Daruim Lumina si Iubire pentru vindecarea sufletului si a trupului de Valeriu Popa

of 160

 • date post

  15-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  368
 • download

  12

Embed Size (px)

description

Daruim Lumina si Iubire pentru vindecarea sufletului si a trupului de Valeriu Popa

Transcript of Daruim Lumina si Iubire pentru vindecarea sufletului si a trupului de Valeriu Popa

 • D~RUIM LUMIN~ {I IUBIRE

  PENTRU VINDECAREASUFLETULUI {I A TRUPULUI

  BUCURE{TI - 2002

  1

 • Foto coperta: Valeriu Popa [i Raluca DumitracheDesign coperta: Tipar: Tipografia Everest 2001Culegere text: Spectrum Media & Advertising

  Edi]ie PrincepsTiraj: 1200 exemplare

  Toate drepturile rezervate Aceast` carte nu poate fi reprodus` sub nici o form`, par]ial sau total f`r` acceptul scris prealabil al

  d-lui Cezar Dumitrache - produc`tor exclusiv -

  ISBN: 973-0-02851-6

  2

 • MOTTO

  }ine]i minte!Tot ceea ce facem, de la gnd,

  privire, gest, vorb`, fapt`, se \nre-gistreaz` undeva, \n finitul care ne \ncon-joar`, [i cnd plec`m din via]` ne \ntl-nim cu noi, fiind direct r`spunz`tori pen-tru tot ce am f`cut.

  VALERIU POPA

  3

 • 4

 • MAI |NTI A FOST

  CUVNTUL

  5

 • 6

 • Cuvnt omagial

  Acest volum omagial este \nchinat celei ce a fost \n aceast` via]`lumina sufletului meu, so]ia mea, Raluca Dumitrache (Veveri]a - Veve),fiin]` de o puritate moral`, o distinc]ie, o delicate]e [i o fine]e de excep]ie,cum numai un spirit de \nalt` evolu]ie poate fi.

  Prin Voin]a Divin` \n ianuarie 2003, se \mpline[te un an de cndVeve a devenit o veveri]` de lumin` printre cei iubi]i de Dumnezeu.

  Mi-e dor de tine Veve, mi-e tare dor de tine, A[a un dor cuvintele nu-l pot cuprinde .....

  Fie cu voia Domnului ca dorul arz`tor din sufletul meu s` ia formabucuriei [i armoniei , a bucuriei de a te [tii eliberat`.

  {i mntuit` de suferin]` s` te \nal]i ct mai sus \n |mp`r`]iaCerului.

  Vreau s` fi fericit` acolo sus, Vreau s` fi \nconjurat` de muzica celest` care-]i place, Vreau s` fi iubit` [i ocrotit`, Vreau s` fi pre]uit` pentru ceea ce e[ti.

  Nu te voi putea uita niciodat`, [i nici nu doresc s` te uit vreodat`,iar amintirea ta plin` de dragoste o voi purta cu mine \n ve[nicie.

  Sper din tot sufletul [i din toat` inima ca bunul Dumnezeu s` ned`ruiasc` bucuria rentlnirii.

  CEZAR DUMITRACHE

  7

 • S` ne rug`m:

  Iubirea [i Lumina Divin`S` te \nconjoare ve[nicVeveri]` de Lumin`.

  Amin.

  Tu, Puterea Iubirii, Spiritul |n]elepciunii,Al c`rui suflu dai, [i care reiei totul ce ai creat,Puternic` |n]elepciune, Coboar` mila Ta asupra lui Veveri]a-Veve,{i ajut-o prin subalternii T`i,|n numele Sfintei Treimi,S` evolueze \nv`luit` de Lumina Ta Divin`,|n planul corespunz`tor evolu]iei sale spirituale,C`ci numai Tu e[ti Unicul Creator [i Unicul Salvator.

  Amin.

  8

 • Cuvnt despre finan]are

  Aceast` carte omagial` scris` [i conceput` \n ideea de \ntrajutorarea semenilor, a fost finan]at` integral din contul personal al celei ce a fostRaluca Dumitrache (Veveri]a-Veve), [i este un dar de lumin` [i iubire pecare ea ni-l face de acolo din \naltul Cerului, al`turi [i sub \ndrumareamarelui Spirit de Lumin` - Valeriu Popa -.

  Iubirea [i Lumina Divin` S`-i \nconjoare ve[nic.

