Dan Cernovodeanu - Ştiinţa şi arta heraldică în România

download Dan Cernovodeanu - Ştiinţa şi arta heraldică în România

of 567

Embed Size (px)

Transcript of Dan Cernovodeanu - Ştiinţa şi arta heraldică în România

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  1/566

  L G J D K X J B S B L K G J [T \ @ @ J \ G T @ G X \ GM K X G O \ @ @ D G 'o ] X B ] @ N @ G

  k l ` t u r g s t ` ` j t ` c ` d t ` s ` k j d ` d o b p k l ` d t `www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  2/566

  T t k r j g l k p k s u p r g d b p k r t r k p r k z ` j t ` u jr g f n k j t l ` j g r n k r ` ` o k Y r ` j d ` p g t k o b r [ j ` t kk d u t g t k l k p ` d t b r u o D g r b o Y b p p l k T z g t m -` r y ` j l k d k n h r ` k 7 = ; 0 o g d k r k r k g o u ` @ b jm ` d g , p k g t u j d ` p r ` n - n ` j ` s t r u g o \ g r ` `b n j k s t ` . L ` j n u o t ` t u l ` j k g l k v g r ` g t k r k -r k z k j t g r ` g o k s t k n k ` l k s t g t g Y r ` j d ` p g t k o b rj ` t k , g u t b r u o g g o k s g j u n k g d k s t k x k n p o g rk d ` g o d g r k ` j t r u j k s t k . g r n k r ` ` o k \ ` r ` ` X b n g -k s t ` ( g d v ` o g v g o g m ` d g ) , g o k N b o l b v k o ( d g p u ok h b u r ) d ` t ` k n h o k n k o k \ r g j s ` o v g j ` k ` ( c k n k ` gg d e s ` o k u o ) s u h c b r n g l k t k j g j l g ` s d u t u o u ` .s t c k o , r k s p k d t ` v g s t k r j g g d b j t ` j u t d u g j t ` -p g l k s ` n h b o u r ` o k r k u j ` t k g o k t u t u r b r d k o b rr k ` t g l r b n c ` j k s u r b r ` , g o d ` r b r t k r ` t b r ` up g r t ` g o u j ` c ` d g t o g 7 = ; 0 v g c ` r k ` j t r k f ` tu p ` ` d u n s k s t ` k , l k - g h ` g o g 7 0 7 = . C g p t u o k v ` -k j t ` g z g ` j s ` l b r ` j t g v ` k g g d k s t k ` r k ` j t r k f ` r `p r ` n g t g ` j o ` n h g a m k r g o l ` d l k d g t r k p b p b r u ob s t r u ` j d g l ` j 7 = ; 0 .D b n p b z o t ` g m k r g o l ` d g l k p k d b p k r t d b j s t gj r k p r b l u d k r k g n k l g o ` k ` J b r n g , d g r kn g s g d b n k n b r k z k p r ` n g r k p r k z k j t g r k gk r k ` b J b r n g ) : l k H k o o ` j ` d ` j t g t ` j r b n g -k s t k l k d g t r k k o k v ` ` T d b o ` ` C ` o g r n b j ` d k l ` ju d u r k s t ` . N k l g o ` g , k n ` s g ` j ` g j u g r ` k 7 = 4 = ,t ` j k p k r k v k r s j u n k o k n b l k r j g o r g ' r ` `X B N " G J @ G d ` t s ` ` o u s t r g r k g o u `k r g o l ` d p r ` j r k u j ` r k g ` j t r - u j t r ` u j f m t ` j -` j t r - b d u j u j ` g o d g t u ` t g l ` j c r u j z k l kg u r , g s t k n k o b r d k o b r t r k ` p r ` j d ` p g t k r b n g -\ r g j s ` o v g j ` g , \ g r g X b n ` j k g s d gb o l b v g , v g l ` j l g s t c k o g s p ` r g t ` ` o k j u t r ` t k o gp b d g l k ` j t r k f p b p b r u o j b s t r u p k j t r uj ` c ` d g r k g g d k s t b r t k r ` t b r ` ` . @ j t k r z ` s g l k g c `

  u s g ` j d ` r d u o g t ` k l ` j p r ` d ` j g g o u z ` o o b r s g o kl ` r k d t k , ` n g f ` j k g g d k s t k ` n k l g o ` `g c ` f u r g t b t u s ` n g ` t ` r z ` u p k d b p k r t g h r b -r ` o b r l k p r b p g f g j l g u j ` b j ` s t g p u h o ` d g t k o g` j t r k 7 = ; 3 - 7 = ; 6 l k d g t r k p g t s ` b t u ok z g r H b o o ` g d , d b j t ` j ` j l g d k o g f ` n k s g a n b h ` -` z g t b r l k u j ` r k ` j @ j t k r ` b r u o u j u ` m b t g r u j ` dt k r ` t b r ` ` o b r d k o b r t r k ` t c ` r ` r b n ` j k s t ` l k s p ` r -` t k ` j n b l j k c ` r k s d t ` n p l k g t ` t k g v k g d u r ` .

  www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  3/566

  S g o b g r k g u j k ` ` s t b r ` ` d u g l k v G r g ts t ` ` j t ` c ` d k d b j s t g ` j ` j c t ` s g r k g b h ` k d t ` v gg c g p t k o b r , ` j ` j t k r p r k t g r k g o g r a u s t ,d b j s t ` t u ` j l g s t c k o b b f o ` j l g g d b j s t ` ` j t k `l k s ` j k g p b p b r u o u ` , g d o g s k o b r , ` j n -j u j d m ` j l k x p k r ` k j t g l k v ` g t s ` l k o u p gg n g s k o b r s ` g d b j l u d 3 t b r ` o b r .J @ D B O G K D K G [ $ K T D [X b n r ` j ` g p k l r u n u o l k s l v ` r B r ` ` d b j s d r u d r ` k `s b d ` g o ` s t k , v b o . @ . H u d u r k f t . ` , 7 0 3 = , p . 4 4 =

  www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  4/566

  L G J D K X J B S B L K G J [

  O G T D @ K J D K K \ O ' G X \M X G O L @ W [ K TK J X B [ N G J @ K

  K L @ \ [ X G T \ @ @ J \ @ C @ D G . 7 K J D @ D O B Y K L @ D GH u d g r k s t , 7 0 6 6www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  5/566

  L G J D K X J B S B L K G J [

  T \ @ @ J \ G ; 7 G X \ GM K X G O L @ D G` J X B N G J @ G

  K L @ \ [ X G T \ @ @ J \ @ C @ D G $ 7 K J D @ D O B Y K L @ D GH u d u r q l , 7 0 6 6www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  6/566

  X k c k r k j t ` s t ` ` j v ` c ` d ` 1g d g l . N @ M G @ H K X Q G ,

  @ p r b c . G [ X K O @ G J T G D K X L B \ K G J [ , 7B D \ G S @ G J @ O @ K T D [ ,d b j c . u j ` v . F M . @ B J K T D [ ,

  N @ M G @ J . Y B Y K T D [ .*

  T t k n g l k p k s u p r g d b p k r t r k p r k z ` j t ` u jc r g f n k j t l ` j g r n k r ` ` o k Y r ` j d ` p g t k o b r[ j ` t k k x k d u t g t k l k p ` d t b r u oD g r b o Y b p p l k T z g t m n ` r y` j l k d k n h r ` k 7 = ; 0 o gd k r k r k g o u ` @ b jF m ` d g , p kg t u j d `p r ` n - n ` j ` s t r ug o \ g r ` `X b n ` o j k q t `*

  X k l g d t b r 1F M K B X F M K S G T @ O K*\ k m j b r k l g d t b r 1N @ X D K G J G T \ G*

  D b p k r t g s ` s u p r g d b p k r t g 1K [ F K J E K X Pwww.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  7/566

  T [ N G X

  Y r k c g f ` 6D u v ` j t ` j g ` j t k 0

  Y G X \ K G @$ \ @ @ J \ G M K X G O L @ D GD G Y @ \ B O [ O 7 . D b j s ` l k r g t ` ` f k j k r g o k g s u p r g m k r g o l ` d ` ` l ` j p u j d t u o l k v k l k r k g o t k b r ` k ` h o g z b -j u o u ` 7 4D G Y @ \ B O [ O 8 . L k s p r k l k z v b o t g r k g s t ` ` j t k ` m k r g o l ` d k ` j X b n j ` g , l k o g g p g r ` t ` k s ` p ` j e ' ` jp r k z k j t 7 6

  Y G X \ K G g @ @ - gG X \ G M K X G O L @ D GB X @ F @ J K G T @ K S B O [ \ @ G M K X G O L @ D @ @ X B N G J K T \ @ L K - G O [ J F [ O S K G D [ X @ O B XD G Y @ \ B O [ O 7 . @ j t r b l u d k r k 4 0D G Y @ \ B O [ O 8 . \ g r g X b n j k g s d ` `

  s t k n g l k s t g t < 4s t k n g l k s t g t d b n h ` j g t D u g r n k / k l ` j g s t ` d k s g u l b n j k s t ` 3 4s t k n k g t r ` h u ` t k \ r ` ` X b n j k s t ` ` j g r n b r ` g o k o k s t r ` ` j k 6 6D G Y @ \ B O [ O 4 . N b o l b v gs t k n s l k s t g t = 8s t k n g l k s t g t d b n h ` j g t d u g r n k o k l ` j g s t ` d k s g u l b n j k s t ` 0 8s t k n k g t r ` h u ` t k N b o l b v k ` ` j g r n b r ` g o k o k s t r ` o ` j k 7 8 ;D G Y @ \ B O [ O < . \ r g j s ` o v g j ` g 7 8 0

  D G . Y @ \ B O [ O ; . Y r ` j d ` p g t k o k [ j ` t k 7 < 9D G Y @ \ B O [ O 3 . X b n ` j ` gY r ` j d ` p g t u o , g p b ` r k f g t u o 7 ; 0X k p u h o ` d g Y b p u o g r X b n ` t j ` ` 7 3 4X k p u h o ` d g T b d ` g o ` s t X b n ` j ` g 7 3 4www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  8/566

  3 \ @ @ J \ G Y G X \ G M K X G O L @ D ] @ J X B N @ J @ GD G Y @ \ B O ( A O 6 . T t k n k h b ` k r k s t `G . N b o l b v g s ` \ g r g X b n ` j k g s d k p b d g d o g s ` d ` 7 3 ;k p b d g n k l ` k 7 6 9k p b d g n b l k r j ` ` 7 6 4H . \ r g j s ` o v g j ` g 7 6 ;D G Y 7 \ B O [ O = . T t k n k k d o k z ` g s t ` d k 7 6 =D G Y @ \ B O [ O 0 . T t k n k l ` s t r ` d t u g o k s ` b r ` ` s k j k s t `g ) \ g r g X b n c ` j k g s d ` ` s ` N b o l b v g 7 = 43 ) \ r g j s ` o v g j ` g 7 = =d ) X b n c ` j ` g 7 0 4l ) X k p u h o ` d g T b d ` g o ` s t ` ` X b n j ` g 7 0 3

  Y G X \ K G g @ o o - gG J K ] KG o h u n m k r g o l ` d 8 9 6H ` h o ` b f r g c ` k ; 8 0@ j l ` d k ; < 4O ` s t g g h r k v ` k r ` / b r ; ; =X k z u n g t k ` j ` ` n h ` s t r g ` j k ; 3 7

