De la Vlad Tepes la Dracula Vampirul

of 101 /101

Embed Size (px)

Transcript of De la Vlad Tepes la Dracula Vampirul

http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 1/101
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 2/101
H U M N I T S
• •
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 3/101
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 4/101
sau
/ 5
mândru
cu
în
conflict
cu
Iancu de Hunedoara
marele c p i t a n din Transilvania Ungaria / 9
3.
În
R o m â n e a s c
al doilea
fiu
al lui Vlad Dracul Vlad c r u i a
i
s-a zis e p e
pe m u l i pe prea m u l i
cât
în
4.
lui
Vlad
e p e când trece C a r p a i i în
Ardeal
ca
s - i
u n e s c mica o t i r e
cu
63
5. Vlad e p e s t doisprezece
ani în
lui
moartea lui
s-au scris despre
chiar de când t r i a
/
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 5/101
'
.
..
.
, . ,
.
,
trivnica.sajncnine a r a tun;ilor, I s â n d u - l e c e t i l e de la u n r e p l t i n d
tribut anu3J, :
dar
p s t r â n d t o a t <;lutonomia
r i i
cu Domnul,
.
, -
.   t 4
asigure
c - L v a urma e g r e i t . a murit din p c a t e
d u p
numai
un
c:m
j u m t a t e . A urmat ElJunc f o e r i o a d de
vreo
a i s p r e z e c e ani
de
scaun
succesiune,
fii
, ci
d e s c e n d e n ai fratelui
mai
mare
fiecare
fiind
unealta
câte
unei
boieri. Dintre fiii lui Mircea,
î n c h i p u i i - v
c unul , Radu, care
a domnit.pentru scurt timp de
d o u
poreclit
Radu ~ r a s n a g l a v a
8/20/2019 De la Vlad Tepes la Dracula Vampirul
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 6/101
Vlad
Dracul
6
NOrnberg
g r a v u r de e p o c (sec. al XV-lea
În
ziua
de 8 februarie 1431. în catedrala o r a u l u i s-a d e s f u r a t
ceremonia de primire în rândul
Cavalerilor
valah Vlad.
ceea
ce în s l a v o n î n s e m n
cel
f r cap, f r minte , cu
alte cuvin
r t a t atât
de supus turcilo
fugit
în
Arde
c u n o t i n
când
v-am
vorbit
de
marea
Nicopole -
i-a cerut ajutor ca - I r s t o a r n e
pe Alexandru
în
al
lui
tron Vlad,
Sigtsmund
de
Luxemburg,
regele
Ungariei
apoi Î m p r a t al Sfântului Imperiu
Roman
de Na.tiune
G e n n a n spre s f â r i t u l
vie tii sale. a a cum
l-a
cunoscut
viitorul
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 7/101
era un medalion de aur reprezentând un balaur
î n c o l c i t
în cerc. Deasupra era o
cruce
0 quam misericors est Deus ,,0.
cât
de
milostiv este
Dumnezeu , iar pe o r i z o n t a l US lUS
et pius
mai
erau
membri
ai
Lituaniei Witold binefn.teles Sigismund de
Luxemburg. deoarece
dragonul-balaur
era
numit
în l a t i n draco, Vlad a fost poreclit Dracul,
ceea
p u r t t o r u l
de dragon .
O
întrerupere de vreun an j u m t a t e , când l-a i n u t închis sultanul
l-a înlocuit
cu unul dintre D n e t i . acest
Vlad
în istorie cu n urnele de Vlad Dracul.
De
povestea,
chiar
extra
o r d i n a r , a acestei
porecle pe care
În timpul
luptelor interne pentru domnie, t â n r u l Vlad se refugiase
pe l â n g regele
Sigismund
r i i
R o m â n e t i , cu t o a t supunerea
acestuia
otoman. Iar
î m p r a t al Sfântului Imperiu
Roman de
-
la mare
cinste pe
pe
fiul
un
cavaler mândru d e s v â r i t . A a
v e d e i
lucru
nemaiauzit
o r a german Niirnberg,
regele Sigismund îl p r o c l a m pe Vlad voievod al r i i
R o m â n e t i
- el, care
n-a apucat n c domnia - i - l n u m e t e
Cavaler
al
Ordinului
erau u m i i
m a g n a i ,
a d i c mai-marii . Cavalerii Ordinului
S t e m
a
provenind
de
la
prima b i s e r i c e p i s c o p a l
din
Curtea de A r g e , c t i t o r i t
de acesta r u i n a t la scurt timp, în unna unui
cutremur.
În
a
pe
a c e l a i loc o n o u b i s e r i c cea
pe care
o
vedem a s t z i ( m â n s t i r e a A r g e ) .
D e i
deloc cu dragonul de pe
medalion.
simbolul
dragonului victorios
( c r e t i n i s m u l )
este a c e l a i .
De
unde
vine
Dracula?
Februarie
14
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 8/101
 
O r a u l S i g h i o a r a ,
la
sec.
l
Întors de la Niirnberg. Vlad Dracul s-a stabil it pentru
o
vreme
1431-1435) În S i g h i o a r a . în a t e p t a r e a momentulu i
prielnic
de
sale
de
voievod al r i i R o m â n e t i .
El va lo cu i În o r a u l
t r a n s i l v n e a n
într-una dintre
din
acea
cu
aprobarea
lui
Sigismund.
va
Înflin,la o m o n e t r i e ,
activitate
ce-i
Î m b o g , l i r e
r a p i d îi
va
t ronul
r i i R o m â n e t i
O
spune
c a s
e p e ) .
al
Dracul.
t o v a r i i
de încredere ai regelu
acel
n-au fost
R s r i t decât. trei principi s t r i n i printre care Vlad c r o r a
Sigismund
c e a s t
d o v a d de încredere. De aceea când
va ajunge
efectiv dom
R o m â n e t i în
1437
  Vlad   mândru
de a p a r t e n e n a la Ordinul
Dr
gonului va pune se b a t m o n e d cu
emblema
Ordinului:
un
dragon
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 9/101
casa
S i g h i o a r a
s-au
descoperit
sec. al XVII-lea.
e m b l e m
pe
termenul
popular "drac" cu care are a c e e a i origine),
i-a
Vlad
popor,
porecla
"Dracul"
sau
D r c u l e a Iar cum a p a r t e n e n a
la
Ordinul
Dragonului
se
m o t e n e a , la fel vor
i c h e m a i , ba
în a r ,
ba
fiii
lui
Vlad
Dracul, Vlad e p e Radu cel Frumos.
a a
ajuns, mai târziu,
fie
cunoscut
Vlad T e p e în t o a t
Europa cu numele
de Dracula Voievod.
2. Vlad Dracul e
dornic s m e n t i n
p ce
cu turcii;
în
conflict
c p i t a n
din Transilvania
i
tare
renumit
.. ...
comanda
pe
D u n r e ,
în 1445, a p t e galere c u m p r a t e
de
la e n e i e n i de c t r e ducele de Burgun
dia, ca le v i n în ajutor r e t i n i l o r . v spun cum s u n în franceza
lui
m e d i e v a l : ung seigneur } moult fame de vaillance et de sagesse ..
a a p r e a voievodul nostru unui vajnic
cavaler apusean
A c e a s t
n e o b i n u i t
e x p e d i i e
a
s-ar
cuveni
v-o povestesc pe larg, e p l i n de î n t â m p l r i minunate, dar voi s u n t e i
g r b i i - nu-i a a ? - ajungem la mai nemaipomenite p o v e t i despre
9
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 10/101
în 488 l Augsburg.
un desen ce î n c e a r c
reconstituie
p r e z e n a i m p o z a n t
a
comandant
militar.
Vlad e p e . Trebuie a a d a r alegem un drum
m
nu se poate nu
c r
falnic castel î mai vedem a s t z i la
Hunedoara
Iancu
cneji
români hunedoreni  d u p a l i i dintr-o s p i
boieri
munteni
e f u g i a i în Transilvania.
Pentru
faptele
lui
fuse
dat
ca
c t r e regele Sigismund 
castelul
de rgint
Vlad
racul
R o m a n e a s c
Pe
o
nu prea
talentat. iar
apare
imaginea
vulturului
cu
cruce
-
stema T r i i R o m a n e t i .
8/20/2019 De la Vlad Tepes la Dracula Vampirul
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 11/101
Hunedoara
din catedrala r o m a n o - c a t o l i c
din Alba Iulia
t â n r
drept o s t a
de
e x c e p i o n a l valoare, a
fost
luat de rege în e x p e d i i i l e c l t o r i i l e sale în Italia Germania. Înce
pând
din
44L
în
mare parte de el î n s u i
în Transilvania,
c c i î m p r e a
de-acum
sarcina
de voievod al Transilvaniei. S a r c i n
cu
înainte, provincia fusese
de
o
a
r a n i l o r unguri, români,
care nu mai puteau în
dura munca
grele la
care
erau s u p u i de c t r e nobilime de c t r e
ierarhii
a
luptei,
când
r s c u l a i i
au
cre
zut c d o b â n d i s e r o u u r a r e a s o r i i lor, o c o a l i i e a nobililor, a secuilor
a o r a e l o r s s e t i
i-a
învins,
pedepsindu-i
cumplit
pe c p e t e n i i l e r s c o a l e i ;
de atunci,
soarta
r n i m i i ardelene a fost mai
grea.
