Darul literelor - Clasa pregatitoare - Caiet literelor - Clasa pregatitoare - Caiet.pdf¢ ...

download Darul literelor - Clasa pregatitoare - Caiet literelor - Clasa pregatitoare - Caiet.pdf¢  {ffi* A sosit

of 7

 • date post

  11-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  365
 • download

  33

Embed Size (px)

Transcript of Darul literelor - Clasa pregatitoare - Caiet literelor - Clasa pregatitoare - Caiet.pdf¢ ...

 • DARUL LITERELOR caiet de. scnere P

  pRecAntonnt

  5iNAPSi5.

 • CUPRINS

  Drumulcdtre gcoalS Exercitii grafice

  Te regisim cu bine, gcoalS ! ExerciIii grafice ..................rr.. Cufiragulcu povegti Exercitii grafice

  A sosit toamna Literele de tipar AlbS-ca-zipada Sunetula. Literele a giA Povestea Miaunicdi Sunetul m. Literele m gi M Ursul pdcilit de vulpe Sunetul u. Literele u gi U Cioc!cioc!cioc! Sunetul n. Literele n gi N Prieteniimei Sunetul i. Literele igi I ........... ElefintelulEmil Sunetule. Literele e 5i E........ Ce ag vrea si devin Sunetul r. Literele r5i R.........

  Si ocrotim pidurea ! Sunetulc. Literele c giC........ La bunici Sunetulo. Literele o giO

  Familia mea Sunetuld. Literele 5 SiA Bulgirag-de-nea SunetuJ l. Literele I 5i 1.......... Sirbitoride iarni Sunetuls. Literele s 9iS......... Hai la joaci afari ! Sunetul v. Literele v giV

  Poveste de iarnd Sunetulg. Literele $ SiS.........

  CdlStoriein univers Sunetult. Literele t 9iT......... Planeta Pdm6nt Sunetul p. Literele p Si P Dinozaurii Sunetuld. Literele d gi D Oceanulinghe{at Sunetul i. Literele i gi i.......... Primivara in tara mea Sunetul6. Literele 6 SiA Bubu bondarul Sunetul b. Literele b gi B La mulli ani! Sunetult. Literele t $iT......... Florile Sunetul g. Literele g Si G Albinuta Hirnicuta

  28

  Sunetul h. Literele h gi H ....... 31 Furnicuta Fifi Sunetul f. Literele f gi F ............................ 32

  Jocuride copii Sunetulj. Literelej SiJ ............................. 33 impirSlia verii Su netu I z. Literele z gi7 ........................... 34

  Fluierul fermecat Sunetulx. Literele x gi X .......................... 35 UrsuletulKoala Sunetul k. Literele kgi K.......................... 36

  Ne plac desenele animate Sunetulq. Literele q SiQ ...... 37 Sunetul w. Literele w gi W .... 38 Sunetul y. Literele y $iY.......................... 39 Am invdlat tot a lfa betu I ! ......,................ 40 Ne jucdm cu literele .............. 43 Scriem propozilii ................... 47

  23

  24

  25

  26

  27

  10

  1,r

  12

  13

  t4

  15

  16

  L7

  18

  19

  21.

  4

  22

 • Drumul citre gcoald Exercilii' grafice

  AflS drumul IuiOmidel cdtre scoalS

 • Te regisim cu bine, gcoalel Exercifii grafice

  ---.

 • Cufdrragul cu povegti Exercilii grafice

  ,.:i .!i a1 ii

  :i :i

  :..: i..t !.i .l .t: .1'

 • {ffi*

  A sosit toamna Literele de tipar

  coloreazd cu galben spaliilein care sunt scrise litere gi cu albastru spaf iile cu cifre. Den u megte obiectu I ga I ben. Cu ce I ite ri incepe?

 • Albe-ca-zepada Sunetul a.

  Ajut-o pe Albd-ca-zdpada sd coloreze albinuta.

  O Albd-co-zdpodo a fdcut primul model. cohtinui tu !

  o Literele a gi A

  O Unegte numerele de la 1 la 10. Ce literi descoperi?

  9 10)----

  ,r, \, ir \ .r',., ,t,, .rt

  t. .r,

  t, ..

  ti i i i '1 i 'r j \

  ,,.....,! j....",i ,,i I, ,. 1"'. -,,i l ri I.. .ri l.. ;1.:i ,1 r'. ,l I'. jl ..' i ., i \ r'

  .l I' r, ., I, i'i,r rlJi i,' !,j 1 j .,

  .,tt, .r',, ,t i, ,'tr .t , t'\, ..

  t,, ,t

  t\ tt 1r r'tr ,t i

  .;...".i r....i .l. :l' ,,...:. t .".n :... .l i- ...i i: lr. i.- .:r. i:..':i r: - .i

  .llr,tt

  ,€il r: li L.i i.i ,-.i ...t {.:i -j i..i ,..-i ll i..i il ......r ."'."", :'.'.':, ...-.; ......r ...-.r ...-..i :.....; ...-..1 :"'.'..\ .'.-., .'..,", .....i :1...1

  - -

  A; : -':i -i\--;ik;- A ,", .,-r .'-r a ." \ .'-1 t\ i-...i 'h , \ :: \ r: .: r: \ /1 e.'tr i.i,'t\ i..i i

  ''".. i.:i '/'\ l..i -'i'\ i,..j it t\

  9