  www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  9/566

  Y X K C G \ G

  S k d m ` u o q ` h u j u o n k u k o k v , L g j D k r j b v b l k g j u , ` n ` d k r k u j d u v ` j t l k p r k -z k j t g r k p k j t r u ` j t k r k s g j t g s g o u d r g r k , t ` ` j t g ` g r t g m k r g o l ` d g ` j X b j h ` j ` g . O g ` j d k -p u t s - g s p k r ` g t & l u ` n k u g u z ` r l l k b ` j d k r d g r k g l t l k t k n k r g r g ` j s ` t u g t ` g ` j d g r kj k g c o g r j d u d k r d k t g r ` o k l k p ` j e ' g d u n ` j g d k g s t p r ` v ` j t 1 p u t ` j g l b d u n k j t g t ` k `s o g h p r k o u d r g t g ' , h ` h o ` b f r g c ` k s p b r g l ` d g q ` g r g r k b r ` d b j s ` s t k j t , d u n ` o ` p s g s t u l ` ` o b rl k t k b r ` k g m k r g o l ` d ` ` . 7 l k g p o ` d g r k g t k m j ` d ` ` k ` , l ` j d g r k p r ` d ` j ` g u ` z v b r ` t j u n k -r b g s k l ` v k r f k j t k ` j t r k g u t b r ` .Y k j t r u ` j t k o k f k r k , s t ` o t j k d k s g r k d ` t k v g d u v ` j t k l k p u o ` k r k @ j t k r j g . M k r g o l ` d gk s t k b t ` ` j t g g u x ` o ` g r g g ` s t b r ` k ` , d g r k s k b d u p d u d b n p u j k r k g ` k x p o ` d g r k g s t k -n k o b r , d u l ` s t ` j f k r k g f k j u o u ` ` p b z ` t ` k ` c ` f u r ` o b r m k r g o l ` d k j g t u r g o k , g r t ` c ` d ` g o k `m ` n k r ` d k l k p k s d u t , j u n ` r k g o b r d b r k d t g ` p r k d ` z g r k g p r b p r ` k t t ` o b r d g r g d t k r ` s t ` d k .M k r g o l ` d g k s t k ` t ` ` j t g d g r k s t u l ` g z ` l k s d ` c r k g z g s ` n h b o u r ` o k , d u u j d ` n p v g s tl k d k r d k t g r k ` ` j t k r p r k t g r k .@ j g d k g s t g s ` t u g t ` k n - g n ` j t r k h g t l g d g g s b s ` t n b n k j t u o s g p g r g b o u d r g r kl k g j s g n h o u g s u p r g l b d t r ` j k ` m k r g o l ` d k ` l k s ` j t k z g g d k r t ` t u l ` j ` o b r ` g ` p b t k z k o b rd k o k d u p r ` j l k . \ b t u ` , b g s t c k o l k o u d r g r k , b r ` d u n g r c ` k g , b d b j s ` l k r g n u t ` o . D ` j kp u t k g s g b c g d g ' 2 ` j l b ` k o ` o k n k o k g u ` j d k p u t s g s k l k s t r g n k p k n g s u r d k d ` t k g no u d r g r k g d k o u ` d k g ` j l r g z j ` t s g g t g d k p r b h o k n g . Y k j t r u ` j d k p u t j u s k p u t k g d k v gn g ` h u j . 1 g n p o g l b d u n k j t g t ` k , h u j s t p ` j ` r k g t ` ` j t k ` m k r g o l ` d k , s g t ` s c g d g t b g r k` j d g l r g r k ` j ` s t b r ` g j g t ` b j g o g ` u j k b r ` , d u r k c o k x k c k r ` d ` t k @ j ` s t b r ` g f k j k r g o g . T ` j td g o ` t g t ` s u c ` d ` k j t k s g c g d g l ` j k g b o u d r g r k l k h g z g p k j t r u s t u l ` u o m k r g o l ` d ` ` ` j s ` j kd ` t ` g o t ` ` j t k o b r d b j k x k s g u g o g r t k o b r d g r k s k g l r k s k g z g j k n ` a o b d ` t m k r g o l ` d ` ` .J u k s t k o b d u o s s t g r u ` n g d u n g s u p r g ` n p b r t g j t k ` t ` ` j t ` c ` d k g o u d r g r ` ` p r k -z k j t g t k l k L g j D k r j b v b l k g j u p r ` j d g r k , ` j n b l d k r t , g r k l r k p t u o s g c ` k s b d b t ` tu j m k r g o l ` s t l k n k r ` t . D u t b g t k g d k s t k g , n g ` s ` j t u j k o k g s p k d t k d g r k v b r c g d k l k s ` f u rb h ` k d t u o u j b r d k r d k t g r ` v ` ` t b g r k g o k s g o k , s g u g o k g o t b r g , d g r k v b r f s ` l k d u v ` ` j t gs g ` j t k r v ` j ` j t r - b l ` s d u t ` k g t ` t l k f ` j f g g .M k r g o l ` s t u o j b s t r u l ` s d u t g d u t g d t g g - z ` s g s t g f j g r k g r k p r k z k j t g r ` o b r m k r g o l ` d k` j t r - b p k r ` b g l g l g t g ( s k d . ] S @ ] S @ @ @ ) , l u p g u j ` ` l ` j d g u z g ` j t k r z ` d k r ` ` l k d g t r kp u t k r k g s u z k r g j g g c b o b s ` r ` ` s k n j k o b r m k r g o l ` d k , d g r k p u t k g u g d r k l ` t g ` j t k r p r k t g j `l ` v k r s k . L k s ` f u r , g g d u n s u h o ` j ` g z g . 7 g u t b r u o , j u k v b r h g l k b s t g f j g r k , l g t g c ` ` j lu r ` g g r s p ` j l ` r k g c b o b s ` r ` ` s ` f ` o ` ` o b r , j u t b g t k d u r k p r k z k j t r ` m k r g o l ` d k @ j s k j s u os t r ` d t g o d u v ` j t u o u ` , l g r d u h b f g t ` j c o b r ` r k g s ` n h b o u r ` o b r . H b ` k r ` n k g o b d g o g p u t k gg v k g b r k z k r v ` j g l b p t g r k g g d k s t b r g c ` ` j l g s k n g j ` c k s t b o g r f g p g t r u j l k r k l kb g n k j ` s t r g ` j ` , l k v ` t v k d m k s g u c r f k j k g o b f ` ` . \ r k h u ` g l k d ` f g s ` t g b d g o k l k d b n -p r b n ` s , d g r k k s t k c b g r t k ` j t k r k s g j t g g t ` t l ` j p u j d t l k v k l k r k m k r g o l ` d d ` t ` ` s t b r ` d .@ j b j d k d g z , s g j u u ` t g n d g g t u j d ` g g p g r u t d k g n g ` ` j t k r k s g j t g s t k r j g ' , g F m ` d u -@ k t ` o b r , s u p k r h g s ` j t k z g g t r g l ` t ` k ` r b n j k t ` u j ` t g r k . @ j g d k g s t p r ` v ` j t g n g ` s ` j t

  www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  10/566

  7 = j b ` k n h r ` k 7 0 6 ;@ G [ X K O @ G J T G D K X L B \ K G J [ `

  = \ @ @ J \ G q ` G X \ G M K X G O L @ D ] @ J X B N G J @ Gj k d k s g r k s t u l ` ` l k g l ` j d ` n k d g t r k d g r k n g t k r ` g o u o p u h o ` d g t g d u n l k j k b h b s ` t u oj b s t r u m k r g o l ` s t j k t r ` n ` t k d u ` j s ` s t k j t g .Y k s t k t b g t k g d k s t k g o u l g h ` o s k ` n p u j k p b z ` t ` g n g ` t b t l k g u j g p r u l k j l g g u t b -r u o u ` ` j d m k s t ` u j ` o k d b j t r b v k r s g t k , d ` t ` g l k r g r k g d r ` t ` d g ' o g u j k o k l ` j t r k g d k s t k g ,u j k b r ` d u o u x l k n b t ` v r ` . 9 c g d k ` p k j t r u p r b p r ` ` o k s g o k b p ` j ` ` n g ` v k d m ` , d k k gd k k s t k u j c g p t n k r ` t b r ` u ` j d g u t g r k g d k o k ` n g ` h u j k ` p b t k z k l k o u d r u , o g d g r k m k r g o -l ` d g j k b h o ` f g p k r n g j k j t .Y u t k n s j u c ` n l k g d b r l d u u j k o k l k s d r ` k r ` m k r g o l ` d k , j ` d ` d u t b g t k ` j t k r p r k -t g r ` o k p k d g r k o k g v g j s k g z L g j D k r j b v b l k g j u . D b j c r u j l r ` l k b p ` j ` ` v b r o g n u r `g d k s t k g ` j v ` ` t b r . N k r ` t u o g u t b r u o u ` k s t k k g ' , ` j t r - u j s ` s t k n ` j d m k f g t , o k - g p u sd k o l ` j t ` ` .o ` j ` l g u s k g n g d g ' t r g t g t u o l k c g l ' v g j g t k l ` s d u t ` ` g t ` t ` j d k p r ` v k t k l k s d r ` -k r ` o k c g d u t k ` ` p b t k z k o k k n ` s k , d ` t ` ` j d k p r ` v k t k ` j d g l r g r k g o b r ` j n k r s u o ` s t b r ` k `o b d g o k d u ` j c o u k j t k ` g l g p t g r ` s t r g ` j k . N g t k r ` g o u o ` o u s t r g t ` v p r k z k j t g t l k g u t b r v gg a u t g ` j s g p k b j d k s p k d ` g o ` s t s g s t u l ` k z k p r b h o k n k o k d k s k p u j ` s g t r g f g d b j d o u z ` `l k j g t u r ` s t b r ` d 3 g d f r b r v g o g h ` o ` t g t k j u v g p u t k g c ` d b j t k s t g l . G d k s t g p b r t v g c `u j n k r ` t k s k j t ` g o g o o u d r g r ` ` , D u n u o t k n g r f g r ` t g r k p r k l r g t k p r k t u t ` j l k j ` .[ t ` o ` t g t k g g d k s t k ` o u d r g r ` k s t k s p b r ` t g p r ` j h b f t ` g l k ` o u s t r g t ` ` d k ` j s b t k s dt k x t u o , d u n ` j u t ` b g s k k x p o ` d g t ` ` ` l k s d r ` k r ` m k r g o l ` d k d b j k d t k d g r k p b t d b j t r ` h u ` o gl k t k r n ` j g r k g t n u ` s t ` o m k r g o l ` d u j ` t g r ` t ` ` j t ` c ` d ` j l b n k j ` u o l ` s d ` p o ` j k ` r b n g j k t `g h o g z b j u o u ` .

  www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  11/566

  D [ S @ J \ @ J G @ J \ K

  $ t ` ` j t g m k r g o l ` d g r b n j k g s d g , l ` s d ` p o ` j g r k o g t ` v j b u ` j t g r g j b g s t r g l g t ` j ll b g r l ` j s k d b o u o g o ] @ ] - o k g g h b r l g t ` j t r k g d g t l k d g t r k u j ` ` l ` j n g r ` ` j b t r `` s t b r ` d ` g ` v k g d u o u ` t r k d u t ` j u ` j l k g a u j s l k p r k t u ` t l k d g t r k ` s t b r ` b f r g c ` g r b n -j k g s d g g p r ` n k ` a u n g t g t ` g p r k z k j t u o u ` v k g d p k j t r u g c ` s t u l ` g t g ` d u j b s d u t g n g `@ j l k t g o ` u , p u j k l k o g ` j d k p u t p r b h o k n k l k s t u o l k l ` c ` d ` o k d k r d k t e b r u o u ` d g r k g rv b ` s - b g p r b c u j l k z k . G d k s t k p r b h o k n k s k r k c k r o g ` j c b r n g r k g t ` ` j t ` c ` d g r ` f u r b g s g@ j j u n ` t u o l b n k j ` u , d @ t ` o g d u o k f k r k g l k n g t k r ` g o k l b d u n k j t g r k v k s t ` f ` ` m k r g o -l ` d k l k d k o k n g ` v g r ` g t k c k o u r ` g d g r b r s k n j g o g r k , d k r d k t g r k ` p r k z k j t g r k j u gc b r n g t , o g j b ` ` j t g r , l k d ` t ` j d ` t k v g d g z u r ` d u t b t u o k x d k p t ` b j g o k , b h ` k d t u o u j b rs t u l ` ` n k t b l ` d k ` s ` s t k n g t ` d k . @ j d b j s k d ` j t g , d u t b g t k r k g o k o k f r k u t g t ` o k f g t k l k bg t g r k ` j d k r d g r k , p k l k b p g r t k b v k d m k p g s ` u j k p k j t r u l ` s d ` p o ` j g ` j d g u z , p k l kg o t g ` j t k r k s u o t ` ` j t ` c ` d c g t g l k u j l b n k j ` u g t ` t l k p u t ` j g h b r l g t , ` j d g r k s k p b t g l u d kt b t u ` j u n k r b g s k o g n u r ` r ` s u p o ` n k j t g r k p k o ` j f d u j b t ` j t k o k k x ` s t k j t k , j k - g l k t k r -n ` j g t s ` j t r k p r ` j l k n o u d r g r k g l k c g t g .L k s ` f u r , d u t b g t k ` n p k r c k d t ` u j ` o k s g u s d g p g r ` o k ` j k r k j t k u j b r d k r d k t g r ` k c k d -t u g t k ` j t r - b l ` s d ` p o ` j g g o d g r k ` l k h u t , s u p u s u j b r r ` f b r ` s t r ` d t t ` ` j t ` c ` d k , k s t k ` jt g r g j b g s t r g l k l g t g ` j d g g t ` t l k r k d k j t g , p r k z k j t g o u d r g r k t ` j l k s ` n p o ` j k g s d g bo g d u j g ` j s t u l ` u o m k r g o l ` d ` ` r b n j k t ` , ` j d g r k B r g g s t g z ` j u s - g r k g o ` z g t b s ` j t k z h g z g t p k b s ` s t k n g t ` z g r k n k t b l ` d g g ` j t r k f u o u ` n g t k r ` g o g r n b r ` g t d u j b s d u t , g p r u to g l ` v k r s k k p b d ` ` g p g r t ` j ` j l d k o b r n g ` v g r ` g t k c k o u r ` l k r k p r k z k j t g r k .@ j l b r ` j t g l k g p u j k o g l ` s p b z ` t ` g t u t u r b r d k r d k t t b r ` o b r l k s p k d ` g o ` t g t k bs k r ` k l k l g t k , u j k o k ` j k l ` t k , g o t k o k , l k ` d u j b s d u t k , ` j t k r p r k t g t k s g u p u s k ` j t r - b

  o u n ` j g j b u c g t l k d k r d k t r ` o k g j t k r ` b r ` j t r k p r ` j s k , g n g o d g t u ` t t ` ` j t g 9 g r t g m k r g o -l ` g o ' ` j X b n g j ` g ` j s p k r g j t g d g k g v g d b j s t ` t u ` g t ` t p k j t r u m k r g o l ` t ` d ` t ` p k j t r us p k d ` g o ` t ` ` d u p r k b d u p g r ` ` s t b r ` d k ` j r u l ` t k , b h g z g l k d k r d k t g r k d u r k z u o t g t k v ` ` t b g r kn u o t n g ` r b l j ` d k ` n g ` d u p r ` j z g t b g r k l k d ` t g n p u t u t - b j b ` r k g o ` z g . @ j t r u d ` t s t u -l ` u o t ` ` j t ` c ` d g o m k r g o l ` d ` ` r b n j k t ` l u p p g r k r k g j b g s t r g s k g c o g ` j t r - b c g z g@ j d g r k n g ` j k d k s ` t g ` j l k o u j f g t k ` j v k s t ` f g t ` ` l k g r m ` v u j ` n k j s n g t k r ` g o l kg d k s t f k j g t k p t ` j l @ j d g s g c ` k g j g o ` z g t ` ` l k j t ` c ` d g t ( ` j s p k d ` g o ` j l b n k j ` u o s t k n k o b rh b ` k r k t ` ) g n u r r j r ` t p r ` j o u d r g r k g j b g s t r l s s t ` r j ` n ` j t k r k s u o d k r d k t g t b r ` o b rl k s p k d ` g o ` t g t k ` j g p r b c u j l g r k g n u o t ` p o k o b r ` d b n p o k x k o b r p r b h o k n k r ` l ` d g t k l kc k o u r ` t k o k v k s t ` f ` ` m k r g o l ` d k r g n g s k l k o g ` j g ` j t g ` ` j b t r ` p k ` j t r k f d u p r ` j s u o * M .X k z u o t g t k o k g s t c k o b h t ` j u t k v b r d b j t r ` h u ` s u h s t g j t ` g o o g k o u d ` l g r k g d g r g d t k r u o u ` b g r k -d u n s p k d ` g o g o m k r g o l ` d ` ` r b n j k t ` , o g n u r ` j l u - ` f k j k z g ` c g d ` j l d u j b s d u t k d ` t n g `n u o t k l ` j r k p r k z k j t g r ` o k g r n b r ` g t k k x ` s t k j t k ' p k t k r ` t b r ` ` o k o b d u ` t k l k p b p b r u o j b s t r u .Y k j t r u g o g t u ` r k g o u d r g r ` ` l k c g t g j k - g u c b s t j k d k s g r k n ` j u t ` b g s k ` j v k s t ` f g t ` `` j t r k p r ` j s k g t ` t ` j h ` h o ` b t k d ` ` g r m ` v k l k s t g t s g u p r ` v g t k , ` j n u z k k l k ` s t b r ` k s g ul k g r t g ' , d ` t ` @ j d b o k d t ` ` l k l b d u n k j t k , l k n b j k l k , l k s ` f ` o ` ` , l k ` j k o k s ` f ` o g r k s g uwww.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  12/566

