Descrierea i activitcile specifice posturilor scoase la ... Administrarea...

Click here to load reader

 • date post

  06-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Descrierea i activitcile specifice posturilor scoase la ... Administrarea...

 • Facultatea de Ştiinţe Economice şi Politice Departamentul Administrarea Afacerilor

  Descrierea şi activităţile specifice posturilor scoase la concurs, tematica probelor de concurs

  1) Conferentiar universitar la disciplinele: Managementul calităţii în afaceri, Managementul proiectelor în afaceri, Managementul strategic;

  a) Descrierea postului scos la concurs Postul scos la concurs are poziţia nr. 4 în Statul de funcţii al Departamentul

  Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Politice. Postul cuprinde următoarele discipline: Managementul calităţii în afaceri,

  Managementul proiectelor în afaceri, Managementul strategic

  b) Activităţile specifice postului cuprind

  Norma didactică: a) Activităţi de predare:6 ore fizice/săptămână; b) Activităţi de seminar: 4 ore fizice/săptămână;

  Norma de cercetare este de 532 ore. Alte activităţi:

  a) 368 ore – activităţi de evaluare, tutorat, consultaţii, îndrumare cerc ştiinţific, participarea la consilii şi comisii în interesul învăţământului.

  b) 176 ore – pregătirea personală; c) 28 ore – perfecţionare pregătire metodică; d) 280 ore – pregătirea activităţilor didactice curente pentru intrarea la clasă.

  Ocuparea acestui post solicită studii de specialitate în domeniul ştiinţe economice. Titularul postului este subordonat direct D irectorului de departament şi colaborează cu colegii din departament.

  c) Tematica şi bibliografia probelor de concurs 1. Managementul integrat (total) al calitaţii 2. Costurile calitaţii 3. Managementul demararii proiectului. Planificarea proiectelor. Stabilirea obiectivelor si a ariei de întindere a proiectului. Tehnici de planificare. Studiul de fezabilitate. 4. Managementul relaţiilor cu factorii de interes in realizarea proiectelor 5. Analiza situaţiei strategice iniţiale prin prisma mediului înconjurator general si a mediului concurenţial 6. Conceptualizarea misiunii organizaţiei si fixarea obiectivelor 7. Abordari strategice la nivel internaţional Bibliografie  Ion Naftanaila, Managementul calitaţii, Ed. ASE, 2006  R.Newton, Managerul de proiect, Ed. Codecs, 2006  P.F. Drucker, Managementul strategic, Ed. Teora, 2001

 • 2) Conferentiar universitar la disciplinele: Finanţele firmei, Relaţii financiare internaţionale, Tehnici şi operaţiuni bancare

  a) Descrierea postului scos la concurs Postul scos la concurs are poziţia nr. 5 în Statul de funcţii al Departamentul

  Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Politice. Postul cuprinde următoarele discipline: Finanţele firmei, Relaţii financiare

  internaţionale, Tehnici şi operaţiuni bancare

  b) Activităţile specifice postului cuprind

  Norma didactică: a) Activităţi de predare:6 ore fizice/săptămână; b) Activităţi de seminar: 4 ore fizice/săptămână;

  Norma de cercetare este de 532 ore. Alte activităţi:

  e) 368 ore – activităţi de evaluare, tutorat, consultaţii, îndrumare cerc ştiinţific, participarea la consilii şi comisii în interesul învăţământului.

  f) 176 ore – pregătirea personală; g) 28 ore – perfecţionare pregătire metodică; h) 280 ore – pregătirea activităţilor didactice curente pentru intrarea la clasă.

  Ocuparea acestui post solicită studii de specialitate în domeniul ştiinţe economice. Titularul postului este subordonat direct D irectorului de departament şi colaborează cu colegii din departament.

  c) Tematica şi bibliografia probelor de concurs 1. Performantele financiare ale firmei 2. Diagnosticul financiar al firmei 3. Piata valutara internaţionala 4. Finantarea si creditarea internaţionala 5. Organizarea si functionarea sistemului bancar romanesc 6. Tehnica decontarilor efectuate pentru piaţa valutara si monetara interbancara Bibliografie  N. Hoanta, Finantele firmei, Editura Economica, Bucuresti, 2008  V. Dragota si colectiv , Management financiar, Editura Economica, Bucuresti 2008  P.Bran, Relaţii financiare si monetare internaţionale, Ed. Economica, Bucuresti, 1995.  P. Brezeanu, Relaţii valutare si tehnici financiare internaţionale, Bucuresti, 1998.  C. Basno, N. Dardac si C. Floricel, Moneda, credit, banci, Ed. Didactica si Pedagogica,

  Bucuresti 2003

 • 3) Lector universitar la disciplinele: Antreprenoriat, Pieţe de capital, Analiza economico-financiară

  a) Descrierea postului scos la concurs Postul scos la concurs are poziţia nr. 9 în Statul de funcţii al Departamentul

  Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Politice. Postul cuprinde următoarele discipline: Antreprenoriat, Pieţe de capital, Analiza

  economico-financiară

  b) Activităţile specifice postului cuprind

  Norma didactică: a) Activităţi de predare:6 ore fizice/săptămână; b) Activităţi de seminar: 8 ore fizice/săptămână;

  Norma de cercetare este de 532 ore. Alte activităţi:

  a) 392 ore – activităţi de evaluare, tutorat, consultaţii, îndrumare cerc ştiinţific, participarea la consilii şi comisii în interesul învăţământului.

  b) 176 ore – pregătirea personală; c) 28 ore – perfecţionare pregătire metodică; d) 280 ore – pregătirea activităţilor didactice curente pentru intrarea la clasă.

