Curs anat 3-4

download Curs anat 3-4

of 40

Embed Size (px)

Transcript of Curs anat 3-4

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  1/40

  UNIVERSITATEA DIN PUNIVERSITATEA DIN PITETIITETIFACULTATEA DE TIINEFACULTATEA DE TIINE

  DEPARTAMENTUL ASISTEN MEDICAL i KINETOTERAPIEDEPARTAMENTUL ASISTEN MEDICAL i KINETOTERAPIE

  ANATOMIE CURS 4-5ANATOMIE CURS 4-5

  Lect. Univ. dr. TRIL ORIALect. Univ. dr. TRIL ORIA

  PITETIPITETI!"#$"!!"#$"!

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  2/40

  ELEMENTELE SOMATICE ALE : CAPULUI, GTULUIELEMENTELE SOMATICE ALE : CAPULUI, GTULUIi TRUNCHIULUI (TORACE i ABDOMEN)i TRUNCHIULUI (TORACE i ABDOMEN)

  ELEMENTELE OSOASE IMPLICATEELEMENTELE OSOASE IMPLICATEELEMENTELE ARTICULARE , UNGHIURILE DEELEMENTELE ARTICULARE , UNGHIURILE DE

  MICARE I GRADELE DE LIBERTATE ALEMICARE I GRADELE DE LIBERTATE ALEARTICULAIILORARTICULAIILOR

  MUCHII DE LA NIVELUL FIECRUI SEGMENT IMUCHII DE LA NIVELUL FIECRUI SEGMENT IACIUNEA LORACIUNEA LOR

  VASCULARIZAIA I INERVAIA ELEMENTELORVASCULARIZAIA I INERVAIA ELEMENTELOR

  SOMATICE AIALESOMATICE AIALE

  STRUCTURA ANATOMICASTRUCTURA ANATOMICA

  A SCHELETULUI AXIALA SCHELETULUI AXIALELEMENTE SOMATICEELEMENTE SOMATICE

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  3/40

  REGIUNEA CAPULUIREGIUNEA CAPULUI

  Factori osoiSc%e&et'& c()'&'i *cr(ni'&+ e,te (&c-t'it din! ne'r/cr(ni' 0 (d-)/,tete ence1(&'&! vi,cer/cr(ni'& 0 (d-)/,tete /r2(ne&e de ,i34 ,i ,e23ente&e

  initi(&e (&e ()(r(t'&'i di2e,tiv ,i re,)ir(t/r.

  Neurocraniul ! 1/r3(t din " re2i'ni ! c(&v(ri( 5 6/&t( cr(ni(n( *1r/nt(&7 " )(riet(&e7 " te3)/r(&e7 /cci)it(&+! 6(8( cr(ni'&'i *8i2/3(tic7 ,1en/id7 et3/id7 " &(cri3(&e7 " n(8(&e7 "

  c/rnete in1eri/(re ,i v/3er'&+.! (36e&e re2i'ni )re8int- / 1(4- e9/cr(ni(n- i 'n( end/cr(ni(n-

  ! de&i3ite(8- c(vit(te( cr(ni(n-.

  Topografice9tre3it(te( ce1(&ic- ( c/r)'&'i! ,e ,)ri:in- )rin inter3edi'& 2;t'&'i )e tr'nc%i.

  ! &i3it( in1eri/(r(

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  4/40

  !iscerocraniul!)ri,3- c' = 1e4e7 )rin ce( ,')eri/(r- 1i9;nd'! ,e )e e9/6(8-

  ! /(,e&e c/3)/nente 1/r3e(8- 3(9i&(r'& in1eri/r7 (&c-t'it din,in2'r'& /, 3/6i& (& ,c%e&et'&'i c()'&'i7 3(ndi6'&(7 ,i 3(9i&(r'&,')eri/r (&c-t'it din (&te > /(,e )erec%i *3(9i&(7 )(&(tin'&78i2/3(tic'&+.Topografic c()'& ,e ,'6divide in et(:'& ne'r(& ,i et(:'& 1(ci(&7c/re,)'n8;nd ne'r/ i vi,cer/cr(ni'&'i.! de&i3it(re( ,e re(&i8e(8( )rin &ini( c(re )/rne,te de &( 2&(6e&(7'r3e(8( 3(r2ine( ,')r(/r6it(r- ( 1r/nt(&'&'i7 (rc'& 8i2/3(tic7 trece)e ,'6 )/r'& (c',tic e9tern i (:'n2e &( 3(r2ine( (nt. ( 3. SCM.

