Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

of 44 /44
Anii tineri i-am închinat studiului medicinei. Odată ce am stăpânit această profesie, am practicat-o cu mare bucurie. Zeci de ani din viață i-am petrecut în sala de operație, în saloane lângă oameni care aveau nevoie de cunoștințele mele, dar și la cursuri, alături de studenții de la medicină, pe care i-am școlit în tainele acestei frumoase meserii. Am condus două mari spitale bucureștene, Spitalul Universitar - 12 ani și Spitalul Elias - 4 ani și, împreună cu colegii mei, am făcut tot ceea ce ne-a stat în putere ca oamenii care au venit aici cu probleme de sănătate, să plece acasă refăcuți. M-am luptat și ca aparatura medicală, condițiile de lucru, confortul din cele două unități sanitare să ne reprezinte ca oraș, ca țară, să se alinieze la standardele impuse de lumea și de anii în care trăim. Funcția de președinte al Colegiului Medicilor București pe care am deținut-o timp de 8 ani m-a adus mai aproape de colegii mei profesori și doctori. Am căutat împreună soluții pentru ca profesia de medic să poată fi practicată și în România în siguranță, cu respectarea dreptului pacientului la cele mai avansate cunoștințe și tehnici ale medicinei. După o viață închinată salvării oamenilor, funcția de Primar General al Bucureștiului nu m-a îndepărtat de crezul meu, ci mi-a permis să fac și mai mult. În 2009, am înființat Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) și am preluat în directă administrare 19 spitale. La o primă evaluare, instituțiile nou intrate în subordinea municipalității erau pline de datorii, subfinanțate, cu instrumentar învechit, mult sub standardele necesare practicării unui act medical decent. De aceea, lupta mea cu sistemul pe tema finanțării spitalelor a devenit una acerbă. În timp însă, am reușit să-mi conving partenerii de dialog că o parte importantă din banii dumneavoastră trebuie să fie investiți în sănătate. Am preluat cheltuielile de bază, cele de întreținere a unităților sanitare astfel încât bugetul spitalelor, degrevat de aceste costuri, a putut fi utilizat rațional și judicios pentru achiziția de medicamente, consumabile și creșterea calitativă a actului medical. Rezultatele eforturilor se văd astăzi cu ochiul liber. A început un amplu proces de reparare a clădirilor, a spațiilor adiacente și de reabilitare și modernizare a spațiilor medicale și de spitalizare, precum și de echipare și dotare cu instrumentar și aparatură de înaltă performanță. Ce vă mai pot promite este că nu mă voi opri aici. Sănătatea dumneavoastră este misiunea mea! Cu prietenie, Prof. Dr. Sorin Oprescu Primar General al Capitalei Cuvântul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

description

 

Transcript of Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

Page 1: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

Anii tineri i-am închinat studiului medicinei. Odată ce am stăpânit această profesie, am practicat-o cu mare bucurie. Zeci de ani din viață i-am petrecut în sala de operație, în saloane lângă oameni care aveau nevoie de cunoștințele mele, dar și la cursuri, alături de studenții de la medicină, pe care i-am școlit în tainele acestei frumoase meserii. Am condus două mari spitale bucureștene, Spitalul Universitar - 12 ani și Spitalul Elias - 4 ani și, împreună cu colegii mei, am făcut tot ceea ce ne-a stat în putere ca oamenii care au venit aici cu probleme de sănătate, să plece acasă refăcuți. M-am luptat și ca aparatura medicală, condițiile de lucru, confortul din cele două unități sanitare să ne reprezinte ca oraș, ca țară, să se alinieze la standardele impuse de lumea și de anii în care trăim.

Funcția de președinte al Colegiului Medicilor București pe care am deținut-o timp de 8 ani m-a adus mai aproape de colegii mei profesori și doctori. Am căutat împreună soluții pentru ca profesia de medic să poată fi practicată și în România în siguranță, cu respectarea dreptului pacientului la cele mai avansate cunoștințe și tehnici ale medicinei.

După o viață închinată salvării oamenilor, funcția de Primar General al Bucureștiului nu m-a îndepărtat de crezul meu, ci mi-a permis să fac și mai mult. În 2009, am înființat Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) și am preluat în directă administrare 19 spitale. La o primă evaluare, instituțiile nou

intrate în subordinea municipalității erau pline de datorii, subfinanțate, cu instrumentar învechit, mult sub standardele necesare practicării unui act medical decent. De aceea, lupta mea cu sistemul pe tema finanțării spitalelor a devenit una acerbă. În timp însă, am reușit să-mi conving partenerii de dialog că o parte importantă din banii dumneavoastră trebuie să fie investiți în sănătate.

Am preluat cheltuielile de bază, cele de întreținere a unităților sanitare astfel încât bugetul spitalelor, degrevat de aceste costuri, a putut fi utilizat rațional și judicios pentru achiziția de medicamente, consumabile și creșterea calitativă a actului medical. Rezultatele eforturilor se văd astăzi cu ochiul liber. A început un amplu proces de reparare a clădirilor, a spațiilor adiacente și de reabilitare și modernizare a spațiilor medicale și de spitalizare, precum și de echipare și dotare cu instrumentar și aparatură de înaltă performanță.

Ce vă mai pot promite este că nu mă voi opri aici. Sănătatea dumneavoastră este misiunea mea!

Cu prietenie,

Prof. Dr. Sorin Oprescu Primar General al Capitalei

Cuvântul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

Page 2: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

14 6

16

17

12

10

7 211

13

1

385

919

4

1815

Page 3: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

3

CUPRINS:

Despre ASSMB pag. 4

1. „COLENTINA”, spital clinic pag. 5Alergologie, cardiologie, chirurgie generală, chirurgie hepato-bilio-pancreatică, chirurgie laparoscopică și toracoscopică, chirurgie oncologică, dermatovenerologie, endoscopie digestivă, gastroenterologie, medicină internă, medicina muncii, neurologie, ortopedie și traumatologie, parazitologie.

2. „COLȚEA”, spital clinic pag. 7Cardiologie, medicină internă, oncologie, ORL, radioterapie.

3. „SF. MARIA”, spital de pneumoftiziologie pag. 9Cardiologie, chirurgie generală, cardiologie laparoscopică și toracoscopică, chirurgie plastică, laborator analize medicale, laborator radiologie, medicină internă, ORL, reumatologie, pneumoftiziologie.

4. „Prof. Dr. THEODOR BURGHELE”, spital clinic pag. 11Chirurgie laparoscopică și toracoscopică, medicină nucleară și imagistică, operații endoscopice, urologie.

5. „Dr. ION CANTACUZINO”, spital clinic pag. 13Gastroenterologie, medicină internă, reumatologie, chirurgie generală, radiologie imagistică, obstetrică-ginecologie.

6. „NICOLAE MALAXA”, spital clinic pag. 15Alergologie, diabet și boli metabolice, imunologie, implantologie orală, medicină internă, obstetrică-ginecologie.

7. „Dr. CAROL DAVILA”, spital clinic de nefrologie pag. 17Hemodializă, laborator analize medicale, medicină internă, nefrologie, radiologie-imagistică.

8. „FILANTROPIA”, spital clinic de obstetrică și ginecologie pag. 19Genetică medicală, laborator analize medicale, laborator anatomie patologică, laborator radiologie, neonatologie, obstetrică-ginecologie, psihologie.

9. „Prof. Dr. PANAIT SÂRBU”, spital clinic de obstetrică și ginecologie pag. 21Laborator hematologie, neonatologie, obstetrică-ginecologie, radiologie imagistică, planificare familială, tratamentul infertilității cuplului.

10. „Dr. ION STOIA”, spital clinic de boli reumatismale pag. 23Fizioterapie, radiologie-imagistică, reumatologie, terapie cu laser cu putere mică.

11. „FOIȘOR”, spital clinic de ortopedie-traumatologie pag. 25Ortopedie și traumatologie.

12. „Dr. VICTOR BABEȘ”, spital clinic de boli infecțioase și tropicale pag. 27Boli infecțioase și tropicale, pneumoftiziologie.

13. „SF. ȘTEFAN”, spital de pneumoftiziologie pag. 29Pneumoftiziologie.

14. „Dr. VICTOR GOMOIU”, spital clinic de urgență pentru copii pag. 31Pediatrie.

15. „Prof. Dr. ALEXANDRU OBREGIA”, spital clinic de psihiatrie pag. 33Psihiatrie.

16. „Dr. CONSTANTIN GORGOS”, spital de psihiatrie pag. 35Psihiatrie.

17. „SF. STELIAN”, centru de evaluare și tratament a toxicodependențelor pentru tineret pag. 37Laborator analize medicale, radiologie-imagistică, psihiatrie, stomatologie generală.

18. „SF. LUCA”, spital clinic de boli cronice și geriatrie pag. 39Geriatrie.

19. „Prof. Dr. DAN THEODORESCU”, spital clinic de chirurgie oro-maxilo-facială pag. 41Chirurgie oro-maxilo-facială, laborator analize medicale, stomatologie generală.

Index alfabetic afecțiuni pag. 43

Page 4: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

4

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI - ASSMB

www.assmb.ro

Structură administrativă înființată în anul 2009 de către Primăria Municipiului București; zAsigură organizarea, coordonarea și funcționarea activității medicale în cadrul a 19 spitale cu specialități medicale com- zplexe și complementare și coordonează rețeaua de 610 cabinete medicale din unitățile de învățământ (grădinițe, școli, universități). Obiective majore de activitate: z

Creșterea accesului cetățeanului la serviciile de sănătate; • Optimizarea și eficientizarea actului medical; • Gestionarea judicioasă și utilizarea rațională a resurselor materiale, financiare și umane din cele 19 spitale; • Creșterea calității și complexității serviciilor medicale; • Creșterea calității vieții prin îmbunătățirea nivelului și siguranței actului medical; • Realizarea unui sistem de asistență medicală modern și eficient care să răspundă nevoilor medicale ale cetățenilor; • Dezvoltarea și promovarea serviciilor de prevenție în sănătate; • Armonizarea cu sistemele de sănătate din statele dezvoltate; • Colaborarea și conlucrarea cu instituțiile publice, centrale și locale în realizarea și implementarea programelor •

naționale de sănătate pe teritoriul orașului București; Asigurarea modernizării și dezvoltării unităților spitaliere aflate în subordine; • Întocmirea unor programe viabile, concrete de atragere de noi fonduri pentru susținerea și dezvoltarea serviciilor •

medicale din București, la standarde internaționale de înaltă calitate.