  7 9 \ @ . @ J \ G S G X \ G M K X G O L @ D ] @ J X B N G J @ Gl k g o t k l ` v k r s k b h ` k d t k l b t g t k d u r k p r k z k j t g r ` g r n b r ` g t k . G d k s t k s t u l ` ` j k - g u c b s tn u o t u u r g t k p r ` j d b j d u r s u o h ` j k v b ` t b r b c k r ` t c ` k l k l ` r k d t ` ` o k ` l k p k r s b j g o u o l ks p k d ` g o ` t g t k g o r k s p k d t ` v k o b r ` j s t ` t u t ` ` , c ` k l k d k r d k t g t b r ` s g u d b o k d t ` b j g r ` p g r t ` d u o g r ` .G s t c k o , g l u d k n p k g d k g s t d g o k d o l u r b g s k n u o t u n ` r ` p k j t r u t b t s p r ` a ` j u o g d b r l g t` j g d t ` v ` t g t k g j b g s t r g l k ` j v k s t ` f g t ` k p k r s b j g o u o u ` l k s p k d ` g o ` t g t k g o u r n t b g r k o b r` j s t ` t u t ` ` l k d u o t u r g 1 H ` h o ` b t k d g G d g l k n ` k ` X . T . X . , @ j s t ` t u t u o l k @ s t b r ` k J . @ b r f g ( ` ` j s p k d ` g o D b n ` s ` g l k M k r g o l ` d g , F k j k g o b f ` k ` T ` f ` o b f r g c ` k g @ j s t ` t u t u o u ` ) , G r m ` -v k o k T t g t u o u ` l ` j H u d u r k t ` , H ` h o ` b t k d g D k j t r g o g l k T t g t , @ j s t ` t u t u o l k @ s t b r ` g G r t k ` ,N u z k u o l k @ s t b r ` k g o X . T . X . , N u z k u o l k G r t g g X . T . X . , N u z k u o l k @ s t b r ` k g N u j ` -d ` p ` u o u ` H u d u r k t ` , D b n ` s ` g N b j u n k j t k o b r ` s t b r ` d k . g .L k g s k n k j k g , n u o t u n ` n d u t b g t g f r g t ` t u l ` j k g d b j l u d k r ` ` N ` j ` s t k r u o u ` G c g -d k r ` o b r K x t k r j k d ` t ` p k r s b j g o u o u ` l k s p k d ` g o ` t g t k g o h ` h o ` b t k d ` ` g d k s t u ` l k p g r t g n k j tp k j t r u l k b s k h ` t g s b o ` d ` t u l ` j k d k j ` s - g g t ` t g t , c g d ` o ` t ` j l u - j ` - s k d k r d k t g r ` o k d k g n` j t r k p r ` j s ` j G r m ` v g ` s t b r ` d g g s u s g n ` j t ` t u o u ` n ` j ` s t k r .! j d b j t ` j u g r k , g l u d k n n u o t u n ` r ` o k j b g s t r k ` u j u ` j u n g r l k d b o k d t ` b j g r `

  p g r t ` d u o g r ` d g r k j k - g u p u s o g l ` s p b z ` t ` k n g t k r ` g o k g c o g t k ` j d b o k d t ` ` o k o b r .K x p r ` n g n n u o t u n ` r ` ` m k r g o l ` s t u o u ` h u o f g r M r ` s t b L k r n k j l a ` k v l ` j T b c ` gg o k d g r u ` ` j t k r k s g j t k ` ` j k l ` t k ` j c b r n g t ` ` o k - g n c b o b s ` t ` j s t u l ` k r k g p r k z k j t k ` s t k -n k o b r t g r ` o b r r b n g j k t ` ` j g r n b r ` g o k o k s u l - s o g v k l ` j t r k s k d b o k o k g o ] S @ - o k g ` g o] S @ @ - o k g ` g p b ` ` j d k o k h g o d g j ` d k ` j f k j k r g o .N u o t u n ` n l k g s k n k j k g o u ` @ . J . N g j k s d u , s k d r k t g r u o D b n ` s ` k ` l k M k r g o l ` k og n ` j t ` t , s u h o ` j ` ` j l p r k t ` b s u o s p r ` a ` j d k j k - g g d b r l g t ` ` j l k b s k h ` g p b r t u o s g u o gg o h u n u o g j k x g t o u d r g r ` ` j b g s t r k , p r ` j s k n j g o g r k g s g u p r b d u r g r k g l k n g t k r ` g o ` j k -l ` t o g d g p ` t b o u o s t k n k l k s t g t ` l ` j g s t ` d k , d u p r k d g l k r k o g s t k n g \ r g j s ` o v g j ` k ` `o g c g n ` o ` g N b v ` o k t ` o b r .` j s c ` r ` t , n g ` g n ` j t ` n d o g g o d t u ` r k g p r k z k j t k ` o u d r r ` , g n c b o b s ` t ` n g t k -r ` g o k l ` j p r b p r ` g j b g s t r g d b o k d t ` k l k g d t k , s t k n k , s ` f ` o ` ` , g n p r k j t k s ` f ` o g r k , g j t k t u r ` ,k t d . s t r ` j s k ` j l k d u r s u o g j ` o b r .` j d m k ` k n g d k s t k r ` j l u r ` ` j s p k r g j t g d g ' o u d r g r k g l k & c g , r b l g o u j b r s t u l ` `@ j l k o u j f g t k , v g p u t k g g l u d k b d ` t l k n b l k s t d b j t r ` h u t ` k d k r d k t g r ` o b r l ` j l b n k j ` u om k r g o l ` d ` ` r b n g j k t ` , d b j s t ` t u ` j l u j p u j d t l k p o k d g r k s p r k b s k r ` k l k j b ` ` j v k s t ` -f g t ` ` ` j s d b p u o o G n u r ` r ` ` l ` c ` d ` o k o b r p r b h o k n k o k f g t k l k b r ` f ` j k g g r t k ` h o g z b j u o u ` ` jt g r g j b g s t r g .

  G [ \ B X [ O

  www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  13/566

  Y G X \ K G @T \ @ @ J \ G M K X G O L @ D G

  www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  14/566

  D G Y @ \ B O [ O @D B J T @ L K X G \ @ @ F K J K X G O K G T [ Y X G M K X G O L @ D @ @ L @ JY [ J D \ [ O L K S K L K X K G O \ K B X @ K @ H O G Q B J [ O [ @

  Y r ` j t r k t ` ` j t k o k g u x ` o ` g r k g o k ` s t b r ` k ` , u j o b d ` j s k n j g t ` o b d u p g ' ` m k r g o l ` d g ,l ` s d ` p o ` j g d g r k g r k d g b h ` k d t g t ` t s t u l ` u o r k f u o ` o b r l k g o d g t u ` r k g s t k n k o b r ( u j u `s t g t , u j u ` b r g , u j k ` c g n ` o ` ` k t d . ) , d ` t ` ` s t b r ` d u o g d k s t b r ` j s k n j k . ` j d g l k o g ` j d k -p u t t r k h u ` k s c g d k n d ` g r l ` s t ` j d t ` g ` j t r k s ` ` j t g m k r g o l ` d g ` g r t g m k r g o l ` d g .$ t ` ` j t g m k r g o l ` d g ' g r k d g s d b p d u j b g t k r k g p r ` j d ` p ` ` o b r t k b r k t ` d k d b j c b r n d g r b r gs k p b g t k ` j t b d n ` b s t k r j g d u t b g t k k o k n k j t k o k d k b d b n p u j s d u t ` b r j g n k j t kk x t k r ` b g r k p r k d u n 7 ` s t b r ` d u o g o d g t u ` r ` ` k ` . G r t g m k r g o l ` d g r k p r k z ` j t g ' r k g o ` z g r k gp r g d t ` d g ' , k c k d t ` v g ' , ` j l ` c k r ` t k t g r ` s g u r k f ` u j ` , g u j u ` g r n b r ` g o l k s t g t , l k p r b v ` j d ` k ,l k b r g , l k c g n ` o ` k k t d . , g r n b r ` g o d b j s t ` t u ` t p r ` j t r g j s p u j k r k g p o g s t ` d g g g n ` j t ` -t k o b r p r ` j d ` p ` ` t k b r k t ` d k , s t u l ` ` j l u - s k ` j g d k o g ` t ` n p ` k v b o u t ` g ` d b j b f r g c ` d g ' g g d k s -t b r s t k n k l k - g o u j f u o u j k ` g s g u n g ` n u o t b r p k r ` b g l . k d r b j b o b f ` d k . \ r k h u ` k t b t u `p r k d ` z g t k g ` j ` t ` g o g d k g s t g l ` c k r k j t ` k r k j - g k x ` s t g t , k g p r b l u d ` j l u - s k u o t k r ` b r , p kp g r d u r s u o d k o b r d ` r d g b p t s k d b o k l k o g g p g r ` t ` g m k r g o l ` d ` ` , l k b g r k d k ` j k v u o n k l ` u ,@ j k p b d g d r k g r ` ` s t k n k o b r d ` t ` ` j p k r ` b g l g ` n k l ` g t u r n g t b g r k , t ` ` j t g ` g r t g h o g -z b j u o u ` d b j s t ` t u ` g u t k r n k j ` s ` j b j ` n ` , r k p r k z k j t ` j l u j g ` g d k k g ` j b t ` u j k ` g j u n kd u j b g t k r k g n b l . g o ` t t ` o b r l k g o d g t u ` r k p r k d u n ` k x p o ` d g r k g ` l k s d r ` k r k g d b r k d t gg u j k ` s t k n k . D u t ` n p u o , ` j d k p ` j l ` j d g l ` j s k d b o u o g o ] @ @ - o k g , g d k s t k n b l g o ` t t `l ` v k r s ` c ` d ` j l u - s k l u p g o b d ` k p b d g , s - g u p r b l u s l k b s k h ` r ` l k s t u o l k g d d k j t u g t kd g s t ` o ` g s p k d t f k j k r g o ` j t r k m k r g o l ` d g l ` c k r ` t k o b r t r ` ` p b p b g r k , g a u j f ` j l . u - s kg s t c k o o g l ` c k r k j t ` k r k g j b t ` t n ` o b r l k t ` ` j t g m k r g o l ` d g ` g r t g m k r g o l ` d g . D b j c b r n t ` ` j t k ` m k r g o l ` d k b s t k r j g s k d b n p u j k 1l ` j t r - u j s d u t , d k s k p b g t k p r k z k j t g s u h l ` c k r ` t k c b r n k ( d ` r d u o g r , b v g o , t r ` u j -f m ` u o g r , p g t r g t , r b n h ` d , p g t r u o g t k r d u h g z g c ` k g s d u t ` t g , c ` k d u r h g t k t d . ) ` g o d g r u `d ` n p p b g t k c ` ` n p g r t ` t s g u j u , ` j l ` v k r s k d b n p g r t ` n k j t k j u n ` t k d g r t ` k r k 7 , r k z u ot g t k l ` j l ` v ` z g r k g g d k s t u ` g p r ` j o ` j ` ` l r k p t k s g u d u r h k p o g s g t k ` j l ` c k r ` t k s k j s u r ` .X k s p k d t ` v k o k d g r t ` k r k d b j t ` j ` j ` j t k r ` b r u o o b r , d b o b r g t ` j n u o t ` p o k c k o u r ` , l ` v k r s kr k p r k z k j t r ` ( p k r s b j g a k m ` n k r ` d k s g u j g t u r g o k , g t r ` , g j ` n g o k , g r n k , c o b r ` k t d . k t d . ) ,o g r ` j l u o o b r n b j b - s g u p b o ` d r b n k .l ` j b r j g n k j t k o k k x t k r ` b g r k d g r k ` j s b t k s d s g u ` j d b j a b g r g s d u t u o .T d u t u o p b g t k g v k g c b r n k o k d k o k n g ` l ` v k r s k ( j u n ` t k l u p g s p k d ` c ` d u o o b r , c r g j -d k z v k d m ` s g u n b l . k r j , f k r n g j ` d l k n g ` n u o t k t ` p u r ` , k j f o k z , k o v k t ` g j , ` t g o ` g j , p b o b -j k z k t d . ) ` k s t k ` j g p @ r t ` t s ` n p o u s g u n u o t ` p o u l u p g d u n u r n k g z g 1 l k s p ` d g t ( s k d t ` b j g tp r ` j t r - b o ` j ` k n k l ` g j g v k r t ` d g o ) , t g ` g t ( s k d t ` b j g t p r ` j t r - b o ` j ` k n k l ` g j g b r ` z b j t g o ) ,t g ` g t ` j h g j l g ( l k s p g r t ` t p r ` j t r - b l ` g f b j g o g l ` j d b o t u o s u p k r ` b r l k x t r u s p r k d k o

  7 @ j ` t ` g o , t k r n k j u o l k d g r t ` k r s k g p o ` d g j u n g ` d k o b r p g t r u d ` n p u r ` g o k s d u t u o u ` s d g r t k o g t( q u g r t > s c k r t , q u g r t ` k r > s c k r t l k s d u t ) 5 u o t k r ` b r p r ` j k x t k j s ` u j k l k s k j s , k o g g a u j s s g ` j s k n j ku j d b n p g r t ` n k j t g o s d u t u o u ` , ` j l ` c k r k j t l k j u n g r u o l ` v ` z ` u j ` o b r g d k s t u ` g .www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  15/566

