DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE · PDF fileDELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT...

of 14 /14
DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE FĂCUT ÎNGHEŢATĂ MODEL: ICM-06B Manual de utilizare AC 220-240V 50Hz 12W (1,0 l) Manualul de utilizare Acest produs este prevăzut cu sisteme de siguranţă. Cu toate acestea, citiţi cu atenţie avertizările privind siguranţa şi folosiţi produsul doar potrivit descrierii din aceste instrucţiuni, pentru a evita rănirea accidentală sau deteriorarea. Păstraţi acest manual pentru a-l consulta ulterior. Dacă oferiţi acest produs altei persoane, reţineţi că trebuie să îi puneţi la dispoziţie şi aceste instrucţiuni. Simbolurile din acest manual de utilizare: Termenul PERICOL avertizează cu privire la posibile leziuni grave şi la punerea în pericol a viaţii. Termenul AVERTISMENT se referă la leziuni şi pagube materiale grave. Termenul ATENŢIE avertizează cu privire la leziuni sau pagube uşoare. Acest simbol avertizează cu privire la pericolul apariţiei leziunilor. Acest simbol indică informaţii suplimentare. Acest simbol avertizează cu privire la pericolul apariţiei leziunilor cauzate de acţiunea curentului electric. Avertismente privind siguranţa Scopul utilizării Acest aparat este conceput pentru a face îngheţată. Este destinat preparării cantităţilor mici, în casă, şi nu este potrivit pentru utilizare în bucătăriile personalului din cadrul sectoarelor comerciale, în clădiri agricole, în unităţile de tip demipensiune, de către clienţi în hoteluri, moteluri, etc. şi pentru niciun alt tip de uz comercial. PERICOL pentru copii şi persoane cu capacităţi limitate de utilizare a aparatelor electrice Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii şi persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe suficiente care să le permită să îl folosească în condiţii de siguranţă. Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă folosind acest aparat. Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor. Risc de sufocare! Specificaţii tehnice Model: ICM-06B Tensiune de alimentare: 220-240 V ~ 50 Hz Clasă de protecţie: II Putere: maxim 12 waţi Capacitate: aproximativ 1000 ml Agent frigorific: conţine carbamidă

Embed Size (px)

Transcript of DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE · PDF fileDELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT...

Page 1: DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE · PDF fileDELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE FĂCUT ÎNGHEŢATĂ MODEL: ICM-06B Manual de utilizare AC 220-240V 50Hz 12W (1,0 l)

DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER

APARAT DE FĂCUT ÎNGHEŢATĂ MODEL: ICM-06B

Manual de utilizare

AC 220-240V 50Hz 12W (1,0 l)

Manualul de utilizare Acest produs este prevăzut cu sisteme de siguranţă. Cu toate acestea, citiţi cu atenţie avertizările privind siguranţa şi folosiţi produsul doar potrivit descrierii din aceste instrucţiuni, pentru a evita rănirea accidentală sau deteriorarea. Păstraţi acest manual pentru a-l consulta ulterior. Dacă oferiţi acest produs altei persoane, reţineţi că trebuie să îi puneţi la dispoziţie şi aceste instrucţiuni. Simbolurile din acest manual de utilizare: Termenul PERICOL avertizează cu privire la posibile leziuni grave şi la punerea în pericol a viaţii. Termenul AVERTISMENT se referă la leziuni şi pagube materiale grave. Termenul ATENŢIE avertizează cu privire la leziuni sau pagube uşoare.

Acest simbol avertizează cu privire la pericolul apariţiei leziunilor.

Acest simbol indică informaţii suplimentare.

Acest simbol avertizează cu privire la pericolul apariţiei leziunilor cauzate de acţiunea curentului electric.

Avertismente privind siguranţa

Scopul utilizării Acest aparat este conceput pentru a face îngheţată. Este destinat preparării cantităţilor mici, în casă, şi nu este potrivit pentru utilizare în bucătăriile personalului din cadrul sectoarelor comerciale, în clădiri agricole, în unităţile de tip demipensiune, de către clienţi în hoteluri, moteluri, etc. şi pentru niciun alt tip de uz comercial.

PERICOL pentru copii şi persoane cu capacităţi limitate de utilizare a aparatelor electrice

Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii şi persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe suficiente care să le permită să îl folosească în condiţii de siguranţă. Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă folosind acest aparat.

Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor. Risc de sufocare!

Specificaţii tehnice Model: ICM-06B

Tensiune de alimentare: 220-240 V ~ 50 Hz

Clasă de protecţie: II

Putere: maxim 12 waţi

Capacitate: aproximativ 1000 ml

Agent frigorific: conţine carbamidă

Page 2: DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE · PDF fileDELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE FĂCUT ÎNGHEŢATĂ MODEL: ICM-06B Manual de utilizare AC 220-240V 50Hz 12W (1,0 l)

Temperatura mediului ambiant: +10 până la +40oC

Pe parcursul îmbunătăţirii produsului, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi vizuale aparatului.

Eliminarea aparatului

Produsul şi ambalajul acestuia au fost fabricate din materiale ce pot fi reciclate. Acest lucru reduce cantitatea de deşeuri şi contribuie la protejarea mediului înconjurător. Aruncaţi ambalajul la un punct de reciclare care sortează materialele în funcţie de tipul lor. Apelaţi la serviciile facilităţilor locale de colectare a hârtiei, cartonului şi ambalajelor uşoare.

Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer normal.

Remedierea defecţiunilor

Aparatul nu funcţionează Aparatul de făcut îngheţată este conectat la sursa de alimentare?

Cristale de gheaţă formate pe vasul metalic Asiguraţi-vă că vasul de congelare este bine şters şi perfect uscat înainte de a-l introduce în congelator şi puneţi-l într-o pungă pentru congelare.

Îngheţata curge prin partea de sus a pâlniei de alimentare Masa de îngheţată se ridică la suprafaţă. Data următoare încercaţi să folosiţi mai puţin amestec pentru îngheţată.

Îngheţata este prea lichidă Vasul de congelare şi amestecul pentru îngheţată au fost lăsate la rece suficient? Vasul de congelare trebuie să fie ţinut în congelator timp de cel puţin 24 de ore, iar amestecul pentru îngheţată trebuie păstrat la frigider cel puţin 4 ore. Lăsaţi îngheţata la congelator încă puţin timp.

Aparatul se opreşte mereu Există posibilitatea ca mecanismul de siguranţă la supraîncălzire să se fi declanşat. Scoateţi ştecherul aparatului din priză şi aşteptaţi cel puţin 15 minute pentru ca unitatea de acţionare să se răcească.

Direcţia de rotaţie se schimbă Aceasta este o funcţie standard de siguranţă, pentru a evita supraîncărcarea motorului.

Direcţia de rotaţie se inversează constant Scoateţi ştecherul aparatului din priză şi lăsaţi să se răcească. Dacă este necesar, duceţi aparatul la serviciul nostru de relaţii cu clienţii pentru verificare

Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne pe suprafaţa de lucru, deoarece copiii mici îl pot apuca şi pot trage aparatul jos. Pericol de accidentare!

Nu lăsaţi acest aparat la îndemâna copiilor.

PERICOL din cauza curentului electric

Nu folosiţi aparatul dacă acesta sau cablul de alimentare prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă aparatul a fost scăpat pe jos.

Nu aduceţi nicio modificare produsului şi nu înlocuiţi cablul de alimentare singur. Reparaţiile trebuie să fie efectuate doar de către serviciul de relaţii cu clienţii sau de un atelier de specialitate. Reparaţiile necorespunzătoare pot pune în pericol utilizatorul.

Conectaţi aparatul doar la o priză instalată în mod corespunzător, cu aceeaşi tensiune de alimentare ca cea indicată pe plăcuţa cu date tehnice a produsului.

Scoateţi ştecherul din priză ... în caz de defecţiune tehnică, ... când aparatul de făcut îngheţată nu este utilizat, ... înainte de montarea sau demontarea accesoriilor, ... înainte de a curăţa aparatul.

Trageţi întotdeauna de ştecher, nu de cablu.

Priza de perete folosită trebuie să fie uşor accesibilă, astfel încât ştecherul să poată fi scos rapid dacă este necesar. Aşezaţi cablul de alimentare astfel încât să nu vă împiedicaţi de el.

Cablul de alimentare nu trebuie să fie îndoit sau strivit. Evitaţi contactul cablului de alimentare cu suprafeţele fierbinţi şi marginile ascuţite.

Nu lăsaţi aparatul de făcut îngheţată să funcţioneze fără supraveghere.

Aparatul nu trebuie să fie utilizat cu un comutator automat sau un sistem separat controlat de la distanţă.

Unitatea de acţionare, cablul de alimentare şi ştecherul nu trebuie să fie introduse în apă sau alte lichide. De asemenea, protejaţi aparatul de umiditate.

Folosiţi aparatul de făcut îngheţată numai în interior, în spaţii uscate. Nu îl aşezaţi în imediata apropiere a recipientelor cu apă, cum ar fi chiuvetele. AVERTISMENT – risc de rănire

Evitaţi contactul părului şi hainelor cu paleta rotativă de amestecare.

Nu atingeţi paleta de amestecare în timp ce aceasta este încă în mişcare. Racletele sau alte ustensile de bucătărie nu trebuie să vină în contact cu paleta rotativă de amestecare.

delimano

AVERTISMENT – risc de degerături

Pentru a evita degerăturile, atingeţi vasul rece doar cu mănuşi de bucătărie.

AVERTISMENT – lipsa igienei vă poate pune în pericol sănătatea

Vă rugăm să respectaţi avertismentele privind sănătatea de la capitolul „Informaţii importante privind igiena”.

ATENŢIE – deteriorări ale aparatului

Vasul de congelare trebuie să fie complet uscat atunci când este pus în congelator.

Page 3: DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE · PDF fileDELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE FĂCUT ÎNGHEŢATĂ MODEL: ICM-06B Manual de utilizare AC 220-240V 50Hz 12W (1,0 l)

Nu deterioraţi vasul de congelare prin perforare sau prin încălzire la peste 40°C.

Nu utilizaţi obiecte dure sau ascuţite (de exemplu, linguri de metal) pentru a scoate îngheţata la final, deoarece acestea pot deteriora suprafaţa interioară a vasului. În schimb, asiguraţi-vă că folosiţi numai raclete şi linguri din cauciuc, silicon sau lemn.

