Curs Dilema Veche

37
Analiza proiectului grafic şi a proiectului editorial SUPRASTRUCTURĂ  MACROSTRUCTURĂ  MICROSTRUCTURĂ  Prof. univ . dr. Daniel Condurache

Transcript of Curs Dilema Veche

Page 1: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 1/37

Analiza proiectului grafic

şi a proiectului editorial

SUPRASTRUCTURĂ  MACROSTRUCTURĂ  MICROSTRUCTURĂ 

Prof. univ. dr. Daniel Condurache

Page 2: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 2/37

  Proiect editorial/ proiect grafic2

 Proiectul Editorial(PE) al unei publicaţiitipărite determină

distribuţia pe genurişi specii a textelor,organizarea şi aranjarea acestora

pe baza unorstructuri editorialespecifice

 Proiectul Grafic(PG) al unei publicaţiitipărite este

reprezentat deansamblul elementelorde design grafic careconferă identitate

vizuală produsuluimediatic 

Identitatea ziarului

Delimitări conceptuale 

Page 3: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 3/37

  Proiect editorial/ proiect grafic3Structurare şi organizare 

 Într-un bun design grafic, forma şiconţinutul trebuie să fie omogene, săfie unificate. O bună revistă, de

exemplu, trebuie să se vadă la fel cumse citeşte, imaginea trebuie să

corespundă cu ceea ce este scris în ea (Milton Glaser, 1973)

” 

Page 4: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 4/37

  Proiect editorial/ proiect grafic4

Nivel de

organizareProiect editorial Proiect grafic

Suprastructural  organizarea pe caiete

 selecţia subiectelor de primăpagină 

 principiul clopotului înorganizarea paginilor

 regula paginilor afine

 regula paginii de gardă 

 elemente de identificaregrafice ale ziarului (formatulziarului, design-ul frontispiciului

şi al primei pagini, familiile defonturi folosite ş.a.) 

 designul diferit al caietelor

 forme specifice de accentuaregrafică recurente în paginileziarului

Macrostructural  organizarea pe genuri şi specii  distribuţia genurilor şi speciilorpe rubrici, a rubricilor pe pagini şia secţiunilor pe pagini 

 delimitarea grafică specifică asecţiunilor, paginilor, rubricilor

Microstructural  construcţia textuală (titluri,subtitluri, casete, şapouri ş.a.) 

 elementele de accentuarespecifice (linii, rastere,

pătrate colorate etc.) 

Structurare şi organizare 

Page 5: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 5/37

Page 6: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 6/37

Page 7: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 7/37

  Suprastructură 7Organizarea pe caiete

 la nivel editorial se remarcă organizarea dupăprincipiul clopotului: tema săptămînii este mereuanunţată pe prima pagină, în deschidere mare, şi se

găseşte, sub forma unui fascicul separat, lamijlocul ziarului

 la nivel grafic, dosarul cu tema săptămînii seevidenţiază printr-un design diferit (acelaşi lucru

este valabil şi pentru designului suplimentelor); sepăstrează, totuşi o serie de elemente graficesimilare – spre exemplu, prima pagină a număruluise regăseşte reprodusă în miniatură pe paginile

Caietului al II-lea

Page 8: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 8/37

  Suprastructură 8Elemente de accentuare grafică recurente 

Fonturi diferite folosite pentru casetade titlu, dar o accentuare graficăidentică (cuvîntul “realitate” esteaccentuat cu gri)

Aceeaşi poză este încadrată diferit peprima pagină a fasciculului principalşi pe cea a “mijlocului” 

Page 9: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 9/37

  Suprastructură 9

Frontispiciul se găseşte peprima pagină a ziarului înpartea stînga sus, la un corpmare

 Sub frontispiciu se găsescdatele de indentificare ale

ziarului

Frontispiciul se găseşte şi pe prima pagină a“mijlocului”, dar în partea stînga sus, la un corpmai mic