  Ocuparea acestui post solicită studii de specialitate în domeniul ştiinţe economice. Titularul postului este subordonat direct D irectorului de departament şi colaborează cu colegii din departament.

  c) Tematica şi bibliografia probelor de concurs

  1. Planul de afaceri: conţinut, pregătire şi prezentare 2. Modalităţi de lansare pe piaţă a unei afaceri 3. Piaţa de capital: Evaluarea şi cotarea obligaţiunilor 4. Piaţa de capital: Evaluarea şi cotarea acţiunilor 5. Rentabilitatea şi riscul portofoliului 6. Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 7. Analiza rentabilităţii întreprinderii. 8. Analiza resurselor umane ale întreprinderii 9. Analiza resurselor tehnice ale întreprinderii Bibliografie 1. B.R. Barringer R.D.Ireland, Entrepreneurship. Successfully launching new ventures,

  Pearson: Upper Saddle River, New Jersey, 2006 2. S.Văduva, Antreprenoriatul – Practici aplicative în România şi în alte ţări în tranziţie,

  Editura Economică, Bucureşti, 2004 3. G. Anghelache, Piaţa de capital, Ed. Economică, Bucureşti, 2004 4. N. Hoanţă, Finanţele întreprinderii, Ed. Economică, Bucureşti, 2003 5. A.Isfanescu, V. Robu, Analiză economico-financiară, Ed.ASE, 2002

 • 4) Lector universitar la disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Contabilitate managerială

  a) Descrierea postului scos la concurs Postul scos la concurs are poziţia nr. 10 în Statul de funcţii al Departamentul

  Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Politice. Postul cuprinde următoarele discipline: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară,

  Contabilitate managerială

  b) Activităţile specifice postului cuprind

  Norma didactică: a) Activităţi de predare:6 ore fizice/săptămână; b) Activităţi de seminar: 8 ore fizice/săptămână;

  Norma de cercetare este de 532 ore. Alte activităţi:

  a) 392 ore – activităţi de evaluare, tutorat, consultaţii, îndrumare cerc ştiinţific, participarea la consilii şi comisii în interesul învăţământului.

  b) 176 ore – pregătirea personală; c) 28 ore – perfecţionare pregătire metodică; d) 280 ore – pregătirea activităţilor didactice curente pentru intrarea la clasă.

  Ocuparea acestui post solicită studii de specialitate în domeniul ştiinţe economice. Titularul postului este subordonat direct D irectorului de departament şi colaborează cu colegii din departament.

  c) Tematica şi bibliografia probelor de concurs

  1. Bilanţul contabil şi poziţia financiară a întreprinderii 2. Contul şi analiza contabilă 3. Lucrările de închidere a exerciţiului financiar 4. Contabilitatea financiară: Contabilitatea operaţiunilor de capital 5. Contabilitatea financiară: Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatelor

  financiare 6. Elemente de audit financiar 7. Costul în procesul decizional 8. Analiza cost-volum-profit. Concepte şi tehnici de analiză 9. Determinarea performanţei centrelor de responsabilitate 10. Metode de calculaţie a costurilor Bibliografie 1. C. Caraiani şi alţii, Bazele contabilităţii, Editura Universitară, 2008 2. M. Ristea şi alţii, Bazele contabilităţii, Editura Universitară, 2006 3. Liliana Feleaga, Niculae Feleaga, Contabilitate financiara : o abordare europeană şi

  internaţională, ediţia a II-a, Ed. Economică, 2007 4. C. Caraiani, M. Dumitrana (coordonatori), Contabilitate de gestiune & Control de

  gestiune, Ed. Infomega, Bucureşti, 2005 5. N. Albu, C. Albu, Instrumente de management al performanţei, Vol. I şi II, Ed.

  Economică, Bucureşti, 2003

 • 5) Lector universitar la disciplinele: Cercetări de marketing, Comportamentul consumatorului, Marketing internaţional

  a) Descrierea postului scos la concurs Postul scos la concurs are poziţia nr. 11 în Statul de funcţii al Departamentul

  Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Politice. Postul cuprinde următoarele discipline: Cercetări de marketing, Comportamentul

  consumatorului, Marketing internaţional

  b) Activităţile specifice postului cuprind

  Norma didactică: a) Activităţi de p