CV - Conf_F_Mitu

of 47 /47
 CURRICULUM VITAE Conf. Univ. Dr. Mitu Florin, B-dul Independen ţei, nr.7 Bloc A1-4, sc.A, et.4, ap.10 IASI 6600 ROMANIA Tel. 40-32-210129 0744792540 STARE CIVILA: Data naşterii: 2 noiembrie 1956 Căsătorit, 2 copii  Naţionalitate : român STUDII: 1980-1986 - Studii superioare la Universitatea de Medicin ă şi Farmacie ”Gr. T. Popa” Iaşi-Media de absolvire-10. 1986 - Obţinerea diplomei de doctor - medic în urma sus ţinerii lucr ării de diplomă – media 10. LIMBI STRAINE CUNOSCUTE: Franceza, Engleza. EXPERIENTA PROFESIONALA: 1989-1990 Medic generalist - Dispensarul rural Cepleni ţa, jud. Iaşi 1990 - Intr area în specialitatea de medicina intern ă, prin concurs organizat de Ministerul Sanătaţii 1990 - Asistent universitar titular, prin concurs, la catedra de Semiologie Medicala - Clinica a VI-a Medicală, Universitatea de Medicină Iasi. 1992 - Admis la doctorat prin concurs în specialitatea cardiologie, cu tema”Contribu ţii la aprecierea tratam entului recuperator în infarctul de miocard”. 1994 - Specialist in medicina intern ă, confirmat prin Ordinul Ministrului Sanatatii, nr.240/18.02.1994. 1995 - Doctor în stiinţe medicale - specialitatea cardiologie- confirmat prin ordinul Ministrului Învăţământului nr.3543/3.o4.1996. 1996 - Conducator de tez ă de licenţă -’’Tipul comportamental şi corelaţia cu alţi factori de risc cardio-vasculari în infarctul miocardic cronic”. 1996 - Competen ţa în ecocardiografie - nr. 75/15.03.1996. 1997 - Specialist în cardiologie, confirmat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 18/ 13.01.1998. 1998 - Primar în medicina internă, confirmat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii. 1999 - Sef lucr ări la Disciplina de Semiologie medicala – Clinica a VI-a Medicala – U.M.F. Iaşi. 1999 - Conducător de teză de licenţă - ”Infarctul miocardic cronic cu disfunc ţie ventricular ă stangă

Transcript of CV - Conf_F_Mitu

Page 1: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 1/47

CURRICULUM VITAE

Conf. Univ. Dr. Mitu Florin,B-dul Independenţei, nr.7Bloc A1-4, sc.A, et.4, ap.10IASI 6600

ROMANIATel. 40-32-2101290744792540

STARE CIVILA:Data naşterii: 2 noiembrie 1956Căsătorit, 2 copii Naţionalitate : român

STUDII:1980-1986 - Studii superioare la Universitatea de Medicină şi Farmacie

”Gr. T. Popa” Iaşi-Media de absolvire-10.

1986 - Obţinerea diplomei de doctor - medic în urma susţineriilucr ării de diplomă – media 10.

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE:Franceza, Engleza.

EXPERIENTA PROFESIONALA:1989-1990 – Medic generalist - Dispensarul rural Cepleniţa, jud. Iaşi

1990 - Intrarea în specialitatea de medicina internă, prin concurs organizat deMinisterul Sanătaţii1990 - Asistent universitar titular, prin concurs, la catedra de Semiologie Medicala -Clinica a VI-a Medicală, Universitatea de Medicină Iasi.1992 - Admis la doctorat prin concurs în specialitatea cardiologie, cu tema”Contribuţiila aprecierea tratamentului recuperator în infarctul de miocard”.1994 - Specialist in medicina internă, confirmat prin Ordinul Ministrului Sanatatii,nr.240/18.02.1994.1995 - Doctor în stiinţe medicale - specialitatea cardiologie- confirmat prin ordinulMinistrului Învăţământului nr.3543/3.o4.1996.1996 - Conducator de teză de licenţă -’’Tipul comportamental şi corelaţia cu alţi factori

de risc cardio-vasculari în infarctul miocardic cronic”.1996 - Competenţa în ecocardiografie - nr. 75/15.03.1996.1997  - Specialist în cardiologie, confirmat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 18/

13.01.1998.1998  - Primar în medicina internă, confirmat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii.1999 - Sef lucr ări la Disciplina de Semiologie medicala – Clinica a VI-a Medicala – U.M.F. Iaşi.1999 - Conducător de teză de licenţă - ”Infarctul miocardic cronic cu disfuncţie

ventricular ă stangă”

Page 2: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 2/47

- Membru in Comisie de specialist medicină internă 2000 - Conducător de teză de licenţă – ’’Profilul clinic al bolnavilor cu insuficienţă 

cardiacă ischemică ’’- Membru in Comisia de Licenţă U.M.F. ”Gr.T.Popa” Iaşi- Membru in Comisie de specialist medicină internă 

2001 - Membru in Comisia de Licenţa U.M.F. ”Gr.T.Popa” Iaşi2002 - Primar în cardiologie, confirmat prin Ordinul Ministerului Sanataţii nr.684/20022003 - Conferenţiar la Clinica a VI-a Medicala – U.M.F. ”Gr. T. Popa” Iasi, OMEC nr.

4084/04.06.2003.- Conducător de teză de licenţă - “Tratamentul recuperator în insuficienţa

cardiacă” – absolvent Ciprian Anton susţinută în 2003- Coordonator - ”Reabilitarea pacienţilor după revascularizaţie miocardică” – studentul Stana Aurelian Bogdan, an IV, lucrare prezentată la First InternationalCongress for medical students and young doctors, Iaşi, 23-25 mai 2003, lucrarepremiată 

2004 - Cursul postuniversitar " Managementul şi legislaţie sanitar ă. Informatică  şistatistică medicală" (81,25 ore EMC) 16.05-17.07.2003 - U.M.F. ”Gr.T.Popa” Iaşicertificat de absolvire nr. 2473/24.11.2004

2002-2004 – Director General al Spitalului Clinic de Recuperare Iasi.2002-2004 – Masterat – Managementul serviciilor de sanatate "Univ. Al. Cuza" Iaşi,nr. 518/14.04.20052004-2005 – Cursuri de engleză – EuroEd Foundation.2005 - Conducător de teză de licenţă - "Reabilitarea pacienţilor după revascularizareachirurgicală a miocardului", lucrare de diplomă, absolvent Stană Aurelian- Bogdan, 20052006 - "Rolul exercitiului fizic în prevenţia cardiopatiei ischemice" studenţii OvidiuMitu, Andrei Cervescu, Bucureşti, 2006

- "Efectele antrenamentului fizic in inducerea fenomenului de preconditionareischemica, la pacientii cu infarct de miocard", studenţii Andrei Cervescu, Ovidiu Mitu,Bucureşti, 2006 .2008 - Cerc Stiintific de Cardiologie Preventiva si Recuperare Cardiovasculara – 2manifestari, Spital Clinic de Recuperare Iasi2009  - Portal Vein Aneurysm, a Case Report”, student Andrei-Stefan Chiriac la The6thInternational Congress for Medical Students and Young Doctors, Iasi, Romania, april9th -12nd, 2009, program congres, pag.24, publicat ca rezumat in volum rezumate, pag. 74;(www.congressis.ro) - premiul I.

- Cerc Stiintific de Cardiologie Preventiva si Recuperare Cardiovasculara – 4manifestari Spital Clinic de Recuperare Iasi.2010 - ”Hipertensiunea arteriala si sindromul metabolic ” – lucrare licenta – absolvent:Feras Al Jaafari – 2010.

-  Cerc Stiintific de Cardiologie Preventiva si Recuperare Cardiovasculara – 3

manifestari, Spital Clinic de Recuperare Iasi2003-2010 Membru în mai multe comisii de specialitate de medicină internă, cardiologie,de licenţă, medicină de familie.

CURSURI ŞI STAGII DE PERFECŢIONARE:1992 - Ecocardiografie - curs introductiv, Spital Fundeni, Bucureşti.1993 - Ecocardiografie - curs avansaţi, Spital Fundeni, Bucureşti.

Page 3: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 3/47

1993 - Curs de recuperare cardio-vascular ă, Spital Fundeni, Bucureşti.1995 - Ecocardiografie Doppler, Spitalul de Urgenţe”D.Bagdazar”, Bucureşti.1995 - Curs de epidemiologie clinică - organizat de RECIF-Facultatea din Lyon Grange- Blanche, susţinut la Iaşi.1996 - Stagiu de perfectionare in probleme de revalidare si recuperare cardiacă la”Service de Cardiologie”, Centre Hospitaliere Universitaire de Liege, Belgium (subîndrumarea Prof. Dr. L. Pierard).1996 - Stagiu de perfecţionare în cardiologie recuperatorie, în clinici cu profil de

recuperare cardiacă din Elveţia (sub îndrumarea Prof. Dr H. Saner - University of Berne).1998 - Curs de cardiologie: ”Evaluarea neinvazivă a cardiopatiilor congenitale” - 20 - 21noiembrie 1998, Suceava, organizat de Societatea Română de Cardiologie.1999 - Curs de resuscitare cardiorespiratorie – 29 septembrie- 2 octombrie 1999, Sinaia,sustinut cu ocazia celui de-al XXXVIII-lea Congres al Societăţii Române de Cardiologie.2000 - Curs Întocmirea si managementul proiectelor  organizat de CTF Bucuresti, perioada 31.03 – 02.04. 2000, Iaşi.2000 - Curs ” Ecografie vascular ă Doppler, periferică şi viscerală”, organizat de Centrulde pregatire în ultrasonografie al Universităţii de Medicină şi Farmacie”Iuliu Haţieganu”Cluj-Napoca, afiliat al ”Jefferson Ultrasound Reserch and Education Institute”Philadelphia USA, perioada 10.04.- 14.04. 2000, Cluj-Napoca.2000 - Curs ’’Actualităţi în arteriopatiile cronice obliterante periferice” 27 septembrie,Sinaia, organizat cu ocazia celui de-al XXXIX-lea Congres National de Cardiologie.2001 - Curs ” Fibrilaţia atriala” 26 septembrie 2001, Sinaia, organizat cu ocazia celui de-al 40-lea Congres Naţional de Cardiologie.2001 - Conferenţiar în cadrul cursului modular EPIC (Educaţie pentru insuficienţă cardiacă) pentru medicii specialişti de medicina internă, cardiologie şi medicii specialiştide medicină generală- medicina familiei) desfaşurat în Bucureşti, Cluj, Iaşi.2002 - Conferenţiar în cadrul cursului modular EPIC (Educaţie pentru insuficienţacardiacă) pentru medicii specialişti de medicină internă şi cardiologie şi pentru mediciispecialişti de medicină generala- medicina familiei) desfaşurat în Bucureşti, Cluj, Iaşi.

- Simpozionul organizat în cadrul programului de educaţie medicală pentru aritmiicardiace organizat de Societatea Română de Cardiologie, 19-20 Aprilie 2002, Iaşi.

- Curs ”Bolile pericardului” 24 septembrie 2002, Sinaia, organizat cu ocazia celuide-al 41-lea Congres Naţional de Cardiologie.

- Conferenţiar în cadrul simpozionului ”Cardioprotecţia şi vasoprotecţia cuenalapril – Renitec” cu conferinţa ”Cardioprotecţia cu Renitec şi tratamentul insuficienţeicardiace”, Iaşi, 24 octombrie 2002.

- Conferenţiar în cadrul Simpozionului Zilele Spitalului Universitar CF Iaşi, 31octombrie – 01 noiembrie 2002.

- Curs Urgenţe oftalmologice pentru medicul nespecialist oftalmolog, Iaşi, 31octombrie – 01 noiembrie 2002.

2003 - Conferenţiar în cadrul Simpozionului ”Simvastatina – Beneficii clinice la  pacientul cardiovascular” cu conferinţa ”Cardioprotecţia cu simvastatina. Implicaţiilestudiului Heart Protection (HPS) în practica clinică”, Piatra Neamţ, 23 ianuarie 2003

- Conferenţiar la Simpozionul MSD ”Dislipidenia obezului – abordare terapeutică”cu conferinţa ”Dislipidemia ca factor de risc la obez”, Al 2 lea Congres Naţional deObezitate si Boli Asociate, Iaşi 3-5 aprilie 2003

- Conferenţiar la Simpozionul MSD cu conferinţa ”Cardioprotecţia cu inhibitoride enzima de conversie in insuficienţă cardiacă”, Conferinţa ”Zilele Spitalului Clinic deRecuperare Iasi” 27-29 martie 2003

Page 4: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 4/47

- Presedintele Conferinţei ”Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi” 27-29martie 2003

- Coordonator  şi conferenţiar la microcursul ”Recuperarea în cardiopatiaischemica” organizat cu ocazia Conferinţei ”Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi”27-29 martie 2003. Titlurile conferinţelor – Etapele recuper ării. Metodologiaantrenamentului fizic. – Recuperarea în infarctul miocardic şi angina pectorală stabilă. – Recuperarea în insuficienţa cardiacă ischemică.

- Rolul medicului de familie şi asistentei de ambulator în recuperare

- Conferenţiar la cursul ”Actualităţi în profilaxia cardiovascular ă” la A XII-aConferinţă de Cardiologie Preventivă şi Recuperare Cardiovascular ă, Poiana Braşov, 28-31 mai 2003, cu tema ”Efortul fizic şi endoteliul vascular”.

- Moderator şi conferenţiar la masa rotundă ”Boala aterosclerotică – intervenţie” laA XII-a Conferinţă de Cardiologie Preventivă  şi Recuperare Cardiovascular ă, PoianaBraşov, 28-31 mai 2003, cu tema ”Evidenţe ale recuper ării cardiace în ateroscleroză”

- Simpozionul ”Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei. O medicaţie aaterosclerozei”, 17 iunie 2003, Iaşi.

- Conferenţiar  şi moderator la Congresul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie’’Calitatea vieţii vârstnicului’’, 26-28 iunie 2003, Iaşi, cu tema Capacitatea funcţională – determinant al calităţii vieţii la vârstnici cu insuficienţă cardiacă.

- Conferenţiar la al XLII-lea Congres Naţional de Cardiologie, 23 – 27 septembrie2003, Sinaia, cu tema ”Antrenamentul fizic – beneficiu mai presus de creşterea capacităţiide efort?”

- Cursul ”Protecţia vascular ă în ateroscleroza sistemică (PROVAS), Iaşi, 21noiembrie 2003.

- Cursul ”Patologia aortei şi a ramurilor sale”, Iaşi, 28 noiembrie 2003- Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie ” Gr. T. Popa” Iaşi, 25-29 noiembrie

2003, moderator sesiune postere, 28 noiembrie.- “Tratamentul recuperator în insuficienţa cardiacă” – absolvent Ciprian Anton

susţinută în 2003- ”Reabilitarea pacienţilor după revascularizaţie miocardică” – studentul Stană 

Aurelian Bogdan, an IV, lucrare prezentată la First International Congress for medicalstudents and young doctors, Iasi, 23-25 mai 2003, lucrare premiata 2004 - Masa Rotundă "Tratamentul modern al HTA", Iaşi, 17 februarie 2006, Camerade Comer ţ, cu conferinţa "Norvasc în lumina studiului ALLHAT – noi indicaţii detratament în HTA"

- Presedintele Conferinţei ”Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi” 25-27martie 2004

- Moderator la două sesiuni, trei conferinţe ("Exerciţiul fizic în prevenţia primar ă şi secundar ă a cardiopatiei ischemice", "Original versus copie în terapie", "Exerciţiul fizicşi endoteliul vascular")

- "A 4-a Conferinţă Naţională de Aterotromboză", Bucureşti, 2-3 aprilie 2004- Simpozionul cu tema:"Patologia osteo-articular ă la început de mileniu", Iaşi,

27.04.2004- A XIII-a Conferinţă Naţională de Cardiologie Preventivă  şi Recuperare

Cardiovascular ă, Poiana Braşov, 28 aprilie – 1 mai 2004, Conferinţă ( "Antrenamentulfizic în prevenţia secundar ă a bolilor cardiovasculare"), 2 lucr ări (" Profilul clinic alvârstnicilor cu infarct miocardic cronic","Particularităţi legate de sex la vârstnicii cucardiopatie ischemică cronică")

- The 8thWorld Congress of Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention,Dublin, Ireland, 23-26 may 2004

Page 5: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 5/47

- Conferinţa de Pneumologie – Cardiologie cu participare internaţională INSPIRIAŞI 2004, Moderator şi conferenţiar ("Recuperarea bolnavilor cardiovasculari cuhipertensiune arterială pulmonar ă"), 29 septembrie – 2 noiembrie 2004

- Al 43 –lea Congres Naţional de Cardiologie, 15 - 18 septembrie 2004, HotelPiatra Mare, Poiana Braşov (lucrare prezentată)

- ESC Congress, Munich, Germany, 28 august 01 september 2004- Conferinţa "Prevenirea bolilor cardiovasculare în medicina de familie", Sovata,

05-4-06 noiembrie 2004, moderator, conferinţă ("Sedentarism versus activitate fizică – 

de la risc la beneficiu")- Simpozionul cu tema"Endocardita infecţioasă; Tratamente actuale în bolile

cardiovasculare", Iaşi, 16 noiembrie 2004- "125 de ani de învăţământ medical superior la Iaşi", 15-20 noiembrie 2005

- Diplomă de Excelenţă pentru activitatea didactică, ştiinţifică şi profesională.2005 - Curs "Perspective moderne în diagnosticul şi tratamentul durerii neuropate", Iaşi04.03.2005

- Conferinţa ”Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi” – ediţia a III-a, Iaşi, 24 – 26 martie 2005 (secretarul manifestării), Conferenţiar, moderator sesiuni ştiinţifice şi postere.

- "Spring Meeting 2005 Leuven: the long term approach in cardiovascular  prevention and rehabilitation", Leuven, Belgium 2005

- Simpozionul Naţional de Insuficienţă Cardiacă, 5-7 mai 2005, Poiana Braşov.- Conferinţa Naţională de Ateroscleroză, Prevenţie şi Recuperare Cardiovascular ă,

Poiana Braşov, 11-14 mai 2005, 1 conferinţă ("Promovarea sănătăţii inimii – strategiieuropene la nivel comunitar"), moderator (sesiunea "Dela risc la prevenţie în bolilecardiovasculare")

- Director curs internaţional:"Tratamentul recuperator al cardiopatiei ischemice",Olympic Beach, Grecia, iunie-iulie 2005

- Al 44 –lea Congres Naţional de Cardiologie, 21 – 24 septembrie 2005, HotelPiatra Mare, Poiana Braşov.

- Simpozionul Româno-Francez, în cadrul celui de-al 44 –lea Congres Naţional deCardiologie, 21 – 24 septembrie 2005, Hotel Piatra Mare, Poiana Braşov.

- "Conferinţa Internaţională de Medicina Somnului", Iaşi 11-12 noiembrie 2005- "Establishing best practice in the management of chronic heart failure",

University of Cologne, 2005- Programul "Emerging drug options in atrial fibrillation – assessing the benefits

and risks", Goteborg University, The Cardiovasular Insititute The Sahlgrenska Academy,6 september 2005

- "ESC CONGRESS, 2005, Stockholm, Sweden, 03 – 07 september 2007.- Fellow of the European Society of Cardiology, Stockholm, Sweden, 03 – 07

september 2005.- Director curs RE-CORD (Recuperare cardiacă), desf ăşurat la Timişoara – 25

februarie, Cluj- Napoca - 3-4 iunie, Iaşi - 4-5 noiembrie 2005, Conferenţiar cu mai multeconferinţe şi moderator la conferinţe şi mese rotunde şi workshop-uri. "Evaluarea iniţială a  bolnavilor – mai mult decât un simple bilanţ", " Metodologia recuper ării fizice","Prezentare de programe de reabilitare"

- Programul de învătământ medical deschis la distanţă, British Medical Journal,2005.

- Simpozionul "Pericardite stadiul actual. Sarcina şi patologia cardiovascular ă", Iaşi,15 noiembrie 2005.

Page 6: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 6/47

- Zilele Universităţii de Medicină  şi Farmacie ” Gr. T. Popa” Iaşi, ZileleUniversităţii – 126 de ani de învăţământ medical universitar la Iaşi, 1 Conferinţă ("Performanţa ventricular ă stângă în evaluarea bolnavilor cu afecţiuni coronariene"),moderator la masa rotundă: "Aspecte practice ale recuper ării bolnavilor cu afecţiunicardiovasculare

- Simpozionul “ Repere in alegerea inhibitorului ECA in practica zilnica” – conferentiar, Iasi, 05.12.20052006 - Cursul "Protecţia vascular ă în ateroscleroza sistemică"(PROVAS), Iaşi,

03.032006.- Conferenţiar la simpozionul"Inovaţie şi eficacitate în tratamentul

hipercolesterolemiilor", cu lucrarea "Experienţa clinică cu Ezetrol", Gura Humorului, HotelBest Western, 25 februarie 2006

- " Europrevent", Atena, Greece, 11-13 mai 2006- Vicepreşedintele Conferinţei "Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi", ediţia a

IV-A Iaşi, 6-8 aprilie 2006, Conferenţiar, Moderator la mai multe sesiuni- Conferenţiar şi moderator la Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru, Sinaia,

4-6 mai 2006, Conferinţa:"Evaluarea clinică  şi paraclinică" – Sesiunea "Cardiologia preventivă şi recuperare" cu tema"Recuperarea cardiovascular ă în insuficienţa cardiacă – dela noul ghid european la experienţa practică"

- Simpozionul cu tema:"Riscul cardiovascular global – necesitatea unor terapia protectoare", Iaşi, 16 mai 2006

- Simpozionul cu tema: "Studiul Field şi controlul riscului cardiovascular în diabetulzaharat tip 2", Iaşi, 25 mai 2006

- Director curs RE-CORD (Recuperare cardiacă), desf ăşurat la Bucureşti - 10 martie,Târgu- Mureş - 2 iunie, Oradea - 20 octombrie 2006, Conferenţiar cu mai multe conferinţeşi moderator la conferinţe şi mese rotunde şi workshop-uri. "Evaluarea iniţială a bolnavilor   – mai mult decât un simple bilanţ", " Metodologia recuper ării fizice", " Prezentare de programe de reabilitare".

