Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

of 30 /30
Cursul 4 Graficul Histogramă Poligonul frecvenţelor Curba Gauss Graficul cu coloane/bare Graficul circular - Pie Graficul liniar

Embed Size (px)

Transcript of Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Page 1: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Cursul 4 Graficul Histogramă Poligonul frecvenţelor Curba Gauss Graficul cu coloane/bare Graficul circular - Pie Graficul liniar

Page 2: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Supravieţuirea în cancerul mamar

Graficul histograma este echivalentul grafic al tabelului de frecvenţe absolute

Vom reprezenta prin bare verticale fiecare clasă O bară are o înălţime proporţionlă cu frecvenţa absolută

Page 3: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Fiecare bară (clasă) are aceeaşi lăţime Înălţimea barelor este proporţională cu frecvenţele

absolute (numărul de indivizi din clasă) Se observă că datele sunt distribuite asimetric

Page 4: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Lungimea claselor

Cea mai importantă decizie în construcţia unei histograme este alegerea lungimii unei clase

Se împarte amplitudinea absolută la numărul de clase (bare) dorit:

Lungimea = (Max – Min)/numar clase Numărul de clase este 8-10-12 pentru eşantioane de

zeci de indivizi şi 15-20 pentru eşantioane de sute de indivizi

Page 5: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Distribuţie simetrică, cu uşoare iregularităţi datorate faptului că a fost aleasă o lungime a claselor prea mică

Page 6: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Distributia taliei este relativ simetrică

Page 7: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Tensiunea arterială are o distribuţie asimetrică din cauza prezenţei pacienţilor cu hipertensiune (cei reprezentaţi prin barele din dreapta)

Page 8: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Bilirubina totală este distribuită puternic asimetric spre valorile mari (spre dreapta)

Page 9: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Hemoglobina se distribuie simetric

Page 10: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Distribuţie bimodală, arată că eşantionul are două subeşantioane diferite, este eterogen

Page 11: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf
Page 12: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Distribuţie aproape simetrică

Page 13: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf
Page 14: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Curba Gauss - curba repartiţiei NORMALE

Unul din cazurile cele mai importante este acela când repartiţia datelor respectă densitatea ideală - aşa numita repartiţie Gauss sau normală

Page 15: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Curba Gauss

Page 16: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Coeficientul de inteligenţă

Media=100, Deviaţia standard=15

Page 17: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Greutatea

Media = 70 Kg, Deviaţia standard = 10 Kg

Page 18: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Talia

Media=167cm, Deviaţia standard=8cm

Page 19: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Graficul cu coloane/bare

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010

12 14

21

25

18

Nr.

pac

ien

ţi

Anul internării

Page 20: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Anul Nr.

Cazuri

1997 3

1998 5

1999 4

2000 2

2001 0

2002 1

2003 0

Page 21: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Repartiţia pe sexe şi mediu de provenienţă a tuturor celor 190 de pacienţi

0

10

20

30

40

50

60

70

80

rural urban

Num

ăr d

e pa

cien

ţi

feminin

masculin

36 4739 68

48% 52%

40,9%

59,1%

Page 22: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

68.346 72.964

79.914 77.088

0

20

40

60

80

100

U M-U M-S S

Med

ia +

/-

dev

iati

a st

and

ard

Vârsta

Comparare mediilor ± deviaţii standard

Page 23: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf
Page 24: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf
Page 25: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Graficul circular - Pie

Bărbaţi 243

58.13%

Femei 175

41.87%

Rural 180

43.06% Urban 238

56.94%

Sub ponderal

13 4.44%

Normo ponderal

240 81.91%

Supra ponderal

40 13.65%

Repartiţia lotului în funcţie de IMC (nr, %)

Page 26: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Graficul circular - Pie

1-6 luni 171

40.91% 7-12 luni

93 22.25%

13-36 luni 60

14.35%

>36 luni 94

22.49%

Perioada de la debut

fara 548

56.85%

tumori mucinoase

189 19.61%

alte tipuri 227

23.55%

tumori ovariene

416 43.15%

Repartiţia tumorilor mucinoase ale ovarului (nr, %)

Page 27: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Graficul liniar – tendinţă ascendentă

Page 28: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Graficul liniar – tendinţă descendentă

Evoluţia temperaturii pe durata spitalizării

36.0

36.5

37.0

37.5

38.0

38.5

39.0

4 D 4 P 4 S 5 D 5 P 5 S 6 D 6 P 6 S 7 D 7 P 7 S 8 D 8 P 8 S

Tem

pera

tura

(gra

de C

elsi

uis)

Page 29: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Compararea evoluţiei în timp

0

10

20

30

40

50

60

70

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total HIV p HIV Total VHB p VHB HIV alte cai

Page 30: Cursul 4 - Histograma + grafice.pdf

Compararea în evoluţie pentru medii ± deviaţii standard

22.305 23.109 23.267 22.699

16.614 17.108 16.952 16.711

12.257 11.857 11.686 10.743

9.029 8.794 7.824 6.588

0

5

10

15

20

25

30

M0 M1 M2 M3

U M-U M-S S