  Amin.

  9

 • 10

 • CUVNT DESPRE VALERIU POPA

  |ntreb`rile nelini[titoare de unde venim?, cine suntem? [i \ncotrone ducem n-au \ncetat s` str`bat` genera]iile una dup` alta. |nc` din tim-puri antice omul s-a aplecat plin de interes asupra tainelor lumii. |n anti-chitate, cei dota]i cu o inteligen]` ascu]it` [i capacit`]i native, se orn-duiau sub conducerea unui mare preot cunosc`tor, exersat al tainelornaturii [i cu \ndemnare \n cuno[tin]e oculte. Zeci de ani, ace[tia seinstruiau \n locuri retrase \n mijlocul naturii practicnd cu ri-gurozitateritualuri de cur`]ire trupeasc` [i sufleteasc`. |n mijlocul materiei pip`ibileconcrete \[i dezvoltau capacit`]ile prin care deslu[eau codurile [i sem-nalele trimise de lumea invizibil`. Numai \n momentul \n care discipolulrespectiv reu[ea s` comande sim]urile [i dorin]ele sale, s` resping` influ-en]ele nefaste ale unor contacte sociale, \n aceast` faz`, dotat cucuno[tin]ele [tiin]ifice apar]innd tuturor domeniilor cercetate atunci [iposednd virtutea de a fi lucid, discipolul devenea el \nsu[i o Lumin`.

  |ntreb`rile privitoare la OM, la sensul vie]ii, la na[tereaUniversului au c`p`tat noi r`spunsuri prin intermediul celui care a fostOMUL Valeriu Popa.

  A fost un semen [i contemporan al nostru, n`scut pe 4 iunie 1924,jude]ul Dolj.

  A fost un copil care adesea \i \ncurca pe cei mari cu \ntreb`ri maideosebite \nc` de la vrsta de 3-4 ani: de ce e paznic la vie?, de ce earmata, cnd zici cuvntul OM; cine este omul, de unde vine, [i undemerge?.

  C`ut`rile pentru a doua parte a corpului uman - partea energetic` -au \nceput s`-i preocupe tot din fraged` copil`rie. La vrsta de 7 ani led`dea copiilor, prietenilor lui de joac` s` mannce dovleac spunndu-lec` este pepene, ace[tia mncndu-l cu nesa] chiar cu coaj` cu tot. Maitrziu, la liceu cnd diver[i colegi se \mboln`veau l` f`cea frec]ii(masaje) dup` care ei spuneau c` se simt foarte bine. {i-a fixat \n mintetot felul de de ce - uri \n c`ut`rile sale de mai trziu.

  |n anul II de facultate a luat cuno[tin]` cu o femeie - medium, care\n stare de trans` i-a spus: A ! Cine a venit \n casa noastr`! Tu [tii sauvei [ti ce se \ntmpl` cu mine \n anii care urmeaz`. |nc` un de ce.

  Apoi pe la 23 de ani, a aflat de lucrarea Din tainele vie]ii [i ale

  11

 • Universului - autor Scarlat Demetrescu, \n care erau relatate foarte multer`spunsuri pe care oamenii de [tiin]` le-au c`utat din totdeauna.Explica]iile date [tiin]ific unor fenomene necunoscute \nc`, i-au dat posi-bilitatea ca att pe linie profesional` ct [i psihic s` se dezvolte putnd\n]elege cu mai mult` u[urin]` multe fenomene a[a - zis paranormale.

  A ajuns s` intre \n corpul uman printr-o gndire inginereasc`plecnd de la faptul c` la baza fiec`rui efect exist` [i o cauz`, con-cluzionnd astfel c` nimic nu este \ntmpl`tor, c` totul este programat decineva sau ceva pe care-l vom explica prin cunoa[tere \n anii ce vor urma.

  A crezut \ntotdeauna c` menirea lui \n via]` era de a ajuta oamenii\n suferin]` [i o f`cea gratuit cu demnitate [i modestie.

  Nu eu te vindec, tu te autovindeci, tu e[ti propriul t`u vindec`tor,eu doar te sf`tuiesc. Dac` te faci c` faci, nu sari groapa, dac` faci maimult dect \]i spun eu o s` c[tigi. A[a c` : mingea e la tine..., le spuneamereu bolnavilor.

  Avea o precizie uimitoare \n a diagnostica orice maladie, chiar [ipe cele nedetectate \nc`. Era un fel de senzor viu ce decodificainforma]iile din corpul pacientului.