  7 < \ [ J \ G M K X G O L @ D G .` j c k r ` b r s k j k s t r u ) , t g ` g t @ j h g r l ( l k s p g r t ` t p r ` j t r - b l ` g f b j g o g l ` j d b o t u o s u p k r ` b rs k j k s t r u s p r k d k o ` j c k r ` b r l k x t r u ) , s d g r t k o g t s g u s c k r t u ` t ( l ` v ` z g t p r ` j t r - b n k l ` g j v k r t ` d g o g ` u j g b r ` z b j t g o d k d r k k g z p g t r u d g r t ` k r k ) , s d g r t k o g t ` j d u r n k z ` 5 ( g d k o k g s `p g t r u d g r t ` k r k r k z u o t g t k l ` j ` j t r k t g ` k r k g d k o b r l b u l ` g f b j g o k ) , f ` r b j g t ( d b n h ` j g r k g

  s d g r t k o g t u o u ` d u s d g r t k o g t u o ` j d u r n k z ` s , d r k ` j l b p t d g r t ` k r k ) , t r ` p g r t ` t ` j p g o s g ul ` v ` z g t n u o t ` p o u ` j p g o ( ` n p r t ` r k g s d u t u o u ` ` j t r k ` s g u n g ` n u o t k p g r t ` p r ` j o ` j ` `v k r t ` d g o k o g k f g o g l ` s t g j t g ` j t r k k o k ) , t r ` p g r t ` t ` j c g s d ` k s g u l ` v ` z g t n u o t ` p o u ` j c g s d ` k( ` n p g r t ` r k g d ` n p u o u ` s d u t u o u ` ` j t r k ` s g u n g ` n u o t k p r t ` p r ` j o ` j ` ` b r ` z b j t g o k o gk f g o g l ` s t g j t g . ' ` j t r k k o k ) , ` j s c ` r s ` t 3 , 0 , 7 8 , 7 3 k t d . d g r t ` k r k ( l ` v ` z g r k g s d u t u o u `r k s p k d t ` v u o j u n g r l k d b n p g r t ` n k j t k p r ` j ` j t k r s k d t g r k g u j b r o ` j ` ` v k r t ` d g o k ` b r ` -z b j t g o k p o g s g t k o g l ` s t g j t g k f g o ` j t r k k o k ) .G s g - j u n ` t k o k p ` k s k b j b r g h ` o k ( 4 9 o g j u n g r ` j s t ` ` j t g d o g s ` d g h o g z b j u o u ` )d b j s t ` t u ` k ` j u o t ` n g g j g o ` z u j g o t n b l l k l ` s t r ` h u ` r k g d ` n p u o u ` s d u t u o u ` , l ` j d g r km k r g o l ` d g j b g s t r j u c b o b s k s t k l k d ` t g p r b x ` n g t ` v a u n t g t k ` g j u n k 1 d g p u o s g u 5 k c u o ,d ` n p ` g s g u t g o p g , p g o u o , c g s d ` g , h g j l g , h g r g , d r u d k g , d r u d k g ` j d u r n k z ` h 5 k v r b j u os g u d k ` p r ` b r u o , d r k ` d g j g s g u c u r d g ( s ` n p o s g u r s t u r j g t g ) , s d u t d k j t r g o ( ` j ` j ` n , ` jg h ` s ) , c r g j d - d g r t ` k r , c r g j d - d g j t b j , h d r r l u r k ` , r ` l , t r ` u j f m ` ` j k c , t r ` u j f m ` ` j t g o p l .N u o t ` p o ` d g r k g g d k s t b r p ` k s k b j b r g h ` o k , c r k d v k j t ` j m k r g o l ` d g b d d ` l k j t g o g , j u k s t k` j t ` o j ` t g ` j d k g r b n g j k g s d g ( l k d ` d b j s ` l k r g n d g j u k s t k d g z u o s n g ` n k j t ` b j g nl k j u n ` r ` o k ` j d g u z g ) .G s g - j u n ` t k o k s n g o t u r ` ` j t r k h u ` j t g t k ` j d b n p b j k j t g u j k ` s t k n k s ` j t g o d @ t u ` t kl ` j n k t g o k ( g u r ` g r f ` j t ) , d u o b r ` ( r b s u , g o h g s t r u s g u g z u r , v k r l k , j k f r u , p u r p u r ` up b r t b d g o ` u , u o t ` n k o k d o b u l c ` ` j l g p r b g p k j k c b o b s ` t k ` j m k r g o l ` d g r b n c ` j k g s d g )@ j s c ` r s ` t l ` j h o k ` j u r ` ( m k r n ` j g ` d b j t r g - m k r n ` j g , s ` j f k g p u o ` d b j t r g - s ` j f k g p u o ,p r ` n g d g t k f b r ` k k x t r k n l k r g r ` j t ` o j ` t g ` j s t k n k o k j b g s t r k g u t b m t b j k , ` g r d k g l kg l b u g j k c b o b s ` t ) . Y r g d t ` d g d u r k j t g ` j t k r z ` d k p o g s g r k g u j k ` n b h ` o k l k n k t g o ` j d ` n pt b t l k n k t g o , b p r b m ` h ` r k ` l k j t ` d g p r ` v ` j l ` g s k z g r k g u j k ` n b h ` o k l k d u o b g r k ` j& ` n p d b o b r g t 5 d g z u r ` o k ` j d g r k g d k s t p r ` j d ` p ` u k s t k d g o d g t d b j s t ` t u ` k k x d k p t ` ` ` j t k j -t ` b j g t k d g r k g u b k x p o ` d g t ` k s p k d ` g o g d k t r k h u ` k d u t g t g , c ` ` j l v b r h g l k d b j d k l r `k x p r k s k ` j g d k s t s k j s .T k n j k o k d b j v k j t ` b j g o k ( o ` j ` g t u r ` s g u p u j d t k ) p k j t r u ` j l ` d g r k g s n g o t u r ` o b rm k r g o l ` d k ` j r k p r k z k j t r ` o k j k d b o b r g t k s ` j t u r n t b g r k o k 1 p k j t r u g u r , p u j d t k p o g -s g t k o g k f g o l ` s t g j t g ` j t r k k o k 5 p k j t r u g r f ` j t , d ` n p o ` h k r 5 p k j t r u r b p ` , o ` j ` ` p g r g o k o kv k r t ` d g o k 5 p k j t r u g o h g s t r u , o ` j ` ` p g r g o k o k b r ` z b j t g o k 5 p k j t r u v k r l k , o ` j ` ` p g r g o k o kl ` g f b j g o k l k o g l k x t r g o g s k j k s t r g 5 p k j t r u p u r p u r ` u , o ` j ` ` p g r g o k o k l ` g f b j g o k l k o gs k j k s t r g o g l k x t r g 5 p k j t r u j k f r u , o ` j ` ` p g r g o k o k v k r t ` d g o k ` b r ` z b j t g o k ` j t r k t g ` g t k 5p k j t r u p b r t b d g o ` u , o ` j ` ` p g r g o k o k v k r t ` d g o k ` j t r k t g ` g t k l k o ` j ` ` p g r g o k o k l ` g f b j g o k l ko g s k j k s t r g o g l k x t r g . H o j u r ` o k g u s ` k o k r k p r k z k j t g r ` d b j v k j t ` b j g o k ` g j u n k 1 @ t k r -n ` j g , d b l ` t k j k f r k p k g r f ` j t 5 s ` j f k g p u o , d o b p b t k l k g z u r g o t k r j g t k d u d o b p b t k d ug r f ` j t 5 d b j t r g - m k r n ` j g , d b l ` t k l k g r f ` j t p k j k f r u 5 d b j t r g - s ` j f k g p u o , d o b p b t k g v ` j ld u p k o k g o ` p ` t k o g h g z g l b u g d ` t k l b u , g o t k r j g t k g z u r d u g r f ` j t .@ j d k k g d k p r ` v k s t k n b h ` o k o k s d u t u o u ` k o k s k ` n p g r t ` j c ` f u r ` j g t u r g o k , m ` n k r ` d kg r t ` c ` d ` g o k .7 . C ` f u r ` o k j g t u r g o k s ` j t r k p r k z k j t g t k p r ` j 1p k r s b j g a k u n g j k l k g n h k s k x k s ` l k t b g t k v ` r s t k o k , ` j c g t ` s g t k l ` j c g t g , p kt r k ` s c k r t u r ` s g u l ` j p r b c ` o , d g p , h u s t s g u t r u p ` j t r k f ( u j k b r ` j u n g ` g j u n ` t k n k n -h r k , b d m ` , n ` ` j ` , p ` d ` b g r k k t d . ) , ` n h r g d g t k s g u j u , ` j d b r b j g t k s g u j u , p u r t ` j l s g uj u l ` c k r ` t k g t r ` h u t k . ( Y r ` j t r k g d k s t k p k r s b j g a k d u g s p k d t u n g j s k p o g s k g ` l k l ` v k r s k d g t k f b r ` ` p r k d u n g r m g j f m k o ` , m k r u v ` n ` , s k r g c ` n ` k t d . ) 5g j ` n g t k ( p g t r u p k l k , p g s g r ` , r k p t ` o k , p k s t ` , ` j s k d t k k t d . ) r k p r k z k j t g t k l ` jc g t g s g u l ` j p r b c ` o , d g p s g u t r u p ` j t r k f , ` j l ` c k r ` t k p b z ` t ` ` ( s t ` j l , u n h o ` j l , g o k r f ` j l ,

  www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  16/566

  D B J T @ L K X G \ O @ F K J K X G O K . \ K B X @ G H O G Q B J [ O [ @ 7 ;z h u r ` j l , ` j b t ` j l k t d . ) , p k j t r u p g s g r ` s g u ` j s k d t k , d u g r ` p ` o k ` j d m ` s k , p k a u r j g t g t ks g u o g r f l k s d m ` s k , p k j t r u t b g t k g j ` n g o k o k , d u h b t u r ` o k s g u d ` b d u r ` o k ` j d m ` s k s g u l k s -d m ` s k , d u o ` n h g s d b g s g s g u j u , d u f m k g r k s g u c g r g k t d . 5p o g j t k ( c o b r ` s g u g r h b r ` l k d k o k n g ` v g r ` g t k s p k d ` ` , c o b r ` o k r k p r k z k j t g t k d ut u o p ` j g s g u c g ' r g , g r h b r ` ` p o g j t g t ` ` j t k r g s g s g u l k z r g l d ` j g t ` k t d . ) 5

  g f r ` U s b g r k , o u j f ( d r g ` - j b u ` j l ` v k r s k p b z ` t ` ` , s g u n g ` r g r l ` s d o u j g r ) , s t k o k( d u d ` j d ` s g u n g ` n u o t k r g z k ) , d b n k t k , t b g t k g d k s t k g n u o t ` p o ` d g t k s g u j u ` j d ` n p u os d u t u o u ` ^ 5 k o k n k j t k g o k j g t u r ` ` ( p r k d u n g k r u o , r k p r k z k j t g t p r ` j j b r ` l k l ` c k r ` t k c b r n k ,d u r d u h k k k t d . 5 c b d u o , ` j c g t ` g t p r ` j c o g d g r ` , t b r t k g p r ` j s k , r u f u r ` k t d . 5 g p g , s ` n h b o ` -z g t g p r ` j c ` j t ` j ` , r ` u r ` s g u v g o u r ` 5 ` j s c ` r ` t p g n ` j t u o , r k p r k z k j t g t p r ` j n u j t ` , l k g o u r ` ,d b o n k , s t ` j d ` , t k r g s k k t d . ) .C ` f u r ` o k m ` n k r ` d k s t ` o t ` j c g t ` g t k p r ` j d r k g t u r ` n ` t ` d k , j g s d b d ` t k l k c g j t k z ` gu n g j g ` g j u n k g d k o k c ` ` j t k r k z u o t g t k l ` j l ` v k r s k d b n h ` j g t ` ` o ` g r k b n ` g j ` n g o k( p r k d u n d k j t g u r ` , s ` r k j k n g r ` j k , n k o u s ` j k , m g r p ` ` k t d . ) , ` j t r k l ` v k r s k o k s p k d ` ` l kg j ` n g o k ( l r g f b j ` , f r ` c b j ` , m ` l r k , o ` d b r j k k t d . ) s g u g j ` n g o k c g h u o b g s k ( p g s g r ` c k j h d ,g d v ` o k h ` d k c g o k , s g o g n g j l r k k t d . ) .C ` f u r ` o k g r t ` c ` d ` g o k d u p r ` j l l ` v k r s k b h ` k d t k d r k g t k l k n ` j g b n u o u ` p r k d u nb h ` k d t k l k d u o t ( v g s k o k s g u g o t k ` j s t r u n k j t k c b o b s ` t k ` j t ` n p u o s o u a h k o b r r k o ` f ` b g s k ,d r k t ` j k s g u p g f ` j k , d ` t ` ` j s k n j k o k l r k f g t b r ` o b r h ` s k r ` d k t ` n ` t r k , d ` r a ` , d r u d `k t d . ) s g u p r b c g j k ( g r n k l k r g z h b ` s g u l k v ` j g t b g r k , j g v k l k l ` v k r s k c b r n k ` u t ` o ` -z r ` , d b j s t r u d t ` ` g r m ` t k d t b j ` d k l k d k o k n g ` v g r ` g t k t ` p u r ` , d g s t k o k , t u r j u r ` , z ` l u r ` ,g r d u r ` , d o g l ` r ` d ` v ` o k k t d . ) , g r t ` d b o k l k ` n h r g d g n ` j t k l k n u o t ` p o k ` j t r k h u ` j t r ` , g p g r -t ` j ` j l c k o u r ` t k o b r s t ` o u r ` ` k p b d ` , ` j s c ` r ` t s d u o k l k o u d r u s g u u s t k j s ` o k u z u g o k l kd k o k n g ` l ` v k r s k c k o u r ` ( p r k d u n d ` b d g j k , g j d b r k , d m k ` , d o b p b t k o g ` d k , ` j s t r u n k j t kn u z ` d g o k k t d . ) .B n g n k j t k o k k x t k r ` b g r k g o k s d u t u o u ` s k d b n p u j l ` j 1 g ) t ` n h r u g o d g t u ` t l ` jd b ` c ( p o g s g t ` j c g t g , p k t r k ` s c k r t u r ` s g u l ` j p r b c ` o , c ` ` j l s g u j u ` j d b r b j g t , d u v ` z ` -k r g ` j d m ` s g s g u l k s d m ` s g , g v ` j l s g u j u f r g t ` ` , ` j f k j k r k ` j j u n g r ` n p g r 1 4 , ; , 6 ,0 , 7 7 ) , d ` n ` k r ( b r j g n k j t g * k z g t ` j p g r t k g d k g n g ` r ` l ` d g t g g u j k ` s t k n k , l k b h ` d k `l k g s u p r g d b ` c u o u ` , r k p r k z k j t ` j l s g u j u n b h ` o g p r ` j d ` p g o g l ` j s d u t , g o d g t u ` t u j k b r ` ` l ` j p k j g a k , d b g n k , g r ` p ` l k l ` c k r ` t k c k o u r ` ` l ` n k j s ` u j ` ) ` o g n h r k d m ` j ` 5 h ) d b r b g j gl k r g j f l k c k o u r ` t k t ` p u r ` ` c b r n k 5 d ) s p r ` a ` j ` t b r ` c b r n g t ` l ` j t k j g j t ` , s u p b r t ` ` s u s -t ` j f t b r ` 5 d o ) n g j t b u ` p g v ` o ` b j 5 k ) l k v ` z d ` .T t ` ` j t g m k r g o l ` d g b d d ` l k j t g o g n g ` d u j b g t k ` g o t k k o k n k j t k , c b g r t k l ` v k r s ` c ` -d g t k ` n g ` s p k d ` g o k , j k u t ` o ` z g t k o ` n g ` j m k r g o l ` d g r b n g j k g s d g , p k j t r u d g r k n b t ` vj u g n s b d b t ` t j k d k s g r s g o k n g ` n k j t ` b j g n .@ j g ` j t k l k g ` j d m k ` g g d k s t d g p ` t b o , d b j s ` l k r g n j k d k s g r s g n g ` c u r j ` z g n `u j k o k d b j d o u z ` ` o g d g r k g u g a u j s m k r g o l ` t ` ` b d d ` l k j t g o ` d b j t k n p b r g j ` ` j d k r d k -t g r ` o k o b r g s u p r g b r ` f ` j ` ` l ` s d ` p o ` j k ` d g r k f u v k r j k g z g o k f ` o k h o g z b j u o u ` . T p r k l k b -s k h ` r k l k d k k g d k s - g d r k z u t p ` j g ` j t r k d u t u o g p r b p ` g t ` g j u n k d g g p g r ` t ` g s t k -n k o b r ` j K u r b p g s - g r c ` l g t b r g t g p r b g p k k x d o u s ` v D r u d ` g l k o b r , ` j v k s t ` f g t ` ` o k ` j g d k s tl b n k j ` u ` j t r k p r ` j s k l k s p k d ` g o ` t ` ` j u o t ` n k o k l k d k j ` ` g u l u s o g r k z u o t g t k l ` j d g r kr k ` k s k g r b o u o j u n ` t k o b r r g z h b g ` k r k o ` f ` b g s k ` j k o g h b r g r k g ` j s k r t n k o b r g r n b r ` g t kg c b s t j k ` j s k r r n g t . @ j s d m ` n h , g d t u g o n k j t k s k d b j s ` l k r g ' d g c g d t b r u o d k g l k t k r n ` j g t` j g l b u g t r k ` n k g v k g d u o u ` g o ] @ @ - o k g g p g r ` t ` g h o g z b g j k o b r p k t k r ` t b r ` u od b j t ` j k j t u o u ` j b s t r u t r k h u ` k p u s ` j o k f g t u r l ` j p r ` n u o r ` j l d u k v b o u t ` g k d m ` p g -n k j t u o u ` n ` o ` t g r . M k r g o l ` d g g o u g t g g l g r j g t k r k l ` j d b j t b p ` r k g ` j t r - u j s ` s t k n h ` j k` j d m k f g t g l ` v k r s k o b r k o k n k j t k k n h o k n g t ` d k p r k k x ` s t k j t k , g c o g t k p k s ` f ` o ` ` , p k s d u -t u r ` l k o u p t g ` p k s t k g f u r ` ( p k r s b j g o k s g u l k f r u p ) , l ` j d g r k u o t ` n k o k p g r g c ` a u d g tr b o u o d k o n g ` ` j s k n j g t ` j v ` ` t b g r k g g o d g t u ` r k g s t k n k o b r . D g b d b j s k d ` j t g g u j b r