Principalele realizări:

Susținerea cheltuielilor de bază ale spitalelor (utilități, servicii de întreținere); zUn număr de 5.655 de paturi de spitalizare; z750.000 de persoane spitalizate în trei ani; zAproximativ două milioane de persoane asistate medical și tratate în ambulatorii sau în unitățile de spitalizare de o zi; zInvestiții în echipamente de înaltă performanță, reamenajări de spații medicale, dotare cu instrumentar și deschiderea de znoi departamente și secții de peste 120 de milioane de euro; Lucrări ample de renovări, reabilitări, întreținere și modernizări ale clădirilor și spațiilor medicale și de internare la toate zcele 19 spitale; Creșterea eficienței și performanței serviciilor medicale, reflectată prin îmbunătățirea scorului general de satisfacție a zpacienților față de serviciile medicale oferite (spre 60%); Coordonarea campaniilor de vaccinare în cazul epidemiilor; zÎnființarea unei linii telefonice telverde 0800800909, linie la care bucureștenii au acces 24 din 24 și pot semnala mulțu- zmirile sau nemulțumirile din sistemul sanitar.

Page 5: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

5

”Cu ajutorul Primăriei Municipiului București, în anul 2009 am trecut de la managementul de subzistență la o activitate care ne-a adus pe primul loc în București din punct de vedere al indicatorilor de management sanitar. Pentru prima oară în ultimii 50 de ani s-au făcut investiții de reabilitare și întreținere, modificări în structura spitalului cu reconfigurarea în proporție de 70% și s-au achiziționat 5 aparate de dializă (cele mai performante din Europa) precum și o stație de osmoză inversă. Astăzi, la Colentina avem una dintre cele mai moderne secții din București, specializată în gastroenterologie, cardiologie și medicină internă. Împreună cu Primăria Municipiului București vom moderniza complet spitalul și luăm în calcul chiar construcția unui spital nou și foarte performant în următorii 3-5 ani.” - Bogdan Andreescu, Manager, Spitalul Clinic „Colentina”.

Spitalul Colentina a fost ctitorit în 1858 pe un teren de 8,73 ha, donat de domnitorul Grigore Ghica. La acea dată așezămintele medicale erau administrate de „Eforia Spitalelor” (formată din spitalele Colțea, Pantelimon, Filantropia) constituită din ordinul generalului Kiseleff. Inițial, construcția a fost sistată din cauza calității proaste a solului și a materialelor folosite, lucrările fiind reluate în 1862 pentru un singur pavilion. Construcția a fost inaugurată de către Alexandru Ioan Cuza la aniversarea a 5 ani de la Unirea Principatelor Române, domnitorul făcând și o donație de 2.000 de galbeni.

Spitalul Clinic „COLENTINA”

Page 6: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

6

ADRESA: Șos. Ștefan cel Mare nr. 19-21, Sector 2, București; tel.: 021.317.32.45 Web: www.spitalulcolentina.ro; e-mail: [email protected] RATB: tramvaiele 1, 34, 46 ; autobuzele 330, 335; metrou - stația Ștefan cel Mare.

SERVICII MEDICALE:Cardiologie, neurologie, gastroenterologie, chirurgie generală, chirurgie hepato-bilio-pancreatică, chirurgie laparoscopică și toracoscopică, chirurgie oncologică, ecografie generală, endoscopie digestivă, medicina muncii, dermatovenerologie, alergologie, parazitologie, ortopedie și traumatologie.

STRUCTURĂ: Spitalul are 800 de paturi pentru spitalizare continuă, distribuite astfel: medicina muncii - 25, cardiologie - 50, chirurgie generală - 60, chirurgie plastică - 15, dermato-venerologie - 70, boli parazitare - 25, medicină internă - 110, neurologie - 105, ortopedie - 60, chirurgie spinală - 15, ATI - 30, recuperare medicală și balneologie - 25, urologie - 35, hematologie - 40, diabet zaharat și boli metabolice - 25, reumatologie - 25. La acestea se adaugă și 65 de paturi pentru spitalizare de zi.

RESURSE UMANE: Medici: 165 / personal sanitar mediu: 514

INDICATORI ANUALI: 41.374 pacienți externați / 244.365 zile de spitalizare / 21% urgențe / 5,91 zile spitalizare medie

VALOAREA INVESTIȚIEI: 2011: 5.051.629,19 RONRefacerea iluminatului exterior, a instalației electrice și sanitare, continuarea reparațiilor la fațadele mai multor corpuri ale spitalului, refacerea totală a instalației de climatizare, înlocuirea instalațiilor de oxigen.

2010: 3.350.500,87 RONRefacerea acoperișului, reparații fațadă, refacerea tâmplăriei exterioare PVC, modernizarea întregii instalații electrice și a instalației de detecție fum. Total: 8.402.130,06 RON

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:S-au înființat 5 departamente medicale noi:• serviciul USTAC – unitate terapie intensivă coronarieni• compartimentul de cardiologie intervențională – electro-fiziologie• compartimentul de gastroeneterologie intervențională• secția de urologie și un centru de prostată• compartimentul de pneumologieDotări în echipament și aparatură de înaltă perfor-manță:• modernizarea blocului operator de – chirurgie, orto-pedie, urologie, chirurgie spinală• modernizarea secției de terapie intensivă• înființarea și dotarea laboratorului de cardiologie interventională, gastroenterologie intervențională și pneumologie• refacerea completă a compartimentului de sterilizareRenovări și reabilitări ale spațiului medical, ale spațiului de spitalizare și ale spațiului de asistență medicală în ambulatoriu – 8.784.295,27 RON.Proiecte noi de investiții: • construirea pavilionului de cercetare și dezvoltare – pe fonduri europene - în curs de finalizare• construirea unui nou corp de clădire multifuncțional

Page 7: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

7

Primul spital din Țările Române a fost cel înființat la 10.04.1706, la Colțea, de către Mihai Cantacuzino, fratele voievodului fanariot Șerban Cantacuzino. De altfel, statuia ctitorului, din marmură de Carrara, a fost și primul monument de for public din București. Forma actuală a clădirilor a fost propusă de arhitectul olandez Joseph Schiffer în urma incendiului și cutremurului din 1887. La început, spitalul avea numai 24 de paturi, singurul cadru „medical” fiind un farmacist ajutat de niște bărbieri care scoteau și măsele. Astăzi, unitatea se laudă cu premiere medicale la nivel național și cu investigații și aparatură la standarde internaționale. De-a lungul timpului, Spitalul Colțea a fost prima bază de învățământ, dând țării medici renumiți care au devenit și miniștri ai sănătății (Constantin Angelescu, N. Crețulescu, Gh. Asachi, I. Brukner etc.). Tot dintre cadrele medicale au fost aleși și 11 membri ai Academiei Române.La Spitalul Colțea au avut loc o serie de premiere medicale naționale, precum prima anestezie cu eter (1847), primele rahianestezii cu cocaină (1873), radiografii făcute la numai un an de la descoperirea lui Roentgen (1896), anestezia generală prin intubație, esofagoplastie cu tub gastric, primul laborator de chirurgie experimentală (1953), intervenții pe vase mari (1954), rezecții hepatice (1959) etc. Cât despre premierele mondiale, la Colțea a avut loc prima sutură a abdomenului în straturi anatomice (1873), decapitarea femurului în luxații ireductibile (1877), sutura nervilor la distanță (1891), tehnici operatorii pentru cataractă (1895), operație pentru buza de iepure (1897), limfadenocolpohisterectomia lărgită în cancerul de col (1902), principiile rezecției gastrice în afecțiuni necanceroase (1905), rahianestezia cu stovaină (1908), institutul de radium (1910), reactivul pentru dozarea fenolului (1930), transplant de maseter (1934), conceptul de iminență de infarct (1947). Deși unul dintre cele mai vechi spitale din București și din țară, astăzi spitalul Colțea, în urma unui amplu proces de reabilitare, restaurare, dotare și modernizare, este unul dintre cele mai performante unități medicale din România.

Spitalul Clinic„COLȚEA”

Page 8: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

8

ADRESA: Bd. I. C. Brătianu nr. 1, Sector 1; tel.: 021/314.24.77; web: www.coltea.ro RATB: tramvaiele 21, 16, 5; autobuzele 381, 783, 361; metrou - stația Universitate.

SERVICII MEDICALE:• Ecografie generală și cardiacă, electrocardiogramă și potențiale ventricule tardive, puncții medulare, alergologie (testări alergologice in vivo și imunomodulare, adiometrie tonală și supraliminară, impedancemetrie), timpanogramă, reflex stapedian, probe de funcționare a trompei lui Eustachio, chirurgie și radioterapie.• Cardiologie, chirurgie, hematologie, medicină inter-nă - respiratorie, digestivă, renală, oncologie, ORL, radioterapie și chimioterapie, care sunt în condiții de spitalizare, iar suplimentar, în ambulatoriu de specialitate, asistență medicală în domenii ca: neurologie, psihiatrie, alergologie, endocrinologie, boli infecțioase, oftalmologie.

STRUCTURĂ: Spitalul are 315 paturi pentru spitalizare continuă, distribuite astfel: medicină internă - 78 (din care 38 pentru cardiologie), chirurgie generală - 55, oncologie - 30, radioterapie - 34, hematologie - 55, ORL – 48, ATI - 15 și 20 de paturi pentru spitalizare de zi.

