Despre Facultatea de Medicina Dentara

of 82 /82
Când discutăm despre mediul academic din Iaşi, nu putem omite una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ medical din România, care este Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa”. Ce ar putea atrage un student să urce treptele acestei universităţi? Mai întâi este tradiţia, pentru că o universitate, pentru a realiza performanţe, trebuie să aibă rădăcini puternice. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” din Iaşi i-a pregătit pe mulţi dintre fondatorii şcolii medicale româneşti, iar spiritual lor încă mai conduce destinele acestei instituţii. În al doilea rând, este vorba despre specializările oferite. Universitatea noastră prezintă curricule total compatibile cu cerinţele Europene, iar diplomele obţinute în această universitate sunt recunoscute în toate statele din Uniunea Europeană, precum şi în multe state din afara acesteia. Şi nu în ultimul rând, este vorba despre latura umanistică şi umană a Universităţii noastre, despre ospitalitatea şi bunătatea moldovenească, ce conferă o dimensiune umană exigenţei, competenţei şi performanţei. Consider că acestea sunt argumentele prin care Universitatea noastră îşi atrage studenţii, şi prin care absolvenţii noştri rămân ataşaţi peste ani de instituţia care i-a pregătit. Prof. Univ. Dr. Vasile Astărăstoae Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa”, Iaşi Facultatea de Medicină Dentară din Iaşi, împletind armonios tradiţia, simbol al fundamentalului şi stabilităţii, cu valenţele de nou, de avangardă, de exigenţă europeană, îşi deschide călduros porţile celor ce vor deveni studenţii ei. Vă invităm să ne însoţiţi în paginile următoare, pentru a afla cine suntem, unde ne situăm în spaţiul academic românesc şi european şi care este oferta pe care o prezentăm potenţialilor candidaţi ce doresc să îşi facă studiile de medicină dentară la Iaşi. Argumentele cu care vă întâmpinăm sunt reprezentate de o curriculă modernă, restructurată conform celor mai exigente cerinţe europene, un corp de cadre didactice tinere şi entuziaste, cu o pregătire de excepţie – confirmată prin rezultatele lor ştiinţifice, şi o bază materială similară din multe puncte de vedere cu a celor mai prestigioase universităţi din lume. Oferta noastră academică este variată şi corespunde celor mai diverse cerinţe: pe lângă specializarea de învăţământ de lungă durată (6 ani), există şi două specializări de scurtă durată (3 ani) destinate pregătirii tehnicienilor şi asistentelor dentare, precum şi multiple forme de învăţământ post-universitar - constând în doctorate, masterate, cursuri post-universitare şi atestate care ancorează practicianul în cele mai noi cuceriri ale asistenţei medicale de prestigiu şi ale ultimelor cercetări în domeniu. A dumneavoastră cu sinceritate, Prof. Univ. Dr. Norina Forna Decan al Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi Cuvânt din partea Decanului Cuvânt din partea Rectorului

Embed Size (px)

Transcript of Despre Facultatea de Medicina Dentara

Page 1: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Când discutăm despre mediul academic din Iaşi, nu putem omite una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ medical din România, care este

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa”.

Ce ar putea atrage un student să urce treptele acestei universităţi?

Mai întâi este tradiţia, pentru că o universitate, pentru a realiza

performanţe, trebuie să aibă rădăcini puternice. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” din Iaşi i-a pregătit pe mulţi dintre fondatorii şcolii

medicale româneşti, iar spiritual lor încă mai conduce destinele acestei

instituţii.

În al doilea rând, este vorba despre specializările oferite. Universitatea noastră prezintă

curricule total compatibile cu cerinţele Europene, iar diplomele obţinute în această universitate

sunt recunoscute în toate statele din Uniunea Europeană, precum şi în multe state din afara acesteia.

Şi nu în ultimul rând, este vorba despre latura umanistică şi umană a Universităţii noastre,

despre ospitalitatea şi bunătatea moldovenească, ce conferă o dimensiune umană exigenţei,

competenţei şi performanţei.

Consider că acestea sunt argumentele prin care Universitatea noastră îşi atrage studenţii, şi prin care absolvenţii noştri rămân ataşaţi peste ani de instituţia care i-a pregătit.

Prof. Univ. Dr. Vasile Astărăstoae

Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa”, Iaşi

Facultatea de Medicină Dentară din Iaşi, împletind armonios tradiţia, simbol al fundamentalului şi stabilităţii, cu valenţele de nou,

de avangardă, de exigenţă europeană, îşi deschide călduros porţile

celor ce vor deveni studenţii ei.

Vă invităm să ne însoţiţi în paginile următoare, pentru a afla

cine suntem, unde ne situăm în spaţiul academic românesc şi

european şi care este oferta pe care o prezentăm potenţialilor candidaţi ce doresc să îşi facă studiile de medicină dentară la Iaşi.

Argumentele cu care vă întâmpinăm sunt reprezentate de o curriculă modernă,

restructurată conform celor mai exigente cerinţe europene, un corp de cadre didactice tinere şi

entuziaste, cu o pregătire de excepţie – confirmată prin rezultatele lor ştiinţifice, şi o bază

materială similară din multe puncte de vedere cu a celor mai prestigioase universităţi din lume. Oferta noastră academică este variată şi corespunde celor mai diverse cerinţe: pe lângă

specializarea de învăţământ de lungă durată (6 ani), există şi două specializări de scurtă durată (3

ani) destinate pregătirii tehnicienilor şi asistentelor dentare, precum şi multiple forme de

învăţământ post-universitar - constând în doctorate, masterate, cursuri post-universitare şi

atestate care ancorează practicianul în cele mai noi cuceriri ale asistenţei medicale de prestigiu şi

ale ultimelor cercetări în domeniu. A dumneavoastră cu sinceritate,

Prof. Univ. Dr. Norina Forna

Decan al Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi

Cuvânt din partea Decanului

Cuvânt din partea Rectorului

Page 2: Despre Facultatea de Medicina Dentara

STUDII UNIVERSITARE

Page 3: Despre Facultatea de Medicina Dentara

PREZENTARE GENERALĂ:

Facultatea de Medicină Dentară din Iaşi este o instituţie academică structurată şi

organizată conform unor principii moderne, fiind de asemeni una dintre cele mai prestigioase

facultăţi cu profil medical din ţara - la nivel regional, naţional şi chiar internaţional. Istoricul său a

fost influenţat de numeroase personalităţi din medicina românească, iar mulţi dintre absolvenţii

săi reprezintă acum nume semnificative pentru stomatologia româneasca şi internaţională.

Trecutul său onorabil şi prezentul dinamic şi modern constituie premizele pentru un viitor

strălucit.

Facultatea de Medicină Dentară din Iaşi a fost creată în 1945 ca o secţie a Facultăţii de

Medicină, sub îndrumarea Prof. Dr. Nicolae Duţescu, fiind prima cu acest profil din ţară.

Din 1965 funcţionează ca facultate independentă, având cursuri cu o durata de 6 ani.

După 1989 şi în special din 1992 facultatea noastră a parcurs un proces de dezvoltare continuă,

prin mărirea numărului de cadre didactice şi a numărului de studenţi şi prin modernizarea

clinicilor de specialitate şi dotarea lor cu o bază materială modernă, în concordanţă cu exigenţele

mileniului III.

Integrarea europeană a Facultăţii de Medicină Dentară din Iaşi se reflectă în acreditarea

de către CIDCDF (Confederaţia Internaţională a Decanilor de Expresie Total sau Parţial Franceză),

evaluarea realizându-se în septembrie 2008 cu rezultate pozitive. În egală măsură, Facultatea de

Medicină Dentară a fost evaluată de către ADEE (Asociaţia Dentară Europeană pentru Educaţie) în

anul 2001, recunoscându-se cu această ocazie valoarea învăţământului medical ieşean. Decanul

nostru, Prof. Univ. Dr. Norina Forna, este Ambasador ADEE pentru România şi membru în

Comitetul CIDCDF.

Page 4: Despre Facultatea de Medicina Dentara

OBIECTIVE PRINCIPALE:

A. ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PREGĂTIRE PENTRU:

studenţii înscrişi la profilul Medicină Dentară, specializarea Învăţământ de Lungă Durată (6

ani), în concordanţă cu standardele europene;

profesiuni complementare medicinii stomatologice:

Asistente Dentare – specializare 3 ani;

Tehnicieni Dentari – specializare 3 ani.

B. PREGĂTIRE POSTUNIVERSITARĂ ŞI FACILITĂŢI CLINICE PENTRU:

pregătirea continuă a medicilor stomatologi practicieni în Ortodonţie, Chirurgie Dento-

Alveolară, Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Endodonţie, Protetică şi dobândirea de competenţe

în Implantologie, Parodontologie, Protetică - Edentaţie Parţială;

tinerii medici stomatologi în perioada stagiului;

medicii rezidenţi în Stomatologie;

absolvenţii înscrişi pentru obţinerea masteratului.

Facultatea de Medicină Dentară organizează MASTERATE cu o durată de 1 – 2 ani şi

tematici diferite, care se adresează medicilor rezidenţi, medicilor specialişti, biologilor în unităţi

medicale, profesioniştilor din orice domenii implicaţi în echipe de cercetare medicală

multidisciplinare şi potenţialilor candidaţi la Doctorat şi facilitează accesul acestora la cele mai noi

rezultate ştiinţifice din diverse domenii. Facultatea de Medicină Dentară din Iaşi se situează

printre primele din ţară în ceea ce priveşte diversitatea şi actualitatea temelor de Masterat propuse

şi aprobate de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului.

C. Toţi medicii stomatologi care fac parte din personalul academic al

Facultăţii asigură asistenţa medicală stomatologică pentru

populaţia din oraşul Iaşi şi din alte oraşe din Moldova în cadrul

Bazei Clinice de Învăţământ a Facultăţii şi al Policlinicii

Stomatologice Universitare. Pacienţii sunt trataţi atât de personalul

academic, cât şi de studenţii facultăţii sub controlul cadrelor

didactice.

D. În Facultatea de Medicină Dentară din Iaşi se desfăşoară o

complexă activitate de cercetare ştiinţifică la toate nivelele

(cercetare fundamentală, clinică şi comunitară), în care sunt

implicate toate departamentele şi disciplinele - atât personalul

academic, cât şi studenţii.

E. Prin cooperarea strânsă cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul

Educaţiei şi Cercetării, cu Uniunea Naţională a Asociaţiilor

Stomatologice (U.N.A.S.), Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică

Privată din România (A.M.S.P.P.R.), Societatea de Estetică Dentară

(S.S.R.), Societatea Română de Biomateriale (S.R.B.), facultatea

noastră contribuie la promovarea sănătăţii orale, la îmbunătăţirea

legislaţiei în domeniu şi de asemeni la promovarea şi dezvoltarea

profesiei de medic stomatolog.

F. Personalul academic al facultăţii oferă asistenţă metodologică

pentru medicii din Iaşi şi Moldova.

Page 5: Despre Facultatea de Medicina Dentara

STRUCTURI ADMINISTRATIVE ŞI ORGANIZATORICE:

Facultatea de Medicină

Dentară face parte din

Universitatea de Medicină şi

Farmacie "Gr. T. Popa" - Iaşi,

alături de Facultatea de Medicină,

Facultatea de Farmacie şi

Facultatea de Bioinginerie.

Finanţarea sa se realizează

prin Sistemul Universitar

Naţional, de către Ministerul

Învăţământului, care stabileşte

alocaţiile cuvenite fiecărei

universităţi din ţară, pe baza unei

scheme de calcul, proporţional cu

specificul universităţii, numărul

de studenţi, etc.

Există de asemeni şi un

sistem de auto-finanţare, pe baza

taxelor de şcolarizare încasate de

la studenţi.

CONSILIUL PROFESORAL AL

FACULTĂŢII DE MEDICINĂ DENTARĂ este

alcătuit din 26 membri, având următoarea

structură:

- 20 membri cadre didactice;

- 5 studenţi;

- administratorul - şef pe facultate.

Pe lângă Consiliul Profesoral, al cărui scop

îl constituie rezolvarea tuturor problemelor,

Decanul, împreună cu un grup de comisii, se ocupă

şi de rezolvarea unor probleme specifice:

1. COMITETUL MANAGERIAL

2. COMITETUL PENTRU FINALIZAREA

STUDIILOR

3. COMITETUL PENTRU ADMITERE

4. COMITETUL PENTRU COORDONAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI (BIROUL CONSILIU)

5. COMITETUL PENTRU RELAŢII INTERACADEMICE

6. COMITETUL PENTRU PROBLEME STUDENŢEŞTI

7. COMITETUL PENTRU RESURSE UMANE

8. COMITETUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT POSTGRADUAT

9. COMITETUL PENTRU MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII PRACTICE

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI

FARMACIE „GR. T. POPA”, IAŞI

FACULTATEA DE

MEDICINĂ

FACULTATEA DE

MEDICINĂ DENTARĂ

FACULTATEA DE

FARMACIE

FACULTATEA DE

BIOINGINERIE

Specializări

Învăţământ de lungă durată

(6 ani)

Tehnică dentară

(3 ani)

Asistenţă dentară

(3 ani)

DECAN

BIROUL CONSILIU

CONSILIUL PROFESORAL

COMITETE DE LUCRU

Page 6: Despre Facultatea de Medicina Dentara

10. COMITETUL PENTRU ACTIVITĂŢI CULTURALE COMPLEMENTARE

11. COMITETUL PENTRU PREGĂTIREA PSIHOPEDAGOGICĂ A CADRELOR DIDACTICE

ŞI STUDENŢILOR

12. COMITETUL PENTRU INFORMATIZARE

13. COMITETUL PENTRU ÎNZESTRARE MATERIALĂ

14. COMITETUL PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

15. COMITETUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT DE SCURTĂ DURATĂ

16. COMITETUL PENTRU ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ

17. COMITETUL PENTRU PROMOVARE IMAGINE

STRUCTURA PE DEPARTAMENTE, CATEDRE, DISCIPLINE

Entitatea de bază a activităţii de învăţământ este DISCIPLINA, structura fundamentală a

învăţământului stomatologic modern. Fiecare disciplină are propria sa Curricula pentru cursuri şi

lucrări practice, îşi organizează propriile forme de examinare şi îşi desfăşoară activitatea de

cercetare. Disciplinele cu profiluri apropiate sunt organizate în DEPARTAMENTE.

În facultatea noastră există trei departamente care includ disciplinele stomatologice: 1. DEPARTAMENTUL CHIRUGICALE (CHIRURGIE DENTO-

ALVEOLARĂ ŞI ORO-MAXILO-FACIALĂ)

ŞEF DEPARTAMENT –

Conf. dr. Irina Zetu

- Chirurgie dento-alveolară, anesteziologie în medicina dentară,

medicină orală

- Chirurgie orală şi maxilo-facială

- Bazele fizicii şi biofizicii în medicina dentară

- Patologie generală şi oro-maxilo-facială

- Chimia şi biochimia cavităţii orale

- Prevenţie oro-dentară

- Stomatologie comunitară

- Dermatologie orală

- Radiologie generală şi dentară

- Pedodonţie

- Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială

2. DEPARTAMENTUL ODONTOLOGIE – PARODONTOLOGIE,

RESTAURĂRI FIXE ŞEF DEPARTAMENT –

Prof. dr. Gabriela Ifteni - Cariologie

- Endodonţie

- Parodontologie

- Proteza fixă. Gnatologie. Estetică dento-somato-facială

3. DEPARTAMENTUL IMPLANTOLOGIE, RESTAURĂRI

AMOVIBILE, TEHNOLOGIE

ŞEF DEPARTAMENT –

Prof. dr. Monica Tatarciuc

- Proteza parţial amovibilă şi reabilitare implanto-protetică

- Proteza totală

- Tehnologia Protezelor Dentare

- Materiale Dentare

- Diagnostic oro-dentar. Gerontostomatologie

- Ergonomie

- Recuperare psihomotorie şi logopedică

- Balneofizioterapie şi recuperare funcţională orală

- Sănătate publică şi management oro-dentar

Page 7: Despre Facultatea de Medicina Dentara

La acestea se mai adaugă

disciplinele preclinice şi medico-

chirurgicale, ce asigură pregătirea de

bază a studenţilor noştri (cu precădere în

anii de studiu inferiori) prin cadre

didactice specializate. Până în anul 2008

aceste discipline erau incluse tot în

catedrele Facultăţii de Medicină Dentară,

dar în urma unui proces de

restructurare prin care a trecut

Universitatea noastră, în scopul alinierii

la criteriile europene, s-a procedat la

unificarea disciplinelor proprii cu

disciplinele similare ale celorlalte

facultăţi, pentru formarea unor catedre

şi discipline unice pe Universitate, acolo

unde profilurile erau asemănătoare. În

această situaţie se regăsesc următoarele

discipline, incluse actualmente în

structuri unice coordonate de Facultatea

de Medicină:

Titular de curs - Anatomie şi anatomie clinică Conf. dr. Puişoru Mihaela

- Anatomie - Embriologie Conf. dr. Indrei Anca

- Histologie Prof. dr. Căruntu Draga - Irina

- Anatomie patologică S.l. dr. Rădulescu Luminiţa

- Fiziologie S.l. dr. Tiţu Gabriela

- Imunologie S.l. dr. Cianga Corina - Genetică medicală Conf. dr. Gorduza Vlad Eusebiu

- Biologie celulară şi moleculară Asist. dr. Neamţu Monica

- Medicină internă Prof. dr. Ghiuru Rodica

- Farmacologie Prof. dr. Nechifor Mihai

- Pneumologie Conf. dr. Trofor Antigona - Pediatrie Prof. dr. Burlea Marin

- Boli infecţioase. Epidemiologie Prof. dr. Dorobăţ Carmen

- Microbiologie Prof. dr. Iancu Smaranda Luminiţa

- Neurologie Prof. dr. Pendefunda Liviu

- Psihiatrie; Ştiinţele comportamentului Prof. dr. Chiriţă Roxana

- Chirurgie generală Prof. dr. Costea Ioan - O.R.L. S.l. dr. Rădulescu Luminiţa

- Oftalmologie Prof. dr. Costin Dănuţ

- Obstetrică - Ginecologie S.l. dr. Fătu Ioan Constantin

- Igienă Conf. dr. Indrei Lucian

- Educaţie fizică Asist. dr. Anton Prisacariu Bogdan - Informatică şi biostatistică medicală S.l. dr. Dascălu Cristina Gena

- Limbi moderne Prof. dr. Flaişer Mariana

Page 8: Despre Facultatea de Medicina Dentara

CURRICULA ACADEMICĂ:

Înainte de 1990, curricula academică avea o structură foarte simplă, fiind formată numai

din patru discipline stomatologice de bază: Odontologie - Parodontologie, Protetică, Chirurgie

Maxilo-Facială şi Ortodonţie.

În anul 1992 a fost iniţiată cea mai importantă şi mai radicală

reorganizare curriculară în învăţământul românesc de Medicină Stomatologică,

şi aceasta a fost pusă în practică pentru prima dată la Facultatea de Medicină

Stomatologică din Iaşi. Prin urmare, la Iaşi s-a reuşit implementarea celei mai

moderne structuri curriculare folosită în universităţile europene. Desigur, acest

lucru nu ar fi fost posibil fără menţinerea unor strânse relaţii de colaborare cu

cele mai prestigioase instituţii de profil similar din Europa.