Aparatul de făcut îngheţată nu mai poate fi utilizat şi trebuie să fie aruncat în cazul în care există scurgeri de lichid de răcire din vasul de congelare. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să citiţi capitolul despre „Eliminare”. Lichidul de răcire nu este toxic, dar nu este adecvat pentru consum.

Puneţi aparatul de îngheţată pe o suprafaţă stabilă, plană şi uscată.

Nu lăsaţi aparatul în apropierea surselor de căldură.

Mai întâi porniţi aparatul de făcut îngheţată, apoi turnaţi amestecul de îngheţată pregătit în maşina aflată în funcţiune.

Nu opriţi şi porniţi aparatul în timpul pregătirii îngheţatei. În caz contrar, amestecul pentru îngheţată va îngheţa şi va bloca paleta.

Paleta de amestecare îşi schimbă automat sensul de rotaţie atunci când amestecul de îngheţată a devenit foarte gros. Aceasta este o funcţie de protecţie pentru a evita supraîncălzirea motorului. În cazul în care direcţia se schimbă constant, opriţi aparatul.

Motorul se opreşte automat dacă se supraîncălzeşte. În acest caz, opriţi maşina, scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi unitatea de acţionare să se răcească (pentru cel puţin 15 minute).

Folosiţi aparatul de îngheţată numai cu accesoriile originale oferite.

Curăţaţi componentele aparatului exclusiv manual. Numai paleta de amestecare şi racleta pot fi curăţate în maşina de spălat vase. De asemenea, nu scufundaţi vasul de congelare în apă.

Înainte de curăţare, lăsaţi vasul de congelare să ajungă la temperatura camerei.

Nu utilizaţi agenţi de curăţare caustici sau abrazivi sau perii dure, etc. pentru curăţare.

Vasul din aluminiu nu trebuie să vină în contact cu produse alimentare acide (cu pH sub 4,5).

Vasul din aluminiu este potrivit doar pentru un contact de scurtă durată cu produsele alimentare.

Pentru curăţarea vasului din aluminiu, nu folosiţi detergenţi abrazivi sau caustici, deoarece aceştia pot deteriora vasul.

Reţete Îngheţată de banane

1 banană mare coaptă

200 ml lapte degresat

100 ml frişcă (30% grăsime)

50 g zahăr pudră 1. Pasaţi banana. 2. Bateţi frişca până se întăreşte. 3. Adăugaţi celelalte ingrediente la piureul de banană şi amestecaţi cu frişca bătută până când obţineţi un amestec consistent. Puteţi adăuga, de asemenea, ciocolată rasă, după gust. Adăugaţi ciocolata rasa numai atunci când amestecul a început să îngheţe.

Îngheţată de vanilie

2 gălbenuşuri de ou

200 ml lapte degresat

200 ml frişcă (30% grăsime)

50 g zahăr pudră

1-2 plicuri de zahar vanilat sau 1-2 linguriţe de esenţă de vanilie 1. Bateţi gălbenuşurile de ou cu zahărul pudră şi zahărul vanilat până când obţineţi un amestec galben pal. 2. Adăugaţi laptele. 3. Bateţi frişca până se întăreşte. 4. Adăugaţi frişca bătută şi amestecaţi până când obţineţi un amestec consistent. Sfat: se poate folosi o linguriţă de agent de întărire pentru frişcă (cremă de tartar) în locul gălbenuşurilor de ou.

Informaţii importante privind igiena Îngheţata este un mediu propice pentru salmonella. Din acest motiv, trebuie să acordaţi o atenţie deosebită la pregătirea îngheţatei. Principala sursă de salmonella sunt ouăle crude. Ouăle crude proaspete conţin de multe ori cantităţi foarte mici de salmonella. Cu toate acestea, salmonella se poate dezvolta foarte repede în timpul perioadelor lungi de depozitare sau când congelarea este insuficientă. Salmonella se poate răspândi, de asemenea, în amestecul de îngheţată preparat sau în îngheţata topită. Congelarea nu distruge salmonella. Asiguraţi-vă că respectaţi aceste instrucţiuni de igienă.

Persoanele cu un sistem imunitar slab, cum ar fi copiii mici, persoanele în vârstă, persoanele bolnave sau infirme trebuie să consume doar îngheţată preparată fără ouă crude.

Utilizaţi întotdeauna ouă proaspete şi păstraţi-le la frigider atunci când reţetele de îngheţată necesită ouă crude.

Asiguraţi-vă că toate ustensilele pe care le utilizaţi în timpul pregătirii sunt perfect curate.

Puneţi imediat amestecul de îngheţată pregătit în frigider şi nu îl lăsaţi mai mult de 24 de ore.

Când este gata, îngheţata trebuie să fie consumată imediat. Îngheţata pregătită din ingrediente proaspete poate fi păstrată la congelator, la -18°C, timp de maxim 1 săptămână.

Nu puneţi din nou la congelator îngheţata decongelată total sau parţial.

Curăţaţi bine aparatul de făcut îngheţată şi toate ustensilele după utilizare.

Caracteristici pe scurt

Page 4: DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE · PDF fileDELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE FĂCUT ÎNGHEŢATĂ MODEL: ICM-06B Manual de utilizare AC 220-240V 50Hz 12W (1,0 l)

ATENŢIE – deteriorări ale aparatului

Nu utilizaţi obiecte dure sau ascuţite (de exemplu, linguri de metal) pentru a scoate îngheţata la final, deoarece acestea pot deteriora suprafaţa interioară a vasului. În schimb, asiguraţi-vă că folosiţi numai raclete şi linguri din silicon sau lemn.