Poate n-ar fi fost
acest jalnic s f â r i t d a c chiar la începutul conflictului, când se pusese
dejde
în arbitrajul r e g e l u i - î m p r a t Sigismund de
Luxemburg,
f r
direct.
incursiuni ale
care
fusese silit o d a t s - i î n s o e a s c el
pe turci într-o
era
în
acel
moment
prizonier
la
turci ,
Iancu
R o m â n e a s c
i - i
undeva pe
I a l o m i a în
sus. D e o d a t faima lui de mare p i t a n se r s p â n d e t e în Europa p u s e a n
R s c o a l a
de l
Bobâlna, la
Ungaria.
m
Hunedoara
l
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 12/101
o mare victorie
1439)
s-a
nou
a
Bisericilor
din
Apus
n
1443
Iancu
de
campanIe
v i c t o r i o a s în
Balcani împotriva
turcilor
2
unde
se
vorbea
din nou de c r u c i a d
pentru
Î n t r - a d e v r ,
cu trei ani
înainte, la F l o r e n a , în Italia, d u p luni de n
gocieri
dificile,
papa
de
î n s u i î m p r a t u l
Ioan
al
VIII-lea
Paleologul,
care
era
convins
singu
s c p a r e a c e t i i sale imperiale a micului teritoriu pe care-l mai pose
era
a j u n s e s e r
în f â r i t
la
o
pentru a
pune a p t schismei , a d i c
a
d e s p r i r i i ,
a
certei dintre Biseri
r s r i t e a n
Biserica
a p u s e a n astfel s-a
încheiat
Conciliul
de
la
Fl
- mare
adunare
de
-
a Bisericilor
c r e t i n e . T o a t
truda
t o a t s p e r a n a au fost î n
zadarnice.
Ioan al VIII-lea
cu
actul
unirii,
c c i patriarhul care i s c l i s e actul murise
pe
drum
. Iar
no
patriarh
ales
de
episcopi,
m i t r o p o l i i
c l u g r i
din lumea
- n-au
vrut
Roma, unii,
i n d i g n a i , zicând chi
mai
bine
Constantinopol
p
pei a c , în p r a c t i c , Unirea de la F l o r e n a a
r m a s , cum
se zice, l i t e
m o a r t .
Dar unii
se
î m p l i n e t e ,
va
da
din nou vi
spiritului de c r u c i a d , printre
a c e t i a
se afla Iancu de
a
fost un credincios al Bisericii apusene i , ca no
convertit, un "neofit", a fost partizan p t i m a al Unirii cu Roma. Era de
al
fel
cu
o
u n g u r o a i c
de
neam
mare,
din
familia
de
Szilâg
( a a fiul lui, care va fi marele rege Matei [Mathias] Corvin
al
Ungariei [
l a t i n e t e
Mathias rex în u n g u r e t e Matyas kinilyl a
fost
pe
gur).
Iancu
de
istoriografia e u r o p e a n
cu
nu
mele de Ioan Huniade (pe u n g u r e t e , Hunyadi Jânos), fiul s u , rege
Mathias COrvin, fac
astfel
parte t o t o d a t din istoria neamului
nostru
d
ungar.
Î m b r b t a t de victoria din
1442, Iancu
o mare
campanie la sud de D u n r e , î n u n t r u l îm
p r i i t u r c e t i ,
c â t i g â n d
multe
victorii,
apusene. Atunci
de p i l d ,
în Spania un roman
de
aventu
c a v a l e r e t i
care a
8/20/2019 De la Vlad Tepes la Dracula Vampirul
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 13/101
trei sute
târziu
Romanul p o a r t titlul Tirante el lanco - adi
c "Tirant
valahul,
de pe vremea
apusenii
scriau blac în loc de vlah sau valah V e d e i
cum
n e t i i n ) .
Campania aceasta i c t o r i o a s din
1443
Iancu a trebuit s-o î n t r e r u p
l-au
prins
Balcani.
Dar
în anul u r m t o r , 1444,
îndemnat
mai
de
cu
sultanul,
n o u campanie, cam
p r i p i t
cu
p u i n . Armata
c r e t i n urma se îmbarce la Varna,
în
Bulgaria,
pe
c o r b i i v e n e i e n e ,
a j u n g la Constantinopol. Când colo, v e n e i e n i i n-au putut p t r u n d e la
vreme în Marea
în schimb,
putut
i e n i l o r
- i-a surprins pe c r e t i n i la Varna cu oaste mare.
Vlad
Dracul
din
captivitatea t u r c e a s c
din
copole
cu
a p t e mii de o s t a i se u n e a s c
cu
Iancu, v z â n d p u i n t a t e a
armatei
c r e t i n e , ar i
zis c
"sultanul nici la v â n t o a r e nu p l e a c
cu
oaste " -
s-a
întors
în
contingentul
sub
coman
da
fiului
lui Vlad
tare l-a u p r a t pe Iancu, dar d e v r a t
g r i s e
el,
c c i , prea p u i n i
la
pornind
au suferit la Varna o înfrângere
c u m p l i t .
P a r c
dintr-un
au
la
Varna, în 1444,
a c e e a i g r e e a l ca predecesorii lor, cu o u m t a t e de veac înainte, la Nico
pole.
Oastea
c r e t i n , în frunte
cu
regele
Vladislav
Varna, în
câmpie. Oastea
n u m e r o a s ,
s o s e t e de la sud, în m a r
f o r a t ,
o c u p
dealurile de deasupra
r a u l u i i , în i m i n e a a de 10
noiembrie
1444,
p o r n e t e la atac.
Iancu recunoscuse
a
turcilor
h o t r â s e ca valea s t r â m t ,
prin
turcii
grosul armatei r m â n e
a mai
regele
cu
trimisul
papei,
cardinalul
Cesarini.
O zi î n t r e a g i n e Iancu
piept
vale
i - i s i l e t e se re
t r a g .
Apoi,
întors
în
vale, îl s f t u i e t e
pe
turcii atace
Vladislav al
Ungariei cade
3
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 14/101
din nou a doua zi. Dar â n r u I rege   n e r b d t o r s
acopere el de glorie.
atacul întregii
sale
I r i m i c t r e dealul i n u t
de
zi de t o a m n soarele apune
mai
amurg.
Acolo
sus
sultanul cu
t e m u i i
s i
de
c r e t i n i c r e s c u i d
mici numai la r m t în fanatism musulman. Atac
n e s b u i t al t â n r u l u i rege se s f â r e t e în
dezastru.
cade
în l u p t panica
se r s p â n d e t e printre ai lu
Fuge
Ianc
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 15/101
l Vama
noiem rie 444
u p
un drum de-a lungul D u n r i i în care u
cucerit
jefuit
c e t . t i l e
t u r c e t i de pe malul
drept al
fluviul
Vidin   Nicopole Rahova, P e t r e . a . , oastea c r u c i a t ajunge
la
c e t
Vama   la malul r i i Negre. Annata o t o m a n face d u p un m a r f o r a t ,
doar
a s e zile â n la Vama.
D e i
î n v i n g t o r
sau învins, în doua parte  atacul p
dat de
re
gele Vladislav peceUuit soarta b t l i e i În ciocnirea
care
de
capul
l-a
tuturor. Panica
iar
r m a i
în v i a
s-au retras
d â n d u - i seama totul e
pi
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 16/101
Iulie-august 1445,
cu
francezi
mai multe c e t i
la
u n r e
r m a s în vale, i z b u t e t e scape. Cardinalul Cesarini a s c p a t el pes
D u n r e dar e ucis - zice
Wavrin
-   de
valahi
e a t e p t a t
a acestui dezastru e tronul ungar fiind ocup
de un copil .
ungar
va
comande voievozi
Moldovei
r t i R o m â n e t i .
Iar
în
c - i mtrece
pe
cei
mai
dintre
ungu
De altfel, din a c e a s t avere a
lui
a
putut
Iancu s î n t r e i n un fel de
a
m a t proprie, bine a n t r e n a t .
Vlad Dracul i-a r m a s credincios un timp. Astfel,
d u p
în vara
anului 1445,
au e u i t intre pe u n r e cele a p
galere comandate de burgundul Walerand
de
fiul
de o s t a
cu
rcat
cel B t r â n dar acum
era strasn
de
turci , c r u c i a i i n o t r i cu românii fl u . 15uti 8-0 c u c e ~
a s c
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 17/101
E x p e d i i a de p D u n r e 445
În
în
Bosfor Marea N e a g r
d u p dezastru l de la Vama, a in i,
iat
o e x p e d m i l i t a r pe D
r e ,
acesteia,
c r u c i a i i au ase
diat
cu
e x c e p i a Sil istr
e
i)
to
t u r c e t i
întâlnite
în
cale
 
p â n r s a r e a Jiului
în
e a u
De
t
cunoscute
g r a i e
î n s e m n r i l o r
ca
unul
dintre
c o m a n d a n i a l t u r i de cardinalul
n e
G
 u
g
iu aici
r e c o n s t i t u i t
a f l a t
p
o
aproape
atestare
d o c u m e n t a r
privind fo l
în
a r a R o m â n e a s c
8/20/2019 De la Vlad Tepes la Dracula Vampirul
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 18/101
  8
o m b a r d din a doua u m t a t e a secolului al
XV
-lea
ar
i
mult. În schimb, arma
c r e t i n a cucerit cetat
Turtucaia, apoi
Mirc
V o d pe o i n s u l . Iar
c
c
  e r i t de c r u c i a i prin fo
p o v e s t e t e
Wavrin
cum
ruga
lacrim
s se
s t i n g grabnic focul, c c i
a c e a s t f o r t r e a
c 1 d i t de
t a t l
s u
pe D u n r e mai
zicea Vlad
"nu e
de la ac
costat o p i a t r de sare,
care
hiei -
de
c o n f i r m
n o u unul din primele venituri ale r
R o m â n e t i se încasa
din exportul
de sare
George Kastriota
Skanderbeg
ca Vlad T e p e . cariera ca
ostatic
convertit
s u b p a administrator de provincie)
în Albania, În 1443 r o c l a m
independen,ta Albaniei. c u r t â n d u - i
.Lara
de
zi
cu succes
independen,ta , t r i i .
