Cuvântul · apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii...

of 15 /15
SAPT 22-30 APRILIE NIVELUL II Cuvântul 1. Delimitaţi cuvintele din înlănţuiri: a) Asositiarnageroasă. .......................................................................................... b) Păsărilecălătoareauplecat. ...................... .................................................................... c) Îndepărtaresezărescmunţii. .......................................................................................... 2. Puneţi în ordine cuvintele şi scrieţi propoziţiile obţinute: a) era, cea, răţuşca, urâtă, tristă ...................................................................................... b) bunicului, blânzi, sunt, ochii ...................................................................................... 3. Daţi câte trei exemple pentru: a) cuvinte formate dintr- o singură silabă; ......................................................................... b) cuvinte formate din trei silabe; ................................................................................ 4. Scrie câte trei cuvinte care : a) să înceapă cu „a” ; ....................................................................................................... b) au la mijloc consoana „c” ; ...................................................................... .................... c) să se termine în „l”; ..................................................................................................... 5. Adăugând o literă la începutul fiecărui cuvânt , vei obţine altul nou: ie- ............................... ouă- ........................................ pun- ............................ una- ........................................ in- .............................. asul- ...................................... 6. Scrie câte şase cuvinte care să denumească: a) lucruri : ................................................................................................................. b) animale: ................................................................................................................ c) profesii : ................................................................................................................. d) obiecte din camera ta : ........................................................................................... 7. A ce miroase? (exprimă într- un cuvânt) - în cofetărie : ............................................... - în spital : .................................................... - în brutărie : ................................................ REŢINE!

Embed Size (px)

Transcript of Cuvântul · apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii...

Page 1: Cuvântul · apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii acolo.Împreună am urcat pe munte, am pescuit şi am cules flori. I-am ajutat şi

SAPT 22-30 APRILIE

NIVELUL II

Cuvântul

1. Delimitaţi cuvintele din înlănţuiri:

a) Asositiarnageroasă. ..........................................................................................

b) Păsărilecălătoareauplecat. ..........................................................................................

c) Îndepărtaresezărescmunţii. ..........................................................................................

2. Puneţi în ordine cuvintele şi scrieţi propoziţiile obţinute:

a) era, cea, răţuşca, urâtă, tristă ......................................................................................

b) bunicului, blânzi, sunt, ochii ......................................................................................

3. Daţi câte trei exemple pentru:

a) cuvinte formate dintr-o singură silabă; .........................................................................

b) cuvinte formate din trei silabe; ................................................................................

4. Scrie câte trei cuvinte care :

a) să înceapă cu „a” ; .......................................................................................................

b) au la mijloc consoana „c” ; ..........................................................................................

c) să se termine în „l”; .....................................................................................................

5. Adăugând o literă la începutul fiecărui cuvânt , vei obţine altul nou:

ie-............................... ouă-........................................

pun-............................ una-........................................

in-.............................. asul-......................................

6. Scrie câte şase cuvinte care să denumească:

a) lucruri : .................................................................................................................

b) animale: ................................................................................................................

c) profesii : .................................................................................................................

d) obiecte din camera ta :...........................................................................................

7. A ce miroase? (exprimă într-un cuvânt)

- în cofetărie : ...............................................

- în spital : ....................................................

- în brutărie : ................................................

REŢINE!

Page 2: Cuvântul · apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii acolo.Împreună am urcat pe munte, am pescuit şi am cules flori. I-am ajutat şi

Cuvintele ajută la alcătuirea comunicărilor.

NIVELUL III

Elev: _________________________________________

Verbul. Persoana şi numărul

Amintiţi-vă!

Verbul este partea de vorbire care exprimă: - acţiuni: a scrie, a alerga, a pregăti etc.;

- stări: a sta, a tăcea, a se bucura, a se întrista etc.; - existenţa: a fi, a se afla, a exista etc.

Verbul este la: ▪ persoana I, când acţiunea este făcută de persoana care vorbeşte;

Exemple: Eu citesc o carte. Noi citim o carte. ▪ persoana a II-a, când acţiunea este făcută de persoana despre care se vorbeşte;

Exemple: Tu vii de la munte. Voi veniţi de la munte.

▪ persoana a III-a, când acţiunea este făcutăde persoana despre care se vorbeşte. Exemple: El şterge tabla. Ele şterg băncile.