- Coordonator  şi conferenţiar program simpozioane (creditat EMC) cutema:"Tratamentul integrat al bolii coronariene", Iaşi 22 mai, Galaţi, 23 mai, Suceava 29mai Focşani 30 mai, Bacău 31 mai 2006

- "Aldosterone antagonism after acute myocardial infarction: practical approach"curs (EBAC) în cadrul "World Congress of Cardiology", Barcelona, Spain, 02 – 06september 2006.

- "World Congress of Cardiology", Barcelona, Spain, 02 – 06 september 2006.- Conferenţiar la Al 45-lea Congres Naţional de Cardiologie, 23-26 sepembrie 2006,

Poiana Braşov, Hotel Piatra Mare.- The 29th Balkan Medical Week, Varna, Bulgaria, 28 -30 september 2006, cu

lucrarea "Significance of carotid ultrasound alterations in the assessment of ischemic heartdisease"

- Conferenţiar la simpozionul "Prevenţia primar ă  şi secundar ă a AVC – doveziclinice", cu conferinţa" Prevenţia primar ă  şi secundar ă a AVC cu atorvastatin", Piatra Neamţ, 29 septembrie 2006

- Conferenţiar la Conferinţa"Medicina de Familia – prima linie în asistenţamedicală", Br ăila 12-14 octombrie 2006, cu tema "Recuperarea bolnavilor cu infarctmiocardic în practica medicului de familie"

- Cursul "Actualităţi în patología valvular ă", Iaşi, 17 noiembrie 2006.- Conferenţiar la Simpozionul:"IECA: Inovaţie, practică, dovezi", Iaşi, 9 noiembrie,

Bacău 29 noiembrie 2006

Page 7: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 7/47

- Curs European "The Everyday Challenge of Prevention – From risk factors toeffective intervention", Hotel Le Meridien Garden Beach – Juan les Pins, France, 23 – 25noiembrie 2006.

- Conferenţiar la Masa Rotundă "Actualităţi în tratamentul dislipidemiilor" cu 2conferinţe: " Locul dislipidemiilor în evaluarea riscului cardiovascular", "Crestor- cea mai puternică statină în scăderea LDL-col"Iaşi, 20 noiembrie 2006

- Euroecho 10 (Al 10-lea Congres European de Ecocardiografie), Praga, 06 – 09decembrie 2006

- Curs la distantă 01.02.2006 – 31.12.2006, organizat de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca şi British Medical Journal (Ediţia în limbaromână)2007 - Simpozionul "Tratamentul infecţiilor de tract respirator. Abordări moderne şicontroverse terapeutice", Iaşi, 28 februarie 2007.

- Conferinţa "Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi", ediţia a V-a, Iaşi 29-31martie 2007, secretarul manifestării, moderator la mai multe sesiuni, coordonator curs

- Coordonator  şi conferenţiar curs "Actualităţi în recuperarea cardio-vascular ă",desf ăşurat la Iaşi, 29 martie 2007.

- Europrevent 2007, Madrid 19-21 aprilie 2007, cu lucrarea "The importance of carotid ultrasound in the risk stratification of patients with atherosclerotic cardiovascular disease in clinical practice" (poster)

- "Cardiology and vascular medicine update and perspective", Rotterdam 7-9 may2007.

- Simpozionul "Fumatul: dependenţă sau stil de viaţă?", Bucureşti, 30 mai 2007.- Cursul ARCA aritmii cardiace – Iasi , mai 2007.- Conferenţiar la Expert Meeting CARDIODIAB, Sinaia Hotel Internaţional, 29-30

iunie 2007- ESC Congress 2007, Viena 01 – 05 septembrie 2007.- Program Educaţional "Heart failure management – 2007 update", Viena,

september 2007.- Program Educaţional "From science to clinical practice – conquering

atherosclerosis", Viena, september 2007.- Conferenţiar, moderator masă rotundă şi prezentare lucrare la al 46-lea Congres

 Naţional de Cardiologie, Sinaia, 15-18 septembrie 2007.- Conferenţiar la a X –a Conferinţă Naţională Medicină de Urgenţă, Piatra Neamţ,

28-30 septembrie 2007.- Conferenţiar la a VIII-a Conferinţă Naţională a Cadrelor de Predare în Medicina

Familiei, Iaşi, 4-7 octombrie 2007.- Conferenţiar la Conferinţa Naţională "Medicina de familie – prima linie în

asistenţa medicală", Br ăila, 11-13 octombrie 2007- Reuniunea Ştiinţifică "La intersecţia specialităţilor", Bucureşti, 2 noiembrie

2007.- Curs European The everyday challenge of prevention, Sophia Antipolis,

Franţa,15 – 17 noiembrie 2007.- Coordonator  şi conferenţiar Masă Rotundă "Managementul pacientului

coronarian în medicina bazată pe dovezi", Suceava, 27 noiembrie 2007.- Conferenţiar la Simpozionul Betaloc ZOK, Iaşi, 28 noiembrie 2007.- Coordonator  şi conferenţiar Masă Rotundă "Managementul pacientului

coronarian", Suceava, 6 decembrie 200

Page 8: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 8/47

- Curs la distanta 01.02.2007-31.12.2007, organizat de Universitatea de Medicinasi Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca si British Medical Journal, 20 credite EMC.2008 - Conferinta internationala: “The International Conference on FixedCombination in the Treatment of Hypertension and Dyslipidemia” Budapesta, 7-10februarie 2008 (15 ore de credite externe CME).

- Coordonator program si conferentiar : “Actualitati in tratamentul pacientului cusindrom X metabolic”, desfasurat in Suceava (07.03.2008), Galati (10.04.2008), Bacau(16. 05.2008), Focsani( 15.05.2008), Piatra Neamt (11. 04.2008) – fiecare cu cate 5 credite

EMC- Director curs national de cardiologie “CARDIO-PREVENT”, Iasi 21.03.2008,

Cluj-Napoca 20.10.2008, cu mai multe conferinte, 6 credite EMC. (Evaluarea risculuicardiovascular global, Corectia factorilor de risc – implicatii practice, Factorii de risc simetode de interventie asupra lor- Nutritia).

-   Secretarul Manifestarii, Moderator si conferentiar la Conferinta “ZileleSpitalului Clinic de Recuperare Iasi, 20-22 martie 2008, 14 credite EMC.

- Conferentiar  la Al 2-lea Congres al Societatii de Nutritie din Romania, Iasi, 27-29.03.2008 cu conferinta “Nutritia in bolile coronariene conform ghidului ESC 2007”

- “  Al 5-lea Congres International pentru studenti si tineri medici

CONGRESSIS 2008”, Iasi, 3-6 aprilie 2008, membru in comitetul de evaluare sectiuneamedicina interna, 18 credite EMC.

- Conferentiar  la Simpozionul cu tema “Noutati in angina pectorala”, Suceava, 16aprilie 2008, 5 credite EMC

- Conferentiar  la Cursul national “PROVAS 3 (Protectie vasculara inateroscleroza sistemica), Bucuresti, 19.04.2008, Cluj-Napoca 17.10.2008, 5 credite EMC.

-   EuroPRevent 2008, Paris, 1-3 mai 2008, poster “Role of carotid ultrasoundexamination in the assessment of cardiovascular risk in metabolic syndrome”, publicat inabstract in “ European Jornal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (supplement,S151-S152)

- Conferinta Nationala a Grupurilor de lucru ale Societatii Romane de Cardiologie,Brasov, 8-10 mai 2008, conferentiar  la sesiunea “Recuperarea cardiovasculara inambulator” cu tema “Faza de mentinere (Faza III), conferentiar la minicursul “Testarea laefort la coronarieni” cu tema “Locul testarii in diagnostic si evaluare”.

- Curs postuniversitar Iasi, PROCARDIO, Hotel Europa, 14 mai 2008, conferentiar cu tema: “Managementul pacientilor cu risc de diabet din Romania. Studiul EAST.”,crediatat cu 6 credite EMC.

- Al II-lea Expert Meeting CARDIODIAB, Sinaia 20-21 iunie 2008, moderator  lamasa rotunda”Tratamentul diabeticului cu patologie cardiovasculara”, conferentiar  lamasa rotunda:”Particularitati in abordarea cardiovasculara a diabeticului”, cu tema“Schimbarea stilului de viata – criterii de succes”

- Curs postuniversitar Iasi 28 – 29 iunie 2008 –  conferentiar  3 prezentari: “Cum

evaluam riscul cardiometabolic”, “Tratamentul nonfarmacologic in sindromul metabolic”,“Tratamentul dislipidemiilor din sindromul metabolic” (Sala de conferinte AntibioticeS.A. Iasi), creditat cu 10 credite.

- Sef comisie examen specialitate medicina de familie – sesiunea iunie 2008, Iasi.-  Referent stiintific teza doctorat 4 iulie 2008 Timisoara, “Rolul medicului de

familie in recuperarea pacientilor coronarieni revascularizati”, dr. Tataru Marius Viorel,conducator stiintific: prof. Dr. Ioan Branea.

- Membru comisie doctorat admitere cardiologie octombrie 2008.

Page 9: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 9/47

- Membru sustinere referat doctorat cardiologie, octombrie 2008. (Dr. CezaraRaileanu, Dr. Radu Sascau)

- Membru examen specialitate cardiologie Iasi – sesiunea octombrie 2008- Curs la distanta BMJ 01.02. 2008- 31.12.2008 – 20 credite EMC (Nr.1265/30.01.2009)

2009 - Conferentiar Curs PROVAS 3, Timisoara, 14 martie 2009. (6 credite EMC),Cerificat nr. 6.

- Membru in comisia de examen de specialitate cardiologie 10-12 martie 2009.

- Membru Comisie Doctorat Cardiologie – Iasi, 11 martie 2009. (Doctorand: Prep.Dr. Anca Ouatu)

- Conferentiar Simpozion Botosani 04. 03.2009. (Rezultatele studiului Meteor siimplicatiile sale clinice) – 10 credite EMC.

- Conferentiar  şi moderator la Cursul postuniversitar Bacău, PROCARDIO, 19martie 2009, conferentiar cu tema: “STOP infarct cu IECA: cum interpretam correctrezultatele EBM?”, crediatat cu 6 credite EMC.

-   Director curs national de cardiologie “CARDIO-PREVENT”, Bucuresti 20martie 2009, cu mai multe conferinte, 5 credite EMC. (Evaluarea riscului cardiovascular global, Corectia factorilor de risc – implicatii practice, Factorii de risc si metode deinterventie asupra lor- Nutritia).

- Conferentiar la 1st International Congress on side Effects in Medicine, Iasi,Romania, march 19th -22nd,2009, conferinta “NT-proBNP as a biomarker in cardiovascular diseases”, publicat in rezumat pag. 143, ed. ALFA, Bucuresti (www.icsemed.com).

-   Secretarul Manifestarii, Moderator si conferentiar la Conferinta “ZileleSpitalului Clinic de Recuperare Iasi, 24-28 martie 2009, 15 credite EMC. (Conferinta:Preventia primara si secundara a AVC).

-   Director curs cardiologie “Dislipidemiile – de la concept la practica”, Iasi 25martie 2009, cu mai multe conferinte, 4 credite EMC. (Evaluarea riscului cardiovascular global, Statinele in preventia bolilor cardiovasculare).

- Conferentiar Cursul postuniversitar Iasi, Hotel Astoria “Update in STEMI inlumina noilor ghiduri”, 10 aprilie 2009, conferentiar cu tema: “Preventia secundara dupainfarctul miocardic acut”, crediatat cu 6 credite EMC.(www.cardioportal.ro).

- Conferentiar la The 6th International Congress for Medical Students and YoungDoctors, Iasi, Romania, april 9th -12nd, 2009, conferinta “The Cardiometabolic Syndrome:the Disease of Modern-Day Civilisation” program congres, pag.8; (www.congressis.ro)

- Conferentiar in cadrul programului educational national “Residual Risk Reduction Initiative” (R 3I), (Coordonator Prof. Dr. Catalina Arsenescu Georgescu), Iasi(12.05.2009, Galati, Piatra Neamt – 2009 cu tema “Controlul Statinic in reducereariscului cardiovascular” (6 credite EMC).

- Curs “Protecţia vascular ă în ateroscleroza ischemică (PROVAS 3), Iaşi,15.05.2009, 6 credite EMC, CMI 06925, Adresa CMR nr. 2089-13.05.2009

- Co-Director Curs Cardiologie ”Urgente Hipertensive”, Botosani, 19 iunie 2009,6 Credite EMC.- Conferinta: “Preventia primara si secundara in accidentul vascular cerebral”.

Moderator la doua sesiuni.- Workshop: “ Alegerea terapeutica pentru pacientul depresiv cu patologie

cardiovasculara asociata”, 18 iunie 2009, Hotel Europa, EMC. Conferinta: “Depresia si patologia cardiovasculara: interdependente si implicatii”

- Referent stiintific teza doctorat 7 iunie 2009 Iasi, “Cercetări epidemiologice şiclinice, retroprospective, pentru cunoaşterea incidenţei şi prevalenţei hipertensiunii

Page 10: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 10/47

arteriale esenţiale în unele categorii populaţionale, în scopul amelior ării eficienţei programelor prevenţionale”, dr. Oancă Maria Emilia, conducator stiintific: prof. Dr. AurelIvan.

- Apreciere la teza de doctorat:”Cercetări fiziofarmacologice privind modulareanocicepţiei şi analgeziei prin mecanisme periferice la nivelul sistemului opioidergic”,doctorand Leon Maria Magdalena, conducător ştiinţific: prof.dr. Ostin C. Mungiu

- Apreciere la teza de doctorat:”Contribuţii la studiul dislipidemiilor  şi alcorelaţiilor cu riscul apariţiei cancerului mamar”, doctorand Cynthia Petrovanu,

conducător ştiinţific: prof.dr. Jan Hurjui- The 19th European Meeting on Hypertension, 12-16 iunie 2009, Milan (18 Credite

Externe EMC)

- Cursul de implementare a “ Ghidului de diagnostic si tratament al infarctuluimiocardic cu supradenivelare de segment ST”, 22. 05. 2009, Iasi, 6 credite EMC, nr. 135.

- Coordonator program curs “Actualitati in terapia antihipertensiva siManagementul pacientului cu boala de reflux gastroesofagian si boala ulceroasa”desfasurat la Iasi in perioada 28 mai 03 si 09 iunie 2009. 18 credite EMC. Certificat deabsolvire nr. 05973/2009.

- A III-a Conferinta Nationala de Tabacologie cu participare internationala,conferinta “Relaţia dintre fumat şi alţi factori de risc cardiovascular”, Iasi, 25-27 iunie2009.

- Al III-lea Expert Meeting CARDIODIAB, “Patologia cardiometabolica lagranita dintre specialitati”, Sinaia 26-27 iunie 2009, conferinta “ Schimbarea stilului deviata. Criterii de succes”, 11 credite EMC.

- Conferinţa: ”Tendinţe moderne în terapeutica medicală  şi chirurgicală”,Moineşti şi Slănic Moldova 24-26 iulie 2009, 18 ore EMC, Director curs: ”SindromulMetabolic actualităţi şi controverse”

- ESC Congress 2009, Barcelona 29.august – 02 septembrie 2009, 18 crediteextene EMC.

- Congresul Naţional de Cardiologie, Sinaia, 19-22 septembrie 2009, 21 credite

EMC (adresa nr. 4174/08.09.2009), certificat nr. 18/22.09.2009, Membru în ComitetulŞtiinţific al Congresului, Moderator  şi lector la sesiunea de conferinţe: “Prevenţia în boalacardiacă ischemică”, conferinţa: ”Prevenţia secundar ă nonfarmacologică”, Moderator  şilector la Sesiunea Grupului de lucru de prevenţie cu tema: “Recuperarea la domiciliu, osoluţie eficientă sau de avarie”, cu conferinţa intitulată: “Recuperarea la domiciliu încardiopatia ischemică”, lector la masa rotundă cu tema: “Obezitatea – de la factor de riscla protecţie cardiovasculara”, cu conferinţa: “Abordarea terapeutică a obezităţii”,Moderator  şi lector la minicursul: “Prevenţia secundar ă a bolii cardiovasculare lavârstnici” cu conferinţa: “Evaluarea vârstnicului coronarian în programele de recuperare”

- Simpozionul “Dialoguri despre hipertensiunea necontrolata si solutia pentru

acesti pacienti” –lector, manifestare creditata E.M.C, 5credite, Certificat participare nr.2538/2009, acreditare nr. 4588/23.09.2009- Conferinţa “ Medicina de familie – prima linie în asistenţa medicală”,

conferinţa “Tratamentul nonfarmacologic în sindromul metabolic”, Br ăila, 8-10.10.2009,28 credite EMC adresa 4617/30.09.2009, certificat de participare nr. 11.

- “90 de ani de învăţământ românesc de semiologie – Simpozion Naţional cuparticipare internaţională”, Cluj-Napoca, 23-24 octombrie 2009, “Evaluarea modernă aobezităţii şi rolul ei în cadrul sindromului metabolic” prezentare orală (F. Mitu, Corina

Page 11: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 11/47

Dima-Cozma), Credite EMC 12, Certificat de participare nr.77, acreditare nr.1931/09.10.2009

- Curs de Cardiologie preventivă “CARDIOPREVENT”, Oradea, 23 octombrie2009, director curs, lector cu 2 conferinţe: ”Evaluarea riscului cardiovascular global”,”Factorii de risc şi metode de intervenţie asupra lor. Nutriţia”, Manifestare creditată deCMR aviz 4561-01.10.2009 cu 6 credite EMC.

- Medical Forum organizat de PharmaBusiness sub patronajul SNMF/MG 11-12noiembrie 2009, Certificat de Participare nr. 214, 9 credite EMC – LECTOR cu conferinta

“Performanta bazata pe dovezi in tratamentul pacientului hipertensiv”

- American Heart Association 2009, 14-18 noiembrie, Orlando, Florida, S.U.A.- Cursul de “URGENTE HIPERTENSIVE”, Oradea 27 noiembrie 2009,

Codirector de curs si lector cu prezentarea”Preventia primara si secundara in bolilecardiovasculare”, manifestare creditata aviz 5733/25.11.2009, 6 credite EMC

- The 2nd Conference”Ortho posturo gnosis and osteopathic medicine”: theknoledge to influence and control of the diseases in cadrul Zilelor Universitatii deMedicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi, 4 decembrie 2009, Conferinta “Actualitati inrecuperarea bolnavilor coronarieni”

- Simpozion Glenmark – lector “Nevoi indispensabile de realizat in tratamentul cuantiagregante plachetare”, Iasi, Astoria, 8 decembrie 2009, manifestare creditata CMR.2010 - Membru in Comisia de Doctorat – Dr. Laura Silvia Petrica – “Implicatiiledisfunctiei endoteliale in Sindromul metabolic” Timisoara 22 februarie 2010. Adresa nr.457/19.01.2010 a U.M.F. “Victor Babes” Timisoara.

- Moderator si Conferentiar la Conferinta Zilele Spitalului Clinic de RecuperareIasi – Editia a VIII-a, Secretarul manifestarii, Membru in comitetul Stiintific siCoordonatorul Stiintific al manifestarii – 23 – 27 martie 2010, Iasi – www. scr. ro(conferinta) Conferintele: “Frecventa cardiaca: un nou factor de risc in bolilecardiovasculare”, “ Controlul frecventei cardiace in practica de cardiologie” (coautor)

- Curs precongres Conferinta Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iasi – Editia a VIII-a 23 – 27 martie 2010, Iasi – www. scr. ro (conferinta).“Tratamentul antiagregant plachetar in preventia bolilor cardiovasculare” – Curs creditatEMC, director curs si lector   cu : “Antiagregantele plachetare: clasificare si mod deactiune”, “ Rezistenta la tratamentul antiagregant plachetar: cauze, diagnostic sialternative terapeuti.

- “Cursul de “URGENTE HIPERTENSIVE”, Iasi 22 februarie 2010, Codirector de curs si lector cu prezentarea”Preventia primara si secundara in bolile cardiovasculare”,manifestare creditata cu 6 credite EMC

- Simpozion “Comentarii asupra actualizarii ghidurilor de hipertensiune 2009”(Coordonator program), Iasi, 26,27.02, 04.03.2010 - 18 credite EMC.

- “Cursul de “Particularitati ale bolilor cardiovasculare la femei

(CARDIOFEM)”, Iasi 22 martie 2010, director de curs si lector cu prezentarea”Tratamentul nonfarmacologic in boala cardiovasculara la femei”, manifestarecreditata cu 6 credite EMC.

- Simpozionul ”Iatrogenie si geriatrie” , Iasi, 19-20 martie 2010, moderator silector cu tema “Recuperarea cardiovasculara la varstnic”, manifestare crediatat EMC.

- Al 3-lea Congres al Societatii de Nutritie din Romania, Iasi, 8-10 aprilie 2010,moderator si lector la cursul “Bazele nutritiei” cu tema “ Evaluarea efortului fizic”,conferinta “Tratamentul nonfarmacologic in boala cardiovasculara”

Page 12: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 12/47

- Simpozionul “Actualitati in aterotromboza – de la studii la practica medicala”Iasi, 29 martie 2010, Hotel Astoria (conferentiar), creditat EMC.

- Lector la cursul “Neurooftalmologia – Actualitati” 16-18 aprilie 2010, 13 crediteEMC.

