Curs Initiere Su Jok Basic 1

of 83 /83
INITIERE BAZIC I I Lector : IULIA POSTOLACH

Embed Size (px)

description

MED

Transcript of Curs Initiere Su Jok Basic 1

 • INITIERE

  BAZIC I I

  Lector : IULIA POSTOLACH

 • Legea Homo - Hetero

  I Include 4 functii principale I 1. Functia circulatiilor repetitive

  2. Functia de transrnisie gi variatie I 3. Funcjia de gravitatie gi dispersie

  4. Coordonatod functiilor mentalului gi a Tntregului.

  I Acdunea concornitentii a acestor 4 funcPi in timp gi h spatiu echilibreazg I principiile dezvoltfii evolutiei universului.

  - Y , ....

  I > -

  I. Functia circulatiilor repetitive

  Principiul acestei functii este - totul se miscti ~i nici odatti nu se opreste I I

  De exemplu : a) rotafia electronului in jurul nucleului I b) [email protected] planetelor ?n jurul soarelui

  Aceste rotatii kdeplinesc functii Homo-factor fiindca once rotatie decurge 1 fZr2 schimbM. 1 Orice functie repetitivg decurs5 Er5 schirnb5ri hdeplinegte functia de

  Homo-factor. e I..,.:? I >> fn schimb, orice rotatie Homo nu se repet5 Era schimbki, fiindc5 Tn fiecare

  rotatie functioneaz5 legea Hetero-factor. :,-

  I J Legea Homo-Hetero functioneazg periodic, la anumit interval de timp, regulat. 1) Exemplu : rotatia globului ?n jurul axei d5 na$tere la zi - noapte

  Noaptea - Homo Ziua - Hetero

  Noaptea - este intuneric, totul e uniform, bem5 Ziua - datorit5 luminii vedem totul, multicolor, diferit Aceast5 schimbare periodic5 zi-noapte reprezint5 circula$a repetitiva a Legii Homo-Hetero

 • 2) Datoritg rotatiei Ph2intului fn jurul Soarelui d5 naStere la aparitia anotimpurilor :

  prim5vara, vara, mijloc de var5, toarnn5, iarn5, primSvar5

  Avem cicluri simple qi compuse : a) Simple alc5tuite din 2 factori

  zi - noapte constrictie - relaxare inspiralie - expiratie

  b) Compuse sunt circulatiile de schimbare GI timp vksta 1-10, 10-20,20-30 ...... 50-60 ... evolulia stadiilor patologice : acut, febril .....

  Repetitiv inseamn5 nekcetat, nektrerupt, adic5 dezvoltare continuii, la

  Nimic k univers nu poate exista Err8 functiile legilor Homo-Hetero. Cu c2t perioada de circulalie repetitiv5 este mai mic5 se p5streaz5 legea Homo. - Cu c5t perioada ciclului repetitiv este de mai lufig5 durat5 predomin5 legea Hetero.

  11. Functia de transmisie ~i variatie

  1) Functia de transmisie Homo are proprietatea de a p5stra intocmai fonnele initiale, s5 nu schimbe absolut nimic

  2) Functia de variatie Hetero are proprietatea de introduce schimbgri, s5 aleagii ce este mai bun

  a) Functia de transmisie Homo este asembarea corp-pgqile corpului, mhS-palmii, picior-talp5, sau

 • din om se nagte om din seminfe de rogii rssare tot rogii din microbi ies tot microbi

  ' ,

  virusul hepatic genereaza hepatit5 . . . . . . . . . . .

  Structura Homo poate fi h orice structur5, economie, cultur5, limbs, religie gi chiar la nivel de stat

  b) Funcfia de variatie Hetero

  Functiile de variatie, la prima vedere parc5 totul este uniform gi totu~i datorit5 functiei de variatie totul e diferit vi individual.

  Capacitatea de a da nqtere la ceva ce nu seamin8 co Homo, se numegte fimctia de Hetero.

  Exemplu : Lernnul navte Lernn, iar dup5 functia de variaiie poate nagte focul.

  De aici, dupa functiile de transmisie qi variafie, hcep principiile celor 5 elemente. De aici ia nagtere legea Yin - Yang.

  111. Functia de ~ravitatie ~i dispersie -

  Pentru orice factor !n dezvoltare exist2 procesele : 3 gravitafie - strhgere dispersie - desfacere, likgire

  Gravitatia - Homo Dispersia - Hetero

  Functia Homo ne d2 posibilitatea s2 refinem factorul Hetero.

  a) Factor Hetero(dispersie) - reforme - abateri - dezordine - degenerare

 • exernplu : izbucnirea vulcanilor explozia bombelor evaporarea apei emanarea cgldurii, mirosuri.. .

  b)Factor Homo(gravitatie) - stringere

  Exemple : inghitirea alimentelor gravitatie voma, transpirafie, eliminare urin5, fecale dispersie

  fecundarea ovulului naqterea

  gravitalie dispersie

  IV. Coordonatorul functiilor mentalului si a intregului

  Este o functie pur metafizick

  - Exemplu : fiecare tar5 are nevoie de un conducgtor. Conduc5torul este mentalul iar pra este htregul

  Fiecare sect5 religioas5 are nevoie de un pastor. Pastorul este mentalul iar credincioqii formeaz5 intregul

  In armat5 comandantul este mentalul iar soldatii intregul C De aici reiese c5 Legea Homo-Hetero, Legea Yin-Yang qi funcfiile lor in

  cele 5 elernente sunt legi fundamentale ale htregului Univers.

 • Luming (Hetero) Cser (re~epo)

  Frig

  ,

  Urniditate

  Functia I celor 7 elemente 'in 8 elemente

 • - Functia Legii Creatiei

  - Functia Legii Dominatiei 1

  - - - - - t Functia Legii Reversibilitiitii 1 - . - . -+ Functia Legii Distructiei i Hetero

 • , j . >. Urniditate : ,: ; . . . . .

  . . . , . , . . . , , . . , . . (Pimi@) . . . ' " ' '

  n

  Usc5ciune (Metal)

  V&nt Frig (Lemn) (AP@

  , , . .

  VSnt . . ; > Frig '(Lemn) , ' (Api)

  b , . .!. : j : , . ,,,. , , . . . . .

  A - $ase energii in sistemul de 5 elemente B - $ase energii in sistemul de 6 elemente

 • Functia Creagei . .

  Funega Dominatiei : i , - . .:,.

  Functia Reversibilititii Functia Distructiei *,.~%,.>,Z . .. ,.. ,. 8 , c,.:.~,! . . , ., , .~%'. '..', . . 5p: : ~ : :.::SIC.~>.! ,,,. ;,;w,:.:i~ ~;:.-. %~?%?,< . "< .-ias--,* 4 ,

 • s - c

  Organe Yang

  S P - D

  Acfiunea reciprocii intre organe se indeplineyte separat la nivel Yin yi la nivel Yang

 • Constitutia Yin - Poc -

  Constitutia Yang - Foc

 • Intestin Stomac Gros

  I / .

  . -- , r i' U &&e-",~c,r k c,i/f

  I /. r flP46, C.cd $-~-wha!..;

  L 6? R ,#-" Harta celor 5 elemente L.. .. .. ::sC-29,K-- i _

 • Constitutia Yang - CSildurSi Constitutia Yin - Usciiciune

  Prezentarea constitufiilor celor 6 energii cu ajutorul mainii

 • Constitutia Yin - Foc

 • 3 . Constitutia Yin - Frig

  Armonizarea pozifiei degetelor pentru Constitutia Yin - Frig

 • Constitutia Yang - Urniditate Constitutia - Yang - UscSlciune - ..-

  //O,!*-P ,bL> z&r.., . i,. ." &

 • Deficit Constitutia Vant

  . . ............

  - . , . .

  Deficit Deficit Constitutia Umiditate . . Eonstitu$ia Usc5ciune

  - .

  . , '., . . . .

  . . . . . . . .

  . n i : ; . ,:,: :.,;,;:' : - . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Deficit Constitutia Caldurg $i Ar$it5

  . . I ... 1 . . . . . . . . . ., >, ., , . . ...... ,,:,,+. .;.

 • Constitufia Constitufia A - Vlnt A - Cgldurg yi A - Ar~itg

  ~onstitntia A - Urniditate

  ::, ,\, ) : ~ , ; , ' ,:

  Constitutia i.: :, . i - ..

  A - Frig .$.,: ;, :.,.*.., t,.!