Curricula Academică prezintă următoarele caracteristici principale:

Învăţământul stomatologic este modern,

integrat, cunoştinţele fiind evaluate prin

intermediul Creditelor transferabile, în

mod similar cu sistemul de credite

transferabile folosite în UE;

Se asigură o pregătire adecvată în

domeniul Ştiinţelor Biologice

Fundamentale;

Se asigură pregătirea studenţilor în

domeniul Disciplinelor de bază de

Medicină Generală, cu scopul de a le oferi

acestora cunoştinţele necesare de

Patologie Generală;

Se respectă raportul corect CURSURI /

LUCRĂRI PRACTICE;

Pregătirea de specialitate se realizează

prin intermediul diferitor discipline

stomatologice moderne;

Se acorda o atenţie specială disciplinelor de Medicină Dentară Comunitară şi Preventivă;

În cadrul disciplinelor restaurative, se pune accent pe reabilitarea orală şi funcţională;

Se realizează training-ul studenţilor prin metoda Simulării, cu scopul de a dezvolta la aceştia

abilităţi practice;

În anul VI s-a implementat un sistem de cursuri integrate şi training - Reabilitare Orală

Complexă şi altele.

preclinic clinic

41 59

C 33% LP

67%

Page 9: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Disciplinele sunt grupate în 2 categorii, fiecare

dintre ele având o proporţie bine-stabilită în

planul general de pregătire a studenţilor:

62% discipline stomatologice;

38% discipline medicale, chirurgicale şi

fundamentale.

Am diversificat direcţiile principale ale învăţământului de Medicină

Dentară românesc introducând pentru prima dată discipline noi în Curriculă,

ca de exemplu: Ergonomie Stomatologică, Biomateriale, Bioechipamente,

Gnatologie, Implantologie, Stomatologie Comunitară, Management, Estetică

Dento - Somato - Facială.

Un obiectiv semnificativ în procesul didactic l-a constituit modificarea denumirilor şi

curriculei disciplinelor, în conformitate cu sistemul de învăţământ vest-european. Astfel, dacă în

urmă cu 10 ani existau 10 discipline, în anul 2003 am ajuns la un număr de 51 de discipline, ca

urmare a introducerii, în premieră în România, a unor discipline noi în conformitate cu

standardele europene – iar acest proces de restructurare continuă, având drept coordonate

principale remodelarea şi adaptarea continuă.

AVANTAJE:

Curricula complexă, integrată,

modulară, orientată spre necesităţile

studenţilor;

Continuitatea procesului de

învăţământ şi evaluare;

Adaptarea permanentă folosind feed-

back-ul pozitiv din partea studenţilor;

Învăţământul se realizează cu grupe

mici de studenţi, ceea ce permite o

pregătire mai bună a fiecărui student

şi de asemeni o supraveghere mai

bună;

Asigurarea premizelor pentru

învăţământul continuu;

Abordarea socratică a procesului de

învăţământ şi învăţare (studentul

trebuie să descopere singur

răspunsurile corecte la problemele

care i se pun prin orientarea sa cu

ajutorul unor întrebări suplimentare

bine alese);

Auto-evaluarea realistă.

38%

62%

medicale stomatologice

Page 10: Despre Facultatea de Medicina Dentara

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

- Specialitatea MEDICINĂ DENTARĂ

ANUL I:

DENUMIREA DISCIPLINEI

ORE PE SEMESTRU Forma de

verif. NUMĂR DE ORE

Credite 1 2

Curs LP Curs LP E/C Total Curs LP

1 Anatomie I - II 32 32 E 64 32 32 5

2 Anatomie III – IV şi Embriologie 25 25 28 28 E 106 53 53 8

3 Bazele fizicii şi biofizicii în medicina dentară

21 21 E 42 21 21 3

4 Chimia şi biochimia cavităţii orale 20 20 20 20 E 80 40 40 6

5 Biologie celulară şi moleculară 24 24 E 48 24 24 4

6 Fiziologie 21 21 25 25 E 92 46 46 7

7 Histologie 18 18 20 20 E 76 38 38 5

8 Informatică medicală şi biostatistică 22 22 E 44 22 22 3

9 Morfologia dinţilor şi semiologia sistemului stomatognat

30 56 E 86 30 56 8

10 Genetică medicală 18 26 E 44 18 26 3

11 Ştiinţele comportamentului: Psihologie medicală, Bioetică şi deontologie

14 14 C 28 14 14 2

12 Limbi moderne (engleză, franceză, germană - studenţi români); Limba română (studenţi străini)

16 18 C 34 34 1

13 Educaţie fizică 22 22 C 44 44 1

14 Discipline opţionale (1 din 5) 14 C 14 14 1

1. Antropologie morfofuncţională 2. Patologia celulară şi moleculară orală a elementelor sistemului stomatognat 3. Aspecte de biochimie clinică la nivel sistemic şi stomatognat 4. Implicaţii genetice în sindroame şi boli cu manifestări în sfera oro-maxilo-facială 5. Neuroanatomie clinică

15 Practica de vară (8 ore/zi x 4 săpt.) 160 C 160 160 3

TOTAL 179 225 173 225 802 352 450 60

404 398 962 (inclusiv practica de vară)

ANUL II:

DENUMIREA DISCIPLINEI

ORE PE SEMESTRU Forma de

verif. NUMĂR DE ORE

Credite 1 2

Curs LP Curs LP E/C Total Curs LP

1 Anatomie patologică 20 28 E 48 20 28 5

2 Microbiologie 28 52 E 80 28 52 5

3 Patologie generală şi oro-maxilo-facială 32 34 E 66 32 34 5

4 Semiologie medicală 30 30 E 60 30 30

5 Medicină internă. Geronto-geriatrie 30 30 E 60 30 30 8

6 Pneumologie 6 6 C 12 6 6 2

7 Dermatologie orală 14 14 C 28 14 14 2

E = Examinare scrisa

C = Examinare orala

Page 11: Despre Facultatea de Medicina Dentara

8 Chirurgie generală 38 48 E 86 38 48 6

9 Boli infecţioase (cu modul de HIV) 16 20 E 36 16 20 2

10 Obstetrică - Ginecologie 12 14 E 26 12 14 2

11 Radiologie generală 12 12 C 24 12 12 2

12 Farmacologie 12 18 12 20 E 62 24 38 5

13 Imunologie 16 15 C 31 16 15 2

14 Pediatrie 10 26 E 36 10 26 3

15 Prevenţie oro-dentară 14 18 E 32 14 18 2

16 Ergonomie 12 18 C 30 12 18 3

17 Limbi moderne (engleză, franceză, germană - studenţi români); Limba română (studenţi străini)

18 18 C 36 36 1

18 Educaţie fizică 21 21 C 42 42 1

19 Discipline opţionale (1 din 5) 14 C 14 14 1

1. Communication Skills in English for the Medical Practitioner 2. Farmacologie clinică 3. Manifestari orale in bolile digestive la copil 4. Terminologie medicală românească 5. Particularitatea recuperării logopedice în malformaţiile labio-velo-palatine

20 Practica de vară (8 ore/zi x 4 săpt.) 160 C 160 160 3

TOTAL

148 250 180 231 809 328 481 60

398 411 969 (inclusiv practica de vară)

ANUL III:

DENUMIREA DISCIPLINEI

ORE PE SEMESTRU Forma de

verif. NUMĂR DE ORE

Credite 1 2

Curs LP Curs LP E/C Total Curs LP

1 Parodontologie I 14 28 E 42 14 28 3

2 Oftalmologie 21 21 C 42 21 21 2

3 Endocrinologie 8 8 C 16 8 8 2

4 Neurologie 16 26 C 42 16 26 3

5 Instrumentar şi aparatură pentru medicina dentară

14 42 C 56 14 42 3

6 Materiale dentare 21 28 E 49 21 28 3

7 Diagnostic oro-dentar 20 30 E 50 20 30 3

8 Cariologie I 22 42 E 64 22 42 6

9 Cariologie II 36 58 E 94 36 58 7

10 Proteza unidentară 28 60 E 88 28 60 6

11 Anestezie generală 22 22 E 44 22 22 3

12 Tehnologia protezelor unidentare 14 16 E 30 14 16 2

13 Gnatologie 14 52 E 66 14 52 4

14 Prevenţie oro-dentară 30 40 E 70 30 40 5

15 Anesteziologie în medicina dentară 7 14 7 14 E 42 14 28 4

16 Discipline opţionale (1 din 3) 14 C 14 14 1

1. Rolul infecţiilor şi inflamaţiilor dentare în patologia inflamaţiilor oculare (uveite, celulite, nevrite optice şi diplopia oculară) 2. Sănătate ocupaţională în medicina dentară 3. Contraceptie versus planificare familiala

17 Practica de vară (8 ore/zi x 4 săpt.) 160 C 160 160 3

TOTAL 155 279 153 222 809 308 501 60

Page 12: Despre Facultatea de Medicina Dentara

434 375 969 (inclusiv practica de vară)

ANUL IV:

DENUMIREA DISCIPLINEI

ORE PE SEMESTRU Forma de

verif. NUMĂR DE ORE

Credite 1 2

Curs LP Curs LP E/C Total Curs LP

1 Radiologie dentară 28 30 E 58 28 30 4

2 Pedodonţie 26 31 26 31 E 114 52 62 8

3 Chirurgie dento-alveolară 16 41 16 41 E 114 32 82 8

4 Endodonţie 24 40 24 40 E 128 48 80 9

5 Tehnologia protezelor dentare fixe 14 14 E 28 14 14 3

6 Tehnologia protezelor dentare totale amovibile

14 14 E 28 14 14 2

7 Proteza fixă 20 41 20 41 E 122 40 82 8

8 Proteza parţial amovibilă. Proteza acrilică 21 50 E 71 21 50 6

9 Proteza totală 14 28 14 28 E 84 28 56 6

10 Gerontostomatologie 7 14 C 21 7 14 2

11 Discipline opţionale (1 din 5) 14 C 14 14 1

1. Managementul comportamental în stomatologia pediatrică 2. Sisteme informatice pentru medicină dentară 3. Rolul dentistului in diagnosticul si tratamentul apneei obstructive de somn 4. Implicatii clinice ale nanotehnologiilor si materialelor in terapia edentatiilor partiale 5. Antibioterapia în infecţiile orale

12 Practica de vară (8 ore/zi x 4 săpt.) 160 C 160 160 3

TOTAL 149 239 149 245 782 298 484 60

388 394 942 (inclusiv practica de vară)

ANUL V:

DENUMIREA DISCIPLINEI

ORE PE SEMESTRU Forma de

verif. NUMĂR DE ORE

Credite 1 2

Curs LP Curs LP E/C Total Curs LP

1 Medicină orală 16 24 E 40 16 24 2

2 Anatomia clinică şi topografică a extremităţii cefalice

16 18 C 34 16 18 2

3 Stomatologie comunitară 28 36 E 64 26 38 5

4 Metodologia cercetării ştiinţifice 7 14 C 21 7 14 1

5 Epidemiologie 8 8 C 16 8 8 1

6 Parodontologie II 36 72 E 108 35 73 7

7 Chirurgie OMF 30 58 E 88 30 58 8

8 Ortodonţie şi ortopedie dento-facială 38 76 E 114 38 76 8

9 Igienă 22 26 E 48 22 26 3

10 Psihiatrie 14 14 C 28 14 14 2

11 Tehnologia protezelor dentare parţial amovibile

14 22 E 36 14 22 3

12 Proteza parţial amovibilă. Proteza scheletată

21 44 21 44 E 130 42 88 12

Page 13: Despre Facultatea de Medicina Dentara

13 ORL 26 26 E 52 26 26 2

14 Discipline opţionale (1 din 4) 14 C 14 14 1

1. Studiul interdisciplinaritatii in reabilitarea generala si orala 2. Medicină parodontală 3. Patologia mucoasei cavităţii orale asociate infecţiei HIV şi SIDA 4. Retratamentul endodontic, o provocare în atingerea performanţei

15 Practica de vară (8 ore/zi x 4 săpt.) 160 C 160 160 3

TOTAL 147 254 164 228 793 308 485 60

401 392 953 (inclusiv practica de vară)

ANUL VI:

DENUMIREA DISCIPLINEI

ORE PE SEMESTRU Forma de

verif. NUMĂR DE ORE

Credite 1 2

Curs LP Curs LP E/C Total Curs LP

1 Odontoterapie restauratoare 20 50 E 70 20 50 6

2 Endodonţie 6 12 C 18 6 12 1

3 Parodontologie 6 20 C 26 6 20 2

4 Estetică dento-somato-facială 14 28 E 42 14 28 3

5 Proteza fixă. Restaurări ceramice 18 52 E 70 18 52 6

6 Proteza parţial amovibilă 28 70 E 98 28 70 8

7 Proteza totală 8 14 C 22 8 14 1

8 Reabilitare implanto-protetică 28 48 E 76 28 48 6

9 Proteza maxilo-facială 18 18 E 36 18 18 3

10 Ortodonţie şi ortopedie dento-facială 18 36 E 54 18 36 4

11 Pedodonţie 32 38 E 70 32 38 6

12 Balneofizioterapie şi recuperare funcţională orală

18 18 C 36 18 18 2

13 Medicină legală 10 10 C 20 10 10 1

14 Urgenţa medico-chirurgicală în med.dent. 14 28 E 42 14 28 3

15 Sănătate publică oro-dentară şi management medico-dentar

14 21 C 35 14 21 1

16 Recuperare psihomotorie şi logopedică 18 18 C 36 18 18 1

17 Chirurgie OMF 10 32 E 42 10 32 4

18 Discipline opţionale (1 din 5) 14 C 14 14 1

1. Durerea cronică cranio-facială: diagnostic şi conduită terapeutică 2. Managementul clinico - terapeutic în patologia odontală peri-restauratoare 3. Metode şi mijloace noninvazive de tratament (terapii laser) în edentaţia parţială întinsă 4. Reabilitare parodontală complexă prin tehnici chirurgicale şi de regenerare 5. Managementul cabinetului de medicina dentara (CMD)

19 Pregătirea lucrării de diplomă 160 160 160 1

TOTAL 124 271 170 242 807 294 513 60

395 412 967 (inclusiv practica de vară)

Page 14: Despre Facultatea de Medicina Dentara

INOVAŢII ŞI REZULTATE

POZITIVE:

Noi metode de evaluare;

Noi metode de predare / învăţare;

Se pune accent pe dobândirea competenţelor

clinice;

Se creează o imagine generală şi complexă asupra patologiei stomatologice;

Se încurajează menţinerea unei relaţii deschise

între profesori şi studenţi;

Se pune accent pe dezvoltarea programelor de

schimb educaţional;

S-a iniţiat managementul total prin implicarea cadrelor didactice în rezolvarea problemelor

organizatorice şi de management ale facultăţii;

Studenţii sunt monitorizaţi pe parcursul întregii lor

pregătiri teoretice şi practice, iar nivelul lor de

cunoştinţe este evaluat prin examenele finale, care se desfăşoară în prezenţa unor comisii de examinare.

Page 15: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Procesul de învăţământ

durează 28 de săptămâni, iar numărul

de ore pe săptămână este de 30;

vacanţele sunt programate de Crăciun

şi de Paşte.

Cursurile încep pe 1

Octombrie şi se încheie pe 25 Iunie,

perioadă în care se desfăşoară integrate

şi module independente; sesiunile de

examene sunt în număr de două,

sesiunea de iarnă (27 Ianuarie – 18

Februarie) şi sesiunea de vară (16 Iunie

– 25 Iulie).

În perioada 1 – 30 August se

desfăşoară practica de vară, în timpul

căreia studenţii lucrează în centre

medicale din Iaşi, din alte oraşe sau

chiar în străinătate.

PERSONAL ACADEMIC:

Profesori universitari: 12

Conferenţiari: 12

Şefi de lucrări: 19

Asistenţi universitari: 90

Asistenţi de cercetare: 18

POZIŢII OCUPATE: 151

ALTE CATEGORII

DE PERSONAL:

1 director

administrativ 4 secretare

Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Anul VI

352 328 308 298 308 294

450 481 501 484 485 513

Nr.ore CURS

Nr.ore STAGII

802 809 809 782 793 807

DISTRIBUŢIA ORELOR DE CURS / STAGII PE ANI DE STUDIU

Page 16: Despre Facultatea de Medicina Dentara

ADMITERE - PROCEDEUL DE SELECTARE A

CANDIDAŢILOR:

Orice persoană care a absolvit liceul şi a obţinut Diploma de Bacalaureat se poate înscrie

la facultatea noastră. Absolvenţii de liceu români sunt admişi la Facultatea de Medicină Dentară

din Iaşi după un concurs constând dintr-o teza scrisă la Biologie SAU Chimie Organică (indiferent

de specializarea aleasă – învăţământ de lungă durată – 6 ani sau învăţământ de scurtă durată – 3

ani). Teza scrisă este de tip grilă, fiind alcătuită din întrebări cu mai multe variante de răspuns, iar

examenul de admitere are loc în cursul lunii Iulie.

Media celor patru ani de liceu şi media obţinută la examenul de

bacalaureat sunt de asemeni luate în calculul mediei finale de la concursul de

admitere.

Admiterea candidaţilor străini are loc după examenul de admitere pentru candidaţii

români.

DURATA STUDIILOR:

studii universitare: 6 ani

studii postuniversitare:

masterat: 1 – 1,5 ani (2 sau 3 semestre)

doctorat: 4 ani (şcoală doctorală)

rezidenţiat, în funcţie de specialitate: 2 - 5 ani

competenţe: 1 an

perfecţionări postuniversitare: 1 – 6 săptămâni

Page 17: Despre Facultatea de Medicina Dentara

FORME DE EXAMINARE:

Sistemul de învăţământ modular presupune împărţirea procesului de învăţământ în

module corespunzătoare fiecărei discipline.

În total, pe parcursul perioadei de studii, studentul

acumulează un număr de 360 credite transferabile, câte 60

credite pentru fiecare an de studii. Promovarea de la un an de

studiu la altul este permisă numai dacă examenele restante

însumează cel mult 15 credite.

Numărul de credite alocate fiecărei discipline poate varia

de la un an şcolar la altul, în funcţie de modificările în programa

analitică, de importanţa sa în procesul de învăţământ şi de timpul

necesar acumulării cunoştinţelor corespunzătoare într-o manieră

adecvată.

Acest sistem elimină noţiunea de

echivalare şi permite încheierea unor

acorduri de colaborare între facultatea

noastră şi alte facultăţi de Medicină

Stomatologică din ţară (Bucureşti,

Timişoara, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş,

Craiova, Constanţa, Oradea).

Examenele au rolul de a confirma realizarea scopurilor şi a obiectivelor fiecărui curs.

Forme de examinare:

proiecte, examene scrise, orale şi practice

examen de absolvire şi susţinerea lucrării de diplomă

Examenul practic evaluează aptitudinile practice ale

studenţilor şi dexteritatea lor manuală, folosind:

- Prezentarea de caz clinic;

- Studentului i se cere să realizeze o procedură

tehnică, să îndeplinească o activitate clinică sau să

facă o interpretare de date.

Evaluarea cunoştinţelor teoretice se realizează prin

intermediul unei teze scrise, concepută în una dintre

următoarele modalităţi:

- două sau trei întrebări de tipul scurt

eseu;

- zece întrebări cu răspuns scurt;

- întrebări de tip grilă în diverse variante.

În Universitatea noastră se foloseşte din ce în ce mai mult examenul teoretic unic de tip

grilă, care se desfăşoară simultan cu toţi studenţii unui an de studiu. Acest tip de examen, care

asigură imparţialitate maximă deoarece testele sunt scanate şi corectate computerizat, se dă la

toate disciplinele preclinice din anii de studiu inferiori şi la câte 2 discipline clinice din anii de

studii superiori.

Studenţii sunt evaluaţi cu note de

la 1 la 10, nota minimă de

promovare fiind 5.

1 - nu s-a dat nici un răspuns;

2 - răspuns foarte slab

4 - sub satisfăcător;

5 - la limita de trecere;

6 – satisfăcător

8 - răspuns bun;

10 - răspuns excelent şi

complet.

Page 18: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Nu este permisă compensarea între teza scrisă şi examenul clinic.

Toate metodele de evaluare pe care le folosim au fost alese astfel încât să le permită

studenţilor să aibă un feed-back realist asupra procesului de învăţământ, să le arate deficienţele şi

metodele cele mai adecvate de corectare a lor.

Începând din anul 2009 în cadrul facultății noastre s-au deschis Direcții de studiu în limbile

engleză și franceză în cadrul cărora se pot înscrie studenți din întreaga lume.