Atenţie! Există verbe care nu au persoană, pentru că acţiunea lor nu este făcută de o fiinţă: a ploua,

a ninge, a tuna etc. Verbul are două numere:

▪ numărul singular, când acţiunea este făcută de o singură persoană; Exemplu: Am un iepure roşcat.

▪ numărul plural, când acţiunea este făcută de două sau mai multe persoane. Exemplu: Avem un iepure roşcat.

Atenţie! Verbele au şi o formă negativă, construită cu ajutorul cuvântului nu, care se ia împreună cu verbul.

1.Subliniază verbele din lista de mai jos: trec, pantofi, păstor, se petrece, acţiune, grădină, emană, stăpână, plouă, coace, cuptor, udă,

pleacă, lung, secetos, repede, aduce, tună, formează, ceas, cuprinde, alunecă, panou, vine, adulmecă, nimereşte, îndoaie, careu, scrie, încearcă, rană, a răni

Page 3: Cuvântul · apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii acolo.Împreună am urcat pe munte, am pescuit şi am cules flori. I-am ajutat şi

2.Grupează verbele următoare în tabelul de mai jos:

cântă, plouă, stă, este, tună, caută, străluceşte, ninge, dormea, sfărâmă, fulgeră, există, se află, construieşte

Acţiunea Starea Existenţa Fenomen al naturii

3.Identifică verbele di textele următoare. Grupează-le apoi, potrivit tabelului dat.

a) Ieri a căzut prima frunză. În curând vor cădea şi altele. Vor pleca şi păsările călătoare.Doar papagalul din colivia mea nu va pleca.

Verbe la numărul

singular

Verbe la numărul plural

b) Greuceanu a plecat cu fratele său. Ei căutau soarele şi luna pe care le furaseră nişte zmei.

Verbe la numărul

singular

Verbe la numărul plural

4.Uneşte verbul cu persoana şi numărul la care se află: găteşte pers. I, nr. singular

joacă pers. a II-a, numărul singular alegem pers. a III-a, numărul singular

veniţi pers. I, nr. plural roagă pers. a II-a, nr. plural pers. a III-a, nr. plural

5.Subliniază cu o linie verbele din textele următoare. Indică, oral, persoana şi numărul. ◊ Brânduşele răsar. Păsările cântă pe monumente, îmbătrânesc şi pier.

Fapta nu moare niciodată. Ea trece din generaţie în generaţie. Soldaţii noştri, adormiţi în Tatra , nu vor dispărea în memoria noastră.

(Brânduşele, după Eusebiu Camilar)

Page 4: Cuvântul · apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii acolo.Împreună am urcat pe munte, am pescuit şi am cules flori. I-am ajutat şi

◊ Conducătorul zâmbeşte mulţumit. A spus o glumă bună. Când şi când aruncă priviri spre un domn. Acesta îl ascultă. Îl privise la început.

(Proştii, după Liviu Rebreanu)

6.Completează spaţiile libere cu verbele scrise în cadran, trecându-le la forma potrivită:

Rândunelele ............................. devreme în ţările calde. Ele

................. căldura ţinuturilor cu soare. Primăvara viitoare.......................din nou

la

cuiburile părăsite. Aici .................... ouă din care ....................... puişori mici.

7.Subliniază numai formele pentru persoana a II-a, numărul singular: iei, vreţi, scrii, luaţi, eşti, este, eram, creez, creezi, suntem, desenez, dansezi, se plimbă, învăţaţi

8.Scrie următoarele verbe la numărul plural: scrie - _____________ vorbeşte - _______________

întreb - ______________ împletesc -_______________ stropeşte - _____________ şopteşti - _________________

9.Scrie verbele la persoana şi numărul indicate: a coborî : pers. I, nr. singular : __________________

a lumina : pers. a III-a, nr. singular : _________________ a scrie : pers. a II-a, nr. plural : ________________ a colinda: pers. a III-a, nr. plural : _______________

10.Alcătuieşte o propoziţie din şase cuvinte cu verbul a povesti la numărul singular, persoana a II-a.

a veni

a depune

a căuta

a pleca

a ieşi

Page 5: Cuvântul · apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii acolo.Împreună am urcat pe munte, am pescuit şi am cules flori. I-am ajutat şi

______________________________________________________________________________

__

11.Pentru fiecare dintre grupurile de cuvinte date, scrie câte un singur verb, care să aibă acelaşi

înţeles. a băga de seamă ............................... a tăia frunză la câini ..........................

a se da jos ............................... a face lună şi bec ............................... a da apă la şoareci ................................ a-i părea rău ......................................