Moare
de
b t r â n e t e în
1468 iar
Albania.
patruzeci
de
an
i
coif
A l t u r i .
stema
Albaniei.
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 19/101
ul lu
Iancu
de Hunedo r   din ca tedr l   r o m n o t o l i
din Alba Iul i  1460). L u p t cu turcii.
Dar
Vlad
de Iancu îi
punea
a r a în primejdie, a c u t a t se împace cu
turcul.
aceasta, Iancu
corp de oaste de l-a ucis pe Vlad Dracul pe
fiul
lui
Vlad
e p e .
Iancu de Hunedoara va duce neîncetat a c e e a i l u p t pentru a încerca
s o p r e a s c
înaintarea
turcilor
u r m t o r , luându-l cu el
pe succesorul
lui Vlad
în
scaun la â r g o v i t e
Vladislav-Dan dintre
care
vine
cu
patru
mii
de
trei
mii de c l r e i
moldoveni
nou
în
i n u t u r i l e s â r b e t i ocupate
de turci, cu
de a face
cu eroul albanez Skanderbeg
turcilor de
în
m u n i i Albaniei. Dar e interceptat
de
Câmpie
-
f u s e s e r
î n v i n i sârbii cu vreo i z e c i de
ani
înainte.
D u p care
înfrângere a venit o mai mare l o v i t u r
d a t
c r e t i n t i i
de
de d o u
luni
tunuri grele
împotriva unei c e t i a p r a t e de
numai
opt
m
de
turcii
p t r u n d e a u
n v a l
în
ilustra
Con
stantinopol m c e l r e a u sau robeau t o a t p o p u l a i a . Ultimul î m p r a t ,
Constantin
Dragases
în
l u p t . C r e t i n t a t e a s -a
Decembrie 1
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 20/101
  sediul
Constantinopolului
Deseori asediat în cursul e x i s t e n e i sale. Constantinopolul
mai
doar
o s i n g u r d a t
în 1204, de crucia
bastion c r e t i n a
ceea ce fusese
o d a
s t r t e g i c deosebit
de a v o r a b i l nu
au
l-a
mai
bine
luni
a
fost bombardat de cea
mai n u m e r o a s artilerie a
z
cile de mii de otomani au r e u i t fo r
 eze
u
dintre
por ti. n v l i n d în o r a
ucigând pr int
ultimul
Dragas
l â n g el decât n o
mii de l u p t t o r i .
Aici,
reconstituirea
unuia dintre e n u m r a t e l e as
tun asupra zidului, numit al lu i Theodosie zid dub
a p r a t de un a n cu a p ,
lung
ce
proteja o r a u l dinspre uscat. O r a u l
lui
Co
stantin
avea f o n n de triunghi. din care
d o u
latu
d d e a u una spre Marea Mannara alta spre
golf larg Cornul de aur.)
Unul
ased
Constantinopolului a r m a s în l e g e n d ca f i ind cel
mai ma
construit
v r e o d a t p â n
atunci.
e
spune
turn
chiar pe loc de un m e t e r ungur, Urban Orbân).
8/20/2019 De la Vlad Tepes la Dracula Vampirul
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 21/101
cutremurat la
europene
nu
venise
în ajutorul b t r â n u l u i imperiu
muribund.
Atât
de
i m p r e s i o n a t a fost
lumea
de
s f â r i t u l Imperiului
bi
zantin p â n de curând manualele de istorie
au
simbolic anul
1453 ca a t a s f â r i t u l u i Evului Mediu. C d e r e a
Constantinopolului
a a p
rut ca semnul s f â r i t u l u i unei lumi.
t o t u i un om ca Iancu
de
s-a
dat t u t . Când a c e l a i
sultan Mehmet al II-lea  trei ani d u p c d e r e a Constantinopolului în care
s-a
g r b i t s - i
mute
capitala a pornit s c u c e r e a s c regatul ungar 
s-a
Belgradului
chiar
în
s-a
dit
s-au temut
iau
tur
cii cetatea Belgradului
va fi poarta d e s c h i s
ca p g â n i i
s c o t r o p e a s c
t o a t Europa. s-au urnit gloate
mari
de r a n i , de m e t e u g a r i de
oameni
u p infrângerea r e z i s t e n e i
localnicilor
turcii
u
avut dreptul j e f u i a s c in
voie
in
. b t r â n a c a t e d r a l
i Sofia   unde impresionat
ei.
h o t r t e transforme
in moschee.
Apoi i n t r tr iumfal in
g r d i n i l e
fostului palat al i m p r a i l o r bizantini.
8/20/2019 De la Vlad Tepes la Dracula Vampirul
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 22/101
simpli, ce
s - i
v i n lui Iancu în ajutor la Belgrad. acol
mai
multe
p t m â n i s a dus o c r â n c e n b t l i e în care
Iancu
otoman.
papa
a poruncit s se b a t clopotele bisericilor în t o a t Europa pentr
care
zi
c c i
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 23/101
B t l i a p ntru elgrad
u p lupte sângeroase
pe
pe turcii care
asediau Belgradul u
de c i u m chiar între
z
va
i
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 24/101
Iancu
de
Hunedoara
d e s p r e s o a r
cetatea
la
turcii
u
purtat
s t p â n i r e a
Belgradului
deoarece
puternica
cetate a f l a t
la c o n f l u e n a râului Sava cu u n r e a era un pun
strategic
de p r i m
m r i m e cheia p t r u n d e r i i otomane c t r e Ungaria centrul
Europei. În imagine
o
l u p t între galerele t u r c e t i cele
c r e t i n e
unde nu l-a
care din

în când v e n i t din Orient bântuie în Europa f c â n d de fiecare d a t m
multe
victime
decât
foametea.
o
i s p r a v :
l -a
adus
î
scaunul
la T â r g o v i t e
pe
Vlad fiul lui Vlad Dracul cel ce va r m â n e vestit la româ
sub numele de Vlad T e p e
8/20/2019 De la Vlad Tepes la Dracula Vampirul
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 25/101
1456
  ajunge
la domnie în Tara R o m â n e a s c
al doilea fiu
lui Vlad Dracul  Vlad 
c r u i a i s a zis e p e , c pe m u l i , pe
prea
a domnit 
a pus de au fost t r a i în e a p
C
Dracul fusese
luat
de turci prin v i c l e u g
r e i n u t o
vreme de
nu ia din nou armele
împotriva lui
a l t u r i de a l i prin
cipi
c r e t i n i o d a t
cu
el f u s e s e r l u a i doi fii i
lu i
Radu
cel
Frumos . când, în p r i m v a r a anului 1444  
Vlad
putut
- i r e d o b â n d e a s c tronul g d u i n d turcu
lui supunere, el a trebuit s - i lase amândoi fiii
ostatici în
acesta
o g a r a n i e un fel de
asigurare t a t l
lor
  într-o
cetate
l â n g Brusa   în Asia i c unde se
i n e a
una dintre
C u r i l e sultanului  c e a l a l t fiind în
Europa
în t e m n i e
ci
de
domn   ca n i t e p r s-au
putut
deprinde
În 1442 Vlad
estat
în
chis
at
numai
az
mir.
5
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 26/101
f r a i
pot
i uneo
d e o s e b i i r e a c i o n a cu totul altfel la î n c e r c r i l e la care sunt s u p u i
v i a i a t Vlad a r m a s
din
cu
o u r n e î m p c a t împ
triva turcilor,
Radu, devenea un intim al su
tanului
au decurs dramatice
u r m r i
istoria r i i R o m â n e t i
Întors în
d u p ce t a t l
s u
foar
t â n r încercase cu ajutorul unei "partide" de boieri p u n
mâna
pe
dom
nie d u p moartea t a t l u i
s u ;
scaun
t m â n i
gonit
fiind
de
cel
pe
care-l
Vladislav-Dan,
dintre
Timp de opt ani va
pribegi
Vlad
atunci,
mai întâi în Moldova pe l â n g Bo
dan v o d
t a t l viitorului domnitor t e f a n
cel
era
dintre
d o m n i e l e moldovene. Dar,
când a fost r s t u r n
ucis
Bogdan
refugiat
în
Transilvania
cu
acolo
fie bine z u t de atotputernicul Iancu de H
nedoara, când
pe turci,
supus
sultanului,
tributul.
în
de
în Muntenia
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 27/101
Ridicarea în t e a p . Reconstituirea
d e s f u r r i i
suplic iului pr in
A c e a s t
f o r m de c a z n era p r e f e r a t
În situa.tiile
exemplu
de
neuitat
osânditului era l s a t . ca la spânzura.ti,
p â n se
usca
e z i t ridice
În e a p .
d u p o
b t l i e ,
chiar
cum probabil a f c u t
în
luptele
(1475).
jura
cu c r e z m â n t regelui
ungar, dar t o t o d a t p l t e a tribut sultanului, ca
semn nu
va
porni r z b o i împotriva lui. B i n e î n e l e s , acest dublu
angaja-
ment nu putea i p s t r a t decât atâta vreme cât
era
între
ei
domnul
prins
între
ciocan
a l e a g
ori o
Vlad
f a c
dar
voia
mai întâi
s - i î n t r e a s c puterea în a r , în a a m s u r încât, la momentul potrivit,
cu ajutorul suzeranului
ungar,
s d e z l n u i a s c lupta care
scape c r e
t i n t a t e a
t o a t
de primejdia jugului turcesc.
mai
de
toate
s l b i c i u n i l e ,
de
toate s p u r c c i u n i l e ,
pentru ca
t o a t vlaga r i i s fie î n d r e p t a t c t r e
lupta
lui
bine
g o s p o d r i t ,
î m b e l u g a t ,
cu
oaste
u n î n s u f l e i t cu vecini gata s - i v i n în
ajutor.
atunci,
ce
f c u t ?
