprinde:

- ambianţa fizică – ambianţa la locul unde clientul cumpără produsul turistic(iluminat,

temperatură,ambianţă sonoră,etc), cât şi cea care defineşte produsul turistic(climatul, starea

vremii,etc)

- ambianţa situaţională – circumstanţele în care consumatorul află despre un anumit produs sau

destinaţie turistică, persoanele care sunt de faţă în momentul luării deciziei influenţează

comportamentul şi alegerea turistului .

- timpul – influenţează comportamentul consumatorului prin timpul pe care îl are la dispoziţie

turistul pentru adoptarea deciziei de cumpărare, durata sejurului şi timpul disponibil între

momentul achiziţiei şi momentul plăţii produsului turistic.

- starea de spirit – influenţează şi ea alegerea turistului.

Decizia de alegere a unei destinaţii pentru petrecerea vacanţei este una cu risc ridicat,

deoarece potenţialul turist nu poate „proba produsul” înainte de a-l cumpăra. Nici experienţa sa

anterioară nu-l poate ajuta prea mult: faptul că în anii anteriori a fost satisfăcut de alegerea sa nu

garantează că anul acesta se va întâmpla la fel. De accea fiecare destinaţie trebuie sa-şi

îmbunătăţească condiţiile pentru satisfacerea unui număr cât mai mare de turişti. Agenţia noastră

18

Page 20: Destinatia Turistica - Sinaia

de turism este preocupată de menţinerea actualilor clienţi dar şi de atragerea unora noi prin

pachetele turistice oferite.

Cap.III Produsul turistic

III.1. Descriere detaliată

III.1.1Agenţia de turism Next Voyage

Next Voyage este o agenţie de turism care îşi are sediul în oraşul Iaşi pe strada Anastasie

Panu nr. 54. Agenţia a fost deschisă în anul 2006 ca societate cu capiltal 100% privat, cu acţionar

unic. Next Vozage acţionează ca un intermediar între diverşii prestatori de servicii turistice

(hoteluri, restaurante, transportatori, asociaţii de agrement) şi turişti, organizând, oferind şi

vânzând pachete de servicii sau componente ale acestora.

Viziunea agenţiei cu privire la relaţiile şi comunicarea cu clienţii este următoarea: “când

trebuie sa rezervăm un sejur, un circuit sau doar o călătorie de afaceri  credem cu tărie că discuţia

faţă în faţă despre ce anume doriţi dumneavoastră este mai oportună decât  a-l pune pe ,,Google’’

la treabă. Internetul are beneficiile sale şi este folositor atunci când dorim să obţinem diverse

informaţii dar , datorită sumei  de bani implicate atunci când cumpărăm un serviciu turistic, vrem

să ne asigurăm că obtineţi  varianta corectă şi dorită. Întotdeauna vor fi întrebări care au nevoie

de răspunsuri…astfel ,considerăm că este mai potrivit un contact uman decât unul virtual.”

Next Voyage este o agenţie de turism turoperatoare, având ca obiect principal de activitate

turismul intern şi internaţional, vânzând pe cont propriu pachetele/componentele de servicii de

turism fie direct consumatorilor, fie prin intermediul detailiştilor. Specializată pe tipul de turism

montan, agenţia aduce un suflu nou pieţei ieşene, axându-se pe promovarea turismului

sporturilor extreme. În acest sens firma lansează o serie de produse de tipul sejururilor şi

circuitelor în staţiunile montane, dispuse pe timpul iernii, insistând însă şi pe ofertele de vară.

În urma segmentării realizate şi a alegerii pieţei ţintă(segmentul de vârstă cuprins între18

şi 25 de ani, numit „generaţia consumului”,studenţi, de sex masculin şi feminin, având un nivel

de pregătire mediu şi înalt, cu o condiţie medie având un venit cuprins între 800 – 1.500 RON),

agenţia s-a orientat spre un produs ce include sporturile extreme, desfăşurat la sfârşitul iernii şi

începutul primăverii. Produsul „Sinaia – centrul distracţiei” constă într-un sejur de 5 nopţi

19

Page 21: Destinatia Turistica - Sinaia

desfăşurat în perioada 5.03.2009- 10.03.2010 şi se adresează grupurilor de tineri amatori ai

sporturilor extreme.Analiza SWOT a agenţiei de turism Next Voyage este prezentată în Anexe

III.1.2.Produsul turistic „ Sinaia – centrul distracţiei” – detaliere:

Ziua 1

Orele 08.00 - întâlnire în parcarea Palatului Culturii cu ghidul însoţitor.

Orele 08:30 - plecare către Sinaia pe ruta Iaşi – Tg. Frumos – Roman – Bacău – Oneşti –

Oituz – Tg. Secuiesc – Braşov – Sinaia. Popas de 30 minute în apropierea oraşului Bacău pe

drumul european E85, la restaurantul Casa Porto.

Orele 13:30 - sosire în Sinaia, cazare la Pensiunea Marald.

Orele 14:00 - Timp liber pentru familiarizarea cu zona Sinaia.

Orele 20:00 – Cina.

Ziua 2

Orele 08:00 – 11:00 – Micul dejun de tip bufet suedez.

Orele 11.30- Pornire spre pârtie, întâlnirea cu instructorul, instructajul şi alegerea

grupelor în funcţie de sportul ales. De aici fiecare grupă porneşte cu un intructor pentru

practicarea sportului.

Orele 20.00- Cina în cadrul pensiunii şi program de voie.

Ziua 3

Orele 08:00 - 10:00 - Micul dejun de tip bufet suedez.

Orele 10.30- Plecare spre Castelul Peleş, Castelul Pelişor, Mănăstirea Sinaia.

Orele 18.00- Întoarcere la pensiune.

Orele 19.00- Program în cadrul pensiunii: gratar, jocuri, muzică, etc.

Ziua 4

Orele 08:00 – 10:00 – Micul dejun.

Orele 10:30 – Program de voie pentru vizitarea celorlalte obiective turistice din Sinaia sau

practicarea sporturilor.

20

Page 22: Destinatia Turistica - Sinaia

Orele 20:00 – Cina în cadrul pensiunii.

Ziua 5

Orele 08:00-10:00- Micul dejun.

Orele 11:00-17:00- Pârtie ski sau practicarea sporturilor.

Orele 18.00- Seara, organizarea cinei festive în aer liber şi participarea la focul de tabără.

Cina va cuprinde 3 feluri tradiţionale de mâncare Turiştii se vor bucura de posibilitatea de a

efectua mai multe activităţi, cum ar fi: mima, karaoke, table, şah, rummy şi cărţi de joc.

Ziua 6.

Orele 08:00 – 10:00 - Micul dejun de tip bufet suedez.

Orele 10:30 - Plecare din Sinaia spre Iaşi pe ruta Sinaia – Braşov – Miercurea Ciuc –

Gheorgheni – Lacul Roşu – Bicaz – Piatra Neamţ – Roman – Tg. Frumos – Iaşi pe E85 şi

drumuri judeţene.Pe drum se vor face popasuri la Lacul Roşu şi la Barajul Bicazului.