 • Leggtura strlnsii a constititiilor in structura de organe yi energii

 • Chakre qi energii

 • I h a verticals i

  . .

  . .

  Axa frontal5

  Axe de rotatie a Chakrei

 • Modelul de functionare a Chakrei interioare

 • Proiectia Chakrelor Yang

 • Proiectia Chakrelor Yin

 • Topografia Chakrelor in minisistemul insect%

 • Svadhisthana

  Muladhara

  Proiecfia Chakrelor pe degetul ariitstor de la m5na dreaptii

 • 30

  Yang - Circulatia celor 6 energii

  Diagnostica regional5 a Diagnostica regional5 a pgrtilor corpului din pozitia p5rtilor corpului din pozitia celor 6 elemente - Tip I celor 6 elemente - Tip I1

 • Yin - Circulatia celor 6 energii ' ,

  Diagnostica regional5 a Diagnostica regional5 a pgrtilor corpului din pozitia pgr.(.ilor corpului din pozitia celor 6 elemente - Tip X celor 6 elemente - Tip I1

 • 32

  Diagnostic5 funcfional5 energii

  Usciciune

  I

  Sistem muscular - Vant

 • Sistem circulator - CSildurSi

 • 34

  Diagnostics funcfional5 a energiei - Ar~it.2

  Sistemul nervos Newos Central

 • 1 7

  II I

  ! 35 1 Diagnostics functional5 Organe de sim? I I

  a :/ ~^ENY?--Z - 4 4 Ochi a il 9 il d

 • Diagnostic2 functional2 Sistem auditiv

  Umiditate Cauale vestibulare

  Frig Lob

  g q E@ Nerv auditiv ;scgciuue

  Melc V%nt

  Urechea mojlocie Cgldurii

  Canal audiv extern

  6 Energii sistem zudifiv (Tip structural)

  V3ut Cauale vestibulare

  .ryitfi erv au

  \ Melc Umiditate

 • a Diagnostic5 functional5 Sistem endocrin

  II

 • Uter

 • I I Frig

  6 Energii Organe Sex Masculin

  6 Energii Organe Sex Feminin

  Organe Sex Masculin 1. Scrot - Homo 2. Sistem epididim testicular - Frig 3. Canal deferential - Usckiune 4. Canal seminal - Urniditate 5. Prostata - V3nt 6. Piciorul corpului - Ciildur5 7. Corpul organului (penis) - Aryit5 8. Glandul (cap) - Hetero

 • Diagnostic5 funcfional5 Sistem endocrin -- Prnew3 -

  I ! . . ,

  Wir~ny sew&: 1.\....~.&.-.Ci; d,'

  ~ c ~ ~ . L . , & c $ .

  mare

  Frig Cmalul . . Santorini ( carr.c~te66~ de p a (( /

 • 7

  42

  . : . .

  : ' I : ,

  1 ~.. .~ .. . . ~ i i

  Stomac - Urniditate

 • Cavitatea bucal5

 • Intestin Gros - Usciiciune

 • ,":~. .*? ,..~:

  I

  .i ,.. $%?..*, %.

  Prig

  Principiul arborelui I

 • Diagnostic5 funcfionalii Sistem respirator

 • Rrio - - - n Oasele MBinii

  Frig

  Partea lateral5

  Partea median5

  Partea de deasupra- Yang Oasele Piciorului

 • a 6 Energii in structura osoasii uH - Picior

 • Urniditate L3

  1

 • ..

  Frig o c q;; .~.,

  .--, 6 ..-C

 • Distributie progresivg

  6 Energii pe craniu ( Tip structural )

  6 Euergii pe craniu ( Tip Funcfional )

 • Dinti I - Frig

 • !

  Vezicl urinarl - Frig

 • 6 Energii in Rinichi ( Tip Functional )

  Rinichi = Frig

 • Metodici de tratament dup5 Energia timpului

  Ordinea circulatiei Ramurilor P5mfnte~ti

 • Harta corespunziitoare Ramurilor Cere~ti

 • , - - ~ . . 63 Anul ca unitate de m5sur5 a 6 energii

  k - vobolan 1 - taurpivol) a - tigru b - pisicii(iepure) c - dragon d - Sarpe

  e - cal f - caprti g - maimut.5 h - coco~ i - cline

 • Luna, ca unitate de miisurii a 6 energii

  fnceputul lunilor dupii Calendarul Oriental

  Februarie 4/5 August 718 Martie 516 Septembrie 718 Aprilie 415 Octombrie 819 Mai 516 Noiembrie 718 Iunie 617 Decembrie 718 Iulie 7/8 Ianuarie 516

  An C.H. H

  L

  F

  E -r-------

  C

  An F.A. D

  B

  A

  G

  H ---

  K.

  An LB. E

  c ______,,,.,,,--,,,-ilr-.------r--

  D ----...'C---.--.I-.L-------.I'IL--.I.----*--

  B -------

  A

  G

  An EG. A

  ---.---.--..--.I

  G X

  K ---.----m.---

  L

  F -

  An K.D.

  L --.---..---I

  F

  E

  C 0

  B

  Luna

  L --------C-----------

  F

  E -e--

  C 0

  a&--

  i.--c----II,---

  H

  K

  L -------.-

  S F E

  C

  Ramura, Lunii

  A

  G -.------.---

  H

  K ,--,,,---.I---------.---.-----

  L

  F

  - -------

  Iulie _ .-_-.---

  August ---I---.-

  Septembrie __-------

  Octombrie Noiembrie Decembrie

  f --

  9 h

  i

  f __-__,,,,.,-,-me-.-

  k

  Ianuarie I

  ---

  E

  C ---.------.--

  0 .

  B

  A

  .I..-.---

  Februarie

  Martie

  Aprilie

  Mai

  Iunie ---

  D

  B

  As --------

  G ---

  H -------

  B G

  a

  b

  c ___--.-

  - d __-d-----.I.-.-.Ilr-.---L--

  e

  K

 • Ora, ca unitate de miisuri a 6 energii I

 • I IEBAPb @EBPMb MAPT .JANUARY - A1 FEBRUARY - Ga MARCH - Hb 1 Iln 7Lj 14Ge 21DI 28Fg 4Hb 1181 l8Ed 25Kk 4Af l l C a 18lh 25Gc Mo Br 1Dd 8Fk 15Hf 22Ba 29Eh.

  KC l ~ n j 19ce 2 6 ~ 1 5Gg 12Db 19Fi 26Hd Ttl Cp 26.3 9EI 16Kg 23Ab 30Ci 6Ld 13Gk 2ODf 27Fa 6Hh 13Bc 2OEj 27Ke \, We T 3Af lOCa 17Lh 24Gc 31Dj 7F6 14HI 2lBg 28Eb 7Ki 14Ad 2lCk 2SLf 1 Th nr 469 11Db l8Fi 25Hd 1Bk 8Ef 15Ka 2ZAh ltc 8 4 15Ge 22M 29Fg Fr C6 5Hh l2Bc 19Ej 26Ke 2AI 9Cg 16Lb 2361 2Dd 9Fk 16Hf 23Ba 30Eh Ss BE 6KI 13Ad 2OCk 27Lf 3Ga lODh 17Fc 24Hj 3Be 1OEl 17Kg 24Ab 31CI Su

  I AnPEilb MAtr. APRIL - Kc MAY - Ld uHIH6 JUNE - Fe I nu ID{ 8 f ~ 1 5 ~ 1 22Bg 29Eb 6Ki 13Ad 2OCk 27Lf 3Ga lODh 17Fc 24Hj Mo Br 2Bk 9Ef 16Ka 23Ah 30Cc 7 4 14Ge.2lDl 28Fg 4Hb 1181 l a d 25Kk , Tu Cp 3AI lOCg 17Lb 24Gi I D d 8Fk 15Hf 228. 29Eh SKc 12Ai 19Ce 2611 We 9r 4Ga l l D h 18Fc 25Hj 2Be 9EI 16Kg 23Ab 30Ci 6Ld 13Gk .ZODf 27Fs Th nr 5Hh 12Bi 19Ed 26Kk 3Af loCa 17Lh 24Gc 31Df 7Pe 14Hl ZlBg 28Eb h C6 6Kc 13Aj 2OCe 2711 4Gg l l D b 18Fi 25Hd 18k 8Ef 15Ka 2% 29Cc Sa Be 7Ld 14Gk 2lDf 28Fa 5Hh l2Bc 19Ej 26Ke ZAl 9Cg 16Lb 2361 300d So

  u r n JULY - Ef

  OKTBEPb OCTOBER - Bi

  ABrYCT AUGUST - Cg

  5Ld 12Gk 19Df 26Fa 6% 13HI 2OSg 27Eb 7Ef 14Ka 2 lAh 28Cc

  1A1 8Cg 15Lb 22Gi 29Dd 2Ga 9Dh 16Fc 23Hj 300e 3Hb 1OBl 17Ed 24Kk 31Af 4Kc 11Aj 18Ce 25U

  HOIBPb NOVEMBER - Ai 4R i i ~ f l8Ba 2 5 ~ h SEI 12Kg 19Ab ZMi 6Ca 13lh 2CGc 27Dj 70b 14Fl 2lHd 288k

  1Hh 8Bc 15Ej 22Ke 29.41 2Ki 9Ad 1Mk 23Lf 30Ga 3 4 lOGe 17M 24Fg

  CEHTXBPb SEPTEMBER - Dh

  AEKABPb DECEMBER - Gk

  Calendar Su Jok 2002 ( Ge)

 • 3IiBAPb rDEBPMb JANUARY- HI, . FEBRUARY - Ka

  n* 6Db 13Fi 20Hd 27Bk 3Ef lOKa 17Ah 24C1 81 ' 7B( l4El 21Ke 28AI 4Cg l l L b l8Gl 25Dd Cp 1Kl 8Ad 1 X k 22Lf 29Ga 5Dh 12Fc 19HJ 26Be .I? 2Lj 9Ge 16Dl 23F9 30Hb 681 13Ed 2OKk 27Af nr 3Fk i o ~ f 17Ba 24Eh 31Kc . . ?Aj 14Ce 21U 2809 CE 4El l l K g 18Ab 2 X i 1Ld 8Gk l5Df 22Fa BC 5- 12Lh ~ O G C 26Dj 2Fe 9HI 1609 23Cb

  ilX# M Y - Ed

  IKI 8ad 15- 22Lf 29Ga 24 SGe 1601 2- 30Hb 3Fk lOHf 1 7 b 24Eh 31Kc 4El l l K g 18Ab25Cl

  HIOH6 JUNE - Ce

  . .

  2 h 9HI 1689 23Eb 3OKl 3Ef 1Ma 17A6 24Cc 4Cg l l L b 18GI 25Dd 5Dh 12Fc 19Hj 26Be 681 13Ed 20Kk 27Af 7Al 14- 21U 28Gg

  l ld - 8Gk 15Df 22Fa 29Hh

  CEHTYEP~ OKiTEPL SEPTEMBER - ~ h OCTOBER - Gi

  3L] l W a 1701 24Pg 31Hb 4 ~ k lint l a b ISE~ 5EI 12Kg 19Ab 2 K I 6 a 13Lh 20Gc 27DJ 7Db 14FI 2lHd 28Bk

  1Hh 88c 15El 22Ke 29A1 ZKI 9Ad l6Ck 23U 30Ga

  HIOJIL JULY- Df

  7Ad 14ck 21Lf 28Ga 1Lj ffi. 15DI 22?g 29Hb 2Fk OHf 1681 23811 30Kc 3EI 1Wg 17Ab 24CI 3tLd 4 0 l l L h i8G1 2501 5Db 12FI 19Hd 26Bk 681 13el 2OKs 27AI *

  H O r n L NOVEMBER - Hi

  ABWCT AUGUST- Bg 4Dh 1 l R 18HJ 258. 581 12Ed 19Kk 26Af 6Aj 13Ce 20Ll 2709 7Gk 14Df 21Fa 28Hh

  1% 8HI 15Bg 22Eb 29KI 2Ef 9Ka 16Ah 23C~ 30Lj 3Cg lOLb 17GI 24Dd31Fk

  ,qEKAEPb DECEMBER - Kk

  l c g 8 lb 15GI 22W 29Fk 2Dh %C 16HJ 23Bc 30EI 381 1OEd 17Kk 24Af 31- 4Aj l l c e 18U 25Gg 5Gk lmf 19Fs 26Hh 6HI 1389 20Eb 27Ki 7Ke 14Ah 2lCc 28Ll

  Calendar Su Jok 2003 (Hf)

 • BJI T B x c F 4 k A -

 • it.. :,+,.,

 • 6

  an.