RESURSE UMANE: Medici: 72 / personal sanitar mediu: 262Total personal: 580

INDICATORI ANUALI: 16.100 pacienți externați / 94.567 zile de spitalizare / 32% urgențe / 5,87 zile spitalizare medie

VALOAREA INVESTIȚIEI: 2010: 7.618.634 RON Echipamente și mijloace de transport.

2011: 4.715.420 RON Echipamente și mijloace de transport.Total: 12.334.054 RON

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:Dotări în echipament și aparatură de înaltă performanță:• echipament pentru secțiile de cardiologie și terapie intensivă cardiologică (ecograf Doppler cardiovascular, stație monitorizare parametrii vitali, pompe perfuzie rapidă)• modernizarea blocurilor operatorii și a secțiilor de terapie intensivă (aparat hemofiltrare, sistem compresie antitromboză, platformă electrochirurgicală cu evacuator de fum, aparate de hemofiltrare, aparat de anestezie de înaltă performanță cu monitor, aparat ventilație mecanică, monitor oximetrie cerebrală etc.)• înființarea camerelor sterile pentru compartimentul de transplant medularRenovări si reabilitări ale spațiului medical, ale spațiului de spitalizare și ale spațiului de asistență medicală în ambulatoriu - întreaga clădire a spitalului Colțea a fost consolidată și reabilitată în cadrul unui program complex, împreună cu Ministerul Sănătații, firma Siemens și ASSMB prin Primăria Municipiului București, care a cuprins în totalitate spațiile medicale, de spitalizare, de asistență medicală în ambulatoriu, spațiile de învățământ și cercetare, amfiteatrul și întregul arhitectonic și ambiental (curte, statuie, biserică).

Page 9: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

9

Inițial, spitalul de pe lângă Piața 1 Mai a fost o policlinică a Căilor Ferate. Dupa 1944 a fost transformată într-un spital polivalent, de dimensiuni apreciabile. Primul nume al spitalulului a fost „Vasile Roaită”, după numele controversatului erou comunist, iar apoi a devenit „Grivița Roșie” și ulterior „Grivița”, iar din anul 1990 este denumit Spitalul Clinic „Sfânta Maria”. În 1950 se înființează prima clinică universitară de boli interne dedicată învațământului de perfecționare și specializare, iar în 1965 primul centru de gastroenterologie.Personalități celebre ale medicinei românești au fost medici și cadre universitare în acest spital, ca: Th. Sparchez, Victor Ciobanu, Al. Oproiu, D. Sarafoleanu etc. Astăzi, ca urmare a unei serii ample de consolidări, amenajări, reabilitări interioare și exterioare și a unui proces substanțial de modernizare și dotare în echipament medical, precum și prin diversificarea serviciilor medicale, spitalul „Sfânta Maria” a devenit unul dintre cele mai performante spitale ale Bucureștiului.

Spitalul Clinic „SF. MARIA”

Page 10: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

10

ADRESA: Bd. Ion Mihalache nr. 37, Sector 1, București; tel.: 021.222.35.50Web: www.sfatulmedicului.ro/spitale/spitalul-clinic-sf-maria-spitalul-clinic-grivita_4RATB: tramvaiele 20, 24, 42, 45; autobuzele 205, 300.

SERVICII MEDICALE:Medicină internă cu specialitățile derivate (cardiologie, nefrologie, boli digestive, pneumologie etc.), reuma-tologie, chirurgie, ORL.

STRUCTURĂ: Spitalul are 285 de paturi pentru spitalizare continuă, distribuite astfel: medicină internă - 95, reumatologie - 45, chirurgie generală - 85, ATI – 30, ORL - 30 și 8 paturi pentru spitalizare de zi.

RESURSE UMANE: Medici: 44 / personal sanitar mediu: 160Total personal: 382

INDICATORI ANUALI: 11.896 pacienți externați / 60.769 zile de spitalizare / 42% urgențe / 5,11 zile spitalizare medie

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:În 2010, se înființează Centrul de Chirurgie Hepatică iar în perioada imediat următoare se va dezvolta centrul de cercetare pentru transplantul multiorgan, ficat, rinichi și pancreas. Dotări în echipament și aparatură de înaltă performanță:

• modernizarea și dotarea secțiilor chirurgicale cu 7 săli de operație și săli ATI cu aparatură modernă, cum ar fi:• microscop intraoperator• ecograf intraoperator• turn laparoscopic• trusă endoscopie înaltă rezoluție• stații centrale de monitorizare cu 10 posturi• defibrilatoare• monitoare anestezie• platformă electrochirugicală cu sigilare vasculară• analizator funcție cardiacă• dotarea și modernizarea laboratoarelor de analize bio-chimice, hematologice, imunologice și explorări funcționale • dotarea de înaltă performanță a departamentului de imagistică cu aparatură de radiodiagnostic modernă, mamograf, ecografie cardiacă, RMN, tomografie computerizată, endoscopie rinosinusală, fibro și bronhoscopie, chirurgie laparoscopică și rezecție hepatică etc. Renovări și reabilitări ale spațiului medical, ale spațiului de spitalizare și ale spațiului de asistență medicală în ambulatoriu.

VALOAREA INVESTIȚIEI: 2010: 746.647,51 RONAmenajare curte, refacere gard, reparații mansardă și terasă, termoizolații, amenajare clădiri anexe etc.Total: 746.647,51 RON

Page 11: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

11

„Investițiile Primăriei Municipiului București au reprezentat o mare gură de oxigen pentru spitalul nostru și ne-au transformat în cea mai modernă clinică de urologie din România. Am reabilitat infrastructura vechii săli de operație pe care am și redotat-o, iar sălile de pansamente au primit mese de instrumentar noi. S-a creat și o nouă sală de intervenții chirurgicale foarte modernă, dotată cu endoscoape, laparoscoape, electrocautere, monitoare pentru reanimare și altele, unde se realizează intervenții laparoscopice, intervenții de endurologie, inclusiv în zona înaltă, patologie pentru care există o mare adresabilitate în clinica noastră. Acest tip de serviciu a scăzut duratele de internare și așteptare pentru pacienți.” - Conf. Dr. Viorel Jinga, Manager.

Spitalul Clinic „Prof. Dr. THEODOR BURGHELE”

Spitalul a fost construit în 1942 de către Congregaţia de Călugăriţe Catolice din Germania și s-a numit până în 1948 „Sf. Iosif” (în locul actualului salon 13 a existat inițial o capelă), apoi denumirea s-a schimbat în Spitalul Panduri. Numele celui care a înfiinţat spitalul, Prof. Dr. Theodor Burghele, i-a fost dat în 1991 după cel care a condus cu dedicație spitalul în paralel cu munca de conducere a IMF și colaborările cu Ministerul Sănătății (1969-1975) și cu Academia Română (1976-1977). Prof. Th. Burghele a extins din 1952 secțiile spitalului și a înființat una dintre primele secții de ATI de la noi din țară.Aici s-au realizat prima arteriografie renală din ţară, primul laborator de medicină nucleară, ultrasunete şi rezonanţă magnetică nucleară, prima hemodializă din ţară şi din sud-estul Europei (1959). În 1953 a început activitatea de chirurgie cardio-vasculară întreruptă în 1958 în urma atribuirii aparatului de circulaţie extracorporală (care urma să permită efectuarea operaţiei pe cord oprit). În 1965 s-a înființat Policlinica Panduri. În ceea ce priveşte transplantul renal, prima operaţie de acest fel a fost efectuată în anul 1980 la Clinica de Urologie Fundeni, condusă de profesorul Eugen Proca, transferat de altfel de la Spitalul Panduri.În prezent se operează endoscopic, în medie, 15 bolnavi zilnic, în cele trei săli moderne ale blocului operator.Începând cu anul 2009, Spitalul Clinic „Th. Burghele” a fost preluat în sistemul de administrație locală ASSMB (Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București), coordonată de Primăria Municipiului București.

Page 12: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

12

ADRESA: Șos. Panduri nr. 20, Sector 5, București; tel.: 021.410.49.10; Web: www.burghele.roRATB: autobuzele 122, 136, 226.

SERVICII MEDICALE:Urologie complexă (chirurgie deschisă și laparoscopică, operații endoscopice, litotriție etc.).Medicină internă și cardiologie.Medicină nucleară și diagnostic imagistic.

STRUCTURĂ: Spitalul are 325 de paturi pentru spitalizare continuă, distribuite astfel: urologie - 130, cardiologie - 70, medi-cină internă - 50 și ATI - 20. Mai există și 30 de paturi pentru spitalizare de zi.

RESURSE UMANE: Medici: 52 / personal sanitar mediu: 133Total personal: 335

INDICATORI ANUALI: 10.377 pacienți externați / 66.713 zile de spitalizare / 6,43 zile zile spitalizare medie

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:În ultimii trei ani spitalul a beneficiat de o substanțială infuzie de aparatură de înaltă performanță care a

determinat în mod evident îmbunătățirea, creșterea și diversificarea actului medical, cum ar fi:• aparatură robotică (robot Da Vinci S), aparatură lapa-roscopică, de litotriție extracorporală, linii de enduro-logie joasă și înaltă, dotarea laboratorului de imagistică medicală cu camere de scintilație Gamma camera CT, ultrasonografie, aparate mobile de radiologie. • reamenajarea sălilor de operație și extinderea și moder-nizarea sălii de ATI. • îmbunătățirea și modernizarea stațiilor de sterilizare.Renovări și reabilitări a spațiului medical, a spațiului de spitalizare și a spațiului de asistență medicală în ambulatoriu – 7.634.662,53 RON

VALOAREA INVESTIȚIEI: 2011: 993.225,24 RONIgienizări și reparații, placări cu gips ignifug și refacere tavane, refacerea instalațiilor electrice, sanitare, ter-mice, de gaz etc.2010: 6.551.240,11 RONRefacerea gardurilor, igienizarea întregului spital cu refacerea unor șape și pereți, grupuri sanitare noi, instalații pentru fluidele medicale, rețele exterioare de apă, instalație exterioară de iluminat, pavaje etc.Total: 7.544.465,35 RON

Page 13: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

13

„Cu fondurile asigurate de Primăria Municipiu-lui București s-au realizat investiții în echipamente mod-erne pentru sălile de operație, aparate ATI, aparate ecografie intraoperatorie, două linii chirurgicale laparoscopice, platforme electrochirurgicale precum și aparatură de cli-matizare nouă. În același timp, centrala termică a fost modernizată, obținându-se căldură și aburi într-un mod mult mai economic.” - Conf. Dr. Iulian Brezean, Manager.