Analiza SWOT a produsului touristic Sinaia- central distracţiei este prezentată în Anexe.

III.2 Atributele produsului şi analiza pe componente

Produsul propus de agenţia de turism se desfãşoarã pe parcursul a şase zile şi cinci nopţi

şi intrã în categoria turismului montan, pentru grupuri, cu practicarea unor sporturi extreme. În

rândurile urmãtoare vom detalia produsul pe componente în ordinea consumului de servicii,

astfel: servicii de bază: cazarea, transportul, alimentaţia şi agrementul (sporturile extreme şi

vizitarea obiectivelor turistice), servicii periferice principale: celelate activităţi de agrement

(masa tradiţională,gratarul şi petrecerea din cadrul pensiunii) şi servicii periferice secundare:

dotările din camere, din microbuz, dotările centrelor de sport, etc.

III.2.1.Transportul

Agenţia asigurã transportul turiştilor la destinaţie şi în interiorul ei cu ajutorul

microbuzului, proprietate a firmei. Acesta poate transporta un numãr de 20 de persoane, este

prevãzut cu aer condiţionat, televizor, radio, CD player. Pe parcursul drumului dus-întors şoferul

21

Page 23: Destinatia Turistica - Sinaia

are în plus urmãtoarele atribuţii: asigurã check-in-ul turiştilor, le prezintã programul zilnic, oferã

informaţii. Dupã finalizarea acestor îndatoriri la sosire, soferul se va întoarce în Iaşi, transportul

în cadrul destinaţiei urmând sã fie realizat cu un microbuz închiriat de la firma Trans.Com.Serv

SRL.

III.2.2. Cazarea la Pensiunea Marald:

Pensiunea Marald este inclusă în

categoria pensiunilor de 3 margarete şi este

situată pe Str. Theodor Aman nr. 23.

Vila dispune de 12 camere, din care

2 camere duble si 10 camere matrimoniale.

Atat camerele duble, cat si cele

matrimoniale ofera confort sporit fiind

dotate cu incalzire centrala, grup sanitar

propriu, apa calda, tv, tv-cablu.

Facilitati camere: frigider in

camera, camere cu balcon, incalzire

centrala, baie in camera, minibar in

camera, camera cu TV

Facilitati cazare: frigider in unitate, TV in

living, parcare, gradina/curte, acces la bucatarie,

terasa, gratar/barbeque, living, sala de mese, bar

Pentru clienti pensiunea pune la dispozitie o

bucatarie moderna dotata cu aragaz, frigider si tot

ce aveti nevoie pentru prepararea si servirea mesei

in conditii excelente. De asemenea, la cererea

clienţilor ,se pot oferi cele trei mese zilnice: mic

dejun, prânz şi cină, cu mâncăruri bine alese şi

preparate de bucătarul pensiunii.

Baruletul intim situat in living, pus exclusiv la dispozitia turistilor cazati in vila, ofera

22

Page 24: Destinatia Turistica - Sinaia

bauturi alcoolice si nealcoolice, cat si biscuiti, ciocolata, cappuccino, ciocolata calda, cafea,

tigari, etc .La parterul vilei exista un living cu o capacitate de 40 locuri la mese, dotat cu bar,

televizor color si telefon.

Tarife de cazare:

Week-end [ vineri , sambata ]

Camerele 11 si 12 => 100

RON/seara (camere situate la

demisol, camera 12 are canapea

extensibila)

Camerele 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 =>

120 RON/seara (camere de

dimensiune medie)

Camerele 2 si 7 => 150 RON/seara

(Camera 2 are dus cu hidromasaj si

camera 7 mini-jacuzzi, ambele au

canapea extensibila)

În timpul sãptãmânii [ duminica, luni , marti , miercuri , joi ]

Camerele 11 si 12 => 70 RON/seara

(camere situate la demisol, camera 12

are canapea extensibila)

Camerele 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 => 90

RON/seara (camere de dimensiune

medie)

Camerele 2 si 7 => 120 RON/seara

(Camera 2 are dus cu hidromasaj si

camera 7 mini-jacuzzi, ambele au

canapea extensibila)

Pentru închirierea în întregime a pensiunii

tariful este de - 1.000 lei pentru o perioadă de

până la 2 zile;

23

Page 25: Destinatia Turistica - Sinaia

-900 lei pentru o perioadă de peste 2 zile ;

În pretul camerelor sunt incluse taxa salvamont si taxa de statiune.

Tarifele sunt valabile pentru 2 persoane/camera! Daca se solicita cazarea pentru mai mult de 2

persoane/camera tariful este de 30RON/pers/seara = 300.000 lei (tariful nu se aplica pentru copii

sub 10 ani daca nu se solicita servicii suplimentare)

III.2.3.Alimentaţia

Mesele în cadrul pensiunii sunt pregãtite de personalul acesteia, special pentru turiştii

noştri. Sunt realizate din produse naturale, sãnãtoase, din gospodãria

gazdei. Meniul poate fi stabilit în funcţie de preferinţe cu o zi înainte.

De asemenea, turiştii care doresc să servească masa în afara

pensiunii pot opta pentru restaurantele din staţiune: Restaurantul

Internaţional, Restaurantul Ferdinand, Restaurantul Cuţitu de Argint,

Restaurantul Bucegi, Restaurantul Caraiman,etc

III.2.4. Agremetul

Schiorii începători au la dispozitie

instructor de ski pe Pârtia "Dorului" care face

legătura între Vârful cu Dor si cabana Valea

Dorului, cu o lungime de 600 m, o diferenţă de

nivel de 150 m şi o pantă medie de 25,8%);

Schiorii avansaţi pot schia pe Partia de ski

Carp, dedicată în întregime skiorilor avansaţi.

Aceasta are o lungime de 2500 de metri şi o

diferenţă de nivel de 585 de metri beneficiind de instalaţie de zăpadă artificială şi de transport pe

cablu.Pârtia "Carp" face legătura între Vârful Furnica şi Cota 1400 şi are o pantă medie de 24%.

Pe langă aceste pârtii spre care sunt îndrumaţi turiştii care apelează la agenţia Next

Voyage, mai sunt şi altele în Sinaia: pârtia din Poiana Florilor, pârtia Fata Dorului, pârtia

Piramida, pârtia Papagal, pârtia Turistică,etc.

24

Page 26: Destinatia Turistica - Sinaia

La Sinaia se mai  pot practica:

- schi fond-Pentru cei ce preferă plimbarile turistice sau pentru schiorii de fond este recomandată

pârtia de pe Platoul Bucegi cu o lungime de 8000 m şi o diferenţă de nivel de 100m.

- săniuş - Pentru practicarea săniuşului există pârtia "Drumul Vechi- Cota 1300" cu o lungime de

300 m, o diferenţă de nivel de 60 m şi pista de bob "Furnica-Sinaia" pârtie amenajată pentru

competiţii cu o lungime de 1500 m şi o diferenţă de nivel de 30 m.