- Al X-lea Congres National de Medicina Interna, Calimanesti-Caciulata, 15-17aprilie 2010, moderator, conferentiar, 3 lucrari originale (coautor): “Relatia obezitate-sindrom metabolic: de la mecanisme moleculare la evaluarea riscului”(conferinta),“Impactul variabilitatii frecventei cardiace in determinismul bolilor cardiovasculare la

  pacientii obezi”-Magda Leon, D. Ilisei, Corina Dima-Cozma, F. Mitu, “ Cuantificareaincidentei afectiunilor cardiovasculare la pacientii cu sindrom metabolic” –D. Ilisei, MariaLeon, Corina Dima-Cozma, F. Mitu, “Lupusul eritematos sistemic cu sindromantifosfolipidic secundar si debut neurologic: prezentare de cazuri clinice si revizialiteraturii” – Corina Dima-Cozma, F. Mitu, Elena Rezus, D. Ilisei, Magda Leon, AuroraConstantinescu

- “Cursul de “Particularitati ale bolilor cardiovasculare la femei(CARDIOFEM”, Cluj-Napoca 21 mai 2010, director de curs si lector cu prezentarea”Tratamentul nonfarmacologic in boala cardiovasculara la femei”, manifestarecreditata cu 6 credite EMC.

- Membru in Comisia de Doctorat – Dr. Craciun Maria Laura – “Profilul de risccardiovascular al coronarianului revascularizat: model comprehensiv de reducere ariscului” Timisoara 10 iunie 2010. Adresa nr. 3522/14.05.2010 a U.M.F. “Victor Babes”Timisoara.

- Membru in Comisia de Doctorat – Dr. Duda – Seiman Daniel – “Subiectulasimptomatic cu risc cardiovascular inalt: model de profilaxie prin abordaremultifactoriala” Timisoara 10 iunie 2010. Adresa nr. 3521/14.05.2010 a U.M.F. “Victor Babes” Timisoara.

- Membru in Comisia de Doctorat – Dr. Mohamad Idlbi – “Rolul microalternanteiundei T in corelatie cu alte investigatii moderne in predictie aritmiilor ventriculare  postinfarct miocardic” Timisoara 10 iunie 2010. Adresa nr. 4214/07.06.2010 a U.M.F.“Victor Babes” Timisoara.

- Membru in Comisia de Doctorat – Dr. Adina Cristina Avram – “Beneficiul  programelor de recuperare comprehensiva cardiovasculara in spital si ambulator pentru  pacientii cu boala coronariana” Timisoara 10 iunie 2010. Adresa nr. 4214/07.06.2010 aU.M.F. “Victor Babes” Timisoara.

- “Cursul de “URGENTE HIPERTENSIVE”, Constanta, 11 iunie 2010,Codirector de curs si lector cu prezentarea”Preventia primara si secundara in bolilecardiovasculare”, manifestare creditata cu 6 credite EMC

- World Congress of Cardiology Scientific Sessions 2010, Beijing, China, 16 – 19 iunie 2010, 18 credite extene EMC. ( prezentare lucrare poster - Circulation) “ Heartrate variability as a marker of autonomic impairment in metabolic syndrome”, Florin Mitu,

Catalin Mihaila, Ioana Ivana, Marian Turiceanu, Magda Mitu.- Simpozionul "Managementul HTA- abordarea complexa, multifactoriala apacientului cu risc cardiovascular" – coordonator program, 10 credite EMC 

- Conferinţa: ”Abordari diagnostice si terapeutice in medicina secolului XXI”,Zilele medicale ale Spitatului Municipal de Urgenta Moinesti, Moineşti şi Slănic Moldova29-31 iulie 2010, 14 ore EMC, Director curs: ”Particularitatile PatologieiCardiovasculare la Femei” (6 ore EMC).

- ESC Congress 2010, Stockholm 28.august – 01 septembrie 2010, 18 crediteextene EMC.

Page 13: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 13/47

- Curs “ Improving evidence-based management of cardiovascular risk ”, 28august 2010, Stockholm (1 credit EBAC) 

- Conferinta "Probleme de diagnostic si tratament in medicina de familie",Bacau 23-25 septembrie 2010, 14 credite EMC (lector) 

- Congresul Naţional de Cardiologie, Sinaia, 7-9 octombrie 2010, 17 crediteEMC (adresa nr. 4517/17.09.2010), certificat nr. 19/09.10.2010, Membru în ComitetulŞtiinţific al Congresului, Lector la sesiunea de conferinţe: “Între factori de risc şievenimentele cardiovasculare”, conferinţa: ”Adipokinele şi riscul cardiovascular în

sindromul cardiometabolic”, Moderator la Sesiunea”Particularităţi în abordareacardiovascular ă la vârstnici”, Moderator la Sesiunea Grupului de lucru de prevenţie cutema: “Noi markeri – implicaţii şi speranţe în bolile cardiovasculare”, lector la SesiuneaGrupului de lucru de Cardiologie pediatrică cu conferinţa: “Prevenţia primar ă şi secundar ă în bolile cardiovasculare”, lector la Workshop: “Cum alcătuim un program de recuperareîn cardiopatia ischemică” cu conferinţa: “Cum alcătuim un program de recuperare încardiopatia ischemică în spital”

- Cursul international "The 14-th European Practicum on Clinical ExerciseTesting", Bucuresti, 13-16 octombrie 2010, 20 credite EMC

- “Cursul de “Particularitati ale bolilor cardiovasculare la femei(CARDIOFEM”, Bucuresti, 22.10.2010, director de curs si lector cu prezentarea”Tratamentul nonfarmacologic in boala cardiovasculara la femei”, manifestarecreditata cu 6 credite EMC.

- Zilele Medicale Covăsnene, ediţia a V-a, 28-30 octombrie 2010. Moderator silector cu tema Tratamentul nonfarmacologic in sindromul cardiometabolic. Manifestarecreditata cu 24 credite EMC. (nr. CP - 160)

- Conferinta Nationala Medicina Bazata pe Dovezi. "Actualitati in MedicinaInterna si specialitatile derivate, editia VII-a 11-13 noiembrie 2010, Bucuresti,Palatul Patriarhiei", lector in cadrul cursului "Efortul fizic – metoda de diagnostic cutema " Rolul testarii de efort in diagnosticul insuficientei cardiace", manifestare credita cu15 credite EMC. (0454/13.11.2010)

- “Cursul de “URGENTE HIPERTENSIVE”, Sibiu, 26 noiembrie 2010,Codirector de curs si lector cu prezentarea”Preventia primara si secundara in bolilecardiovasculare”, manifestare creditata cu 6 credite EMC

- EUROECHO 2010, Copenhagen, Denmark- 8-11 december 2010 – 19 crediteexterne

Page 14: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 14/47

 LUCRARI STIINTIFICE ELABORATE: Comunicate: 146Publicate in rezumat: 117Publicate in extenso: 92

PARTICIPARI LA REUNIUNI STIINTIFICE NATIONALE SI INTERNATIONALE SISTUDII:

1981 - Sesiunea cercurilor stiintifice studentesti, Iasi1983 - Sesiunea cercurilor stiintifice studentesti, Iasi

- Sesiunea cercurilor stiintifice studentesti, Iasi si Targu-Mures- lucrare premiata 1985 - Sesiunea stiintifica a cercurilor studentesti Ia[i - lucrare premiata.1986 - Sesiunea cercurilor stiintifice studentesti Ia[i - lucrare premiata 

- Conferinta Nationala a cercurilor stiintifice studentesti , ed. a XVIII-a, Bucuresti - lucrarepremiata

1987 - Sesiunea stiintifica a cadrelor didactice Ia[i.- Poiana Brasov - Conferinta de Cardiologie.

1989 - Zilele medicale ale Sibiului.- Simpozion ”Valvulopatii mitrale nereumatismale”, Bucuresti.

1991 - Al IV-lea Congres National de Cardiologie, Bucuresti.- Sesiunea stiintifica a cadrelor didactice, Iasi.- ”Zilele diabetologiei romanesti”, Arad.

1992 - ”Third International Symposium Progress in Cardiology”, Cluj-Napoca.1993 - International Symposion-Primary and Secondary Prevention of Ischemic Heart Disease,

Cluj - Napoca.1994 - Consfatuirea anuala de cardiologie preventiva si recuperare (Targu-Mures, mai)

- Al V-lea Congres National de Cardiologie (Bucuresti, octombrie).- Sesiunea stiintifica a cadrelor didactice (Iasi, decembrie).

1995 - Consfatuirea anuala de cardiologie preventiva si recuperare (Sibiu, mai).- Conferinta Nationala de Cardiologie (Sinaia, octombrie) – lucrare premiata 1996 - 15th Annual Scientific Meeting of the Belgian Society of Cardiology

(Brussel, februarie).- Consfatuirea anuala de cardiologie preventiva si recuperare (Timisoara, mai).- ”Saptamana Medicala Balcanica” (Pleven, Bulgaria, septembrie).- Conferinta Nationala de Cardiologie (Sinaia, octombrie).

1997 - Conferinta Nationala de Cardiologie Preventivtie si Recuperare – Covasna –  lucrarepremiata- Congresul National de Cardiologie - Bucure[ti- The First European Symposium ”Nutrition and health”, Iasi, 20 iunie

1998 - A II-A Consf\tuire de Nefrologie din Moldova - 7 martie- Zilele Facult\]ii de stomatologie ale U.M.F. ” Gr.T.Popa Ia[i, 2 februarie 1998.- Al II- lea Simpozion Na]ional MSD, ”Strategii terapeupice in ateroscleroza”

20 - 22 martie 1998,Predeal.- Symposium Update in Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology, Bern,

Switzerland may 22-23, 1998.- A VII-A Conferinta Nationala de Cardiologie Preventiva si Recuperare - Cluj Napoca - Baile Felix 29 - 30 mai 1998.- Al XXXVII-lea Congres de Cardiologie - Sinaia 30 septembrie - 3 octombrie 1998.

Page 15: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 15/47

- Simpozion de Cardiologie Româno - Israelian - Sinaia 2 octombrie 1998.- Al III - lea Simpozion Balcanic de Cardiologie - Sinaia 3 octombrie 1998.

- A 3 - a Manifestare - Ziua Krka in România - Poiana Brasov 16 - 18. X. 1998.- Simpozionul ”Tratamentul trombolitic si anticoagulant in cardiologie” - 117 ani deactivitate Clinica I Medicala ”C.I.Nagoita” Iasi - Iasi, 16 noiembrie 19981999 – XV- eme Session des Journees Medicales Balcaniques, Iasi 28-30 avril 1999.

- New Aspects of Comprehensive Cardiac Rehabilitation, Balatonfured, Hungary, may, 14-15, 1999.

- Conferinta Nationala de Cardiologie Preventiva si Reabilitare Cardiovasculara, TarguMures, 10-12 iunie 1999.- Simpozionul ”Xenical in controlul obezitatii” Iasi, 29 iunie 1999.- Simpozion de Cardiologie Româno - Ungar - Sinaia 2 octombrie 1999.

- Al XXXVIII-lea Congres de Cardiologie - Sinaia 29 septembrie - 2 octombrie 1999.- Simpozion – ”Antagonistii receptorilor angiotensinei II. Probleme actuale in diagnosticulsi tratamentul tulburarilor de ritm supraventricular”, Iasi, 1 noiembrie 2000.- Al II-lea Simpozion National ”Factori de risc cardio-vascular la varstnici”, Iasi, 4-6noiembrie, 1999.- Simpozionul ”Managementul modern al hiperlipoproteinemiilor”, Iasi, 4 decembrie

1999.-”120 ani de invatamant superior medical Iesean”, 29 noiembrie – 4 decembrie 1999, Iasi.- Simpozionul ”Strategia de ansamblu `n terapia pacientului hipertensiv – Valuarea terapiei

combinate” – Bucuresti, 11 decembrie 1999. 2000 – Simpozionul ”Sortis – Valente terapeutice”, Bucuresti, 5 Mai 2000.

- Simpozionul ”Ceclor – arta si stiinta in tratamentul infectiilor respiratorii’, Iasi 30martie.

- Stress testing and cardiac rehabilitation in heart failure, 5-6 may 2000, Udine (Italy).- XXVI. Semaine Medicale Balkanique, Istambul, 7-10 mai 2000.-  A IX-a Conferinta Nationala de Cardiologie Preventiva si ReabilitareCardiovasculara , Iasi, 15-17 iunie 2000.- XXII Congress of the European Society of Cardiology in Amsterdam – The Netherlands,

26-30 august 2000.- Al XXXIX-lea Congres National de Cardiologie, 27-30 septembrie 2000, Sinaia.-  Simpozion - Vioxx-Rofecoxib: Retrospective si perspective in tratamentul bolii

artrozice – Iasi, 20 octombrie 2000.-  Simpozion – Embolia pulmonara diagnostic si tratament . Angina pectorala instabila.-

Iasi, 6 noiembrie 2000.-  Zilele Universitatii de Medicina si Farmacie ”Gr. T. Popa” Iasi, 14-15 decembrie 2000.

2001 – Simpozionul”Profilaxia si managementul clinic al obezitatii”, Iasi 6 februarie 2001.- A X-a Conferinta Nationala de Cardiologie Preventiva si Recuperare Cardiovasculara,

31mai – 2 iunie 2001, Timisoara.

-  XXIII Congresss of The European Society of Cardiology – Stockholm 1-5 september 2001.

-  Al 40-lea Congres National de Cardiologie, Sinaia, 26-29 septembrie 2001.-  Simpozionul ”Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei – aspecte actuale” – Iasi,

4 decembrie 2001.-  Simpozionul ”Medicatia inhalatorie – o certitudine in tratamentul astmului bronsic” – 

Iasi, Aula U.M.F. Iasi – 5 decembrie 2001.-  120 de ani de existenta – Clinica I Medicala Cardiologoca – Teatrul Luceafarul Iasi, 6

decembrie 2001

Page 16: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 16/47

-  Zilele Universitatii de Medicina si Farmacie ”Gr. T. Popa” Iasi, 14-15 decembrie 2001.-  Conferentiar in cadrul cursului modular EPIC (Educatie pentru insuficienta cardiaca)

  pentru medicii specialisti de medicina interna si cardiologie si pentru medicispecialisti de medicina generala- mediccina familiei) desfasurat in Bucuresti, Cluj, Iasi.

-  Simpozionul ”Abordarea moderna a inflamatiei si durerii”- 5 decembrie 2001, Iasi.2002 - European Forum on Prevention of Coronary Heart Disease in Clinical Practice – 

Regional Follow-up Meeting Bucharest, 23 march 2002.-  A XI-a Conferinta Nationala de Cardiologie Preventiva si Recuperare Cardiovasculara,

31 mai – 1 iunie 2002, Sibiu - Paltinis.-  XXIV Congresss of The European Society of Cardiology – Berlin 31 august-5

september 2002.-  Al 41-lea Congres National de Cardiologie, Sinaia, 24-28 septembrie 2002.-  Simpozion Stenoza aportica valvulara. Hipertensiunea arteriala secundara, Iasi, 11

noiembrei 2002.-  Simpozion Lercanidipina – o dihidropiridina lipofila de generatia a III-a, Iasi, 28

noiembrie 2002.-  Studiul SHAPE (Study Group on Heart Failure Awareness and Perception in Europe) – 

Ancheta pan-europeana privind managementul insuficientei cardiace in cadrulasistentei de specialitate – 5 noiembrie 2002.

-  Simpozion RESPIR , Iasi, 13 decembrie 2002.2003 - Simpozion ”Simvastatina – Beneficii clinice la pacientul cardiovascular”, Piatra

  Neamt, 23 ianuarie 2003- Al 2 lea Congres National de Obezitate si Boli Asociate, Iasi 3-5 aprilie 2003- Conferinta ”Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iasi” 27-29 martie 2003-  Spring Meeting Estoril – Portugalia – 11-12 april 2003 of the ESC-WG on Cardiac

Rehabilitation and Exercise Physiology-  A XII-a Conferinta de Cardiologie Preventiva si Recuperare Cardiovasculara, Poiana

Brasov, 28-31 mai 2003-  Congresul National de Geriatrie si Gerontologie ’’Calitatea vietii varstnicului’’, 26-28

iunie 2003, Iasi-  XXV Congresss of The European Society of Cardiology – Viena 30 august-3september 2003

-  Al XLII-lea Congres National de Cardiologie, 23 – 27 septembrie 2003, Sinaia,-  Cursul ”Protectia vasculara in ateroscleroza sistemica (PROVAS), Iasi, 28 noiembrie

2003.-  Conferenţiar la “Journees Roumaines-Belges d’Odonto-Stomatologie”, Iaşi, 5 – 8

noiembrie 2003, cu tema “Recuperarea în insuficienţa cardiacă.2004 – Masa Rotundă "Tratamentul modern al HTA", Iaşi, 17 februarie 2006, Camera de

Comer ţ, cu conferinţa "Norvasc în lumina studiului ALLHAT – noi indicaţii detratament în HTA"

- Presedintele Conferinţei ”Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi” 25-27martie 2004- Moderator la două sesiuni, trei conferinţe ("Exerciţiul fizic în prevenţia primar ă şi

secundar ă a cardiopatiei ischemice", "Original versus copie în terapie", "Exerciţiulfizic şi endoteliul vascular")- "A 4-a Conferinţă Naţională de Aterotromboză", Bucureşti, 2-3 aprilie 2004- Simpozionul cu tema:"Patologia osteo-articular ă la început de mileniu", Iaşi,

27.04.2004

Page 17: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 17/47

- A XIII-a Conferinţă Naţională de Cardiologie Preventivă  şi RecuperareCardiovascular ă, Poiana Braşov, 28 aprilie – 1 mai 2004, Conferinţă ("Antrenamentul fizic în prevenţia secundar ă a bolilor cardiovasculare"), 2 lucr ări(" Profilul clinic al vârstnicilor cu infarct miocardic cronic","Particularităţi legatede sex la vârstnicii cu cardiopatie ischemică cronică")

- The 8thWorld Congress of Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention,Dublin, Ireland, 23-26 may 2004

- Conferinţa de Pneumologie – Cardiologie cu participare internaţională 

INSPIRIAŞI 2004, Moderator  şi conferenţiar ("Recuperarea bolnavilor cardiovasculari cu hipertensiune arterială pulmonar ă"), 29 septembrie – 2octombrie 2004

- Al 43 –lea Congres Naţional de Cardiologie, 15 - 18 septembrie 2004, HotelPiatra Mare, Poiana Braşov (lucrare prezentată)- ESC Congress, Munich, Germany, 28 august 01 september 2004

- Conferinţa "Prevenirea bolilor cardiovasculare în medicina de familie", Sovata,05-4-06 noiembrie 2004, moderator, conferinţă ("Sedentarism versus activitatefizică – de la risc la beneficiu")

- Simpozionul cu tema"Endocardita infecţioasă; Tratamente actuale în bolilecardiovasculare", Iaşi, 16 noiembrie 2004

- "125 de ani de învăţământ medical superior la Iaşi", 15-20 noiembrie 2005- Diplomă de Excelenţă pentru activitatea didactică, ştiinţifică şi profesională.

2005 – Curs "Perspective moderne în diagnosticul şi tratamentul durerii neuropate", Iaşi04.03.2005- Conferinţa ”Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi” – ediţia a III-a, Iaşi, 24 – 26 martie 2005 (secretarul manifestării), Conferenţiar, moderator sesiuni ştiinţifice şi postere.- "Spring Meeting 2005 Leuven: the long term approach in cardiovascular  prevention and rehabilitation", Leuven, Belgium 2005- Simpozionul Naţional de Insuficienţă Cardiacă, 5-7 mai 2005, Poiana Braşov.- Conferinţa Naţională de Ateroscleroză, Prevenţie şi Recuperare Cardiovascular ă,Poiana Braşov, 11-14 mai 2005, 1 conferinţă ("Promovarea sănătăţii inimii – strategii europene la nivel comunitar"), moderator (sesiunea "Dela risc la prevenţieîn bolile cardiovasculare")- Director curs internaţional: "Tratamentul recuperator al cardiopatiei ischemice",Olympic Beach, Grecia, iunie-iulie 2005- Al 44 –lea Congres Naţional de Cardiologie, 21 – 24 septembrie 2005, HotelPiatra Mare, Poiana Braşov.- Simpozionul Româno-Francez, în cadrul celui de-al 44 –lea Congres Naţional de

Cardiologie, 21 – 24 septembrie 2005, Hotel Piatra Mare, Poiana Braşov.- "Conferinţa Internaţională de Medicina Somnului", Iaşi 11-12 noiembrie 2005- "Establishing best practice in the management of chronic heart failure",

University of Cologne, 2005- Programul "Emerging drug options in atrial fibrillation – assessing the benefits

and risks", Goteborg University, The Cardiovasular Insititute The SahlgrenskaAcademy, 6 september 2005- "ESC CONGRESS, 2005, Stockholm, Sweden, 03 – 07 september 2007.- Fellow of the European Society of Cardiology, Stockholm, Sweden, 03 – 07

september 2005.- Director curs RE-CORD (Recuperare cardiacă), desf ăşurat la Timişoara – 25februarie, Cluj- Napoca - 3-4 iunie, Iaşi - 4-5 noiembrie 2005, Conferenţiar cu

Page 18: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 18/47

mai multe conferinţe şi moderator la conferinţe şi mese rotunde şi workshop-uri."Evaluarea iniţială a bolnavilor – mai mult decât un simple bilanţ", " Metodologiarecuper ării fizice", " Prezentare de programe de reabilitare"

- Programul de învătământ medical deschis la distanţă, British Medical Journal,2005.- Simpozionul "Pericardite stadiul actual. Sarcina şi patologia cardiovascular ă", Iaşi,15 noiembrie 2005.- Zilele Universităţii de Medicină  şi Farmacie ” Gr. T. Popa” Iaşi, Zilele

Universităţii – 126 de ani de învăţământ medical universitar la Iaşi, 1 Conferinţă ("Performanţa ventricular ă stângă în evaluarea bolnavilor cu afecţiuni coronariene"),moderator la masa rotundă: "Aspecte practice ale recuper ării bolnavilor cu afecţiunicardiovasculare

2006 – Cursul "Protecţia vascular ă în ateroscleroza sistemică"(PROVAS), Iaşi ,03.032006.- Conferenţiar la simpozionul"Inovaţie şi eficacitate în tratamentulhipercolesterolemiilor", cu lucrarea "Experienţa clinică cu Ezetrol", GuraHumorului, Hotel Best Western, 25 februarie 2006

- " Europrevent", Atena, Greece, 11-13 mai 2006- Vicepreşedintele Conferinţei "Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi", ediţia aIV-A Iaşi, 6-8 aprilie 2006, Conferenţiar, Moderator la mai multe sesiuni- Conferenţiar şi moderator la Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru, Sinaia,4-6 mai 2006, Conferinţa:"Evaluarea clinică şi paraclinică" – Sesiunea "Cardiologia preventivă  şi recuperare" cu tema"Recuperarea cardiovascular ă în insuficienţacardiacă – de la noul ghid european la experienţa practică"- Simpozionul cu tema:"Riscul cardiovascular global – necesitatea unor terapia protectoare", Iaşi, 16 mai 2006- Simpozionul cu tema: "Studiul Field şi controlul riscului cardiovascular în diabetulzaharat tip 2", Iaşi, 25mai 2006- Director curs RE-CORD (Recuperare cardiacă), desf ăşurat la Bucureşti - 10martie, Târgu- Mureş - 2 iunie, Oradea - 20 octombrie 2006, Conferenţiar cu maimulte conferinţe şi moderator la conferinţe şi mese rotunde şi workshop-uri."Evaluarea iniţială a bolnavilor – mai mult decât un simple bilanţ", " Metodologiarecuper ării fizice", " Prezentare de programe de reabilitare".