  Factori articulariArtic'&(tii&e /(,e&'i c()'&'i ,'nt de ti) ,'t'ri c' / ,in2'r( e9ce)tie7(rtic'&(ti( te3)/r/! 3(ndi6'&(r( *,in/vi(&(7 c/ndi&i(n(+.

  REGIUNEA CAPULUIREGIUNEA CAPULUI

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  5/40

  OSASEOSASECRANIU;CRANIU;VEDEREVEDERE

  GLOBALGLOBAL

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  6/40

  ELEM OSASE CRANIU;ELEM OSASE CRANIU;Os Temporal, Ma!"#$la,Os Temporal, Ma!"#$la,

  Os O%%"p"&alOs O%%"p"&al

  !pre"int# suprafe$e articularepre"int# suprafe$e articulareofer# "one %e inser$ie ptr& ''&ofer# "one %e inser$ie ptr& ''&necesari 'astica$iei (te'porali)necesari 'astica$iei (te'porali)pterigoi%ieni i 'aseteri* ipterigoi%ieni i 'aseteri* i'ic#rilor %e fle+ie-e+tensie'ic#rilor %e fle+ie-e+tensie

  rota$ie i ,nclinare lateral capg.trota$ie i ,nclinare lateral capg.t

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  7/40

  ELEMENTE MUSCULAREELEMENTE MUSCULARE

  M'c%ii c()'&'i ,e i3)(rt in 3',c%i 3(,tic(t/ri ,i 3',c%i (i 3i3icii *)ie&/,i+.Musc/ii 'asticatori,e (,e(3(n( c' re,t'& 3',c%i&/r ,c%e&etici7 (v(nd " in,ertii /,/(,e

  dintre c(re 'n( )e 3(ndi6'&(. Ei ,'nt 3',c%i 3/t/ri (i 3(ndi6'&ei7 re(&i8(nd 3i,c(ri deridic(re ,i c/6/r(re7 )r/iectie (nteri/(r( *)r/tr(ctie+ ,i )/,teri/(r( *retr(ctie+7 3i,c(ride &(ter(&it(te. In 3(,tic(tie )(rtici)( )e &(n2( cei ? 3',c%i 3(,tic(t/ri )r/)ri'!8i,i*te3)/r(&'&7 3(,eter'& ,i cei " )teri2/idieni 3edi(& ,i &(ter(&+ c(re (' ()r/()e e9c&',iv n'3(i(ce,t r/& 3/6i&i8(t/r (& 3(ndi6'&ei ,i (&ti 3',c%i c' r/& (:'t(t/r in 3(,tic(tie 3',c%ii)ie&/,i /r/1(ci(&i7 3',c%ii &i36ii7 3',c%ii ,')r(%i/idieni ,i 3',c%ii cr(ni/3/t/ri

  *3',c%ii ce1ei+. Ont/ ,i 1i&/2enetic cei ? 3(,tic(t/ri deriv( din (rc'& 3(ndi6'&(r ,i ,'ntdeci inerv(ti din nerv'& 3(ndi6'&(r.

  M',c%ii 3i3icii ,'nt di,)',i in :'r'& /ri1icii&/r 1etei7 (' v/&'3 ,i 1/rt( red',(7 ,'nt &i),itide 1(,cie ,i ,e 3i,c( /d(t( c' )ie&e(7 'n( din in,ertii 1iind /6&i2(t/ri' c't(n(t(. Sei3)(rt in

  A. M',c%i (i 6/&tii cr(niene *3. /cci)it/1r/nt(&7 3. te3)/r/)(riet(&+

  @. M',c%ii )&e/()e&/r *3. /r6ic'&(r (& /c%i'&'i7 3. c/r'2(t/r (& ,)r(ncenei7 3.de)re,/r (& ,)r(ncenei7 3. de)re,/r (& ,)r(ncenei7 3. )r/cer',.C. M',c%ii n(,'&'i *3. n(8(&7 3. de)re,/r (& ,e)t'&'i+

  D. M',c%ii re2i'nii 2'rii *3. /r6ic'&(r (& 2'rii7 3. 6'ccin(t/r7 3. ridic(t/r (& 6'8ei,')eri/(re7 3. ridic(t/r (& 6'8ei ,')eri/(re ,i (& (ri)ii n(,'&'i7 3. 8i2/3(tic 3ic7 3. ridic(t/r(& 'n2%i'&'i 2'rii7 3. 8i2/3(tic 3(re7 3. ri8/ri',7 3. c/6/r(t/r (& 'n2%i'&'i 2'rii 0

  tri'n2%i'&(r'& 6'8e&/r7 3. c/6/r(t/r (& 6'8ei in1eri/(re7 3. 3ent(&+.

