Darian Evaluare Terenuri Agricole Iunie 2014

download Darian Evaluare Terenuri Agricole Iunie 2014

of 29

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Darian Evaluare Terenuri Agricole Iunie 2014

 • 8/18/2019 Darian Evaluare Terenuri Agricole Iunie 2014

  1/29

   

  400184 Cluj-Napoca: Str. Nicolae Cristea, nr. 25

  Tel/Fax: +40 264 438.033/034

  darian@darian.ro !!!.darian.ro 

  "arian "#S S.$. Nr. #e%istr&l Co'er(&l&i: )*2/55/**  Cod &nic de -nre%istrare: #20*020 Cod $N: #24 $C1 0000 000* 32 6250 anca NC#"T T#$C $N  Caital social *50.000 #N 

  4645 / 05.06.2014 

  Raport de evaluare

  terenuri agricole

  situate in extravilanul localitatilor Zerind, Misca, Socodor, Zerindul Mic, Satu Nou, vra! "ancu, #anatori, "er!ata Neagra, $udetul rad

  %roprietar& S' %R()R( '%"*+ Societate Si!pla

  Solicitant& S' %R()R( '%"*+ Societate Si!pla

  estinatar& S' %R()R( '%"*+ Societate Si!pla

  Datele, informaţiile si conţinutul prezentului raport fiind confidenţiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si nu vor fi transmise unor terţi fără acordul scris si prealabil al Societăţii Comerciale R"N RS S , al clientului S' %R()R( '%"*+ Societate Si!pla

  -  "unie 2014  

 • 8/18/2019 Darian Evaluare Terenuri Agricole Iunie 2014

  2/29

  DARIAN DRS SA Raport evaluare terenuri extravilane arabile

  DARIAN DRS SA Pagina 2  

  'tre& S' %R()R( '%"*+ Societate Si!pla

  Sti!ai do!ni, sti!ate doa!ne,

  Prezentul raport de evaluare se refera la proprietatea imobiliara „ terenuri arabile extravilane” in suprafata totala de 96!6 "a formate din parcele cu suprafete intre #,#$%!,9& "a

  Proprietatile care fac obiectul acestei evaluari sunt amplasate in partea de nord a 'udetului (rad, in extravilanul localitatilor )erind, *isca, Socodor, )erindul *ic, Satu +ou, (vram ancu, -anatori, ermata +ea.ra

  /erenurile care fac obiectul acestei evaluari au destinatie a.ricola, cea mai mare parte din aceste terenuri fiind cultivate, conform declaratiilor proprietarilor in proportie de aproximativ 901 2a momentul inspectiei s%a constatat ca accesul la parcelele de teren se face din drumuri de exploatare de pamant

  Pentru evaluarea proprietatii imobiliare descrisa mai sus, evaluatorul a avut in considerare urmatoarele ipoteze de lucru care nu se incadreaza in 3Cadrul 4eneral” al Standardelor nternationale de 5valuare

  % obiectul evaluarii a fost identificat din punct de vedere 'uridic pe baza contractelor de ac"izitie in care SCP78(478 C(P/(2 Societate Simpla are calitate de cumparator Sub acest aspect 'uridic, obiectele contractelor de vanzare%cumparare sunt mentionate atat 3la C” cat si 3la titlu de proprietate” iar SC P78(478 C(P/(2 Societate Simpla este proprietar Din informatiile clientului parcelele 3la titlu” sunt in curs de intabulare, ipoteza de lucru care sta la baza evaluarii fiind cea conform careia toate parcelele sunt 3la C” % conform informatiilor primite din partea clientului, pentru parcelele de teren aflate in extravilanul localitatii ermata +ea.ra, cu nrcad 9:;0;9,

 • 8/18/2019 Darian Evaluare Terenuri Agricole Iunie 2014

  3/29

  DARIAN DRS SA Raport evaluare terenuri extravilane arabile

  DARIAN DRS SA Pagina 3 

 • 8/18/2019 Darian Evaluare Terenuri Agricole Iunie 2014

  4/29

  DARIAN DRS SA Raport evaluare terenuri extravilane arabile

  DARIAN DRS SA Pagina 4 

  Raportul de evaluare a ost eectuat in ipotea in care datele din centraliatorul tri!is de catre client sunt adevarate, corespund cu cele de pe teren si cu cele din contractele de ac3iitie, iar parcele care sunt intaulate la '7. 8valuatorul a avut la dispoitie si a analiat contractele de ac3iitie pentru parcelele de teren arail in care S' %R()R( '%"*+ Societate Si!pla are calitate de cu!parator.