- Coordonator  şi conferenţiar program simpozioane (creditat EMC) cutema:"Tratamentul integrat al bolii coronariene", Iaşi 22 mai, Galaţi, 23 mai,Suceava 29 mai Focşani 30 mai, Bacău 31 mai 2005

- "Aldosterone antagonism after acute myocardial infarction: practical approach"curs (EBAC) în cadrul "World Congress of Cardiology", Barcelona, Spain, 02 – 06september 2006.

- "World Congress of Cardiology", Barcelona, Spain, 02 – 06 september 2006.- Conferenţiar la Al 45-lea Congres Naţional de Cardiologie, 23-26 sepembrie 2006,Poiana Braşov, Hotel Piatra Mare.

- The 29th Balkan Medical Week, Varna, Bulgaria, 28 -30 september 2006, culucrarea "Significance of carotid ultrasound alterations in the assessment of ischemicheart disease"- Conferenţiar la simpozionul "Prevenţia primar ă  şi secundar ă a AVC – doveziclinice", cu conferinţa" Prevenţia primar ă  şi secundar ă a AVC cu atorvastatin",Piatra Neamţ, 29 septembrie 2006

Page 19: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 19/47

- Conferenţiar la Conferinţa"Medicina de Familia – prima linie în asistenţamedicală", Br ăila 12-14 octombrie 2006, cu tema "Recuperarea bolnavilor cu infarctmiocardic în practica medicului de familie"- Cursul "Actualităţi în patología valvular ă", Iaşi, 17 noiembrie 2006.- Conferenţiar la Simpozionul:"IECA: Inovaţie, practică, dovezi", Iaşi, 9 noiembrie,Bacău 29 noiembrie 2006- Curs European "The Everyday Challenge of Prevention – From risk factors toeffective intervention", Hotel Le Meridien Garden Beach – Juan les Pins, France, 23

 – 25 noiembrie 2006.- Conferenţiar la Masa Rotundă "Actualităţi în tratamentul dislipidemiilor" cu 2

conferinţe: " Locul dislipidemiilor în evaluarea riscului cardiovascular", "Crestor-cea mai puternică statină în scăderea LDL-col"Iaşi, 20 noiembrie 2006

- Euroecho 10 (Al 10-lea Congres European de Ecocardiografie), Praga, 06 – 09decembrie 2006

- Studiul Thrue, Director de proiect.2007 - Simpozionul "Tratamentul infecţiilor de tract respirator. Abordări moderne şi

controverse terapeutice", Iaşi, 28 februarie 2007.- Conferinţa "Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi", ediţia a V-a, Iaşi 29-31martie 2007, secretarul manifestării, moderator la mai multe sesiuni, coordonator curs

- Coordonator  şi conferenţiar curs "Actualităţi în recuperarea cardio-vascular ă",desf ăşurat la Iaşi, 29 martie 2007.

- Europrevent 2007, Madrid 19-21 aprilie 2007, cu lucrarea "The importance of carotid ultrasound in the risk stratification of patients with atheroscleroticcardiovascular disease in clinical practice" (poster)

- "Cardiology and vascular medicine update and perspective", Rotterdam 7-9 may2007.

- Simpozionul "Fumatul: dependenţă sau stil de viaţă?", Bucureşti, 30 mai 2007.- Cursul ARCA aritmii cardiace – Iasi , mai 2007.- Conferenţiar la Expert Meeting CARDIODIAB, Sinaia Hotel Internaţional, 29-30iunie 2007

- ESC Congress 2007, Viena 01 – 05 septembrie 2007.- Program Educaţional "Heart failure management – 2007 update", Viena, september 2007.

- Program Educaţional "From science to clinical practice – conqueringatherosclerosis", Viena, september 2007.

- Conferenţiar, moderator masă rotundă  şi prezentare lucrare la al 46-lea Congres Naţional de Cardiologie, Sinaia, 15-18 septembrie 2007.- Conferenţiar la a X –a Conferinţă Naţională Medicină de Urgenţă, Piatra Neamţ,28-30 septembrie 2007.

- Conferenţiar la a VIII-a Conferinţă Naţională a Cadrelor de Predare în MedicinaFamiliei, Iaşi, 4-7 octombrie 2007.

- Conferenţiar la Conferinţa Naţională "Medicina de familie – prima linie în asistenţamedicală", Br ăila, 11-13 octombrie 2007

- Reuniunea Ştiinţifică "La intersecţia specialităţilor", Bucureşti, 2 noiembrie 2007.- Curs European The everyday challenge of prevention, Sophia Antipolis, Franţa.15 – 17 noiembrie 2007.

- Coordonator şi conferenţiar Masă Rotundă "Managementul pacientului coronarianîn medicina bazată pe dovezi", Suceava, 27 noiembrie 2007.

Page 20: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 20/47

- Conferenţiar la Simpozionul Betaloc ZOK, Iaşi, 28 noiembrie 2007.- Coordonator  şi conferenţiar Masă Rotundă "Managementul pacientului

coronarian", Suceava, 6 decembrie 2007.2008 – The International Conference on Fixed Combination in the Tretment of 

Hypertension and Dyslipidemia, Budapest, 7-10. 02.2008. (15 ore externe EMC)- Secretarul manifestării, moderator la mai multe sesiuni - Conferinţa "ZileleSpitalului Clinic de Recuperare Iaşi", "Prevenţia şi Recuperarea Medico-Chirurgicală – Priorităţi ale Medicinei Moderne"Iaşi 20-22 martie 2008 (14 credite

EMC) - Conferenţiar   la al 2-lea Congres al Societătii de Nutriţie din România, Iaşi, 27-29.03. 2008.- Conferenţiar  şi Coordonator Program "Actualităţi în tratamentul pacientului cusindrom X metabolic", Galaţi 10.04.2008, Iaşi 21.03.2008, Suceava 07.03.2008,Piatra Neamt 16.04.2008, Focşani 15.04.2008 (6 credite EMC fiecare)- Membru  în juriul celui de-al 5-lea Congres Internaţional pentru studenţi şi tinerimedici – CONGRESSIS 2008, Iaşi, 3-6. 04. 2008. (18 credite EMC)- Conferenţiar la Simpozionul "Noutăţi în angina pectorală", Suceava, 16.04.2008 (5credite EMC)- Conferenţiar la Cursul Naţional PROVAS 3, Bucureşti, 19.04.2008 (5 crediteEMC)- Europrevent 2008, Paris 01-03 mai 2008, cu lucrarea "Role of carotid ultrasoundexamination in the assessment of cardiovascular risk in metabolic syndrome"(poster) (18credite externe EMC)- Conferenţiar, moderator la Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru aleSocietăţii Române de Cardiologie, Braşov, Hotel Aro, 8-10 mai 2008.- Conferenţiar la Sipozionul PROCARDIO (Protecţia cardiometabolică şi renală la pacienţii cu risc de diabet şi/sau cu obezitate), Iaşi, Hotel Europa, 14 mai 2008- Simpozionul "Dovezi şi decizii: medicament de clasă sau clasă de medicamente?",Iaşi, 9.06.2008. (4 credite EMC)- Conferenţiar, moderator la Expert Meeting CARDIODIAB, Sinaia HotelInternaţional, 20-21 iunie 2008- Conferenţiar la Cursul Postuniversitar "Hipertensiunea Arterială  şi RisculCardiovascular", Iaşi, 28-29 iunie 2008.- Conferenţiar, moderator la Conferinţa "Actualităţi în terapeutica medicală" încadrul Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, Moineşti şiSlănic Moldova 24-27 iulie 2008 (18 ore EMC)- ESC Congress 2008, Munich 30 august – 03 septembrie 2008 (18credite externeEMC)- Conferenţiar, moderator masă rotundă  şi prezentare lucrare la al 47-lea Congres Naţional de Cardiologie, Sinaia, 20-23 septembrie 2007 (21 credite EMC)

- Director curs naţional CARDIO-PREVENT (Cardiologie preventivă), desf ăşurat laIaşi 21.03.2008, Cluj-Napoca 10.10.2008- Conferenţiar la Cursul naţional PROVAS 3, Cluj-Napoca, 17 octombrie 2008

2009 - Europrevent 2009, Stochkolm 05-08 mai 2009- Algeziologie si Farmacoterapie, Zilele Medicamentului, Editia a XVIII-a, Iasi 14-16 mai 2009: “Implicatiile sistemului imun in terapia durerii”- 1st International Congress on side Effects in Medicine, Iasi, Romania, march 19th -22nd,2009, conferinta “NT-proBNP as a biomarker in cardiovascular diseases”, publicat in rezumat pag. 143, ed. ALFA, Bucuresti (www.icsemed.com).

Page 21: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 21/47

- Conferentiar la The 6th International Congress for Medical Students and YoungDoctors, Iasi, Romania, april 9th -12nd, 2009, conferinta “The CardiometabolicSyndrome: the Disease of Modern-Day Civilisation” program congres, pag.8;(www.congressis.ro)- Co-Director Curs Cardiologie ”Urgente Hipertensive”, Botosani, 19 iunie 2009, 6Credite EMC.- Conferinta: “Preventia primara si secundara in accidentul vascular cerebral”.

Moderator la doua sesiuni.

- Workshop: “Alegerea terapeutica pentru pacientul depresiv cu patologiecardiovasculara asociata”, 18 iunie 2009, Hotel Europa, EMC. Conferinta: “Depresiasi patologia cardiovasculara: interdependente si implicatii”- The 19th European Meeting on Hypertension, 12-16 iunie 2009, Milan (18 Credite

Externe EMC)

MEMBRU IN URMATOARELE SOCIETATI MEDICALE NATIONALE SIINTERNATIONALE: 

Societatea Româna de Cardiologie - Grupul de lucru de Cardiologie preventivă şi Recuperare;Grupul de lucru – Ecocardiografie şi de Insuficienţă Cardiacă.Societatea Europeană de Cardiologie.Felow al Societăţii Europene de Cardiologie din 2005Grupul de lucru de Recuperare Cardiacă al AECPR a Societăţii Europene de Cardiologie.Uniunea Medicala Balcanică-membru în Comitetul de Conducere Filiala Iasi .Uniunea Medicală a Ţărilor Dunărene.U.S.S.M. Iasi - secretar al Secţiei de Medicină Internă şi Cardiologie 1996 -2003.Secretarul Grupului de Lucru de Cardiologie Preventivă şi Recuperare al Societăţii Române deCardiologie din 2005-2008.Preşedintele Grupului de Lucru de Cardiologie Preventivă şi Recuperare al Societăţii Române deCardiologie din 2008-2011.Membru în board-ul Societăţii Române de Cardiologie 2008-2011.Fundaţia ” Hipocrat” - Centrul de readaptare sportivă pentru cardiaci - Iasi – preşedinte din 1997şi în prezent.Coordonator local al manifestărilor anuale ”Ziua inimii” din 1995 şi în prezent.Revista Medico-Chirurgicală - redactor din 1996, secretar de redacţie din 1997 – 2003Referent ştiinţific la Revista Medico-Chirurgicală din 2004 şi în presentReferent ştiinţific la Revista de Cardiologie din 2008 şi în prezentFundatia ” Actiunea Civica”, Filiala Iasi.Secretar al Comisiei de Cardiologie al Ministerului Sanatatii din 2000 -2004

Page 22: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 22/47

Membru in Grupul de lucru al ”European Forum Prevention of Coronary Heart Disease inClinical Practice”Preşedintele Conferinţei "Zilele Spitalului Clinic de Recuperare" 2003, 2004; vicepreşedinte2005, 2006, secretar 2007,2008,2009.Expert medical – cardiologie, numit prin ordin al M.S. , octombrie 2006Membru titular în Camera Reprezentanţilor şi Consiliul de Conducere al Colegiului Medicilor Iaşidin 2003 şi în prezent.Secretar de redacţie la Revista Colegiului Medicilor Iaşi din 2004 - 2006.

CARTI PUBLICATE:1. ”Efectele efortului asupra inimii”- Ed. Plumb, Bacău, 1995.2. ”Contribuţii la aprecierea tratamentului recuperator în infarctul miocardic cronic” - Teză dedoctorat, Universitatea de Medicină ”Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, 1995.3. ”Insuficienţa cardiacă ischemică” – Ed. Polirom, Iaşi, 1999.4. ”Ghiduri de practică medicală” – Infomedica, 1999, capitolul ”Recuperarea bolilor cardio-vasculare” (coautor).5. ”Recuperarea bolnavilor cu cardiopatie ischemică”, Ed. Dosoftei – 2002.6. ’’Managementul serviciilor medico-sanitare’’(CD) Ed. Bucovina, Iaşi – 20037. ”Examenul obiectiv al cordului şi ecocardiografia în afecţiuni cardiace”(CD), Ed. Bucovina,Iaşi – 2003.8. "Semiologie Medicală. Aparatul respirator şi cardiovascular", Ed. "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi,20059. “Recuperare şi prevenţie cardiovascular ă", Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 2008 sub redacţia D.Zdrenghea, 2 capitole:

-  „Preventia – componentă esenţială a recuper ării cardiovasculare” ( pag. 17-41),-  „Performanţa ventricular ă stângă – ghid şi ţintă pentru recuperarea cardiacă” (pag. 93-

116)10. Progrese în cardiologie, Ed. Media Med Publis, 2008, sub redacţia R. Că  pâlneanu, 2capitole: Prevenţia şi tratamentul sindromului metabolic – beneficiile activităţii fizice (coautor),(pag. 259-273, Terapia nefarmacologică în sindromul metabolic – rolul dietei (prim autor), (pag.273-289)11. "Sindromul Metabolic – un paradox al civilizaţiei?", Ed. Pim, Iaşi, 2009 (prim autor).Recenzie publicată în Viaţa Medicală de dr. Valeriu Mihăilă, nr. 38, 18 septembrie 2009.12. "Semiologie Medicală. Aparatul renal, digestiv si sistem hematopoietic", Ed. "Gr. T. Popa",U.M.F. Iaşi, 2009 (sub redactia), ISBN 978-973-7682-82-613. "Actualitati in cardiologie” (coordonatori M.I. Popescu, F. Mitu), Ed. “Universitatii dinOradea”, acreditata CNCSIS, Cod 149, 2009. (480 pagini) (autor a 8 capitole), ISBN 978-973-759-778-6.

“ Actualităţi în evaluarea riscului cardiometabolic” Clementina Cojocaru, F. Mitu –  pag. 7-54.-  “ Ateroscleroza ca boală imunoinflamatorie”, F. Mitu, Monica Magdalena Leon, Irina

Jaba – pag. 159-184.-  “ Afectarea cardiovascular ă la pacienţii cu spondilită anchilozantă”, F. Mitu, Corina

Pintilie, I. Pintilie – pag. 185- 206.-  “ Terapia medicamentoasă vasodilatatorie în hipertensiunea arterială pulmonar ă”, A.

D. Roman, F. Mitu – pag. 207- 226.

Page 23: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 23/47

-  “ Implicaţiile neurologice ale prezenţei foramenului ovale permeabil asociat cuanevrismul de sept interatrial”, F. Mitu, Cristina Simion – pag. 267-286.

-  “ Displazia aritmogenă de ventricul drept (DAVD)”, F. Mitu, E. Deju – pag. 315-324.-  “ Afectarea cardiovascular ă la pacienţii cu poliartrită reumatoidă”, F. Mitu, I. Pintilie – 

 pag. 411-458.-  “ Sindromul de apnee în somn (SASO) terapia actuală”, F. Mitu, Ana Delia Scutelnicu

 – pag. 459-474.15. "Semiologie Medicală Generala” , Ed. "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2009 (sub redactia), ISBN

978-606-544-013-5.16. Progrese în cardiologie, Ed. Media Med Publis, 2009 : "Actualităţi în recuperarea bolii

vasculare periferice” "Implicaţii cardiovasculare în poliartrita reumatiodă- actualităţi”Progrese în cardiologie, Ed. Media Med Publis, 2010: "Terapia hormonală de substituţie şiriscul cardiovascular” "Rolul modulării sistemului endocanabinoid în prevenţia bolilor cardiovasculare”

17. Probleme de iatrogenie si geriatrie (ed. G. Ungureanu, Ioana Dana Alexa) – Particularitati alerecuperarii cardio-vasculare la varstnici, pag. 125-139. ( capitol de carte). Ed. "Gr. T. Popa",U.M.F. Iaşi, 2010, ISBN 978-606-544-029-6.

Page 24: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 24/47

  LECTOR -  Cursul E.P.I.C. – Educatie pentru Insuficienta Cardiaca – 6 conferinte in perioada 2001-

2002, Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi.-  Coordonator si conferentiar la microcursul ”Recuperarea in cardiopatia ischemica” 

organizat cu ocazia Conferintei ”Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iasi” 27-29 martie2003. Titlurile conferintelor – Etapele recuperarii. Metodologia antrenamentului fizic. – Recuperarea in infarctul miocardic si angina pectorala stabila. – Recuperarea ininsuficienta cardiaca ischemic. - Rolul medicului de familie si asistentei de ambulator in

recuperare-  Cursul ”Actualitati in profilaxia cardiovasculara” la A XII-a Conferinta de Cardiologie

Preventiva si Recuperare Cardiovasculara, Poiana Brasov, 28-31 mai 2003, cu tema”Efortul fizic si endoteliul vascular”.

-  Conferenţiar la Masa Rotundă "Tratamentul modern al HTA", Iaşi, 17 februarie 2006,Camera de Comer ţ, cu conferinţa "Norvasc în lumina studiului ALLHAT – noi indicaţii detratament în HTA"

-  Presedintele Conferinţei ”Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi” 25-27 martie 2004-  Moderator la două sesiuni, trei conferinţe ("Exerciţiul fizic în prevenţia primar ă  şi

secundar ă a cardiopatiei ischemice", "Original versus copie în terapie", "Exerciţiul fizic şiendoteliul vascular"

-  A XIII-a Conferinţă Naţională de Cardiologie Preventivă şi Recuperare Cardiovascular ă,Poiana Braşov, 28 aprilie – 1 mai 2004, Conferinţă ( "Antrenamentul fizic în prevenţiasecundar ă a bolilor cardiovasculare"), 2 lucr ări (" Profilul clinic al vârstnicilor cu infarctmiocardic cronic","Particularităţi legate de sex la vârstnicii cu cardiopatie ischemică cronică")

-  Conferinţa de Pneumologie – Cardiologie cu participare internaţională INSPIRIAŞI 2004,Moderator şi conferenţiar ("Recuperarea bolnavilor cardiovasculari cu hipertensiunearterială pulmonar ă"), 29 septembrie – 2 noiembrie 200

-  Al 43 –lea Congres Naţional de Cardiologie, 15 - 18 septembrie 2004, Hotel Piatra Mare,Poiana Braşov (lucrare prezentată)

-  Conferinţa "Prevenirea bolilor cardiovasculare în medicina de familie", Sovata, 05-4-06noiembrie 2004, moderator, conferinţă ("Sedentarism versus activitate fizică – de la riscla beneficiu")

-  "125 de ani de învăţământ medical superior la Iaşi", 15-20 noiembrie 2005, moderator şiconferenţiar 

-  Diplomă de Excelenţă pentru activitatea didactică, ştiinţifică şi profesională.-  Conferinţa ”Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi” – ediţia a III-a, Iaşi, 24 – 26

martie 2005 (secretarul manifestării), Conferenţiar, moderator sesiuni ştiinţifice şi postere.

-  Conferinţa Naţională de Ateroscleroză, Prevenţie şi Recuperare Cardiovascular ă, PoianaBraşov, 11-14 mai 2005, 1 conferinţă ("Promovarea sănătăţii inimii – strategii europene

la nivel comunitar"), moderator (sesiunea "Dela risc la prevenţie în bolilecardiovasculare")-  Director curs internaţional:"Tratamentul recuperator al cardiopatiei ischemice",

Olympic Beach, Grecia, iunie-iulie 2005-  Al 44 –lea Congres Naţional de Cardiologie, 21 – 24 septembrie 2005, Hotel Piatra Mare,

Poiana Braşov. Conferenţiar şi moderator -  Fellow of the European Society of Cardiology, Stockholm, Sweden, 03 – 07 september 

2005.