  www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  17/566

  8 S k z ` ` j g d k s t s k j s , l k p ` o l ; . , N @ D M K O Y G T \ B [ X K G [ , B c t k j s b j t o k s & t ` l k s l ' m r g o l ` q u k n d o ` k -v g o k 2 , ` j X k v u k c r g j d g ` s k l ' m r g o l ` q u k k t l k s ` f ` o o b f r g p m ` k , ] ] S @ @ @ , 7 0 6 ; , h u o . j b . < ; , p . 6 - 7 7 .4 G u t b r ` ` q ` t ` t o u r ` o k n g j u g o k o b r m k r g o l ` d k b d d ` l k j t g o k c b o b s ` t k p k j t r u g o d ` t u ` r k g d g p ` t b o u o u `l k c g t ` s 7 j t ` j l ` d g t ` g ` o ' k x d k p t ` k ` j H ` h ` b f r g c ` g p r k z k j t k ` o u d r c ` r ` ( v . Y g r t k g g @ @ @ . g , G j k x k , j r . 8 ) .

  7 3 \ @ @ J \ G M K X G O L @ D ]g s t c k o l k ` n p r k a u r g r ` , s t u l ` ` o k d k o k n g ` g u t b r ` z g t k , l k s p r k d g r k g n g n ` j t ` t n g `s u s , g u g a u j s o g d b j d o u z ` g d g ` j t r k s k d b o k o k ] @ @ @ s ` ] S b r ` d ` j k g p u t u t s g g l b p t kg r n k r ` ` l u p g h u j u o s g u p o g d , d u s ` j f u r g d b j l ` t ` k l k g j u u z u r p g v r k b g o t g s t k r j gg j t k r ` b r d b j s t ` t u ` t g , o k f ` s o g t ` ` o k r k s t r ` d t ` v k ` j g d k s t l b n k j ` u ` j d k p ` j l g c ` s k n j g -o g t k l k - g h ` g ` j u o t ` n ` ` g j ` g ` v k g d u o u ` g o ] S - o k g 8 ` j t r - b g s k n k j k g s ` t u g t ` k , g p g r ` t ` g

  s ` o g r b n j ` g ` j s k r j j k o b r m k r g o l ` d k l k v ` j k p k r c k d t k x p o ` d g h ` o g , r k s p k d t ` v k o k s t k n kd b j s t ` t u ` j l u j d g z t ` p ` d l k g s g - j u n ` t k g r n k l k g s u n p t ` u j k : : ( g l ` k l g u t b - d b j c k -r ` t k ) g d g r b r d b j c ` r n g r k l k d g t r k v r k u j l b n j ` t b r n b o l b - v g o g m b g r k d g r k s p r k gl k v k j ` g r n k l k d b j d k s ` u j k : : j u s - g n g ` p r b l u s j ` d ` b l g t g l ` j d b j s ` l k r k j t kp b o ` t ` d k s ` r k o ` f ` b g s k h g z g t k p k u j k o k t r g l ` t ` ` g j d k s t r g o k g o k p b p b r u o u ` j b s t r u , t r g l ` t ` `d k 7 - g u l k t k r n ` j g t g - 9 ` j s u s k g s d g l k b n g j ` k r g s p k d ` c ` k l p r b p r ` k g t g r k p r g d t ` d `c k u l g o k v k s t s ` d k j t r g o - k u r b p k j k . @ j g d k s t s k j s p r k d ` z g n k l t g r ` o k r b n j k , g c o g t k` j ` t ` g o s u h ` j c o u k j t g p b o ` t ` d g s ` d u o t u r g o g g H ` z g j t u o u ` b r t b l b x ( d k j u d u j b s d u s k bg r t g g h o g z b j u o u ` ) , j u p u t k g u p r k o u g s ` s t k n u o c b o b s ` r ` ` ` j s k j n k o b r m k r g o l ` d k ` jc b r n k ` l k j t ` d k d k o b r g o k s t g t k o b r b d d ` l k j t g o k d g t b o ` d k , d g r k g p g r t ` j k g u l k d ` u j k `g o t k b r ` k j t g r ` d u o t u r g o - p b o ` t ` d k .D u g d k g s t g ` j d m k ` k n d g p ` t b o u o l k c g t g s u h o ` j ` ` j l d g l k s ` ` j d u p r ` j s u o s g t 'g n g h b r l g t p r b h o k n k t k b r k t ` d k f k j k r g o k 4 , g n t ` j u t t b t u s ` s k g r j g l k g s p k d t k o kd k ` j t k r k s k g z g m k r g o l ` d g r b n j k g s k l , s k o k d t ` j l d u p r k d g l k r k l ` j n u o t ` t u l ` j k gk o k n k j t k o b r ` j t ` o j ` t k ` j s t ` ` j t g k u r b p k g j g g h o g z b j u o u ` l b g r p k g d k o k g c b o b s ` t k@ j g r n b r ` g o u o j b s t r u g u t b m t b j .

  www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  18/566

  D G Y @ \ B O [ O 8L K T Y X K L K Q S B O \ G X K G T \ @ @ J \ K @ M K X G O L @ D K@ J X B N G J @ G , L K O G G Y G X @ \ @ K T @ Y @ J G @ J Y X K Q K J \T p r k l k b s k h ` r k l k g o t k t g r ` k u r b p k j k l k v k d m k d u o t u r g , p k t k r ` t b r ` ` o k d g r b r g t ` ` j t g m k r g o l ` d g g d u j b s d u t b l k z v b o t g r k ` j c o b r ` t b g r k d u n u o t k s k d b o k ` j u r r j g , ` j V ` o kr b n g j k , l ` j d b j s ` l k r k j t k o k l k b r l ` j t r g l ` t ` b j g o , c ` k p b o ` t ` d k , c ` k r k o ` f ` b g s k g n ` j t ` t k ,g d k g s t g l ` s d ` p o ` j g j u s - g h u d u r g t l k b d k r d k t g r k ` l k b r k f o k n k j t g r k s t r ` d t d g ` jG p u s . O k f ` o k m k r g o l ` d ` ` d ` t ` c b o b s ` r k g k o k n k j t k o b r d k t ` g p g r t ` j d u t b t ` j t k r k s u og r t g t l k l . b n j ` ` ` l k h b ` k r ` ` j b t r ` c g t l k ` j s k n j k o k g r n b r ` g t k j u g u c b r n g tj ` d ` b l g t g ` j ` j t r k f t r k d u t u o r b n g j k s d B r g ` j s k d b o u o g o ] @ ] - o k g , v r k b p r k b d u p g r k t ` ` j t ` c ` d g g j u n k , d g r k s g g j t r k j k z k ` j r k g o ` z g r k g k ` , d o g d e ' j u d m ` g r p k m k r g o l ` t ` `l k p r b c k s ` u j k , j k d u j b s d u t ` o g j b ` , n g d g r p k v r k u j u o l ` j t r k ` s t b r ` d ` ` s g u ` s t b r ` b -f r g c ` ` j b t r ` d u r k j u n k , d g r k s g g h b r l k z k ` j b p k r k o k o b r 9 u j g t g r k s t u l ` u , ` j d m ` pn k t b l ` d ` l b d u n k j t g t .` j r ` j l u r ` o k d k u r r j k g z g , v b n d g u t g s g c u d g n g t ` t n b n k j t u o g p g r ` t ` k ` ` jB l o k r b n g j k g u j b r p r k b d u p g r ` d u d g r g d t k r t ` ` j t ` c ` d g s u p r g l ` s d ` p o ` j k ` d g r k f u v k r -

  j k g z g ' o k f ` o k h o g z b j u o u ` , d ` t ` s g p r k z k j t g n p k g d k ` l ` j t r k b g n k j ` ` j b t r ` l k d u o t u r 'd g r k , ` j l k d u r s u o t ` n p u o u ` , g u g h b r l g t ` j l ` v k r s k o u d r g r ` , s u h ` k d t k p r ` v ` j l t ` ` j t gm k r g o l ` d g ` j f k j k r g o , l g r n g ` g o k s p k d k g g u t b m t b r g ` j s p k d ` g o .T t u l ` u o n k t b l ` d g o t ` ` j t k ` m k r g o l ` d k ` j X b n g j ` g j u @ j d k p k l k d e ` j d k g l kg l b u g a u n t g t k g s k d b o u o u ` g o ] @ ] - o k g , f g s ` j l . u - ` b h ` r ` g ` j j k d k s ` t g t k g s t g h ` o ` r ` `l k d g t r k g u t b r ` t g t ` o k d k j t r g o k g s t k n k ` s t g t u o u ` j g t ` b j g o r b n g j n b l k n d r k g t ` j 7 = ; 0 .D u n u o t ` j g ` j t k g g d k s t k ` l g t k , p r k b d u p g r ` l k b r l ` j m k r g o l ` d l k ` s p b r g l ` d k `g d d ` l k j t g o k j - g u c b s t t b t u ` s t r ` j k u j b r g l ` j t r k d r b j ` d g r ` ` s g u ` s t b r ` d ` ` r b n g j ` ,d g r k , ` j d k p ` j l l ` j s k d b o u o g o ] S @ @ - o k g ` p ` j ` j p r ` n g a u n t g t k g s k d b o u o u ` g o ] @ ] - o k g ,g u c g d u t n k j t ` u j ` n g ` n u o t s g u n g ` p u t ` j g n p o k g s u p r g u j b r s u h ` k d t k d k s k r k c k -r k g u o g t ` ` j t g h o g z b j u o u ` . G s t c k o , t j t r - u j p g s g a l ` j O k t b p ` s k t u o \ k r ` ` N b o l b v k ` , d r b -j ` d g r u o F r ` f b r k [ r k d m k k x p o ` d g . b r ` f ` j k g s t k n k ` N b o l b v k ` 7 , ` j t ` n p d k N ` r b j D b s t ` jp r k z ` j t g ` j l b u l ` j t r k o u d r g r ` o k s g o k s d r ` s k ` j o ` n h g p b o b r g , ` g j u n k ` j D r b j ` d g\ k t r ` ` N b o l b v k ` 9 N u j t k j ` k ` ( g g - j u n ` t g D r b j ` d g p b o b j o ) ` ` j @ s t b r ` g @ j v k r s u r `p b o b j k l k s p r k N b o l b v g 9 \ g r g X b n k o j k g s d g ( g g - z ` s g Y b k n p b o b j g ) , d k o k l b u go k f k j l k m k r g o l ` d k , g d g p u o u ` l k h b u r l ` j s t k n g N b o l b v k ` ` g ? ? d b r h u o u ` l ` j d k gg \ g r ` ` X b n g j k t ` 8 . D ` t p r ` v k t k p k J ` d b o g k D b s t ` j , g d k s t g l k s d r ` k ` j D g r t k g p k j t r u