La încheierea celor două cicluri de studii studentul este evaluat prin Examenul de Licenţă, cu scopul de a obţine titlul de medic stomatolog (MD).

Examenul de Licenţă constă din următoarele etape: - Examinare teoretică – test grilă; - Examinare practică - Lucrarea de Diplomă.

DIPLOMA obţinută după absolvirea

Facultăţii de Medicină Dentară din Iaşi este

recunoscută de Ministerul Educaţiei din România,

ca şi de forurile specializate din alte ţări din lume:

ţările membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada

(începând din 2007), Egipt, Emiratele Arabe Unite,

Germania, Grecia, India, Iordania, Iraq, Iran,

Israel, Kuwait, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Siria,

Sudan, Suedia, Tunisia, Turcia şi Yemen.

Page 19: Despre Facultatea de Medicina Dentara

COMPETENŢE PROFESIONALE FINALE - Testate prin examenul de licenţă:

1. Abilitatea practică de organizare ergonomică a actului medical. 2. Utilizarea principiilor ergonomice de organizare pe parcursul actului medical. 3. Utilizarea corespunzătoare a materialelor şi instrumentarului din cabinetul stomatologic conform principiilor

ergonomice şi a normelor de protecţia muncii. 4. Evaluarea factorilor de risc privind transmiterea infecţiei în cabinetul dentar (surse de infecţie, lanţul infecţiei) şi

aprecierea riscului de expunere la agenţii patogeni cu potenţial de transmitere în cursul activităţii clinice de medicină dentară.

5. Adoptarea protocoalelor clinice şi a tehnologiilor de siguranţă conform standardelor europene privind: igienizarea mâinilor, reciclarea instrumentarului, dezinfecţia suprafeţelor, sterilizarea instrumentarului, manipularea seringilor şi instrumentelor ascuţite, manipularea deşeurilor clinice.

6. Adoptarea strategiilor de prevenire a transmiterii infecţiei pe cale aeriană, sanguină şi prin apa din reţeaua unit-ului

dentar. 7. Cunoaşterea tehnicii abordului venos periferic în cabinetul stomatologic. 8. Cunoaşterea tehnicilor de injecţie intravenoasă, intramusculară, subcutanată, intradermică (i.v.,i.m.,s.c.,i.d.). 9. Abilitarea în tehnica de ventilaţie artificială cu balon Ruben şi mască Ambu.

10. Cunoaşterea protocolului de resuscitare cardio-respiratorie (RCR). 11. Tehnici de execuţie ale anesteziilor locale şi regionale; prevenirea şi tratamentul accidentelor în anestezia în

stomatologie. 12. Restaurarea morfo-funcţională cu materiale de obturaţie plastice (amalgame, răşini compozite, cimenturi

glassionomere) în diverse forme clinice de carie: - carii fisurale; - carii cu evoluţie pe feţele aproximale la molari şi premolari;

- carii cu evoluţie pe feţele aproximale, fără afectarea unghiului proximal, la dinţii frontali; - carii cu evoluţie pe feţele aproximale, cu afectarea unghiului incizal, la dinţii frontali; - carii cu evoluţie în zona cervicală, pe feţele vestibulare şi orale.

13. Refacerea pierderilor mari de substanţă coronară cu utilizarea mijloacelor suplimentare de ancoraj şi retentie.

14. Metode conservatoare non-invazive şi minim invazive directe de optimizare a esteticii dentare. 15. Formularea ipotezelor diagnostice pe baza semnelor şi simptomelor în contextul biologic sistemic. 16. Abilitatea de a stabili diagnosticul corect de sindrom disfuncţional al sistemului stomatognat şi de a formula,

prescrie şi realiza tratamentul specific.

17. Cunoaşterea, selectarea şi utilizarea clinică a biomaterialelor utilizate în terapia restaurativă. 18. Cunoaşterea, selectarea şi utilizarea clinică a biomaterialelor utilizate în fixarea protezelor. 19. Cunoaşterea, selectarea şi utilizarea clinică a biomaterialelor utilizate în terapia endodontică. 20. Cunoaşterea, selectarea şi utilizarea clinică a biomaterialelor utilizate în terapia parodontală.

21. Cunoaşterea, selectarea şi utilizarea clinică a biomaterialelor utilizate în faza de amprentare a unui segment din cavitatea bucală.

22. Organizarea şi conducerea unui proces de cercetare ştiinţifică cu protocol preclinic sau clinic. 23. Acordarea îngrijirilor profilactice de sănătate orală la toate grupele de vârstă (copii, adolescenţi, adulţi, vârstnici)

conform conceptelor actuale privind prevenţia afecţiunilor orale şi conservarea sănătăţii orale şi generale. 24. Individualizarea planului de tratament profilactic şi aplicarea individualizată a metodele de educaţie pentru

sănătatea orală. 25. Prepararea substructurilor organice pentru protezele unidentare.

26. Tehnici de amprentare a s.o. pentru protezele unidentare. 27. Verificarea şi adaptarea protezelor unidentare. 28. Tehnologia protezelor unidentare. 29. Metodologia examenului clinic şi interpretarea examenelor paraclinice în diagnosticul afecţiunilor cu localizare în

teritoriul oro-maxilo-facial. 30. Stabilirea indicaţiilor, contraindicaţiilor şi cunoaşterea tehnicilor extracţiei dentare, a prevenirii şi tratamentului

accidentelor şi complicaţiilor acestora. 31. Stabilirea indicaţiilor şi contraindicaţiilor metodelor chirurgicale ajutătoare terapiei endodontice, chirurgiei

proprotetice şi chirurgiei parodontale. 32. Cunoaşterea algoritmului de examinare clinică şi paraclinică a pacientului edentat total bimaxilar. 33. Cunoaşterea algoritmului clinico-tehnologic de protezare total amovibilă bimaxilară. 34. Cunoaşterea şi realizarea etapelor clinice de tratament total amovibil bimaxilar, în clasele a I-a, şi a II-a Sangiuolo.

35. Cunoaşterea algoritmului clinico-tehnologic de reoptimizare a protezelor total amovibile şi realizarea etapelor clinice. 36. Recunoaşterea stomatopatiilor paraprotetice, încadrarea lor în formele clinice, diagnosticul diferenţial cu alte leziuni

ale mucoasei orale şi indicaţiile de tratament. 37. Evaluarea clinică şi complementară a pacientului vârstnic cu identificarea particularităţilor involutive şi patologice

generale şi identificarea riscului în contextul evaluării clinice a sistemului stomatognat şi a tratamentului stomatologic a pacientului vârstnic.

38. Particularizări ale tratamentului stomatologic la pacientul vârstnic. 39. Realizarea examenului clinic şi paraclinic. Diagnostic. Plan de tratament.

Page 20: Despre Facultatea de Medicina Dentara

40. Algoritmul clinic de realizarea a protezei parţial acrilice.

41. Examenul clinic şi paraclinic complet cu stabilirea diagnosticului, a variantelor terapeutice şi a planului de tratament protetic în cazul edentaţiei parţiale reduse intercalate.

42. Prepararea substructurilor organice – tehnici, caracteristici în preparare în EPR. 43. Tehnici de amprentare a s.o. pentru protezele conjuncte.

44. Verificarea şi adaptarea aparatelor protetice conjuncte. 45. Tehnici de cimentare provizorie şi definitivă a aparatelor protetice conjuncte. 46. Depistarea şi diagnosticarea variatelor stări patologice ale pulpei dentare. 47. Cunoaşterea posibilităţilor şi metodelor de conservare a vitalităţii pulpei dentare.

48. Stăpânirea manoperelor de creare a căii de acces în vederea extirpării pulpei dentare. 49. Pregătirea (instrumentarea) spaţiului endodontic prin tehnici variate. 50. Stăpânirea corectă a metodelor de tratament al pulpitelor acute şi cronice. 51. Stăpânirea corectă a metodelor de tratament al parodontitelor apicale acute şi cronice.

52. Managementul clinic şi terapeutic al cariei la dinţii temporari şi permanenţi tineri. 53. Managementul clinic şi terapeutic al pulpopatiilor dinţilor temporari şi permanenţi tineri. 54. Managementul clinic şi terapeutic al traumatismelor dento-parodontale – particularizând procedurile terapeutice

(prevenţie, intercepţie, tratament de urgenţă şi tratament curativ).

55. Recunoaşterea şi managementul clinic şi terapeutic al anomaliilor dentare de structură (amelogeneza imperfectă şi dentinogeneza imperfectă).

56. Realizarea de radiografii dentare folosind următoarele tehnici: a bisectoarei, a planurilor paralele, bite-wing, ocluzale Belot şi Simpson

57. Recunoaşterea elementelor de radioanatomie şi patologie dentară pe radiografiile dentare, ortopantomografii şi teleradiografii

58. Recunoaşterea elementelor de radioanatomie şi patologie dento-maxilo-facială pe radiografii în diverse incidenţe ale masivului facial

59. Recunoaşterea elementelor de morfologie dentară individuală şi a celor specifice arcadelor dentare. 60. Realizarea de proteze fixe unidentare şi plurale 61. Realizarea de proteze mobile parţiale şi totale acrilice 62. Realizarea de proteze scheletate.

63. Modalitatea de examen clinic, indicarea şi interpretarea examenellor paraclinice, în vederea punerii unui diagnostic cât mai exact şi complet bolnavilor cu următoarele leziuni maxilo-faciale: traumatisme dento-maxilo-faciale, supuraţii ale teritoriului oro-maxilo-facial, chisturi de părţi moi şi osoase, tumori maligne oro-maxilo-faciale, pseudotumori de granulaţie.

64. Executarea următoarelor manevre chirurgicale: - Incizia abceselor periosoase,

- Reducerea şi imobilizarea provizorie a fracturilor oaselor maxilare şi tratarea leziunilor traumatice dento-

parodontale, - Tratamentul imediat al plăgilor teritoriului oro-facial,

- Aplicarea şi fixarea unui pansament în teritoriul oro-facial,

- Pregătirea unui pacient în vederea unei intervenţii chirurgicale.

65. Realizarea unui plan de măsuri pentru respectarea condiţiilor igienico-sanitare în cabinetul stomatologic. 66. Realizarea circuitelor funcţionale în cabinetul stomatologic. 67. Recunoaşterea leziunilor mucoasei orale. 68. Cunoaşterea şi aplicarea criteriilor de diagnostic ale bolilor mucoasei orale.

69. Stabilirea conduitei terapeutice la pacienţii cu afecţiuni ale mucoasei orale. 70. Manevre simple de asigurare a funcţiilor vitale şi de eliberare a căilor aeriene superioare. 71. Diagnosticul diferenţial al adenopatiilor cervicale. 72. Identificarea şi diagnosticarea anomaliilor dento-maxilare şi stabilirea nevoii de tratament

- identificarea anomaliilor dento-maxilare (tulburări ale evoluţiei dentiţiei şi dezechilibre ocluzale) - identificarea cauzelor generatoare ale anomaliilor dento-maxilare - constituirea minimului de explorări paraclinice necesare diagnosticului (realizarea modelului de studiu,

interpretare ortopantomografie).

73. Cunoaşterea metodelor şi mijloacelor ortodontice terapeutice clasice şi moderne. 74. Cunoaşterea şi folosirea menţinătorului de spaţiu şi a unui aparat ortodontic mobilizabil pentru tratamentul

anomaliilor dentare izolate şi al ocluziei inverse. 75. Diagnosticul urgenţelor parodontale şi stabilirea posibilităţilor lor de tratament.

76. Efectuarea tratamentului antiinflamator local, detartrajul şi surfasajul. 77. Diagnosticarea, explicarea şi discutarea necesităţilor procedurilor chirurgicale parodontale avansate şi cunoaşterea

metodei corespunzătoare (efectuarea chiuretajului parodontal, tehnica gingivectomiei şi realizarea lamboului de acces la nivelul dinţilor parodontotici, imobilizarea provizorie şi definitivă a dinţilor parodontotici, efectuarea terapiei

de reechilibrare ocluzală (şlefuire selectivă) în traumatismul ocluzal în boala parodontală. 78. Cunoaşterea momentului şi a modalităţii de a prescrie tratament medicamentos antimicrobian, pentru

managementul afecţiunilor asociate plăcii bacteriene. 79. Examenul clinic şi paraclinic al pacientului edentat parţial întins. Diagnostic. Plan de tratament.

80. Algoritmul clinic de realizare a unei protezări scheletate utilizând ca elemente de menţinere, sprijin şi stabilizare croşetele.

81. Strategiile pentru înlăturarea inechităţilor în starea de sănătate orală la persoanele cu nevoi speciale, persoanele de vârsta a III-a, persoanele sărace, etc.

Page 21: Despre Facultatea de Medicina Dentara

82. Tehnologia de realizare a protezelor parţiale amovibile

83. Managementul pacienţilor cu carii explozive. Măsuri profilactice şi terapeutice. 84. Metode conservatoare non-invazive şi minim invazive directe de optimizare a esteticii dentare. 85. Stăpânirea corectă a metodelor de tratament al afecţiunilor endo-parodontale. 86. Rezolvarea urgenţelor în endodonţie.

87. Reabilitarea orală complexă a pacientului disabilitat cu afectare parodontală. 88. Examenul clinic al pacientului în vederea implantării. Interpretarea examenelor paraclinice: CT. 89. Simularea tehnicilor de implantare. 90. Protezarea provizorie a pacientului implantat:

- Stabilirea necesitaţii şi posibilităţilor de reabilitare estetică dento-somato-facială (diagnostic, alegerea mijloacelor specifice individualizate)

- Cunoaşterea mijloacelor de optimizare şi individualizare a restaurărilor directe şi indirecte - Cunoaşterea algoritmului clinic în realizarea mijloacelor restaurative de reabilitare estetica dento-

somato-facială. 91. Stabilirea indicaţiilor de protezare prin restaurări metalo-ceramice în funcţie de evaluarea clinică şi paraclinică. 92. Însuşirea etapelor clinice de realizare a restaurărilor ceramice. 93. Tehnici de preparare specifice protezelor conjuncte ceramice şi metalo-ceramice.

94. Examenul clinic şi paraclinic al pacientului edentat parţial întins ce necesită reabilitare orală. Diagnostic. Plan de tratament.

95. Algoritmul clinic de realizarea a unei protezări scheletate utilizând atachementurile (protezare hibridă) în acord cu particularitatea cazului clinic.

96. Algoritmul clinic de realizarea a unei protezări flexibile în acord cu particularitatea cazului clinic. 97. Cunoaşterea şi realizarea algoritmului clinico-tehnologic al protezării totale de urgenţă şi de tranziţie; indicaţii şi

contraindicaţii. 98. Cunoaşterea şi realizarea algoritmului de examinare clinică a unei edentaţii unimaxilare ce se opune unui maxilar

dentat, cu diferite forme de edentaţie sau cu diferite restaurări protetice. 99. Cunoaşterea algoritmului clinico-tehnologic şi realizarea etapelor clinice ale supraprotezării pe dinţi restanţi şi ale

protezării totale unimaxilare ce se opune unui maxilar dentat, cu diferite forme de edentaţie sau cu diferite restaurări protetice .

100. Cunoaşterea specificului examenului clinic şi paraclinic în patologia oro-maxilo-facială inflamatorie, traumatică, tumorală, a glandelor salivare, a articulaţiei temporo-mandibulare, în sindromul dureros al feţei şi orientarea clinică corespunzătoare.

101. Proiectarea soluţiei de tratament implanto-protetice.

102. Examenul clinic şi paraclinic al pacientului cu pierderi de substanţă. 103. Identificarea şi diagnosticarea anomaliilor dento-maxilare şi stabilirea nevoii de tratament. 104. Cunoaşterea menţinătorului de spaţiu şi a aparatului ortodontic mobilizabil pentru tratamentul anomaliilor dentare

izolate şi a ocluziei inverse.

105. Managementul urgenţei ortodontice prin asistenţă, trimitere la specialist şi prin a deveni membru activ în realizarea tratamentului în echipă.

106. Identificarea obiceiurilor vicioase, diagnosticarea, evaluarea riscului de complicaţie a anomaliilor dento-maxilare incipiente, prescrierea tratamentului şi realizarea şi conducerea lui prin aparatură ortodontică în caz de necesitate.

107. Particularizarea algoritmului de diagnostic şi prognostic clinic şi terapeutic pedodontic : - particularizarea managementului comportamental în funcţie de etapa de vârsta a copilului - particularizarea managementului clinico-terapeutic al patologiei odonto-parodontale în dentaţia temporară - particularizarea managementului clinico-terapeutic al patologiei odonto-parodontale în dentiţia mixtă

- particularizarea managementului clinico-terapeutic al patologiei odonto-parodontale în dentaţia permanentă 108. Particularizarea managementului pedodontic comportamental şi terapeutic la copilul cu nevoi speciale în dentaţia

temporară, dentiţia mixtă şi dentaţia permanentă tânară.

109. Stabilirea unui program recuperator complex: masaj, kinetoterapie, aplicaţii balneare (duşuri bucale 0, nămoluri terapeutice, electroterapie, laser terapie pentru medicina dentară).

110. Selectarea patologiei din medicina dentară care are indicaţii pentru recuperarea balneofizioterapică. 111. Identificarea odonto-stomatologică.

112. Terapia de urgenţă a reacţiilor alergice în stomatologie. 113. Lucrul în echipa multidisciplinară de medicină dentară. 114. Stabilirea relaţiilor corecte medic-pacient care să permită realizarea unui tratament oro-dentar complet şi eficient.