Page 25: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 25/47

-  Director curs RE-CORD (Recuperare cardiacă), desf ăşurat la Timişoara – 25 februarie,Cluj- Napoca - 3-4 iunie, Iaşi - 4-5 noiembrie 2005, Conferenţiar cu mai multeconferinţe şi moderator la conferinţe şi mese rotunde şi workshop-uri. "Evaluarea iniţială a  bolnavilor – mai mult decât un simple bilanţ", " Metodologia recuper ării fizice", "Prezentare de programe de reabilitare"

-  Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie ” Gr. T. Popa” Iaşi, Zilele Universităţii – 126de ani de învăţământ medical universitar la Iaşi, 1 Conferinţă ("Performanţa ventricular ă stângă în evaluarea bolnavilor cu afecţiuni coronariene"), moderator la masa rotundă:

"Aspecte practice ale recuper ării bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare-  Conferenţiar la simpozionul"Inovaţie şi eficacitate în tratamentul hipercolesterolemiilor",

cu lucrarea "Experienţa clinică cu Ezetrol", Gura Humorului, Hotel Best Western, 25februarie 2006

-  Vicepreşedintele Conferinţei "Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi", ediţia a IV-AIaşi, 6-8 aprilie 2006, Conferenţiar, Moderator la mai multe sesiuni

-  Conferenţiar şi moderator la Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru, Sinaia, 4-6mai 2006, Conferinţa:"Evaluarea clinică  şi paraclinică" – Sesiunea "Cardiologia preventivă şi recuperare" cu tema"Recuperarea cardiovascular ă în insuficienţa cardiacă – de la noul ghid european la experienţa practică"

-  Director curs naţional RE-CORD (Recuperare cardiacă), desf ăşurat la Bucureşti - 10martie, Târgu- Mureş - 2 iunie, Oradea - 20 octombrie 2006, Conferenţiar cu mai multeconferinţe şi moderator la conferinţe şi mese rotunde şi workshop-uri. "Evaluarea iniţială a  bolnavilor – mai mult decât un simple bilanţ", " Metodologia recuper ării fizice", "Prezentare de programe de reabilitare".

-  Coordonator şi conferenţiar program simpozioane (creditat EMC) cu tema:"Tratamentulintegrat al bolii coronariene", Iaşi 22 mai, Galaţi, 23 mai, Suceava 29 mai Focşani 30 mai,Bacău 31 mai 2005

-  Conferenţiar la Al 45-lea Congres Naţional de Cardiologie, 23-26 sepembrie 2006,Poiana Braşov, Hotel Piatra Mare.

-  Conferenţiar la simpozionul "Prevenţia primar ă şi secundar ă a AVC – dovezi clinice", cu

conferinţa" Prevenţia primar ă  şi secundar ă a AVC cu atorvastatin", Piatra Neamţ, 29septembrie 2006-  Conferenţiar la Conferinţa"Medicina de Familia – prima linie în asistenţa medicală",

Br ăila 12-14 octombrie 2006, cu tema "Recuperarea bolnavilor cu infarct miocardic în practica medicului de familie"

-  Conferenţiar la Simpozionul:"IECA: Inovaţie, practică, dovezi", Iaşi, 9 noiembrie, Bacău29 noiembrie 2006

-  Conferenţiar la Masa Rotundă "Actualităţi în tratamentul dislipidemiilor" cu 2conferinţe: " Locul dislipidemiilor în evaluarea riscului cardiovascular", "Crestor- cea mai puternică statină în scăderea LDL-col"Iaşi, 20 noiembrie 2006

-  Secretarul manifestării, moderator la mai multe sesiuni - Conferinţa "Zilele Spitalului

Clinic de Recuperare Iaşi", ediţia a V-a, Iaşi 29-31 martie 2007 -  Coordonator şi conferenţiar curs "Actualităţi în recuperarea cardio-vascular ă",desf ăşurat la Iaşi, 29 martie 2007

-  Conferenţiar la Expert Meeting CARDIODIAB, Sinaia Hotel Internaţional, 29-30 iunie2007

-  Conferenţiar, moderator masă rotundă  şi prezentare lucrare la al 46-lea Congres Naţional de Cardiologie, Sinaia, 15-18 septembrie 2007.

-  Conferenţiar la a X –a Conferinţă Naţională Medicină de Urgenţă, Piatra Neamţ, 28-30septembrie 2007 cu conferinţa "Aduce formularea farmaceutică beneficii clinice"

Page 26: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 26/47

-  Conferenţiar la a VIII-a Conferinţă Naţională a Cadrelor de Predare în MedicinaFamiliei, Iaşi, 4-7 octombrie 2007, cu conferinţa "Model de evaluare a riscului înateroscleroza subclinică"

-  Conferenţiar la Conferinţa Naţională "Medicina de familie – prima linie în asistenţamedicală", Br ăila, 11-13 octombrie 2007, cu conferinţa "Dieta – provocare în sindromulmetabolic"

-  Coordonator şi conferenţiar Masă Rotundă "Managementul pacientului coronarian înmedicina bazată pe dovezi", Suceava, 27 noiembrie 2007

-  Conferenţiar la Simpozionul Betaloc ZOK, Iaşi, 28 noiembrie 2007-  Coordonator şi conferenţiar Masă Rotundă "Managementul pacientului coronarian",

Suceava, 6 decembrie 2007.-  Secretarul manifestării, moderator la mai multe sesiuni - Conferinţa "Zilele Spitalului

Clinic de Recuperare Iaşi", "Prevenţia şi Recuperarea Medico-Chirurgicală – Priorităţi aleMedicinei Moderne"Iaşi 20-22 martie 2008 (14 credite EMC) 

-  Conferenţiar la al 2-lea Congres al Societătii de Nutriţie din România, Iaşi, 27-29.03.2008.

-  Conferenţiar şi Coordonator Program "Actualităţi în tratamentul pacientului cusindrom X metabolic", Galaţi 10.04.2008, Iaşi 21.03.2008, Suceava 07.03.2008, Piatra Neamt 16.04.2008, Focşani 15.04.2008 (6 credite EMC fiecare)

-  Membru în juriul celui de-al 5-lea Congres Internaţional pentru studenţi şi tineri medici – CONGRESSIS 2008, Iaşi, 3-6. 04. 2008. (18 credite EMC)

-  Conferenţiar la Sipozionul "Noutăţi în angina pectorală", Suceava, 16.04.2008 (5 crediteEMC)

-  Conferenţiar la Cursul Naţional PROVAS 3, Bucureşti, 19.04.2008 (5 credite EMC)-  Conferenţiar, moderator la Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru ale Societăţii

Române de Cardiologie, Braşov, Hotel Aro, 8-10 mai 2008.-  Conferenţiar la Sipozionul PROCARDIO (Protecţia cardiometabolică  şi renală la

 pacienţii cu risc de diabet şi/sau cu obezitate), Iaşi, Hotel Europa, 14 mai 2008-  Conferenţiar, moderator la Expert Meeting CARDIODIAB, Sinaia Hotel Internaţional,

20-21 iunie 2008-  Conferenţiar la Cursul Postuniversitar "Hipertensiunea Arterială  şi RisculCardiovascular", Iaşi, 28-29 iunie 2008.

-  Conferenţiar, moderator la Conferinţa  "Actualităţi în terapeutica medicală" în cadrulZilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, Moineşti şi SlănicMoldova 24-27 iulie 2008 (18 ore EMC)

-  Conferenţiar, moderator masă rotundă  şi prezentare lucrare la al 47-lea Congres Naţional de Cardiologie, Sinaia, 20-23 septembrie 2007 (21 credite EMC)

-  Director curs naţional CARDIO-PREVENT (Cardiologie preventivă), desf ăşurat la Iaşi21.03.2008, Cluj-Napoca 10.10.2008

-  Conferenţiar la Cursul naţional PROVAS 3, Cluj-Napoca, 17 octombrie 2008.

-  Conferenţiar la Cursul naţional PROVAS 3, Iasi, 15 mai 2009, Hotel Astoria, “Pacient cu placă coronariană instabilă”, prezentare de caz.-  Conferenţiar la 1st International Congress on side Effects in Medicine, Iasi, Romania,

march 19th -22nd,2009, conferinta “NT-proBNP as a biomarker in cardiovascular diseases”, publicat in rezumat pag. 143, ed. ALFA, Bucuresti (www.icsemed.com), pag.143.

-  Conferentiar la The 6th International Congress for Medical Students and Young Doctors,Iasi, Romania, april 9th -12nd, 2009, conferinta “The Cardiometabolic Syndrome: theDisease of Modern-Day Civilisation” program congres, pag.8; (www.congressis.ro)

Page 27: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 27/47

-  Conferentiar la cursul ”Urgente Hipertensive”, Botosani, 19 iunie 2009, 6 Credite EMC.Conferinta: “Preventia primara si secundara in accidentul vascular cerebral” Moderator ladoua sesiuni.

-  Conferentiar la Workshop: “ Alegerea terapeutica pentru pacientul depresiv cu patologiecardiovasculara asociata”, 18 iunie 2009, Hotel Europa, EMC. Conferinta: “Depresia si patologia cardiovasculara: interdependente si implicatii”

Page 28: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 28/47

INDRUMATOR ŞTINŢIFIC - LUCR ĂRI LICENŢĂ , MANIFESTĂRI STUDENŢEŞTI:

Tipul comportamental şi corelaţia cu alţi factori de risc cardio - vasculari în infarctul miocardiccronic ”-absolvent Guja Gh. Carina-Daniela - susţinută în 1996.”Infarctul miocardic cronic cu disfuncţie ventricular ă stangă” - absolvent Huludeţ Mihaela – susţinută in 1999.”Corecţia unor parametri metabolici prin tratament recuperator în infarctul de miocard ” -

studenta Iordache Raluca – 2000.”Profilul clinic al bolnavilor cu insuficienţă cardiacă ischemică” - absolvent Gabriel ClaudiuMurariu susţinută în 2000.”Principii moderne în tratamentul recuperator al bolnavilor cu infarct miocardic”, studentaCristina Nicorici, an IV, lucrare prezentată la al IV-lea Congres Naţional al studenţilor  şitinerilor medici, Constanţa, 6-8 aprilie 2000”Tratamentul recuperator în insuficienţa cardiacă” – absolvent Ciprian Anton sustinuta în 2003”Reabilitarea pacienţilor după revascularizaţie miocardică” – studentul Stană Aurelian Bogdan,an IV, lucrare prezentată la First International Congress for medical students and young doctors,Iaşi, 23-25 mai 2003, lucrare premiată ”Factorii de risc cardiovasculari – consideraţii actuale” – studentul Stană Aurelian Bogdan,

Arad, 2003 "Reabilitarea pacienţilor după revascularizarea chirurgicală a miocardului", lucrare de diplomă,absolvent Stană Aurelian- Bogdan, 2005"Rolul exercitiului fizic în prevenţia cardiopatiei ischemice" studenţii Ovidiu Mitu, AndreiCervescu, Bucureşti, 2006"Efectele antrenamentului fizic in inducerea fenomenului de preconditionare ischemica, la pacientii cu infarct de miocard", studenţii Andrei Cervescu, Ovidiu Mitu, Bucureşti, 2006 . “ Portal Vein Aneurysm, a Case Report”, student Andrei-Stefan Chiriac la The 6th InternationalCongress for Medical Students and Young Doctors, Iasi, Romania, april 9th -12nd, 2009, programcongres, pag.24, publicat ca rezumat in volum rezumate, pag. 74; (www.congressis.ro) -premiul I.

Cerc Stiintific de Cardiologie Preventiva si Recuperare Cardiovasculara – 2 manifestari 2008, 4manifestari 2009, Spital Clinic de Recuperare Iasi.”Hipertensiunea arteriala si sindromul metabolic ” – lucrare licenta – absolvent: Feras Al Jaafari – 2010.

Page 29: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 29/47

ACTIUNI DE POPULARIZARE:

INTERVIURI ŞI CONFERINŢE: ”Derivaţii hidrosolubili ai teofilinei şi implicaţiile lor în farmacologie” - Radio program naţional- 1983 (15 minute)”De la” inimă” la cord - o tranziţie normală? Tele Europa Nova - 18 aprilie 1996 (30 minute).Ziua Inimii 1996 - Tele Europa Nova (Infonova) - 2, 3 august 1996 (30 minute).Ziua Inimii 1996 - TeleM şi PRO TV - 4 august 1996 (15 minute).

Despre bolile cardio-vasculare - Tele Cony Sat - 16 septembrie 1996 (60 minute).Factori de risc cardio-vascular - TeleM - 26 septembrie 1996 (40 minute).Cardiopatia ischemică - TeleM - 27 noiembrie 1996 (40 minute).Recuperarea cardio-vascular ă - TeleM - 4 decembrie 1996 (60 minute).”Aspirina şi virtutile ei terapeutice”- TeleM - 8 decembrie 1996 (30 minute).Cardiologia preventivă şi recuperatorie , Fundaţia ” Hipocrat” - Tele Electron M. Bit - 27 martie1997 ( 30 minute).Factori de risc cardio-vascular şi prevenirea lor. Tele Electron M. Bit - 3 aprilie 1997 (30 minute).HTA - (Educatie pentru sanatate) - Radio Iasi -16 februarie 1997 (15 minute) .Despre dislipidemii - (Educaţie pentru sănătate) - Radio Iasi - 17 februarie 1997 (15 minute).Fumatul - factor de risc cardio - vascular major - (Educa ţie pentru sănătate) - Radio Iaşi - 18februarie 1997 (15 minute).Angina pectorală  şi infarctul miocardic - simptome -(Educaţie pentru sănătate)- Radio Iaşi -12martie 1997 (15 minute).Angina pectorală şi infarctul miocardic - tratament - (Educaţie pentru sănătate) - Radio Iaşi - 13martie 1997 (15 minute) .Ziua Inimii 1997 - interviu Radio Iaşi, 19 aprilie , 28 aprilie, 30 aprilie 1997 (10 minute)Bolile cardio - vasculare şi factorii de risc cardio-vascular - Tele Europa Nova, Tele Electron MBit - 2 mai , 3 mai , 4 mai 1997 (10 - 15 min) .Alcoolul - factor de risc cardio-vascular (Educaţie pentru sănătate)- Radio Iaşi - 6 mai 1997 (15minute).Stressul - factor de risc cardio-vascular (Educaţie pentru sănătate) - Radio Iaşi - 7 mai 1997 (15minute).Sedentarismul - factor de risc cardio-vascular (Educaţie pentru sănătate) - Radio Iaşi - 8 mai 1997(15 minute).Ecocardiografia şi rolul ei în cardiologie; prevenţia secundar ă în recuperarea cardiacă - Tele M -28 mai 1997 (50 minute).Cafeaua şi sănătatea - Radio Iaşi - 22, 23, 24 septembrie 1997 (20 minute).Cafeaua: aromă şi energie sau duşmanul inimii? (articol publicat în Ziarul ”Monitorul” Iaşi - 8ianuarie 1998, pag. 9B).Atenţie la hipertensiunea arterială (articol publicat în Ziarul Opinia Moldovei, nr. 107, 12. 05.

1998, pag. 2).Bolile cardio-vasculare în actualitate - masă rotundă Tele M (împreună cu prof. dr. G.I.Pandele, prof. dr. A. Ivan, psiholog dr. G. Bălăceanu - 30 aprilie 1998) - 60 min.1998,4 mai.Ziua Inimii la Iaşi 1999 – masa rotundă Tele M ( împreuna cu prof. dr. G.I.Pandele, prof. dr. A.Ivan, prof. dr. Rene Duda), 3mai 1999.Stressul şi bolile cardiovasculare – publicat în Sănătatea nr. 2, 1999.Hipertensiunea arterială şi bolile cardio – vasculare – publicat în Sănătatea nr. 2, 1999.Dislipidemiile şi bilile cardio – vasculare – publicat în Sănătatea nr. 2, 1999.Hipertensiunea arterială (HTA) – publicat în ” Viaţă şi Sănătate,nr. 2, 2000, pag. 14.

Page 30: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 30/47

Despre Sedentarism – publicat în ” Viaţă şi Sănătate, nr. 2, 2000, pag. 21.Ziua Inimii la Iaşi şi A IX-a Conferinta Naţională de Cardiologie Preventivă şi Recuperare (Iaşi) – masa rotundă Tele M ( împreună cu prof. dr. G.I. Pandele, prof. dr. A. Ivan), 60 min.,13 iunie2000.Interviu despre investigaţiile, prevenţia şi recuperarea în bolile cardio-vasculare, Radio Trinitas,60 min., 16 iunie 2000.Ziua Inimii 2001 – Masa rotundă, Direcţia de Sanatate Publică Iaşi, septembrie 2001.Evenimentul de Iaşi – 1 mai 2003 – Interviu - "Principala cauză de cardiopatie ischemică este

ateroscleroza"Ziarul de Iaşi – Medical – interviu "Durerile din piept pot fi semnul unei boli a inimii" – 23 aprilie2003, pag. 4A."Hormonii estrogeni protejează femeile de boli cardiovasculare" interviu în Evenimentul de Iaşi,03.04.2003"Programul de recuperare, esenţial în vindecarea bolnavilor de inimă", interviu în ziarulEvenimentul, 3. 12. 2003, pag. 6."Căldurile excesive pot duce la agravarea bolilor de inimă", interviu publicat în ziarulEvenimentul, 17 iunie 2004."Femeile fac mai frecvent angină, iar bărbaţii infarct", interviu publicat în Ziarul de Iaşi, 17. 08.2004."Stressul, factor de risc în declanşarea bolilor de inimă", interviu publicat în ziarul Evenimentul, 9octombrie 2004."Medicii despre ei înşişi: Conferenţiar universitar doctor Florin Mitu" , interviu publicat în ziarulMonitorul Medical, nr.50, 2 decembrie 2004."Reumatismul netratat poate duce la tulbur ări de natur ă cardiacă", interviu publicat înEvenimentul, 22 ianuarie 2005."Ce este angiocardiografia", interviu publicat în Ziarul de Iaşi, pag. 8°, 17. 05. 2005."Crizele anginoase apar când stăm în frig sau după prânzuri copiase", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate al Ziarului de Iaşi, 12. 10. 2005."Hipotensiunea arterială ", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate al Ziarului de Iaşi,16.11.2005."Factorii de risc în bolile cardiovasculare I, Stresul –implicat în producerea infarctuluimiocardic", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate al Ziarului de Iaşi, 7.12.2005."Factorii de risc în bolile cardiovasculare II – Alimentaţia şi bolile cardiovasculare", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate al Ziarului de Iaşi, 14.12.2005."Factorii de risc în bolile cardiovasculare III – Fumatul – una din cauzele infarctului de miocard şia mor ţii subite", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate al Ziarului de Iaşi, 21.12.2005."Factorii de risc în bolile cardiovasculare IV" –Sedentarismul", articol publicat în Ghidul pentruSănătate al Ziarului de Iaşi, 28.12.2005."Cum deosebim durerile de inimă – Infarct sau un balnal junghi?", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate al Ziarului de Iaşi, 25.01.2006."Arterita ne poate amputa picioarele", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate al Ziarului deIaşi, 05.04.2006."Ce risc de infarct aveţi?", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate al Ziarului de Iaşi,19.04.2006."De la varice se ajunge uşor la insuficienţă venoasă", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate alZiarului de Iaşi, 10.05.2006."Insuficienţa cardiacă poate provoca moarte subită", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate alZiarului de Iaşi, 21.06.2006."Investigaţii specifice pentru cardiaci", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate al Ziarului deIaşi, 19.07.2006.

Page 31: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 31/47

"Suflurile cardiace: tratament sau operaţie?", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate al Ziaruluide Iaşi, 08.11.2006."Administrarea medicaţiei antihipertensive", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate al Ziaruluide Iaşi, 13.12.2006."Cine trebuie să se păzească de masa de Cr ăciun", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate alZiarului de Iaşi, 20.12.2006.Emisiuni la televiziunile locale (Antena 1 – M Bit, Tele M, TV Iaşi) şi posturile radio locale(Radio Iaşi) în perioada 2003 – 2007.

"Angina pectorală: o viaţă mai bună prin recuperare fizică", articol publicat în Ghidul pentruSănătate al Ziarului de Iaşi, 09.05.2007."Când este indicată ecografia cardiacă", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate al Ziarului deIaşi, 06.06.2007."Capcanele medicamentelor pentru hipertensiune", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate alZiarului de Iaşi, 11.07.2007."Cum se poate reduce riscul de infarct miocardic acut", articol publicat în Ghidul pentru Sănătateal Ziarului de Iaşi, 01.08.2007."Pacienţii cu insuficienţă venoasă cronică pot dezvolta varice", articol publicat în Ghidul pentruSănătate al Ziarului de Iaşi, 22.08.2007."Fumatul poate duce la amputarea piciorului", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate alZiarului de Iaşi, 12.09.2007."Carta europeană a sănătăţii cardiovasculare – European Heart Health Charter", articol publicat înGhidul pentru Sănătate al Ziarului de Iaşi, 26.09.2007."Ziua mondială a inimii", articol publicat în Ghidul pentru Sănătate al Ziarului de Iaşi,03.10.2007.“ De la stetoscop la bisturiu în cardiologie”, emisiune la TVR2 noiembrie 2008„ Hipetensiunea arteriala”, emisiune Antena 1, 6 iunie 2009.

Ziua Mondială a Inimii, 27 septembrie 2009, Conferinţă de Presă, Bucureşti.

Page 32: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 32/47

LUCRARI ŞTIINŢIFICE COMUNICATE ŞI PUBLICATE:

1. S.Sawes, Mona Lupu, F.Mitu: ”Contribuţii la microvascularizaţia ovarului la femeia înmenopauză”, (Sesiunea cercurilor  ştiinţifice studenţeşti, Iaşi, 1981. - lucrare premiată). Comunicat ă  şi   publicat ă în rezumat .

2. F.Mitu, Magda Balan: ”Interrelaţia hormon - receptor în unele neoplazii hormono-dependente” (Sesiunea cercurilor  ştiinţifice studenţeşti, Iaşi, 1983 - lucrare premiată).Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat.