Aici trebuie s
ne încredem în documente,
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 28/101
era acea
c u m p l i t p e d e a p s :
t
8
Prizonieri
turci
t e a p
detaliu
dintr-o
lipsa
unor
certitudini, în p o v e t i . Mai întâi, a prins pe
c â i v a
mari
boie
potrivnici
politicii
sale
de
i
tras
în e a p - nu numai pe ei, ci pe tot neamul lor, nu se mai ivea
împotriviri viitoare de
Dragii
mei, c â t e o d a t , când
a f l m sau
citim de ucideri , de torturi ,
t i e r e a capului ,
de tras
trecem
n e p s t o r i
mai departe, f r a î
cerca
ne
închipuim,
s v i z u a l i z m acele orori, acele
g r o z v i i . Cred
c
pentru a r e t r i în inima
i m a g i n a i a
n o a s t r trecutul istoric, e bine
c u n o t e m cu d e v r a t ce erau acele r o z v i i : caznele, a d i c torturile pent
a stoarce m r t u r i s i r i , reale
sau
închipuite
s-au
n o a s t r
a d i c
a
p r i n i l o r
sau
bunicilor
sau
capului
ori
tr
gerea
în
e a p . De aceasta din u r m vreau v vorbesc,
deoarece a f c
faima,
8/20/2019 De la Vlad Tepes la Dracula Vampirul
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 29/101
(Acum  d a c unii dintre voi sunt prea sensibili
se tem
nu a i b
cumva vise urâte la noapte, sau d a c a a îi s f t u i e s c
p r i n i i
lor atunci
eu
când
m
aflu î n t â m p l t o r la
un
film
de
g r o a z : când v d
a a p r u t asasinul de d u p
perdea
o
va
n
caseta cu
cucoane de
încep i p e eu închid ochii . .. îi
redeschid când s-a potolit
eu n-am z u t - o . Voi
dar, n - a v e i
decât
î n t o a r c e i
pagina În orice caz,
Tragerea în e a p
era cel
mai
crud de a curma v i a a unui om, a unui osândit la
moarte,
a
unui
adversar,
Scopul
era
de
omul în
î n d a t ,
nu fie i m e d i a t , ca
atunci când
tai capul
dureri cumplite
d d e a sufletul.
Se
un
mare, mai
care
se
va
fixa
în
p m â n t (mai rar, se t i a
c u r a un
pom s u b i r e ) , vârful
fiind
ca
un
cui
uns
prin
mijloc -
spi
-
dar era
riscul de a s t r p u n g e
un organ
pede A a d a r , în metoda cea
mai
la
lui
p e , victimei culcate la m â n t ,
cu b r a e l e legate la
spate
y r g y D6zsa . comandantul
b o i u l u i . t r n din
1514
- g r a v u r de e p o c .
Se cum oamenii lui Doja a u fost
t r a i
în e a p
d o v a d in Un
ga 
aces t s upliciu era p n d i t
9
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 30/101
din
la
Muzeul
Brukenthal
de
muntele Ararat
în vrem
lui D i o c l e i a n a fost i l u s t r a t într-o m a n i e r s i m p l i f i c a t in
r e p r e z e n t r i l e
din
vea
al XV-lea. Des întâlnitâ in Transilvania acelui secol. a c e a s t t e m
p r e z i n t
de obi
în c r c i l e ascu
.
ite
ale unor copaci. R e p r e z e n t r i l e realiste ale
m
l i r i lor t r a i
in
ne poate face
au f
asemenea
t ipuri de e x e c u i e .
înfigea
fund t r g â n d apoi de
a m â n d o u
picioarele legate
cu frânghii
de
du
rere
se zvârcolea se t r g e a de frân
ghii
se t e a cu un ciocan de lemn
în
c e l l a l t c a p t
al
e p e i încet-încet cu
b g a r e de s e a m pentru a nu
s t r p u n -
ge
cele
t i a
p r o v o a c moartea m e d i a t :
ficatul
ini
ma.
se scotea astfel vârful e p e i prin
g u r sau de cele mai
multe
astfel
orga
u n c i o n â n d .
Murea
cu
încetul
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 31/101
f rhe fi rn n gar fin grau f n
c r f c e t ' o c ~ e n l i ~ 6 ~ f 1 o t ~ t 1 '00" emwilt)m wu'
rice ZJraco(c weyt)e -ro il el
bit
mit bm
a i i & r c r t l '" cInt t'effe t m
-
c o l o r a t . din
povestirile
germane
edi.Ua din 15 - Strassburg azi. SLrasbourg])
de s u f e r i n , de sete, de foan1e -
vai - de atacul corbilor care
veneau,
ochii, lim
gro
era
acel
tras
în
ca
în
spaima pe
care a r s p â n d i t - o
Vlad
Spaima
t i i î n s
trasul în e a p nu e nicidecum o
i n v e n i e ,
o n s c o c i r e a lui Vlad e p e .
Supliciul acesta
intea
lui. Avem chiar o p r e i o a s m r -
turie
adresa
b r a o v e n i l o r
în
148
(deCi
zicându-Ie i n
minte
boieri
mai
întâi în e a p n i t e
oameni
s-a mâniat de a adus acolo foc pâr
joI. Care va z i c d u m a n i i lui
Vlad
î n c e p u s e r cu trasul în e a p De
altfel, t i m de
t e f a n cel Mare
c i-a
tras
pe unii în e a p . Î n t r - a d e v r
contrar
larg
supliciul
trasului
ar
fi
de
origine
t u r c e a s c
sau - mai general - a s i a t i c
tr sul
în e a p se p re a fost
un obicei germanie,
l-ar fi
tinge
pe e p e de t o i
î n a i n t a i i - chiar
de
u r m a i i
lui - e n u m r u l î n f i o r t o r de mare al vic
timelor sale; mai d u g a ceva: d a c a putut trage
în
atâta
de
oameni, c â t e o d a t mai m u l i
l a o l a l t î n s e a m n a g s i t m u l i c I i
îndemâ
natici
o
p l c e r e s l b a t i c
S o l d n executa li
d e
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 32/101
de
de
trântori
semenii
lor la asemenea cazne. Din p c a t e astfel de c
zime
s-a
noastre la toate n a i i l e
Unele fapte din
le
documente
vrednice
din
multele
pov
tiri
ce
au a p r u t d u p domnia lui. Iar din aceste povestiri  unele
par
g r u n t e de
a d e v r altele î n s par
a
i n s c o c i t e de i m a g i n a i a
î n s p
sau
d u m n o a s
sau
n s t r u n i c sau chiar f a n t a s t i c a u
contemporani.
cum
a
el
de trântori de
bolnavi
de b t r â n i care nu foloseau
r i i
cu
mic
mese
î n c r c a t e cu b u n t i . Zicea voia

Vlad
a
t o a t
a r a
nevolnici
este
i-a
dun t pe c e r e t o r i i
betegii nebunii
din
T r g o v i t e o r a u l de sc un
  unde
se a d u n a s e r Î n u m r
mare.
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 33/101
Cetatea Poienari
a
În
mai
toate t r e c t o r i l e spre Transilvania. la intrarea În deflleul A r g e u l u i
s-a
construit.
de
va
unei
probabil de
nu
a
fost una în care s l o c u i a s c voievodul.
decât în
pentru
o
p e r i o a d . Suprafa 
a l o c u i b i l m i c
condi  i i le dificile
nu
f e I i c i i
barem o
ce
i-a
o s p t a t cu m â n c r u I i
de
i-a
s t u r a t
cu b u t u I i de i-a a m e i t a pus
de
s-au z v o r â t u i l e toate
a
dat
patru
p s
v o d
de s t r i g t e l e ur
letele celor ce
un
de
p t i m i t în a c e a s t
v i a ci vor fi mai f e r i c i i
pe
lumea c e a l a l t .
Apoi a vrut scape a r a de tâlhaIii de drumul mare care se as
cundeau
îi
jefuiau pe
t r e c t o r i mai cu s e m
pe ne
gustoIii care duceau cu ei m r f u r i bani. A pus p6tere a d i c cete de
o s t a i
î n s r c i n a i
cu
-
e a p .
atât de r u i-a speIiat pe h o i
la
p u i n vreme d u p
I
Vlad
t o a t
tara de
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 34/101
V1ad v o d î i
a l c t u i e t e o
m i c
p e r m a n e n t
d e v o t a t lui trup
suflet
4
prin
n u - i
de a
negustor
din a r a
u n g u r e a s c " ,
s-a
se
carul
lui,
d o m n e a s c
îl
noaptea
i
o
d u c a i -
ducatul sau galbenul de aur
era
cea
era
o
s u m mare.
V o d i-a spus h o u l
va
Apoi, a
i
se
la
cu
un
ducat
lui o d ,
a
spus
a
g s i t î n s un ducat mai
mult. V o d
s-a
aflarea acestui
a l t u r i
de
unde se opreau
ia
pentru
cât
a
s-o fure.
el
în
oameni.
Apoi
reorganizarea
c e t i l e
cele
luate
de
turci
Apoi,
de
scaun â r g o v i t e .
A
ca un
cuib de
vulturi, cetatea
capitala, înspre
Curtea
d o m n e a s c de la T â r g o v i t e î vremea
lu
Vlad
e p e reconstituire i p o t e t i c . Puternicul
donjon numit
în perioada
domniei lui
R e e d i n a
v o i e v o d a l era
f o r m a t
dintr-o
b i s e r i c - p a r a c l i s c o n s t r u i t î n c din vremea
lui Mircea
c a s
d o m n e a s c cu p i v n i
î n a l t
fortifica
erau
din
lemn
U r i a u l
a n . t sec)
de
a p r a r e avea taluzurile
consolidate cu b u t e n i g r o i de
stejar.