- bob şi sanie - Tradiţionalele concursuri de bob, sanie şi skeleton se desfăşoară pe o pârtie

specială, situată în partea de vest a staţiunii, spre şoseaua ce urcă la Hotelul Alpin - Cota 1400.

Pârtia are o lungime de 1500 m. Diferenţa de nivel între punctul de plecare şi punctul de sosire

este de 134 m; există 13 viraje, cu o pantă medie de 9 %, pantă minimă de 3 % şi pantă maximă

de 14 %. Bobul pentru două persoane poate atinge o viteză de maxim 110 km/h, iar bobul de

patru persoane, 120 km/h. Tot aici se organizează şi concursuri de sanie şi skeleton. Din anul

1995 funcţionează în Sinaia Federaţia Româna de Schi, Bob, Sanie şi Biatlon.

-plimbări cu atv-urile.

Alte sporturi extreme:

De obicei sporturile de iarnă sunt doar o scuză pentru a ne juca în zăpadă, iar cum în

ultimii ani precipitaţiile sub formă de ninsori s-au cam rărit, încercăm cu toţii să profităm cât mai

mult de stratul de nea. Unii dintre noi însă preferă adrenalina şi nu se lasă împiedicaţi de frigul

de afară. Născocite sau sporturi tradiţionale reinventate, sporturile extreme de iarnă sunt o

alternativă demnă de luat în considerare. Tocmai de aceea ne propunem sã prezentãm publicului

ieşean alte tipuri de sporturi, mult mai interesante şi mai palpitante:

Snowboarding este un sport din ce in ce mai prezent

pe pârtiile din România, adoptat în special de puştii

rebeli care au înlocuit schiurile cu placa de

snowboard. Acest sport a fost inspirat de surfing şi

skateboarding, iar fiindcă se practică pe zăpadă

seamănă oarecum cu schiatul.

25

Page 27: Destinatia Turistica - Sinaia

Snowkiting este un sport extrem ce combină zmeele (kite) şi tehnicile folosite în

kitesurfing cu schiurile sau placa de snowboard. În perioada de început a acestui sport cel

mai des folosite erau "foil kites", zmeele asemănătoare parapantelor, însa acum se

foloseşte chiar zmeul gonflabil din kitesurfing. Ceea

ce face ca acest sport să fie diferit de alte activităţi

pe zăpadă, este posibilitatea de a urca spre deal,

atunci când vântul bate spre deal. Snowkiting este

din ce în ce mai popular în locurile în care se

practică schiul şi snowboardingul, diversificându-se

pe măsură ce numeroşi îndrăzneţi folosesc zmeul pentru a se aventura pe distanţe mari,

neexplorate.

Freeskiing, adică schi în afara pistelor amenajate şi

care combină diverse acrobaţii cu alunecarea pe

versanţi montani extrem de abrupţi. Adesea zonele de

freeskiing sunt accesibile doar cu elicopterul sau în

drumeţii; mai recent însa, staţiunea oferă şi parcuri

amenajate pentru executarea diverselor sărituri şi alunecări.

Ciclismul pe gheaţă este similar cu ciclismul pe timp

de vară, cu unele modificări în tehnica şi echipament,

iar în plus sportivii sunt nevoiţi să facă faţă efectelor

dăunătoare ale antiderapanţilor.

Obiectivele turistice incluse spre vizitare în produsul turistic “Sinaia – central distracţiei” sunt:

26

Page 28: Destinatia Turistica - Sinaia

Castelul Peleş:

Situat în Sinaia, pe Vale Prahovei, Castelul

Peleş a fost construit la dorinţa regelui Carol I al

României după planurile arhitecţilor Johannes

Schultz şi Karel Liman şi a fost decorat de celebrii

decorator J.D.Heymann din Hamburg, August

Bembe din Mainz şi Bernard Ludwing din Viena.

Castelul Peleş poate fi considerat cel mai important

edificiu de tip istoric din România, având caracter de unicat şi este, prin valoarea sa istorică şi

artistic, unul dintre cele mai importante monumente de acest fel din Europa cele de-a doua

jumătăţi a secolului al XIX-lea.

Castelul Pelişor:

Situat la câteva sute de metri de castelul Peleş, Pelişorul a construit între 1899-1903 în

stilul Renaşterii Germane. A fost construit din dorinţa lui Carol

I după planurile arhitectului Liman care a colaborat

permanent cu regele. Trebuia să fie mai mult decât un

chalet elveţian, dar nu un castel deoarece, după cum

spunea el, “nu puteau exista două castele regeşti”.

Mănăstirea Sinaia

După 300 de ani de existenţă, monumental continuă să vegheze

oraşul care-i poartă numele şi al cărui simbol spiritual este. În cadrul

mănăstirii sunt mai multe obiective:Biserica mică, Biserica mare, Muzeul

Mănăstirii Sinaia, Clopotniţa.

În timpul liber turiştii pot viyita şi celelalte obiective turistice din

staţiune: Casa memorială George Enescu, Cazino Sinaia, Muzeul Rezervaţiei Bucegi,etc.

27

Page 29: Destinatia Turistica - Sinaia

III.2.5 Mediul de marketing

Micromediul

Micromediul agenţiei Next Voyage este format din clienţi, intermediari, furnizori,

concurenţă şi public.

Furnizorii organizatorului de produse turistice sunt reprezentaţi de hotelieri şi

transportatori, aceştia asigurând condiţiile necesare desfăşurării activităţii. Un rol important îl

deţine calitatea serviciilor oferite de furnizori, agenţia trebuind să supravegheze modul în care

sunt prestate serviciile clienţilor şi satisfacerea exigenţelor acestora.

Aceştia sunt reprezentaţi de regiile locale din Iaşi, agenţia bazându-se pe clienţi atât

persoane juridice, cât şi persoane fizice. De asemenea, în categoria furnizorilor se includ şi

prestatarii individuali, în cazul Next Voyage aceştia sunt Pensiunea Marald din Sinaia, etc.

Intermediarii sunt agenţii economici implicaţi în promovarea, distribuirea şi vânzarea

pachetelor turistice către consumatorii finali, precum transportatorii, unităţile de primire turistică

sau restaurantele cu care agenţia are încheiate contracte.

În ceea ce priveşte spaţiile de cazare, agenţia şi-a propus să aibă contracte cu pensiuni

care oferă servicii de calitate turiştilor pentru a beneficia de încrederea acestora. Pentru produsul

turistic Sinaia-centrul distracţiei tour-operatorul a ales pensiunea Marald din Sinaia.

Clienţii agenţiei sunt atât persoane fizice, cărora le oferă servicii de cazare, voiaje, tururi,

transferuri, servicii la cerere, consultanţă turistică, precum şi servicii destinate clienţilor

organizaţionali (organizarea de conferinţe, seminarii).