3 F.Mitu, Iolanda Marcoci, Zenaida Teodorescu:”Sinteza unor derivaţi hidrosolubili aiteofilinei şi influenţa acestora asupra musculaturii netede”(Sesiunea cercurilor  ştiinţificestudenteşti, Iaşi şi Târgu-Mureş,1983.- lucrare premiată) Comunicat ă   şi publicat ă în

rezumat  

4. Magda Mitu, F. Mitu:”Indicaţii şi rezultate în cardiostimularea electrică permanentă(CEP)”(Sesiunea ştiinţifică a cercurilor studenteşti Iaşi, 1985 - lucrare premiată). Comunicat ă  şi 

 publicat ă în rezumat 

5. Magda Mitu, F. Mitu: ”Factori care influenţează rezultatele testului de electrostimulareatrială  şi afectează interpretarea clinică a acestora. I. Tabloul clinic, vârsta şi sexul”.(Sesiunea cercurilor ştiinţifice studenteşti Iaşi,1986.) Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat  

6. F.Mitu, Magda Mitu: ”Factori care influenţează rezultatele testului de electrostimulare atrialaşi afectează interpretarea clinică a acestora.II.Gradul de încărcare cu factori de risccoronarian”. (Sesiunea cercurilor  ştiinţifice studenţeşti Iaşi,1986 - lucrare premiată).Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat  

7. F.Mitu: ”Rezultate la distanţă în CEP” (Conferinţa Naţională a cercurilor  ştiinţificestudenteşti , ed. a XVIII-a, Bucureşti,1986.- lucrare premiată) Comunicat ă  şi publicat ă în

rezumat  

8. G.Georgescu, Cătălina Arsenescu, O.V.Prisada, F. Mitu, Magda Mitu, C. Badescu,Gh.Popovici: ”Cardiostimularea electrică permanentă(CEP): indicaţii, rezultate imediate şi ladistanţă”. (Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice Iaşi, 1987 şi Poiana Braşov - Conferinţa deCardiologie,1987.) Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat  

9.

St.M. Dimitriu, C. Scurtu, Tatiana Scurtu, Doina Mihalache, V.Luca, Florica Danilă, VioletaMunteanu, F. Mitu, C. Scripcaru, R.C.Costache: ”Consideraţii privind evolutia unor infecţii bacteriene şi a hepatitei virale acute la pacienţii cu diabet zaharat” (Sesiunea ştiinţifică acadrelor didactice, Iaşi, 1987.) Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat  

10. Cătălina Arsenescu, F.Mitu, Magda Mitu:” Prolapsul de valvă mitrală” (Zilele medicale aleSibiului”), 1989. Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat .

11. Cătălina Arsenescu, F.Mitu, G.Georgescu: ”Prolapsul valvei mitrale: profil demografic şisemnificaţie clinică”, Simpozion ”Valvulopatii mitrale nereumatismale”, Bucureşti, 1989.Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat  

12. G.Georgescu, Cătălina Arsenescu, F.Mitu, Magda Mitu: ”Inhibiţia prin miopotenţiale a pacemakerilor unipolari VVI”, al IV-lea Congres Naţional de Cardiologie, Bucuresti, 1991. 

Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat  13. G. Georgescu, Cătălina Arsenescu, F.Mitu, Magda  Mitu, Mihaela Rugină:”Rezultate ladistanţă în cardiostimularea electrica permanentă”, al IV-lea Congres Naţional deCardiologie, Bucureşti,1991. Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat  

14. G. Georgescu,Cătălina Arsenescu, Mihaela Rugină, F. Mitu, Magda Mitu, C. Badescu:”Indicaţii ale cardiostimulării electrice permanente(CEP) în bradiaritmii, al IV-lea Congres Naţional de Cardiologie, Bucureşti, 1991. Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat  

Page 33: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 33/47

15. Cătălina Arsenescu, G. Georgescu, F.Mitu, Magda Mitu: ”Prevalenţa şi particularitaţileecocardiografice ale prolapsului de valva mitrala (PVM)”, al IV-lea Congres Naţional deCardiologie, Bucuresti, 1991. Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat  

16. G. I. Pandele, Magda Mitu, Gabriela Carp, F. Mitu, D. Pancu :”Hiperinsulinismul încardiopatia ischemică cronică” (Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice,Iaşi,1991).Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat .

17. G.I.Pandele, Al.Untu, F. Mitu: ”Efectele metabolice ale exerciţiului fizic în diabetul zaharatinsulino-independent”, al XVII-lea Simpozion Naţional ”Zilele diabetologiei româneşti”,

Arad, 1991. Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat  18. G.I.Pandele, Cristina Ionescu, D.Pancu, F. Mitu:” Actualităţi în tratamentul recuperator al

afecţiunilor cardiace”, 1991, 27-36; în ”Probleme ale recuper ării cardiorespiratorii înmedicina internă”, sub redacţia G.I.Pandele, Cristina Ionescu, Iaşi, 1991. Publicat in extenso. 

19. G.Georgescu, Cătălina Arsenescu, Mihaela Rugină, F. Mitu: ”Indications for PermanentCardiac Pacing in Romanian Medical Center. A comparison with developed countries”, ThirdInternational Symposium Progress in Cardiology, Cluj-Napoca, 25-27 june 1992,Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat 

20. F. Mitu, G. I. Pandele, Magda Mitu, Al. Untu: ”The Correction of Some Coronary Risk Factors by Rehabilitation Treatment in Patients with Myocardial Infarction during theConvalescence Period”, International Symposion - Primary and Secondary Prevention of Ischemic Heart Disease, Cluj - Napoca,1993. Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat  

21. F. Mitu, G.I.Pandele, Magda Mitu, Al.Untu, E.Dabija: ”Corecţia unor factori de risccoronarian prin tratament recuperator complex la bolnavi cu infarct miocardic în faza deconvalescenţă” Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat  la Consf ătuirea anuală de cardiologie preventivă  şi recuperare, Târgu-Mureş, 1994 şi Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice,Iaşi,decembrie 1994; Publicat ă in extenso în Revista medico-chirurgical ă  , 1993, 97,685-

691.

22. Doina Azoicăi, Ortansa Stoica, G.Ungureanu, J.Hurjui, Rodica Petrovanu, CătălinaPălăuceanu, Adorata Coman, F.Mitu, A.Ivan: ”Apolipoproteinele - un nou marker aldismetabolismului lipidic, factor de risc major în hipertensiunea arteriala esen ţială”

(Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat  la Consf ătuirea anuală de cardiologie preventivă  şirecuperare, Târgu-Mureş, 1994); Publicat ă în extenso în Revista Romană de Cardiologie.

23. F. Mitu, Magda Mitu, G.I.Pandele, E. Dabija, Al.Untu: ”Efectul tratamentului recuperator complex asupra performanţei ventriculare stângi la bolnavi cu infarct miocardic cronic înfaza de convalescenţă” (Comunicat ă   şi publicat ă în rezumat  la Consf ătuirea anuală decardiologie preventivă  şi recuperare, Târgu-Mureş, 1994 şi Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice Iaşi, 1994; Publicat ă in extenso în Revista Medico- Chirurgical ă , 1996, 100, nr.

3-4, 56-63.

24. Doina Azoicăi, Fl. Mitu, Anica Iacobovici, Mariana Pavel, Luminiţa Jerca, DidonaUngureanu, Irina Popovici, Mihaela Cojocaru, A. Ivan, Nastasia Gheorghiţă: ”Premiseleclinico - epidemiologice pentru prevenţia şi tratamentul antioxidant în infarctul miocardic

cronic.”  Comunicat ă   şi publicat ă în rezumat  la Consf ătuirea anuala de cardiologie preventivă  şi recuperare, Târgu-Mureş 1994, Publicat ă in extenso în Revista Medico -

Chirurgical ă , 1996, 100, nr. 3-4, 73 - 79.

25. F. Mitu, Magda Mitu, G.I.Pandele, E.Dabija, Al.Untu: ”Rezultate la distanţă în tratamentulrecuperator complex la bolnavi cu infarct miocardic” (Consf ătuirea naţională de cardiologie preventivă şi recuperare, Târgu-Mureş, 1994). Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat .

26. F. Mitu, Magda Mitu, Doina Azoicăi, Nastasia Gheorghiţă: ”Rolul antrenamentului fizicasupra unor parametri ai metabolismului lipidic la bolnavi cu infarct miocardic cronic”(Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat  la Consf ătuirea anuală de cardiologie preventivă  şi

Page 34: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 34/47

recuperare, Sibiu, 1995 şi Conferinţa Naţională de Cardiologie, Sinaia, 1995).  Publicat ă in

extenso în Rev.Med.Chir.Ia şi, vol.99, p. 63-72,  şi Rev. Română de Cardiologie, vol. VII,

 Nr.1, An 1997, 22-29. 27. Doina Azoicăi, A. Ivan, J. Hurjui, F. Mitu, Elena Strobescu, Raluca Grigorescu, N.

Gheorghiţă: ”Implicaţiile unor factori dismetabolici în inducerea riscului infarctuluimiocardic la tineri. Consideraţii epidemiologice.” (Consf ătuirea anuală de cardiologie preventivă şi recuperare, Sibiu, 1995). Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat 

28. F. Mitu, Magda Mitu, G.I.Pandele: ”The influence of physical training upon left ventricular 

  performance and exercise tolerance in patients with chronic myocardial infarction”(Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat  la Consf ătuirea Naţională de cardiologie preventivă şirecuperare, Timişoara, 1996 Conferinţa Naţionala de Cardiologie, Sinaia, 1996 –  lucrarepremiată). Publicat ă in extenso în Rev.Med.Chir. vol. 101,nr. 1-2, 1997, 75-82).

29. A. Ivan, Doina Azoicăi, G. Ungureanu, A. Cosovanu, J, Hurjui, F. Mitu, NastasiaGheorghiţă, Mariana Pavel, Luminiţa Jerca, Anica Iacobovici, Irina Popovici, DidonaUngureanu, Mihaela Cojocaru: ” Implicaţiile unor factori de risc asociaţi în evoluţiahipertensiunii arteriale esenţiale şi infarctului miocardic la tineri” - Comunicat ă  şi publicat ă 

în rezumat  la Consf ătuirea Naţionala de cardiologie preventivă  şi recuperare, Timişoara,1996 Publicat ă in extenso în Revista Română de Cardiologie, 1997,vol. VII, nr. 1, 30 - 35

30. F. Mitu, Magda Mitu: ”The evaluation of some parameters of glucidic metabolism in patientswith chronic myocardial infarction who underwent physical training” (Comunicat ă   şi 

 publicat ă în rezumat la Consf ătuirea anuală de cardiologie preventivă  şi recuperare,Timişoara, 1996, Conferinţa Naţională de Cardiologie, Sinaia, 1996 - lucrare premiată  şi”Să ptămâna Medicală Balcanică”, Pleven - Bulgaria, 1996.  Publicat ă in extenso în

 Rev.Med.Chir.,vol.101, nr. 1-2, 1997, 82-87).

31. Magda Mitu, F. Mitu: ”Infarctul miocardic cronic cu disfuncţie ventricular ă stângă: aspecteclinice, toleranţa la efort” (Comunicat ă şi publicat ă în rezumat la Consf ătuirea naţională decardiologie preventivă şi recuperare, Timişoara, 1996 si Conferinţa Naţională de Cardiologie,Sinaia, 1996). Publicat ă in extenso în Rev. Med. Chir nr. 3-4, 1997, pag. 77- 83).

32. Doina Azoicăi, Anca Iacobovici, F. Mitu, Mariana Pavel, Luminiţa Jerca, Didona Petraru şi

colab.: ”Evaluarea multidisciplinar ă a importanţei medicaţiei antioxidante în contextul prevenţiei secundare şi recuperatorii la bolnavii cu infarct miocardic cronic” (Consf ătuireanaţională de cardiologie preventivă şi recuperare, Timişoara, 1996). Comunicat ă  şi publicat ă 

în rezumat .

33. F. Mitu*, L. Pierard**, E. Gobin**, Magda Mitu*: The dinamic evaluation of functionalcapacity by cardiopulmonary testing at patients with old myocardial infarction. ( Comunicat ă 

 şi publicat ă în rezumat la A VI- A Conferinţă naţională de cardiologie preventivă  şirecuperare, Covasna, 30-31 mai 1997 şi prezentată la S.M.N. secţia medicină internă  şicardiologie 12 iunie 1997, Publicat ă in extenso în Revista Română de Cardiologie, vol VII-

1997, supliment, pag. 131-139).

34.

Magda Mitu, F. Mitu, Doina Azoicai, Nastasia Gheorghiţă : Changes in oxidativemetabolism in patients with old myocardial infarction. (Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat 

la A VI- A Conferinţă naţională de cardiologie preventivă şi recuperare, Covasna, 30-31 mai1997- lucrare premiata,  Publicat ă in extensor în Rev. Română de Cardiologie vol. VII-

1997, pag. 56-62).

35. Doina Azoicăi, F. Mitu, Gagriela Mancaş, Iliana Palamariu, Magda Mitu, A. Ivan: Date  preliminare clinico - epidemiologice de apreciere a efectelor antioxidante ale preparatului”Orgasel-50”, la bolanvii cu ischemie miocardică cronică. ( A VI- A Conferinţă naţionala de

Page 35: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 35/47

cardiologie preventiva şi recuperare, Covasna, 30-31 mai 1997). Comunicat ă  şi publicat ă în

rezumat 

36. Doina Azoicăi, Fl. Mitu, Gabriela Mancaş, Iliana Palamariu, Magda Mitu, A. Ivan,G.I.Pandele: ” Orgasel-50 în terapia antioxidantă la bolnavii cu ischemie miocardică cronică”, Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat la A VI-A Conferinţă naţională de cardiologie preventiva şi recuperare, Covasna, 30-31 mai 1997).  Publicat ă in extenso în Revista

 Română de Cardiologie, vol. VII- 1997, supliment, pag. 123- 131.

37. G. I. Pandele, F. Mitu, A. Untu, D. Pancu: Influenţa scăderii toleranţei la glucoza întratamentul recuperator al bolnavilor cu infarct miocardic cronic. (A VI-A Conferinţă naţională de cardiologie preventivă şi recuperare, Covasna, 30-31 mai 1997). Comunicat ă  şi  publicat ă în rezumat. 

38. F. Mitu : The role of physical activity in recuperatory treatement of chronical myocardialinfarction (The first european symposium ”Nutrition and health”, Iaşi, 20 iunie 1997).Comunicat ă  şi publicat ă în rezumat.

39. Magda Mitu, F. Mitu, Doina Azoicăi, Nastasia Gheorghiţă: ”Modificările metabolismuluioxidativ în relaţie cu dismetabolismul lipidic la pacienţi cu infarct miocardic” , Comunicat ă 

 şi publicat ă în rezumat  la al XXXVI-lea Congres de Cardiologie, Bucureşti, 1997 şi

 Publicat ă in extenso în Revista Română de Cardiologie, vol. VII- 1997, pag. 56-62)

40. Iliana Palamaru, Gabriela Mancaş, Doina Azoicăi, F.Mitu, Elena Strobescu: Superoxiddismutaza eritrocitar ă - biomarker în infarctul miocardic cronic? (Comunicat ă la Al XXXVI-lea Congres de Cardiologie, Bucureşti, 1-4 octombrie 1997).   Publicat ă în rezumat, Rev.

 Română de Cardiologie, vol. VII nr. 2, 1997, 144.

41. Doina Azoicăi, F. Mitu, Elena Strobescu, Gabriela Mancaş, Iliana Palamariu, Magda Mitu,Raluca Filimon, J. Hurjui, A.Ivan: Seleniul şi superoxid dismutaza în tratamentul antioxidantdin infarctul miocardic cronic. Orientări clinico-epidemiologice de etapă. (Comunicat ă la AlXXXVI - lea Congres de Cardiologie, Bucureşti, 1-4 octombrie 1997). Publicat ă în rezumat,

 Rev. Romană de Cardiologie, vol. VII nr. 2,1997, 96.

42. D. Zdrenghea, I.Branea, P. Kikeli, M. Suceveanu, D.Predescu, F.Mitu: ”Guidelines-uri  pentru recuperarea bolnavilor cardiovasculari” (Comunicat ă   şi publicat ă în rezumat  laConferinţa Naţională de Cardiologie Preventivă  şi Recuperare - Covasna 30-31 mai 1997,Masă Rotundă),  Publicat ă in extenso în Revista Română de Cardiologie - vol VII. Suppl.I,

1997, 187-200.

43. F. Mitu: ”Recuperarea bolnavului cardiac - Faza I de recuperare ( Consf ătuirea Naţională deCardiologie Preventivă  şi Recuperare Timişoara 7-8 iunie 1996, Masă Rotundă)  Lucrare

comunicat ă 

44. F.Mitu:” Rolul Holterului în recuperarea cardiacă” (Conferinţa Naţională de Cardiologie -Sinaia 3-5 octombrie 1996, Masă Rotundă) Lucrare comunicat 

ă .

45. F. Mitu: ” Măsuri de prevenţie secundar ă în recuperarea cardiacă” (Conferinţa Naţională deCardiologie Preventivă  şi Recuperare - Covasna 30-31 mai 1997, Masă Rotundă),  Lucrare

comunicat ă .

46. Magda Mitu, F. Mitu: ”Valoarea testării de efort la pacienţii cu insuficienţă cardiacă decauză ischemică” - Zilele Facultăţii de stomatologie ale U.M.F. ” Gr.T.Popa Iaşi, 2 februarie1998 Lucrare comunicat ă .

Page 36: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 36/47

47. F. Mitu, Magda Mitu, G.I.Pandele: ”Relationschip between myocardial ischemia induced byexercise, the exercise level and some clinical parameters at patients with chronic myocardialinfarction” - Comunicat ă la a VII-a Conferinţă Naţională de Cardiologie Preventivă  şiRecuperare - Cluj - Napoca - Băile Felix 29 - 30 mai 1998, Al XXXVII- lea Congres deCardiologie, Sinaia 30 septembrie - 3 octombrie 1998  publicat ă în rezumat în Revista

 Română de Cardiologie, vol. VIII, nr. 2, 1998, 172-173  şi publicat ă in extenso în Revista

 Română de Cardiologie, vol. VIII, Suppl. I, 1998, 59-63

48. F. Mitu, Magda Mitu, G.I.Pandele: ”The infuence of the physical training at patients with

chronic myocardial infarction and ischemia induced by exercise testing - LucrareComunicat ă la a VII-a Conferinţă Naţională de Cardiologie Preventivă şi Recuperare - Cluj - Napoca - Băile Felix 29 - 30 mai 1998, Al XXXVII- lea Congres de Cardiologie, Sinaia 30septembrie - 3 octombrie 1998  Publicat ă în rezumat în Revista Română de Cardiologie,

vol. VIII, nr. 2, 1998, 126-127  şi Publicat ă in extenso în Revista Română de Cardiologie,

vol. VIII, Suppl. I, 52-55. 49. M. Mitu, F. Mitu:”The chronic myocardial infarction with left ventricular dysfunction:

clinical features, exercise tolerance”, lucrare prezentată la Simpozionul european”Symposium Update in Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology, Bern,Switzerland may, 22-23,1998, publicată in rezumat , pag. 23.

50. F. Mitu, G.I.Pandele: ”Reabilitarea cardiacă în actualitate” ( Editorial);  Publicat in extenso

în Revista Medico - Chirurgical ă , nr. 3-4, 1997, pag. 12-16.

51. F. Mitu, E. Dabija : ”Factorul natriuretic atrial” ;  Publicat in extenso în Revista Medico -

Chirurgical ă , nr. 3-4, 1997, pag. 21-30

52. Magda Mitu, F. Mitu: ”Aspecte ale remodelării cardiace în insuficienţa cardiacă de cauză ischemică”, Publicat in extenso în Update, vol. 1, nr.1,septembrie1998, 40-44.

53. F. Mitu:”Particularităţile efortului fizic la vârstnici”, Comunicat ă la Masa Rotundă Prevenţia şi Reabilitarea Cardiopatiei Ischemice la vârstnici, Al XXXVII - lea Congres deCardiologie, Sinaia 1 octombrie, 1998. 

54. Magda Mitu, F. Mitu:”Remodelarea vascular ă periferică  şi modificări ale musculaturiischeletice în insuficienţa cardiacă”,   Publicat in extenso în Revista Medico - Chirurgical ă ,

1998, nr. 3-4, pag.36-41. 55. Magda Mitu, F. Mitu:”Insuficienţa cardiacă de cauză ischemică- mecanisme adaptative”, Publicat in extenso în Revista Medico - Chirurgical ă , 1999, nr. 1-2, pag.16-24. 

56. F. Mitu, Magda Mitu:”Insuficienţa cardiacă ischemică – aspecte clinice şi paraclinice”, Publicat in extenso în Revista Medico- Chirurgical ă , 1999, nr. 3-4, pag. 104-110. 

57. F. Mitu, Magda Mitu, G. I. Pandele: ”The effects of phisical exercise in rehabilitation of   patients with myocardial infarction”, lucrare prezentată la simpozionul european ”Newaspects of comprehensive cardiac rehabilitation”, Balatonfured, Hungary, may, 14-15,1999, publicată în rezumat P4, la a-VIII-a Conferinţă Naţională de CardiologiePreventivă şi Reabilitare Cardiovasculara, Târgu-Mureş, 10-12 iunie, 1999 şi publicată  în rezumat, pag. 16-17.,la XV- eme Session des Journees Medicales Balcaniques, Iasi 28-

30 avril 1999,publicat în rezumat pag. 38, comunicată  şi publicată în rezumat la  alXXXVIII-lea Congres de Cardiologie - Sinaia 29 septembrie - 2 octombrie 1999, pag. 25,publicat in extenso în Revista Medico- Chirurgical ă , 2000, nr. 1, pag. 65-70. 

58. F. Mitu, G.I.Pandele, Magda Mitu, Al. Untu, Corina Dima, Cornelia Onofrei:”Model dereabilitare a bolnavilor coronarieni. Experienţa Clinicii a VI-a Medicale, U. M. F. Iaşi.,conferinţă prezentată la a-VIII-a Conferinţă Naţională de Cardiologie Preventiva şiReabilitare Cardiovasculară, Târgu-Mureş, 10-12 iunie,1999 şi publicată în rezumat,pag. 12, publicată in estenso în Revista Română de Cardiologie, vol. XII, nr. S, 2000,pag. 194-201.

Page 37: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 37/47

59. Doina Popa, Doina Azoicăi, F. Mitu: ”Evaluarea prospectiva tip screening a risculuicardiovascular prin dislipidemie şi consum de alcool în populaţia municipiului Iaşi şiimplementarea masurilor de prevenţie. Propunere de proiect în cadrul planului national de profilaxie şi control în bolile cardiovasulare”, lucrare comunicată la a-VIII-a Conferinţă Naţională de Cardiologie Preventivă şi Reabilitare Cardiovasculară, Târgu-Mureş, 10-12 iunie, 1999 şi publicată în rezumat, pag. 52. 

