· de Medic primar sectie Neurologie CNP domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul...

6

Transcript of  · de Medic primar sectie Neurologie CNP domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul...

Page 1:  · de Medic primar sectie Neurologie CNP domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, cä împreunä cu familial) detin urmätoarele:
Page 2:  · de Medic primar sectie Neurologie CNP domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, cä împreunä cu familial) detin urmätoarele:
Page 3:  · de Medic primar sectie Neurologie CNP domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, cä împreunä cu familial) detin urmätoarele:
Page 4:  · de Medic primar sectie Neurologie CNP domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, cä împreunä cu familial) detin urmätoarele:
Page 5:  · de Medic primar sectie Neurologie CNP domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, cä împreunä cu familial) detin urmätoarele:
Page 6:  · de Medic primar sectie Neurologie CNP domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, cä împreunä cu familial) detin urmätoarele: