curs structuri otel

30
Universitatea "POLITEHNICA" din Timisoara Facultatea de Arhitectura Curs -8– Proiectarea Structurilor Anul III, sem II, 2009-2010 Curs: Sl.dr.ing Mircea Cristutiu Seminar: Sl.dr.ing Mircea Cristutiu, ing. Nicolae Muntean Bibliografie: Furdui Cornel – Constructii din Lemn – Editura Politehnica C. Dalban – Constructii cu structura metalica – Editura didactica si pedagogica

description

curs introductin in proiectarea structurilr de otel

Transcript of curs structuri otel

Page 1: curs structuri otel

Universitatea "POLITEHNICA" din TimisoaraFacultatea de Arhitectura

Curs -8– Proiectarea StructurilorAnul III, sem II, 2009-2010

Curs: Sl.dr.ing Mircea CristutiuSeminar: Sl.dr.ing Mircea Cristutiu, ing. Nicolae Muntean

Bibliografie: Furdui Cornel – Constructii din Lemn – Editura PolitehnicaC. Dalban – Constructii cu structura metalica – Editura didactica si pedagogica

Page 2: curs structuri otel
Page 3: curs structuri otel
Page 4: curs structuri otel
Page 5: curs structuri otel
Page 6: curs structuri otel
Page 7: curs structuri otel

Cap 4. MATERIALE UTILIZATE PENTRU STRUCTURI Otelul

4.1 Introducere

4.1.1 Generalitati

Are o răspândire largă, datorită caracteristicilor mecanice superioare si araportului rezistentă/greutate mare în comparaţie cu alte materiale (în principal cubetonul).

A fost folosit prima dată în a doua jumătate a secolului XVIII la căile ferate.

La începutul secolului al XIX-lea s-au construit structuri de construcţii de fontă

Fonta a fost utilizată înaintea otelului, pentru structurile staţiilor feroviare sub formă de elemente feroviare turnate – stâlpi; ferme.

Page 8: curs structuri otel

Hamburg Hauptbahnhof-deschisa in 5 Mai 1842

Page 9: curs structuri otel

Gara de Sud din Viena (Wien Südbahnhof -construita intre 1841–1846)

Page 10: curs structuri otel

Wien Hauptbahnhof 2012

Page 11: curs structuri otel

Gara din Leipzig (Leipzig Hauptbahnhof - deschisa in 1915)

Page 12: curs structuri otel

Dezavantajele fontei:- Este casanta- nu se poate suda- îmbinările se realizează cu nituri

Page 13: curs structuri otel

Obs: Otelul are o comportare ductila înaintea ruperii si se poate suda

Tipuri de otel utilizate:OL – otel laminat de uz general (cel mai utilizat)OL37 (S235)

rezistentă la întindere, în daN/mm2este cel mai utilizatare un palier ridicat de deformaţieconţinut mai ridicat de carbonse micşorează palierul de deformaţiesunt elemente de îmbinare – eclise

OL44; OL52 (S275,S355)este slab aliatconţine titan, aluminiu, siliciufolosit pentru elemente de reazem

GR 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9folosit pentru şuruburi de înaltă rezistentă

Page 14: curs structuri otel

Avantajele otelului:- un raport mare între rezistentă – masă (greutate)- comportare ductilă sub încărcări – nu cedează casant - se pot fabrica uzinal cu productivitate mare – se pot standardiza- există posibilitatea de refolosire, recuperare prin demontare- se poate realiza cu secţiuni reduse necesare din calcul

Dezavantajele otelului- are un preţ de cost ridicat, în comparaţie

cu betonul- rezistentă relativ scăzută la temperatură

- otelul se poate proteja la incendii- vopsire cu ajutorul unor vopsele ignifuge

termospumante- protejare a elementului de construcţii prin

- placarea structurii cu alte materiale rezistente, de ex.:

- rigips- înglobarea elementului de oțel în

beton, întârzie în caz de incendiu

- protejarea elementelor metalice cu beton cu eficiență de protecție cea mai ridicată

Page 15: curs structuri otel

rigips

vopsele ignifuge termospumante Partial inglobate in beton inglobate in beton

Otelul se degradează în timp prin coroziune, care poate fi împiedicată:metalul poate fi protejat cu vopsele anticorozive (sub efectul umidităţii)prin zincareprin nichelare

Coroziunea poate fi:I – de suprafaţă (uniformă)II – de profunzime (neuniformă)III – dispersa (selectivă)

I II III

Page 16: curs structuri otel

Obs: Coroziunea conduce la reducerea de calcul a secţiunii de otel, scădereacapacităţii portante a acestuia.

4.1.2 Tipuri de elemente de otel folosite in Constructii

4.1.2.1 Profile laminate prelucrate la cald

. profilul I (RO), IPE (EU), IPN(EU), HEA(EU), HEB(EU), HEM(EU)

Cu tălpi paralele IPE,HEA, HEB, HEM

Cu tălpi inegale I, IPN

h = 80 … 750 mm

b = 42 … 300 mm

Caracteristici sectionale

A = 2cm aria

I = 4cm moment de inerţie

xI yI

Obs: ar fi mai avantajos turnarea unor profile cu tălpi late xI yI

Page 17: curs structuri otel

2. profilul U(RO), UPN(EN), UAP(EN)

Cu tălpi paralele UAP

Cu tălpi inegale, U, UPN

h = 50 … 400 mmb = 50 … 110 mm

Page 18: curs structuri otel

3. profilul T

2T - 5T

h = a = 20 … 50 mm

4. profilul de tip ţeavă – e folosit unde este pericol de coroziune (TV100x100x4)

ţeavă pătrată b = h = 20 … 200 mm

ţeavă dreptunghiulară

b = 20 .. 200 mm

h = 30 … 400 mm

Page 19: curs structuri otel

5. profilul L (cornier), L100x100x5; L100x80x3

- cu aripi egale a = 20 … 160 mm

- cu aripi inegale 100 – 150

Page 20: curs structuri otel

6. profil de tip ţeavă circulară TVΦ120/5.0 = 42 … 385 mm

7. profil otel pătrat PL40x40a = 8 … 140 mm

. profil rotund plin Φ30 = 12 … 58 mm (OB = 3 … 32 mm)

9. otel lat PL8x150 b

a- bandă a = 20 … 50 mm

b = 1 … 5 mm- lat a = 12 … 150 mm

b = 5 … 50 mm- platbandă a = 160 … 600 mm

b = 6 … 40 mm- tablă groasă b = 5 … 150 mm

OBS: Elementele din otel laminat se obţin exclusiv prin prelucrare industrială lacald si nu prin turnare sau îndoire la rece.

Page 21: curs structuri otel

4.1.2.1 Profile laminate sau prelucrate la rece t 6 mm

1. profile cu pereţi subţiri – se obţin prin îndoire la rece

Page 22: curs structuri otel

Sectiuni simple deschise

Secþiuni formate la rece

Page 23: curs structuri otel

2. secţiuni compuse

profile închise (cheson) confecţionate din profilecu pereţi subţiri

Secţiuni compuse deschise

3. tabla profilate si casetate (tablă subtire)

Page 24: curs structuri otel

a. tabla ondulată - este folosită si pentru elemente de rezistentă- suprapunerea prin ondulare

Page 25: curs structuri otel

b. tablă cutată

c. tablă striată - striurile măresc aderenta- la pardoseli în zona industrială

Page 26: curs structuri otel

d. tablă amprentată

- se toarnă beton sau beton armat- rolul amprentelor este de a prelua

presupusele lunecări între beton si tablă

- măresc aderenta

4.1.3 Proprietatile otelului

4.1.3.1 Curba caracteristică (de comportare) a otelului - pentru OL37 sau OL 52

F

d

curba de incarcare

curba de descarcare

epruvete

Page 27: curs structuri otel
Page 28: curs structuri otel

I – zona de comportare elastică (la întindere)- în cazul descărcării elementului nu există deformaţii remanente

II - zona de comportare postelastică (palierul de curgere)- capacitatea de descărcare scade – deformaţia creste- zona de curgere

III - zona de ecruisarecreste capacitatea portanta

IV – zona de rupereepruveta are: o comportare de rezistentă un moment de întărire după care se rupe

moment de consolidare si cedare

Modulul de elasticitate - elastic E = tg - plastic E = tg

L

L

F

I

II

III IV

A=

L= Ll

f y

valoarea maxima

rupere

gatuire

F

F

efort unitar

alungirea

f u

Page 29: curs structuri otel

Curba idealizata de comportare

RUPEREA EPRUVETEI

- În cadrul comportării elastice, deformaţia înseamnă o alungire concomitentă cu o slabă reducere a secţiunii în zona centrală – subţiere.

- În zona centrală se produc mici schimbări a structurii interne după care la cresterea încărcării se alungeşte si mai mult – în zona centrală apar microfisuri cu una principală. În final aceste microfisuri se unesc într-o fisură, care duce la cedarea elementului.

Page 30: curs structuri otel

Rupere ductilă