60. F. Mitu, Magda Mitu: ”Este vârsta factor limitativ al capacităţii funcţionale şi a performanţeicardiace la pacienţii cu infarct miocardic cronic?”, lucrare prezentată oral la al II-lea

Simpozion Naţional ”Factori de risc cardio-vascular la vârstnici” Iaşi 4-6 noiembrie 2000 şi publicată în rezumat , pag. 82,  publicat ă în Revista Medico-Chirurgical ă  , 2000, nr.3

 pag.63-71. 61. F. Mitu, Magda Mitu: ”Particularităţi ale efortului fizic la vărstnici”, conferin ţă prezentat ă la

al II-lea Simpozion Na ţ ional ”Factori de risc cardio-vascular la vârstnici”, Ia şi 4-6 

noiembrie 2000  şi publicat ă în rezumat , pag. 81.

62. F. Mitu, Magda Mitu, G. I. Pandele: ”Antrenamentul fizic la vârstnic”, lucrare comunicată la”120 ani de învăţământ superior medical Ieşan”, 29 noiembrie – 4 decembrie 1999.

63. Magda Mitu, F. Mitu, G.I.Pandele: ”Particularităţi în recuperarea fizică a infarctuluimiocardic la varstnic” lucrare comunicată la ”120 ani de învăţământ superior medical ieşan”,29 noiembrie – 4 decembrie 1999.

64. F. Mitu, M. Covic, M. Volosniuc, M. Mitu, G. I. Pandele: ”A case of Goldenhar syndrome ata middle-aged women”, lucrare comunicata la a XXVI Semaine Medicale Balkanique,

 Istanbul, 7-10 mai, 2000; publicat ă în rezumat in Archives of the Balkan Medical Union,

vol.35,1 suppl.,2000, pag. 36,  publicat ă în Revista Medico-Chirurgicala 2000, nr. 3,pag.

127-133, comunicat ă  şi la Zilele Universit ăţ ii de Medicină  şi Farmacie ”Gr. T. Popa” Ia şi,14-15 decembrie 2000 publicat ă în rezumat, pag. 92.

65. F. Mitu, Magda Mitu, G. I. Pandele: ” Is age a limiting factor of functional capacity andcardiac performance at patients with chronic myocardial infarction?”, lucrare prezentat ă la

  Annual Spring Meeting ”Stress testing and cardiac Rehabilitation in Heart Failure” 5-6

may 2000,Udine, Italy, comunicat ă la al XXXIX-lea Congres Na ţ ional de Cardiologie,

  Sinaia 27-30 septembrie 2000 ş

i pubicat ă

în rezumat în Revista Româna de Cardiologie,

vol. XIII nr. 3, 2000, pag. 166-167.

66. F. Mitu: ”Rolul ecografiei vasculare în evaluarea bolnavului coronarian”, conferin ţă 

  prezentata la a IX-a Conferin ţă Na ţ ional ă de Cardiologie Preventivă   şi Reabilitare

Cardiovascular ă , Ia şi, 15-17 iunie 2000.

67. F. Mitu, Magda Mitu, G. Murariu, A. Untu, G.I.Pandele:”Rolul testării de efort în evaluareacapacităţii funcţionale la pacienţii cu disfuncţie ventricular ă stângă de cauză ischemică”,lucrare comunicat ă la a IX-a Conferin ţă Na ţ ional ă de Cardiologie Preventivă   şi  Reabilitare Cardiovascular ă  , Ia şi, 15-17 iunie 2000, publicat ă în rezumat, pag. 148-149,

comunicat ă  şi la Zilele Universit ăţ ii de Medicină  şi Farmacie ”Gr. T. Popa” Ia şi, 14-15

decembrie 2000 publicat ă în rezumat, pag. 95, publicat ă in extenso în Revista medico-

chirurgicala 2001, nr.1, p. 89-95.68. Magda Mitu, F. Mitu, G. Murariu, G.I.Pandele: ”Profilul clinic al pacienţilor cu insuficienţă cardiacă de cauza ischemică” lucrare comunicat ă la a IX-a Conferin ţă Na ţ ional ă de

Cardiologie Preventivă  şi Reabilitare Cardiovascular ă , Ia şi, 15-17 iunie 2000, publicat ă în

rezumat, pag. 150-151, comunicat ă  şi la Zilele Universit ăţ ii de Medicină  şi Farmacie ”Gr.

T. Popa” Ia şi, 14-15 decembrie 2000 publicat ă în rezumat pag. 94, publicat ă în extenso în

 Revista Medico-Chirurgical ă 2000, nr.4, pag. 55-62.

69. A. Ivan, Doina Azoicăi, Raluca Filimon, F. Mitu, Ileana Groll: ”Experienţa noastr ă înefectuarea screeningului epidemiologic în diferite categorii populaţionale din mediul urban

Page 38: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 38/47

  pentru cunoaşterea prevalenţei factorilor de risc cardiovascular”, lucrare publicat ă in

extenso în Revista Română de Cardiologie, vol. XII, nr. S, 2000, pag. 172-178.

70. F. Mitu: ”Hipertrofia ventricular ă stângă în hipertensiunea arterială (actualităţi şi prezentarede cazuri)”, lucrare comunicată la Societatea de Medici şi Naturalişti Iaşi, Secţia de Medicină Internă şi Cardiologie, 18.01.2001. 

71. Magda Mitu, F. Mitu, G. I. Pandele, G. Moraru, Cornelia Onofrei: ”Beneficii pe termen scurtale exerciţiului fizic în recuperarea pacienţilor coronarieni cu disfuncţie ventricular ă stângă”,lucrare comunicat ă la a X-a Conferin ţă Na ţ ional ă de Cardiologie Preventivă  şi Recuperare

Cardiovascular ă ,Timi  şoara, 31 mai- 2 iunie 2001, publicat ă în rezumat, pag.20,comunicat ă în rezumat la al 40-lea Congres Na ţ ional de Cardiologie, Sinaia 26-29

 septembrie 2001, publicat ă în rezumat, pag191, publicat ă in extenso în Revista Romănă de

Cardiologie, vol.XVIII, nr. 1, 2003, pag. 29-32.

72. F. Mitu, Magda Mitu, G.I.Pandele, Cornelia Onofrei:”Efecte pe termen lung ale exerciţiuluifizic la pacienţii cu disfuncţie ventricular ă stângă ischemică” lucrare comunicat ă la a X-a

Conferin ţă Na ţ ional ă de Cardiologie Preventivă  şi Recuperare cardiovascular ă ,Timi  şoara,

31 mai- 2 iunie 2001, publicat ă în rezumat, pag.22, comunicat ă în rezumat la al 40-lea

Congres Na ţ ional de Cardiologie, Sinaia 26-29 septembrie 2001, publicat ă în rezumat,

  pag192, comunicat ă  şi la Zilele Universit ăţ ii de Medicină  şi Farmacie ”Gr. T. Popa” Ia şi,14-15 decembrie 2001, publicat ă in extenso în Revista Română de Cardiologie, vol.XVIII,

nr. 4, 2003, pag. 44-48.

73. Magda Mitu, F. Mitu, G.I.Pandele:”Disfuncţia ventricular ă stângă la sexul feminin: aspecteclinice”, ” lucrare comunicat ă la a X-a Conferin ţă Na ţ ional ă de Cardiologie Preventivă  şi 

 Recuperare Cardiovascular ă ,Timi  şoara, 31 mai- 2 iunie 2001, publicat ă în rezumat, pag.25

comunicat ă în rezumat la al 40-lea Congres Na ţ ional de Cardiologie,Sinaia 26-29

 septembrie 2001, publicat ă în rezumat, pag115, publicat ă in extenso în Revista Medico-

Chirurgical ă 2002, nr.2, pag. 280-286. 

74. F. Mitu, Magda Mitu, G.I. Pandele:”Disfuncţia diastolică a ventriculului stâng la pacienţii cucardiopatie coronariană: particularităţi clinice”, lucrare comunicat ă la a X-a Conferin ţă 

 Na ţ ional ă de Cardiologie Preventivă  şi Recuperare Cardiovascular ă ,Timi  şoara, 31 mai- 2

iunie 2001, publicat ă în rezumat,pag.26 comunicat ă în rezumat la al 40-lea Congres

 Na ţ ional de Cardiologie,Sinaia 26-29 septembrie 2001, publicat ă în rezumat, pag. 155,

 publicat ă in extenso în Revista Medico-Chirurgical ă 2001, nr.4, pag. 733-740.

75. F. Mitu:”Recuperarea infarctului miocardic la vârstnic”, ”, lucrare comunicat ă la a X-a

Conferin ţă Na ţ ional ă de Cardiologie Preventivă  şi Recuperare Cardiovascular ă ,Timi  şoara,

31 mai- 2 iunie 2001, Masă rotund ă: Recuperarea cardiovascular ă la vârstnici.

76. F. Mitu, Sânziana Lovin, Cristina Rusu, Magda Mitu, T. Georgescu, G.I. Pandele, M.Covic:”Maladia Rendu-Osler: exemplu de agregare familială a unei boli genetice”,  publicat ă in

extenso în Revista Medico-Chirurgical ă , 2002 nr.4, pag. 820-825.

77. F. Mitu: ”Evidenţa şi gestiunea bolnavilor cu insuficienţă cardiacă la nivelul asistenţeimedicale primare”, conferinţă în cadrul cursului modular EPIC pentru medicii de familie,

2001, Bucureşti (6-7.07), Cluj-Napoca (5-6.10), Iaşi (23-24.11).78. F. Mitu: ”Masuri generale de tratament şi reabilitare în insuficienţa cardiacă”, conferinţă încadrul cursului modular EPIC pentru medicii de familie, 2001, Bucureşti (6-7.07), Cluj- Napoca (5-6.10), Iaşi (23-24.11).

79. F. Mitu: ”Masuri generale de reabilitare şi recuperare la pacienţii cu insuficienţă cardiacă”,conferinţă în cadrul cursului modular EPIC pentru medicii specialişti de medicină internă şicardiologie, Bucureşti (15-16.02.2002), Cluj-Napoca (29-30.03.2002).

80. F. Mitu: ”Evidenţa şi gestionarea datelor obţinute de la pacienţii cu insuficienţă cardiacă înasistenţa medicală primar ă”, conferinţă în cadrul cursului modular EPIC pentru medicii

Page 39: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 39/47

specialişti de medicină internă  şi cardiologie, Bucureşti (15-16.02.2002), Cluj-Napoca (29-30.03.2002).

81.  F. Mitu  Cardioprotecţia cu Renitec şi tratamentul insuficienţei cardiace (Conferinţă susţinută în cadrul Simpozionului Cardioprotecţie cu Renitec şi tratamentul insuficienţeicardiace), Iaşi, 24 octombrie 2002.

82. F. Mitu, Magda Mitu, Elena Livadariu, G.I.Pandele: ”Particularităţi clinico-functionale aledisfuncţiei cardiace la vârstnici” publicat ă in extenso în Revista Medico-Chirurgical ă , 2003

nr.1, pag. 72-78.

83.Magda Mitu, F. Mitu, G. I. Pandele, G. Moraru, Cornelia Onofrei: ”Beneficii pe termen scurtale exerciţiului fizic în recuperarea pacienţilor cu disfuncţie ventricular ă stângă ischemică”, publicat ă in extenso în Revista Română de Cardiologie, 2003, nr.1, pag. 29-32.

84. F. Mitu, Magda Mitu, Elena Livadariu, Cornelia Onofrei, G.I.Pandele:”Este antrenamentulfizic util la pacienţii vărstnici cu disfuncţie cardiacă ischemică?”, lucrare comunicată  şi publicat ă în rezumat la Spring Meeting Estoril – Portugalia – 11-12 april 2003 of the ESC-WG on Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology, pag. 18 şi la a XII-a Conferinţă deCardiologie Preventivă şi Recuperare Cardiovascular ă, Poiana Braşov, 28-31 mai 2003, pag18, comunicată la al XLII – lea Congres Naţional de Cardiologie Sinaia 23 – 27 septembrie2003 şi publicată în rezumat în Revista Română de Cardiologie vol. XVIII, 2003, pag. 170-171. (lucrare premiata)

publicat ă in extenso în Revista Medico-Chirurgical ă  , 2003 nr.4, pag. 767-772. 85. M. Turiceanu, F. Mitu, Loredana Vîntu, P. Nuutila, J. Knuuti: ”Studiul viabilităţii ţesutului

miocardic folosind 18-fluoro-dezosi-glucoză (18-FDG) şi tomografia cu emisie de pozitroni(PET) cu referire la analiza imaginilor” comunicată şi publicat ă în rezumat la a XII-aConferinţă de Cardiologie Preventivă şi Recuperare Cardiovascular ă, Poiana Braşov, 28-31mai 2003, pag 18, comunicată la al XLII – lea Congres Naţional de Cardiologie Sinaia 23 – 27 septembrie 2003 şi publicată în rezumat în Revista Română de Cardiologie vol. XVIII,2003, pag. 91.

86. G.I.Pandele, F. Mitu, Corina Dima-Cozma, Marian Turiceanu, Pirjo Nuutila, JuhaniKnuuti:”Corelaţii între parametrii inflamatori şi viabilitatea miocardică la pacientul diabetic

folosind tomagrafia cu emisie de pozitroni (PET):”, comunicată şi publicat ă în rezumat la aXII-a Conferinţă de Cardiologie Preventivă şi Recuperare Cardiovascular ă, Poiana Braşov,28-31 mai 2003, pag 28 comunicată la al XLII – lea Congres Naţional de Cardiologie Sinaia23 – 27 septembrie 2003 şi publicată în rezumat în Revista Română de Cardiologie vol.XVIII, 2003, pag. 99.

87. F. Mitu, Magda Mitu, Elena Livadariu, G.I.Pandele:”Particularităţi clinico-functionale aledisfuncţiei cardiace la vârstnici, lucrare comunicată  şi  publicat ă în rezumat  la SpringMeeting Estoril – Portugalia – 11-12 april 2003 of the ESC-WG on Cardiac Rehabilitationand Exercise Physiology, pag. 37 şi la a XII-a Conferinţă de Cardiologie Preventivă  şiRecuperare Cardiovascular ă, Poiana Braşov, 28-31 mai 2003, pag 32, publicat ă in extenso în

 Revista Medico-Chirurgical ă , 2003 nr.1, pag. 72-78.

88.F. Mitu’’ Capacitatea funcţionala – determinant al calităţii vieţii la vărstnici cu insuficienţă cardiacă’’, Congresul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie ’’Calitatea vieţii vârstnicului’’,26-28 iunie 2003, Iaşi.

89. F. Mitu, Magda Mitu: ”Exerciţiul fizic şi endoteliul vascular”,  publicat ă in extenso în

 Revista Medico-Chirurgical ă , 2003 nr.3, pag. 487-494.

90. F. Mitu, Magda Mitu, C. Onofrei G. I. Pandele: ”Rezultate pe termen lung ale programuluirecuperator comprehensiv în insuficienţa cardiacă ischemică”, publicat ă in extenso în Revista

 Română de Cardiologie, 2003, nr.4, pag. 44- 48.

Page 40: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 40/47

91. F. Mitu:”Antrenamentul fizic – beneficiu mai presus de creşterea capacitaţii de efort?”,conferinţă susţinută la al XLII-lea Congres Naţional de Cardiologie, 23 – 27 septembrie2003, Sinaia.

92. F. Mitu, Magda Mitu, M. Turiceanu, Laura Alexandru, G.I.Pandele: ”Particularităţi cliniceale pacienţilor vârstnici cu infarct miocardic cronic",  publicat ă in extenso în Revista

 Medico-Chirurgical ă , 2004 nr.3, pag. 522-526.

93. F. Mitu, Mitu, M., Turiceanu M., Alexandru L., Pandele GI:"Clinical features of the old  patients with chronic myocardial infarction", publicat ă in rezumat în Cardiovascular 

 Prevention and Rehabilitation, 2004, vol. 11, supplement 1, pag. 104.94. F. Mitu, Mitu, M., Alexandru L., Turiceanu M., Pandele GI:"Sex-related peculiarities at the

old patients with ischaemic heart disease",  publicat ă in rezumat în Cardiovascular 

 Prevention and Rehabilitation, 2004, vol. 11, supplement 1, pag. 104.

95. F. Mitu:"Exerciţiul fizic în prevenţia primar ă  şi secundar ă a bolilor cardiovasculare", publicat in extenso în BMJ, Edi  ţ ia în limba română , 2004, vol. 11, nr. 3, pag. 127-131.

96. F. Mitu, Magda Mitu, M. Turiceanu, Laura Alexandru, G. I. Pandele:"Particularităţi legate desex ale vârstnicilor cu cardiopatie ischemică" publicat ă in extenso în Revista Română de

Cardiologie, 2004, supliment A, pag. 38- 41.

97. F. Mitu, Magda Mitu, M. Turiceanu, Camelia Tudorie, G. I. Pandele:"Modificăriaterosclerotice carotidiene evidenţiate la examinarea ultrasonografică la pacienţicoronarieni",  publicat ă in extenso în Revista Medico-Chirurgical ă  , 2005 nr.2, pag. 236-

242.

98. F. Mitu, C. G. Murariu, Rodica Petrovanu, Magda Mitu, Adorata Elena Coman, CynthiaPetrovanu: "Rolul testării de effort în evaluarea capacităţii funcţionale la pacienţii cudisfuncţie ventricular ă stângă de cauză ischemică",  publicat ă in extenso în Revista Medico-

Chirurgical ă , 2005,nr.3, supliment nr.1, pag. 76-80.

99. F. Mitu, Magda Mitu, M. Turiceanu, C. Tudorie, G. I. Pandele:"Valoarea ultrasonografieicarotidiene în evaluarea riscului cardiovascular la pacienţi cu cardiopatie ischemică cronică", publicat 

ăin extenso în Revista Medico-Chirurgical 

ă  , 2005,nr.3, supliment nr.1, pag. 18-

23.

100. D. Zdrenghea, F. Mitu, D. Gaiţă: "Recuperare cardiacă versus prevenţie cardiovascular ă:antagonism sau continuitate?",  publicat ă in extenso în Revista Medico-Chirurgical ă ,

2005,nr.3, supliment nr.1, pag. 5-13.

101. Rodica Petrovanu, C. G. Murariu, F. Mitu, Adorata Elena Coman, Magda Mitu, CynthiaPetrovanu:"Profilul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă de cauză ischemică",  publicat ă in

extenso în Revista Medico-Chirurgical ă , 2005,nr.3, supliment nr.1, pag. 57-62.

102. F. Mitu, Magda Mitu:"Rolul testării de efort în evaluarea performanţei ventriculare stângi încardiopatia ischemică",  publicat ă in extenso în Revista Medico-Chirurgical ă  , 2006, nr.3,

 pag. 499- 505.

103. F. Mitu, M. Mitu, M. Turiceanu, C. Tudosie, G. I. Pandele:"Significance of carotidultrasound alterations in the assessment of ischemic heart disease", prezentată ca lucrare

  poster la 29th

Balkan Medical Week, Varna, Golden Sands, 28-30 september 2006   şi   publicat ă în rezumat   P237, pag. 114.

104. F. Mitu, Corina Macahon, Magda Mitu, G. Dobrescu, I. Florea, I. Nedelciuc, G. Tinică:"Boala Still a adultului cu manifestări aterosclerotice sistemice",  publicat ă in extenso în

 Revista Medico-Chirurgical ă , 2007, nr.4, pag. 901-906.

105. F. Mitu: Diet - the challenge in metabolic syndrome. Expert Meeting CARDIODIAB, SinaiaHotel Internaţional, iunie 2007

Page 41: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 41/47

105. F. Mitu, Magda Mitu, M. Turiceanu, Teodora Alina Caliap. Importanta practica aultrasonografiei carotidiene in stratificarea riscului la pacientii cu boli cardiovasculare. Publicatain rezumat in Revista Romana de Cardiologie vol XXII, supl A, p A87-88.  105. F. Mitu:"Nutriţia în bolile coronariene conform ghidului ESC 2007", lucrare comunicată la

Al 2-lea Congres al Societătii de Nutriţie din România, Iaşi, 27-29.03. 2008106. I. I. Bruckner, F. Mitu et al: Tratamentul metabolic al anginei pectorale stabile de efort – 

studiul TRUE (Trimetazidine MR Unique Efficacy in Stable Angina), publicat în extenso în

 Revista de Medicină Internă , 1, 2008, 3-8.

106. F. Mitu:"Prevenţia cardiovascular ă – ghid ESC 2007", comunicată la Conferinţa "ZileleSpitalului Clinic de Recuperare Iaşi", "Prevenţia şi Recuperarea Medico-Chirurgicală – Priorităţi ale Medicinei Moderne"Iaşi 20-22 martie 2008 (14 credite EMC)

107. F. Mitu:"Actualităţi în recuperarea bolnavilor coronarieni", comunicată la Conferinţa "ZileleSpitalului Clinic de Recuperare Iaşi", "Prevenţia şi Recuperarea Medico-Chirurgicală – Priorităţi ale Medicinei Moderne"Iaşi 20-22 martie 2008 (14 credite EMC)

108. F. Mitu, Magda Mitu, M. Turiceanu: "Role of carotid ultrasound examination in theassessment of cardiovascular risk in metabolic syndrome" ( prezentare poster)Europrevent 2008, Paris 01-03 mai 2008,  publicat ă in rezumat în Cardiovascular 

 Prevention and Rehabilitation, 2008, pag. S151-S152.

109. F. Mitu:"Recuperarea cardiovascular ă în ambulator", lucrare comunicată la Conferinţa Naţională a Grupurilor de Lucru ale Societăţii Române de Cardiologie, Braşov, Hotel Aro,8-10 mai 2008.