12.Completează tabelul:

Verb Substantiv Adjectiv

şarpe

încântător

rabdă

mâncăcios

scrisoare

trece

13.Trece verbele din textul următor la numărul plural. Băiatul se aşază pe marginea patului. Acum va citi o pagină din cartea preferată. E o poveste cu un zmeu care a furat o prinţesă şi a dus-o în lumea lui.

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.Trece verbele din textul următor la persoana a III-a. Ţine seama de toate modificările necesare

şi scrie textul astfel obţinut. Eu sunt Vlad.Ieri am mers în parc împreună cu bunica mea. Ne-am aşezat pe o bancă şi am admirat florile multicolore.

______________________________________________________________________________

Page 6: Cuvântul · apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii acolo.Împreună am urcat pe munte, am pescuit şi am cules flori. I-am ajutat şi

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________

15.Taie forma incorectă a verbelor din propoziţiile de mai jos: Păsările zbor / zboară la mare altitudine.

Eu zbor / zboară cu avionul. Râul curge / curg lin la vale.

Apele Oltului curge / curg în Dunăre. Albinele culeg / culege polenul florilor. Bunica culeg / culege mere din livadă.

Picăturile limpezi cade / cad pe pământ. Zăpada acoperea / acopereau munţii.

16.Pune verbele din paranteze la forma potrivită: Clopoţelul (a suna)...........................

Copiii (a ieşit) ........................ veseli, în pauză. Ileana (a repeta) ................... poezia. Nu (a avea) .................... suficient timp acasă: (a merge)..............

la ora de pian, (a ajuta) .....................la pregătirea mesei şi (a scrie) ..................... temele. Maria o (a îndemna) .........................:

-Ileana (a veni)..................... cu noi! Vom (a juca)................... „Vulpea şi iepuraşii.” -Nu(a putea) ..................., Ileana! Nu(a şti) ....................... bine ultimele versuri.

17.Analizează verbele, precizând persoana şi numărul: De câteva zile, Negruţa miorlăie şi nu mănâncă.

- Vrei lăptic? o întreabă bunica. Pisica întoarce boticul. - În noaptea asta, n-am dormit de scâncetele ei, spune Dan.

- O ducem la veterinar! hotărăşte mama.

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ ______________________________________________________________________________

____

Page 7: Cuvântul · apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii acolo.Împreună am urcat pe munte, am pescuit şi am cules flori. I-am ajutat şi

______________________________________________________________________________

____

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___

Elev: _______________________________

FIŞĂ DE LUCRU

1.Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: Verbul este:

a. parte de propoziţie c. parte de vorbire b. cuvânt de legătură d. o propoziţie

Verbul are: a. o persoană c. trei persoane

b. două persoane d. patru persoane Verbul exprimă:

a. o însuşire c. acţiune, existenţa, starea b. fiinţe, lucruri, acţiuni d. numărul

Verbul are:

a. un număr c. trei numere

b. două numere d. patru numere

Page 8: Cuvântul · apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii acolo.Împreună am urcat pe munte, am pescuit şi am cules flori. I-am ajutat şi

2.Scrie, în coloana A, cifra corespunzătoare cuvintelor din coloana B, pentru a alcătui propoziţii. A B

Soarele ........ 1 pictează Iarba ........ 2 ciripeşte

Fluturii ........ 3 străluceşte Rândunica ......... 4 creşte 5 zboară

3.Completează propoziţiile de mai jos cu verbele potrivite: Bunica mea .................... o livadă cu cireşi, meri, peri şi caişi. Ieri ..................... un coş cu mere roşii.

După amiază ....................... pe la noi. ...................... merele în fructieră. Ele ......................... un parfum deosebit.

4.Uneşte fiecare element din coloana A, cu elementul corespunzător din coloana B. A B

visează ACŢIUNEA dansează coboară STAREA

sunt aşteaptă EXISTENŢA

5.Subliniază verbele din textul următor: În vacanţa de vară am petrecut câteva zile la bunici. Ei locuiesc într-un sat care se află în apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii acolo.Împreună am

urcat pe munte, am pescuit şi am cules flori. I-am ajutat şi pe bunici la strîngerea fânului. Nu voi uita curând aceste zile!