Page 22: Despre Facultatea de Medicina Dentara

SPECIALIZAREA TEHNICĂ DENTARĂ:

Fondată: în 1993

Titlul obţinut: Tehnician Dentar Număr de locuri: 25 (fără taxă) / 60 (cu taxă)

Durata: 3 ani

Număr credite: 180

Forme de examinare: proiecte, examene scrise, orale şi practice

Absolvire: Examen de LICENŢĂ: teză scrisă (test grilă) şi susţinerea

Lucrării de Diplomă

CURRICULA SPECIALIZĂRII TEHNICĂ DENTARĂ Anatomie şi Embriologie Morfologia dinţilor şi a

arcadelor dentare Fiziologie Biochimie Informatică Medicală şi Biostatistică Limbi străine Dentistică comunitară Organizare sanitară Chirurgie maxilo-facială Dentistică conservativă Cariologie Parodontologie

Pedodonţie Ortodonţie şi Ortopedie Dento-

Facială Tehnologia protezelor unidentare Tehnologia protezelor fixe Tehnologia aparatelor gnato-protetice Tehnologia aparatelor gnato-protetice total adjuncte Tehnologia restaurărilor metaloceramice Protetică dentară Gnatologie Clinica şi Terapia LOC Clinica şi Terapia EPR

Tehnologia Reabilitării Orale Complexe

Clinica şi Terapia EPI Clinica şi Terapia ET Proteze maxilo-faciale Implantologie Ergonomie şi organizarea practicii odontologice Materiale dentare Bioinstrumentaţie Ştiinţe comportamentale Bioetică, Psihologie Medicală Practică de vară

Page 23: Despre Facultatea de Medicina Dentara

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT –

Specializarea TEHNICĂ DENTARĂ:

ANUL I:

DENUMIREA DISCIPLINEI

ORE PE SEMESTRU Forma de

verif. NUMĂR DE ORE

Credite 1 2

Curs LP Curs LP E/C Total Curs LP

1 Anatomie şi embriologie 21 21 E 42 21 21 3

2 Chimia şi biochimia cavităţii orale 14 14 C 28 14 14 3

3 Bazele fizicii şi biofizicii în medicina dentară

14 14 C 28 14 14 3

4 Fiziologie 14 14 C 28 14 14 3

5 Instrumentar şi aparatură de laborator 14 28 E 42 14 28 4

6 Morfologia dinţilor şi semiologia sistemului stomatognat

28 98 E 126 28 98 11

7 Materiale dentare 21 71 E 92 21 71 4

8 Tehnologia protezelor unidentare 28 98 E 126 28 98 9

9 Gnatologie 28 28 E 56 28 28 4

10 Cariologie 14 14 E 28 14 14 2

11 Proteza unidentara 14 34 E 48 14 34 3

12 Sănătate publică oro-dentară şi management medico-dentar

21 28 C 49 21 28 3

13 Ştiinţele comportamentului: Psihologie medicală

7 14 C 21 7 14 2

14 Limbi moderne (engleză, franceză, germană - studenţi români)

14 C 14 14 1

15 Educaţie fizică 28 28 C 56 56 2

16 Discipline opţionale (1 din 1): 14 C 14 14 1

1. Noţiuni de prelucrare computerizată a imaginilor medicale

17 Practica de vară (8 ore / zi X 4 săpt. = 160 ore)

160 C 160 160 2

TOTAL 140 245 112 301 798 252 546 60

385 413 958 (inclusiv practica de vară)

ANUL II:

DENUMIREA DISCIPLINEI

ORE PE SEMESTRU Forma de

verif. NUMĂR DE ORE

Credite 1 2

Curs LP Curs LP E/C Total Curs LP

1 Proteza fixă 14 24 E 38 14 24 3

2 Tehnologia protezelor fixe 26 92 E 118 26 92 9

3 Tehnologia protezelor metalo-ceramice 18 64 E 82 18 64 7

4 Proteza parţial amovibilă 24 26 E 50 24 26 4

5 Tehnologia protezelor parţial amovibile acrilice

24 84 E 108 24 84 8

6 Tehnologia protezelor parţial amovibile 24 84 E 108 24 84 8

E = Examinare scrisa

C = Examinare orala

Page 24: Despre Facultatea de Medicina Dentara

scheletate

7 Ortodonţie şi ortopedie dento-facială 12 24 E 36 12 24 3

8 Prevenţie oro-dentară 26 24 E 50 26 24 3

9 Pedodonţie 18 20 E 38 18 20 3

10 Informatică medicală şi biostatistică 14 14 C 28 14 14 2

11 Ergonomie 10 18 E 28 10 18 2

12 Radiologie dentară 26 24 C 50 26 24 4

13 Educaţie fizică 28 20 C 48 48 1

14 Discipline opţionale (1 din 2) 14 C 14 14 1

1. Particularizări clinico-tehnice ale pierderii premature a dinţilor temporari 2. Tehnologii noninvazive de protezare fixă

15 Practica de vară (8 ore / zi X 4 săpt. = 160 ore)

160 C 160 160 2

TOTAL

120 288 130 258 796 250 546 60

408 388 956 (inclusiv practica de vară)

ANUL III:

DENUMIREA DISCIPLINEI

ORE PE SEMESTRU Forma de

verif. NUMĂR DE ORE

Credite 1 2

Curs LP Curs LP E/C Total Curs LP

1 Tehnologia protezelor fixe, parţiale şi totale

14 52 E 66 14 52 7

2 Proteza fixă 12 22 C 34 12 22 2

3 Proteza totală ROC 7 14 C 21 7 14 1

4 Reabilitare implanto-protetică 21 21 26 52 E 120 47 73 9

5 Proteza parţial amovibilă 14 28 E 42 14 28 4

6 Proteza totală 14 28 E 42 14 28 3

7 Tehnologia protezelor totale mobile 28 102 E 130 28 102 9

8 Stomatologie comunitara 20 20 E 40 20 20 4

9 Parodontologie şi sisteme de imobilizare 28 42 E 70 28 42 4

10 Proteza maxilo-facială şi tehnologia epitezelor

36 66 E 102 36 66 8

11 Chirurgie OMF şi Tehnologia aparatelor chirurgicale

16 28 E 44 16 28 3

12 Estetică dento-somato-facială 7 14 C 21 7 14 2

13 Tehnologia aparatelor ortodontice 14 32 C 46 14 32 3

14 Discipline opţionale (1 din 1) 14 C 14 14 1

1. Tehnici moderne de laborator utilizate în ortodonţia fixă

15 Pregătire lucrare de diplomă (8 ore / zi X 4 săpt. = 160 ore)

160 160 160 1

TOTAL

117 281 154 240 792 271 521 60

398 394 952 (inclusiv practica de vară)

Page 25: Despre Facultatea de Medicina Dentara

COMPETENŢE PROFESIONALE FINALE - Testate prin examenul de licenţă: 1. Abilitatea practică de utilizare a instrumentarului şi aparaturii in laboratorul de tehnică dentară 2. Utilizarea corespunzătoare a instrumentarului şi aparaturii din laboratorul de tehnică dentară conform principiilor

si normelor de protecţia muncii 3. Cunoasterea morfologiei si funcţionalitatii dinţilor corelată cu morfologia oaselor maxilare.

4. Morfologia funcţională a arcadelor dentare. 5. Funcţiile sistemului stomatognat corelate cu morfologia individuală şi generală a dinţilor şi arcadelor dentare. 6. Cunoaşterea, selectarea şi utilizarea materialelor utilizate în laboratorul de tehnică dentară, în procesul tehnologic

de realizare a protezelor:

- materiale de confecţionat modele - materiale de confecţionat machete - materiale de confecţionat tipare - materiale utilizate în realizarea finală a protezelor: metalice (aliaje) şi nemetalice (răşini acrilice, răşini compozite,

ceramică) 7. Cunoasterea si aplicarea practica a tehnologiilor de realizare a protezelor unidentare. 8. Realizarea modelului de studiu al pacientului cu disfuncţii cranio-mandibulare, 9. Interpretarea datelor indicate de arcul facial,

10. Transferul relaţiilor cranio-mandibulare şi montarea în simulator a modelelor, 11. Realizarea interceptorilor ocluzali. 12. Modelarea ocluzala a machetelor 13. Realizarea modelului şi a inlay-ului din material compozit de restaurare coronară.

14. Realizarea pivourilor parapulpare şi intrapulpare din sârmă de oţel inoxidabil 15. Recunoasterea pe modelul de studiu a patologiei odontale tratabila protetic 16. Aprecierea corectitudinii amprentei pentru modelul de studiu si pentru modelul de lucru

17. Recunoasterea principalelor posibilitati terapeutice protetice de tratament al LOC 18. Cunoasterea posibilitatilor de individualizare ale tratamentului protetic 19. Organizarea, conducerea, comunicarea eficientă, calcul şi interpretare a indicatorilor de eficienţă medicală şi

economică a activităţii de tehnică dentară

20. Cunoaşterea şi înţelegerea: - modului de organizare a LTD, atribuţiile, funcţiile şi competenţele legale specifice activităţii de tehnică dentară; - metodologiei de evaluare a nevoilor de asistenţă protetică dentară a populaţiei - pachetului de servicii de protetică dentară pentru asiguraţi; prevederile contractului cu CASSJ;

- factorilor determinanţi ai sănătăţii oro-dentare; modului de organizare şi desfăşurare a unui program de sănătate oro-dentară în diferite tipuri de colectivităţi

- criteriilor de alegere informată a unui loc de muncă: să proiecteze o fişă a postului de TD; - etapelor care trebuie parcurse pentru înfiinţarea unui laborator de tehnică dentară;

- drepturilor pacientului-beneficiar de lucrări şi prestaţii de TD; - metodologiei de evaluare a calităţii în tehnica dentară; - metodologiei de audit intern şi extern şi de coordonare a activităţii de TD; - indicatorilor de morbiditate oro-dentară pentru diferite grupuri de populaţie;

21. Aprecierea corectitudinii amprentei pentru modelul de studiu si pentru modelul de lucru 22. Evaluarea conditiilor de echilibru biomecanic al puntilor dentare 23. Cunoasterea caracteristicilor de preparare a substructurilor organice 24. Cunoasterea posibilitatilor de individualizare ale tratamentului protetic conjunct

25. Cunoasterea si aplicarea practica a tehnologiilor de realizare a protezelor fixe plurale 26. Cunoasterea si aplicarea practica a tehnologiilor de realizare a protezelor fixe metalo-ceramice 27. Realizarea tehnologica a protezei partial mobile acrilice. Etape clinice 28. Realizarea tehnologica a protezei scheletate utilizind ca elemente de mentinere, sprijin si stabilizare crosetele. Etape

clinice 29. Cunoasterea si aplicarea practica a tehnologiilor de realizare a protezelor partiale amovibile acrilice 30. Cunoasterea si aplicarea practica a tehnologiilor de realizare a protezelor partiale amovibile scheletate 31. Diagnosticarea unei anomalii dento-maxilare

32. Turnarea amprentei şi soclarea modelului 33. Cunoasterea cailor de transmitere a infectiei si mijloacelor specifice de combatere a acesteia in laboratoarele de

tehnica dentarara 34. Aplicarea metodelor de eficientizare manageriala a activitatii laboratorului de tehnica dentara in vederea

controlului infectiei in activitatea profesionala 35. Abilitarea studentului in tehnica de confectionare a mentinatoarelor de spatiu fixe. 36. Abilitarea studentului in tehnica de confectionare a mentinatoarelor de spatiu mobilizabile. 37. Cunoasterea tehnicilor de confectionare a coroanelor si inelelor pedodontice.

38. Cunoasterea tehnicilor de confectionare a incrustatiilor la dintii temporari si permanenti tineri. 39. Cunoasterea tehnicilor de confectionare a dispozitivelor corono-radiculare la copii si adolescenti. 40. Abilitatea practica de organizare ergonomica a laboratorului de tehnica dentara 41. Utilizarea principiilor ergonomice de organizare a laboratorului de tehnica dentara pe parcursul etapelor tehnologice

care se desfasoara in laborator 42. Utilizarea corespunzatoare a materialelor si instrumentarului din laboratorul de tehnica dentara conform

principiilor ergonomice si a normelor de protectia muncii

Page 26: Despre Facultatea de Medicina Dentara

43. Cunoasterea elementelor de anatomie radiologică a compexului dentoalveolar .

44. Cunoasterea aspectelor radiologice în cariile dentare şi în complicaţiile acestora.Interpretarea a 20 filme radiologice dentare.

45. Cunoasterea aspectelor radiologice în parodontopatii si bilantul pre- si post implantar. 46. Tehnologia de realizare a protezelor partiale fixe,amovibile pentru situatii clinice particulare

47. Cunoasterea caracteristicilor de preparare a substructurilor organice 48. Cunoasterea posibilitatilor de individualizare ale tratamentului protetic conjunct 49. Variante de solutii terapeutice si reabilitarea orala completa a sistemului stomatognat 50. Cunoaşterea algoritmului clinico-tehnologic de realizare a protezării totale imediate şi de tranziţie.

51. Cunoaşterea algoritmului clinico-tehnologic de realizare a supraprotezării pe dinţi restanţi. 52. Cunoaşterea algoritmului clinico-tehnologic de realizare a unei proteze totale unimaxilare ce se opune unei maxilar

dentat , cu diferite forme de edentaţie , sau cu diferite restaurări protetice. 53. Realizarea tehnologica a protezei scheletate utilizind ca elemente de mentinere , sprijin, si stabilizare sistemele

speciale 54. Realizarea tehnologica a protezei flexibile 55. Cunoaşterea algoritmului clinico-tehnologic de realizare a protezelor totale şi respectarea colaborării cu echipa

medic stomatolog- asistentă.

56. Cunoaşterea posibilităţilor şi metodelor de reoptimizare şi de reparare a protezelor totale acrilice. 57. Cunoasterea si aplicarea practica a tehnologiilor de realizare a protezei adjuncte totale 58. Determinarea necesităţilor de tratament la nivel comunitar pe grupe de vîrstă. 59. Recunoaşterea parametrilor parodonţiului sănătos şi afectat de diferite forme de boală parodontală

60. Realizarea unor machete de punţi şi atele adezive în imobilizări 61. Realizarea unor machete de aparate gnato-protetice pe dinţi cu suport parodontal redus 62. Confecţionarea modelului de studiu în implantologie, placii cu markeri, plăcii ghid chirurgicale. 63. Confecţionarea modelului de lucru cu analog, a modelului antagonist şi montarea lor în simulator.

64. Verificarea paralelismului, corectarea defectelor şi machetarea aparatelor gnatoprotetice conjuncte implantopurtate.

65. Ambalarea, turnarea, prelucrarea scheletului aparatului gnatoprotetic conjunct implantopurtat. 66. Placarea fizionomică a scheletului aparatului gnatoprotetic conjunct implantopurtat.

67. Confecţionarea modelului anatomic şi a portamprentei funcţionale în scopul realizării aparatului gnatoprotetic over-lay implantopurtat.

68. Confecţionarea machetei de ocluzie 69. Montarea modelelor în simulator şi machetarea aparatului gnatoprotetic over – lay implantopurtat.

70. Realizarea de proteze maxilo-faciale si a epitezelor prin coroborarea etapelor clinico-tehnologice si a individualitatii cazului clinic.

71. Confecționarea protezelor obturator în pierderile mari de substanță

72. Confecționarea protezelor obturator în pierderile mici de substanță

73. Confecționarea plăcuțelor palatine cu tije extraorale 74. Confecționarea plăcuțelor palatine cu șea

75. Confecționarea atelelor de sârmă ondulate și a atelelor ștanțate

76. Confecționarea gutierelor mandibulare pentru fracturile de mandibulă

77. Capacitatea identificarii posibuilitatilor si limitelor de refacere a echilibrului estetic dento-facial prin mijloace protetice

78. Posibilitatea realizarii unor proteze fixe , mobile si partial amovibile individualizate, in acord cu particularitatile fiecarui caz clinic dat

79. Organizarea şi dotarea unui laborator de tehnică ortodontică 80. Tehnica confecţionarii aparatelor ortodontice mobilizabile, mobile, funcţionale şi parţiale fixe.

Page 27: Despre Facultatea de Medicina Dentara

SPECIALIZAREA ASISTENŢĂ

DENTARĂ:

Fondată: în 1998

Titlul obţinut: Asistentă Dentară

Număr de locuri: 4 (fără taxă) / 30 (cu taxă)

Durata: 3 ani

Număr credite: 180

Forme de examinare: proiecte, examene scrise, orale şi

practice Absolvire: Examen de LICENŢĂ: teză scrisă (test grilă) şi

susţinerea Lucrării de Diplomă

CURRICULA SPECIALIZĂRII ASISTENŢĂ DENTARĂ Anatomie şi Embriologie Biologie Celulară şi Moleculară Histologie

Microbiologie Anatomie Patologică Biologie şi Genetică Medicală Fiziologie Biofizică Patologie Generală Imunologie Farmacologie Informatică Medicală şi Biostatistică Morfologia dinţilor şi a arcadelor dentare Obstetrică – Ginecologie Chirurgie Generală ORL Oftalmologie Medicină Internă

Pediatrie

Managementul pacienţilor Dermatologie – Venerologie Boli Infecţioase,

Epidemiologie, Igienă Psihiatrie Neurologie Dentistică Preventivă Organizare Sanitară Anestezie şi Sedare, Urgenţa în medicina dentară, Patologie Specială Urgenţe medico-chirurgicale Chirurgie Maxilo-Facială Medicină Orală Dentistică Conservativă Cariologie Endodonţie Parodontologie Pedodonţie Ortodonţie şi Ortopedie

Dento-Facială

Protetică Dentară Gnatologie Clinica şi Terapia LOC

Clinica şi Terapia EPR Clinica şi Terapia EPI Clinica şi Terapia ET Reabilitare Orală Complexă Ergonomie şi organizarea practicii odontologice Semiologie Stomatologică / Odontologie Geriatrică Odonto-Neuro-Radiologie Materiale dentare Bioinstrumentaţie Evidenţă contabilă Ştiinţe comportamentale Bioetică, Deontologie Psihologie Medicală Balneofizioterapie, reabilitare funcţională orală

Practică de vară

Page 28: Despre Facultatea de Medicina Dentara

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT –

Specializarea ASISTENŢĂ DENTARĂ:

ANUL I:

DENUMIREA DISCIPLINEI

ORE PE SEMESTRU Forma de

verif. NUMĂR DE ORE

Credite 1 2

Curs LP Curs LP E/C Total Curs LP

1 Anatomie şi Anatomie clinică 14 28 E 42 14 28 3

2 Fiziologie 8 20 C 28 8 20 2

3 Chimia şi biochimia cavităţii orale 10 10 C 20 10 10 2

4 Bazele fizicii şi biofizicii în med. dentară 10 20 C 30 10 20 1

5 Instrumentar şi aparatură în med. dentară

10 20 E 30 10 20 3

6 Biologie celulară şi moleculară 6 8 C 14 6 8 1

7 Histologie 16 18 C 34 16 18 2

8 Genetică medicală 6 8 C 14 6 8 1

9 Microbiologie 7 14 C 21 7 14 1

10 Imunologie 11 11 C 22 11 11 1

11 Sănătate publică oro-dentară şi management medico-dentar

20 40 E 60 20 40 4

12 Ştiinţele comportamentului - Psihologie medicala

16 18 C 34 16 18 2

13 Igienă 7 14 C 21 7 14 2

14 Informatică medicală şi biostatistică 14 28 C 42 14 28 3

15 Ergonomie 26 30 E 56 26 30 4

16 Radiologie dentară 38 38 E 76 38 38 5

17 Diagnostic orodentar 28 42 E 70 28 42 5

18 Materiale dentare 14 36 E 50 14 36 4

19 Morfologia dinţilor şi arcadelor dentare 20 50 E 70 20 50 5

20 Stomatologie comunitară 14 28 E 42 14 28 3

21 Tehnica îngrijirii bolnavului – Med. internă

14 18 C 32 14 18 2

22 Tehnica îngrijirii bolnavului – Chirurgie generală

14 18 C 32 14 18 2

23 Discipline facultative 30 C 30 30

1. Limbi moderne (engleză, franceză, germană - studenţi români); Limba română (studenţi străini) 2. Educaţie fizică

24 Practica de vară (8 ore / zi X 4 săpt. = 160 ore)

160 C 160 - 160 2

TOTAL

(inclusiv practica de vară)

155 257 168 290 870 323 547 60

412 458 1030 (inclusiv practica de vară)

E = Examinare scrisa

C = Examinare orala

Page 29: Despre Facultatea de Medicina Dentara

ANUL II:

DENUMIREA DISCIPLINEI

ORE PE SEMESTRU Forma de

verif. NUMĂR DE ORE

Credite 1 2

Curs LP Curs LP E/C Total Curs LP

1 Anatomie patologică 6 15 C 21 6 15 1

2 Patologie generală 6 15 C 21 6 15 1

3 Farmacologie 15 21 E 36 15 21 2

4 Medicină internă 36 36 E 72 36 36 5

5 Chirurgie generală 15 27 E 42 15 27 6

6 Obstetrică- Ginecologie 15 27 42 15 27

7 Pediatrie 15 27 E 42 15 27 3

8 O.R.L.; Oftalmologie 18 24 E 42 18 24 3

9 Psihiatrie; Neurologie 18 24 E 42 18 24 3

10 Boli infecţioase şi Epidemiologie 9 12 C 21 9 12 1

11 Dermatologie 9 12 C 21 9 12 1

12 Prevenţie oro-dentară 9 9 27 39 E 84 36 48 6

13 Cariologie - Odontoterapie conservatoare

27 57 E 84 27 57 6

14 Endodonţie 15 27 E 42 15 27 3

15 Pedodonţie 42 42 E 84 42 42 6

16 Proteza unidentară 27 57 E 84 27 57 6

17 Anestezie generală – Urgenţe stomatologice

18 42 E 60 18 42 5

18 Discipline facultative 30 C 30 30 2

Limbi moderne (engleză, franceză, germană - studenţi români); Limba română (studenţi străini)

19 Educaţie fizică 30 C 30 30

20 Practica de vară (8 ore / zi X 4 săpt. = 160 ore)

160 C 160 160 2

TOTAL

(inclusiv practica de vară)

171 279 156 294 900 327 573 60

450 450 1060 (inclusiv practica de vară)

ANUL III:

DENUMIREA DISCIPLINEI

ORE PE SEMESTRU Forma de

verif. NUMĂR DE ORE

Credite 1 2

Curs LP Curs LP E/C Total Curs LP

1 Gerontostomatologie 21 21 E 42 21 21 3

2 Gnatologie 18 39 E 57 18 39 4

3 Clinica şi terapia edentaţiei parţiale reduse

15 27 E 42 15 27 4

4 Clinica şi terapia edentaţiei parţiale întinse

15 27 E 42 15 27 4

5 Clinica şi terapia edentaţiei totale 15 27 E 42 15 27 4

6 Ortodonţie şi ortopedie dento-facială 15 27 E 42 15 27 4

7 Chirurgie dento-alveolară 15 27 E 42 15 27 3

8 Chirurgie oro-maxilo-facială - 12 24 E 36 12 24 3

9 Anestezie loco-regională în stomatologie 12 24 36 12 24

Page 30: Despre Facultatea de Medicina Dentara

10 Medicină orală 6 15 C 21 6 15 1

11 Proteze maxilo-faciale 15 27 E 42 15 27 3

12 Parodontologie 27 57 E 84 27 57 6

13 Balneofizioterapie şi recuperare funcţională orală

21 21 E 42 21 21 3

14 Clinica şi terapia edentaţiei parţiale reduse

27 66 E 93 27 66 6

15 Clinica şi terapia edentaţiei parţiale întinse

39 81 E 120 39 81 8

16 Clinica şi terapia edentaţiei totale 18 39 E 57 18 39 4

17 Pregătirea lucrării de diplomă (8 ore / zi X 4 săpt. = 160 ore)

160 C 160 160

TOTAL

(inclusiv practica de vară)

153 270 138 279 840 291 549 60

423 417 1000

COMPETENŢELE finale ale absolvenţilor

specializării TEHNICĂ DENTARĂ cunoaşterea tehnologiei realizării protezelor unidentare, a aparatelor gnatoprotetice

conjuncte, total amovibile, parţial amovibile şi protezări pe implante.