Spitalul poartă numele profesorului și academicianului Ion Cantacuzino (25 noiembrie 1863 - 14 ianuarie 1934). Renumitul medic a urmat atât studiile liceale cât și pe cele superioare la Paris (filozofie, științe naturale, medicină). Asistent al biologului rus I. Mecinikov (laureat al premiului Nobel în 1908), doctorul Ion Cantacuzino a lucrat la Institutul „Pasteur” din Paris apoi a fost profesor de medicină experimentală la Facultatea de Medicină din București, Director General al Serviciului Sanitar al României, Director al Institutului de Seruri și Vaccinuri, Ministru al Muncii și Sănătății. Alături de Nicolae Iorga, a fost considerat cel mai fidel prieten al Franței. Prof. Dr. I. Cantacuzino a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea universităților din Lyon, Bruxelles, Montpellier, Atena și Bordeaux. Spitalul ce îi poartă numele a fost schițat de Ion Mincu, fiind prima clădire în stilul arhitectural neoromânesc.

Spitalul Clinic „Dr. I. CANTACUZINO”

Page 14: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

14

ADRESA: Str. Ioan Movilă nr. 5-7, Sector 2, București; tel.: 021.210.71.00; Web: www.spitalul-cantacuzino.roRATB: autobuzele 135, 133; troleibuzele 79, 86.

SERVICII MEDICALE:Medicină internă, gastroenterologie, reumatologie, chirurgie generală, imagistică - ecografie, obstetrică - gine-cologie, neonatologie.

STRUCTURĂ: Spitalul are 338 de paturi pentru spitalizare continuă, distribuite astfel: medicină internă - 109, chirurgie generală - 78, obstetrică-ginecologie - 89, neonatologie – 44 și ATI - 18. Mai există și 12 paturi pentru spitalizare de zi.

RESURSE UMANE: Medici: 69 / personal sanitar mediu: 306Total personal: 607

INDICATORI ANUALI: 16.805 pacienți externați / 83.361 zile de spitalizare / 40% urgențe / 4,96 zile spitalizare medie

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:Dotări în echipament și aparatură de înaltă performanță:

• au fost echipate cu aparatură de înaltă performanță blocurile operatorii prin achiziția de aparatură chirurgicală nouă, mese chirurgicale performante, lămpi scialitice, aparate anestezie, aparate ecografie intraoperatorii, două linii complete pentru intervenții chirurgicale laparoscopice, platforme electrochirurgicale etc. • au fost dotate și modernizate laboratoarele de imagistică medicală și radiologie, analize medicale, explorări funcționale.Renovări și reabilitări ale spațiului medical, ale spațiului de spitalizare și ale spațiului de asistență medicală în ambulatoriu - 2.171.627,61 RON

VALOAREA INVESTIȚIEI: 2011: 684.689,89 RONRefacerea pavilionului V și a cantinei. Refacerea instalațiilor electrice și sanitare ale pavilioanelor II și V.2010: 1.289.841,12 RONRefacerea întregii instalații sanitare și electrice. Modernizarea pavilionului II și reparația fântânii arteziene. Modernizarea pavilionului V și refacerea instalațiilor de iluminat și a curții.Total: 1.974.531,01 RON

Page 15: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

15

„În ultima perioadă, spitalul Malaxa cunoaște o importantă transformare prin extinderea spațiului medical și de spitalizare, dar și prin multiplele dotări în echipament și aparatură medicală. Din anul 2011, preia în atribuțiile și responsabilitățile sale și secția de obstetrică, ginecologie și neonatologie, odată cu desființarea spitalului clinic Caritas.” – Acad. Nicolae Cajal

Spitalul a fost înființat în 1963 sub numele de Policlinica Raională, în 1991 schimbându-i-se denumirea de „Spitalul Industrial 23 August” în cea actuală, în același an adăugându-se centrul de ortodonție și implantologie.

Spitalul Clinic „NICOLAE MALAXA”

Page 16: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

16

ADRESA: Șos. Vergului nr. 12, Sector 2, București; tel.: 021.255.49.35; Web: www.spitalmalaxa.roRATB: autobuzul 102.

SERVICII MEDICALE:Clinică de alergologie și imunologie, medicină internă, diabet și boli metabolice, centru de implantologie, ginecologie etc.

STRUCTURĂ: Spitalul are 185 de paturi pentru spitalizare continuă, distribuite astfel: obstetrică - 65, ginecologie - 60, neonatologie - 45, ATI - 15 și 10 paturi pentru spitalizare de zi.

RESURSE UMANE: Medici: 68 / personal sanitar mediu: 250 / Total personal: 484

INDICATORI ANUALI: 10.325 pacienți externați / 51.58 zile de spitalizare / 25% urgențe / 5,01 zile spitalizare medie

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:S-a înființat clinica de obstetrică, ginecologie și neonatologie. Dotări în echipament și aparatură de înaltă performanță:• dotarea și modernizarea blocurilor operatorii (mese de operație de chirurgie generală și chirurgie bariatrică, aparat de laparoscopie cu capacitate mare de insuflare, aparat disecție și coagulare cu ultrasunete, aparat de gazometrie sanguină, lămpi scialitice)

• dotarea și modernizarea secției de Terapie Intensivă cu stație centrală monitorizare – 15 posturi; sistem de compresie antitromboză, aparat de alimentație parenterală, aparat de hemofiltrare, paturi ATI cu cântar etc. • modernizarea stației centrale de sterilizare• dotarea ambulatoriului integrat cu aparat tratare va-rice cu ablație prin radiofrecvență, aparat endoscopie digestivă și colonoscopie, laser tip Polaris 2, aparat unde electromagnetice, aparat rază infraroșie crioterapie, băi galvanice cvadricelulare pentru stimularea circulației periferice, generator de înaltă frecvență pentru tratarea inflamațiilor reumatismale, artroze, discopatii, combină oftalmologica, oftalmo-scop terapie laser, tomograf retinian în coerență optică, combină ORL cu accesorii, computer tomograf pentru persoane supraponderale cu soft upgradabil. Renovări, reabilitări, consolidări, extinderi, recompar- timentări ale spațiului medical, ale spațiului de spitalizare și ale spațiului de asistență medicală în ambulatoriu - 3. 847.160,83 RON.

VALOAREA INVESTIȚIEI: 2011: 2.218.661,98 RONRefacerea instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare, instalații electrice, refacerea zidăriei și a tencuielii, modificări majore în camera generatorului, recompartimentări și igienizări saloane etc.2010: 1.628.498,85 RONRecompartimentări, uși automate, refacere instalație termică și electrică, schimbat pardoseli etc.Total: 3.847.160,83 RON

Page 17: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

17

Spitalul „Dr. Carol Davila”, încă de la înființare, a fost cotat ca unitate de elită, având o echipă de medici condusă de mari personalități ale medicinei românești, precum profesorii C. C. Dimitriu și C. Păunescu-Podeanu la medicală și profesorii Făgărășanu și Gavriliu la chirurgie. Din 1974, specializarea spitalului devine dominantă pe domeniul nefrologiei și dializei. Aici se organizează primul centru de hemodializă iterativă din România, metodă terapeutică de avangardă în acea perioadă. În 1975 se instalează prima stație de ionizare a apei utilizate în dializă, iar în 1984 se realizează primul aparat românesc de hemodializă (hemodiarom). Acest spital este un adevărat centru de excelență în tratamentul bolilor renale și în tratamentul tulburărilor metabolismului mineral și ale osului, secundare bolilor cronice de rinichi, având în dotare și singurul laborator de nefrologie dotat cu microscop electronic din România. În ultima perioadă, spitalul și-a extins paleta de servicii medicale, fiind modernizat, restaurat, reînființându-se secții de chirurgie și ATI.

Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. CAROL DAVILA”

Page 18: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

18

SERVICII MEDICALE:Nefrologie, medicină internă, cardiologie, gastroente-rologie, pneumologie, hemodializă, chirurgie, ATI, compartiment de investigații multiple.

STRUCTURĂ: Spitalul are 208 paturi pentru spitalizare continuă, distribuite astfel: nefrologie - 144, chirurgie generală - 50, ATI - 14 și 7 paturi pentru spitalizare de zi.

RESURSE UMANE: Medici: 39 / personal sanitar mediu: 151 Total personal: 356

INDICATORI ANUALI: 6.460 pacienți externați / 45.080 zile de spitalizare / 6% urgențe

VALOAREA INVESTIȚIEI: 2010: 929.740,57 RONConstrucție gard și trotuare, refacerea instalațiilor electrice exterioare incluzând barierele automate și fântâna arteziană, refacerea instalațiilor termice și sanitare.