6.Completează spaţiile cu forma potrivită a verbului scris în paranteză. Precizează persoana şi numărul.

Elevul ........................... ( a întreba). → pers.____________, nr. _________ Eu .................................( a răspunde) → pers.____________, nr. _________ Băieţii şi fetele ........................ ( a alerga) → pers.____________, nr. _________

Ei ........................... ( a fugi) → pers.____________, nr. _________ Noi ......................... ( a desena) → pers.____________, nr. _________

Page 9: Cuvântul · apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii acolo.Împreună am urcat pe munte, am pescuit şi am cules flori. I-am ajutat şi

7.Formulează un enunţ cu verbul a pierde, la persoana a II-a, numărul plural.

______________________________________________________________________________

__ 8.Trece verbele din textul următor la numărul singular.

Copiii aleargă pe alee. Îi însoţesc şi câţiva câini care sunt ai parcului. Ei latră veseli şi dau din coadă. Copiii se opresc şi îi mângâie.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

9.Taie forma incorectă: Luna va dispărea / va dispare după un nor.

Soarele topeşte / topesc ţurţurii de gheaţă. Nuferii au împânzit / a împânzit lacul.

Trei va trece / vor trece râul. În curând în librării va apărea / va apare o carte nouă. Mi-ar place / Mi-ar plăcea să plec la munte.

10.Indică verbele, arătând numărul şi persoana: a) Soarele îndeamnă copiii la joacă.

b) În zborul ei, rândunica fâlfâia uşor din aripi. c) Suntem la o prezentare de carte.

d) Primăvara, ciobanii urcau cu oile la munte. e) La vară voi pleca în tabără. f) Staţi cuminţi!

Verb Persoana Numărul

Elev: __________________________

Subiectul: Verbul. Persoana şi numărul

Page 10: Cuvântul · apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii acolo.Împreună am urcat pe munte, am pescuit şi am cules flori. I-am ajutat şi

FIŞĂ DE LUCRU

1.Completează spaţiile punctate cu verbele potrivite din paranteză: „Dar ninsoarea .........................., norii ....................... , doritul soare ...................... şi ..................... oceanul de ninsoare.

Iat-o sanie uşoară care .................... peste văi În văzduh voios ...................... clinchete de zurgălăi.”

(Vasile Alecsandri, Iarna) ( încetează, fug, străluceşte, dezmiardă, răsună, trece)

2.Completează spaţiile punctate cu verbe potrivite:

........................ clopoţelul. Elevii ........................ în pauză. Toţi ....................... în curtea şcolii. Unii ...................., alţii ...................... .. mingea. Fetele ................... coarda. Pauza .......................... Copiii ....................... în clase. Ora ........................

3.Scrie verbe cu: a) înţeles asemănător: b) înţeles opus: a răsări ............................. a tăcea ...........................

a rămâne ............................. a ieşi .......................... a râde ............................. a veni ..........................

a alerga ............................. a începe ........................... a se uita ............................. a repara ............................ a spune ............................. a urca ...........................

a anunţa ............................ a râde ............................ a se sui ............................. a înnegri .......................

a se ivi ............................. a creşte ..........................

4.Completează spaţiile punctate, scriind forma corectă a verbului „a citi” după modelul dat. Eu citesc. Noi ........................

Tu..................... Voi ....................... El ....................... Ei ........................ Ea ....................... Ele .......................

5.Găseşte un verb care să se acorde în persoană şi număr cu substantivele sau pronumele din lista de mai jos: Elevii ______________________. Ionel _____________________.

Noi _______________________. Tu ______________________. Maria _____________________. Fetele ____________________.

Eu _______________________. Voi ______________________.

Page 11: Cuvântul · apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii acolo.Împreună am urcat pe munte, am pescuit şi am cules flori. I-am ajutat şi

6.Pune la forma corectă verbele din paranteze. Soarele (a dispărea) ........................ de pe cer. Norii ( a anunţa)........................ploaia. În

curând picuri de ploaie (a cădea) ........................... peste grădină. Florile îi ( a primi) ....................... cu bucurie.

Peste puţin timp, soarele (a străluci) ....................... pe cer.

7.Subliniază verbele din următoarele propoziţii: Anca şi Dan iubesc animalele.

Mergeţi la plimbare? Mihai are un papagal. Ai cumpărat unt?

Vreau un pisoi gri.

8.Scrie câte două enunţuri în care să foloseşti verbe care arată acţiune, starea şi existenţa.