Curăţaţi cu atenţie aparatul de făcut îngheţată, după cum scrie la capitolul „Înainte de utilizare/Curăţare”.

Sfaturi pentru prepararea îngheţatei

Puteţi utiliza, de asemenea, aparatul de făcut îngheţată pentru a pregăti rapid sorbeturi dietetice. Acestea nu conţin smântână sau lapte. În schimb, se foloseşte suc de fructe, piure de fructe, vin sau chiar şampanie.

Sorbeturile trebuie scoase imediat după preparare şi mutate într-un recipient adecvat. Puneţi recipientul respectiv la congelator pentru un timp, astfel încât sorbetul să se întărească.

Pentru rezultate mai bune, omogenizaţi ingredientele bine cu un tel sau robot de bucătărie înainte de a turna amestecul în maşina de îngheţată, deoarece astfel va creşte volumul.

Cu cât este mai mare conţinutul de grăsime al smântânii, cu atât mai savuroasă şi cremoasă va fi îngheţata.

Zahărul pudră se dizolvă mai uşor decât zahărul tos.

Este important să respectaţi cantităţile exacte, deoarece îngheţata va deveni grosieră dacă nu folosiţi zahăr suficient şi nu se va îngroşa dacă folosiţi prea mult zahăr.

Dacă doriţi o îngheţată deosebit de cremoasă vă recomandăm să folosiţi un amestec uscat de îngheţată. Singura modalitate alternativă de a obţine consistenţa cremoasă şi fină oferită de praful de îngheţată este să adăugaţi gălbenuş de ou, care, în stare nepasteurizată, face îngheţata mai susceptibilă la salmonella. Cu un amestec uscat, puteţi evita acest pericol, obţinând, în acelaşi timp, o îngheţată cremoasă.

Puteţi prepara o îngheţată uşoară şi dietetică folosind iaurt degresat, zer, lapte degresat sau semi-degresat, brânză de vaci dietetică şi fructe proaspete. Desigur, nu va fi la fel de cremoasa ca îngheţata pregătită cu smântână, dar nu îngraşă şi este recomandată în special în dietele sărace în calorii şi grăsimi. Puteţi îndulci, de asemenea, îngheţata cu miere sau îndulcitori.

Dacă doriţi ca îngheţata să conţină ingrediente solide, cum ar fi bucăţi de fructe, biscuiţi sau ciocolată, vă recomandăm să adăugaţi bucăţelele de ciocolată cu puţin înainte ca îngheţata să fie gata, astfel încât acestea să rămână întregi şi să nu devină pastă.

Alcoolul încetineşte procesul de răcire, fapt pe care trebuie să îl aveţi în vedere atunci când pregătiţi îngheţată în care puneţi şi băuturi alcoolice. Folosiţi alcoolul cu moderaţie şi adăugaţi-l cu puţin timp înainte ca îngheţata să fie gata.

Îngheţata va ieşi deosebit de bine dacă utilizaţi numai fructe pe deplin coapte. Acestea nu numai că sunt extrem de dulci, dar favorizează obţinerea unui piure ideal pentru maşina de îngheţată.

Dacă utilizaţi fructe la conservă, asiguraţi-vă că scurgeţi foarte bine lichidul înainte de pasare. Dacă doriţi să adăugaţi bucăţi întregi de fructe, presăraţi puţin zahăr pe ele, astfel încât să nu se formeze cristale de gheaţă în interiorul acestora în timpul procesului de congelare.

Pentru unele reţete este nevoie ca ingredientele să fie fierte sau încălzite înainte de prepararea îngheţatei (de exemplu, topirea ciocolatei pentru îngheţata de ciocolată). Preparaţi amestecul din timp, astfel încât să se poată răci în întregime (la temperatura frigiderului) şi să îşi recapete volumul în timpul procesului de

Cablu alimentare

Unitate acţionare

Manetă decuplare

Cablu alimentare pentru unitate acţionare

Comutator pornire/oprire

Pâlnie

Capac

Piesă legătură

Paletă amestecare

Vas congelare

Inel siguranţă cu mânere

Vas exterior

Page 5: DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE · PDF fileDELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE FĂCUT ÎNGHEŢATĂ MODEL: ICM-06B Manual de utilizare AC 220-240V 50Hz 12W (1,0 l)

preparare a îngheţatei.

Dacă nu folosiţi imediat amestecul pentru îngheţată, mai amestecaţi o dată bine înainte de a-l turna în recipient.

Dacă doriţi să îndulciţi mai mult amestecul în timpul preparării îngheţatei, asiguraţi-vă că folosiţi zahăr pudră, miere, sirop sau îndulcitori, deoarece zahărul tos sau zahărul brut sau brun nu se va dizolva.

Unele lacuri, substanţe sintetice sau tipuri de produse pentru lustruit mobilierul pot reacţiona negativ cu materialul picioruşelor anti-alunecare şi le pot înmuia. Pentru a evita urmele nedorite pe piesele de mobilier, aşezaţi un covoraş anti-alunecare sub aparat, dacă este necesar.

Prepararea îngheţatei

ATENŢIE – deteriorări ale aparatului

La umplerea vasului de congelare, asiguraţi-vă că lăsaţi cel puţin 4 cm între partea de sus a amestecului şi marginea vasului. Când îngheaţă, amestecul îşi măreşte volumul, având nevoie de mai mult spaţiu.