  7 y . F X . [ X K D M K , L b n j ` ` \ g r ` ` N b o l b v k ` 9 v ` g t g o b r . D r b j ` d k / k X b n ` ` j ` k ` s g u O k t b p ` s k t k o kN b o l b v k ` 9 S g o g m ` k ` . K l . g @ @ - g p u h o ` d g t ` ` l k N ` m g ` o E b f g j ` d k g j u . \ b n u o @ , H u d . , 7 = 6 8 , p . 7 4 4 5 v .l k g s k n k j k g , F g n B X K [ X K D M K , O k t b p ` s k t u o \ k o r ` ` N b / l b v k ` ( k l ` t ` k ` j f r ` a ` t ` ` . . . l k Y . Y . Y g j g ` t k s d u )( k l . g @ @ - g ) , H u d . , K . T . Y . O . G . , ( 7 0 ; = ) , p . 3 3 .g v . N @ X B J D B T \ @ J , B p k r k d b n p o k t k . K l ` t , l k S . G . [ r k d m ` g . \ b n u o @ @ , H u d . , 7 = = = .L k s d r ` k r k g \ k ` r ` ` N b / l b v k ` 9 \ g r ` ` X b n l j k c t ` , p . 7 7 4 s ` 7 8 7 - 7 8 4 5 v . s ` N @ X B J D B T \ @ J , B p k r k ,v b o . @ , K l . ` j f r ` a ` g l k Y . Y . Y g j g ` t k s d u , H u d . , 7 0 3 ; . D r b j ` d g \ l r ` o b r N b o l b v k ` 9 N u j t k j ` k ` ( D r b j ` d gp b o b j ` ` ) , p . 8 8 3 - 8 8 6 s ` 8 8 = - 8 8 0 5 @ s t b r ` g ` j v k r s u r p b o b j k l k s p r k N b o l b v g 9 \ g r g X b n k ` j k g s d g( Y b k n g p b o b j ` ` ) , p . 8 ; = - 8 ; 0 s ` 8 3 8 - 8 3 4 .www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  19/566

  v . O k t b p ` s k t k o k \ l r ` ` N b o l b v k ` . Y u h o ` d g t k p k j t r u ` j l ` g ` l g l ' l k N . E b f o j ` d k g j u , \ b n u o 7 ,@ g ` , 7 = ; 8 . J @ D B O G K D b s n q , D g r t k g p k j t r u l k s d g o k d g t u o l ` j t ` ` u g \ l r ` ` N b o l b v ` ` s j k g n u o u ` n b o l .v k j k s d , p . 3 9 - 3 7 . S . ` H ` h o . G d g l . X . T . X . , N g s . , j r . 7 8 9 , c . 8 9 .S . B p k r k o k p r ` j d ` p k t u ` L k n k t r ` u D g j t k n ` r . \ ` p r ` t k l k T b d ` k t g t k g G d g l k n ` g . ' X b n ` j ` .\ b n u o @ . L k s d r ` p t ` b N b o l g v ` g k d u m g r t g f k b f r g c ` d ` g N b o l b v k ` ` u j c g d s ` n ` o , H u d . , 7 = 6 8 , p . 4 8 5p k j t r u l k s d r ` k r k g m k r g o l ` d ` o g s t k n k ` r k p r k z k j t g t k p k u j h o b d l k p ` g t r ` o g c o g t ` j z ` l u r ` o k b r g w o u `@ g ` , v . ` L u g j u K D G J \ K N @ X , @ s t b r ` g ` n p k r ` u o u ` b t t b n g j . D r k s t k r k g ` s d g l k r k g o u ` . \ r g l u s ` o l k L r . @ b jM b l b . Y g r t k g @ , H u d . , 7 = 6 ; , p . 8 6 < , j . 4 0 . 9 l k s d r ` k r k g p r b g p k ` l k j t ` d c ` g g d k o k ` g ` s t k n k l g rl k l g t g g s t g f r g v g t ` o p k l b t g p ` k t r k g k z g t k ` j z ` l u r ` o k d k t ` ` T u d k g v g s k r k f c ` s k s t k ` j L k s d r ` p t ` bN b o l g v ` g k ( d c . ` h ` l k n , p . 8 8 - 8 4 ) 5 ` j g d k g s g ` n p r k a u r g r k j u s ` j t l k d e l b u ` ` p b t k z k p b s ` h ` o k 1c ` k d ` o L ` n ` t r ` k D g j t k n ` r g d b j c u j l g t j u n k o k d k o b r l b u ` o b r g k , c ` k l ` ` j t r - g l k v ` r g t ` t o g @ g q ` , d ` t ` o g T u d k g v g , s k f s k g u ` j z ` l u r ` o k o b r l k g p r g r k g s k n k j k g p ` k t r k s d u o p t g t k D u s t k n k .; S . L @ B J @ T @ K C \ @ J , @ s t b r ` g f k j k r g o g g L g d ` k ` s g u g \ r g j s ` o v g j ` k ` , \ l r ` ` N u j t k j k c t ` s ` gN b o l b v k ` . \ r g l . l k F k b r f k T ` b j . \ b n u o @ , H u d . , 7 = ; 0 . Y g r t k g @ @ @ , K p b d g @ @ @ , D g p . ] ] , p . 7 8 37 8 6 5 v . l k g s k n k j k g ` J @ D B O G K H O G X K N H K X F , K s s g ` d b n p g r s u r o k s ` j s t ` t u t ` b j s k t o k s o b ` s l k o gX b u n g j ` k l k p u ` s o k s t k n p s o k s p o u s r k d u o s a u s q u ' g j b s a b u r s , H u d g r k s t , 7 = = ; , p . 8 9 8 - 8 9 4 , j b t g 4 .Y k j t r u b n g ` g n p o l b d u n k j t g t ` k v . @ . H @ G J [ , J . M b u b q ` L . T @ N B J K T D [ , H . X . S . ,7 ; 9 = - 7 = 4 0 , \ b n u o @ @ @ @ , @ S , H u d . , 7 0 9 4 - 7 0 < < .6 S . l k k x . f k j k g o b f ` g c g n ` o ` k ` T t u r l z g , r k l g d t g t ` j 7 = < 8 l k 3 e - r k u j d b n ` t k t , g o k d r u `r k z u o t g t k g u c b s t d b j c ` r n g t k l k d t r k F m k j k r g o j ` d k g s d g B h ` d ` j u ` t g G l u j g r k g N b o l b v k ` : :` j l ` r ` t l k d g t r k ` j s u ` L b n j ` t b r u o g r ` o 5 o u d r g r k g k s t k ` j s b t ` t l k u j j u n r l k f r g v u r ` r k p r k z k j t ` j ls t k n g g d k s t k ` c g n ` o ` ` ` k v b o u t ` g k ` l k - g o u j f u o l ` c k r ` t k o b r k p b d ` , p r k d u n b g r n k o k d k o b r l b ` l b n j ` -t b r ` g p g r t ` j ` j l g d k s t u ` j k g n b ` d k o k g o k l k s d k j l k j t ` o b r o b r ( d c . W k j k g o b f ` g c g n ` o ` k ` T t u r l z g s g u\ u r z b . . . k t d . , @ g ` , o g @ j s t ` t u t u o G o h ` j k ` , 7 = < 8 ) .

  7 = ' 7 " [ J \ G M K X G O L @ D , .l k s d g o k d g t u o l ` j l ` u g \ ` r ` ` N b o l b v g ` j k g n u o u ` n b o l b v k j k s d p r k t ` j s k o k g r n k r ` `g o k L g d ` k ` ( l b ` o k ` g c r b j t g t ` ) , ` j s b t ` j l t k x t u o ` d u ` n g f ` j k g o b r 4 . L ` n ` t r ` k D g j t k n ` r@ j d u j b s d u t g s g L k s d r ` p t ` b N b o l g v ` g k r k a g o k f k j l g h b u r u o u ` l ` j s t k n g g d k s t u ` p r ` j -d ` p g t , l k s d r ` ` j l g p b ` , ` j t r - u j g o t p g s g a g o g d k o k ` g ` b p k r k , u j h o g z b j f r g v g t p k l b u gp ` k t r k g k z g t k @ j z ` l u r ` o k d k t g t ` ` T u d k g v g 5 l k g s k n k j k g , ` j @ s t b r ` g ` n p k r ` u o u ` b t b n g j . .

  g d k o g ` g u t b r c g d k b l k s d r ` k r k m k r g o l ` d g g s t k n k ` r k p r k z k j t g t k p k u j h o b d l k p ` g t r gg c o g t ` j z ` l u r ` o k b r g u o u ` @ g ` < . @ j s c ` r ` t , L ` b j ` s ` k C b t ` j b p r k z ` j t g p k o g r f ` j @ s t b r ` gf k j k r g o g L g d ` k ` v k d m ` o k k n h o k n k g o k f k t ` o b r , g o k l g d ` o b r , g o k r b n g -j ` o b r , d ` t ` p k g d k o k g g o k \ G N X b n g j k t ` , p r k d u n ` k v b o u t ` g o b r l k - g o u j f u ov k g d u r ` o b r ; .[ j g o t f k j l k l k s d r ` k r ` m k r g o l ` d k n g ` ` j t ` o j ` n ` ` j t ` p g r ` t u r ` o k r k o ` f ` b g s k s g uo g ` d k , g p g r u t k ` j g n h k o k p r ` j d ` p g t k r b n g j k t ` l k o g ` j c ` ` j t g r k g p r ` n k o b r t ` p b f r g c ` `@ j N u j t k j ` g ` N b o l b v g @ j d u r s u o s k d b o u o u ` g o ] S @ @ - o k g ` p ` j f o g 7 = 8 7 . G n ` j t ` nd g n g a b r ` t g t k g l k l ` d g t ` ` o b r @ j v k r s u r ` d k ` j s b t k s d @ j g d k s t k t ` p g r ` t u r ` r k p r k z k j t g r k gg r n k r ` ` o b r u j k ` g s g u g o t k ` g l ` j t r k d k o k l b u g t r ` ( l k l ` d g t ` ` j u n ` t k p r k d u n s k t ` k ,s t ` m u r ` p r k m k r h u o r ` ` : : , b s t ` m u r ` @ j s t k n g l b n j ` k ` v k r s u r ` p b o ` t ` d k g s u p r gs t k n k ` : : k t d . ) d b j t ` j , p k & o k g ' b n g f ` ` v k r s ` c ` d g t k o g g l r k s g l b r j j u o u ` r k s p k d t ` v , `l k s d r ` k r k g n b h ` o k o b r l ` j s t k r j g 3 , l k s d r ` k r k l ` j j k c k r ` d ` r k p r b c g j g , j u d b j c b r n g t ` ` j t k ` m k r g o l ` d k , l ` j d g r k p r ` d ` j g ' g d k s t k p r b l u d t ` ` j u p r k z ` j t g u j ` j t k r k s l k b s k h ` tl ` j p u j d t l k v k l k r k g o s t u l ` u o u ` h o g z b j u o u ` @ j t r ` o k r b n ` j k t ` .D g t r k s c ` r ` t u o s k d b o u o u ` g o ] S @ @ @ - o k g , ` d u p r k d g l k r k ` j p r ` n g a u n g t g t k gd k o u ` u r n g t b r , l ` c k r ` t ` n k n h r ` g ` u j b r c g n ` o ` ` l b n j ` t b g r k s g u l k n g r ` h b ` k r ` l ` jd k o k l b u p r ` j d ` p g t k r b n g j k t ` , s p r k k x k n p o u ` j N b o l b v g , T t u r z k t ` ` s g u H g o k t ` ` ,` j \ g r g X b n g j k g s d g , C ` o ` p k t ` ` s g u S g d g r k t ` ` . g . , g u n g j ` c k s t g t u j b g r k d g r k ` j t k r k sp k j t r u t ` ` j g m k r g o l ` d g ` j s d b p u o c ` x g r ` ` ` j t r - u j n b l n g ` r ` f u r b s g o p r b p r ` k ` o b r

  s t k n k l k c g n ` o ` k , d u p r ` o k a u o ` j t b d r j ` r ` ` b c ` d ` g o k g u j b r g r h b r ` f k j k g o b f ` d ` l b t g t ` ` D u g t g r ` ` j s k n j k 6 , l g r g d k s t f k j l k ` j t k r k s j - g l k p g ` t l b n k j ` u o s t r ` d t o ` n ` t g tp k d g r k d k ` ` j d g u z g ` - 7 p r b p u s k s k r e .\ b t o g g d k k g ` k p b d g d b j s t g t g n @ r ` s g b ` j ` t ` g t ` v g b c ` d ` g o d k v g s t ` n ` b g r k d g r `p r k b d u p g r ` l k b r l ` j t ` ` j t ` c ` d p k j t r u l ` s d ` p o ` j g d g r k f u v k r j k g z @ o k f ` o k h o g z b j u o u ` .

  www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  20/566

  v . s d r ` s b g r k g l ` j @ ` u j ` k 7 ; 0 ; g o u ` N ` m j k g \ u r d ` t u o d g t r k c ` u o s e ` X g l u , d ` t g t l k\ K C G J L . F X K D @ G J [ ` j K r g o l ` d g r b n g j l , H u d . , 7 0 9 9 , p . O @ S .B M . [ J F [ X K G J [ ` j C ` f u r ` l k g r m ` v ` f ` r b n l j ` . W m . G s g d m ` , 7 6 = = - 7 = 3 0 , H u d . , 7 0 3 0 ,p . 7 8 , d ` t f ` ` j 9 v ` g t l ` j t r u / u n ` j g r k g j k g n u o u ` 1 W m . G s g d m ` , ` j N g f . ` s t . , @ @ , 7 0 3 = , j r . 8( c k h r u g r ` k ) , p . < 3 - < 6 , g c ` r n d g d k s t g g r c ` c g ' d u t j u n k r b g s k d k r d k l ` r ` p r ` j g r m ` v k o k D u r l ` l b n j k f t ` ,g N ` t r b p b o ` k ` @ g f ` o b r ` g o k h b ` k r ` o b r , p k j t r u g p u t k g d b n p u j k s t k n g d k ` s k d b n g j l g s k . X k p k t t ` nd g g d k s t k d k r d k l ` r ` j ` s k p g r d u t b t u o ` n p r b h g h ` o k , c ` ` j l ` j u t ` o d g G s g d m ` s g c g l ` j v k s t ` f g l ` , l kv r k n k d k s t k n k o k l j u t u r ` o b r ( r k p r b l u s k l k l ` j s u o D u c b g r t k n ` d ` n b l ` c ` d g r ` ` j s ` f ` o ` u o d k gg o d ` t u ` t ) s k & k g u s u h b d m ` ` s g ` , d u p r ` j s k ` j p k d k t k g L ` v g j u o u ` D j k a ` k ` g c ` g t ` ` ` j d g j d k o g r ` g r k s -p k d t ` v k ` ` j g o t k g u t b r ` t ` l l k s t g t g N b o l b v k ` f ` l k d g r k k o g g v u t ` j n b l j k ` j l b ` b s d u r t b f t ` j l ` .7 v . H ` h o . G d g l . X . T . X . , D g h . s t g n p k , F m . G s g d m ` . J r . ` j v . 3 8 3 ( < 8 = x 4 9 9 ) ` j r . ` j v .4 0 ; 7 < ( < 0 ; x 4 < 6 ) .v . s p r k k x . o ` t b f r g c ` ` o k o u ` G o k x g j l r u G s g d m ` r k p r k z k j l j l p k T t k c g j d k o N g r k ( ` h ` l . ,j r . ` j v . 6 < 0 ) , d k o k g o k o u ` @ b s ` c N ` o j k r ` j t ` t u o g t k 1 N g n g o u ` T t k c g j d k o N g r k ( ` h ` l . , j r . ` j v . 3 ; 6 6 )\ k s t g n k j t u o o u ` T t k c g j d k o N g r k ( ` h ` l . , j r . ` j v . 6 9 7 = ) k t d . 5 d k g g o u ` E . C . M b c c n g j j d us u h ` k d t u o G o k x g j l r u d k o H u j f ` s b o ` ` ` n p r g t u o u ` o b g j Y g o k b o b f u o ( ` h ` l . , j r . ` j v . ; < 6 ) k t d . 5 v . f `X K N [ T J @ D [ O K T D [ , W m . G s g d m ` s ` ` j d k p u t u r ` o k o ` t b f r g c ` k ` ` j N b o l b v g , ` j T . D . H . , @ , 7 0 ; ; , p . 3 6 - 7 7 8 .