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

9.Subliniază cu o linie verbele la numărul singular şi cu două linii verbele la numărul plural. „Când se trezi Dorothea, soarel strălucea printre pomi şi căţeluşul Toto de mult ieşise din

colibă şi alerga după păsări. Sperie ciori . mai stătea încă răbdător în colţul său şi o aştepta. - Trebuie să mergem să căutăm apă, spuse Dorothea.

- La ce-ţi trebuie apă? - Ca să-mi spăl faşa de tot praful şi să beau, ca să nu-mi rămână pâinea uscată în gât.” ( Frank L. Baum, Vrăjitorul

din Oz)

10.Completează: Singular Plural Singular

Plural

cobor ..................... ........................

învăţăm încerci ...................... ........................ priviţi

Page 12: Cuvântul · apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii acolo.Împreună am urcat pe munte, am pescuit şi am cules flori. I-am ajutat şi

sfătuieşte ....................... ......................... petrec străbate ...................... .........................

înţeleg

11.Scrie la numărul plural propoziţiile următoare:

M-a văzut. Pe tine nu te-a observat. Pe el nici nu l-a băgat în seamă.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.De la verbul „ a lumina” formează un substantiv, apoi un adjectiv.

Alcătuieşte o propoziţie cu fiecare dintre acestea. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

13.Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti verbe la persoana şi numărul indicate: ▪ persoana I, numărul plural;

___________________________________________________________ ▪ persoana a III-a , numărul singular;

____________________________________________________________ ▪ persoana a II-a , numărul plural; ____________________________________________________________

▪ persoana a III-a, numărul plural. ___________________________________________________________

14. Indică verbele, arătând numărul şi persoana:

Eu sunt în clasă. Va înflori din nou cireşul din grădina bunicului.

Ciocârliile coboară din înaltul cerului. Mâine veţi afla adevărul. La vară vom pleca în tabără.

Toţi plecaseră la munte. Citea textul cu glas tare.

Voi citiţi multe poveşti.

Verb Persoana Numărul

Page 13: Cuvântul · apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii acolo.Împreună am urcat pe munte, am pescuit şi am cules flori. I-am ajutat şi

15.Alcătuieşte un text format din cel puţin opt propoziţii în care să foloseşti următoarele verbe: se aflau, jucau, aruncau, mergeu, au înscris, a căzut, a sunat, s-a terminat. Subliniază ,în text, verbele folosite.

___________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________

NIVELUL IV

Ca și C-a

Se scrie “ca ” fără cratimă atunci când :

-este cuvânt de legătură împreună cu “să ” ---“ca să ” ;

-are rolul de a face o comparație.

Exemple:

Ca să reușești ai nevoie de ajutor.

Prințesa avea parul negru ca abanosul.

Page 14: Cuvântul · apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii acolo.Împreună am urcat pe munte, am pescuit şi am cules flori. I-am ajutat şi

mătasea

Ca neaua

lămâia

să meargă

focul

Se scrie “c-a ” cu cratimă atunci când :

-sunt două cuvinte (c și a),care se rostesc împreună într-o singură

silabă,prin pierderea vocalei “ă ”.

Exemple:

Cred c-a reușit să ajungă la timp.

Mama l-a certat pe Matei c-a plecat fără să-i spună.

Câștigat

C-a mers

venit

dansat

plecat

Exerciții:

1.Scrie în coloană câte trei exemple după model:

ca zăpada c-a citit

Page 15: Cuvântul · apropiere de Braşov. Când am ajuns, am întâlnit şi alţi copii care au bunicii acolo.Împreună am urcat pe munte, am pescuit şi am cules flori. I-am ajutat şi

2.Alcătuiește câte două enunțuri cu fiecare dintre cuvintele:ca și c-a.

a)………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………

c)………………………………………………………………………………

d)………………………………………………………………………………

3. Transformați după model :

ca în basme – ca-n basme

ca în viață - ………………………

ca în carte - ………………………

ca în vis - ……………………

4.Alege forma corectă:

a) A făcut ca/c-a articolele din ziar să capete o nouă structură.

N-am văzut artă mai fină c-a/ca cea a lui Piccasso.

A zis ca /c-a adus tot, iar eu l-am crezut.

Nu le-a zis c-a/ca făcut singur tot proiectul.

Părinţii spun c-a/ca scris, profesorii spun că nu.