Nu lăsaţi niciodată aparatul de făcut îngheţată să funcţioneze fără supraveghere. Timpul de preparare se poate dovedi a fi mult mai scurt, în funcţie de cantitate, ingrediente (de exemplu, alcool) şi consistenţă. Amestecul poate deveni foarte tare, blocând paleta de amestecare. În acest caz, opriţi aparatul imediat.

ATENŢIE – deteriorări ale aparatului

Nu opriţi şi porniţi aparatul în timpul pregătirii îngheţatei. În caz contrar, amestecul pentru îngheţată va îngheţa şi va bloca paleta.

1. Puneţi bolul metalic în congelator cu 24 de ore înainte de prepararea îngheţatei 2. Introduceţi ştecherul într-o priză uşor accesibilă. 3. Porniţi aparatul, apăsând comutatorul de pornire/oprire. 4. Turnaţi amestecul de îngheţată pregătit şi bine răcit (dacă este cazul), prin pâlnia corespunzătoare, în aparat. 5. Lăsaţi aparatul să amestece timp de aproximativ 15 până la 30 de minute, până când obţineţi consistenţa necesară.

În cazul în care, după 40 de minute, amestecul nu este suficient de tare, puneţi-l în congelator până când se întăreşte suficient. Vă rugăm să reţineţi, totuşi, că îngheţata de casă poate, cu timpul, deveni mai tare decât îngheţata cumpărată cu care sunteţi obişnuit.

În cazul în care amestecul este foarte tare, capacul vasului se poate clătina din cauza mişcării paletei de amestecare. În cazul în care capacul se deschide, înşurubaţi din nou.

6. Apoi, apăsaţi comutatorul de pornire/oprire pentru a opri aparatul. 7. Rotiţi capacul şi scoateţi-l.

Înainte de utilizare/Curăţare

Asiguraţi-vă că înainte de prima utilizare curăţaţi bine aparatul de făcut îngheţată.

Demontaţi complet aparatul pentru a-l curăţa. Mod de demontare a aparatului de făcut îngheţată

Scoateţi ştecherul din priză dacă aparatul este conectat la sursa de alimentare.

1. Trageţi de maneta de deblocare a unităţii de acţionare şi scoateţi capacul de pe unitatea de acţionare.

2. Scoateţi paleta de amestecare din piesa de legătură. Când folosiţi aparatul pentru prima dată, veţi găsi paleta în interiorul vasului de congelare. 3. Scoateţi piesa de legătură din unitatea de acţionare.

4. Scoateţi capacul, rotindu-l în sens contrar acelor de ceasornic şi ridicându-l din fanta de ghidare.

5. Ridicaţi vasul de congelare din vasul exterior, apucând de inelul de siguranţă.

6. Scoateţi inelul de siguranţă al vasului prin partea de jos.

Page 6: DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE · PDF fileDELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE FĂCUT ÎNGHEŢATĂ MODEL: ICM-06B Manual de utilizare AC 220-240V 50Hz 12W (1,0 l)

Curăţare ATENŢIE – deteriorări ale aparatului

Unitatea de acţionare şi vasul de congelare nu trebuie introduse niciodată în apă sau alte lichide.

2. Puneţi vasul de congelare în interiorul vasului exterior. 3. Aşezaţi unitatea de acţionare pe capac şi apăsaţi cu putere. Veţi simţi şi veţi auzi cum se fixează unitatea de acţionare.

4. Introduceţi piesa de legătură şi paleta de amestecare în unitatea de acţionare. 5. Puneţi capacul (cu unitate de acţionare ataşată) pe inelul de siguranţă şi rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic, până când simţiţi şi auziţi că se fixează în poziţie.

Scoateţi ştecherul din priză dacă aparatul este conectat la sursa de alimentare.

1. Folosiţi o lavetă moale, umedă, pentru a curăţa unitatea de acţionare. 2. Spălaţi bine vasul exterior, capacul, inelul de siguranţă, paleta de amestecare şi piesa de legătură cu apă caldă şi săpun. Apoi clătiţi încă o dată cu apă caldă.

După utilizare, aşteptaţi întotdeauna până când vasul de congelare ajunge la temperatura camerei înainte de a-l curăţa.

3. Curăţaţi bine interiorul vasului de congelare cu săpun şi apă caldă până la 40°C. 4. Ştergeţi bine toate componentele. Mod de montare a aparatului de făcut îngheţată 1. Aşezaţi inelul de siguranţă pe vasul exterior, asigurându-vă că se fixează în fantă.

Prepararea îngheţatei

Veţi obţine rezultate foarte bune în cazul în care vasul de

congelare şi amestecul de îngheţată preparat sunt ţinute la rece suficient. Acest lucru scurtează, de asemenea, timpul de pregătire.

Îngheţata este moale la final. Are un gust mai bun daca este servită imediat.

Vă rugăm să reţineţi: adaosul de alcool face ca îngheţata să fie mai moale.

Cu cel puţin 4 ore înainte – preparaţi amestecul pentru îngheţată.

AVERTISMENT – risc de igienă necorespunzătoare

Folosiţi întotdeauna ouă proaspete şi păstraţi-le la frigider.