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 35/101
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 36/101
s t r i n i
c fiind castelul
s a i i
b r a o v e n i El a p a r i n e a regelui
Ungariei avea
cel
de Câmpulung La poalele
castelului. era vama Branului
din
de ziduri e închideau valea
în zona ei cea mai î n g u s t
Nu
confirme T e p e r i stat
v r e o d a t în acest castel.
Î n s pe
a c e a s t
vale trecut
cu s i g u r a n
deseori
când
lui
la
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 37/101
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 38/101
anului 1460 ,
sute
apoi
trece
C a r p a i i p r d n d
r v i n d cumplit
i n u t u r i l din jurul
B r a o v u l u i
Sibiului
8
t i m c Vlad e p e a tocmit
mercenari
a
mele
noi.
Dar, ori erau s t r i n i ori erau p m â n t e n i o s t a i i din
armata
pe
m a n e n t trebuiau între i n u i
p l t i i . Vistieria
r i i trebuia
mai bine
decât
o
g s i s e e p e .
ca
ai
bani
la
domnie,
el
întâi
c e t e n i cât mai a v u i mai cu s e a m dintre o r e n i dint
negustori m e s e r i a i . Or, el vedea
din
ce
se
de-acolo, din
venit -
profitul
c
mai mare îl f c e a u negustorii s t r i n i mai cu s e a m s a i i de la B r a o v
de la Sibiu. C ei nu se
m u l u m e a u a d u c mar
fa într-un loc de acolo
s-o u c
ci duceau
carele
lor
mar
fa prin o a t a r a f c e a u
astfel
c o m e r cu m n u n -
tu l ,
din â t i g . Deci a luat Vlad
v o d h o t r â r e a a trâm
b i a t - o
prin a r a
dat
de
mai-marilor
de
la
din
a
doua
secolului
negustorii
s a i trebuiau - i d e s f a c marfa
doar
în
a a d a r f a c
numai
o m e r u l cu r m a d a (azi, se spune angro, din r a n
zescul n gros .
Acolo le c u m p r a u marfa
negustorii
p m â n t e n i ca
s
la târgurile
cele mai î n d e p r t a t e .
Dar s a i i i - o r i zis: Las' t i m noi cum
stau lucrurile
R
m â n e a s c - azi e v o d
un
care cum vine s c h i m b
ce
a f c u t cel dinainte .. n-au i n u t seama
porunca
lui
Vlad.
care
avea
cea
mai î n a l t p r e r e de ce î n s e a m n
un
domnitor,
un
mare s t
pânitor, cum zicea el, când a auzit cum î n d r z n i s e r a c e t i
s t r i n i
n
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 39/101
la
s f â r i t u l secolului al XV
-lea. Vedere
nu
riscat
atace
o r a
satele
r o m â n e t i din i n u t u
A m l a u l u i F g r a u l u i
care
i e i s e r de sub ascultare. acordând
sprijin
,
i n seama de h o t r â r e a porunca lui   î n d a t a pus de au
fost
p r i n i t o i
negustorii s a i care umblau cu marfa
dincolo
de
acele
t r i
mult, în marea
ma
acestei o b r z n i c i i a
pus
de
i-au
c u t a t pe t o i tinerii s a i v e n i i
î
Mun
tenia
ca
pe loc
sute,
i-a adunat într-o c a s le-a dat foc. î n c h i p u i i ce z a r v ce furie a stâr
nit
cumplite
pedepse
s-au
plâns
la craiul
unguresc s-au apucat comploteze în a r împotriva lui
9
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 40/101
v o d , a d p o s t i n d u - i
sprijinindu-i
pe unii p r e t e n d e n i la
tron, rivali de-ai lui
Vlad
e p e . Atunci e p e a
scris
s s e t i
ia e a m :
d a c
pe cutare pretend ent din cetatea lor, el
va t i ce
are de
nici sibienii n-au i n u t seama
de a m e n i n a r e a
lui, el a
oastea
lui
timp
de
câteva s p t m â n i
a f c u t p r p d
în
a r a
Bârsei
în
jurul B r a o v u l u i ,
apoi în
femei
spaima
s a i i din
Ardeal.
De
atunci,
povestea
cu puii
de n p â r c , r s p â n d i t printre
români.
Povestea
spune
deschis
zis
v o d
l-ar
i
luat o d a t cu el pe jos, într-un loc stâncos, pe
zi
cu
soare.
el
cu
piciorul
un
pietroi,
a
â n i t
de dedesubt o v i p e r cu pui
mici
t o i în jurul picioarelor boierului.
Acesta,
cu
d d e a
Patrician
secolului
al
XV
-lea
Biserica
Sf.
Bartolomeu este cea mai veche
b i s e r i c din B r a o v sec. al XIV-lea). A fost
a r s
de
Vlad
în
timpul
campaniei
Biserica
f o r t i J 1 c a t
din
Codlea
a c e l e i a i campanii
în Tara
,
T e p e a trimis un c p i t a n s atace
localitatea
Codlea. Rezisten,ta i n d â I j i t
a
locuitorilor
in
cetate
acesta renun,te la
u porunca
d o m n e a s c
n e i n d e p l i n i t . a p e d e a p s nenorocosul c p i t a n
ar i
fost tras
de pedepsire
a b r a o v e n i l o r
iar in imediata ei
,epele in care
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 41/101
Biserica
f o r t i f 1 c a t
s s e a s c
de
de
pe
Valea
Hârtibaciului
s a i .
s u s i n t o r i
ai
lui
Vlad
Între ele. Hozman
în puii
care se
P i , Doamne puii de
p â r c se
vor
m u c
i-ar i
e p e .
Acum
î n c e p e i
î n e l e g e i voi de unde i-a i e i t lui e p e
v o d ,
la
s a i acea s t r a n i c r e p u t a i e
Dar nu numai
pe
s a i i-a b g a t în s p e r i e i , ci pe m u l i dintre su
p u i i s i ,
în
boieri
care î n v a s e r de
mult
niei. Acum
pe
care-l b n u i v o d n-ar merge cun1 voia el, îl
prindea
în
Turcia în general bine informat v o r b e t e
de d o u z e c i
de mii
de
boieri u c i i . E o c i f r ,
f r
î n d o i a l , mult e x a g e r a t , c n-or i fost
în
mii de
jitorii cu tot
d u g
banii averea
o s t a i l o r
t r a b a n i l o r
pe care-i adunase
mai a p r o p i a t
cu
totul
d e v o t a t . a a
î i a l c t u i a
el o
s t r a n i c oaste în
jurul lui,
turcului;
haraciul
birul
a
de altfel, pentru
ar fi cerut Valahiei - ca
p a a l â c u r i l o r
Vlad n i m i c e t
parte din
r s p l t e t
o s t a i i ce-i
su
4
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 42/101
de
ceremonie
În spate
de tributul de zece m
de galbeni s dea în fiecare an cinci sute de copii pentru a i c r e s c u
în legea
lui Mahomed
ca ieniceri,
c
t i u d a
i n f o r m a i a lui
Ducas
cert
principatele
române
n-
fost
constrânse
la
acest tribut uman, c a r e i d fiori
când
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 43/101
i i a t c sultanului i s-a adus acum
de
prin boieri ostili
domnului,
c Vlad se p r e g t e t e de t r d a r e u m b l ia
l e g t u r
pe
lui
Iancu
de
Hu
nedoara,
ca
p o r n e a s c r z b o i
împotriva î m p r i e i
t u r c e t i . Atunci a
trimis sultanul în solie
la
Curtea
m p r t e a s c , cu
î n s r c i n a r e a de a-l
pofti
pe
turcii
îi
vor
zice
Istanbul ,
în a c e l a i timp,
sultanul
d d e a i n s t r u c i u n i unui p a ce comanda la Du
n r e , H a m z a - p a a
i n l e g t u r a cu
Catavolinos, pentru ca
care
urma p o r n e a s c de
la â r g o v i t e cu
Vlad
v o d , s - I
î n t i i n e z e
pe
ascuns
cetatea
o b â n d i t de Vlad Dracul cum
v-am
-
Vlad s - I a d u c
legat
c o b z sultanului.
Dar Vlad a p t r u n s i r e t e n i a lor p r e f
cându
-se
haraciului cu în
s o i t o r i p u i n i el
pe
p d u r i
i - a adus oaste b u n p â n aproape
de
zidu
grup îm
b r c a t t u r c e t e , iar unul care
vorbea
bine lim
ba a strigat a p r t o r i l o r s d e s c h i d p o r i l e
când
au
oame
nii
lui
pe
garnizoana
e p e cu
i lui
î n t r e a g
a c e a s t p r a d
o m e n e a s c ,
sute, mii
s-a luat
calea n t o a r s c t r e T â r g o v i t e .
acolo
se afla
acum o u r i a p d u r e
de
r s t i g n i t e ,
s-au
Chipuri de
pe pere
 
ii m â n s t i r i i
Humor
Bucovina) de m e t e r i i
moldoveni la
b n u i n d u - l p
de
p r
4
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 44/101
sultanului cu
e a p

c l i i ; t o i turcii.
cu
în
lui Hamz
în

gemetele îngrozitoa
d a c
era s t r i g t de om sau d a c
era
mchipw
a
la
Consta
tinopol
nu
u n r e
c u c e r e t e toate c e t i l e
t u r c e t i de-a lungul
fluviului â n la mare,
p r
t i n d
t r g â n d în e a p t o a t
turcim
din
întregul i n u t . m u l u m i t de
i s p r a v
îi
de c t r e
o menii
Vlad e p e
T r e c u s e r a p t e s p r e z e c e ni de când
Giurgiul m i
în
mân t a t l u i s u
Vlad Dracul
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 45/101
de
izbânda
p s t r a t .