  L K Q S B O \ G X K G T \ @ @ J \ K @ M K X G O L @ D K @ J X B N G J @ G 7 0 j t r - g l k v ' r , g p g r ` t ` g ` j \ g r g X b r j j k g s 3 ` j g l b u g a u n t g t k g s k d b o u o u ` g o ] S @ @ @ - o k gg s ` f ` o ` ` o b r l b j n k t ` , l b t g t k , ` j g c g r g s t k n k ` p r ` j d ` p g t u o u ` , ` d u s t k n k o k d k o b r 7 6a u l k t k g o k t g r ` ` , g ` n p o ` d g t l ` j p g r t k g d r k g t b r ` o b r g d k s t u ` f k j l k s ` f ` o ` ` b s k r ` k l k` j v k s t ` f g t ` ` l k s t u o l k g n g j u j t ` t k p r ` v ` t b g r k o g m k r g o l ` d g l ` s t r ` d t u g o . G d k s t k d k r -d k t r ` j - g u p u t u t c ` r k t k c ` b p k r g s ` n p o ` o b r n k t k r ` p k d k t g r ` ( ` j l k b h t k r b h ` t ` f g j ` = ) ,

  u j k b r ` h t n ` k x k d u t g j t ` ` ` n ` t g t b r ` , l g r j k g v ` j l d o k g t d u j b t ` j t k c b g r t k s u p k r c ` -d ` g o k ` j l b n k j ` u o t ` ` j t k ` m k r g o l ` d k . G s t c k o , d k o n g ` v k d m ` s ` f ` o ` u l b n j k s d l b t g t D us t k n k a u l k t k j k d g r k s k d u j b g t k p ` j f ` j p r k z k j t , k s t k d k o l ` j 7 6 = 8 g o o u ` J ` d b o g kD g r g f k g , l b n j g o \ g r ` ` X b n j k t ` ` j t r k 7 6 = 8 - 7 6 = 4 5 b h ` d k ` u o s k p k r p k t u k g z g `o g l b n j ` ` c g j g r ` b t ` u r n g t b r ` , d b j t ` j u ` j l u - s k g p b ` ` s u h l b n j ` ` p g n ` j t k j ` l kl u p g 7 = 8 7 .` j N b o l b v g , d k g n g ` v k d m k p k d k t k l b t g t g d u s t k n k o k t ` j u t u r ` o b r d k d u j b g t k nk s t k g d k k g g L ` v g j u o u ` D j k a ` k ` N b o l b v k ` , g p g r u t g ` j p k r ` b g l g 7 = 9 3 - 7 = 7 8 , ` g r p r ` n gs t k r j g l b n j k g s d n b o l b v k g j g l k g d k s t t ` p k s t k d k g g o u ` T d g r o g t D g o o ` n g d m ` , g o d g -t u ` t g ` j u r n g p b r u j d ` ` s g o k l g t g ` j 7 = 7 ; L ` v g j u o u ` t g r ` ` , d g r k o g r ` j l u o s g t ' g ` j d r k -l ` j t g t s g r d ` j g d b n p u j k r ` ` k ` o u ` F m k b r f m k G s g d m ` , p k g t u j d ` p r b c k s b r o g G d g l k n ` gl b n j k g s d l ` j @ g ` . T t k n g ` j s b t ` j l p b r t r k t u o l b n j u o u ` N b o l b v k ` l k p k c b g ` gl k t ` t o u g D b l u o u ` D g o o ` n g d m ` , g p g r u t ` j 7 = 7 6 , j u g j k d k s ` t g t ` j s g l ` j p g r t k g o u `G s g d m ` d k r d k t g r ` l k b s k h ` t k = , l k b g r k d k k o g g v u t d g n b l k o s ` f ` o ` u o l b t g t d u ,s t k n k o k l k t ` j u t u r ` g o L ` v g j u o u ` , ` j s k n j d r u ` g ` - g ` j l k p g r t g t d k o k d ` j d ` k n -h o k n k g o k l ` s t r ` d t k o b r d k j u n g ` g p g r t ` j k g u N b o l b v k ` l u p g 7 = 7 8 , g k z ` j l r k s t u o` j t r - b p b z ` t ` k ` j v k r s g d k o k ` g ` j d g r k g d k s t k k n h o k n k s k f g s k g u p o g s g t k p k s ` f ` -o ` u o n b l k o .L k ` g p b r t u o o u ` G s g d m ` g c b s t n ` j ` n ` j g o d g t u ` r k g s t k n k ` o u ` T d g r o g t D g o o ` -n g d m ` , t b t u ` ` n p r k a u r g r k g g c b o b s ` t l b d u n k j t g r ` ` s g o k ` j l b n k j ` u o t ` ` j t k ` m k r g o -l ` d k , c g n ` o ` g r ` z ` j l u - 7 d u s p k d ` c ` d u o g d k s t k ` l ` s d ` p o ` j k g u x ` o ` g r k g ` s t b r ` k ` . L k g d k k gd m ` l v g k x k d u t g n g ` t ` r z ` u , ` j 7 = 8 4 , o ` t b f r g c ` ` o k r k p r k z k j t ` j l . p k T t k c g j d k o N g r k 7 9 ,k o v g ` n p b l b h ` p b r t r k t u o n g r k o u ` l b n j ` d u s t k r j g \ g r ` ` N b o l b v k ` , s t k r j g d k v gg p g r k u o t k r ` b r ` j l ` v k r s k v g r ` g j t k ` p k s t g n p k o k r k g o ` z g t k l k c ` u o s g ` o G o k -x g j l r u , l k @ b s ` c N ` ` o o k r , E . C . M b c c n g j j ` g o t ` ` 7 7 , l g r ` j s p ` r g t k l k l ` j s u o . L k g o t -c k o , r k p u t g t ` g o u ` G s g d m ` l k h u j d u j b s d g t b r g o m k r g o l ` d ` ` n b o l b v k j k t ` g t ` t l ks t g t d ` t ` l ` s t r ` d t u g o k k r g h ` j k s t g h ` o ` t g o g g d k g k p b d g , l k b g r k d k ` j 7 = 4 7 , L ` v g j u ot g r ` ` p r ` j r k d u j b w k r k g b c ` d ` g o g , u r n g t g l k l ` s p b z ` t ` g c ` x g r ` ` l k c n ` t ` v k g s t k n k o b rt ` j u t u r ` o b r N b o l b v k ` ( d g u r n g r k g g p o ` d g r ` ` u j u ` g r t ` d b o k x p r k s ` j g d k s t s k j s d u p r ` j s` j X k f u o g n k j t u o B r f g j ` d ) , s b o ` d ` t t b t p k G s g d m ` b p k r s b g j g ' d g r k p b g t k g v k g b

  www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  21/566

  7 8 v . g l r k s g l ` j 7 9 l k d k n h r ` k 7 = 4 7 g L ` v g j u o u ` \ r ` ` N b o l b v k ` ( G r m . T t g t . @ g s ` , d b o k d t ` gO ` t k r k , F m . G s g d m ` , 9 / 0 < , c ` o g 4 , d c . D u . [ J F [ X K G J [ , T ` f ` o ` u o b r g s ` l u ` @ g s ` ` j s k d b o u o g o ] @ ] - o k g ,` j X k v . G r m . , @ ] , 7 0 3 3 , j r . 8 ( ` u o ` k - l k d k n h r ` k ) p . = ; ) . @ j g d k o g s ` s k j s g o s b o ` d ` t r ` ` o u ` G s g d m `l k d g t r k g u t b r ` t t ` o k l k r k s b r t p k j t r u g g o d ` t u ` ` j t r - b c b r n ` l k c ` j ` t ` v ` s t k n k o k t ` j u t u r ` o b r N b o -l b v k ` , v . s ` S . G . [ X K D M @ G , T d m ` t k l k s ` f ` o b f r g c ` k r b n l j k g s d l , H u d . , 7 = 0 7 , Y . 7 ; - 7 3 .7 = S . * * * T t k r j g N b o l b v k ` , ` j @ d b g j g o u n ` ` . C b g ` k p k j t r u ` j l k o k t j ` d ` r k g N b o l b - X b n ` o j ` o b r ,@ , 7 = < 7 , j r . 7 8 ( 8 4 n g r t ` k ) , p . 0 ; - 0 3 . X k p r b l u d k r k g t k x t u o u ` ` d b n k j t g r ` ` g s u p r g g d k s t u ` g r t ` d b os k f ` ` s k s d ` j s d u r t u o s t u l ` u g o o u ` D . N b r s g , B l k s d r ` k r k m k r g o l ` d l l ` j g j u o 7 = < 7 , ` j G r m . X b n . , @ @ @ ,7 0 4 0 , p . 8 = 3 - 8 = 6 . @ j d k d g d k p r ` v k s t k d k o l k g o l b ` o k g g r t ` d b o , v . . * N g r d g t k r ` ` N b o l b v k ` ,` j F g z k t g l k N b o l g v ` g , ] ] @ @ , 7 = ; 9 , j r . ; 7 ( 7 4 ` u j ` k ) , p . 8 9 0 - 8 7 7 .7 < J u t r k h u ` k s u ` t ` ` n c g p t u o d G s g d m ` g c b s t ` j t r k 7 = 4 8 - 7 = < 0 l ` r k d t b r u o G r m ` v k o b rT t g t u o u ` l ` j @ g s ` , ` n p r k a u r g r k d k ` - g ` j f ` ` l u ` t d u j b g s t k r k g t k n k ` j ` d ` ` g l ` p o b n g t ` d ` ` n b o l b v k j k ,` j d g r k r k p r k z k j t ' f r ` o k m k r g o l ` d k s ` l k m k r g o l ` d ` ` s ` f ` o g r g u c ` f u r g t l ` j h k o s u f .7 < d c . G r m . T t g t . @ g s ` , l b d . 3 0 0 = , b p . 8 9 8 9 , j r . 7 6 6 8 s ` u j l k s k j . S . s ` K n u . S @ X \ B T [ ,J b t k s ` l ` s d u t ` ` s ` f ` o b f r g c ` d k , ` j T . D . J . , @ @ @ , 7 0 3 9 , Y . ; 8 3 . Y k j t r u b n g ` g n p o ` t l b d u n k j t g t ` kp r ` v ` j l s t k n g n u j ` d ` p g o ` ` g b r g s u o u ` @ g s ` , v . n g ` g o k s F n . [ J F [ X K G . J [ , b p . d ` t . , p . = 4 - 7 9 9 .7 3 d c . g l r k s k ` j r . 7 < = l ` j 8 9 ` g j u g r ` k 7 = ; 7 g K c b r ` k ` b r ` o s k j k s t ` g @ g s ` o b r d ` t r k F m . G s g d m ` .9 s b o ` d ` t g r k g s k n j ` ` t b g r k k s t k g l r k s g t l k g d k k g s ` g u t b r ` t g t k s ` p r b c . B m . T k u o k s d u , g r m k b o b fr k p u t g t o g g d k g k p b d ( v . J . G . H B F L G J , B r g , s u o @ g d ` b l ` j ` b g r l ` g s t d o z ` . T d m ` t k ` s t b r ` d k s ' rg l n ` j ` s t r g t ` v k . . . , @ g s ` , 7 0 9 < , Y . 8 3 b F M . [ J F [ X K G J [ , b p . d ` t . , p . 0 7 ) . @ j g l r k s g s g l k r ` s p u j s ,G s g d m ` n k j t ` b j k g z ` t p r ` j t r k g o t k o k ` g r t ` d b o u o g s u p r g s t k n k ` N b o l b v k ` p u h o ` d g t ` j j r . ; 7 g oF g z k t k ` l k N b o l g v ` g l ` j 7 = ; 9 , k l r k p t c ` t r g p r k d ` z g d g r c ` k o g u t b r u o , l g r j ` d ` j u o g s m ' s s k` j t k o k g f ` d 7 - g r c ` s d r ` s g o t d ` j k v g ( v . J . G . H B F L G J , b p . D ` t . ) .7 6 @ j g o d ` ` t u ` r k g s t k n k ` b r g s u o u ` @ g s ` l ` j 7 = ; 7 , T c g t u o n u j ` d ` p g o g o d g p ` t g o k ` N b o l b v k ` v gd b n h ` j g d k o k l b t t p r b ` k d t k p r ` n ` t k r k s p k d t ` v l k o g G s g d m ` b l k o g p r b c . T k u o k s d u , ` n h ` r t ` j lk o k n k j t k o k m k r g o l ` d k s u f k r g t k l k c ` k d g r k l ` j t r k d k o k d o b j ` ` p k r s b j g o ` t ` ` v ` s b o ` d ` t g t k ( v . J . G . H B F L G . J ,B Y . D ` t . , p . 4 9 s ` F M . [ J F [ X K G J [ , b p . d ` t . , p . 0 8 ) .` s @ j g l r k s g l ` j 7 = ; 7 , K h r ` g b r s k j k g s g g @ g s ` o b r d b j s ` l k r p k G s g d m ` b p r ` j t k o k o ` t k r g -t u r ` ` r b n j k d g r k g r k b n g ` l k p o ` j ` ` d u j b s t ` j t l k s p r k n g r d g d k g u g v u t l ` j ` j v k d m ` n k g s t p b o ` t ` k ( v . J . G . H B F L G J . b p . d ` t . , p . 8 3 ) .7 < S . D g o k j l g r u o p k j t r u p b p b r u ` r b n l j k s d p k g j u o 7 = ; 4 , ] @ @ , @ g s ` , o g @ j s t ` t u t u o G o h ` j g , p . 6 ; .8 < Y k j t r u f r g v u r ` , v . H ` h o . G d g l . X . T . X . , D g h . s t g n p k , G o . G s g d m ` , j r . ` j v . 8 9 0 5 ` j d k d gd k p r ` v k s t k g r t ` d b o u o , k o s k r k c k r ` t o g g r n k r ` ` o k n u j ` d ` p g o k g o k @ g s ` o b r , g p r b h g t k l k g u t b r ` t t ` o k l kr k s b r t , p r k d u n g n v ` z u t , ` j d ` ` l ` j 7 = ; 7 , l g r ` j t r - b r k p r k z k j t g r k d u d g r k G s g d m ` j u k r g ` j t r u t b t u ol k g d b r l . G s t c k o g u t b r u o , l u p ` ` d k k x p o ` d p r k z k j t g o k f ` u j ` ` @ g s s ` k j s ` s p k o b d u o u j l k s kv g g c o g b r g s u o @ g ` , v b r h k s t k l k d b o b g j g ` j o t g t ` n p . ` ` r g t u o u ` M g l r ` g j s ` s b t ` k ` s g o k l k d ` ` t r k r k s p k d -t ` v g o k f ` u j k ` d k r k d g g d k s t n b j u n k j t l ` c ` f u r k z k j k g p r g t ` j s t k n g n u j ` d ` p g o g d g p ` t g o k `N b o l b v k ` ( v . J . G . H b b p n q , b p . d ` t . , p . 8 6 ) . @ j g d k o g s ` s k j s , v . s ` J . @ b r f g , F e . G s g d m ` d gt ` p b f r g c b k l ` t b r l u p l b D g t g o b f u / : : o u ` l ` j 7 = < 6 , ` j G j g o . G d g l . X b n . , N k n . T k d t . ` s t . , T . @ @ , \ .