La pregătirea îngheţatei, asiguraţi-vă că toate componentele aparatului de făcut îngheţată şi toate ustensilele sunt perfect curate.

Cu 24 de ore înainte – puneţi vasul de congelare la rece Trebuie să păstraţi vasul de congelare la rece, la -18°C sau mai puţin, cu cel puţin 24 de ore înainte, de fiecare dată când pregătiţi îngheţată.

Puteţi face până la 1.000 ml de amestec de îngheţată odată. 1. Urmaţi o reţetă pentru a pregăti amestecul pentru îngheţată. Această broşură cu instrucţiuni conţine două sugestii de reţetă. 2. Puneţi imediat amestecul de îngheţată preparat la frigider şi lăsaţi maxim 24 de ore. Imediat înainte – montaţi aparatul de făcut îngheţată

ATENŢIE – deteriorări ale aparatului

Vasul de congelare trebuie să fie perfect uscat atunci când îl puneţi în

Page 7: DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE · PDF fileDELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE FĂCUT ÎNGHEŢATĂ MODEL: ICM-06B Manual de utilizare AC 220-240V 50Hz 12W (1,0 l)

congelator.

1. Puneţi vasul de congelare într-o pungă pentru congelare. 2. Puneţi vasul în poziţie verticală, dreaptă, în congelator.

AVERTISMENT – risc de degerături

Vasul încape în congelatoare care au cel puţin 15 cm adâncime. Dacă păstraţi vasul permanent în congelator, puteţi face îngheţată ori de câte ori doriţi.

Purtaţi întotdeauna mănuşi de bucătărie atunci când folosiţi vasul de congelare rece.

Scoateţi vasul metalic din congelator imediat înainte de a face îngheţata. Montaţi aparatul de făcut îngheţată după cum este descris în capitolul anterior. Aparatul trebuie să fie montat rapid, astfel încât vasul de congelare nu se încălzească prea mult.

Important: nu turnaţi încă amestecul pentru îngheţată, deoarece va îngheţa în interior!

delimano

GARANŢIE: 1 an Producatorul garantează calitatea în condiţii de funcţionare corectă a produsului în timpul perioadei de garanţie. Producătorul garantează de asemenea că produsul va servi scopului său, dacă se respecta instrucţiunile date. În cazul apariţiei unei defecţiuni, în perioada de garanţie, Cumpărătorul va transmite produsul spre înlocuire Vânzătorului, în conformitate cu Legea 449/2003. În cazul unor defecte de fabricaţie a produsului, acesta va fi înlocuit. Timpul limită de de inlocuire în perioada de garanţie este de 15 de zile de la primirea reclamaţiei. Reclamaţia trebuie întotdeauna prezentată în formă scrisă. Cumpărătorul trebuie să prezinte o copie a facturii care să dovedească data cumpărării. Perioada de garanţie se prelungeşte cu timpul de reparare a produsului defect. Garanţia este valabilă de la data livrării produsului. Garanţia nu este valabilă în următoarele cazuri: Produsul nu este în stare perfectă de igienă sau are defecţiuni datorate folosirii incorecte (neconfom cu instrucţiunile de utilizare şi atenţionările speciale). Se constată defecte cauzate de surse externe (defecte mecanice cauzate de cumpărător sau abuzul persoanelor terţe, tratament neglijent şi neadecvat) Cumpărătorul nu poate prezenta copia facturii şi nu poate demonstra data exactă a cumpărării produsului. Durata medie de utilizare a aparatului Delimano este de 2 ani de zile. Distribuitor: SC Studio Moderna SRL, B-dul Iuliu Maniu, nr 7, Corp A, etaj4, sector 6, București, Romania Contactati-ne la: Telefon: 021/301 72 72 sau pe email la [email protected]

www.delimano.ro Aici se nasc toate reţetele grozave

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Conform Directivei CE

Noi: Producător: SHUNDE HUIERJIA HOUSE HOLD ELECTRICAL Co.Ltd.

Adresa: No.5, Shunyuan Bei, Wusha industrial District, Daliang, Shunde 528300, Foshan,

Guangdong, P.R. China

Telefon: 757-22802236

Fax: 757-25632340

Declarăm prin prezenta, pe proprie răspundere, că produsul

Nume produs : APARAT DE INGHETATA DELIMANO CLARITY ALB

Nr. model : ICM-06B

A fost conceput şi produs în conformitate cu următoarele reglementări tehnice:

Directiva Dispozitive:

Directiva RoHS2: 2011/65/CE

Directiva LVD: 2006/95/CE

Directiva EMC: 2004/108/CE

Page 8: DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE · PDF fileDELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE FĂCUT ÎNGHEŢATĂ MODEL: ICM-06B Manual de utilizare AC 220-240V 50Hz 12W (1,0 l)

Conformitate cu următoarele standarde:

Măsurătorile efectuate în conformitate cu procedurile, potrivit standardelor EN.

EN 60335-2-14/A1:2008

EN 60335-1/A15:2001

EN 62233:2008

EN 55014-1/A1:2009

EN 55014-2/A2:2008

EN 61000-3-2/A2:2009

EN 6100-3-3:2008

Exportat de: TOP SHOP INTERNATIONAL S.A.

Via Ferruccio Pelli 13

6900 Lugano, Elveţia

Anul mărcii CE ataşat pe produs 2012.

Acest produs/Aceste produse definit/e aici a/au fost produs/e conform directivelor şi

standardelor Uniunii Europene.

