Cuvinte i expresii biblice ®n limba rom¢nƒ .Cuvinte i expresii biblice ®n limba...

download Cuvinte i expresii biblice ®n limba rom¢nƒ .Cuvinte i expresii biblice ®n limba rom¢nƒ

of 143

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  257
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Cuvinte i expresii biblice ®n limba rom¢nƒ .Cuvinte i expresii biblice ®n limba...

 • Cuvinte şi expresii biblice în limba română –

  o analiză retorico-stilistică

  5

  AUTOR: Raluca-Felicia Toma

  EDITURA: Editura Universitară

  ISBN: 978-606-591-471-9

  DOI: 10.5682/9786065914719

  ANUL PUBLICĂRII: 2012

  EDIŢIA: I

 • Cuvinte şi expresii biblice în limba română –

  o analiză retorico-stilistică

  6

  Cuprins Sigle şi abrevieri ............................................................. 8

  Sigle .............................................................................. 8 Abrevieri ..................................................................... 10

  1. Introducere ................................................................ 11 Capitolul al II-lea ........................................................... 25 Tipologia frazeologismelor de origine biblică ............ 25

  A. Maxime şi sentenţe ............................................... 25 B. Perifraze ................................................................. 34 C. Alte frazeologisme ................................................ 41

  C.1. Locuţiuni .......................................................... 42 C.1.1. Locuţiuni substantivale ............................ 42 C.1.2. Locuţiuni adjectivale ................................. 44 C.1.3. Locuţiuni verbale....................................... 47 C.1.4. Locuţiuni adverbiale ................................. 48 C.1.5. Locuţiuni prepoziţionale ........................... 49 C.1.6. Locuţiuni conjuncţionale .......................... 49 C.1.7. locuţiunile interjecţionale ......................... 49

  C.2. Expresii ............................................................ 50 C.3. Formule şi clişee internaţionale ..................... 72 C.4. Idiotismele ....................................................... 72 C.5. Comparaţii ....................................................... 74 C.6. Exclamaţii ........................................................ 75 C.7. Jocurile de cuvinte .......................................... 76 C.8. Aluzia................................................................ 77

  D. Enunţuri imperative .............................................. 79 E. Enunţuri interogative ............................................ 80

  Capitolul al III-lea .......................................................... 81 Figurile retorico-stilistice ............................................. 81

  Figurile repetitive ....................................................... 88 I. Figurile repetiţiei ..................................................... 90

  I.1. Fonologice ......................................................... 90 I.2. Repetiţii lexicale ................................................ 93 I.3. Repetiţii gramaticale ......................................... 96

 • Cuvinte şi expresii biblice în limba română –

  o analiză retorico-stilistică

  7

  II. Figurile insistenţei ................................................. 98 II.1. Figurile belşugului de expresie ...................... 99 II.2. Figurile reflecţiei ............................................ 100 II.3. Figuri ale exagerării ....................................... 105

  III. Figurile ambiguităţii ............................................ 106 III.1. Figuri ale economiei de expresie ................ 108

  III.1.1. Figuri fonologice ..................................... 108 III.2. Figuri ale similitudinii şi analogiei............... 109

  III.2.1. Figuri lexico-gramaticale ........................ 109 III.3. Figuri ale substituţiei .................................... 114

  III.3.1. Figuri ale substituţiei propriu-zise: ....... 114 III.3.2. Figuri ale atenuării: ................................. 116 III.3.3. Figuri ale ironiei ...................................... 117

  III. 4. Figuri ale opoziţiei şi contradicţiei ............. 119 IV. Figurile plasticităţii ............................................. 122

  IV. 1. Figuri ale descripţiei.................................... 123 IV.2. Figuri ale exemplului .................................... 128 IV.3. Figuri dialogistice ......................................... 130 IV.4. Figuri de compoziţie..................................... 132

  IV.4.1. Figuri lexicale ......................................... 132 IV.4.2. Figuri descriptive.................................... 132 IV.4.3. Figuri narative ......................................... 134 IV.4.4. Alte figuri ................................................. 135

  Concluzii ...................................................................... 136 Bibliografie .................................................................. 138

  1. Surse ..................................................................... 138 2. Tratate, monografii, studii, articole .................... 138 3. Enciclopedii, dicţionare, glosare ........................ 144

 • Cuvinte şi expresii biblice în limba română –

  o analiză retorico-stilistică

  8

  Sigle şi abrevieri

  Sigle BB = Biblia de la 1688 (BB), 2001, volumele I-II,

  ediţie îngrijită de Vasile Arvinte şi Ioan Caproşu, Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

  BB1 = Biblia de la Blaj, traducere după Samoil Micu-Clain. Ediţie realizată sub egida Academiei

  Române, Institutul de Istorie Cluj-Napoca. Director:

  Acad. Camil Mureşan; Ioan Chindriş – editor coordonator; Eugen Pavel – coordonare filologică şi un

  colectiv de cercetători, Bucureşti: Editura Academiei Române.

