Dedicaإ£ie how - Facilitarea educatiei printre altele, educaإ£ia pentru drepturile omului,...

download Dedicaإ£ie how - Facilitarea educatiei printre altele, educaإ£ia pentru drepturile omului, educaإ£ia

of 100

 • date post

  09-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Dedicaإ£ie how - Facilitarea educatiei printre altele, educaإ£ia pentru drepturile omului,...

 • 1.0 Introducere

  GLOBAL HOW? Facilitarea Ed

  ucaţiei Globa le (FEG)

  Manualul formatorului

 • 2

  Dedicaţie Noi, întreaga echipă FEG (Facilitarea Educației Globale) dedicăm acest manual tuturor celor care au participat la cursurile de formare FEG din Germania, Portugalia şi România. Menţionăm că în absenţa acestor participanţi şi implicit a contribuţiilor deosebite aduse de aceştia, nici

  proiectul şi nici manualul de faţă, nu ar fi fost posibile.

  THANK YOU! DANKE!

  OBRIGADA! MULŢUMESC!

 • 3

  TABELUL ACRONIMELOR

  OSC Organizații ale societății civile Cp Competență (se face trimitere la competențele menționate în modelul de competențe de la p. 22/23 FEG Facilitarea Educației Globale ECG Educație pentru cetățenie globală EG Educație Globală TIC Tehnologia Informației și Comunicațiilor ANI Analiza nevoilor de învățare ODM Obiectivele de dezvoltare ale mileniului

  Educație Globală - EG În cuprinsul acestui manual s-a folosit sintagma „Educaţie globală” (abreviată uneori ca „EG”) pentru a acoperi o paletă amplă de teorii şi concepte printre care se numără „Educația globală”, „Educaţia pentru dezvoltare durabilă”, „Educaţia pentru dezvoltare” şi ”Educaţia pentru cetăţenie globală”. Există o sinergie, o adevărată osmoză a aporturilor pedagogice pe care aceste teorii şi principii se preconizează să le aducă în ceea ce priveşte metamorfozarea noastră, a tuturor, într-o societate corectă, paşnică şi responsabilă faţă de mediul înconjurător. Punerea în practică a EG trebuie să aibă în vedere contextul istoric, politic şi educaţional al fiecărei culturi, ţări sau regiuni.

  Alegerea sintagmei „Educaţie globală” ca termen generic are directă legătură cu particularitatea contextului pe baza căruia acest manual a fost conceput (a se vedea de pildă Capitolul 2.0).

  ONG Organizație non-guvernamentală ONGD Organizație non-guvernamentală pentru dezvoltare SDDR Spații deschise pentru dialog și reflecție PPT Prezentare Powerpoint ODD Obiectivele de Dezvoltare Durabilă UNECE Comisia Economică pentru Europa a Națiunior Unite UNESCO Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură

 • 4

  Prefaţă - Karen Pashby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  1.0 Global How? – Aspecte introductive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Scopul manualului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Cui se adresează manualul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Sugestii de utilizare a manualului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Structura manualului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Mulţumiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  2.0 Proiectul Facilitarea Educaţiei Globale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Obiective principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Parteneri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Grup țintă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Elementele proiectului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Studiul “Global What?” şi viziunea comună dezvoltată prin proiect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  3.0 Cursuri de formare în Educația Globală - concepte generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Identificarea unei viziuni comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Formarea și responsabilizarea adulţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Analiza nevoilor de învățare: identificarea dorințelor și a nevoilor participanţilor. . . . . . . . . . . . . . 19 Modelul competențelor pentru facilitatorul implicat în procesul de Educaţie globală. . . . . . . . . . . 20 Elaborarea structurii cursului de formare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Principii cheie ale formării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  3.1 Învaţă pentru a cunoaște . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Identificarea temelor şi a problemelor specifice formării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Inter-conectivitate şi gândire sistemică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Simplificarea pedagogică a complexităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Flexibilitate şi învățare selectivă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Învaţă pentru a cunoaște – exemple de bune practici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  3.2 Învaţă să înveţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Teorii de învăţare şi abordări ale Educaţiei Globale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Principii, stiluri şi metode de învăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Modele şi contexte de dezvoltare a competenţelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Facilitarea proceselor de învăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Învaţă să înveţi – exemple de bune practici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  Tablă de materii

 • 5

  3.3 Învaţă să faci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Planificare – structura demersului educaţional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Implementare – selectarea metodelor şi a instrumentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Formarea ca proces de transfer reciproc de cunoștințe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Învaţă să faci – exemple de bune practici (proiecte de mică anvergură) . . . . . . . . . . . . . . . 44

  3.4 Învaţă să exişti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Gândire critică şi auto-reflecţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Cum devenim un exemplu de urmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Optimism critic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Învaţă să exişti – exemple de bune practici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  3.5 Învaţă să trăieşti împreună cu ceilalţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Dialog şi înţelegere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Rolul facilitatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Crearea unor sinergii relevante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Învaţă să trăieşti împreună cu ceilalţi – exemple de bune practici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  Metode selectate din cursurile test Criterii de selectare a metodelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Prezentare generală a metodelor selectate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Descrierea metodelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  Anexe Anexa A: Analiza nevoilor de învățare (ANI) – exemplu de realizare ANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Anexa B: Matrice pentru planificarea unui eveniment de Educație Globală . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

  Prezentarea organizațiilor partenere în proiectul FGL . . . . . . . . . . . . . . . . . .