 Sub frontispiciu se găseşte numele

coordonatorului temei săptămînii 

Elemente de accentuare grafică recurente 

Page 10: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 10/37

  Suprastructură 10

2-3 (caietul I)

II-III (caietul al II-lea)

Caietul I Caietul al II-lea

 4 coloane literă  îngropată la început de paragraf

 insule franceze accentuate prin 2 liniiparalele groase, gri titluri accentuate cu negru şi gri  date de identificare ale ziarului acelaşi font (Garamond) pentru corpul detext

 casete pe raster font cu serifpentru titlu poze pe 1-2coloane

 spaţii albe  font fără serifpentru titlu poze pe 1-3coloane

Elemente de accentuare grafică recurente 

Page 11: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 11/37

  Suprastructură 11

2-3 (supliment)

Elemente de accentuare grafică recurente 

 suplimentul are un

design grafic vizibil diferit

Page 12: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 12/37

  Suprastructură 12Organizarea editorială a primei pagini 

 pe lîngă deschiderea mare, ce face trimitere ladosarul din Caietul al II-lea, pe prima pagină, oconstantă editorială sînt şi cele trei trimiteri către

articole din interiorul Caietului I; prima din stîngaeste către textul de opinie al lui Andrei Pleşu, carese găseşte în deschiderea paginii de gardă 

Page 13: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 13/37

Page 14: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 14/37

Page 15: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 15/37

  Suprastructură 15Pagina de gardă 

 pe pagina de gardă aziarului propriu-zis seregăsesc: sus, articolul lui

Andrei Pleşu şi în partea dejos editorialul lui MirceaVasilescu

 amplasarea lor peaceastă pagină este oformă de accentuareeditorială prin care estesugerată importanţa lor 

Page 16: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 16/37

  Suprastructură 16Pagini afine

 pagina 2, care conţine scrisori de la cititori estepusă în contrapondere cu pagina 3, care are ogreutate editorială mai mare 

  în acelaşi timp estesugerată, simbolic, şipoziţia de egalitateeditorială dintrearticolele cititorilorşi cele mai puternicetexte de opiniedin ziar Pagini afine: 2-3

Page 17: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 17/37

  Macrostructură 17 Împărţirea editorială pe genuri şi specii 

  în paginile Dilemei Vechi se regăsescpreponderent articole de opinie, dar şi articoleaflate la graniţa dintre genuri, pe teme de

actualitate din mediul social, politic, cultural sînt şi specii în stare pură, precum editoriale,reportaje, interviuri, cronici (CD, TV, film, teatru,carte), tablete, comentarii  însă şi specii“contaminate” sau hibride, precum pulsuri, caricaturi de presă, recomandări de lectură

Page 18: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 18/37

  Macrostructură 18 Împărţirea editorială pe genuri şi specii 

interviu reportaj

Page 19: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 19/37

cronică TV 

Macrostructură 19 Împărţirea editorială pe genuri şi specii 

pulsuri

tabletă 

Page 20: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 20/37

Page 21: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 21/37

  Macrostructură 21Organizarea editorială pe rubrici 

 Vintilă Mihăilescu – “… @hai-hui.ro”  Adrian Cioroianu – “poveşti suprapuse” Constanţa Vintilă-Ghiţulescu – “ceaslov story”  Maria Iordănescu – “lasă-ţi copiii să vină la tine” 

 Iaromira Popovici – “bazar”  Selma Iusuf – “legende urbane”  Cristian Ghinea – “atitudini mic-burgheze”  Marius Chivu – “feedbook”  Claudiu Constantinescu – “pe de altă carte” 

 Matei Martin – “mapamondul de buzunar”  Dan C. Mihăilescu – “ce mi se întîmplă”  Simona Sora – “biografitti”  (?) – “audio şi n-am cuvinte”  Andrei Gorzo

– “dilematograf

” 

 Cezar Paul-Bădescu – “cultura pe sticlă” 

Page 22: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 22/37

  Macrostructură 22Accentuarea grafică a rubricilor 

 din punct de vedere grafic,accentuarea acestora se face prinpoziţionarea pe pagină, prinasocierea cu o fotografie anume şiun stil unitar al semnăturii 