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:S-a înființat o secție de chirurgie și ATI.Dotări în echipament și aparatură de înaltă performanță:• dotarea completă a noului compartiment de chirurgie și ATI cu blocuri operatorii noi și aparatură ATI specifică (stație centrală de monitorizare – 15 posturi, monitor pentru gradul de profunzime al anesteziei, ventilatoare, săli de operație, lămpi scialitice, platformă electrochirurgicală cu evacuator etc.)• ridicarea nivelului de dotare tehnică a altor com-partimente medicale ale spitalului, prin ecografe, aparatură endoscopie, EKG și holtere, aparatură pentru investigații hemodinamice, nucleu de hemodializă (stație de osmoză inversă și aparate de dializă etc.)Renovări și reabilitări ale spațiului medical, ale spațiului de spitalizare și ale spațiului de asistență medicală în ambulatoriu. S-a realizat consolidarea, recompartimentarea și recon-strucția clădirii vechi pe un proiect inițiat de Banca Mondială și finalizat de Primăria Municipiului București, și lucrări de amenajare, renovare și recondiționări la întreg spațiul medical de spitalizare și împrejurimi, în valoare de circa 8 milioane de euro.

ADRESA: Calea Griviței nr. 4, Sector 1, București; tel.: 021.318.91.84 Web: www.sfatulmedicului.ro/spitale/spitalul-clinic-de-nefrologie-dr-carol-davilaRATB: autobuzul 133

Page 19: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

19

„Prin sprijinul considerabil oferit de Primăria Municipiului București, Spitalul Filantropia a devenit un centru de elită în obstetrică și ginecologie; aparatura medicală de înaltă tehnologie permite diagnosticul malformațiilor fetale înainte de naștere, dar și posibilitatea oferirii de servicii medicale specifice la standardele cele mai ridicate.” - Prof. Dr. Peltecu, Manager General.

Spitalul Filantropia, fondat în 1811 de Dr. Constantin Caracaș (absolvent al Universității din Viena și medic al orașului București) a fost primul spital modern civil din România. Cronologic, a fost cel de-al treilea spital al Bucureștiului, după Colțea și Pantelimon. Instituția s-a numit inițial „Spitalul Mavrogheni” sau „al Iubirii de Oameni”. Spitalul a fost construit prin subscripție publică, cu sprijinul marelui logofăt Grigore Băleanu, agă al poliției orașului București, acesta punând la dispoziție inclusiv locul de lângă Cișmeaua Mavrogheni.Spitalul Filantropia era la acea vreme un modern stabiliment menit să primească „bolnavi de ambele sexe, fără nicio deosebire de religie, rasă, naționalitate sau patimă și fără patimă”. În curtea spitalului s-a construit o nouă maternitate cu 120 de paturi dar și o spălătorie mecanică folosită de toate spitalele. În maternitatea Filantropia, considerată leagănul obstetricii românești, a activat medicul Ștefan Capșa, licențiat la Viena, organizatorul învățământului universitar obstetrical. Ginecologia a fost introdusă ca disciplină în 1898 de Prof. George Assaky.

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „FILANTROPIA”

Page 20: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

20

ADRESA: Bulevardul Ion Mihalache nr. 11, Sector 1, București; tel.: 021.318. 89.30Web: www.spitalulfilantropia.ro; e-mail: [email protected]; RATB: autobuzele 205, 300, metrou - stația Piața Victoriei.

SERVICII MEDICALE:Obstetrică, ginecologie, neonatologie, anestezie și terapie intensivă, genetică medicală, cabinet psihologie, laboratoare.

STRUCTURĂ: Spitalul are 185 de paturi pentru spitalizare continuă, distribuite astfel: obstetrică - 65, ginecologie - 60, neonatologie – 45, ATI - 15 si 10 paturi pentru spitalizare de zi.

RESURSE UMANE: Medici: 37 / personal sanitar mediu: 116 Total personal: 270

INDICATORI ANUALI: 9.939 pacienți externați / 36.195 zile de spitalizare /

83% urgențe / 3,64 zile spitalizare medie

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTARI, AMENAJARI IN ULTIMII 3 ANI:Dotări în echipament și aparatură de înaltă performanță: S-a îmbunătățit substanțial dotarea în echipament și aparatură în scopul creșterii calității actului de diagnostic și tratament în depistarea malformațiilor fetale antenatale, serviciile de colposcopie, de onco-ginecologie, genetică medicală, depistarea cancerului de col uterin și cancer de sân și de diagnostic imagistic ecografic. Renovări și reabilitări ale spațiului medical, ale spațiului de spitalizare și ale spațiului de asistență medicală în ambulatoriu - 1.435.337, 92 RON

Page 21: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

21

Construcția clădirii de pe Calea Giulești a început în anul 1921, ca școală de ucenici pentru CFR (avea sală de sport la parter, săli de clasă la etajul 1 și dormitoare la etajul 2). În 1941 devine școală de moașe, iar din 1951 se transformă în maternitate. Sub conducerea marelui profesor Panait Sârbu, spitalul își dezvoltă activitatea, devenind unul dintre spitalele de referință din domeniu din întreaga țară, și o adevărată școală de formare pentru medicii ginecologi și obstetricieni. În 1990, se înființează în incinta spitalului primul cabinet de planificare familială și contracepție din țară, iar sub conducerea profesorului Bogdan Marinescu devine unul dintre cele mai puternice centre de fertilizare in vitro și neonatologie din România.

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. PANAIT SÂRBU”

Page 22: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

22

SERVICII MEDICALE:Obstetrică, chirurgie ginecologică, neonatologie, pla-nificare familială, tratamentul infertilității cuplului (inclusiv fertilizare in vitro), radiologie-imagistică.

STRUCTURĂ:Spitalul are 230 de paturi pentru spitalizare continuă si 4 paturi pentru spitalizare de zi, distribuite astfel: obstetrică-ginecologie - 120 de paturi, obstetrică-ginecologie medicală - 25, neonatologie – 70 și ATI - 15.

RESURSE UMANE:Medici: 37 / personal sanitar mediu: 147Total personal: 327

INDICATORI ANUALI:13 372 pacienți externați / 49.659 zile de spitalizare / 76% urgențe / 3,71 zile spitalizare medie

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:Dotări în echipament și aparatură de înaltă performanță:• dotarea a fost mult îmbunătățită pentru a întări și dezvolta profilul de activitate al unității, achiziționân-du-se incubatoare moderne, monitoare cardiorespiratorii neonatale, monitoare de funcții cerebrale, ecografe, ventilatoare, cardiotocograf, aspiratoare de neonatologie, pulsoximetre, masă de operație, histeroscoape etc.

ADRESA: Calea Giulești nr. 5, Sector 6, București; tel.: 021.316.12.81Web: www.spitalpsarbu.roRATB: tramvaiul 11; autobuzele 178, 162,163.

Page 23: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

23

La sfârşitul anului 1960, Secţia de Cercetări Reumatologice a Institutului de Balneologie s-a transformat în Centrul Metodologic de Reumatologie, sub conducerea Dr. Ion Stoia. Sunt adoptate criterii noi în clasificarea bolilor reumatismale, într-o perioadă în care şcoli medicale cu tradiție din Europa se menţineau în cadre interpretative depășite. Se înfiinţează un serviciu pentru chirurgia reumatismului unde se practică sinovectomii chirurgicale în poliartrita reumatoidă, reconstrucţia piciorului reumatoid, se înființează un compartiment de terapie ocupaţională etc. Centrul de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia" devine astfel singura unitate de profil din România, specializată în diagnosticul și tratamentul bolilor reumatismale, asigurând asistență medicală spitalicească și ambulatorie în specialitatea reumatologie, fiind centrul cu cea mai lungă și mai vastă tradiție în reumatologie din țara noastră - a împlinit 50 de ani de la înființare.

Spitalul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. ION STOIA”

Page 24: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

24

SERVICII MEDICALE:Reumatologie, radiologie și osteodensiometrie, corti-coterapie locală, fizioterapie, terapia cu laser cu putere mică, electroterapie analgetică și de stimulare musculară, împachetări cu parafină, kinetoterapie, recuperare locomotorie, terapie prin curenți de frec-vență medie, ultrasunete, ultrascurte, terapie prin curenți de joasă frecvență etc.

STRUCTURĂ:Spitalul are 106 paturi pentru spitalizare continuă în secțiile de reumatologie și 20 de paturi pentru spitalizare de zi.

RESURSE UMANE:Medici: 19 / personal sanitar mediu: 45Total personal: 126

INDICATORI ANUALI:5.145 pacienți externați / 32.612 zile de spitalizare / 6,34 zile spitalizare medie

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:Dotări în echipament și aparatură de înaltă perfor-manță: • au fost axate pe specificul de monospecialitate al spitalului, realizându-se dotări cu aparatură performantă ce permite investigarea completă a pacienților reumatici, precizarea precoce a diagnosticului, precum și instituirea corectă și la timp a terapiei adecvate. De exemplu: modernizarea laboratorului de imunologie, dotări de radiologie și imagistică și organizarea unui sistem complex informatic ce permite păstrarea evidenței într-o bază de date, a tuturor pacienților îngrijiți în acest centru, cu posibilitatea urmăririi în evoluție a proce-sului patologic, concomitent cu gestiunea informatică a tuturor datelor clinice și economice a pacienților, având ca rezultat creșterea performanței. Renovări și reabilitări ale spațiului medical, ale spațiului de spitalizare și ale spațiului de asistență medicală în ambulatoriu - 1.758.526,3 RON

ADRESA: Str. Thomas Masaryk nr. 5, Sector 2, București; tel.: 021.317.50.25Web: www.centru-reumatologie.roe-mail: [email protected];

Page 25: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

25

Actuala clădire a spitalului a fost atestată încă din 1892, găzduind până în 1948 policlinica „Regina Elisabeta”, specializată în combaterea TBC-ului osteoarticular. În 1984 a devenit spital clinic monoprofil, preluând specificul spitalului clinic „Brâncovenesc” care fusese demolat. Începând cu anul 2009, Spitalul Clinic „Foișor” înregistrează un spectaculos proces de transformare prin moder-nizarea atât a clădirii și a infrastructurii cât și a aparaturii medicale, transformându-se astfel în cel mai modern centru de ortopedie din Europa de Est, capabil de până la 20 de intervenții chirurgicale pe zi, dintre care multe de mare complexitate. Dintre pacienți, 40% provin din București, ceilalți fiind din restul țării.

Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC osteoarticular „FOIȘOR”

Page 26: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

26

SERVICII MEDICALE:Ortopedie, afecțiuni degenerative articulare, artroplastii ușoare, artroprotezare articulară, artrodeză posterioară, artroscopii și reconstrucții ligamentare, corecții membre, distrofii osoase, hernii de disc, osteotomii, osteosinteză fracturi, protetică modulară, vertebroplastii etc.

STRUCTURĂ:Spitalul are 119 paturi pentru spitalizare continuă, distribuite astfel: secții clinice - 104 și ATI - 15.

RESURSE UMANE:Medici: 32 / personal sanitar mediu: 98 Total personal: 253

INDICATORI ANUALI:7.931 pacienți externați / 37.745 zile de spitalizare / 2% urgențe / 4, 76 zile spitalizare medie

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:Dotări în echipament și aparatură de înaltă perfor-manță: • au fost modernizate și dotate 5 săli de operații cu echipament adecvat, inclusiv cu sistem de flux laminar vertical filtrat cu exhaustare totală și înlocuirea aerului din incintă de 60 de ori/oră cu temperatură controlată constantă. Au fost achiziționate echipamente medicale de diagnostic și tratament de înaltă performanță, care au mărit posibilitatea rezolvării unei cazuistici mult mai complexe în condiții de creștere a gradului

de securitate a actului operator și reducerea riscului infecțiilor intraspitalicesti (fibroscop cu intubație cu cameră TV, aparat hemofiltrare, microscop chirugical neuro-ortopedie cu monitor, masă ortopedică chirurgicală, endoscop coloană vertebrală lombară, sistem de ablație cu microunde cu trei surse, sistem și monitorizare funcție neuronală chirurgie spinală intraoperatorie, aparat de anestezie cu monitorizare, platformă electrochirurgicală cu evacuator etc.) • s-a îmbunătățit dotarea tehnică a întregului spital cu instalație de sterilizare, generator electric, sistem centralizat de prevenire și semnalizare a incendiilor etc. Alte investiții importante le reprezintă banca de os cu rezervă de bioxid de carbon pentru situațiile de întrerupere a curentului electric, precum și sistemul informatic integrat de spital în care sunt stocate datele pacientului, evidența procedurilor chirurgicale și medicale de medicamente și materiale sanitare etc. Renovări și reabilitări ale spațiului medical, ale spațiului de spitalizare și ale spațiului de asistență medicală în ambulatoriu: • s-a realizat o construcție nouă, fiecare salon fiind dotat în această zonă cu paturi de ortopedie moderne, inclusiv mașini de mișcare pasivă continuă, pentru recuperarea precoce, utilizabile pentru endoprotezați și operațiile pe coloană. • condițiile de cazare au fost ameliorate prin renovarea completă a clădirii și prin reparații curente - valoarea investițiilor - 3.121.158,61 RON Proiecte noi de investiții: 1. Reconstrucția, reamenajarea, modernizarea și echi-parea spitalului clinic de ortopedie;2. Centrul ambulatorial de diagnostic și tratament - pe fonduri europene.

ADRESA: Bd. Ferdinand nr. 35-37, Sector 2, București; tel.: 021.252.13.87 Web: www.foisor.roRATB: autobuzul 133; troleibuzele 79, 86

Page 27: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

27

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” a luat ființă în anul 1955, datorită necesității de asigurare a spațiului spitalicesc pentru izolarea cazurilor de hepatită acută virală, consecutiv creșterii morbidității în București și în țară a acestei afecțiuni. A început să funcționeze cu participarea unor medici cu experiență remarcabilă în boli infecțioase, transferați din spitalul de boli infecțioase „Colentina”. Astăzi, a devenit centru de referință național în bolile infecțioase tropicale, acoperind însă întreg spectrul de afecțiuni bacteriene, virale și parazitare. De asemenea, este centrul de referință pentru îngrijirea pacienților cu infecție HIV, inclusiv pentru copii care au la dispoziție atât spații de tratament cât și o școală și spații de joacă. Asigură asistență medicală în domeniul bolilor infecțioase pe un areal important, respectiv sectoarele 3, 4 și 5 din București și județele Brăila, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Teleorman și Ilfov, iar în cazul bolilor tropicale, pentru toată țara.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. VICTOR BABEȘ”

Page 28: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

28

SERVICII MEDICALE:Boli infecțioase, boli tropicale, HIV/SIDA, pneumo-logie.

STRUCTURĂ:Spitalul are 450 de paturi pentru spitalizare continuă, distribuite astfel: secția boli infecțioase HIV/SIDA adulți - 70, secția boli infecțioase copii - 124, secția boli infecțioase adulți - 57, secția boli infecțioase HIV/SIDA copii - 20, secția boli tropicale – 34, secția pneumolo-gie - 145 și 20 de paturi pentru spitalizare de zi.

RESURSE UMANE:Medici: 58 / personal sanitar mediu: 224 Total personal: 467

INDICATORI ANUALI:17.176 pacienți externați / 123.404 zile de spitalizare / 50% urgențe / 7,18 zile spitalizare medie

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:Dotări în echipament și aparatură de înaltă performanță în ultimii 3 ani: • aparat de laborator performant, analizator de gaze san-guine, aparat de electroforeză automat, bronhoscoape, defibrilator ATI, ecografe, injectomate, microscop optic cu cameră, platformă multifuncțională pentru explorări funcționale, EKG, ecodoppler. • dotări tehnice ale spitalului cu termostat pentru in-cubator, hotă de protecție antibacteriană, autoclave, pături complexe pentru ATI etc. Renovări și reabilitări ale spațiului medical, ale spațiului de spitalizare și ale spațiului de asistență medicală în ambulatoriu, inclusiv repararea a trei pavilioane ale spitalului, a unui laborator și reabilitarea întregii instalații termice - 4.843.012,67 RON

ADRESA: Șos. Mihai Bravu nr. 281, Sector 3, București; tel.: 021.318.91.84Web: www.spitalulbabes.roRATB: tramvaiul 1; autobuzele:135, 311, 330, 634.

Page 29: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

29

Anterior, s-a denumit „Sanatoriul Casa Diaconeselor” având în istoria sa tratarea unor bolnavi celebri precum cunoscutul scriitor, istoric literar, eseist Garabet Ibrăileanu. Ulterior a fost naționalizat, în 1948, și a primit denumirea de „Spitalul de pneumoftiziologie”.Unitatea, în forma actuală, multipavilionară, a luat ființă în anul 1963, iar denumirea de „Sf. Ștefan” a primit-o în 2002. În șos. Ștefan cel Mare nr. 11 se acordă asistență medicală pentru pacienți cu patologie medicală acută - 120 de paturi; în şos. Alexandriei nr. 145 sunt alte 50 de paturi; dispensarul de TBC din str. Salcâmilor nr. 21-23 deserveşte sectoarele 1 şi 2, iar dispensarul TBC din Calea Dudeşti nr. 104-124 asigură tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu TBC din sectorul 3. Aceste amplasamente diferite permit şi deservirea zonelor limitrofe Capitalei.

Spitalul de Pneumoftiziologie „SF. ȘTEFAN”

Page 30: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

30

SERVICII MEDICALE:Competența principală este profilaxia, tratarea și vindecarea tuberculozei și a bolilor pulmonare acute și cronice prin: aerosolo-terapie, asistență de urgență a acutizărilor din insuficiențele respiratorii cronice, examene bronhoscopice prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidă, aspirat bronșic pentru examen bacteriologic, bronhografii, foraje transtraheale, lavaj bronșic, examene de laborator, probe funcționale respiratorii prin flowscreen, puncții evacuatorii, terapia medicală a afecțiunilor pulmonare TBC și non TBC, laborator de anatomie patologică etc.

STRUCTURĂSpitalul are 170 de paturi pentru spitalizare continuă, distribuite astfel: pneumologie - 130, pneumologie cronici - 50.

RESURSE UMANEMedici: 31 / personal sanitar mediu: 91Total personal: 251

INDICATORI ANUALI3.375 pacienți externați / 51.984 zile de spitalizare / 40% urgențe / 15,4 zile spitalizare medie

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:Dotări în echipament și aparatură de înaltă performanță în ultimii 3 ani: • îmbunătățirea capacității de diagnostic și tratament prin: analizor biochimie, analizor de gaze în sânge și ioni, balanță analitică, spirometru pneumotac, electrocardiograf, fibroscop portabil, centrifugă multi-purpose.• renovări și reabilitări ale spațiului medical, ale spațiu-lui de spitalizare și ale spațiului de asistență medicală în ambulatoriu constând în reparații centrală termică, acoperiș, spații interioare ale spitalului (culoare acces, grupuri sanitare, saloane) – 1.034.919,32 RON

ADRESA: Șos. Ștefan cel Mare nr. 11, sect. 2, București; tel.: 021.210.39.36Web: www.pneumosfstefan.ro; e-mail: [email protected]. RATB: tramvaiele 1, 46; metrou - stația Ștefan cel Mare.

Page 31: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

31

„Fără finanțarea ASSMB prin Primăria Municipiului București am fi intrat în imposibilitate de plată, pe când așa am acoperit nu numai costul utilităților, dar am reușit și să reabilităm clădirile și să achiziționăm aparatură modernă. Mai mult, domnul Primar General Sorin Oprescu susţine construirea unui spital de pediatrie modern, un centru de excelenţă care va asigura asistenţă de ultimă generaţie pentru copiii din Capitală şi nu numai, în concordanţă cu numărul mare de solicitări medicale.” - Dr. Felicia Chiriţă, Manager.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Dr. Victor Gomoiu” este unul dintre cele mai vechi spitale pentru copii din România. A fost dat în folosinţă în anul 1927, director fiind numit la acea vreme Prof. Victor Gomoiu. Organizat în perioada interbelică drept spital care oferă servicii medicale populației sărace, după cel de-al doilea Război Mondial spitalul a început să asigure servicii strict pediatrice, devenind astăzi unul dintre cele mai importante spitale de copii din București. Începând cu aprilie 2011, spitalul a intrat în subordinea Primăriei Municipiului București (PMB) și a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale din București (ASSMB).

