DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

of 16 /16
DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA UMF “GR.T.POPA”IASI ANOMALII DENTARE ANOMALII DENTARE

description

ANOMALII DENTARE. DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA UMF “GR.T.POPA”IASI. ANOMALII DENTARE. CLASIFICARE  anomalii de pozi ţie  anomalii de sediu  anomalii de număr  anomalii de formă  anomalii de volum - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

Page 1: DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

DANISIA HABADisciplina de Radiologie Generala si DentaraFACULTATEA DE MEDICINA DENTARA UMF “GR.T.POPA”IASI

ANOMALII DENTAREANOMALII DENTARE

Page 2: DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

ANOMALII DENTAREANOMALII DENTARE

CLASIFICARE

anomalii de poziţie

anomalii de sediu

anomalii de număr

anomalii de formă

anomalii de volum

anomalii de structură

Page 3: DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

ANOMALII DE POZIŢIE

Dinţii erup la locul lor normal pe arcadă, dar prezintă:

• versii (înclinarea axului longitudinal al dintelui spre mezial sau distal)

• vestibulo- sau oro-poziţie

• rotaţii

- cu incidenţă mai mare la incisivii laterali superiori şi premolari.

Page 4: DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

ANOMALII DE SEDIU

• Incluzia = dinte situat în osul maxilar după perioada normală de erupţie, a cărui sac folicular nu comunică cu cavitatea orală, iar apexul este închis

• Anclavarea = dinte situat în osul maxilar după perioada normală de erupţie, a cărui sac folicular comunică cu cavitatea orală

• ectopia şi entopia = erupţia dintelui în dreptul locului său

normal de erupţie dar în afara continuităţi arcadei dentare

• heterotopia = dinte erupt într-un teritoriu anatomic

diferit (ovar, sinus maxilar, ram ascendent al mandibulei)

Page 5: DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

ANOMALII DE SEDIU

Transpoziţia = inversarea locului de erupţie a doi dinţi vecini între ei

• se întâlneşte cel mai frecvent între caninul superior şi primul premolar sau între caninul superior şi incisivul lateral

•poate fi - parţială/ totală

Page 6: DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

ANOMALII DE NUMĂR

Hiperdonţia = dinţi supranumerari = număr mai mare de dinţi

- mai frecvent grup frontal superior

- la mandibulă mai frecvent în zona premolară

- pot fi: - dinţi eumorfi (au forma şi dimensiunile celor din seria normală)

Page 7: DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

ANOMALII DE NUMĂR

- dinţi dismorfi (au volum redus şi forme atipice)

• dinţi sudaţi = fusiunea cel mai frecvent prin dentină a doi muguri dentari în momentul formării

•congrescenţa = sudarea a doi dinţi prin cement

• dens in dente

Oligodonţia = anodonţie parţială întinsă-

anodonţia terminală care cuprinde şi caninul

= anodonţie parţială subtotală- 1-3

dinţi prezenţi pe arcadă

Anodonţia totală

Page 8: DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

ANOMALII DE NUMĂRHipodonţia = reducere totală sau parţială a numărului de dinţi ca rezultat al ageneziei sau aplaziei unui mugure dentar

Hipodonţia= anodonţie parţială redusă- lipsesc mai puţin de patru dinţi consecutivi

= anodonţie parţială întinsă- lipsesc mai mult de patru dinţi consecutivi

Page 9: DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

ANOMALII DE FORMĂ

Anomalii coronare = cuspizi anormali, variaţii de formă ale şanţurilor şi crestelor marginale sau accesorii şi modificări morfologice ale coroanei dentare

Anomalii radiculare

- de număr: frecvent la premolarii superiori- rădăcini şi canale suplimentare

- de formă:- frecvent la dintii maxilari

- rădăcini divergente se unesc la apex printr -o teacă de cement

- dilaceraţii angulare - datorită unor traumatisme

Page 10: DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

ANOMALII DE FORMĂ

Anomalii radiculare

- de formă:- frecvent la dintii maxilari

- rădăcini divergente se unesc la apex printr -o teacă de cement

- dilaceraţii angulare - datorită unor traumatisme

- taurodontismul- “dinte de rumegător”

Page 11: DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

ANOMALII DE FORMĂ

Anomalii corono-radiculare:

- perle de smalţ

-evaginaţia

- invaginaţia

- geminaţia

- fisiunea

- congrescenţa

Page 12: DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

ANOMALII DE FORMĂ

Perlele de smalţ = evaginaţia epiteliului adamantin intern

-localizate la nivelul jocţiunii smalţ-cement sau în vecinătatea furcaţiei

Evaginaţia = evaginaţia epiteliului adamantin intern = cuspid ovoid în foseta centrală a dinţilor laterali

Page 13: DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

ANOMALII DE FORMĂ

Invaginaţia = evaginaţia epiteliului adamantin intern în papila dentară- “dens in dente”

Geminaţia = clivarea incompletă a unui mugure dentar în timpul morfodiferenţierii- coroană bifidă cu o rădăcină

Page 14: DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

ANOMALII DE FORMĂ

Fusiunea= unirea a doi muguri dentari (coroană/ rădăcină)

Congrescenţa = unirea a două unităţi dentare doar la nivelul cementului

Page 15: DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

ANOMALII DE VOLUM Microdonţia

- generalizată - reală (nanism dentar, cardiopatii congenitale, sindrom Turner, Down)

- relativă- dimensiunea dinţilor e corelată cu cea a maxilarelor

- localizată la unul sau mai mulţi dinţi (IL, Ms, supranumerari)Macrodonţia

- coronară - generalizată - reală (sindrom Down)

- relativă (corelat cu dimensiunea maxilarelor)

- localizată la un dinte/ o hemiarcadă

- radiculară - mai frecvent la canin

Page 16: DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA

ANOMALII DE STRUCTURĂ

Amelogeneza imperfecta

*hipomineralizare a smalţului, uneori cu hipoplazie

Dentinogeneza imperfecta

*dinţi gri-albăstrui, cu smalţ dispărut şi dentină remaniată (transmitere autosomal dominantă)Odontodisplazia

*aspect bizar al dinţilor asociat cu întârzierea sau absenţa erupţiei