E d a t a t 11 februarie 1462 î n i r
n u m r u l o menilor
u c i i :
3
nu
cei
care
au
pierit
N i t e
povestiri p s t r a t e p î n la
noi
au
c r e t i n i i
de pe acolo
m u l i
au fost t r m u t a , . dincolo de
D u n r e , a d i c
în M
c se
t r m
(Cavalerul
s
a d p o s t e a s c d o u s p r e z e c e
mii
de c r e t i n i din a r a
b u l g r e a s c ,
cu
din 1445   de care v-am
vorbit. Cu
ani mai
Mihai Viteazul a
s t r m u t a t a i s p r e z e c e
mii
gari
ei
R o m â n e a s c . )
Acum, în x p e d i i a
d e s c r i s
mai
sus
cei a r i
prin case erau t o i turci
d a c în
i u r e u l n v a l n i c
de p r a d si
pârjol
oamenii
lui e p e
au c u t
întotdeauna i s t i n c i a între
cine
era
tu
rc
Ianuarie-febr
tr
m c e l cumpli
turcimea din
o r d u 1 ~ u l g a r
8/20/2019 De la Vlad Tepes la Dracula Vampirul
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 46/101
a r m a t
î n f r i c o t o a r e
P r e v z â n d sultanul avea v i n cu
s t r a n i c a
lui
a
fierbinte
de
a
se p r e g t i s - i
v i n
ajutor cu t o a t puterea regatului u
gar, zicându-i de fiecare d a t
c
numai pentru
r i o a r a lui
pentru
regatul Ungariei, care, d a c ar
c d e a a r a R o m â n e a s c
în

mare primejdie.
Ba chiar
t o a t c r e t i n t a t e a . D
regele
n-a
s p u n s decât cu vagi f g d u i e l i ; a
venit
p r i m v a r a a
ve
vara
nu
o
oaste u n g u r e a s c
spre
g r a n i a r i i R o m â n e t
În
a r n trimisese sultanul
solii în o a t î m p r
ca se p r e g t e a s c
oastea
acum,
a
la Adrianopol cea mai f o r m i d a b i l a r m a t cea mai mare s t r â n s de
Mehm
al II-lea d u p cea care cucerise Constantinopolul. se pusese în frunt
ei î n s u i sultanul. Cronicarul
spune
prudent
s socotim, d u p alte indicii, c trebuie s fi fost cam j
m t a t e din a c e a s t c i f r , c c i î n s u i Mehmet va
scrie
unui
su
tan tributar a pornit împotriva valahului cu o s u t cincizeci
de
mii
oameni
de
cea
a r m a t a vremii
cu
bine organizate instruite, pe când domnul
r i i R o m â n e t i
nu-i
put
opune,
în
a f a r de boierime de mica lui o t i r de
p r o f e s i o n i t i ,
dec
vreo
m
a r , r a n i
c h e m a i atunci în
gr
unde nici
n - a p u c a s e r bine
s
secere s-adune
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 47/101
colta anului.
poruncit
de la
u n r e , M a b m u d - p a a grecul, p z e a s c
vadurile
nu cumva
s
iar
s prade
a r a
b u l g r e a s c , ca în a r n .
Dar
a a , d e p i n d u - i misiunea,
a
trecut fluviul
în a r a R o m â n e a s c
cu
i-a
pe
n e a t e p t a t e , de n-a mai t i u t cum f u g î n d r t , p i e r z â n d u - i mai toa
armata. aspru l-a mustrat sultanul
s-a a e z a t
Vlad
la un vad al D u n r i i , l â n g Turnu, a d i c în f a a
Nicopolei unde se
a t e p t a t r e a c oastea sultanului,
care mai urma
de
pe
mare pe D u n r e : d o u z e c i
cinci
de
tri
s u t
vase
mai
mici.
A c e a s t f l o t v e n i t
pe
c e t i i Chilia
pe D u n r e încercând s-o ia. Era atunci o cetate
p u t e r n i c , cu
ziduri înalte
cu tunuri, era a p r a t de
o
g a r n i z o a n
u n g a r o - v a l a b ,
a d i c de tru
pe ale
când
asediau
Uciderea s t r m u t a r e a p o p u l a i e i in sudul u n r i i , pustiirea satelor in nordul
Bulgariei Dobrogea.
Pustiirea satelor
s t r m u t a r e a
sau uciderea p o p u l a i e i nu au fost
f c u t e
dintr un
cruzime sau
r z b u n a r e . Lovind Î r a n i T e p e t i a practic
  sursele
la
D u n r e . D u p a c e e a i
strategie
au fost pustiite holdele incendiate satele din jurul Sibiului B r a o v u l u i .
8/20/2019 De la Vlad Tepes la Dracula Vampirul
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 48/101
unie 1462: turcii
... t e f a n v o d al
Moldovei
Chilia
munteni unguri
cine c r e d e i o asedia
de
pe
uscat? t e f a n al Moldovei t e f a n care peste
zece ani va fi
i se
de
care papa de la Roma va zice c - i thleta
Christi, ["campionullui
p
n e d u m e r i i
- zice
chiar
î n t r i s t a i -
descoperind a c e a s t s u r p r i n z t o a r e c â r d
i e
a lui t e f a n cel Mare
cu
turcii,
care l-a
silit pe Vlad d e s p r i n d o
parte
din
oastea
p u i n ,
anun1e
un
corp
de a p t e mii de c l r e i , ca - I t r i m i t îm
potriva
prietenului
în
ani
îna
inte,
ca d o b â n d e a s c tronul Moldovei
Da. Ne e greu azi
î n e l e g e m .
Dar i a t
care este
e x p l i c a i a :
t e f a n al Moldovei
era
el,
regele
- i n e a u m o r i
ca
lia, care fusese al Moldovei p â n cu
vreo
d u p
t u r c e a s c
din secolul
al XVI-lea. Este una dintre foarte rarele imagini ale acestei
c e t d i s p r u t e .
8
Cucerttoru1)
u p o m i n i a t u r de e p o c
de la Topkapi Saray
Moldovei, c c i era de
mai mare
n s e m n t a t e pen
c o m e r u l
pe Marea
s
Polonia
Apoi va i
d a c tot
se
apropiau
turcii
i t , mai
8/20/2019 De la Vlad Tepes la Dracula Vampirul
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 49/101
r n i t la g l e z n de o ghiulea. t e f a n n-a putut cuceri Chilia
decât
împotriva turcilor. Dar
vom afla
a l t carte.
Cât despre grosul armatei t u r c e t i în frunte cu sultanul Mehmet al
II-lea, Vlad v o d n-a izbutit s - i o p r e a s c trecerea peste
u n r e
l â n g
Turnu
azi,
Turnu M g u r e l e . C c i au r e u i t s t r e a c în noapte, f r
fie a u z i i
de cei din a g r u I
românesc,
o
s u t d o u z e c i
de tunuri
( bombarde l
se
zicea
la aceste prime tunuri a r u n c t o a r e de
ghiulele)
foc ce
i
se
în
a r a n o a s t r ,
ai
n o t r i n-au putut z b i la a d p o s t u l
acestui
t o a t
armata sultanu
T â r g
o v t
Mare Maria
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 50/101
Iunie-iulie 1462:
armia tu
c e s c
î n a i n t e a z . pe
a r i ~ mare.
într-o
a r p â r j o l i t
pustie
înfruntat
acelei
Vlad
p
runcise
se p r s e a s c
toate satele,
se
astu
se
se
puteau lua, o d a t cu sacii de grân
porcii oile în
vacile
legate
caii
iar
unii,
zice cronicarul, înt
cetate n c o n j u r a t de
ape
p d u r i (poate m â n s t i r e a Snagov,
poate vech
cetate
a B u c u r e t i l o r
p o m e n i t pentru prima
a r într-un hrisov
al
1459 .
În
cea
mai m i g l o a s
p r e g t i
cum scrie cronicarul bizantin Cha1cocondylas: A c e a s t
t a b r se
spu
a
fost mai f r u m o s decât alte tabere avea mare
p r e g t i r e
în
armele echipamentul -
în
zadar, zic f i i n d c o t i r e a ,
îna
tând
în
a r pustie, nu g s e a
de
nici unele pentru hrana m u l i m i i de
o
de
furaje,
de
sau
prin islazuri z v o a i e ,
deo
p a r c
â n e u din p d u r i
oaInenii lui
de-i
t i a u sau îi f u g r e a u .
se g r b e a
sultanul j u n g la ce
tatea
de
mai
i a r b
pentru
de
mare
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 51/101
carul turc
secretarul
Divanului -
al
"guvernului"
sultanului -
soarelui
n i c
încât pe v e m i n t e l e de zale
ale gaziilor s o l d a i
turci)
într-o noapte.
l a g r rânduit ca
un
d u p fiecare corp
de a r m a t , cu alei largi
î n t r e t i n d u - s e în
unghi r p t -
mare, iar nu departe.
cort mai mare
mai
bogat:
al
sultanului - i a t , zic t c e r e a n o p i i e
d e o d a t
r u p t de
s t r i g t e s l b a t i c e , de sunete de g o a r n ,
de ropote de
p r i
d e o d a t , Vlad a t a c
t a b r a cu
a p t e mii de c l r e i ,
unii
fu
megânde. Turcii de s t r a j sunt u c i i
pe
loc
corturile
r s t u r n a t e c l c a t e
de cai
- panica îi cuprinde
pe turci. În î n v l m e a l .
la lumina t o r e l o r ,
o s t a i i
lui
e p e fac m c e l printre oameni, printre caii l e g a i , printre
animalele de
catâri,
de la sultan
c t r e
toate latu
rile taberei,
c a u z a t ori
de
mâna u m a n u l u i ori
din porunca sul
tanului. Peste
tot, sunau t r â m b i e l e
b t e a u
tobele
î n t r â t a t . i
turcii
erau d i s c i p l i n a i viteji.