110. F. Mitu:"Locul testării de efort în diagnostic şi evaluare", lucrare comunicată la Minicursul:"Testarea la efort la coronarieni" ce a avut loc la Conferinţa Naţională a Grupurilor deLucru ale Societăţii Române de Cardiologie, Braşov, Hotel Aro, 8-10 mai 2008.

111. F. Mitu:"Managementul pacienţilor cu risc de diabet din România. Studiul EAST", lucrarecomunicată la Simpozionul PROCARDIO (Protecţia cardiometabolică şi renală la pacienţiicu risc de diabet şi/sau cu obezitate), Iaşi, Hotel Europa, 14 mai 2008

112. F. Mitu:"Criterii de succes în abordarea cardiovascular ă a diabeticului", lucrare comunicată la Expert Meeting CARDIODIAB, Sinaia Hotel Internaţional, 20-21 iunie 2008

113. F.Mitu:"Cum evaluăm riscul cardiometabolic", lucrare comunicată la Cursul postuniversitar "Hipertensiunea Arterială şi Riscul Cardiovascular", Iaşi, 28-29 iunie 2008.114. F.Mitu:"Tratamentul nonfarmacologic în sindromul metabolic", lucrare comunicată la

Cursul postuniversitar "Hipertensiunea Arterială şi Riscul Cardiovascular", Iaşi, 28-29 iunie2008.

115. F.Mitu:"Tratamentul dislipidemiilor din sindromul metabolic", lucrare comunicată la Cursul postuniversitar "Hipertensiunea Arterială şi Riscul Cardiovascular", Iaşi, 28-29 iunie 2008.

116. F. Mitu, Cristina Moisă:"Actualităţi în managementul insuficienţei cardiace", publicată inextenso în Revista Română de Cardiologie, 2008, nr. 3, pag.190-195.

117. F. Mitu:"Disfuncţia endotelială poate fi influenţată de efortul fizic?", lucrare comunicată laal 47-lea Congres Naţional de Cardiologie, Sinaia, 20-23 septembrie 2008

118. F. Mitu:"Efectul antrenamentului fizic asupra peptidelor cardiace", lucrare comunicată la al47-lea Congres Naţional de Cardiologie, Sinaia, 20-23 septembrie 2008119. F. Mitu:"Tratamentul insuficienţei cardiace cronice", lucrare comunicată la Cursul Naţional

de Cardiologie "Urgente in cardiologia pediatrica", Iaşi, 03-04.10. 2008.120. F. Mitu, Magda Mitu, M. Turiceanu, T.A. Caliap, C.G. Leatu: "Importanţa practică a

ultrasonografiei carotidiene în stratificarea riscului la pacienţii cu cardiopatie ischemică", publicat ă in extenso în Revista Medico-Chirurgical ă , 2008, nr.2, pag. 337-343, ISSN:0048-

7848, www.revmedchir.ro .

Page 42: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 42/47

121. F. Mitu, D.Radoi: ”Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei: Indicatii actuale”, publicat ă in extenso în Revista Medico-Chirurgical ă  , 2009, nr.1, pag. 23-32, ISSN:0048-

7848, www.revmedchir.ro .

122. Maria Leon, F. Mitu, Corina Dima, D. Ilisei, Roxana Bahnea: “Implicaţiile sistemului imunîn terapia durerii”,  publicat ă în extenso în Medicina Modernă  , 2009, vol. XVI, supliment

nr.1, pag.136-137.

123. F. Mitu: “Actualităţi în recuperarea bolnavilor cu infarct miocardic”,  publicat ă în rezumat 

în Medicina Internă , 2009, volum 6, nr.2, pag. 49-50. ( www.srmi.ro ).

124. F. Mitu: “NT-proBNP as a biomarker in cardiovascular diseases” publicat in rezumat în1 st    International Congress on side Effects in Medicine, Iasi, Romania, march 19

th-

22nd  ,2009, pag. 143, ed. ALFA, Bucuresti ( www.icsemed.com ).

125. Maura – Gabriela Felea, F. Mitu, G.I.Pandele: “Respiratory rehabilitation programimplemented to the hospitalized elders with COPD”, lucrare prezentata la 19 th, IAGG WorldCongress of Gerontology and Geriatrics – Paris, 5-9 July 2009,( www.gerontologyparis2009.com )

126. Maura-Gabriela Felea, F. Mitu,……………(www.namsibiu.ro/pagini/cercetare/ara/en/does/Parallel_Sessions.pdf )

127. F. Mitu: “ Physician's attitude towards end-stage heart failure patient-clinical and bioethicalconsiderations”  publicat ă în extenso în Revista de Cercetare  şi Interven ţ ie Social ă ,

2009,vol.24, pp. 103-109. (ISSN: 1583-3410 (print), ISSN: 1584-5397 (electronic));

( www.ceeol.com , www.expertprojects.ro , www.asistentasociala.ro ), revist ă indexat ă ISI.

128. F. Mitu, Corina Dima-Cozma: “Interrelatia fumat – alti factori de risc cardiovascular”lucrare prezentata oral la A 3-a Conferinta Nationala de Tabacologie cu participareInternationala,Iasi, 25-27 iunie 2009, www.tabacologie.ro.

129. F. Mitu: “Estimarea riscului cardiovascular total”, publicată în extenso în Medic.ro, 2009(martie), nr.52, anVI, pp. 72-73, ISSN:1841-4435,www.pulsmedia.ro 

130. F. Mitu, Corina Dima-Cozma, Magda Leon, Irina Jaba: "Inflammation and the metabolicsyndrome", publicată în extenso în Medicina Internă, 2009, volumul VI, nr.3, pp. 33-38,www.srmi.ro.

131. F. Mitu, Mariana Moise: “Recuperarea în limfedem”, publicată în extenso în Medic.ro,2009, nr.55 (5), anVI, pp. 72-74, ISSN:1841-4435,www.pulsmedia.ro 

132. F. Mitu: “Sindromul metabolic”, publicată în extenso în Medic.ro, 2009, nr.54 (mai), anVI, pp. 66-67, ISSN:1841-4435,www.pulsmedia.ro 

133. F. Mitu: “Manifestări reumatologice în boli metabolice moştenite genetic”, publicată înextenso în Medic.ro, 2009, nr.54 (mai), anVI, pp. 44-46, ISSN:1841-4435,www.pulsmedia.ro 

134. F. Mitu "Semiologie Medicală Generala” , Ed. "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2009 (subredactia), ISBN 978-606-544-013-5.135.

135. F. Mitu, Magda Leon, Corina Dima Cozma, Irina Jaba: ”Correlations Between C-ReactiveProtein and Metabolic Syndrome or Other Associated”,  publicat ă in extenso în Revista

 Medico-Chirurgical ă  , 2009, nr.2,vol.113 pag. 371-376, ISSN:0048-78www.revmedchir.ro . 136. F. Mitu, Corina Dima-Cozma: “Evaluarea modernă a obezităţii şi rolul ei în cadrul

sindromului metabolic”, lucrare prezentată oral la “90 de ani de învăţământ românesc desemiologie – Simpozion Naţional cu participare internaţională”, Cluj-Napoca, 23-24octombrie 2009, www.semiologie.ro, [email protected], publicată în extenso în :”Probleme actuale de patologie internă” (sub redacţia ML Rusu, DL Dumitraşcu), EdituraMedicală Universitar ă ”Iuliu Hţieganu”, 2009, ISBN 978-693-336-3, pag. 339-344,

Page 43: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 43/47

137. F. Mitu, Delia Baltag, Camelia Sorea, D. Ilisei, Paula Ionescu: ”Studiu clinico-epidemiologic asupra pacientilor cu sindrom cardiometabolic internati in Clinica deRecuperare Cardiovasculara a Spitalului de Recuperare Iasi, in perioada iunie 2007-noiembrie 2008, publicata in extenso in Revista Romana de Cardiologie, vol XXIV, nr. 4,

2009, pag. 266-270, , ISSN:1583-2996, www.revistaromanadecardiologie.ro 138. F. Mitu, Estera Stan, Violeta Mariana Tirca: ”Frecventa cardiaca in sindromul metabolic.

Studiu clinico-epidemiologic asupra pacientilor cu sindrom cardiometabolic internati inClinica de Recuperare Cardiovasculara a Spitalului de Recuperare Iasi, in perioada ianuarie-

decembrie 2007, publicata in extenso in Revista Romana de Cardiologie, vol XXIV, nr. 4,2009, pag. 276-280, , ISSN:1583-2996, www.revistaromanadecardiologie.ro 

139. F. Mitu, Mihaela Veronica Dragan: ”Hiperuricemia si sindromul metabolic”,  publicat ă in

extenso în Revista Medico-Chirurgical ă  , 2009, nr.4, pag. 1001-1006, ISSN:0048-7848,

www.revmedchir.ro .

140. F. Mitu, Magda Mitu, Raluca Bivol: ”Actualitati in recuperarea bolii vasculare periferice”,capitol carte in Progrese in cardiologie 2009, pag. 323-333, ed. S.C. T3 info, issn: 1843-3731

141. F. Mitu, I. Pintilie: “ Implicatii cardiovasculare in poliartrita reumatoida- actualitati”, capitolcarte in Progrese in cardiologie 2009, pag. 333-369, ed. S.C. T3 info, issn: 1843-3731

142. Corina Dima-Cozma, F. Mitu, Elena Rezus, Oana Arhire, I. Petcu, C.Grigoras, ClaudiaBanu, S. Cozma: ”Tuberculoza vertebrala sau metastaze osoase?”,  publicat ă in extenso în

  Revista Medico-Chirurgical ă  , 2010, nr.1, pag. 115-120, ISSN:0048-784

www.revmedchir.ro .

143. F. Mitu, Catalin Mihaila, Ioana Ivana, Marian Turiceanu, Magda Mitu: “ Heart ratevariability as a marker of autonomic impairment in metabolic syndrome” lucrare poster  prezentata la World Congress of Cardiology Scientific Sessions 2010, Beijing, China, 16  – 19 iunie 2010, 18 credite extene EMC. si publicata in rezumat in Circulationwww.circulation.

144. F. Mitu, Corina Dima-Cozma, Dragoş Ilisei, Magda Leon: ”Terapia hormonală desubstituţie şi riscul cardiovascular”, capitol carte in Progrese in cardiologie 2010, pag. 279-295, ed. S.C. T3 info, issn: 1843-3731

145. Corina Dima-Cozma, F. Mitu, Magda Leon, Dragoş Ilisei,: ”Rolul modulării sistemuluiendocanabinoid în prevenţia bolilor cardiovasculare”, capitol carte in Progrese in cardiologie2010, pag. 295-309, ed. S.C. T3 info, issn: 1843-3731

146. F. Mitu, D. Ilisei, Maria Leon, Corina Dima: ”Determinismul variabilităţii frecvenţeicardiace asupra bolilor cardiovasculare la pacienţii obezi”   publicata in rezumat in Revista

  Romana de Cardiologie,vol XXV, suplimentul A, 2010,pag. A25 ISSN:1583-2996, www.revistaromanadecardiologie.ro, (revistă B+)

147. Maria Leon, D. Ilisei, Corina Dima F. Mitu,: ”Impactul sindromului metabolic asuprafuncţiei cardiovasculare” publicata in rezumat in Revista Romana de Cardiologie,vol XXV,

  suplimentul A, 2010,pag. A145, ISSN:1583-2996,  www.revistaromanadecardiologie.ro,(revistă B+)

148. F. Mitu – Particularitati ale recuperarii cardio-vasculare la varstnici, pag. 125-139. ( capitolde carte - Probleme de iatrogenie si geriatrie (ed. G. Ungureanu, Ioana Dana Alexa) Ed. "Gr.T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2010, ISBN 978-606-544-029-6.

149. F. Mitu, Oana Aftudor, Andreea Catici, Ecaterina Chiuariu, Marilena Ciobanu, A.I.Costea,Oxana Iurcu, Alexandra Obada, Gabriela Vasiliu:"Aspecte privind factorii de risc şi patologiaasocită la pacienţii cu sindrom X-metabolic", Medica Academica, septembrie 2010, an II,nr.10, pag. 46-51. ISSN-2067-0605. ISSN 2068-1747

Page 44: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 44/47

150. F. Mitu, Corina Dima-Cozma, Relatia obezitate-sindrom metabolic de la mecanismemoleculare la evaluarea riscului publicat ă în rezumat în Medicina Internă , 2010, volum VII,

nr.2, pag. 21. ( www.srmi.ro ).

151. Sinziana Lovin, T. Mihaescu, F. Mitu, D. Veale: ” Effect of compliance to treatment on body weight and physical activity in patients with obstructive sleep apnea “Sleep apnea treatmentimproves physical fitness”, publicata in extenso in “Analele Universitatii “Dunarea de Jos”Galati, Medicina, Fascicula XVII, anul IX, 2010, pag.15-20 (Revista indexata B)http://www.med.ugal.ro/annals_files/2010%20nr%202/art%203.pdf  

RECENZII:2010 Cardiac Rehabilitation - Dee Jones and Robert West, BMJ Publishing Group, London,

1995, 264 : în B. M. J. ediţia română 1997, vol.4, mai- iunie, pag. 135.

LUCRARI CITATE ÎN ŢAR Ă:F. Mitu, Magda Mitu: ”Insuficienţa cardiacă ischemică” – citată în ”Tratamentul raţional al bolilor cardiovasculare majore”, autori George I.M. Georgerscu, Cătălina Arsenescu.

PREZENTARE DE NOUTĂŢI ÎN REVISTE DE SPECIALITATE: 

1.  ”Rolul antrenamentului fizic la pacienţii cu insuficienţă cardiacă”, publicat în RevistaMedico-Chirurgicală,1996, vol. 100, nr. 3-4, 172.

2.  ”O nouă cale de urmat în tratamentul HTA?”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală 1997nr.1-2,97.

3. ”Fumatul - efecte hemodinamice şi cardiovasculare”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală 1997 , nr.1-2,212.

4.  ”Lipoproteina A - predictor de restenozare după PTCA”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală 1997, nr.1-2,30.

5.  ”Cafeaua şi bolile cardiovasculare”, publicat în Revista Medico - Chirurgicală 1997, nr.1-2,190.

6.  ”Apoptoza în miocard”, publicat în Revista Medico - Chirurgicală 1997, nr.1-2,186.7.  ”Noi sindroame ischemice”, publicat în Revista Medico - Chirurgicală 1997, nr.1-2,212.

Page 45: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 45/47

8.  ”Endotelina în insuficienţa cardiacă - promisiune terapeutică?”, publicat în Revista Medico -Chirurgicală 1997, nr. 1-2,107.

9.  ”Efecte aterogenice ale angiotensinei II”, publicat în Revista Medico - Chirurgicală 1997, nr.1-2,221.

10.”Fracţia de ejecţie şi ”cardioprotecţia”, publicat în Revista Medico- Chirurgicală,1997, nr.3-4, 108.

11.”O nouă genă supresoare de tumori - Zac C”, publicat în Revista Medico- Chirurgicală,1997,nr.3-4, 122.

12.”Hormonul de creştere în tratamentul cardiomiopatiei dilatative” publicat în Revista Medico-Chirurgicală,1997, nr.3-4, 144.

13.”Anatomia virtuală- imagine 4D a mappingului cardiac”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 1998, nr. 1-2, 26.

14.”Pacemakerele şi telefonia mobilă celular ă”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală,1998,nr. 1-2, 64.

15.”Ecografia intracardiacă- metodă de identificare a traseelor de ablaţie cu radiofrecvenţă înfibrilaţia atrială”, publicat în Revista Medico- Chirurgicală, 1998,nr. 1-2, 88.

16.”Ventriculotomia par ţială în insuficienţa cardiacă”, publicat în Revista Medico- Chirurgicală,1998, nr. 1-2, 138.

17.”Noi beneficii ale terapiei cu Simvastatin”, publicat în Revista Medico- Chirurgicală, 1998,nr. 1-2, 142.

18.”Primul cardiodefibrilator implantat din România”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală,1998, nr. 1-2, 167.

19.”Troponina cardiacă şi infarctul miocardic” , publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 1998,nr. 3-4, 48.

20.”Studiul perfuziei miocardice prin ecocardiografie de contrast”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 1998, nr. 3-4, 55.

21.”Diagnosticul ischemiei miocardice silenţioase”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală,1998, nr. 3-4, 137.

22.”Ateroscleroza : boală inflamatorie?”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 1998, nr. 3-4, 160.

23.”Ecografia tridimensională(3D) în aprecierea proprietăţilor mecanice vasculare regionale”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 1998, nr. 3-4, 160.

24.”Terapia cu Clopidrogrel la pacienţii cu risc de aterotromboză”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 1998, nr. 3-4, 176.

25.”Importanţa istoricului familial în cardiopatia ischemică”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 1999, nr. 1-2, 28.

26.”Tratamentul stenozelor carotidiene prin stent versus endarterectomie carotidiană la pacienţiicu cardiopatie ischemică”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 1999, nr. 1-2, 36.

27.”Utilitatea şi limitele testării de efort în cardiopatia ischemică”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 1999, nr. 1-2, 234.

28.”Semnificaţia prognostică a fibrilaţiei atriale”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală,1999, nr. 1-2, 255.

29. ”Un nou ghid în clasificarea şi tratamentul hipertensiunii arteriale’’, publicat în RevistaMedico-Chirurgicală, 2000, nr. 3,30.

30.’’ Hiperaldosterolismul primar şi inima’’, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 2000, nr.3,70.

31. ’’ Antrenamentul fizic la coronarienii vârstnici’’, publicat în Revista Medico-Chirurgicală,2000, nr. 3,70.

32.’’ Homocisteina şi bolile cardiovasculare’’, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 2000,nr. 3,170.

Page 46: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 46/47

33.” Perturbarea sistemului nervos autonom – ca marker prognostic post infarct miocardic” publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 2000, nr. 4,20.

34.”Rolul inflamaţiei şi metaloproteinelor în ruperea placii aterosclerotice” publicat în RevistaMedico-Chirurgicală, 2000, nr. 4,50.

35.”Noi terapii în angina pectorala instabilă  şi infarctul nonQ”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 2000, nr. 4,70.

36.”Modificarea amplitudinii undei T- marker precoce de alterare a depolarizarii ventriculare lahipertensivi” publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 2000, nr. 4,146.

37.”Rolul efortului fizic asupra variabilitatii frecvenţei cardiace”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 2000, nr. 4,146.

38.”Disfuncţia endotelială la barbaţii cu particule mici LDL”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 2000, nr. 4,152.

39.”Activarea plachetara şi disfuncţia endotelială post valvuloplastie mitrală cu balon”, publicatîn Revista Medico-Chirurgicală, 2000, nr. 4,152.

40.”Polimorfismul genei enzimei de conversie a angiotensinei şi inima de sportiv”, publicat înRevista Medico-Chirurgicală, 2000, nr. 4, 190.

41.”Indicele de masa corporală şi factorii de risc metabolici în apariţia cardiopatiei ischemice lafemei”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 2001, nr. 1, 36.

42.”Cum poate fi redusă boala coronariană la femeile dupa menopauză”, publicat în RevistaMedico-Chirurgicală, 2001, nr. 1, 94.

43.”Disfuncţia sexuală şi medicaţia cardiovascular ă”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală,2001, nr. 1, 104.

44.”Efectele cardiovasculare ale activităţii sexuale la bolnavii coronarieni”, publicat în RevistaMedico-Chirurgicală, 2001, nr. 1, 164.

45.”Ezetimibe – un inhibitor al absorbţiei colesterolului”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 2001, nr. 3, 437.

46.”Evenimentele coronariene recurente la barbati”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală,2001, nr. 3, 517.

47.”Diabetul şi sindroamele coronariene acute”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 2001,nr. 3, 548.

48.”Tibolone – noua terapie a menopauzei”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 2001, nr.4, 656.

49.”Receptorul de endotelina tip A în cardiopatia dilatativa”, publicat în Revista Medico-Chirurgicala, 2001, nr. 4, 668.

50.”Edemul pulmonar hipertensiv şi disfuncţia diastolică”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 2001, nr. 4, 689.

51.”Statinele şi demenţa”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 2001, nr. 4, 692.52.”Esprit – argumente noi ale terapiei cu inhibitori de GP IIB/IIIA”, publicat în Revista

Medico-Chirurgicală, 2001, nr. 4, 720.53.”Terapia antihipertensivă şi riscul de malignitate”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală,

2001, nr. 4, 772.54.”TNF- şi ateroscleroza carotidiană”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 2002, nr. 1,

40.55.”Inflamaţia în sindroamele coronariene acute”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală,

2002, nr. 1, 64.56.”Rolul interleukinei-6 în prognosticul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă”, publicat în

Revista Medico-Chirurgicală, 2002, nr. 1, 111.57.”Agregabilitatea plachetara în sindromul X coronarian – rolul adenozinei”, publicat în

Revista Medico-Chirurgicală, 2002, nr. 1, 163.

Page 47: CV - Conf_F_Mitu

5/10/2018 CV - Conf_F_Mitu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cv-conffmitu 47/47

58.”Subdenivelarea segmentului ST şi sindroamele coronariene acute”, publicat în RevistaMedico-Chirurgicală, 2002, nr. 1, 183.

59.”Impactul insuficienţei cardiace asupra calităţii vieţii”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 2002,nr.4, 819.

60.”Antrenamentul fizic reduce nivelele receptorilor plasmatici de TNF- la pacienţii cuinsuficienţă cardiacă  şi boala coronariană, publicat în Revista Medico-Chirurgicală,2002,nr.4, 729.

61.”Levosimendan şi insuficienţa ventricular ă stângă”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală,

2002,nr.4, 701.62.”Exerciţiul fizic şi funcţia endotelială în insuficienţa cardiacă”, publicat în Revista Medico-

Chirurgicală, 2003,nr.3, 602.63.”Evaluarea terapiei insuficienţei cardiace – necesitatea apariţiei de noi ghiduri terapeutice”,

 publicat în Revista Medico-Chirurgicală, 2003,nr.3, 569.64.”Apolipoproteinele: un nou indicator prognostic?”, publicat în Revista Medico-Chirurgicală,

2003,nr.3, 626.