COMPETENŢELE finale ale absolvenţilor

specializării ASISTENŢĂ DENTARĂ cunoaşterea măsurilor şi mijloacelor de control al infecţiei în cabinetul stomatologic

pregătirea pacientului, a instrumentarului şi materialelor necesare efectuării

manoperelor clinice

anumite operaţii specifice programelor de prevenţie oro-dentară.

Profesiile de ASISTENT DENTAR şi TEHNICIAN DENTAR sunt profesiuni reglemetate în

Uniunea Europeană.

Specializările din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi îşi pregătesc studenţii la

standardele cele mai înalte, pe baza unor programe şi planuri de învăţământ compatibile cu cele ale unora dintre cele mai prestigioase instituţii europene de învăţământ superior.

Page 31: Despre Facultatea de Medicina Dentara

STUDII POSTUNIVERSITARE

Page 32: Despre Facultatea de Medicina Dentara

MASTERATE:

O atenţie deosebită se acordă în cadrul facultăţii noastre pregătirii post-universitare de tip

MASTERAT. Paleta de specializări specifice acestui tip de pregătire este foarte variată, facultatea

noastră fiind printre puţinele şcoli de Medicină Dentară din ţară care are în derulare programe de

pregătire de tip MASTERAT nu numai cu specific de Medicină Stomatologică, dar şi cu specific

Medico-Chirurgical, de Stomatologie Preventivă şi Comunitară şi chiar din domeniul Disciplinelor

Preclinice.

Programele de Masterat, în funcţie de

specializarea aleasă, au o durată de 2, 3 sau 4

semestre, pe parcursul fiecărui semestru

acumulându-se 30 de credite.

Candidaţii la Masterat trebuie să îşi depună

dosarul cu actele necesare pentru înscriere la

Decanatul facultăţii, în perioada 1 – 15

Septembrie.

Admiterea la Masterat se realizează pe bază

de interviu, în perioada 25 – 29 Septembrie, iar

cursurile încep în luna Octombrie.

Evaluarea finală se face pe bază de examen

şi prin susţinerea unei dizertaţii, care reprezintă

proiectul personal de cercetare.

Taxele de înscriere variază între 500 – 700

EUR /an, în funcţie de specializarea aleasă,

avându-se în vedere complexitatea sa şi baza

materială implicată.

În cadrul facultăţii noastre vă puteţi înscrie la Masterat la una dintre următoarele

specializări acreditate:

Denumire program Coordonator Masterat Durata

1. TEHNICI MODERNE ÎN IMPLANTOLOGIA ORALĂ ŞI

REABILITAREA IMPLANTO-PROTETICĂ

MASTER INTERNAŢIONAL,

LB. ENGLEZĂ ŞI LB. FRANCEZĂ

Prof. Dr. Norina Forna 4

semestre

2. Metode noninvasive de diagnostic şi tratament în medicina dentară (Terapii laser)

Prof. Dr. Norina Forna 2 semestre

3. Metode şi tehnici moderne de stimulare a refacerii

ţesuturilor pulpo-periradiculare lezate

Prof. Dr. Andrian Sorin

Prof. Dr. Maria Vataman

2

semestre

4. Reabilitarea parodontală prin terapii complexe

convenţionale şi chirurgicale

Prof. Dr. Silvia Mârţu 3

semestre

Page 33: Despre Facultatea de Medicina Dentara

DOCTORATE:

Facultatea noastră oferă variate posibilităţi de pregătire în vederea obţinerii titlului de

Doctor în ştiinţe medicale, atât în sistemul CU FRECVENŢĂ – ŞCOALĂ DOCTORALĂ, cât şi în

sistemul FĂRĂ FRECVENŢĂ. Astfel, un număr de 13 de cadre didactice îndrumă doctoranzi, în

următoarele specialităţi:

1 CHIRURGIE OMF Prof. Dr. Maria Voroneanu [email protected]

Prof. Dr. Eugenia Popescu [email protected]

2 FIZIOLOGIE NORMALĂ ŞI PATOLOGICĂ Prof. Dr. Marcel Costuleanu [email protected]

3 ODONTOLOGIE-PARODONTOLOGIE Prof. Dr. Sorin Andrian [email protected] [email protected]

Prof. Dr. Lăcătuşu Ştefan [email protected]

Prof. Dr. Mârţu Silvia [email protected] [email protected]

4 ORTODONŢIE Prof. Dr. Valentina Dorobăţ [email protected]

5 PROTETICĂ DENTARĂ Prof. Dr. Maria Ursache [email protected]

6 STOMATOLOGIE GENERALĂ Prof. Dr. Norina Forna [email protected]

Prof. Dr. Ioan Danilă [email protected]

7 STOMATOLOGIE INFANTILĂ Prof. Dr. Adam Maxim [email protected] [email protected]

Prof. Dr. Mircea Rusu [email protected]

8 RADIOLOGIE Prof. Dr. Danisia Haba

Page 34: Despre Facultatea de Medicina Dentara

CURSURI POSTUNIVERSITARE:

Atât tinerii absolvenţi, cât şi medicii cu experienţă au

posibilitatea de a-şi îmbunătăţi performanţele şi de a-şi continua

pregătirea prin cursuri postuniversitare, ajutătoare pentru

obţinerea masteratului, a doctoratului în ştiinţe medicale sau a

altor competenţe.

Specialităţi de REZIDENŢIAT aprobate în 2009 şi aflate

în desfăşurare în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară:

Ortodonţie şi ortopedie dento-facială – 3 ani,

Chirurgie Oro-Maxilo-Facială – 3 ani,

Chirurgie Dento-alveolară – 3 ani

Endodonţie – 3 ani (cu începere din Ian. 2010)

Parodontologie – 3 ani (cu începere din Ian. 2010)

Protetică – 3 ani (cu începere din Ian. 2010)

STUDII COMPLEMENTARE: ATESTAT ÎN IMPLANTOLOGIE

Coordonator curs: Prof. Dr. Norina FORNA

Fellow and Diplomate ICOI-International Congress of Oral Implantologists

Medicii stomatologi au posibilitatea de a opta pentru obţinerea de competenţe într-un

domeniu de avangardă al medicinei dentare actuale, ce necesită dobândirea de noţiuni teoretice şi

abilităţi practice separat de studiile universitare pe care se vor grefa.

Durata curs: 1 an (176 ore CURS / 136 ore LP)

Finalizarea studiilor: Obţinerea unei Diplome de Competenţă eliberată de Ministerul

Sănătăţii

Nr. credite EMC: 25

Înscriere şi informaţii suplimentare: www.denteda.ro, www.umfiasi.ro

CURSURI DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ (POST-ATESTAT):

Attachementul şi telescoparea în terapia edentaţiei parţiale întinse

Coordonator curs: Prof. Dr. Norina FORNA

Durata curs: 30 ore (15 ore CURS / 15 ore LP)

Metode de augmentare şi sinus lift în implantologia orală

Coordonator curs: Prof. Dr. Norina FORNA

Durata curs: 98 ore (18 ore CURS / 80 ore LP)

Protezarea pe implante

Coordonator curs: Prof. Dr. Norina FORNA

Durata curs: 98 ore (18 ore CURS / 80 ore LP)

Page 35: Despre Facultatea de Medicina Dentara

ALTE CURSURI POSTUNIVERSITARE (CU DURATĂ VARIABILĂ):

1. Metode de reabilitare orală complexă implantoprotetice în

edentaţia parţială

- Coord. Prof. Dr. Norina Forna

2. Metodologii moderne de diagnostic şi tratament în

parodontologie

- Prof. Dr. Silvia Mârţu

3. Tehnici chirurgicale şi de regenerare parodontală

- Prof. Dr. Silvia Mârţu

4. Orientari moderne în terapia endodontică

- Prof. Dr. Maria Vataman

5. Aspecte ale patologiei orale la pacientul vârstnic

- Prof. Dr. Maria Ursache

6. Tehnici adezive în protetica fixă

- Prof. Dr. Gabriela Ifteni

7. Evaluarea clinico-paraclinică complexă a edentatului total în

vederea stabilirii diagnosticului şi a soluţiei optime de

tratament

- Conf. Dr. Silvia Mihaela Silvaş

8. Tehnici curente de anestezie loco-regională potenţializată şi

chirurgie endodontică

- Prof. Dr. Maria Voroneanu, Conf. Dr. Constantin Mihai

9. Actualităţi în protezarea conjunctă

- Prof. Dr. Monica Tatarciuc

10. Aspecte clinico-terapeutice în anomaliile dentare izolate şi de

grup

- Conf. Dr. Georgeta Zegan

11. Managementul asistentului medical în cabinetul stomatologic

- Conf. Dr. Georgeta Zegan

12. Realizarea aparatelor ortodontice activ mobilizabile

- Conf. Dr. Georgeta Zegan

13. Particularităţi şi principii în tehnica straight wise. Curs

teoretic şi practic.

- Coord. Conf. Dr. Irina Zetu

14. Tratamentul interceptiv şi normal al anomaliilor dento-

maxilare în perioada dentiţiei mixte

- Coord. Conf. Dr. Letiţia Pasnicu

15. Priorităţi ale managementului comportamental stomatologic

pediatric

- Prof. Dr. Adam Maxim

16. Principii, tehnici şi metode actuale în managementul

comportamental şi terapeutic al tratamentului dento-

parodontal la copil şi adolescent

- Conf. Dr. Adriana Balan

Page 36: Despre Facultatea de Medicina Dentara

17. Principii, tehnici şi metode moderne în managementul clinic

şi terapeutic al distrofiilor dentare la copil şi adolescent

- Conf. Dr. Marinela Păsăreanu

18. Strategia sănătăţii orale comunitare în contextul integrării

europene

- Coord. Conf. Dr. Carmen Hanganu

19. Asistenţa medicală dentară - competenţe şi exigenţe actuale

- Coord. Conf. Dr. Lucia Bârlean

20. Programare neuro-lingvistică

- Coord. Prof. Dr. Marcel Costuleanu, Dr. Călin Andriţoiu

21. Apiterapie

- Prof. Dr. Marcel Costuleanu, Dr. Călin Andriţoiu

22. Utilizarea mijloacelor fizice în tratamentul recuperator

(electroterapie, ultrasunete, laser terapie)

- S.L. Dr. Sorin Ioan Stratulat

23. Durerea cronică cranio-facială, tratament recuperator

- S.L. Dr. Sorin Ioan Stratulat

24. Explorarea imagistică a afecţiunilor degenerative ale coloanei

vertebrale

- Conf. Dr. Danisia Haba

25. Aplicaţii clinice ale examenului IRM în practica neurologică şi

neurochirurgicală

- Conf. Dr. Danisia Haba

26. Actualităţi în neuroradiologie

- Conf. Dr. Danisia Haba

27. Explorarea imagistică în traumatismele craniocerebrale

- Conf. Dr. Danisia Haba

28. Radio-imagistica dento-maxilo-facială

- Conf. Dr. Danisia Haba

29. Explorarea imagistică a afecţiunilor masivului facial, orbitei şi

urechii

- Conf. Dr. Danisia Haba

30. Explorarea clasică şi modernă în neuroradiologie

- Conf. Dr. Danisia Haba

31. Dermatologia şi patologia generală pediatrică

- Conf. Dr. Tatiana Ţăranu

32. Etiologie şi simptomatologie în dislexo-disgrafie

- Coord. S.L. Dr. Georgeta Burlea

Page 37: Despre Facultatea de Medicina Dentara

SOCIETĂŢI PROFESIONALE ÎN

COLABORARE CU FACULTATEA

Page 38: Despre Facultatea de Medicina Dentara

ASOCIAŢIA DENTARĂ

ROMÂNĂ PENTRU

EDUCAŢIE

Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Norina Forna

ASOCIAŢIA DENTARĂ ROMÂNĂ PENTRU EDUCAŢIE (ADRE) - membră AMR

(Asociația Medicilor din România), afiliată ICOI (International Congress of Oral

Implantologists) European Association for Dental Education) şi ADEE ( - are ca scop crearea

unui cadru de specialitate care să reunească în rândurile sale pe baza voinţei libere a fiecărui

candidat, specialişti atât în domeniul medicinei dentare cât şi în cel destinat învăţământului

superior, racordarea învăţământului românesc la cel european, uniformizarea curriculară, în plan

naţional şi în plan european.

OBIECTIVE:

Racordarea curriculelor naţionale în teritoriul medicinii dentare la învăţământul european;

Realizarea de granturi în domeniul educaţiei cu impact practic, crescând performanţele în fiecare specialitate în

parte; Realizarea unei interrelaţii între aspectele de asistenţă medicală şi latura educaţională, reflectată în cadrul

procesului de educaţie medicală continuă;

Crearea de centre metodologice pe teritoriul ţării, adiacente centrelor universitare cu tradiţie, care să identifice

gradul de pregătire al practicienilor în domeniile de specialitate ale medicinii dentare şi să pledeze pentru

susţinerea teoretică şi practică de cursuri şi demonstraţii practice în aceste domenii, ridicând ţintit nivelul de

pregătire al acestora ;

Realizarea de workshopuri pe diferite aspecte curriculare atât din cadrul pregătirii pentru licenţă cât şi în cadrul

activităţii postuniversitare;

Diversificarea specialităţilor în domeniul medicinii dentare în acord cu necesităţile prevalenţei unui anumit tip de

patologie pe anumite zone ale ţării sau creşterea numărului de competenţe;

Colaborarea între decanii din România şi celelalte organisme abilitate din teritoriul educaţional şi profesional

pentru sincronizarea aspectelor educaţionale cu necesităţile practice;

Implicarea cadrelor didactice în activitatea postuniversitară pentru optimizarea procesului de educaţie medicală

continuă;

Ridicarea nivelului de sanogenitate populaţională prin identificarea nivelului deficitar pe teritoriul ţării şi formarea

de specialişti în acele teritorii;

Realizarea de cursuri în vederea obţinerii titlurilor în cadrul ierarhiei medical – profesionale;

Realizarea de conferinţe, seminarii, congrese şi alte activităţi adiacente acestora;

Editarea de publicaţii, cataloage sau periodice pentru promovarea imaginii şi informare în sectorul medical, social

şi economic ;

Încheierea de parteneriate – acorduri de cooperare, cu structuri similare din ţară şi străinătate.

Publicaţie oficială:

ROMANIAN JOURNAL OF DENTAL EDUCATION

(august 2009)

Sub redacţia Prof. Dr. Norina Forna,

Ambasador ICOI

Decan al Facultăţii de Medicină Dentară

U.M.F. “Gr.T. Popa”, Iaşi

DATE CONTACT:

Strada Kogalniceanu, Nr. 9, Iaşi , România

Tel./Fax: 0232/218876

[email protected] E-MAIL:

SITE: www.adre.ro

Page 39: Despre Facultatea de Medicina Dentara

SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE REABILITARE

ORALĂ

Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Norina Forna

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE REABILITARE ORALĂ (SRRO) – membră AMR (Asociația

Medicilor din România) , EPA (European Prosthetic Association), afiliată ICOI (International

Congress of Oral Implantologists) - are ca scop în general crearea unui cadru de specialitate

care să reunească în rândurile sale, pe baza voinţei libere a fiecărui candidat, medici specialişti

în domeniul proteticii dentare, odontoterapiei, chirurgiei oro-maxilo-faciale, medici de specialitate

conexă, cadre didactice, studenţi, angajaţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai altor ministere,

precum şi cadre medicale cu liberă practică, iar în special desfăşurarea de activităţi de educaţie

medicală a specialiştilor şi societăţii civile care să contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate a

populaţiei, eficienţei şi eficacităţii serviciilor oferite de asistenţa medicală stomatologică şi

optimizarea conducerii acestora.

OBIECTIVE:

Promovarea concepţiei integrative în formarea specialiştilor în domeniul reabilitării orale;

Stimularea cercetării pe specialităţi în vederea individualizării traiectoriilor ce guvernează derularea activităţii

practice în domeniul reabilitării orale, segment complet şi complex al terapiei patologiei orale;

Perfecţionarea continuă în vederea dobândirii cunoştinţelor în domeniul reabilitării orale - sistem integrat, în

strânsă relaţie cu organismul uman, cu care formează un tot unitar;

Permanenta ameliorare a sănătăţii orale pe plan mondial, şi promovarea în lume a realizărilor ştiinţifice şi

practice, orientate spre îmbunătăţirea activităţilor de prevenţie individuală şi colectivă;

Realizarea de granturi de cercetare cu impact practic şi economic într-un domeniu complex;

Realizarea de cursuri de formare profesională în scopul creşterii calităţii actului medical;

Realizarea de conferinţe, seminarii, târguri şi alte activităţi adiacente acestora;

Editarea de publicaţii, cataloage sau periodice pentru imagine sau promotional ; publicaţii de specialitate şi

diverse alte mijloace de informare media;

Încheierea de parteneriate – acorduri de cooperare cu structuri similare din ţară şi străinatate.

Publicaţie oficială:

ROMANIAN JOURNAL OF ORAL REHABILITATION

(aprilie 2009)

Sub redacţia Prof. Dr. Norina Forna,

Decan al Facultăţii de Medicină Dentară

U.M.F. “Gr.T. Popa”, Iaşi

Indexată B+ (CNCSIS), EBSCO, Copernicus

Editată sub egida Academiei Române

DATE CONTACT:

Strada Kogalniceanu, Nr. 9, Iasi , Romania

Tel./Fax: 0232/211308

[email protected] E-MAIL:

SITE: www.asrro.ro

Page 40: Despre Facultatea de Medicina Dentara

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TERMOGRAFIE

REGLATORIE COMPUTERIZATĂ

Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Norina Forna

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TERMOGRAFIE REGLATORIE COMPUTERIZATĂ are

scopul de a promova utilizarea termografiei computerizate în medicina dentară, făcând parte din

arealul de metode de diagnostic precoce noninvaziv, pentru elaborarea unui model epidemiologic

cu profund impact in activitatea practică.