Producător: SHUNDE HUIERJIA HOUSE HOLD ELECTRICAL Co.Ltd.

Ştampilă/semnătură:

Pentru şi în numele SHUNDE HUIERJIA HOUSE HOLD ELECTRICAL Co.Ltd., semnătură

autorizată

Prenume, nume: Nicole

Funcţie: Manager vânzări

Data: 19.04.2013

ICE CREAM MAKER APARAT PENTRU ÎNGHEŢATĂ

REŢETE

Page 9: DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE · PDF fileDELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE FĂCUT ÎNGHEŢATĂ MODEL: ICM-06B Manual de utilizare AC 220-240V 50Hz 12W (1,0 l)

CUPRINS FUZIUNE CU VANILIE ŞI CIOCOLATĂ .................................................................. 10 ÎNGHEŢATĂ RĂCORITOARE DE LĂMÂIE ............................................................ 10 DECADENŢĂ DULCE CU MANDARINE, CIOCOLATĂ ŞI LICHIOR ..................... 10 IAURT ÎNGHEŢAT DE BANANE ............................................................................. 11 SIMFONIE CU GHIMBIR ŞI CAISE ........................................................................ 12 PASIUNE GRECEASCĂ DE PORTOCALE ŞI MIERE ........................................... 12 ŞERBET ROŞU ....................................................................................................... 13 ŞERBET DE CEAI VERDE ..................................................................................... 14 ŞERBET TROPIC .................................................................................................... 14 VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI:

lg = lingură; 1 lingură = 15 ml; lgt = linguriţă; 1 linguriţă = 5 ml; cană = cană obişnuită de ceai, cu o capacitate de 250 ml

Page 10: DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE · PDF fileDELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE FĂCUT ÎNGHEŢATĂ MODEL: ICM-06B Manual de utilizare AC 220-240V 50Hz 12W (1,0 l)

REŢETE DE ÎNGHEŢATĂ

FUZIUNE CU VANILIE ŞI CIOCOLATĂ NUMĂR DE PORŢII: 4-6 INGREDIENTE:

250 ml smântână dulce

200 g iaurt natural dietetic

4 lg zahăr pudră

1 pliculeţ de zahăr vanilat

1 lgt extract de vanilie

100 g fulgi de ciocolată MOD DE PREPARARE: Lăsaţi smântâna dulce şi iaurtul la frigider să se răcească înainte de preparare. Amestecaţi smântâna, iaurtul, extractul de vanilie şi zahărul într-un bol pentru amestecat, până se omogenizează. Pentru rezultate optime, lăsaţi bolul cu compoziţia preparată la frigider timp de aproximativ 30 minute, apoi turnaţi-o în aparatul pentru îngheţată şi lăsaţi să se congeleze până când se obţine consistenţa dorită. Cu un minut sau două înainte de a scoate de la congelator, adăugaţi fulgii de ciocolată.

ÎNGHEŢATĂ RĂCORITOARE DE LĂMÂIE NUMĂR DE PORŢII: 4-6 INGREDIENTE:

400 g lapte degresat condensat îndulcit

200 g iaurt natural dietetic

sucul de la 4 lămâi MOD DE PREPARE: Lăsaţi laptele condensat şi iaurtul la frigider să se răcească înainte de preparare. Amestecaţi laptele condensat, iaurtul şi sucul de lămâie într-un bol pentru amestecat, până se omogenizează. Pentru rezultate optime, lăsaţi bolul cu compoziţia preparată la frigider timp de aproximativ 30 minute, apoi turnaţi-o în aparatul pentru îngheţată şi lăsaţi să se congeleze până când se obţine consistenţa dorită.

DECADENŢĂ DULCE CU MANDARINE, CIOCOLATĂ ŞI LICHIOR NUMĂR DE PORŢII: 4-6 INGREDIENTE:

2 cutii mici de mandarine

200 g iaurt natural dietetic

250 ml smântână dulce

4 lg cremă de ciocolată/alune preferată

3 lg lichior cremă preferat

1 pliculeţ de zahăr vanilat

Page 11: DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE · PDF fileDELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE FĂCUT ÎNGHEŢATĂ MODEL: ICM-06B Manual de utilizare AC 220-240V 50Hz 12W (1,0 l)

MOD DE PREPARARE: Amestecaţi conţinutul celor două cutii de mandarine într-un bol pentru amestecat, obţinând un amestec care poate fi gros, cu bucăţi de fructe, sau fin şi compact – după gustul dumneavoastră. Apoi, adăugaţi restul ingredientelor şi amestecaţi bine. Pentru rezultate optime, lăsaţi bolul cu compoziţia preparată la frigider timp de aproximativ 30 minute, apoi turnaţi-o în aparatul pentru îngheţată şi lăsaţi să se congeleze până când se obţine consistenţa dorită.

REŢETE DE IAURT ÎNGHEŢAT

IAURT ÎNGHEŢAT DE BANANE NUMĂR DE PORŢII: 4-6 INGREDIENTE:

500 g iaurt grecesc simplu sau iaurt normal*

125 g zahăr pudră

3 banane MOD DE PREPARARE: Lăsaţi bananele şi iaurtul la frigider să se răcească înainte de preparare. Amestecaţi iaurtul şi zahărul într-un bol pentru amestecat până când se omogenizează. Într-un alt bol zdrobiţi bananele – vă recomandăm să folosiţi banane coapte. Încorporaţi bananele zdrobite în amestecul de iaurt. Pentru rezultate optime, lăsaţi bolul cu compoziţia preparată la frigider timp de aproximativ 30 minute, apoi turnaţi-o în aparatul pentru îngheţată şi lăsaţi să se congeleze până când se obţine consistenţa dorită.