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Dr. VICTOR GOMOIU”

Page 32: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

32

SERVICII MEDICALE:Pediatrie, terapie intensivă pediatrică, oncologie pedi-atrică, gastroenterologie pediatrică, ORL, pediatrie, alergologie pediatrică, recuperare neuropsihomotorie.

STRUCTURĂ:Spitalul are 157 de paturi pentru spitalizare continuă, distribuite astfel: secția clinică pediatrie - 80, secția neurologie padiatrică - 35, ORL - 35, recuperare pediatrică - 17 și 30 de paturi pentru spitalizare de zi.

RESURSE UMANE:Medici: 25 / personal sanitar mediu: 82 Total personal: 262

INDICATORI ANUALI:7.307 pacienți externați / 34.551 zile de spitalizare / 36% urgențe / 4,73 zile spitalizare medie

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:Dotări în echipament și aparatură de înaltă performanță în ultimii 3 ani: • monitor funcții vitale • electromiograf • ecograf performant • set audiometrie, fibroscop, autoclave sterilizare, apa-rat radiofrecvență, autoclave de sterilizare etc. Renovări și reabilitări ale spațiului medical, ale spațiului de spitalizare și ale spațiului de asistență medicală în ambulatoriu - 3. 683.934, 11 RON Proiecte de investiții:• extinderea, modernizarea și echiparea unui pavilion nou (practic un nou spital, care să devină un adevărat centru de excelență în asistența medicală a copiilor, de înaltă calificare a serviciilor medicale)

ADRESA: Bd. Basarabiei nr. 21, Sector 2, București, tel.: 021.323.22.30Web: www.spitalgomoiu.roRATB: tramvaiele 40, 56; metrou - stația Piața Muncii

Page 33: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

33

Prin decretul Regelui Carol I, spitalul de alienați a fost construit în 1906 pe terenul dintre Filaret și Văcărești, la o capacitate de 980 de paturi. Cea mai mare parte din bugetul de 2.500.000 lei a fost asigurată de stat, restul fiind acoperit din împrumuturile făcute de Eforia Spitalelor. Astăzi, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” asigură servicii de sănătate publică pentru adulți, copii, adolescenți și vârstnici, într-o abordare complexă, prin secții și compartimente de psihiatrie, sănătate mintală, psihoterapie, psihiatrie comunitară, reintegrare psiho-socială, alcoologie, tulburări cognitive. Este cel mai mare spital de psihiatrie din țară, fiind considerat centrul de referință în diagnosticarea și tratarea bolilor psihice.

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. ALEXANDRU OBREGIA”

Page 34: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

34

SERVICII MEDICALE:Diagnosticul și tratamentul tulburărilor psihice acute și subacute, examinare și evaluare psihologică, precizare de diagnostic în cadrul expertizelor medico-legale psihiatrice, psihoterapie suportivă și ocupațională, psihoterapie individuală și de grup. Aici s-a înfiinţat primul grup AA din România.

STRUCTURĂ:Spitalul are 1.229 de paturi și 220 de locuri la Centrul de Sănătate Mintală: secţia psihiatrie - 1005, psihiatrie infantilă - 70, neurologie psihiatrică - 80, toxicomanie -59, paturi neprogramabile - 15.

RESURSE UMANE:Medici: 101 / personal sanitar mediu: 546 Total personal: 1034

INDICATORI ANUALI:35.315 pacienți externați / 468.521 zile de spitalizare / 13,3 zile spitalizare medie / 45% urgențe

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:Dotări în echipament și aparatură de înaltă performanță în ultimii 3 ani: • ecograf performant cu patru sonde, cu posibilitate de investigație multiplă (abdominală, cardiacă și de părți moi); aparate de radiologie și scopie, aparat de sterilizare. Au fost efectuate în ultimii trei ani lucrări de reabilitare ale spațiului medical, ale spațiului de spitalizare și ale spațiului de asistență medicală în ambulatoriu, întreținere și reparații curente.

ADRESA: Șos. Berceni nr. 10, Sector 4, București, tel.: 021.334.42.66Web: www.spital-obregia.ro; e-mail: [email protected]. RATB: troleibuz 74, metrou - stația Piața Sudului.

Page 35: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

35

Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos” asigură servicii medicale complexe de evaluare şi diagnostic psihiatric şi psihologic, recuperarea şi tratamentul bolilor şi tulburărilor de natură psihiatrică atât pentru adulţi, cât şi pentru copii. Unitatea deserveşte populaţia întregii Capitale şi, uneori, pacienţii din provincie. Unitatea funcționează din 1979; odată cu inaugurarea policlinicii Titan, în anul 1999, devine secție a spitalului Titan, iar din anul 2002, primește statutul de spital de psihiatrie de sine stătător, sub denumirea actuală. În perioada 2009-2011, beneficiind de două finanțări externe, se înființează două centre de importanță majoră: „Centrul de îngrijire copii cu tulburări în dezvoltare” și „Centrul pilot de intervenție și instruire în sănătatea mintală”.

Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. CONSTANTIN GORGOS”

Page 36: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

36

SERVICII MEDICALE:Depistarea precoce a tulburărilor mintale, diagnosticul tulburărilor psihiatrice acute, subacute și cronice, tratamentul medicamentos al afecțiunilor psihiatrice, consilierea familiilor pacienților, psihoterapie supor-tivă și ocupațională, meloterapie etc.

STRUCTURĂ:Spitalul are 80 de paturi pentru spitalizare continuă, distribuite astfel: psihiatrie - 60, psihiatrie pediatrică - 20, 6 paturi pentru spitalizare de zi și 225 de locuri în staționar de zi.

RESURSE UMANE:Medici: 10 / personal sanitar mediu 39 Total personal: 66

INDICATORI ANUALI:1.639 pacienți externați / 19.393 zile de spitalizare / 11,8 zile spitalizare medie

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:Dotări în echipament și aparatură de înaltă performanță în ultimii 3 ani: • au fost realizate pe specificul unității, ca de pildă: atelier de art-terapie, cabinet de meloterapie, atelier de dezvoltare a abilităților de autoservire, atelier pentru reintegrarea copiilor prin tehnici de terapie creativă, sală de recuperare, laborator de informatică.

VALOAREA INVESTIȚIEI:2011: 87.771, 35 RONRefacere trotuare și carosabil, ridicare la cota gurilor de scurgere etc.2010: 398.871, 22 RONRefacere trotuare și gard, zugrăveli interioare și recompartimentări, canal termic pentru legarea centralelor termice etc.Total: 486 642, 57 RON

ADRESA: Bd. Nicolae Grigorescu nr. 41, Sector 3, București; tel.: 021.341.20.31 Web: www.spitalulgorgos.roRATB: autobuzele 101, 102, 311; metrou - stația Nicolae Grigorescu.

Page 37: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

37

Unitatea a fost înfiinţată în 2003 în locul fostului Spital pentru Studenţi din clădirea Universităţii de Medicină şi Farmacie. Conform specialiștilor spitalului, psihoterapia se aplică unei game largi de suferințe psihice, începând cu crizele existențiale, tulburările din sfera personalității, depresiile, fobiile, afecțiunile psihosomatice, atacurile de panică, tulburările de dinamică sexuală, problemele în viața de cuplu, dificultățile de relaționare, insomniile, tulburările de alimentație etc. Psihoterapia se adresează și omului sănătos care, aflat în dificultate, dorește să-și rezolve anumite probleme de viață sau să-și îmbunătățească performanțele profesionale, școlare, sociale.Deoarece consumul și abuzul de substanțe psihoactive a devenit o problemă îngrijorătoare și de amploare în România, crescând numărul dependenților de opiacee și de „droguri legale” - (substanțe etnobotanice), spitalul a devenit un important centru în acest domeniu, asigurând inclusiv internări de urgență, prin 112, și internări nevoluntare în acest sens.

Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineret

„SF. STELIAN”

Page 38: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

38

SERVICII MEDICALE:Secție de psihiatrie, centru de îngrijiri de zi, cabinete psihoterapie, laborator de analize, radiologie, sto-matologie, săli de gimnastică, ieşiri la obiective culturale.

STRUCTURĂ:Spitalul are 30 de paturi pentru spitalizare continuă în secţia psihiatrie și 15 paturi pentru staționar de zi toxicomanie, respectiv 10 paturi în ambulatoriul de sănătate mintală şi 250 de locuri staţionar de zi pentru toxicodependenţi.

RESURSE UMANE:Medici: 10 / personal sanitar mediu: 39 Total personal: 66

INDICATORI ANUALI:1.185 pacienți externați / 13.520 zile de spitalizare / 11,4 zile spitalizare medie

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:Dotări în echipament și aparatură de înaltă performanță în ultimii 3 ani: au fost realizate în sensul îmbunătățirii actului de diagnostic, prin investiții în: aparate medicale de tip electroencefalograf, electrocardiograf, analizor de biochimie, hematologie și toxicologie. Renovări și reabilitări ale spațiului medical, ale spațiului de spitalizare și ale spațiului de asistență medicală în ambulatoriu, reparații și întreținere curentă au fost direcționate în principal pentru amenajarea stationarului de zi și a compartimentului de toxidependență – 463.733,72 RON.

ADRESA: Str. Cristian Pascal nr. 25-27, Sector 6, București, tel.: 021.315.49.61Web: www.cetttsfstelian.ro; e-mail: [email protected]: tramvai: 11; autobuze: 105, 601, 635, 644, 178.