  DEB = Dicţionar enciclopedic al Bibliei (coord. P.-M. Bogaert et alii). Traducere românească de Dan

  Sluşanschi, Bucureşti: Humanitas (Ed. orig. Petit dictionnaire encyclodédique de la Bible, Turnhout,

  Editions Brepols, 1987). DEL = Ray, Alain; Chantreau, Sophie, 1988,

  Dictionnaire des expressions et locutions, Paris. DELR = Bulgăre, Gheorghe, (coord.), 1969,

  Dicţionar de expresii şi locuţiuni româneşti, Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

  DEX = Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti: Univers Enciclopedic.

  DFLR = TOMICI, Mile, 2009, Dicţionar frazeologic al limbii române, Bucureşti: Saeculum E.O.

  EB = ALEXANDER, Pat (coord.), 1996, Enciclopedia Bibliei. Traducere în limba română de Mihaela

 • Cuvinte şi expresii biblice în limba română –

  o analiză retorico-stilistică

  9

  Mitrofan, Vasile Lup, Adela Pop, Costel Gott, Eugen Zehan. Cluj: Logos (Ed. orig. Encyclopedia of Bible, Lion

  Publishing, Oxford, 1986). GALR = GUŢU-ROMALO, Valeria (coord.), 2005,

  Gramatica limbii române, Bucureşti: Editura Academiei Române.

  GBLR = DINDELEGAN-PANĂ, Gabriela, (coord.), 2010, Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti:

  Univers Enciclopedic Gold. Mss. 45 şi Mss. 4389 = Manuscrisul 45 (Mss. 45) şi

  Manuscrisul 4389 (Mss. 4389), Studii lingvistice introductive, la seria „Monumenta linguae dacoromano-

  rum”

 • Cuvinte şi expresii biblice în limba română –

  o analiză retorico-stilistică

  10

  Abrevieri

  cf. = confer ibid. = Ibidem

  id. = idem LL = Limbă şi literatură

  NT = Noul Testament VT = Vechiul Testament.

 • Cuvinte şi expresii biblice în limba română –

  o analiză retorico-stilistică

  11

  1. Introducere Premisa pe care ne-am propus să o verificăm prin

  această lucrare este aceea că, dincolo de universaliile

  gândirii şi universaliile lingvistice, există o contribuţie proprie a limbii române în formularea şi transmiterea

  mesajului textelor sacre, ca a fiecărei limbi în care acestea au fost traduse.

  Obiectivele studiului vizează performanţele limbii române în transmiterea mesajului acestor texte. Este

  vorba despre un text plin de subtilităţi ale gândirii şi vorbirii, un text dogmatic, deci ideologic prin definiţie,

  în ceea ce priveşte conţinutul, dar şi puternic figurativ, încărcat de simboluri, în ceea ce priveşte forma.

  Fiind vorba despre un text dogmatic, adică despre o ideologie care trebuie însuşită şi respectată în

  spiritul şi litera ei, apelul la imagini plastice se impune de la sine. Ele sunt cu atât mai necesare cu cât

  creştinismul propăvăduieşte egalitatea în faţa judecăţii divine, ceea ce înseamnă că dogma creştină trebuie

  redată pe înţelesul celor mulţi, a celor fără ştiinţă de carte, ca şi pe înţelesul celor cu instruire aleasă, care

  trebuie convinşi la nivelul lor de aşteptări de adevărul Cărţilor Sfinte. Or, o sinteză între aceste modalităţi de

  exprimare este tocmai limbajul figurat, cu diverse trepte de încifrare, şi simbolistica bogată. De altfel, de

  câte ori s-a pus problema unui limbaj creştin, ca o subspecie a limbii literare în idiomurile care au preluat

  culegerile de texte ebraico-aramaice într-un cod relativ unitar, argumentul forte adus în spiritul acestei

 • Cuvinte şi expresii biblice în limba română –

  o analiză retorico-stilistică

  12

  specificităţi a fost dintotdeauna elementul stilistic. Aşa s-a întâmplat cu limba greacă veche, în epoc