Page 12: DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE · PDF fileDELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE FĂCUT ÎNGHEŢATĂ MODEL: ICM-06B Manual de utilizare AC 220-240V 50Hz 12W (1,0 l)

SIMFONIE CU GHIMBIR ŞI CAISE NUMĂR DE PORŢII: 4-6

INGREDIENTE:

500 g iaurt cu caise preferat

250 ml smântână dulce

4 lg sirop de ghimbir

1 lg tulpină de ghimbir curăţată de nervuri MOD DE PREPARARE: Amestecaţi toate ingredientele într-un bol până când se omogenizează. Pentru rezultate optime, lăsaţi bolul cu compoziţia preparată la frigider timp de aproximativ 30 minute, apoi turnaţi-o în aparatul pentru îngheţată şi lăsaţi să se congeleze până când se obţine consistenţa dorită.

PASIUNE GRECEASCĂ DE PORTOCALE ŞI MIERE NUMĂR DE PORŢII: 4-6 INGREDIENTE:

500 g iaurt grecesc simplu

5 lg miere

2 lg sirop gros de portocale MOD DE PREPARARE: Lăsaţi iaurtul la frigider să se răcească înainte de preparare. Amestecaţi iaurtul, mierea şi siropul de portocale într-un bol pentru amestecat până când se omogenizează. Pentru rezultate optime, lăsaţi bolul cu compoziţia preparată la frigider timp de aproximativ 30 minute, apoi turnaţi-o în aparatul pentru îngheţată şi lăsaţi să se congeleze până când se obţine consistenţa dorită.

Page 13: DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE · PDF fileDELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE FĂCUT ÎNGHEŢATĂ MODEL: ICM-06B Manual de utilizare AC 220-240V 50Hz 12W (1,0 l)

REŢETE DE ŞERBET

ŞERBET ROŞU NUMĂR DE PORŢII: 4-6 INGREDIENTE:

115 g zahăr

150 ml apă

450 g zmeură proaspătă; decongelaţi dacă este congelată

sucul de la 1 lămâie MOD DE PREPARARE:

Page 14: DELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE · PDF fileDELIMANO CLARITY ICE CREAM MAKER APARAT DE FĂCUT ÎNGHEŢATĂ MODEL: ICM-06B Manual de utilizare AC 220-240V 50Hz 12W (1,0 l)

Încălziţi zahărul într-o tigaie, apoi adăugaţi apă. Topiţi zahărul la foc mic, până când toate cristalele se dizolvă în apă. Apoi fierbeţi la foc mare, până când lichidul se îngroaşă. Când este gata, luaţi tigaia de pe foc şi lăsaţi să se răcească. Mărunţiţi zmeura într-un blender, apoi, dacă doriţi, treceţi amestecul printr-o sită deasă pentru a îndepărta toate seminţele. Încorporaţi zahărul topit, zmeura şi sucul de lămâie. Lăsaţi compoziţia să se răcească la frigider timp de aproximativ 30 minute. Apoi turnaţi-o în aparatul pentru îngheţată şi lăsaţi să se congeleze până când se obţine consistenţa dorită.

ŞERBET DE CEAI VERDE NUMĂR DE PORŢII: 4-6 INGREDIENTE:

Coajă măcinată de la o lămâie bio mică sau un pliculeţ de coajă uscată de lămâie

600 ml apă pentru a topi zahărul

150 ml apă pentru ceai

175 g zahăr brun

2 pliculeţe de ceai verde MOD DE PREPARARE: Dacă doriţi să folosiţi coaja de la o lămâie proaspătă, încercaţi să o măcinaţi fin, fără pieliţa albă. Încălziţi cei 600 ml apă şi zahărul şi amestecaţi până când se dizolvă toate cristalele. Apoi, adăugaţi coaja de lămâie şi fierbeţi până când lichidul se îngroaşă. Când este gata, luaţi tigaia de pe foc şi lăsaţi să se răcească. Preparaţi ceai verde din cele 2 pliculeţe şi 150 ml apă. Turnaţi ceaiul limpede peste zahărul topit şi lăsaţi compoziţia să se răcească la frigider timp de aproximativ 30 minute. Apoi turnaţi-o în aparatul pentru îngheţată şi lăsaţi să se congeleze până când se obţine consistenţa dorită.

ŞERBET TROPIC NUMĂR DE PORŢII: 4-6 INGREDIENTE:

250 g amestec din fructele tropicale preferate, tocate (ananas, mango…)

200 ml apă

150 g zahăr

sucul de la 1 lămâie verde MOD DE PREPARARE: Mărunţiţi fructele până când obţineţi consistenţa dorită – amestecul poate fi fin sau semifin. Apoi, încorporaţi restul ingredientelor. Lăsaţi compoziţia să se răcească la frigider timp de aproximativ 30 minute. Apoi turnaţi-o în aparatul pentru îngheţată şi lăsaţi să se congeleze până când se obţine consistenţa dorită.