Page 23: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 23/37

  Macrostructură 23

 există şi rubrici fixe care nu sînt“de autor”, cum ar fi cele depulsuri sau de recomandări; şiacestea au forme de accentuare

specifice

Accentuarea grafică a rubricilor 

Page 24: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 24/37

Page 25: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 25/37

Page 26: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 26/37

  Macrostructură 26Organizarea editorială pe secţiuni şi pagini 

 pagina 20 – “La porţile Orientului”  pagina 21 – “Alternanţa la părere”  pagina 22 – “Mass-comedia” 

 paginile 23-24 – “La singular şi la plural” 

 din punct de vedere grafic sînt accentuate prinamplasarea în capul paginii, scrierea cu majuscule şidelimitarea prin două linii: una gri deschis, de 2 puncte şiuna neagră, de 1 punct 

Page 27: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 27/37

Page 28: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 28/37

  Microstructură 28Construcţie textuală 

 scriitura de presă respectăspecificitateaspeciilor publicisticeşi se faceremarcată, mai alesla nivelul rubricilorde autor, printr-unstil aparte

Page 29: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 29/37

  Microstructură 29Elemente de accentuare grafică 

  în ceea ce priveşte modalităţile de accentuaregrafică la nivel microstructural se evidenț iazăurmătoarele constante:

 accentuarea numelor de rubrică între două linii negresubţiri sau cu raster negru sau jumătate alb-jumătate negru 

Page 30: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 30/37

  Microstructură 30Elemente de accentuare grafică 

 titlurile  în gri-negru (cu gri este accentuat cuvîntul“cheie”) 

 delimitarea şapoului de restul textului prin trecerea în

italic şi asocierea cu o “bară de şapou”  marcarea începutului paragrafelor noi printr-o literă

 îngropată de culoare neagră (primul paragraf) sau gri (restulparagrafelor)

Page 31: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 31/37

Page 32: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 32/37

  Microstructură 32Elemente de accentuare grafică 

 caricaturi ca mărci ale rubricilor de autor şi fotografii pentru textele de informare

Page 33: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 33/37

Page 34: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 34/37

  Microstructură 34Elemente de accentuare grafică 

 fonturile folosite nu suportă alternanţă nici la nivelulcorpului de text propriu-zis, nici al titlurilor; diferenţelesînt doar între Caietul I (titlurile sînt cu un font gros, cuserif) şi Caietul al II-lea (pentru titluri este folosit unfont subţire, fără serif)

Page 35: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 35/37

  Consideraţii finale 35Un binom grafico-editorial

 în cazul Dilemei Vechi putem remarca, la toatenivelurile de analiză, o armonizare dintre proiectulgrafic şi cel editorial 

 designul grafic se caracterizează prin simetrie şiechilibru compoziţional, ca şi cel editorial 

 machetarea este realizată pe orizontală, sugestie

a stilului clasic păstrat şi la nivel editorial  proiectul grafic al Dilemei Vechi este mai cuseamă, sobru, fără a fi auster - sugestie a faptuluică în ziar de tratează subiecte “grele”, serioase

Page 36: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 36/37

  Consideraţii finale 36Un binom grafico-editorial

 organizării editoriale după principiul clopotului îicorespunde un caiet care se individualizează şi lanivel grafic printr-un stil aparte care echilibrează

experienţa lecturii în profunzime cu relaxarea vizuală conferită de spaţiile albe 

 deşi clasice în esenţă, proiectele grafic şi editorialale Dilemei Vechi prezintă “artificii” de construcţie

care creează o punte între vechi şi nou  prin combinaţia grafico-editorială, Dilema Veche seindividualizează ca un produs mediatic coerent,consecvent cu misiunea asumată, singular în

spaţiul românesc

Page 37: Curs Dilema Veche

8/10/2019 Curs Dilema Veche

http://slidepdf.com/reader/full/curs-dilema-veche 37/37

  Sînt nou, dom’le!