  Ne-a oferit un nou mod de via]`, o alimenta]ie \n armonie cu natu-ra.

  Valeriu Popa a fost [i este \n noi [i pentru noi pentru a ne ghida. Nuavea nevoie de adulare pentru c` era adev`rul, autenticitatea [i sinceri-tatea. Via]a sa a fost mesajul s`u.

  Prezen]a sa printre noi a fost o binecuvntare. |n afar` de s`n`tateam mai \nv`]at de la dnsul s` pre]uim [i lucrurile misterioase pentru c`avea o curiozitate accentuat` pentru cercetarea [tiin]elor oculte.

  A f`cut parte din grupul intelectualilor care practicau medita]iatranscedental`. |nainte de aceea perioad` \ncepuse s` vindece boli pe caremedicina le socotea incurabile chiar dac` a fost persecutat de regimulcomunist, dat afar` de unde lucra [i r`mas pe drumuri.

  Adrian P`unescu a fost singurul care a avut curajul s`-l ajute [is`-i fac` publicitate \n revista al c`rui redactor-[ef era \n vremea respec-tiv`.

  |n ultima parte a vie]ii s-a ocupat de foarte multe [tiin]e adiacentevindec`rii naturiste [i spirituale, ca de exemplu: \nv`]`tura despre ren-carnare, [tiin]e esoterice din Tibet, telepatia, medicina holistic`, sta-bilirea diagnosticului pe baza modific`rilor din aura uman`. |ncredereaextraordinar` \n sine a fost \ntotdeauna o calitate a marilor personalit`]i.

  12

 • Aceasta l-a propulsat pe marele vindec`tor pe cele mai \nalte culmi. Era\nzestrat cu o voin]` uria[` [i neobosit` [i \ntotdeauna \[i ducea lucrareapn` la cap`t.Cerul l-a h`r`zit cu o energie colosal` care se putea obser-va att \n influen]a pe care o exercita asupra interlocutorilor sau audito-rilor, ct [i asupra pacien]ilor [i mai presus dect att, chiar [i asupra pu-blicului care niciodat` nu-l v`zuse sau auzise, ci doar aflase de la al]iidespre miraculoasele sale calit`]i de vindec`tor.

  Oferea ajutoare necondi]ionate att prietenilor ct [i pacien]ilor pecare-i trata, mai bine spus \i sf`tuia [i consulta gratis.

  Va r`mne ca un uria[ \n domeniu, chiar pe plan mondial, \n vin-decarea spiritual`. Stabilea diagnosticul pacien]ilor chiar [i de la distan]`,putnd s` spun` cnd a \nceput boala [i dac` are continuitate din ren-carn`rile precedente.

  |i mul]umim marelui OM c` ne-a \nv`]at s` tr`im \ntr-un echili-bru firesc, c` ne-a \nv`]at nutri]ia curat` [i c` ne-a \nv`]at ce are omul maide pre] - s`n`tatea - care se afl` \n minile fiec`ruia pentru c` dezechili-brele vin din propriul s`u interior.

  A plecat dintre noi la 21 mai 1997 f`r` s`-[i vad` ]elul atins, acelade l`sa \n urm` o [coal` plin` de toate \nv`]`turile sale. Consider`m c`este de datoria noastr` moral`, a celor care l-am cunoscut [i am reu[it s`\nv`]`m din [tiin]a sa, de a face public tot ceea ce cunoa[tem pentru ceice vor s` primeasc`, pentru cei ce sunt c`ut`tori pe acest drum.

  Regret`m cu to]ii c` a murit \ntr-o perioad` \n care putea s` maiaduc` mari contribu]ii la [tiin]ele vindec`rii naturiste, la [tiin]ele eso-terice care au luat un adev`rat avnt dup` anul 1989.

  Dac` am respecta toate \nv`]`turile dnsului, via]a noastr` ar fi maibun`, mai u[oar`, mai frumoas` [i mai plin` de iubire.

  SANDA {TEFAN

  13

 • Cteva cuvinte ale lui Valeriu Popa (extrase din \nregistr`ri video)

  - Din punct de vedere chimic, omul este o crea]ie a Divinului, darfizicul nu poate s` s`l`[luiasc` singur [i s` se dezvolte f`r` cea de a douaparte psihic`. Deci, acest corp uman este format din dou` elemente: fizi