Page 39: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

39

„Cu ajutorul personalului bine pregătit şi a unor dotări performante, spitalul are responsabilitatea de a oferi cel mai înalt standard de îngrijire medicală în domeniul de bază în care funcţionează. Urmărim continuarea procesului de înlocuire a aparaturii medicale vechi şi a dispozitivelor care nu mai corespund normelor actuale, precum şi diversificarea ofertei de servicii medicale prin definirea unor servicii de spitalizare de zi, specifice afecţiunilor tratate şi fundamentarea tarifelor solicitate. În acest mod, va creşte numărul total al pacienţilor îngrijiţi în spital, consecutiv cu optimizarea veniturilor.” - Adrian Constantin, Manager.

Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie „Sf. Luca” a intrat în funcțiune în 1974 ca o completare la spitalele generale de acuți și la cele de urgență - profilul de post-acuți, cu compartiment de recuperare (fizio și kinetoterapie, ergoterapie și socioterapie). Era un concept nou, modern, pentru care militase cu persuasiune doctorul Constantin Bogdan. Ulterior înființării, spitalul își adaugă noi valențe în paleta de servicii oferite, care îi dă atributul de unicitate în spectrul sectorului medical al Capitalei - geriatrie, oncologie, îngrijiri paleative și recuperare neurologie.

Spitalul Clinic de Boli Cronice și Geriatrie „SF. LUCA”

Page 40: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

40

SERVICII MEDICALE:Geriatrie, oncologie, îngrijiri paleative, recuperare neurologie, medicină internă cronici, recuperare medicală fizică și balneologică, evaluare gerontologică, tratamente cu produse eutrofice româneşti Gerovital H3 şi Aslavital, recuperare locomotorie în afecţiuni reumatismale, recuperare neuromotorie după accidente vasculare cerebrale, recuperare în afecţiuni ale nervilor periferici şi rădăcinilor nervoase, îngrijiri paliative etc.

STRUCTURĂ:Spitalul are 185 de paturi pentru spitalizare continuă distribuite astfel: obstetrică - 65, ginecologie - 60, neonatologie și 10 paturi pentru spitalizare de zi.

RESURSE UMANE:Medici: 16 / personal sanitar mediu: 88Total personal: 295

INDICATORI ANUALI8.893 pacienți externați / 83.379 zile de spitalizare / 9,38 zile spitalizare medie - 45 și ATI - 15.

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:Dotări în echipament și aparatură de înaltă performanță în ultimii 3 ani:• au fost efectuate în scopul creșterii actului de diag-nostic și tratament, prin: ecografe, ecocardiografe, eco-doppler vascular, osteodensitometru Dexa și cu ultrasunete, holtere, EKG și TA, spirometru, EEG, aparatură de recuperare, săli de sport ultradotate, laborator de analize medicale, pulsoximetre, concen-tratoare de oxigen etc. Renovări și reabilitări ale spațiului medical, ale spațiului de spitalizare și ale spațiului de asistență medicală în ambulatoriu, reparații curente și extinderi de spații medicale și de tratament: circa 6.500.000 RON.

ADRESA: Șos. Berceni nr. 12, Sector 4, București, tel.: 021.334.30.10Web: www.spitalulsfluca.ro; RATB: autobuze: 232; metrou - stația Piața Sudului

Page 41: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

41

„Fondurile au fost investite în aparatură chirurgicală de înaltă calitate ce permite în momentul de față intervenții chirurgicale de mare acuratețe și finețe: întreaga secţie ATI este nou utilată cu monitoare şi paturi specifice, lampă chirurgicală pe leduri cu intensitate variabilă, aparat de anestezie generală – vârf de linie, video-laringoscop, aspirator chirurgical, autoclave de 70 de litri pentru blocul operator, niduri stomatologice pentru sala de mici intervenţii în chirurgia cavităţii orale (importante şi pentru practica studenţească), set nou instrumentar ORL, dermatoame electrice, negatoscoape, pulsoximetre şi altele.” - Dr. Victor Ghiţă, Director Medical.

Spitalul poartă numele uneia dintre cele mai proeminente figuri ale stomatologiei românești, Prof. Dr. Dan Theodorescu, care a înființat în 1938 și Societatea Română de Stomatologie. Este un spital de tradiție, înființat în 1948, având o activitate profesională diversificată, care acoperă, alături de chirurgia oro-maxilo-facială, toată gama specialităților stomatologice, fiind unicul furnizor de servicii medicale de acest profil și complexitate din România.

Spitalul de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. DAN THEODORESCU”

Page 42: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

42

SERVICII MEDICALE:Chirurgie oro-maxilo-facială, terapie intensivă OMF, primiri urgențe (adulți și copii), stomatologie generală, laborator analize medicale, laborator psiho-logopedie.

STRUCTURĂ:Spitalul are 170 de paturi pentru spitalizare continuă, distribuite astfel: pneumologie - 130, pneumologie cronici - 50.

RESURSE UMANE:Medici: 69 / personal sanitar mediu: 104 Total personal: 244

INDICATORI ANUALI:3.378 pacienți externați / 14.656 zile de spitalizare / 26% urgențe / 3, 79 zile spitalizare medie

DEZVOLTARE, MODERNIZARE, DOTĂRI, AMENAJĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI:Dotări în echipament și aparatură de înaltă performanță în ultimii 3 ani:• au fost realizate în scopul modernizării platformei tehnice și de asistentă medicală specifice prin: aparate de anestezie, ventilatoare, defibrilatoare, monitoare funcții vitale, videolaringoscop, microscop chirugie dento-alve-olară / endodonție, unitate de micromotoare chirurgie, sialoendoscop și sistem de litotriție a calculilor salivari, videolaringoscop, articulator total individualizabil pentru chirugia ortocnata, echi-pamente pentru blocurile operatorii. Renovări și reabilitări a spațiului medical, a spațiului de spitalizare și a spațiului de asistentă medicală în ambulatoriu au fost realizate pentru reabilitarea infrastructurii clădirilor spitalului - circa 3.100.000 RON Proiecte de investii noi: se preconizează extinderea, modernizarea și echiparea spitalului clinic printr-o nouă aripă de clădire.

ADRESA: Calea Plevnei nr. 17, Sector 1, București, tel.: 021.315.88.55Web: www.sfatulmedicului.ro/spitale/spitalul-universitar-de-stomatologie-prof-dr-dan-theodorescu_106E-mail: [email protected] RATB: autobuzele 336, 601; troleibuzele 61, 66, 69, 70, 90, 91, 92; metrou - stația Izvor.

Page 43: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu

43

alergologie Spitalul Clinic „Colentina”, Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”boli infecțioase și tropicale Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”cardiologie Spitalul Clinic „Colentina”, Spitalul Clinic „Colțea”, Spitalul „Sfânta Maria”, Spitalul Clinic „Prof. DR. Theodor Burghele”chirurgie oro-maxilo-facială Spitalul de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu”chirugie generală hepato-bilio-pancreatică, laparoscopică și toracoscopică Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”, Spitalul Clinic „Colentina”, Spitalul „Sfânta Maria”, Spitalul Clinic „Colțea”dermato-venerologie Spitalul Clinic „Colentina”diabet, nutriție, boli metabolice Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, Spitalul Clinic „Colentina”, Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino” endoscopie digestivă Spitalul Clinic „Colentina”, Spitalul „Sfânta Maria”, Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”, Spitalul Clinic „Colțea”fizioterapie Spitalul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”, Spitalul Clinic „Colentina”, Spitalul de boli cronice și geriatrie „Sf. Luca”genetică medicală Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Filantropia”, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”gastroenterologie Spitalul Clinic „Colentina”, Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”, Spitalul „Sfânta Maria”, Spitalul Clinic „Colțea”geriatrie Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie „Sf. Luca”hemodializă Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”imunologie Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, Spitalul „Sfânta Maria”, Spitalul Clinic „Colentina”, Spitalul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”implantologie orală Spitalul de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu”, Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”laboratoare de analize medicale toate spitalele (biochimie, hematologie, imunologie etc)investigații și explorări funcționale, radiologieși imagistică, anatomie patologică, laborator psihologopedie Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”, Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”medicină internă Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”, Spitalul Clinic „Colentina”; Spitalul Clinic „Colțea”; Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”, Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” Spitalul „Sfânta Maria”, Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele”medicina muncii Spitalul Clinic „Colentina”medicină nucleară și imagistică Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele”nefrologie Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”neonatologie Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Filantropia”, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”, Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino” neurologie Spitalul Clinic „Colentina”obstetrică și ginecologie Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Filantropia”, Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”oncologie Spitalul Clinic „Colentina”, Spitalul Clinic „Colțea”, Spitalul „Sfânta Maria”ortopedie și traumatologie Spitalul Clinic „Colentina”, Spitalul de Ortopedie-Traumatologie „Foișor”ORL Spitalul „Sfânta Maria”, Spitalul Clinic „Colțea”parazitologie Spitalul Clinic „Colentina”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”pediatrie Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”planificare familială Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Filantropia”, Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”, Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”pneumoftiziologie Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babes”, Spitalul „Sfânta Maria” Spitalul de Pneumoftiziologie „Sfântul Ștefan”, Spitalul Clinic „Colentina”psihiatrie Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Centrul de Evaluare și Tratament a Toxidependentilor pentru Tineri „Sfântul Stelian”radiologie, imagistică Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”, Spitalul Clinic „Colentina”, Spitalul „Sfânta Maria”, Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”, Spitalul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”, Centrul de Evaluare și Tratament a Toxidependentilor pentru Tineri „Sfântul Stelian”, Spitalul Clinic „Prof. DR. Theodor Burghele”radioterapie Spitalul Clinic „Colțea”reumatologie Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”, Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, Spitalul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”stomatologie generală Centrul de Evaluare și Tratament a Toxidependentilor pentru Tineri „Sfântul Stelian”, Spitalul de chirurgie oro-maxilo-facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu”tratamentul infertilității cuplului Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Filantropia”, Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”urologie Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele”

INDEX ALFABETIC AFECȚIUNI:

Page 44: Cuvantul Primarului General, Prof. Dr. Sorin Oprescu