OBIECTIVE:

Apără şi reprezintă interesele membrilor săi, în

raporturile cu structurile de putere, organisme,

organizaţii şi instituţii naţionale şi

internaţionale;

Promovarea schimbului informaţiilor ştiinţifice

în domeniul termografiei computerizate în

medicina dentară;

Organizarea de schimburi de experienţă în ţară

şi străinătate, iniţierea unor relaţii de

colaborare cu organizaţii similare din ţară şi

străinătate;

Promovarea cercetării şi dezvoltării în domeniul

termografiei computerizate în medicina dentară

şi publicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice;

Propunerea unor standarde şi activitate consultativă pentru elaborarea unor criterii

privind utilizarea optimă a aparaturii şi tehnicilor de examinare, aplicaţii clinice ale

metodelor de termografie computerizată, prezentarea, formularea şi interpretarea

rezultatelor;

Elaborarea unor standarde privind pregătirea profesională în termografia computerizată,

atât la nivel de iniţiere în metodă cât şi în ceea ce priveşte educaţia medicală continuă;

Realizarea de granturi de cercetare în care metodele de termografie computerizată se

corelează atât cu starea generală a pacientului cât şi cu patologia orală;

Implementarea acestei tehnici in practica curentă de asistenţă medicală în teritoriul

medicinii dentare, cu scop de diagnostic precoce, evitând accidentele cauzate de o

neabordare specifică a pacientului din punct de vedere al stării generale;

Realizarea de cursuri de formare profesională în scopul creşterii calităţii actului medical;

Realizarea de conferinţe, seminarii, târguri şi alte activităţi adiacente acestora;

Editează publicaţii, cataloage sau periodice pentru imagine sau promoţional;

Editează publicaţii de specialitate şi poate realiza diverse mijloace de informare media;

Poate înfiinţa, în condiţiile legii, mijloace de informare în interesul sectorului medical,

social şi economic;

Încheie parteneriate – acorduri de cooperare, cu structuri similare din ţară şi străinătate.

Page 41: Despre Facultatea de Medicina Dentara

RELAŢII INTERNAŢIONALE

Page 42: Despre Facultatea de Medicina Dentara

CONTACTE INTERNAŢIONALE:

Facultatea noastră a stabilit în ultimii ani

numeroase legături cu instituţii similare de

prestigiu din lume:

Contract de colaborare cu Universitatea

Haddasa, Israel

Contract de colaborare cu Universitatea

„Johann Wolfgang Goethe” – Frankfurt,

Germania

Contract de colaborare cu Facultatea de

Medicină Dentară – Bruxelles, Belgia

Contract de colaborare cu Universitatea „Nicolae Testemiţanu” – Chişinău, Rep. Moldova

Contract de colaborare cu Universitatea “Albert – Ludwigs” – Freiburg, Germania

Contract de colaborare cu National and Kapodistrian University of Athens - Grecia

De asemeni, Facultatea de Medicină Dentară – U.M.F. “Gr.T.Popa” este membră a

următoarelor organizaţii internaţionale:

- Asociaţia Europeană pentru Educaţie Dentară (ADEE)

- Confederaţia Internaţională a Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară de Expresie

Total sau Partial Franceză CIDCDF (din 2007)

Cadrele didactice ale facultăţii se bucură în egală măsură de recunoaştere pe plan mondial,

fapt atestat de participarea lor la conducerea unor societăţi ştiinţifice internaţionale:

Prof. dr. Forna Norina (Decan):

- Medic primar - Stomatologie Generală, Chirurgie oro-maxilo-facială - Medic generalist – Medicină Generală - MASTERAT în Implanto-Protetică – International Congress of Oral Implantologists (ICOI, SUA) - MASTERAT în Protezarea Compozită în Edentaţia Parţială Întinsă – U.M.F. “Gr.T.Popa” Iaşi

- Atestat în CRT (Germania) - Supraspecializare în IMPLANTOLOGIE ORALĂ, PROTETICĂ DENTARĂ, CHIRURGIE ORALĂ (Paris 5, 6, MSF) - Ambasador`Circle International Congress of Oral Implantologists (ICOI, SUA) - Palmes Academiques, Chevalier dans l`Ordre des Palmes Academiques

- Expert AUF (L'Agence universitaire de la Francophonie) - Vicepreşedinte International Congress of Oral Implantologists - pentru România (ICOI, SUA) - Fellow and Diplomate of the International Congress of Implantologists - Ambasador pentru România al Asociaţiei Dentare Europene pentru Educaţie (ADEE)

- Ambasador al Confederaţiei Decanilor de Origine Total sau Parţial Franceză (CIDCDF) - Membru al Consiliului Societăţii Balcanice de Stomatologie (BaSS), - Membru al Consiliului de Administraţie al Confederaţiei Decanilor de Origine Total sau Parţial Franceza (CIDCDF), Comisia Ştiinţifică,

- Formator în cadrul Diplome d`Universite de Chirurgie et d`Implantologie Orala (DUCIO) - Membru al Academiei Pierre Fauchard, SUA - Fellow - Membru al Consiliului Director - American Academy of Dental Education - Membru al Academiei Naţionale de Chirurgie Dentară, Franţa

- Membru al Academiei Americane de Implantologie - Membru al Academiei de Periontegrare - Membru al Colegiului Regal de Chirurgie din Anglia (Faculty of General Practice, The Royal College of Surgeons of Englands)

Page 43: Despre Facultatea de Medicina Dentara

ASISTENŢA MEDICALĂ – BAZA

MATERIALĂ

Page 44: Despre Facultatea de Medicina Dentara

ASISTENŢA MEDICALĂ:

Întreaga activitate de pregătire practică a studenţilor se

realizează în Clinicile Stomatologice, în care membrii

personalului academic oferă servicii stomatologice pentru

populaţie. După o evaluare foarte detaliată, daca studenţii au

dovedit că au atât cunoştinţe teoretice bune, cât şi dexteritatea

manuală necesară anumitor proceduri stomatologice specifice,

aceştia pot avea proprii lor pacienţi.

Pe parcursul stagiilor practice, studenţilor li se cere să

se documenteze în literatura de specialitate asupra diferitor

probleme specifice, să îşi formeze propriile opinii relativ la acestea şi să caute dovezi în sprijinul

lor.

Această metodă de lucru este foarte importantă în activitatea clinică, în care stabilirea

planului de tratament trebuie să se fundamenteze pe o bază ştiinţifică bine documentată.

Un aspect important în programele de sănătate orală îl constituie prevenţia. În acest sens,

la nivelul diferitor specialităţi clinice din facultatea noastră sunt organizate frecvent programe de

popularizare a regulilor de igienă orală şi de prevenţie stomatologică în şcoli, grădiniţe, cămine, etc.

La aceste programe participă activ studenţii pe parcursul stagiilor.

Programele de pregătire practică, atât cele clinice cât şi cele didactice, se modifică în

permanenţă pentru a fi în acord cu nevoile în permanentă schimbare ale comunităţii. Pregătirea

practică a studenţilor se realizează în permanenţă în tripleta medic / asistent / tehnician, pentru

ca aceştia să aibă în permanenţă imaginea globală a ceea ce înseamnă profesia de „medic

stomatolog” – aspecte regăsite sistematic în programul curricular.

FACILITĂŢI CLINICE:

Facultatea de Medicină Dentară din Iaşi îşi

desfăşoară activitatea în câteva locaţii principale.

Dintre acestea, cea mai importantă este noua Bază

, situată pe de învăţământ medical stomatologic

Str. M. Kogălniceanu nr. 9, în imediata vecinătate a

Facultăţii de Bioinginerie.

Locaţia reuneşte toate disciplinele clinice şi

tehnologice în acelaşi spaţiu fizic, punând în evidenţă

caracterul interdisciplinar al acestor specialităţi şi

acoperind toate necesităţile de învăţământ, atât

universitar cât şi post-universitar – concept de

organizare în premieră la nivel naţional.

Page 45: Despre Facultatea de Medicina Dentara

NOUA BAZĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICAL PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII DE

este o locaţie ce poate fi comparată cu oricare spaţiu similar din MEDICINĂ DENTARĂ

universităţile europene.

Acesta este primul model din România de bază de învăţământ, realizat conform unui

. Spaţiul este proiect de concepţie originală, care respectă cele mai înalte exigenţe europene

astfel conceput şi compartimentat încât circuitul pacienţilor să se realizeze conform

standardelor UE, cu stimularea caracterului practic – integrativ (clinic, tehnologic, didactic

. şi de cercetare), în prezenţa permanentă a tripletei medic / tehnician / asistentă

Clădirea este nouă, fiind inaugurată în Mai 2007, şi oferă infrastructura necesară

desfăşurării unui învăţământ competitiv, la cele mai înalte standarde, dar şi a unei asistenţe

medicale riguroase – concretizată prin intermediul contractului cu Casa de Asigurări de

, care include toţi medicii stomatologi / cadre didactice care activează în cadrul acestei Sănătate

unităţi. Principalul obiectiv îl constituie să faciliteze studenţilor abordarea unui algoritm terapeutic

complex, cu valenţe integrativ holistice, prefaţat de elemente simulative, fără a eluda tehnologiile

avangardiste – direcţii esenţiale pentru un act medical de calitate, în conformitate cu cerinţele

europene.

Dotarea materială a Bazei de Învăţământ Medical la nivel european şi implementarea în

cadrul acesteia, în premieră naţională, a unui având facilităţi sistem informatic de clinică

multiple – de înregistrare a datelor clinice ale pacienţilor în sistem intranet, de preluare şi stocare a

imaginilor, de acces liber la Internet – contribuie la crearea unui fond informaţional valoros şi la

desfăşurarea unei activităţi medicale de prestigiu.

Page 46: Despre Facultatea de Medicina Dentara

, bazate pe legătura video şi audio între Metodele moderne de transmitere a informaţiei

spaţiile alocate tratamentului pacienţilor şi amfiteatrele facultăţii, concretizată într-un sistem de

televiziune cu circuit închis, îi ajută pe profesorii noştri să explice mai uşor şi mai bine aspectele

teoretice, astfel mai mult timp fiind câştigat pentru activitatea practică a studenţilor. De asemenea,

aceste elemente creează condiţiile propice necesare desfăşurării demonstraţiilor clinice de înaltă

, cu asigurarea legăturii performanţă, videoconferinţelor şi proiectelor de telemedicină

bidirecţionale între cabinetul de intervenţie stomatologică şi amfiteatre. Această metodă de

pregătire a studenţilor stomatologi, dar şi a absolvenţilor în cadrul cursurilor post-universitare,

bazată pe transmisie video, în timp real, în detaliu şi interactiv în toată facultatea, net superioară

prezentărilor inerte de curs de tip power-point şi angajând auditoriul direct în intervenţiile

practicate de echipa de medici stomatologi – nu numai prin simpla vizionare a acestora, dar şi prin

posibilitatea de a pune întrebări şi de a adăuga comentarii, este unică în ţară şi superioară chiar

. dotărilor prezente în unele dintre facultăţile de renume din Europa

Prezenţa celor , precum şi a celor două unităţi de simulare trei cabinete, de reabilitare

constituie de implanto-protetică, chirurgie dento-alveolară şi chirurgie dento-parodontală

asemenea argumente clare ale învăţământului de înaltă calitate, la standarde europene, care se

desfăşoară în această locaţie.

Cele completează trei laboratoare alocate pentru pregătirea lucrărilor de diplomă

infrastructura existentă.

Page 47: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Deoarece, la ora actuală, succesul clinic este în deplin acord cu performanţele

biomaterialelor utilizate şi cu metodele tehnologice, laboratoarele oferă posibilitatea de a folosi noi

, pierderea de substanţă fiind soluţionată prin aplicarea de materiale la realizarea protezelor

epiteze.

Din arealul de , decelăm prezenţa metode paraclinice non-invazive moderne

, care oferă orientarea spre patologia specifică fiecărui Termografiei Reglatorii Computerizate

aparat şi sistem şi defineşte modelul epidemiologic al cazurilor clinice, ce va sta la baza cercetării

clinice ulterioare. Folosită iniţial în imagistica medicală, pentru detectarea prematură a cancerulul

mamar, această metodă este aplicată în baza noastră de învăţământ la studiul afecţiunilor oro-

dentare, îmbunătăţind precizia şi acurateţea diagnosticului. Căldura de la suprafaţa pielii este

convertită în semnal digital afişat pe ecranul unui computer, prin a cărui analiză se obţin

informaţii asupra activităţii metabolice în diverse zone ale corpului, evidenţiindu-se astfel aspectele

normale, dar şi procesele inflamatorii sau degenerative.

este unul dintre cele mai modern echipate Cabinetul de reabilitare implanto-protetică

din oraşul Iaşi şi din ţară, fiind conectat prin sistemul de televiziune cu circuit închis al bazei la

amfiteatrele în care se desfăşoară activitatea didactică. Acest cabinet are toate dotările necesare

realizării unor intervenţii stomatologice de cea mai înaltă acurateţe şi ţinută, şi respectă toate

rigorile de sterilizare necesare unui spaţiu în care să se realizeze intervenţii chirurgicale complexe

din sfera maxilo-facială.

Astfel, în cadrul acestui cabinet au fost realizate intervenţii chirurgicale live de natură

implantologică, folosind de asemeni metode revoluţionare în stomatologie – implantele KOS,

atraumatice, cu sângerare limitată, inserare gingivală şi încărcare imediată – care conferă

ergonomie derulării etapelor terapeutice, scurtând timpii cu câteva luni şi permiţând pacientului să

revină la un regim de viaţă normal mult mai repede.

Transmiterea în timp real a intervenţiei în faţa unui auditoriu format din medici

participanţi la cursurile post-universitare organizate în cadrul facultăţii a constituit pentru aceştia

o experienţă şi o oportunitate unică, care nu pot fi regăsite nicăieri altundeva în ţară, situându-se

la nivelul celor mai prestigioase instituţii de învăţământ superior din Europa.

Page 48: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Printre dotările de ultimă oră ale cabinetului de reabilitare implanto-protetică menţionăm

şi existenţa – sistem digital de precizie pentru sistemului de spectrofotometrie EasyShade

înregistrarea culorii dentare, care orientează studentul şi apoi practicianul spre preluarea corectă a

acestor elemente, condiţie intrinsecă pentru obţinerea unor restaurări protetice de înaltă exigenţă.

Sistemul este compatibil cu 3D Master Shade Guide, o facilitate importantă fiind aceea a opţiunilor

Page 49: Despre Facultatea de Medicina Dentara

multiple disponibile, care permit înregistrarea, la nivelul unui singur dinte, a diferenţelor de

nuanţă din structura sa – ceea ce conferă naturaleţe lucrărilor protetice ulterioare.

Sistemul este uşor de folosit, cu meniuri accesibile prin touch-screen pentru analiza

nuanţelor, nu este afectat de condiţiile de iluminare din jur şi este capabil să detecteze până la 97

de nuanţe diferite în timpi de ordinul secundelor.

Cabinetul de chirurgie dento-

este destinat manoperelor alveolară

caracteristice acestui domeniu, asigurând o

pregătire specifică în teritoriul endodonţiei,

parodontologiei şi proteticii dentare. Dotările

acestui spaţiu permit abordarea tuturor

intervenţiilor specifice, începând de la simpla

extracţie şi până la remodelarea ţesutului de

suport al dintelui, biopsia şi îndepărtarea

chisturilor simple şi a altor leziuni ale cavităţii

orale, precum şi managementul infecţiilor orale.

Spaţiul este folosit în egală măsură pe

durata stagiilor clinice cu studenţii, dar şi

pentru demonstraţii în timp real, fiind de asemenea conectat la circuitul audio – video al bazei

clinice de învăţământ.

O atenţie deosebită se acordă în cadrul Bazei Clinice de Învăţământ şi tratamentului

, pentru care există boxe individualizate şi un serviciu specializat. pacienţilor cu disabilităţi

Există de asemenea dotările necesare transportului acestor pacienţi – constând din lift şi scaun cu

rotile. Medicii noştri stomatologi au pregătirea de specialitate indispensabilă abordării acestor

cazuri, sistemele de protezare intra-orală alegându-se în acord cu tipul de handicap. Un exemplu

concludent în acest sens este reprezentat de pacienţii cu diverse tipuri de disabilităţi la nivelul

membrelor superioare, unde soluţia de elecţie pentru protezarea mobilă o reprezintă protezarea

flexibilă.

Prezenţa , inerent intervenţiilor de sistemului modern şi complet utilat de reanimare

urgenţă, constituie o altă dotare de avangardă a Bazei Clinice de Învăţământ. Trusa de urgenţă

Page 50: Despre Facultatea de Medicina Dentara

permite abordarea şi rezolvarea celor mai complexe situaţii clinice, fiind compusă din următoarele

elemente:

Butelie pentru oxigen medical – capacitate 4 l, marcaje de conformitate, reductor

presiune oxigen MD 500, umidificator şi mască respiraţie;

Balon Ruben – din silicon, autoclavabil, cu valvă de reglare presiune;

Pipe Guedel de diferite dimensiuni;

Sondă traheală din cauciuc sterilizabil

Laringoscop Kave Economy

Pat ambulatoriu rabatabil

Baza clinică beneficiază de asemenea de unul dintre cele mai avansate servicii de

, aspect ce conduce la desfăşurarea de tratamente stomatologice fără riscuri de sterilizare

contaminare şi conferă securitate şi confort, atât medicilor cât şi pacienţilor. Există mai multe

etuve cu convecţie forţată – model Stericell – care, datorită sistemului specific de ventilaţie a

aerului pe o traiectorie spiralată permit obţinerea unei temperaturi omogene şi timpi reduşi de

încălzire. Siguranţa sistemului este garantată prin controlul automat al închiderii uşilor şi prin

programul special de sterilizare. Camerele de sterilizare sunt dotate cu purificatoare de aer cu

ultraviolete şi cu dispozitive de ambalare a instrumentarului medical în pungi vidate,

corespunzând pe deplin celor mai înalte standarde din domeniu.

Page 51: Despre Facultatea de Medicina Dentara

oferă intimitate pacienţilor, dar facilitează şi o Sistemul compartimentat de boxe

distribuire riguroasă a studenţilor pe parcursul stagiilor, îmbunătăţind posibilităţile acestora de a

avea un contact real cu pacienţii aflaţi sub tratament.

O deosebită importanţă în cadrul Bazei Clinice de Învăţământ o are Centrul de Formare

înfiinţat prin Specialişti şi Resurse în Reabilitare Orală, primul din România de acest tip,

intermediul unui proiect cu fonduri structurale europene, ce va oferi cadrul optim de materializare

a trinomului formare – cercetare (producţie) – aplicaţie clinică pentru studenţi, medici rezidenţi,

doctoranzi şi medici care frecventează diferite forme de pregătire post-universitară. Dintre

tehnologiile de ultimă oră disponibile în cadrul acestui centru enumerăm:

Pletismografia: Doppler vascular cu emisie

: Este un analizator bi-de ultrasunete

direcţional, cu analiză FFT (Fast Fourier

Transformation), destinat să obţină forme de

undă ale spectrului de putere ale debitului

sanguin. La aparat se conectează o sondă cu

frecvenţa de 10 MHz. La un capăt al

dispozitivului este montat un cristal

piezoelectric, care, odată energizat cu ajutorul

unui circuit electric, emite ultrasunete cu o

frecvenţa de câteva sute de mii de cicli pe

secundă de-a lungul fluxului sanguin. Datele

obţinute sunt transmise unităţii centrale,

pentru procesare digitală, afişare pe ecran şi

printare. Metoda este neinvazivă, fără riscuri

pe parcursul determinărilor şi poate fi

considerată un test iniţial în depistarea unei

afecţiuni. Determinările se realizează la nivelul

mucoasei jugale, în zona în care artera facială

are localizare superficială, fiind înregistraţi

următorii parametri: indicele de pulsatilitate,

indicele de rezistenţă, viteza maximă a fluxului

Page 52: Despre Facultatea de Medicina Dentara

sanguin, raportul sistolă – diastolă şi bătăile

inimii.

: Este un sistem Terapia cu ozon - Ozonytron

terapeutic non-invaziv, nespecific, fără reacţii

adverse, destinat afecţiunilor endodontice,

parodontale, odontale, având rezultate de

succes şi în afecţiunile articulaţiei temporo-

mandibulare. Proprietăţile oxidative ale

ozonului combat infecţiile microbiene,

ozonoterapia fiind recomandată şi în

tratamentul pacienţilor cu afecţiuni hepatice

severe şi alergie la antibiotice.