  )ona in care sunt situate terenurile este considerate o zona cu terenuri fertile, avand cate.oria de calitate intre si  Conform informatiilor detinute de evaluator, terenurile aflate in exploatarea societatii au cate.oria % de calitate 5valuatorului i%a fost pus la dispozitie de catre client un studiu al calitatii solului insa acesta a fost considerat neconcludent iar valoarea estimata tine cont de calitatea solului din zona in care sunt incadrate terenurile arabile analizate

  Proprietatea are ca vecinatati parcele de teren liber avand aceasi destinatie =a.ricol>

  n urma aplicării metodolo.iei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la valoarea de piata a proprietăţii imobiliare evaluate, ţin?nd seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este

  1.420.900 +8" ec3ivalent :2:.000 8;R7

 • 8/18/2019 Darian Evaluare Terenuri Agricole Iunie 2014

  5/29

  DARIAN DRS SA Raport evaluare terenuri extravilane arabile

  DARIAN DRS SA Pagina 5  

  ⇒  -alorile nu includ /-( ⇒  Cursul de sc"imb leu ; 5@7 considerat este de $,!9&6 78+; : 5@78

  7aportul a fost pre.ătit pe baza Standardelor nternationale de 5valuare =-S>, recomandărilor si metodolo.iei de lucru recomandate de către (+5-(7 =(sociatia +ationala a 5valuatorilor (utorizati din 7omania>

  Cu stima, D(7(+ D7S S(

 • 8/18/2019 Darian Evaluare Terenuri Agricole Iunie 2014

  6/29

  DARIAN DRS SA Raport evaluare terenuri extravilane arabile

  DARIAN DRS SA Pagina 6  

  1.1.  Certificare

  Prin prezenta, in limita cunostintelor si informatiilor detinute, certificam ca faptele prezentate in acest raport sunt adevarate si corecte De asemenea, certificam ca analizele, opiniile si concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate si conditiile limitative specifice si sunt analizele, opiniile si concluziile noastre personale, neinfluentate de nici un factor si reflecta cele mai pertinente cunostinte ale evaluatorilor

  Pentru evaluarea proprietatii imobiliare descrisa mai sus, evaluatorul a avut in considerare urmatoarele ipoteze de lucru care nu se incadreaza in “Cadrul General” al Standardelor Internationale de Evaluare:

  % obiectul evaluarii a fost identificat din punct de vedere 'uridic pe baza contractelor de ac"izitie in care SC P78(478 C(P/(2 Societate Simpla are calitate de cumparator Sub acest aspect 'uridic, obiectele contractelor de vanzare%cumparare sunt mentionate atat 3la C” cat si 3la titlu de proprietate” iar SC P78(478 C(P/(2 Societate Simpla este proprietar Din informatiile clientului parcelele 3la titlu” sunt in curs de intabulare, ipoteza de lucru care sta la baza evaluarii find cea conform careia toate parcelele sunt 3la C” % conform informatiilor primite din partea clientului, pentru parcelele de teren aflate in extravilanul localitatii ermata +ea.ra, cu nrcad 9:;0;9,

 • 8/18/2019 Darian Evaluare Terenuri Agricole Iunie 2014

  7/29

  DARIAN DRS SA Raport evaluare terenuri extravilane arabile

  DARIAN DRS SA Pagina 7  

  ';%R"NS

  1.  "N*R(;'8R8

  SC7S8(75 D5 /7(+S*/575

  ::  

  C57/C(75  6  

  2.  %R8M"Z8+8 8#+;R"" ...........................................................................................................................

 • 8/18/2019 Darian Evaluare Terenuri Agricole Iunie 2014

  8/29

  DARIAN DRS SA Raport evaluare terenuri extravilane arabile

  DARIAN DRS SA Pagina 8  

  2.  %R8M"Z8+8 8#+;R""

  #.1. Ipoteze si condi$ii limitative

  2a baza evaluării stau o serie de ipoteze Gi condiţii limitative, prezentate Hn cele ce urmează 8pinia

  evaluatorului este exprimată Hn concordanţă cu aceste ipoteze Gi concluzii, precum Gi cu celelalte aprecieri din acest raport Principalele ipoteze Gi limite de care s%a ţinut seama in elaborarea prezentului raport de evaluare sunt următoarele

  poteze speciale =dero.ari de la -S A „Cadrul 4eneral”> % obiectul evaluarii a fost identificat din punct de vedere 'uridic pe baza contractelor de ac"izitie in care SC P78(478 C(P/(2 Societate Simpla are calitate de cumparator Sub acest aspect 'uridic, obiectul contractelor de vanzare%cumparare sunt mentionate atat 3la C” cat si 3la titlu de proprietate” Din informatiile clientului parcelele 3la titlu” sunt in curs de intabulare, ipoteza de lucru care sta la baza evaluarii find cea

  conform careia toate parcelele sunt 3la C”% conform informatiilor primite din partea clientului, pentru parcelele de teren aflate in extravilanul localitatii ermata +ea.ra, cu nrcad 9:;0;9, 

  ⇒  5valuatorul nu a avut la dispozitie extrase de carte funciara si nu se cunosc eventuale ipoteci

  ⇒  

  Se presupune ca proprietatea se conformează tuturor re.lementărilor Gi restricţiilor de zonare si utilizare, inafara cazului in care a fost identificata o non%conformitate, descrisă Gi luata in considerare in prezentul raportJ

  ⇒  Presupunem că nu există nici un fel de contaminanţi Gi costul activităţilor de decontaminare nu afectează valoareaJ nu am fost i