Ceasuri
f r e s c de
la m n s l i r e a M o l d o \ r i a
detaliu
V1ad e p e
î n d r z n e t e
atace într-o
n
t a b r a t u r c e a
în n d e j d e a d
surprinde
pe
sultan
în
cor
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 52/101
Vlad o d cu ai
lui
aju
5
iscoade de
ale lui î n 1 b r c a i
ca
turc
r e c u n o a s c a e z a r e a taberei unele povestiri zic chiar Vlad î n s u i
î m b r c a s e t u r c e t e p t r u n s e s e
în
în
r e c u n o a t e r e , dar lucru
greu
stare
î n d e p l i n e a s c
as
menea misiune f r r i t e c d chiar el domnul r i i cap al oast
în
mâinile
d u m a n u l u i . A ajuns din r e e a l
la
cortul
marelui-vizir
aco
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 53/101
de
A l t c a u z
a
relativului
insucces
al
t a a m e n t
care
din
latura
nu
ar
i
avut
a c e e a i î n d r z n e a l
vitejie
ca
e t a a m e n t u l
condus de Vlad o d în e r s o a n i ,
f a de
puternica
r e z i s t e n a turcilor, s-ar i retras. Cronicarul nu ne
spune care va i fost soarta
acelui c p i t a n pe
u r m ...
de
au
luat-o în g o n c t r e
munte.
u r c e a s c chemându-i
pe viziri, p a a l e pe t o i c o m a n d a n i i a poruncit
se
cavaleria
spahiilor 
în
s - I
u r m r e a s c
pe
ghiaur •• . De asemeni ,
prins
români s-ar i dat t l i e
mare, în
oamenii lui
Vlad a l i o mie l u a i pri
zonieri t i a i , t o i în f a a sultanului. Asta e versi
unea u r c e a s c a u r m r i i atacului de
noapte.
Dar
mai
târziu,
un
care
t o v a r i de-ai
lui
Vlad
la
acea
s t r a n i c
t l i e , r a p o r t e a z lucrurile altfel: Dracul, d u p ce a
provocat un m c e l
de
necrezut, f r a pierde într-o
ciocnire atât de mare pe m u l i dintre ai dintre
care
t o t u i foarte m u l i
au
fost
r n i i , a
p r s i t t a b r a
d u m n înainte de zorii zilei s-a reîntors
în a c e i a i
m u n i f r
ca cineva i n d r z n e a s c a l
u r m r i
într -atât le
d d u s e de f u r c
vârâse groaza
cine credem?
Spaima a
pus s t p î n i r e
pe sultan
în
f a a î n d r z n e l i i
lui
Vlad
de
r i j .
N o p i l e t a b r a era
n c o n j u r a t
de a n u r i de r u i
în p m â n t atât
de mult
nocturn
al s t r a n i c u l u i voievod. Armia
t u r c e a s c
a
ajuns
în
Târ
g o v i t e . G s e t e o r a u l gol - doar n i t e tunari
pe
încolo
p r e a

.. Necredincios (nume dat
de t
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 54/101
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 55/101
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 56/101
sultanul p r s e t e
grabnic
a r a
R o m â n e a s c pe la
B r i l a , dar l a s la
marginile
pe
îl
pe
Vlad
Cur.tii d o m n e t i de
la T â r g o v i t e . prima u m t a t e
a
dinaintea
r e s t a u r r i i Turnului Chindiei din vrem
domnitorului Gheorghe Bibescu 1846)
De-acolo, sultanul o t r t e
nu-l mai
u r m r e a s c pe Vlad, ci s p
r s e a s c cât mai repede a c e a s t
a r cu
oameni c u m p l i i
p m â n t
pusti
Dar
n-o
muri
oam
la
de
fapt,
oastea
lui
a
p
tut -
cel
a a
pretind
cronicile
t u r c e t i - mai f a c p r a d
m u l i m e
de vite. Dar
t u r c e t i e oastea
sultanu
o t i l e
domnitorului
chiar
de Vlad în p e r s o a n
care alergase
Moldovei -
cu
t e f a n
t e f a n
cel Mare -
B r i l a ,
în acea
i a r
m u l i , de-o parte, de alta. s-a g r b i t
sultanul
t r e a c D u n r e a
la B r i l a s-a
întors
uluilit în î m p r i a lui.
Dar
acolo,
la
a
cum s-ar
cu
întârziere
pe
fratele
mai
Frumos,
care-i era priete
i-a dat o s t r a j de patru mii de oameni. Bine socotise
sultanul:
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 57/101
r e u i s e cu f o r a a r m a t îi va r e u i
prin
C c i , pe
când Vlad
v o d se i n e a la poalele C a r p a i l o r
ca s - I g r b e a s c
pe
Matei
Craiul
în
ajutor,
boierii,
mai
întâi
Radu
gura lui ce propune
i soarta
r i i d a c ar face
pace cu
cum închipuie
puite în f o r m , dar probabil foarte
apropiate de a d e v r a t e l e
cuvinte, se
numesc în
istoriografie
prozopo
pee"): " B r b a i daci (români), ce
cre
asupra o a s t r
în viitor? Au nu t i i î m p r a t u l (sul
tanul)
ce
asupra v o a s t r
o t i l e î m p r a t u l u i , pustiind a r a ,
o fim d e s p u i a i de
orice ne-a mai
De ce
v f a c e i prieteni
î m p r a t u l u i ?
v e i
în
doar
c acuma n-a mai m a s nici un
ca
de
v i t . toate aceste s u f e r i n e
grele l e - a i avut
de
îndurat
fratelui
meu,
pentru c a i i n u t
cu
acest
om
a
adus
mare
R o m â n e t i ) ,
precum n-am mai
pe p m â n t .
În u i n e s p t m â n i ,
mai
i n e a în
mâinile ei avu
i a r i i i
cetele de o t e n i ,
s-a
l s a t c o n v i n s de argumentele lui
Radu
i ,
încrezându-se în
g d u i e l i l e
f c u t e
de
sultan
prin
el au
pornit cu t o i i s - I
alunge pe Vlad;
zând,
Vlad e p e , d u p câteva t l i i
pierdute de mica
ce-i
7
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 58/101
S t m j u d e c m
î m p r e u n fapta
boierilor care-l
pe
Vlad
a-l
ridica
la
domnie
pe
8
c r e d i n c i o a s , a trecut C a r p a i i ,
crezând
se
va
putea
întoarce
acolo, ce s-a
întâmplat e aproa
p a u z , un p
pas în drumul nostru plin de
n e a t e p t a t e n e o b i n u i t e
î n t â m p l r i .
Vre
s t m la sfat m p r e u n , eu v spun, ca la o e z t o a r e - de acu
am
impresia
ne c u n o a t e n 1 - ce
nedumeriri
r i i d u p
ce au lu
a l t u r i
de Vlad v o d e p e , î p r s e s c i - l aduc în scaun
pe
acestuia,
mai târziu, în
împotriva
boierilor;
îi
fac t r d t o r i , m i e i , v â n d u
..
care vor
întotdeau
reziste, lupte v i t e j e t e orice s-ar
întâmpla.
scris
atunci
când
Uniunea S o v i e t i c , în
iunie
de ore, Basarabia
r e z i s t m , oricare ar
i
fost u r m r i l e . Am spus am
scris
mea,
am
când, în primul
mondial,
ca
în
între
de
o parte r e v o l u i a
b o l e v i c de
c e a l a l t
parte,
am
se
nat, în 1918 o pace s e p a r a t d e z a s t r u o a s ) cu Germania Austro-Ungar
A a instinctiv, i
mai
curând
de
p â n la
moarte decât
a celui
a plecat capul. .. Dar
i a t r e t r i n d
luni de zile,
p ntru voi
acei ani î n c r â n c e n a i ai domniei lui Vlad e p e
cercetând din
as
pra acelor î n t â m p l r i extraordinare, atât de greu de l m u r i t de
î n e l e
am
v z u t
d e o d a t lucrurile p a r c cu a l i
ochi.
zice
Caragiale:
nu
cumva
în acele
î m p r e j u r r i ,
i
fost
mai
dreptate de partea lui
lui
Vlad
8/20/2019 De la Vlad Tepes la Dracula Vampirul
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 59/101
î n c e r c m ne închipuim
cum
parte despre a c e a s t categorie
s o c i a l ,
despre
a c e a s t i n s t i t u i e a n1arilor
boieri:
ei
existau
n e a s c
înainte chiar ca
aceasta se i
voievod
în
fruntea
ei.
Erau
s t p â n i t o r i
de imense întinderi de
de
cete de r a n i o t e n i , l i se zicea cneji, sau voievozi, sau mai-mari ai r i i
apoi
boieri vezi Cum s-a n s c u t poporul român . Ei,
d u p
voievod
peste
cu
î m p r i t
între voievod
nu
i n e a s e a m
nicicum
de
în
d r i t u i i s - I r s t o a r n e s - I î n l o c u i a s c
cu
lui,
a
anului
462
singur împotriva celei mai mari
m p r i i
din lumea de atunci.
de ajutorul
de
D u n r e ,
nu mai era nici o putere c r e t i n . Imperiul bizantin fusese des
f i i n a t
cu
â i v a ani înainte; Grecia, Bulgaria, Serbia, p r e f c u t e în a a l â c u r i ,
cu
t o a t boierimea lor i m i c i t
sau f u g i t
sau t r e c u t la legea lui
Mahomed.
Acum,
ca leii, tot
în ajutorul
regelui Matei
se
urnise
la
tare
se
de
dincoace de
C a r p a i . F r a i i moldoveni,
în loc
în
din
partea l e i l o r polonilor) nici
v o r b - ei voiau pace cu turcul, lupta lor e î m p c a t era mereu cu nem
i i
Prusia.