: Este o metodă ajutătoare care stă Ph – metria

la baza abordării ştiinţifice a terapiilor în acord

cu tipul de Ph salivar al fiecărui pacient şi cu

dozarea ionilor de Ca, F şi Mg. În egală măsură

sistemul stă la baza conceptului de elaborare a

modelului epidemiologic, cu profund impact

atât în practica stomatologică, cât şi în

teritoriul cercetării.

: reuneşte diferite Trusa Epithetik

tipuri de silicon pentru structura şi

machiajul protezelor maxilo-faciale,

asigurând o bună integrare a

substitutului protetic la nivel facial.

În cadrul Bazei Clinice de Învăţământ a Facultăţii de Medicină Dentară funcţionează de

asemenea un Serviciu de Radiologie modern, cu dotări performante, la standarde europene.

Page 53: Despre Facultatea de Medicina Dentara

LABORATORUL UNIVERSITAR AL BAZEI CLINICE DE

ÎNVĂŢĂMÂNT MEDICAL STOMATOLOGIC Laboratorul universitar al Bazei Clinice de

Învăţământ Medical Stomatologic este dotat cu aparatură

modernă, care asigură realizarea unor lucrări protetice de

înaltă calitate, cu materiale de ultimă generaţie.

În laboratoarele Bazei Clinice se efectuează lucrări

fixe metalo-ceramice şi metalo-compozite din materiale cu

o estetică deosebită, proteze scheletate cu sisteme

convenţionale (croşete) şi moderne de menţinere, sprijin şi

stabilizare (culise, capse, bare, amortizori de forţă).

De asemenea, este acoperit şi segmentul

protezărilor sociale reprezentate de protezele acrilice fixe şi

mobile, care se adresează pensionarilor, pacienţilor cu handicap şi tinerilor cu vârsta până în 18

ani.

Aparatura din laborator permite realizarea lucrărilor protetice fără infrastructură metalică:

integral ceramice sau integral compozite. De asemenea, a fost introdusă încă o variantă tehnologică

de realizare a protezelor mobilizabile, respectiv protezele din materiale termoplastice.

Dotarea laboratorului a urmărit achiziţionarea de aparatură şi materiale care să permită

parcurgerea cu acurateţe a tuturor etapelor tehnologice specifice algoritmului de lucru : dispozitive

de realizare a modelelor cu bonturi mobilizabile, articulatoare cu arc facial, elemente prefabricate

pentru realizarea machetelor scheletelor metalice, mase ceramice de nouă generaţie pentru

placarea scheletelor metalice, sisteme compozite performante, paralelografe şi izoparalelometre,

utile în realizarea unor protezări scheletate.

Astfel, printre dotările moderne ale laboratorului nostru putem enumera:

Maşină de turnare ORCACAST

(High-frequency casting machine for dental

alloys)

230 V; 50/60 Hz

Max. power 2,4 KVA; Average power 0,5 kVA

Greutate max. pt. turnare 100 g

Temp. max. de topire 1750°C

Dimensiuni 660x600x400mm

Page 54: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Cuptor foto Lumamat 100 + lampa Quick

(IVOCLAR)

- aparat de fotopolimerizare pentru sisteme

compozite

- prepolimerizare în condiţii atmosferice

normale

- fotopolimerizare asociată cu termo şi

baropolimerizare la 104°C

- 220-230V

- 50-60 Hz

Paralelometru M&T2

- echipat cu micromotor

- viteza 2000-27.000 rot/min

Aparat termoformare UltraVac

Vacuum Former (Ultradent) 5 A , 240V

Cuptor ceramica HERAMAT C (Heraeus

Kulzer)

Putere 230 V/ 1750 W

Frecvenţa 60/50 Hz

Intensitate 15 A

Temperature max. 1200°C

Aparat de mixare cu pompa vacuum

Putere 230 V /120W

Frecvenţa 50-60 Hz

Intensitate 2 A

Aparat electronic de curăţare cu aburi

AQUA ( Zhermack)

230

50/60 HZ

Power max 1500 W

Pres de lucru 4-6.5 bar

Capacitate boiler 3 l

Spatulă electrică cu două vârfuri SP-

80/SPL-90

230 V

50-60 Hz

Power max 6W

Temp min 40°C; Temp max 180°C

Page 55: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Aparat cu ultrasunete de curăţat şi lustruit

lucrări protetice

Aparat pentru măsurarea electronică a

nuanţelor dentare VITA EASYSHADE

(Vivadent)

Micromotoare Marathon Handy 700

Viteza max. 50.000 RPM

200-240 V

40W

50-60Hz

Motor A brush;Motor B brushless

Timp de operare max.90 min

Sistem pentru realizarea modelelor cu

bonturi mobilizabile Profident 2010

(Siladent)

Baie de ceară WAX POT Incintă de termobaropolimerizare

Temperatura controlabilă 30°C- 130°C

Termostat; 3 compartimente teflonate; 220 V

Vacuum malaxoare pentru preparea pastei de

gips şi a masei de ambalat

Page 56: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Alte facilităţi clinice ale Facultăţii de Medicină

Dentară din Iaşi sunt concentrate în Policlinica

Stomatologică Universitară, Clinica Stomatologică

Pediatrică, Ambulatorul Clinic de Chirurgie Maxilo-

Facială - din cadrul Spitalului Universitar "Sf. Spiridon" şi

Clinica de Stomatologie Preventivă şi Comunitară - din

. Acest aranjament permite Policlinica Municipală

menţinerea unor legături funcţionale bune între specialităţi.

1. are o structură Policlinica Stomatologică Universitară

funcţională specifică şi atribuţii bine-precizate. În cadrul

acesteia se regăseşte Ambulatorul Clinic de Chirurgie Oro-

, care asigură asistenţa stomatologică Maxilo-Facială

(chirurgie orală) pentru circa 11.000 pacienţi / an şi are trei

saloane stomatologice, 2 săli de operaţie şi 10 unituri

stomatologice. De asemeni, întreţine legături strânse de

colaborare cu Disciplina de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială din

cadrul Spitalului Universitar "Sf. Spiridon".

2. are sediul în Clinica de Chirurgie Maxilo-Facială (Şef Clinică: Prof. Dr. Eugenia Popescu):

cadrul Spitalului Universitar "Sf. Spiridon". Aici sunt realizate proceduri de chirurgie maxilo-

facială, disciplina având dotări moderne, care crează premizele unui act medical de calitate.

3. : este în fapt Clinica de Stomatologie Pediatrică (Şef Clinică: Prof. Dr. Adam Maxim)

constituită din două specialităţi: Pedodonţie

Ortodonţie şi Ortopedie Dento-Facială

Baza materială a sa constă din 12 unituri stomatologice, 3 saloane stomatologice, un

salon pentru Chirurgie Orală, un salon pentru Logopedie şi un salon pentru Miogimnastică.

4. sediul său se afla în Policlinica Clinica de Stomatologie Preventivă şi Comunitară:

Municipală, fiind dotată cu 5 saloane stomatologice şi 6 unituri stomatologice.

Pe lângă acestea, facultatea are cadre didactice şi facilităţi clinice în câteva dintre cele mai

importante spitale din Iaşi, utile pentru a le oferi studenţilor cunoştinţe de bază de medicină

generală, cum ar fi: Oftalmologie, O.R.L., Chirurgie Generală, Neurologie, Medicină Internă,

Dermatologie, Pediatrie, Endocrinologie, Boli Infecţioase.

Page 57: Despre Facultatea de Medicina Dentara

AVANTAJE:

, spaţiu nou şi modern, cu dotări la Baza Clinică de Învăţământ Medical Stomatologic

nivelul celor mai înalte standard europene, este un concept unic în România, şi oferă o

multitudine de oportunităţi pentru studiu, practică şi cercetare pentru toţi studenţii care

frecventează diverse forme de învăţământ universitar sau postuniversitar, fiind un promotor

pentru o activitate academic intensă şi cercetări în domenii de avangardă

, care acoperă toată gama de servicii şi proceduri stomatologice la Clinicile bine echipate

un nivel înalt de performanţă, integrând asistenţa stomatologică, învăţământul şi activitatea

de cercetare.

, alături Cel mai modern şi de înaltă performanţă Serviciu de Radiologie Stomatologică

de laboratoarele stomatologice.

Facultatea are propriile cadre didactice, şi de asemeni propriile înzestrări materiale pentru

Disciplinele de Medicină Generală.

FACILITĂŢI DIDACTICE:

Facultatea are patru săli proprii de curs echipate şi de asemeni

are acces la orice sală de curs din cadrul Universităţii. De asemeni,

studenţii noştri şi membrii personalului academic au acces la

Laboratoarele Media ale Universităţii.

Biblioteca Medicală a Universităţii este de asemeni una dintre

cele mai bine echipate din ţară, având săli de lectură care permit

studiul în linişte şi acces liber la Internet. În plus, fiecare dintre

clinicile facultăţii este dotată cu mini-biblioteci.

noastre corespunde Laboratorul de Simulare al Facultăţii

celor mai moderne standarde, fiind dotat cu 21 de manechine şi cu

toate facilităţile. În cadrul acestui laborator toate disciplinele

stomatologice îşi desfăşoară orele de practică (pe parcursul câte unui

modul întreg sau numai pentru primele cursuri practice - de la

începutul modulelor), pentru a dezvolta abilităţile tehnice ale

studenţilor mai întâi pe manechine şi abia mai târziu pe pacienţi.

De asemeni, aici se prezintă aspectele ergonomice ale fiecărei proceduri.

Facultatea are de asemeni propriile sale laboratoare didactice pentru disciplinele pre-

clinice, studenţii având în acelaşi timp acces şi la laboratoarele Universităţii.

În Policlinica Stomatologică Universitară există de asemeni un laborator de tehnică dentară

foarte modern şi bine echipat; în plus, există laboratoare stomatologice pentru tratamentul

edentaţiei totale, al edentaţiei parţiale, pentru realizarea protezelor fixe şi mobile şi pentru lucrul

cu materiale ceramice şi compozite. Toţi studenţii au acces la aceste laboratoare, în scopul de a

înţelege şi de a învăţa despre toate procedeele tehnologice.

La acestea se adaugă patru laboratoare moderne, utilate în acord cu standardele europene,

destinate disciplinelor restaurative, protezelor maxilo-faciale şi protezelor mobile actuale,

acordându-se în egală măsură atenţie şi unui laborator de protezări fixe.

Page 58: Despre Facultatea de Medicina Dentara

PROIECTE EUROPENE:

Una dintre realizările deosebite din ultimii ani ale facultăţii noastre o reprezintă câştigarea a

trei proiecte cu fonduri structurale europene, care au în vedere modernizarea învăţământului

medical dentar şi ridicarea acestuia la cele mai

înalte standarde europene de calitate. Cele trei

proiecte sunt în interrelaţie, îmbinând teoria cu

practica şi actul didactic cu dotările materiale de

ultimă generaţie. Aceste proiecte vor permite

materializarea primei forme de reprezentare a

unei curricule de medicină dentară integrată,

Va fi constituit la Iaşi unitară la nivel naţional.

primul Centru Pilot de formare specialişti în

Reabilitare Orală – domeniu de avangardă al

medicinei dentare, care introduce în România

în premieră formele cele mai moderne de

învăţământ la nivel mondial – sisteme de

telemedicină şi simulare asistată de

. Barometrul rezultatelor obţinute este calculator

înregistrat prin aportul parteneriatului cu o

universitate străină, “Johann Wolfgang

Goethe” – Frankfurt, care oferă posibilitatea

. racordării permanente la exigenţe europene

Page 59: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Performanţe didactice sub semnul noului, al racordării

europene, al avangardei şi interactivităţii :

Introducerea în învăţământul medical românesc a

conceptului de periointegrare, concept complex

ce conferă viabilitate soluţiilor implanto-protetice,

la fundamentarea acestuia contribuind cercetări

fundamentale privind depunerea de hidroxiapatita

activă pe suprafaţa implantară, traiectorie de

cercetare ce se regăseşte în cadrul granturilor

CNCSIS Naţionale.

Pornind de la interrelaţia pregătire teoretică -

aplicabilitate practică, trinomul medic dentist -

tehnician dentar - asistenta medicală, a fost

introdus în învăţământul medical şi în

funcţionalul Bazei Clinice de Învăţământ, precum

şi, pentru prima dată în România, în curricula

Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi, aspecte ce

conduc la desfăşurarea unei activităţi de asistenţă

dentară competitivă, racordată la exigenţele

promovate de Uniunea Europeană.

Introducerea conceptului de diagnostic şi

terapie minim invazivă ce se regăseşte în arealul

metodelor noninvazive de diagnostic, tip

termografie computerizată sau metodele

alternative de tratament (laser) în curricula

studenţilor, dezvoltându-se în cadrul studiilor

masterale.

Introducerea pentru prima data la nivel naţional a

screeningului populaţional în ceea ce priveşte

statusul oral în acord cu starea generală, în

vederea instituirii unui program naţional de

profilaxie ce vizează adultul. Am creat Ziua

Profilaxiei, la nivel regional (Moldova), oferind

premisele cuantificării stării de sănătate a

populaţiei şi al gradului de educare sanitară, şi a

distribuirii, în mod gratuit, de produse de igienă

orală şi broşuri de informare.

Implementarea conceptului de simulare asistată

pe calculator prin aducerea în facultate a

echipamentelor specifice existente doar în câteva

universităţi internaţionale de top (SUA şi doar 2

universităţi europene) prin intermediul proiectului

european „Strategii de pregătire practică

pentru integrarea rapidă pe piaţa muncii a

Page 60: Despre Facultatea de Medicina Dentara

studenţilor specializaţi în medicină dentară”,

nr. contract: POSDRU/90/2.1/S/63942.

Introducerea în metodele cotidiene a bibliotecii

virtuale prin intermediul proiectului european

„Adaptarea ofertei învăţământului medical

dentar superior la nevoile pieţii muncii şi ale

societăţii bazate pe cunoaştere”, nr. contract:

POSDRU/86/1.2/S/63699.

Asigurarea unui funcţional unic în Europa,

comparabil cu Universităţile de profil din

Canada şi SUA cu sistem boxat, calculator în

fiecare boxa şi metode moderne de transmitere a

informaţiei, bazate pe legătura video şi audio între

spaţiile alocate tratamentului pacienţilor şi

amfiteatrele facultăţii, concretizată într-un sistem

de televiziune cu circuit închis.

Achiziţionarea prin intermediul fondurilor

europene a unei tehnologii de ultimă secundă,

în locul unor achiziţii banale în domeniu. Un

exemplu concludent îl reprezintă axiografia

computerizată, sistemul ROBODENT (Proiect

POSDRU 62208), precum şi sistemele de simulare

asistată pe calculator.

Page 61: Despre Facultatea de Medicina Dentara

PREMIERĂ NAŢIONALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

MEDICAL DENTAR ROMÂNESC! Facultatea de Medicină Dentară – UMF „Grigore T. Popa”

Iaşi – unica facultate din România dotată cu sistemul

ROBODENT în scopuri didactice!

Sistem de avangardă, folosit în implantologia dentară de înaltă performanţă, ROBODENT a

fost achiziţionat în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62208 „Centru de Formare

Specialişti şi Resurse în Reabilitare Orală”, Axa prioritară 1 - Educaţia şi formarea

profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere,

Domeniul 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare“, Numărul 87 -

„Profesionişti în educaţie şi formare“ - Manager proiect, Prof. Univ. Dr. Norina Forna,

şi a fost inaugurat în cadrul facultăţii în martie 2013.

ROBODENT NAVIDESK - DENTAL

IMPLANT NAVIGATION SYSTEM Sistem 3D de navigare dentară de înaltă

fidelitate: - vizualizare în timp real a poziţiei, unghiului şi

adâncimii frezei;

- nu este necesară utilizarea unor freze

predefinite;

- înregistrare complet automată a pacientului şi a procedurilor aplicate;

- design-ul subţire permite utilizarea simplă în

cavitatea orală;

- un singur software pentru planificare şi

navigare;

- bibliotecă extinsă de implante şi implante generice;

- măsurarea şi analiza densităţii osoase.

Page 62: Despre Facultatea de Medicina Dentara

ROBODENT – ETAPE DE LUCRU PRECISE,

EFICIENTE ŞI UŞOR DE EFECTUAT

- GARANŢIA CALITĂŢII ÎN IMPLANTOLOGIA DENTARĂ

După încărcarea datelor

pacientului, implantele sunt

alese din baza de date şi sunt

adaptate suportului osos.

Înregistrarea automată permite

vizualizarea instantanee pe

ecran a pieselor de mână.

Inserarea implantelor se face

cu precizie maximă; se asigură

răcirea permanentă a

suportului implantar.

Page 63: Despre Facultatea de Medicina Dentara

PREMIERĂ NAŢIONALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

MEDICAL DENTAR ROMÂNESC! Facultatea de Medicină Dentară – UMF „Grigore T. Popa”

Iaşi – unica facultate din România şi a treia din Europa

dotată cu sistemele DENTSIM – sistem 3D computerizat

de simulare în medicina dentară şi IGI – navigare

computerizată în medicina dentară! DENTSIM - Cel mai performant echipament de simulare în medicina dentară existent în lume

la ora actuală; a fost achiziţionat în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63942 „Stagii de

pregatire practica pentru integrarea rapida pe piata muncii a studentilor specializati in

medicina dentara”, Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata

muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa - Manager

proiect, Prof. Univ. Dr. Norina Forna, fiind inaugurat în cadrul facultăţii în martie 2013.

IGI - Image Guided Implant Dentistry System - primul

sistem mondial de navigare computerizată pentru

implantologia dentară, folosind tehnici 3D de imagistică

şi monitorizare a mişcărilor;

- sistem de navigare 3D în timp real pentru poziţionarea

optimă a implantelor dentare în corelaţie cu

investigările CT pre-operatorii.

Facultatea de Medicină Dentară, UMF „Grigore T. Popa“ Iaşi, permite studenţilor săi accesul

la tehnologii de avangardă pe plan mondial, concurând cu cele mai prestigioase Facultăţi de

Medicină Dentară din lume!

Page 64: Despre Facultatea de Medicina Dentara

DENTSIM - sistem computerizat inovator de training în

medicină dentară, care foloseşte cele mai noi tehnologii

de imagistică şi simulare pentru a crea un mediu virtual

realist.

DENTSIM prezintă toate avantajele unei

sesiuni clinice de lucru de tip hands-

on, pe care le combină cu mediul

virtual de simulare, utilizarea

instrumentelor stomatologice de cea

mai înaltă calitate, sistemul de

monitorizare computerizată integrală

a manoperelor stomatologice şi facilităţi

de grafică 3D pentru randarea digitală

în timp real a întregii sesiuni de lucru,

în cele mai mici detalii.

AVANTAJE ŞI

FUNCŢIONALITATE:

- mediu virtual de training preclinic şi

clinic, în timp real;

- dezvoltarea manualităţii studenţilor în

medicină dentară;

- monitorizarea şi evaluarea

computerizată a studenţilor, pe

parcursul sesiunii de lucru;

înregistrarea completă a sesiunilor de

lucru permite evaluarea obiectivă, nu

doar a rezultatului final ci a întregii

proceduri stomatologice;

- stimulează practica individuală şi

independentă; studiile de cazuri clinice,

vizualizarea pe ecran în timp real a

manoperelor realizate şi furnizarea

imediată de feed-back digital şi evaluare

favorizează pregătirea individuală.

76% dintre studenţii care au folosit

acest sistem solicită sesiuni de lucru

suplimentare, pentru auto-

perfecţionare.

Page 65: Despre Facultatea de Medicina Dentara

TELEMEDICINA – Metodă de avangardă în sistemul de

învăţare a reabilitării orale

UTILIZAREA ÎN PREMIERĂ A SISTEMULUI DE

TELEMEDICINĂ PENTRU FORMARE DE FORMATORI ÎN

DOMENIUL REABILITĂRII ORALE – conferinţe susţinute

de lectori din Bucureşti şi Frankfurt, Germania

AVANTAJE GENERALE:

- Servicii medicale acordate pacienţilor care

trăiesc în regiuni greu accesibile sau

comunităţi izolate;

- Aplicabilitate în toate domeniile medicale;

- Comunicarea între medici la distanţă –

discutarea şi evaluarea în comun a

pacienţilor;

- Reducerea costurilor serviciilor medicale;

- Managementul îmbunătăţit al bolilor

cronice;

- Reducerea timpului de spitalizare a

pacienţilor;

- Îmbunătăţirea nivelului de satisfacţie a

pacienţilor relativ la serviciile medicale

oferite;

- Instrument de învăţare: specialişti cu

experienţă pot instrui cadre medicale din

alte locaţii, într-o manieră mai eficientă şi

mai rapidă.

Sistem achiziţionat în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62208 „Centru de Formare

Specialişti şi Resurse în Reabilitare Orală”, Axa prioritară 1 - Educaţia şi formarea

profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere,

Domeniul 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare“, Numărul 87 -

„Profesionişti în educaţie şi formare“ - Manager proiect, Prof. Univ. Dr. Norina Forna,

şi inaugurat în cadrul facultăţii în octombrie 2012.

Page 66: Despre Facultatea de Medicina Dentara

BIBLIOTECA CENTRALĂ U.M.F.:

Biblioteca Centrală U.M.F. Iaşi este o bibliotecă

specializată, de învăţământ superior, aflată prioritar în

serviciul studenţilor, al cadrelor didactice şi cercetătorilor,

doctoranzilor şi rezidenţilor din cadrul Universităţii de

Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi. Instituţia poate deservi

şi alte categorii de beneficiari cum ar fi medici din reţeaua

sanitară, studenţi, cadrele didactice şi cercetători din alte

instituţii de învăţământ superior.

Instituţia face parte din Sistemul Naţional de Biblioteci

şi colaborează cu Biblioteca Naţională a României pentru

elaborarea Catalogului naţional partajat. Biblioteca Centrală

U.M.F. Iaşi dispune de un fond de carte care numără 255.977

volume şi publicaţii şi este afiliată la toate structurile

biblioteconomice naţionale şi la importante instituţii de profil

internaţionale.

Serviciul de informare şi documentare bibliografică:

oferă următoarele facilităţi:

investigarea bazei de date PROQUEST MEDICAL LIBRARY, cu

450 titluri de reviste medicale din care 300 cu text integral, cu

arhivare pe ultimii 14 ani etc.

interogarea bazei de date MEDLINE

redactarea la cerere de bibliografii de specialitate.

Începând cu data de 15 decembrie 2008 Biblioteca Centrală U.M.F. Iaşi a pus la dispoziţia

cititorilor baza de date proprie , ce permite căutarea publicaţiilor LIBERTY3 – Modulul OPAC

intrate în fondul de publicaţii în ultimii 10 ani, după autor, titlu, cuvinte cheie, ISBN/ISSN,

subiect, etc. Catalogul poate fi accesat la adresa http://liberty3.umfiasi.ro/liberty3.

De asemeni, Biblioteca are acces la importante resurse informaţionale, în cadrul unui

proiecte implementat de Institutul Naţional de Informare şi Documentare (INID) – ANELiS

(Acces Naţional Electronic la Literatura Ştiinţifică de Cercetare):

Journal Citation Reports Derwent Innovations Index

Page 67: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Reviste la care Biblioteca U.M.F. “Gr.T.Popa” are acces prin abonament:

Journal of Neurosurgery

EBSCO: bază de date cu peste 160 periodice şi zeci de monografii, orientată în special spre

domeniul medicinei dentare.

Colectia Masson - e-journals 2010 : reviste medicale de cercetare în limba franceză

MD Consult : bază de date a editurii Elsevier, fondată în 1997, reunind pe o singură platformă

online principalele resurse medicale

Mosby's Nursing Consult : resursă online pentru asistente medicale

IEEE Reviews in Biomedical Engineering: examinează stadiul actual şi tendinţele

emergente din domeniul inginerie biomedicale

Telemedicine and E-Health: aspecte legate de practica în telemedicina clinică

Tissue Engineering, Parts A, B, C – e-Journal 2010:

Clinical Rehabilitation : revista multi-profesională care acoperă întregul domeniu de

dizabilitaţi, handicap şi reabilitare

Disability and Rehabilitation : jurnal internaţional, multidisciplinar, orientat de asemeni spre

tratarea aspectelor legate de handicap, dizabilităţi şi reabilitare

Physiological Measurement: revistă care studiază senzori, aparate şi sisteme în fiziologie şi

medicină

De asemenea, Biblioteca U.M.F. “Gr.T.Popa” este abonată la

biblioteca “ElectronicBook Thieme”, care oferă acces online la cărţile de referinţă ale editurii

Thieme, din domeniile medicale, ştiinţifice, dar şi al medicinei alternative.

Page 68: Despre Facultatea de Medicina Dentara

STUDENŢII NOŞTRI. ORAŞUL IAŞI

Page 69: Despre Facultatea de Medicina Dentara

STUDENŢII NOŞTRI:

SOCIETATEA STUDENŢILOR STOMATOLOGI IAŞI, înfiinţată în

1992, este o organizaţie studenţească, democratică, nonprofit şi apolitică

care are ca scop asigurarea unui cadru adecvat desfăşurării activităţilor

de studiu, organizării de manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive

precum şi asigurarea unor condiţii propice pregătirii profesionale atât

membrilor săi cât şi a celorlalţi studenţi ai Facultăţii de Medicină

Dentară.

S.S.S. reuneşte prin libera adeziune

studenţi ai Facultăţii de Medicină Stomatologică

din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie

„GR. T. POPA” – Iaşi, fără a face discriminări legate

de sex, vârstă, religie, an de studiu sau

apartenenţa politică.

S.S.S. Iaşi este membru fondator al

Asociaţiei Studenţilor Stomatologi din România

(ASSRo), care este membru cu drepturi depline al

European Dental Students Association (EDSA),

precum şi al International Association of Dental

Students (IADS).

De asemenea, S.S.S. Iaşi colaborează cu

prestigioase Societăţi Profesionale Medicale :

A.M.S. (Asociaţia Medicilor Stomatologi),

U.N.A.S (Uniunea Naţională a Asociaţiilor

Stomatologice), A.M.S.P.P.R (Asociaţia

Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din

România).

SCOPURILE S.S.S.:

• Apărarea intereselor profesionale, culturale şi

sociale ale membrilor săi;

• Asigurarea unui cadru adecvat desfăşurării

activităţilor de studiu şi organizării de

manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive;

• Asigurarea unor condiţii propice pregătirii

profesionale a membrilor săi şi a celorlalţi

studenţi ai Facultăţii de Medicină

Stomatologică;

• Consolidarea autonomiei universitare.

Page 70: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Dintre proiectele organizate de Societatea Studenţilor Stomatologi putem enumera

(unele dintre acestea au devenit deja o tradiţie şi sunt aşteptate în fiecare an cu interes de toţi

studenţii facultăţii noastre şi nu numai):

Balul Bobocilor: este petrecerea de bun-venit

organizată pentru studenţii de anul I; are loc la

nivel de universitate, toate asociaţiile

studenţeşti din U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi fiind

implicate în organizarea acestui eveniment.

Campania de recrutare „Zâmbiţi cu noi!”: are

loc anual în luna Octombrie, scopul ei fiind de

a-i convinge pe studenţii de anul I şi II să adere

la Societatea Studenţilor Stomatologi; cu

această ocazie se prezintă societatea, se

distribuie materiale promoţionale şi are loc o

mare petrecere de bun-venit.

CONSILIUL DIRECTOR

S.S.S.

PREŞEDINTE

Director Departament Ştiinţă – Învăţământ – Cultură –

Sport / VICEPREŞEDINTE

Director Departament

Externe

Director Departament Social

Director Departament Economic

Secretar General

Reprezintă interesele membrilor Societăţii în faţa conducerii Facultăţii de Medicină Dentară şi a Universităţii de Medicină şi Farmacie “GR. T. POPA” – Iaşi, în faţa autorităţilor locale şi naţionale şi pe lângă alte organizaţii similare interne şi internaţionale.

Organizează pe plan local manifestări de tipul:

• sesiuni de comunicări ştiinţifice • cursuri de specialitate • seri culturale • activităţi muzicale • întreceri sportive • programe cu specific medical

Page 71: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Congresul Internaţional STOMIS: este cel mai important proiect anual; reuneşte la Iaşi

450 de studenţi şi tineri medici din ţară şi din străinătate, oferind oportunitatea expunerii

rezultatelor obţinute în urma cercetării ştiinţifice studenţeşti originale. Congresul include

de asemeni prezentări ale unor lectori din ţară şi din străinătate, iar programul social este

de asemeni diversificat (seri festive, cocktail-uri).

Page 72: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Crăciun alături de orfani: Este un proiect care se adresează copiilor aflaţi în spitale şi

centre de plasament; se desfăşoară tradiţional în perioada sărbătorilor de iarnă. Fondurile

necesare se obţin prin donaţii de la studenţii stomatologi şi prin sponsorizări în obiecte şi

bani de la firmele din Iaşi.

Campania de prevenţie oro-dentară în şcoli şi grădiniţe: Este un proiect realizat în

colaborare cu disciplina de Prevenţie oro-dentară, şi constă în promovarea sănătăţii orale

în şcoli şi grădiniţe de către echipe compuse din membri ai SSS Iaşi.

Page 73: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Participarea la Întâlnirea anuală a IADS

(International Association of Dental

Students) – Lublin, Polonia: A reprezentat cea

mai importantă întâlnire din istoria IADS, la

care au participat 64 delegaţi din 18 ţări. SSS

Iaşi a devenit membru cu drepturi depline al

IADS, căpătând astfel posibilitatea de a crea

oportunităţi pentru studenţii ieşeni la nivel

global.

Curs de Conştientizare a Studenţilor

Stomatologi asupra Urgenţelor Medico-

Chirurgicale în Cabinetul de Medicină

Dentară: este un proiect organizat în două

părţi - teoretic şi practice, care s-a desfăşurat

în două week-end-uri consecutive. Partea

teoretică a fost susţinută de Prof. Dr. Maria

Voroneanu, iar partea practică a fost realizată

în colaborare cu paramedicii SMURD Sibiu şi

SSMHS.

Interdentis cu Timişoara şi Cluj: proiect

realizat în colaborare cu TDSA şi OSS Cluj,

care a implicat trimiterea pentru o săptămână

a studenţilor ieşeni să experimenteze sistemele

educaţionale din cele două centre universitare

– atât la nivel educaţional, cât şi din punct de

vedere al activităţilor sociale.

Participarea SSS Iaşi la FeStudIs: FeStudIs este cel mai mare festival studenţesc din ţară,

studenţii noştri participând activ la Parada Festudis. Membrii SSS Iaşi au elaborat şi

implentat proiectul intitulat “Estetica dentară şi succesul profesional”

Page 74: Despre Facultatea de Medicina Dentara

International Summer Practice: este un program de schimburi internaţionale organizat

sub egida IADS şi cu sprijinul decanatului Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul UMF

“Gr. T. Popa”, Iaşi. A reunit în anul 2007 la Iaşi studenţi din Slovenia şi Egipt care au

efectuat practica de vară în cadrul Bazei Clinice de Învăţământ Medical Stomatologic;

membrii SSS au organizat diverse activităţi în timpul liber (vizitarea obiectivelor turistice

locale şi regionale, petreceri).

Page 75: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Implicarea SSS Iaşi în proiectele ANOSR (Alianţa Naţională a Organizaţiilor

studenţeşti din România): summer camp ANOSR; reprezentarea la A.G. ANOSR;

programul Next ANOSR; organizarea la Iasi a Next HR.

Ziua Anti-SIDA: Manifestare bazată pe voluntariat cu scopul de a sensibiliza opinia

publică cu privire la importanţa prevenirii infecţiei cu virusul HIV; membrii SSS Iaşi au

participat activ alături de alţi studenţi la realizarea “Fundiţei umane” în faţa Palatului

Culturii- simbolul luptei împotriva acestei maladii globale.

Rezultatele deosebite ale programelor educaţionale de prevenţie promovate de Disciplina de

Pedodonţie - la care au colaborat efectiv şi studenţii – au fost prezentate şi apreciate la

nivel local (Iaşi 2002, 2003), naţional (Bucureşti 2004) şi internaţional (Paris 2001 –

certificat de recunoaştere al IAPD; Sydney 2005 – certificat de excelenţă al IAPD).

Ziua Profilaxiei: Ajunsă la a 5-a ediţie, acestă manifestare organizată anual în luna Iunie

le oferă studenţilor posibilitatea de a participa activ şi de a contribui decisiv la creşterea

nivelului de sanogenitate orală pe teritoriul Moldovei.

Page 76: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Organizarea Congresului Mondial de Medicină Dentară al IADS (3 –

9 August 2009): SSS Iaşi a găzduit în 2009 al 56-lea Congres Mondial

al IADS - cel mai important eveniment de profil din lume - consolidând

astfel prestigiul şi vizibilitatea internaţională a Universităţii de

Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa”, Iaşi.

Page 77: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Asociaţia Studenţească

Dentară Română pentru Educaţie

(ASDRE) a fost înfiinţată la Iaşi în

2009 sub egida Asociaţiei Dentare

Române pentru Educaţie (ADRE)

având drept obiectiv principal

creşterea implicării reale a

studenţilor în domeniul cercetării

ştiinţifice originale precum şi

optimizarea sistemelor educaţionale

în medicina dentară.

Din cadrul ASDRE fac parte

studenţi din toate centrele

universitare din România care au o

viziune comună asupra mediului

educaţional şi un plan de acţiune

real şi viabil pentru racordarea

acestuia la exigenţele europene.

Page 78: Despre Facultatea de Medicina Dentara

„Sunt români care n-au fost niciodată la Iaşi,

deşi n-ar trebui să fie nici unul, căci cine n-a fost

aici nu poate să străbată cu înţelegere foile celor mai

frumoase cronici, nu se poate pătrunde după

cuviinţă de spiritul trecutului nostru care trăieşte în

acest loc mai viu şi mai bogat decât oriunde aiurea.

În conştiinţa lui naţională ar fi o lipsă dacă el n-ar fi

văzut oraşul care a fost şi-şi zice încă astăzi, cu

mândrie, Capitala Moldovei”.

Nicolae Iorga

Iaşul nu este numai al ieşenilor. El are privilegiul, rar şi greu dobândit, de a fi al tuturor.

Este nu numai cetatea, metafizică, a clopotelor, colinelor, monumentelor, crepusculelor indicibile,

ci şi, probabil, urbea cu cele mai multe muzee şi cei mai mulţi poeţi pe cap de locuitor din sud-

estul Europei.

Însăşi vieţuirea în Iaşi este un

privilegiu. E copleşitor şi prin cele ce nu mai

sunt decât în memorie: Teatrul Mare de la

Copou, Curtea Domnească, Academia

Mihăileană.

Există aici o tradiţie a lucrului bine

făcut, dincolo de aparenţe. Prin tot ce are, se

constituie într-o adevărată bibliotecă naţională,

parte expresivă a bibliotecii europene şi

universale.

Page 79: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Imortalizat prin nenumărate stampe de epocă,

în variate ipostaze, oraşul pătrunde în conştiinţa lumii

şi prin pana inspirată a nenumăraţi călători străini,

astfel încât, în 1647, neobositul Bandini ajunge să-l

compare cu o „nouă Romă”.

Aici au creat şi respirat, în timpuri mai bune

sau mai grele, celebri cărturari şi mitropoliţi, istorici şi

artişti, arheologi şi scriitori.

Fiind una dintre cele mai vechi şi mai

importante aşezări din aceste locuri, civilizaţia dacică,

urmată de civilizaţiile greacă, romană şi apoi bizantină au conferit oraşului un rol de prim rang în

relaţiile comerciale dintre nordul şi estul Europei, pe de o parte, şi bazinul Mării Negre, pe de alta.

Pe acest fond de dezvoltare meşteşugărească şi negustorească înfloreşte şi viaţa spiritual-creştină,

cu puternice focare de cultură, deţinând un patrimoniu inestimabil (biserici, şcoli, mânăstiri).

Străbătut, pe rând, de trupe otomane, ruseşti

sau austriece, teatru al luptei pentru influenţă, aici, în

vecinătatea tătarilor, Iaşul rezistă evenimentelor, chiar

dacă deseori cade pradă incendiilor sau ciumei.

Iaşului i-a revenit şi meritul de a fi declanşat

Revoluţia română de la 1848, cuprinzând ulterior

întreg teritoriul locuit de români. Aici s-a decis Unirea

de la 1859, iar Muzeul şi Piaţa Unirii evocă şi

păstrează spiritul arzător al înaintaşilor doritori de

unitate naţională şi perpetuare a credinţei

strămoşeşti.

Perioada Junimii ieşene (Societate culturală cu

cenaclu, tipografie, revistă, program cultural modern –

1863 – 1883) este cea mai fertilă din istoria literaturii

naţionale.

Page 80: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Perioada interbelică reprezintă un nou moment de vârf al Iaşului marilor destine, zidiri şi

iubiri, în principal susţinut de intelectualii din cercul revistei Viaţa Românească. Diversităţi de

forme, decoraţiuni, „art nouveau” şi stil „neoromânesc” se însumează într-o sinteză particulară,

expresivă. La sfârşitul celui de-al doilea război mondial, oraşul apărea multora ca un „poem

încheiat”, ca o „piatră de hotar”. Oraş curat, având case vechi şi frumoase, în care încă mai există

străzi liniştite şi inundate de vegetaţie, Iaşul seamănă cu unele dintre oraşele mai mici din nordul

Italiei – localităţi din Livorno şi mai ales din Pisa.

Page 81: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Urcuşul spre dealul Copoului dezvăluie o altă dimensiune a oraşului: ispititor şi calm, ca o

înserare de mai, începe un Iaşi al florilor de tei, al razelor de lună plină, al poeziei şi legendelor pe

care le-am cunoscut de la bunii şi străbunii noştri.

Cea mai veche grădină botanică din

România oferă colecţii deosebit de bogate şi

valoroase – îndeosebi serele pentru plante

tropicale, cactuşi şi plantele carnivore

reprezentând atracţii deosebite.

Un moment sfânt de meditaţie îl oferă

Parcul Copou cu Teiul lui Eminescu şi Muzeul

Literaturii Române, care organizează în fiecare an

în luna Iunie „Sărbătoarea Teiului”, devenită

tradiţională.

O altă zonă de recreere din Iaşi este

Ciricul, salbă de patru lacuri ce se revarsă

molcom spre Bahlui, ocrotită tandru de o

vegetaţie luxuriantă la adăpostul căreia,

îmbinând clasicul cu modernul, cafenele şi

terase îşi aşteaptă primitoare oaspeţii.

Pentru cei interesaţi mai mult de realităţile actuale, Iaşul are de asemenea atracţii

specifice.

Page 82: Despre Facultatea de Medicina Dentara

Viaţa economică şi socială a oraşului pulsează în acelaşi ritm cu celelalte mari oraşe din

ţară, Iaşul fiind în fapt al doilea oraş din România ca număr de locuitori. Regiunea al cărei

principal exponent este, nord-estul ţării, reprezintă o zonă cu înalt potenţial de dezvoltare, a cărei

valoare se va revela cu adevărat odată cu integrarea României în Uniunea Europeană.

Astfel, se pot găsi aici din plin oportunităţi de afaceri încă neexploatate, şi posibilităţi de

dezvoltare încă latente, atractive pentru investitori.

De asemeni, aveţi la dispoziţie numeroase variante de petrecere a timpului liber – în

restaurante, terase, cluburi şi cafenele elegante, intime sau moderne – unde veţi fi întâmpinaţi cu

servicii de calitate, alături de tradiţionala ospitalitate şi căldură moldovenenască.