Clienţii firmei se împart în trei categorii:

- clienţi potenţiali – tinerii cu vârste între 18-25 ani(acestora firma le adresează oferta sa,

întregul mix de marketing fiind orientat către ei)

- clienţi efectivi reprezentaţi de persoanele care au achiziţionat serviciul, s-au întâlnit cu

prestatorul

- personalul firmei care este mai întâi beneficiar al informaţiilor privind produsele oferite

şi apoi o forţă de muncă care are un rol esenţial în realizarea prestaţiei. De mărimea lor depinde

preţul la care produsul turistic va putea fi achiziţionat de clienţi.

28

Page 30: Destinatia Turistica - Sinaia

Concurenţii sunt reprezentaţi de firme sau persoane particulare care îşi dispută aceaşi

categorie de clienţi, şi în numeroase cazuri aceeaşi furnizori sau prestatori de servicii. Agenţia

supraveghează îndeaproape concurenţa, ceilalţi organizatori de pachete turistice, pentru a

valorifica acele segmente de piaţă încă nevalorificate. Agenţia Next Voyage încearcă să se

evidenţieze fie prin factorul de preţ fie prin calitatea şi diversitatea serviciilor oferite.

Pe piaţa ieşeană activează în prezent circa 120 de agenţii de turism, care îşi împart un

public-ţintă de circa 339.889 persoane, reprezentând turiştii ieşeni. Principalele agenţii

concurente sunt: Moldova, Icarus Tour şi Olimp.

Publicul este format din mass-media sau din centrul de informare şi promovare turistică

Iaşi, creat ca departament autonom al Asociaţiei GIAP – Grupul de iniţiativă şi Acţiune în

Parteneriat. Aici se mai pot include şi administraţia locală, comunităţile locale, asociaţiile de

toate tipurile. Comunicarea presupune culegerea de date în ceea ce priveşte aşteptările şi

atitudinile publicului faţă de agenţie, sau transmiterea către public a informaţiilor şi imaginilor

agenţiei.

Macromediul

a.Mediul tehnologic este format din totalitatea descoperirilor ştiinţifice şi cunoştinţe

tehnice de care dispune omenirea la momentul actual şi care are influenţă asupra turismului şi

agenţiei noastre.Ele constau în cazul de faţă în calitatea şi confortul oferit de microbuzul cu care

se desfăşoară transportul turiştilor.De asemeni mai este dat de calitatea echipamentelor şi

serviciilor oferite de pensiunea Marald, de evoluţia mijloacelor de comunicare precum internetul

care a adus un plus de avantaj informării în timp util şi dezvoltarea programelor de rezervare

online a tuturor serviciilor oferite în domeniul turistic precum cazarea, transportul etc.

b.Mediul economic este influenţat de numeroaşi factori.Preţurile şi tarifele practicate de

firma noastră sunt pe măsura calităţii serviciilor oferite De asemeni valoarea medie a veniturilor

şi rata inflaţiei face ca mulţi iubitori ai sportului sa nu-şi poată permite să meargă în astfel de

sejururi de aceea ei se îndreaptă catre soluţii mai ieftine .

c.Mediul demografic.Populaţia României este de 21,6 mil de locuitori care sunt

împărţiţi în fucţie de sex în 48,5% bărbaţi şi 51,5% femei.În mediul urban trăiesc circa 55,2% din

populaţia totală iar adulţii din ţară sunt în număr de 10,5 mil.Noi ne adresăm persoanelor de sex

feminin şi masculin cu vârste între 18 şi 25 de ani.

29

Page 31: Destinatia Turistica - Sinaia

d.Mediul politico-jurdic are o importanţă destul de însemnată asupra turismului şi a

organizaţiilor ce prestează servicii în acest domeniu.Influenţele statului se fac simţite prin

intermediul taxelor,impozitelor şi diferitelor legi.De asemeni statul mai influenţează şi prin

existenţa politcilor de susţinere şi dezvoltare a turismului.

e.Mediul socio-cultural.Atitudinea consumatorului faţă de produse turistice este

influenţată de numeroşi factori precum sexul, vârsta, clasa socială, statutul social, pasiuni,

convingeri, credinţe, mediul de unde provine, ocupaţie etc.Agenţia noastră a creat acest produs în

vederea expoatării pasiunii faţă de sport şi a dorinţiei pentru distracţie.

d.Mediul natural.Sejurul nostru este creat într-un mediu natural – Munţii Bucegi. De

asemenea, turiştii poot vizita şi unele obiective antropice.

Cap.IV Politica de preţ

IV.1. Factorii care influenţează preţul

Factorii de influenţă asupra preţurilor serviciilor turistice sunt: celelalte variabile ale

mixului de marketing, obiectivele politicii de preţ, percepţiile consumatorilor, costurile de

producţie, concurenţa şi reglementările legale...

Variabilele mixului de marketing. Există o legătură foarte strânsă între preţ şi celelalte

elemente ale mixului de marketing. Spre exemplu, un hotel de lux va avea alte preţuri decât un

hotel economic destinat turiştilor de categorie medie – preţul reflectă nivelul de calitate al

serviciilor oferite clientului. De asemenea, rezervările la un hotel de lux nu pot fi făcute prin

canalele de distribuţie intensivă, utilizate pentru serviciile turistice ieftine şi accesibile; este

foarte probabil ca aceste hoteluri să apeleze la canale de distribuţie exclusive sau să formeze

propriile consorţii de marketing în scopul vânzării serviciilor. În sfârşit, materialele promoţionale

ale unui hotel de lux vor reflecta standardul înalt al serviciilor, care justifică preţurile mari

practicate de hotel.

Având în vedere produsul turistic propus de agenţia Next Voyage, influenţele celorlalte

variabile ale mixului de marketing sunt:

a) Produsul

30

Page 32: Destinatia Turistica - Sinaia

Având în vedere că segmentul de piaţă căruia ne adresăm este format din tineri, vom

încerca să stabilim un tarif ce va satisface aşteptările turiştilor în ceea ce priveşte raportul

calitate/preţ. Calitatea şi diversitatea serviciilor oferite în cadrul produsului turistic vor influenţa

tariful, dar nu într-un mod exagerat. Astfel clasificarea pensiunii la 3 margarete şi transportul cu

microbuzul de 2 stele menţin tariful la un nivel mediu.

b) Distribuţia

Agenţia Next Voyage este agenţie touroperatoare care elaborează şi comercializează

propriile produse. Produsul turistic Sinaia-centrul distracţiei nu este distribuit prin intemediari,

în consecinţă nu se înregistrează costuri ce influenţează tariful.

c) Promovarea

Promovarea se va desfăşura prin intermediul următoarelor canale: mass-media

(revista Zile şi Nopţi), Internet (pop-up-uri) şi materiale tipărite (flyere şi pliante).