Acum.
a r a era o a t p u s t i i t p â r j o l i t
oamenii s c u n i prin
codri
mai
toate
pierite
de turci.
d a c duceau
r z b o i u l mai departe, cum
voia
se
va
sultanul
cu oaste mai
î n f r i c o t o a r e mica lor a r va
fi p r e f c u t în p a a l â c ?
i i t
fratele
mai
c e l l a l t
D r c u l e a .
Radu,
nu
mai
f a c p a a l â c din a r a R o m â n e a s c . ci s - i
dea
domnia. Iar o n d i i i l e
9
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 60/101
din centrul
În
a
doua
u m t a t e a secolului al XV lea
o
K
le
oarecum
blânde,
erau
ca
la
domniei
marelu
Mircea
v o d : r e n u n e la c e t i l e de la D u n r e
B r i l a Giurgiu, Turnu
(care tot
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 61/101
rest, a r a î i p s t r a t o a t rânduiala ei voievodul, boierii biserica,
turcii
neavând voie se aseze în t a r si
s - s i a i b
moscheile si muezinii si ca-
, , .
Nu
era oare aceasta o t r â r e a cea mai cuminte, cea mai n e l e a p t ?
Dar
seama
la paradoxul s i t u a i e i la c i u d e n i a lucrului: de
n-ar i fost fantasticul r z b o i dus de Vlad e p e , nici
târguI
ce
intervenea
se
temea
tot
atât de s t r a n i c împotrivire
a
valahilor
cu
Vlad
în
frunte
s-a
resemnat
sultanul
la a c e a s t pace de
compromis ;
i
zis
turcul: cu nebunii t i a de valahi, mai bine nu le mai c l c m a r a ,
ne
u l u m i m
cu u m t a t e de s u r .
s-au
o t r â t nu mai încerce
s c u c e r e a s c a c e a s t a r s-o anexeze
teritoriilor
de
lege
ci
s-o
lase n e s c h i m b a t ,
î n s c â r m u i t de un prieten credincios.
r i l e
române în
a
secolului
al
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 62/101
6
Aceasta a fost, timp de câteva veacuri, dilema în care s-a b t u t cla
n o a s t r c o n d u c t o a r e în
Evul
îndestul
de r i l e c r e t i
mai
puternice,
îm
de
d i p l o m a t i c supunere.
Uneori,
a c e a s t a l t e r n a n av
loc
sub
domnie,
cum
s-a
întâmplat
cu
Mircea
cel
Vlad
Dracul. Acum, aveam rivalitatea dintre doi f r a i : Vlad
r
v r t i t u l Radu supusul. Boierii aleg când
pe unul,
când
pe
c e l l a l t d u p
cum li
binele
r i i Mai târziu, peste d o u g e n e r a i i , vo
avea o s i t u a i e a s e m n t o a r e
când, în 1522, d u p
moartea
a v
care
a c l d i t m â n s t i r e a de la Curtea de r g e
turcii,
Magnificul,
au
vrut s n u m e a s c un
domnitor turc în Muntenia
lui
Radu
de
ginerele
turcilor, p â n
când
sultanul
a

dul de a pune un turc în scaunul de la â r g o v i t e , a propus un alt dom
din neamul basarabesc - atunci boierii l-au acceptat. Cu î n c d o u g
n e r a i i
mai
târziu,
î
boie
în frunte cu f r a i i B u z e t i care î n d r z n e t e ultima mare
încercare
a r i l o r noastre
de sub s t p â n i r e a
t u r c e a s c - dar
care va
i
chi
z u i t pe plan politic, prin a l i a n
cu
Transilvania,
c
î m p r a t u l Habsburg de
la
Praga, nu n e b u n e t e
cum
Vlad e p e
A a
d u p
una dintre cele mai dramatice î n c l e t r i pe care le-a
r i t
a r a Rom
n e a s c , se h o t r s c s - I p r s e a s c
pe
Vlad v o d e p e
se
î n t o a r
împotriva lui a l t u r i de Radu cel Frumos. S
i intrat
lor
spaima, a d e v r a t a teroare pe care a r s p â n d i t - o neasemuita
cruzime
a
l
jurul
lui,
de toanele lui
n e c r u t o a r e . T o
se
puteau
lor
voievod,
se
t r e z e a s c ei a p u c a i
de
c l i i
lui t r a i pe loc în e
p , f r j u d e c a t f r m i l . Neîndoielnic, o asemenea s p a i m trebuie
i
fost
Morala
acestei
p o v e t i e nu p o i n a t e dragoste t r a i n i c t o v r
prin teroare.
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 63/101
4 Ce i se î n t â m p l lui Vlad e p e când trece
C a r p a i i
în
Ardeal ca s - i u n e a s c
mica
ostire
i s-a întâmplat lui Vlad e p e
când
ca - I
î n t â l n e a s c
pe
Matei
n c r e d i n a t
Matei îl va primi ca
pe
,
dovedise
d d u s e
în c s t o r i e o
s o r
(Unele surse zic n-ar i
fost chiar o s o r a lui, ci doar o
r u d .
era e r i o a r
d u p obiceiul feudal aceasta era cea mai v d i t d o v a d din partea regelui
Vlad
îi
era
nu
numai
vasal,
ci
de
sânge.)
se u n e t e a a d a r mica o t i r e ce
i-a
r m a s lui e p e
cu marea
în
sudul
cu
mare î n c e t i n e a l în trei luni.
s t t u r Vlad craiul î m p r e u n
la
de
cinci s p t m â n i .
U r m e a z -
suntem
Vlad cu
contingent
ungar în a v a n g a r d în Muntenia, regele trebuind
v i n apoi cu grosul
armatei.
d u p ce
trecuse acea v a n g a r d de
castelul
în
Craiului,
se î n t â m p l ceva de necrezut: oamenii regelui, c o n d u i
de
de-al lui Matei
sau
î m p r t i e oamenii i - l
aduc
de
r s t u r n a r e ?
Lucrul a fost atât de n e a t e p t a t de
s u r p r i n z t o r
încât nici azi nu
pe
deplin
s c h i m b r i
de atitudine
a regelui f a de Vlad. P â n biograful oficial al
lui
c r t u r a r italian Antonio
Bonfini
domnia - scrie
u r m t o a r e l e : "Regele,
pornind
într-acolo spre a r a R o m â n e a s c u t i u
din ce
c a u z
c c i aceasta n i m n u i nu i a
fost
l-a luat
d u p
regelui.
în captivitate
în Un
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 64/101
1 E clar c d a c el ar i avut a c e e a i r â v n ca t l s u Iancu de
H
nedoara
de a î n d e p r t a pericolul turcesc ar i pornit mai repede în ajuto
lui
când acesta
s-a
g s i t î n c l e t a t în
lupta cu
temutul
sult
Mehmet al II-lea. Dar am v z u t ce încet a înaintat el cu
armata
lui
sp
a r a R o m â n e a s c
i-au trebuit
trei luni
drumul
de
la Buda
B r a o v în chiar vremea când muntenii luptau singuri împotriva turcil
S-ar zice c
ar i
c u t a t orice pretext ca s nu f a c pasul h o t r â t o r
se afle f a în f a cu
armata
sultanului.
elIa B r a o v cu
Vlad
a
ve
o
din
Viena, care se
r s c u l a s e r
împotriva î m p r a t u l
Frederic
al III-lea î n c h i s e s e r
în
v i n
s - i ajute s - I î n v i n g pe
Frede
"
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 65/101
Vlad
trece
redobândi tronul.
s
c r e d i n c i o i i
cu
la întoarcere de un corp de oaste din
armata
de cehul Jan Jiskra .
r e c â t i g e
tronul.
c e t i i
O r a i a din m u n i i
Piatra Craiului Vlad e p e este capturat
d u p
o
s c u r t l u p t
de oamenii lui
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 66/101
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 67/101
Matei Co
rvin a
doi
B t r â n , unul dintre cei mai
mari
s-a t i u t î n s
mai
departe
carul Commines sfetnic de tai
n
al
Xl-lea
î n u m e t e valah în
memoriile lui.
c u l t u r , va atrage la
curtea lui a r t i t i î n v a i din
Apus
în
atunci la marele avânt
cultural al R e n a t e r i i italie
ne.
f a s t u o a s a
c l d i t
cas
tele c e t i castelul de la
Hunedoara
în
forma
lui
în
mare
din vremea
c
e n t r a l ,
c c i
mai pe unguri a e z a i
majoritar
în
azi la
noniei
cu stema sa - corbul {corvus} cu inel în cioc
- a f l a t
la
7
http://slidepdf.com/reader/full/de-la-vlad-tepes-la-dracula-vampirul 68/101
s t p â n i t
un timp
azi parte d
Cehia); la sud , regele Ungariei era rege al C r o a i e i apoi mai s t p â n
Slovenia j u m t a t e a de nord a Serbiei. În fine , în regiuni locuite majori
de români avea
Banatul, C r i a n a ,
M a r a m u r e u l
Transilvania.
din asemenea p o z i i e regele
Ungariei î n e l e g e a
v o r b e a s c
de
otoman
, cu
regele
cu î m p r a t u l .
S facem acum m p r e u n
p u i n
psihologie: t i i ce î n s e a m n cuvânt
parvenit ? Parvenitul,
în special în s o c i e t i l e cu s t r u c t u r
a r i s t o c r a t i c
e
un
om
într-un mediu social
re
i t p t r u n d
în
cea mai î n a l t societate; întrucât acolo lumea î
p
sus,
el î n c e a r c
s - i î n t r e a c
pe
luxo
a f i â n d u - i
ostentativ
cultura
manierele.
Cei
mai
vec
din
acea
de parvenit
a d i
unul care a parvenit din alt mediu în mediul lor. Acest fenomen poate av
loc
în
cea
mai
s o c i a l în lumea marilor
s t p â n i t o r i
re
î m p r a i . Când apare o n o u dinastie într-o a r , regii vecini, o vrem
se
vor
adesea s u p u
care ar
n o b l e e . Iar nou