  8 9 \ @ @ J \ G M K X G O L @ D ]d k g n g ` h u j e ' ` l k k ` j t r u g s k n k j k g p r ` d ` j ` p k j t r u g r k g o ` z g b ` j d m ` p u ` r k l u p gp r ` n k o k f m k r h u r ` ( g l ` d g t ` c r k ) g p r ` j d ` p g t u o u ` s ` g 7 3 t ` j u t u r ` , d u g o b r p r k s d r ` k r k 7 8 .\ b t g s t c k o g j l ` j 7 = < 7 s ` r k s p k d t ` v ` j 7 = ; 9 v b r c ` p u h o ` d g t k l b u ` g r t ` d b o k g j b j ` n kg s u p r g s t k n k ` N b o l b v k ` ( p r ` n u o ` j @ d b g j g o u n ` ` , d k o l k g o l b ` o k g ` j F g z k t g l kN b o l g v ` g ) 7 4 , s ` j t k n t k j t g t ` s ' g ' o k g t r ` h u ` n p g t k r j ` t g t k g g d k o u ` g s ` G s g d m ` , g t ` t p k j t r uc g p t u o g p g r ` t ` k ` o b r ` j l b u g l ` j p k r ` b l ` d k o k g j k x k g o k G o h ` j k ` r b n k ` j k f ` ` s u h t k g s -d u r ` o k g d k o k ` g s ` t ` p b f r g c ` ` , d ` t ` p k j t r u d u j b s t ` j t k o k ` j n g t k r ` k l k m k r g o l ` d g l k d g r kl g ' l b v g l g ' g u t b r u o o b r " . @ j 7 = < ; G s g d m ` n g ` p r k z k j t g s k g u t b r ` t g t ` o b r l k r k s b r tu j p r b ` k d t l k s t k r j g g b r g s u o u ` @ g ` , ` j s b t ` t l k u j l k s k j r k p r k z k j t ` j l g d k s t h o g z b jn u j ` d ` p g o 7 ; . T b o ` d ` t g r k g s g v g f g s ` k d b u l k - g h ` g ` j 7 = ; 7 , d ` j l . K c b r ` g b r s k j k g s d gg d g p ` t g o k ` N b o l b v k ` , p r ` j t r - b g l r k s g ' b c ` d ` g o ` ` , ` ` v g d k r k s ' g ' ` j t b d n k g s d g u j g s k -n k j k g p r b ` k d t m k r g o l ` d 7 3 . G s t c k o , d ` j l ` j g d k o g s ` g j , n u j ` d ` p g o ` t g t k g @ g ` b r ` v gg o d g t u ` b j b u g s t k r j g ' , k g v g t ` j k s k g n g ` l k p r b p u j k r ` o k G d u t k l k G s g d m ` ` j g l r k s gs g l k r s p u j s d g t r k K h r ` g s u s - g n ` j t ` t g " , l . b v g l g g p r k s t ` f ` u o u ` l k m k r g o l ` s t l k d g r kk o s k h u d u r g o g g d k g k p b d m ' 7 = Y r k b d u p g r ` o k m k r g o l ` d k j u @ o v b r p g r g s ` p k G s g d m ` j ` d `n g ` t ` r z ` u , ` j 7 = ; 4 , d ` j l v g p u h o ` d g u j g r t ` d b o ` j t ` t u o g t G r m k b o b f ` k 7 8 , ` o u s t r g td u l b u g f r g v u r ` k x k d u t g t k l k c ` u o s g t ' , n g ` b r u o G o k x g j l . r u G s g d m ` , f r g v u r ` r k p r k z k j -c ` j l . s t k n g N b o l b v k ` ` s t k n g @ g ` 7 b r 8 9 .

  www.lgdbrbngj`dg.rb

 • 7/27/2019 Dan Cernovodeanu - tiina i arta heraldic n Romnia

  22/566

  ] ] ] @ S ( 7 0 7 7 - 7 0 7 8 ) , Y . 6 ; ; . @ j s c ` r s ` t , ` j o u d r g r k g f k j k g o b f ` d / g ' p r ` v ` j l c g n ` o ` g T t u r l z g , t ` p r ` t ` `` j 7 = < 8 o g @ j s t ` t u t u o G o h ` j k ` ( d ` t g t ` ` s u p r g ) , s k g c o g b s k r ` k l k s t k n k g o k g d k s t u ` j k g n l b n j k s d ,l k g o d g t u ` r k g d g r b r g g c ` r n g n d g G s g d m ` j - g c b s t l k o b d s t r g ` j ." v . J . G . H B F L G . J , b p . d ` t . , p . 8 6 - 8 0 ` B M . [ J [ X K G J [ , b p . d ` t . , p . 0 8 .T 8 S . D B J T \ . N B @ T @ O , 9 l k s d r ` k r k m k r g o l ` d l l ` j 7 = < 7 , p . 8 = 6 ." v . p r b t b d b o u o O ] @ S g o g k l ` j t k ` D b n ` s ` k ` D k j t r g o k l k o g C b d s g j ` l ` j 7 b d t b n h r ` k 7 = ; 0 ,d c . Y r b t b d b g o k o k D b n ` s ` u j ` ` D k j t r g o k g Y r ` j d ` p g t k / b r [ j ` t k . T k s ` u j k g 7 = ; 0 - 7 = 3 9 , C b d g j ` , U 7 = 3 9 ^ ,p . 0 - 7 7 ." v . N ` j . G c . K x t . , G r m . ` s t . , l b s . 7 6 / 7 0 9 7 7 = 3 9 , c . < , g l r k s g j r . 7 8 3 4 l ` j 7 ; n g r t ` k7 = 3 9 g N ` j ` s t k r u o u ` \ r k h ` o b r T t r ` ` ` j k d g t r k N ` m g ` o E b f g o j ` d k g j u , d g r k ` g , s p r k l k b s k h ` r k l k g l r k s k o kt r ` n ` s k d k o b r o g o t ` l b ` ` s t b r ` d ` s b o ` d ` t g t ` , ` s k v g g j k x g B . l k s k j u o p r b ` k d t u o u ` l k s t k r j g g Y r ` j d ` p g -t k o b r [ j ` t k , ` j l k z h g t k r k ." v . X b n l j u ` , S @ @ , 7 = 3 4 , j r . l ` j 8 ; ` u o ` k , p . 7 - 8 .

  L K Q S B O \ G X K G \ @ @ J \ K @ M K X G O L @ D K @ J X B N G J @ G 8 79 g o t g p k r s b j g o ` t g t k l k d u o t u r g ' ` s t b r ` d g l ` j N b o l b v g l k o g g d k g k p b d m ' , d g r kg g v u t l k g s k n k j k g p r k b d u p g r ` l k b r l ` j m k r g o l ` d g c b s t s ` g r m k b o b f u o F m k b r f m kT k u o k s d u . T b o ` d ` t g t s ` k o l k d g t r k n u j ` d ` p g o ` t g t k g @ g s ` o b r s g k o g h b r k z k u j p r b ` k d tl k s t k r j g g r k s p k d t ` v k ` d g p ` t g o k , T k u o k s d u v g r s p u j l k p r ` j t r - u j o u j f r g p b r t d kv g d u p r ` j l k ` j g c g r g u j u ` ` s t b r ` d g o b r g s u o u ` l k - g o u j f u o v k g d u r ` o b r , l g r s ` b p r k z k j -

  t g r k g ` j s d r ` p t ` ` o b r l b t g t k d u s t k n k s ` k n h o k n k f g s ` t k ` j d k t g t ` o k s ` n b j u n k j t k o kl k p k t k r ` t b r ` u o N b o l b v k ` , d ` t s ` d b j s ` l k r k j t k o k l k b r l ` j m k r g o l ` d d g r k a u s t ` c ` d g u ,l ` j p u j d t u o l k v k l k r k g o s t ` ` j t k ` h o g z b j u o u ` , p r b ` k d t u o l k s t k r j g n u j ` d ` p g o g d k p r b -p u s k s k s p r k g p r b h g r k d b j s ` o ` u o u ` b r s k j k s d 8 7 K r u l ` t ` g l k d g r k l g l b v g l g d u g d k s tp r ` o k a F m k b r f m k T k u o k s d u v g c g d k p r b h g h ` o p k r k f r k t g t u o D b j s t g j t ` j N b ` s ` 7 8 8 s ' Gg t r ` h u ` k g d k s t u ` b n l k s t ` ` j t g , s ` j u o u ` G s g d m ` , l u p d u n d r k l k n j b ` , p g t k r j ` t g t k gg r t ` d b o u o u ` g s u p r g s t k n k ` N b o l b v k ` g p g r u t o g l g t g g n ` j t ` t ` j r k v ` s t g ` k s k g j @ d b g j go u n ` ` l k s p r k d g r k g n c g d u t n k j t ` u j k n g ` s u s .L g r l ` j t r k d g r t u r g r ` ` n b o l b v k j ` , d k o d g r k g g v u t j u j u n g ` d b n p k t k j t g ` jn g t k r ` k l k m k r g o l ` d g , l g r s ` p u t k r k p b o ` t ` d ' p k j t r u g - s ` ` n p u j k s ` ` j v ` g t g l k s t g tl k z ` l k r g t k o k l ` j l b n k j ` u o s t ` ` j t k ` s ` g r t k ` h o g z b j u o u ` , g c b s t N ` m g ` o E b f g o j ` d k g j u .D g p r b c k s b r o g G d g l k n ` g N ` m ` o k g j s ` g p b ` o g [ j ` v k r s ` t g t k g l ` j H u d u r k s t ` , E b f o -j ` d k g j u j u g k x d o u s l ` j p r k b d u p g r ` o k s g o k l k s p k d ` g o ` t g t k s ` l ` s d ` p o ` j g m k r g o l ` d g ,v g l ` j l ` j t k r k s p k j t r u k g j u j u n g ` d g b n l k s t ` ` j t g , l g r s ` d g b n p b o ` t ` d . G s t c k o ,@ j 7 = ; 0 , d g n k n h r u ` j D b n ` s ` g D k j t r g o g l k o g C b d s g j ` , r k j u n ` t u o l g s d g o s ` h g r h g tl k s t g t g g v u t b ` j t k r v k j t ` k m b t g r ` t b g r k ` j g n ` j g r k g ` j ` t ` g t ` v k ` , s u s t ` j u g l k g o t `n k n h r ` g ` j u n ` t k ` D b n ` s ` ` , l k g s k ` j s t ` t u ` b s t k n g Y r ` j d ` p g t k o b r [ j ` t k 8 ; , g od g r k ` g s p k d t u r n g s g c ` k c ` x g t ` j t r - u j g r t ` d b o k x p r k s , d u p r ` j s ` j p r b ` k d t u o l k D b j s t ` -t u t ` k g t g r j , d k s k k o g h b r g o g g d k g k p b d g l k c b r u o o k f ` s o g t ` v g n ` j t ` t . E b f g o j ` d k g j uk r g d b j v ` j s d g b g s k n k j k g ` j s t ` t u ` r k g ` j s k n j k o b r m k r g o l ` d k g j b u o u ` s t g t d r k g to g 7 = ; 0 k r g p r k n g t u r g s ` d b j t r g v k j k g l ` s p b z ` t ` ` o b r p r ` v ` t b g r k o g r k b r f g j ` z g r k g Y r ` j -d ` p g t k o b r l u r g r k j k d b j t ` j u t k ` j D b j v k j t ` g l k o g Y g r ` s l ` j 6 / 7 0 g u f u s t 7 = ; = , d b j s ` -l k r ` j l b p b r t u j g s t g h ` o ` r k g u j k ` s t k n k g t g r j l b g r l u p g r k g o ` z g r k g u j ` r ` ` l k p o ` j kp b o ` t ` d b - g l n ` j ` s t r g t ` v k g N b o l b v k ` d u \ g r g X b n g j k g s d g . X k p u t g t ` g o u ` E b f o j ` -d k g j u l k h u j d u j b s d g t b r g o m k r g o l ` d ` ` j b g s t r k g u t b m t b j k b n g ` l b v k l k s t k s ` l k s k n -j g r k g s g d g n k n h r u , g o t u r ` l k D b j s t g j t ` j M u r n u z g e ` s ` J ` d b o g k @ b j k s d u , ` j d b n ` -s ` g ` j s t ` t u ` t ` j n g r t ` k 7 = 3 9 l k d g t r k N ` j ` s t k r u o \ r k h ` o b r T t r ` j k g o N b o l b v k ` , o gd k r k r k g Y r k s k l ` j t k o u ` D b j s ` o ` u o u ` l k N ` j ` s t r ` , N g j b o g d m k E b s t g e y - K p u r k g j u 8 < ,@ j s d b p