Tariful va fi influenţat de:

Costul cumpărării unui spaţiu de 1/2 pagină în revistă şi promovarea produsului timp de

16 săptămâni;

Costul realizării unui pop-up şi costul unei apariţii pe site;

Costul obţinerii unui pliant şi a unui flyer (crearea şi tipărirea), numărul necesar de

materiale şi costul distribuţiei (persoanele care împart flyere-le).

Obiectivele politicii de preţ. Operatorul turistic poate dori, după caz, fie să atragă un

număr mare de clienţi într-un timp scurt (să penetreze piaţa), fie să selecteze clientela şi să

maximizeze profiturile. Fiecăruia dintre aceste obiective îi corespund strategii de preţ specifice.

Deşi preţul nu este singurul factor care determină nivelul cererii pentru un produs, în foarte multe

cazuri el este factorul hotărâtor.

Next Voxage doreşte să atragă un număr cât mai mare de clienţi din segementul ţintă

Acestui obiectiv îi corespunde strategia preţului de penetrare. Strategia adoptată are ca efect

asupra tarifului menţinerea acestuia la un nivel relativ scăzut.

Percepţiile consumatorilor din segmentul ţintă. Este foarte important ca potenţialul

turist să sesizeze o legătură strânsă între calitatea serviciilor şi preţurile acestora. Un preţ corect

31

Page 33: Destinatia Turistica - Sinaia

stabilit comunică foarte bine imaginea pe piaţă a produsului sau serviciului, precum şi aşteptările

clientelei vis-a-vis de acesta. În urma cercetării pieţei şi folosind experienţa câştigată prin testele

de preţ realizate anterior, responsabilii de marketing pot determina cele mai bune niveluri de preţ

pentru fiecare ofertă în parte, în funcţie de valoarea percepută a produsului sau serviciului.

Raportul calitate/preţ va reflecta corectitudinea stabilirii tarifului. Din moment ce în

preţul sejurului sunt incluse costurile cazării, a transportului, a micului dejun şi a activităţilor de

agrement, potenţialii clienţi nu ar trebui să-l perceapă ca fiind prea ridicat, dar nici să nu aibă

aşteptări ca serviciile oferite să fie de calitate superioară.

Costurile de producţie. Dacă valoarea percepută a produsului constituie limita maximă

de care ar trebui ţinut cont la stabilirea preţurilor, costurile de producţie reprezintă limita

minimă: pentru ca firma sa fie profitabilă, preţurile nu trebuie să fie mai mici decât costurile.

Privite în această lumină, preţurile sunt principalul element care determină atât rentabilitatea

firmei pe termen lung, cât şi profitul şi fluxul de numerar al acesteia pe termen scurt.

Agenţia de turism stabileşte tariful sejurului ţinând cont de costurile implicate şi urmărind

în acelaşi timp obţinerea unui profit.

Concurenţa. Deciziile de preţ luate în funcţie de acţiunile concurenţei sunt cel mai

adesea decizii tactice, pe termen scurt, care urmăresc alinierea firmei la politica celui mai

important concurent (în special a liderului). Firmele mici trebuie de multe ori să se mulţumească

cu statutul de “price follower”, stabilindu-şi preturile aşa cum dictează piaţa.

În funcţie de agenţiile concurente, se va încerca alinierea la preţurile practicate de acestea

la produsele cu aceeaşi destinaţie şi care vizează aceeaşi piaţă ţintă. Astfel agenţia nu va fi

acuzată de dumping pe piaţă sau de practicarea unor preţuri ridicate ce vor înlătura potenţialii

clienţi.

Totuşi, pentru a se diferenţia, agenţia noastră a adăugat unele avantaje, cum ar fi: taxa de

vizitare a obiectivelor turistice inclusă în preţ şi multiple posibilităţi de agrement destinate

tinerilor.

32

Page 34: Destinatia Turistica - Sinaia

Reglementările legale. Deşi deciziile de preţ sunt determinate în principal de

considerente de natură comercială, preţurile din industria călătoriilor şi turismului suferă adesea

intervenţiile autorităţilor guvernamentale. De exemplu, marile companii aeriene americane

stabilesc tarifele potrivit unor acorduri cu guvernul, menite să asigure protecţia consumatorilor.

În unele ţări, tarifele orientative pentru serviciile hoteliere sunt stabilite de autorităţile din turism,

hotelurile putându-le doar ajusta în anumite limite.

IV.2. Strategia de preţ

Preţul reprezintă singura componentă a mixului de marketing care generează venituri,

toate celelalte fiind cheltuieli. În calculul preţului vor intra următoarele elemente: cazare, masă,

transport, agrement, cheluieli cu promovarea produsului turistic, TVA şi comisionul agenţiei.

Next Voyage propune o ofertă destinată tinerilor amatori de sport extrem. Având în vedere

segmentul de turişti ţintă, firma propune un preţ relativ scăzut, încurajând publiul să

achiziţioneze produsul. Totodată, agenţia promotoare a acestui pachet turistic va avea o politică

de preţ diferenţiată pentru perioadele anului, astfel:

sezon de vârf - preţul cel mai mare;

sezon intermediar - cu reduceri de 20% faţă de tariful roşu;

extra-sezon - cu reduceri de 40% faţă de tariful roşu.

O altă strategie adoptată este cea a preţului de penetrare. Acest preţ este iniţial stabilit la

un nivel mediu ca să atragă câţi mai mulţi clienţi şi să aducă profituri imediate. Dincolo de

nivelul stabilit, agenţia nu poate scădea preţul sejurului deoarece aceasta ar duce la scăderea

cererii şi pierderea încrederii în serviciile oferite, cât şi la înregistrarea pierderilor financiare.

IV.3. Nivelul preţului

Produsul turistic Sinaia - centrul distracţiei analiza preţului

Traseu: Iaşi – Paşcani – Gura-Humorului – Câmpulung – Borşa

Servicii asigurate:

Transport cu microbuzul 20 turişti + şofer = 3 ron /km;

33

Page 35: Destinatia Turistica - Sinaia

Cazare 5 nopţi în pensiunea Marald categoria 3 margarete, aflată în staţiunea Sinaia, în

10 camere double, la tariful de 40 ron/persoană/noapte;

Micul dejun asigurat de pensiune – 10 ron/persoană/zi

5 cine – 70ron/pers.;

Cotă instructor sporturi extreme 50ron/pers* 3 zile

Comisionul agenţie 10%

Calcul servicii:

Cheltuieli directe: - transport: (336 Km*2)*3RON/km = 2.016 ron

- 2.016 ron / 20 turişti = 100,8 ron/pers

- cazare: 5 nopţi cazare*40 ron=200 ron/pers

- masă: 5 cine + 5 mic dejun =120 ron/pers

- cotă instructor: 3 zile*50 ron = 150 ron/pers

TOTAL Cheltuieli directe 570ron/pers

Comision agenţie 10% 57ron/pers

TVA 19% 11ron/pers

TARIF EXCURSIE PER TURIST 638 ron

Comisionul agenţiei = 57ron * 20 turişti = 1.140 RON

34

Page 36: Destinatia Turistica - Sinaia

Cap V Politica de promovare

O importanţă deosebită în anticiparea produsului turistic o are modul de promovare pe

piaţă. Având în vedere faptul că produsul turistic se află în faza de lansare, se va căuta

informarea clientelei potenţiale în legătură cu apariţia şi prezenţa pe piaţă a noului produs turistic

şi atragerea acesteia în procesul de cumpărare. În acest scop, se va utiliza ca metodă de

promovare publicitatea, promovarea vânzărilor şi relaţiile publice.

Obiectivul campaniei publicitare constă în promovarea imaginii destinaţiei şi a ofertei

turistice mai întâi în rândul segmentului ţintă: tinerii ieşeni. În atingerea scopului, agenţia adoptă

o strategie concentrată, adică îşi va direcţiona efortul promoţional spre un singur segment de

piaţă, segmentul ţintit. De asemenea, agenţia va folosi şi strategia pull (de tragere), strategie ce

implică activităţi de marketing, mai ales publicitate şi promovare pe piaţă de consum,

direcţionate către utilizatorul final şi menite să-l facă pe acesta să solicite produsul turistic de la

intermediari, determinându-i astfel pe aceştia din urmă să ia legătura cu firma.

În campania desfăşurată în perioada 1 ianuarie 2010- 28 februarie 2010, s-au utilizat atât

forme de promovare bazate pe reclamă, marketing direct, publicitate, promovarea vânzărilor, cât

şi relaţii publice.

V.1 Reclama- marketing direct

În ceea ce priveşte publicitatea, în funcţie de vehicolul informaţional folosit, putem vorbi

de trei mari forme de publicitate: publicitatea prin mass-media, publicitatea exterioară şi

publicitatea directă.

Promovarea prin activităţi media- constă în anunţuri făcute în cotidianele de mare tiraj

din Iaşi: Evenimentul, Jurnalul de seară. Avantajele acestui mod de promovare sunt următoarele:

cost relativ scăzut, comparativ cu efectul scontat, operativitate, flexibilitate, capacitate de

stocare, selectivitate, regularitatea apariţiei. Dezavantajul este acela că mesajul trebuie repetat de

mai multe ori pentru a fi conştientizat. O altă modalitate este reclama radio, difuzată dimineaţa

între orele 09.00-12.00, pe postul Kiss Fm şi Radio Guerilla, posturi ascultate în special de tineri.

35

Page 37: Destinatia Turistica - Sinaia

Publicitatea în ziare : Anunţul care va fi publicat în ziare va arăta astfel:

După crearea mesajului urmează distribuirea acestuia către ziare şi publicarea lui. Ziarele în

care va fi postat mesajul nostru publicitar sunt: Evenimentul de Iaşi, Adevărul de seară, 7est.

În ziarul Evenimetul de Iaşi va apărea o dată la 3 zile, începând cu data de 15

ianuarie 2010 până în data de 15 februarie 2010. Reclama va fi aşezată în pagina 3, în colţul din

dreapta sus.

În ziarul Adevărul de seară va apărea o dată la 3 zile, începând cu data de 20 ianuarie

2010 până în data de 20 februarie 2010. Reclama va fi aşezată în pagina 2, în colţul din

dreapta jos.

În ziarul 7est va apărea o dată la 3 zile, începând cu data de 20 ianuarie 2010

până în data de 20 februarie 2010. Reclama va fi aşezată în pagina 3, în colţul din dreapta sus.

Bugetul alocat pentru crearea şi postarea anunţului în ziare este de 3.500 Ron.

Publicitatea exterioară- se realizează prin intermediul panourile publicitare de

dimensiuni foarte mari amplasate în centrul oraşului, în fundaţie, în zona copoului şi Tudor

Vladimirescu, în apropierea centrelor studenţeşti, pe o durata întregii campanii.

Bugetul alocat pentru acest tip de reclamă: 5.000ron

36

“Şi visele prin viaţă”

Pentru iubitorii de turism şi sport, agenţia Next Voyage a creat special un sejur turistic, în perioada 5 martie-10 martie, care îmbină perfect cele două pasiuni. Veţi avea ocazia să vizitaţi staţiunea Sinaia şi împrejurimile sale şi veţi putea practica sporturile extreme dorite.

„Fii

Page 38: Destinatia Turistica - Sinaia

Publicitatea directă (marketing direct)- se realizează prin intermediul poştei,

presupunând expedierea materialelor de tipul broşurilor, pliantelor şi cataloagelor, ce cuprind

programul turistic, imagini şi date de contact ale agenţiei, însoţite de cupoane de comandă, unei

liste de adrese din baza de date Next Voyage.

Publicitatea cu ajutorul materialelor tipărite- broşurile- se va face prin crearea unui număr

de 5000 de broşuri,care vor fi împărţite viitorilor potenţiali clienţi la sediul agenţiei, o parte vor fi

duse la principalele aeroporturi din ţară ( Otopeni, Băneasa, aeroportul din Timişoara, cel din

Cluj, cel din Iaşi, cel din Suceava, şi cel din Constanţa) şi o parte vor fin împărţite pe stăzile din

Bucureşti. Distribuirea acestora va începe pe data de 28 aprilie 2008 şi se va încheia pe data de 2

iunie 2008.Bugetul alocat pentru crearea şi distribuirea broşurilor este de 4.000 Ron.

Publicitatea cu ajutorul pliantelor si flyer-elor: se vor tipări 600 de pliante şi 4000 de

flyere care vor fi împărţite trecătorilor pe străzi ca: Ştefan cel Mare,Independenţei,Tudor

Vladimirescu, Socola, etc.Costul obţinerii unui pliant şi a unui flyer (crearea şi tipărirea),

numărul necesar de materiale şi costul distribuţiei (persoanele care împart flyere-le):

Costul tipăririi pliantului: 7 RON;

Total: 600 pliante x 7 RON/ pliant = 4 200 RON

Costul tipăririi flyer-ului: 0,5 RON;

Total: 4000 flyere x 0,5 RON = 2 000 RON

Costul distribuţiei flyere-lor: 100 RON/pers/săpt plata promoterilor;

Total: 4 săpt x 100 RON x 5 pers = 2.000 RON

Total: 8.200RON

O altă modalitate utilizată de firmă este internetul. Agenţia a gândit folosirea acestui

instrument în trei moduri:

crearea unui site al agenţiei, în care produsul să aibă o prezentare completă, care să îl

promoveze în topul căutărilor;

prezentarea ofertei pe portalurile de turism la care agenţia este membră (www.infoturism.ro,

www.travelworld.ro) precum şi pe site–urile de informare destinate iubitorilor de sport:

www.eurosports.ro

37

Page 39: Destinatia Turistica - Sinaia

realizarea unui plan de promovare, prin expedierea de email-uri către clienţi aflaţi în baza

de date a agenţiei: persoane individuale care au folosit serviciile firmei şi societăţi

comerciale.

Promovarea prin internet este cea mai cunoscută şi des utilizată modalitate de promovare

în rândul tinerilor. Acestea presupune o serie de avantaje:

costuri mai reduse în comparaţie cu celelalte modalităţi de promovare;

internetul beneficiază de o extindere rapidă şi este accesat din ce în ce mai mult;

se pot realiza rezervari on-line ceea ce vine în ajutorul persoanelor ocupate;

site-ul este mult mai bine structurat;

oferta este mult mai tentantă datorită modului de realizare al site-ului prin fond

de culoare, sunet şi animaţie.

Descrierea

Obiectivul Informarea persoanei care acceseaza site-ul

de existenţa produslui turistic.

Amplasare “Sinaia-centrul distracţiei” va fi promovată

pe site-ul www.infoturism.ro,

www.travelworld.ro unde vor găsi

informaţii despre produs.Pe lângă acest site

vor mai putea fi accesate şi altele în care se

vor găsi bannere: www.csid.ro,

www.avantaje.ro, www.unica.ro,

www.ele.ro . www.oldstreet.ro ,

www.revistacapital.ro .

Perioada de amplasare Lunile ianuarie – februarie 2010

Organizare Odată intraţi pe pagina de web vor afla

informaţii despre agenţie şi produsele

turistice. Iar pe alte site-uri, dând clic pe

banner sunt directionaţi direct pe pagina de

web unde este promovată agenţia.

Buget - cheltuieli cu crearea paginii şi cu bannere

38

Page 40: Destinatia Turistica - Sinaia

(500 euro).

Evaluarea eficacităţii campaniei de publicitate

Evaluarea se va realiza prin compararea numărului de clienţi care vor solicita locuri

pentru acest sejur, înainte de lansarea produsului pe piaţă, în luna februarie.

Eficacitatea promovării se poate de asemena observa şi din faptul că agenţia va putea să-

şi acopere cheltuielile prin atragerea unui număr suficient de turişti.

În urma campaniei de publicitate estimăm un număr de 600 de turişti care vor cumpăra

produsul nostru turistic.

Agenţia are în plan şi participarea la târguri de turism, realizarea de obiecte personalizate

şi acţiuni de promovare cu vânzarea produsului la preţ redus. În cadrul târgurilor vor fi

prezentate filmuleţe cu oferta turistică, dar care poate fi folosit şi în interiorul agenţiei, prezentări

pe laptop, sau poate fi folosit ca obiect personalizat ce va fi oferit cadou.

V.2 Promovarea vânzărilor

Spre deosebire de publicitate promovarea vânzărilor are drept scop stimularea cererii,

acţionând pe termen scurt. Principalele tehnici de promovare a vânzărilor folosite de Next

Voyage sunt:

Reducerile de tarife- utilizate pentru atragerea clienţilor, dar şi a uniformizării cererii,

reducerile de preţ constau în practicarea unor tarife în perioade ale anului diferenţiate: perioada 1

ianuarie 2009- 1 februarie 2009, 2 februarie 2010- 15 februarie 2010, se practică o reducere a

tarifului cu 20%, iar în ultimmele 2 saptămâni ale lunii februarie reducerea va fi de 40% din

preţul iniţial. De asemenea sunt practicate vânzările asortate, pachetul incluzând cazare,

transport, masă şi agrement la un preţ mai mic decât achiziţionate separat.

Seminariile, conferinţele, târgurile- seminariile sunt destinate în special informării

distribuitorilor sau forţei de vânzare asupra ofertei agenţiei. Un astfel de eveniment va fi cel

organizat la sala Polivalentă, ce va reuni toate agenţiile turoperatoare din Iaşi, va dura 48 de ore

şi vor fi prezentate materiale ale agenţiei, animaţii audio-vizuale, cadouri obiecte personalizate

cu logo-ul firmei. În cadrul târgului de turism, clientela potenţială are posibilitatea de a se întâlni

cu organizatorii pachetului turistic, având posibilitatea de a li se explica detaliat oferta turistică.

39

Page 41: Destinatia Turistica - Sinaia

De asemenea,agenţia Next Voyage se va prezenta la Târgul Naţional de Turism 2010, ce

va avea loc în complexul Romexpo, unde îşi va prezenta oferta, în special sejurul turistic

“Sinaia-centrul distracţiei” şi va oferi clienţilor posibilitatea de a rezerva un loc direct la

târg.Bugetul este de 800 Ron

Publicitatea la locul vânzării (PLV)- agenţia se foloseşte în promovare şi de afişele

amplasate în interiorul şi în vitrine, rafturi special amenajate, etc., având rolul de a stimula

imaginaţia clienţilor şi de a-i provoca să ia decizia de cumpărare pe loc. Cu ajutorul personalului

vom reuşi să convingem publicul vizat că un astfel de produs turistic li se potriveşte cel mai bine.

Loteriile şi tombolele, agenţia în momentul când a lansat produsul a anunţat că va

organiza o tombolă prin care va oferi un sejur gratuit persoanei care va fi câştigătoare. Tombola

va fi desfăşurată astfel: a 50 persoană care va cumpăra produsul „Sinaia-centrul distracţiei” va

primi drept premiu încă un produs gratuit.

Programele de continuitate – obiectivul este: creşterea vânzărilor cu 30% în sezonul

iarnă-primăvară şi fidelizarea clienţilor.Tipul strategiei utilizate este PULL.Clientii fideli( care

au cumparat orice produs turistic al agenţiei de cel putin 3 ori) care vor achiziţiona în perioada 1

ianuarie – 31 ianuarie pachetul „Sinaia – centrul distracţiei’’ vor primi un card de fidelitate. Prin

intermediul acestui card li se va oferi o reducere de 20% .

Produsul turistic va fi vândut la sediul agenţiei sau de pe site-urile de prezentare a

agenţiei.Pentru a atrage clienţii în agenţie, aceasta va fi semnalizată prin panouri publicitare care

indică sediul agenţiei. În vitrina agenţiei în permanenţă se rulează pe un ecran cu plasmă toate

serviciile oferite de către agenţie, dar şi imagini care descriu principalele puncte de atracţie ale

fiecărui produs turistic. În acest mod se va realiza promovarea produselor turistice oferite de

Agenţia Next Voyage.

40

Page 42: Destinatia Turistica - Sinaia

V.3. Relaţiile publice

Relaţiile publice constau în contactul permanent, sistematic al firmei de turism cu

clientela, mass-media şi cu grupurile de interese, contact menit să creeze şi să întărească

încrederea în firmă, precum şi să construiască o atitudine favorabilă faţă de oferta sa.

Orice firmă care doreşte să-şi creeze şi să-şi menţină relaţiile favorabile cu toate tipurile

de public implicate, trebuie să investească în activităţi de relaţii publice. Percepute ca fiind mai

ieftine, mai sincere şi mai orientate către public decât alte modalităţi de promovare şi

îmbunătăţire a imaginii, aceste activităţi pot face diferenţa dintre succes sau eşec pe o piaţă atât

de versatilă.

Agenţia Next Voyage, a fost dispusă să investească în acest tip de activităţi, tocmai

datorită efectelor pozitive pe care le pot produce la nivelul clienţilor, comunităţii locale,

salariaţilor şi mass-mediei.

În acest sens, după ce numele firmei şi produsele sale au fost aduse la cunoştinţa

publicului prin publicitate (afişe, flyere, articole în reviste de specialitate şi alte reviste pentru

femei), a fost organizată o conferinţă de presă la care au fost invitaţi ziarişti, alţi operatori de

turism şi reprezentanţi de marcă ai comunităţii.

Subiectul conferinţei de presă a fost informarea mass-mediei cu privire la demararea unui

proiect îndrăzneţ de către firma noastră.Next Voyage s-a implicat în acţiuni de caritate cum ar fi

donarea de excursii gratuite copiilor cu deficienţe din judeţul Iaşi.

La sfârşitul conferinţei, mass-media a pus întrebări, iar purtătorul de cuvânt al firmei,

Victor Dobrescu s-a angajat să ofere răspunsuri pertinente şi la obiect.

După conferinţă, s-a organizat un mic dineu, la care s-au purtat discuţii libere între

participanţi şi organizatori. Tuturor celor prezenţi li s-au oferit cadouri promoţionale.

De asemenea Agenţia Next Voyage a participat la o conferinţă de presă împreună cu alte

agenţii de pe piaţa Iaşului.

Etape Descrierea activitatilor

Obiectiv - Schimb de experienta cu celelalte agentii;

- Aducerea la cunostiinta publicului despre noile pachete

turistice;

- Prezentarea noilor metode de promovare adoptate de agentie;

41

Page 43: Destinatia Turistica - Sinaia

- Promovarea produsului “Sinaia-centrul distracţiei”

Data/loc 25 februarie 2010

Sala de conferinte din cadrul Hotelului Traian din Iasi

Invitatii Presa locala, Managerii de la diferite agentii de turism(Giramondo,

Moldova tour, Clever tour, Across Travels), Profesori universitari,

Reviste de specialitate(Expert Traveler, Unica ,Avantaje).

Programul de

desfasurare

Prima data se vor face invitatiile prin diverse metode(email, fax,

telefon,etc) mentinandu –se si tema ce va fi abordata in cadrul

conferintei;

Invitatii vor fi rugati ca in termen de o saptanama sa confirme sau nu

prezenta la conferinta;

Inainte cu 2 ore are loc amenajarea salii cu echipamentele necesare:

scaune, microfoane, mese, laptop, videoproiector ,etc;

Invitatii vor fi asteptati la ora 8.30 (la ora 9.00 incepe conferinta); Ora

9.00: organizatorul evenimentului va deschide conferinta multumind

totodata invitatilor;

Ora 9.15 – 12.00 : managerii agentiilor invitate isi expun ofertele

turistice;

Ora 12.00-13.00: invitatii iau pranzul;

Ora 13.00- 14.30: presa locala adresa intrebari reprezentantilor de agentii

turistice;

Dupa sesiunea de intrebari din partea presei locale catre invitati ,

organizatorul declara incheiata conferinta fiind cu totii rugati sa ramana

pentru a lua parte la un toast si o mica gustate.

Buget Total cheltuieli( cu inchirierea salii de conferinta, personal angajat,pranz ,

micile gustari si bauturile, echipamentele necesare ) : 4.000RON

Prin aceste activităţi se urmăreşte menţinerea unui contact continuu cu clienţii,

comunicarea noilor produce ale agenţiei si promovarea acestora, creşterea notorietăţii agenţiei şi

crearea unei imagini pozitive în rândul clienţilor.

42

Page 44: Destinatia Turistica - Sinaia

AnexeAnaliza SWOT a agenţiei de turism Next Voyage

Puncte tari Oportunităţi

- Amplasarea agenţiei într-o zonă cu un

bun vad comercial

- Programele turistice ale agenţiei sunt

apreciate de către Ministerul

Turismului

- Personal cu experienţă în domeniul

turismului

- Agenţia oferă o gamă diversificată de

produse turistice

- Poate crea şi dezvolta produse turistice

în funcţie de preferinţele clienţilor;

- Personalul din agenţie este cunoscător a

limbilor: engleză, franceză, germană şi

spaniolă;

- Atitudine din e în ce mai bună a

consumatorilor pentru această

destinaţie turistică ;

- Promovarea destinaţiei atât în ţară cât

şi în străinătate.

- Notorietate în rândul publicului

- Fluxul ridicat de turişti pe parcursul

verii, interesaţi de produsele concepute de

către agenţie

- Creşterea interesului turoperatorilor

străini pentru ţara noastră;

Puncte slabe Ameninţări

- Agenţia nu are un compartiment de

marketing în funcţie de destinaţii

- Nu are structuri proprii de primire

turistică cu grad ridicat de confort

- Preţurile concurenţiale practicate de

firmele concurente;

- Instabilitate economica, politică;

- Intrarea pe piaţă a unui concurent

puternic cu produse turistice similare

- Insuficienţa informaţiei turistice

43

Page 45: Destinatia Turistica - Sinaia

privind destinaţiile turistice din ţară

- Preţuri afectate de inflaţie

- Introducerea unor legi care să

îngrădească, activitatea agenţiei de

turism cu privire la aducerea turiştilor

străini;

Analiza SWOT a produsului touristic Sinaia – central distracţiei

Puncte tari Oportunităţi

- este realizat într-o zonă naturală

deosebită, cu potenţial istoric şi cultural

- în sejur sunt vizitate principalele puncte

de atracţie ale staţiunii Sinaia;

- punerea la dispoziţia turiştilor a unui

instructor de schi;

- practicarea sporturilor de iarnă;

- diversitatea modalităţilor de petrecere a

timpului liber.

- întoarcerea se realizează pe un alt

traseu, oferind turiştilor posibilitatea de

a vedea Lacul Roşu şi

- turiştii sunt însoţiţi de un ghid de turism

pe tot parcursul sejurului

- Condiţii prielnice de călătorie;

- posibilitatea de a diversifica serviciile

oferite

- realizarea legăturii Iaşi – Sinaia prin

drumul european E85 şi E574

- modernizarea, extinderea şi refacerea

infrastructurii de transport rutier

Puncte slabe Ameninţări

- neexploatarea întregului potenţial

touristic al staţiunii

- ofertele agenţiilor concurente sunt mai

atractive

44

Page 46: Destinatia Turistica - Sinaia

- infrastructura insuficient dezvoltată

- condiţiile meteorologice specifice

zonei montane sunt imprevizibile

- lipsa de încredere a potenţialilor

clienţi

- degradarea monumentelor de artă şi

arhitectură

- dezvoltarea unor programe turistice

care pot limita activitatea turistică a

agenţiei

45