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  8/40

  REGIUNEA G'TULUI (" TRUNCHIULREGIUNEA G'TULUI (" TRUNCHIUL

  Trunc/iul*tr'nc',+ 5 ,e23ent'& ,it'(t ,'6 2;t )e c(re ,e )rind r-d-cini&e 3e36re&/r.! 1/r3(t din trei ,e23ente c/n4in-t/(re t/r(ce&e7 (6d/3en'& i )e&vi,'&7 de&i3it;nd

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  9/40

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  10/40

  REGIUNEA G'TULUI (" TRUNCHIULREGIUNEA G'TULUI (" TRUNCHIULTrunc/iul*tr'nc',+ 5 re2i'ne( r(%idi(n-7 t/r(ce&e7 (6d/3en'& i )e&vi,'&.Regiunea ra/i%ian#5

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  11/40

  REGIUNEA G'TULUI (" TRUNCHIULREGIUNEA G'TULUI (" TRUNCHIUL

  A1%o'enul 5 )(rte( tr'nc%i'&'i inter)',-

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  12/40

  REGIUNEA G'TULUI (" TRUNCHIULREGIUNEA G'TULUI (" TRUNCHIULFactori osoi &( nive&'& 2;t'&'i i tr'nc%i'&'i ,'nt re)re8ent(4i de! ,c%e&et'& c/&/(nei verte6r(&e 1/r3(t din verte6re cervic(&e7 $" verte6re t/r(c(&e7 = verte6re &/36(re7$,(cr' *= verte6re ,'d(te+ i $ c/cci2e *? verte6re ,'d(te+ i ,c%e&et'& c'tiei t/r(cice inc&'8

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  13/40

  REGIUNEA G'TULUI (" TRUNCHIULREGIUNEA G'TULUI (" TRUNCHIULFactori osoi &( nive&'& 2;t'&'i i tr'nc%i'&'i ,'nt re)re8ent(4i de! ,c%e&et'& c/&/(nei verte6r(&e 1/r3(t din verte6re cervic(&e7 $" verte6re t/r(c(&e7 =verte6re &/36(re7$ ,(cr' i $ c/cci2e i ,c%e&et'& c'tiei t/r(cice inc&'8

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  14/40

  ELEM OSOASE COLOANA CERVICALELEM OSOASE COLOANA CERVICAL

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  15/40

  ELEM ARTICULARE COLOANA CERVICALELEM ARTICULARE COLOANA CERVICAL

  C$r#$ra %er)"%al*C$r#$ra %er)"%al*++per )er&e#r*per )er&e#r*%o)e-"&a&e a&%o)e-"&a&e a&

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  16/40

  ELEM MUSCULAREELEM MUSCULARE!Muc/ii g.tului se ,'part ,n 'uc/i ai regiunii anterolaterale ceinclu% 'uc/i ai regiunii laterale I 'uc/i ai regiunii 'e%iane a g.tuluii 'uc/i ai regiunii posterioare (nuc/ale* ce sunt stu%ia$i o%at# cu

  'uc/ii regiunii posterioare a trunc/iului&!2inesiologic i nu topografic) %p%3 al 'ic#rilor posi1ile) e %e preferatclasificarea ''& so'atici ai g.tului i trunc/iului) ,n 'uc/i anteriori)posteriori i laterali) %up# cu' ac$ionea"# la ni3elul coloanei 3erte1rale! ''& regiunii 'e%iane a g.tului) infra i supra/ioi%ieni sun% strict

  accesori in 'icarea 'an%i1ulei i f#r# i'pact asupra 'ic#rilor coloanei3erte1rale

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  17/40

  G/&$l$"G/&$l$"

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  18/40

  G/&$l$"G/&$l$"

  'REGIUNEA G'TULUI " TRUNCHIUL

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  19/40

  REGIUNEA G'TULUI (" TRUNCHIULREGIUNEA G'TULUI (" TRUNCHIULFactori articulari

  A.Artic'&(4i&e c/&/(nei verte6r(&e inc&'d$+ Artic'&(4ii&e c/r)'ri&/r verte6r(&e *,i31i8e+ ! )re8int- c( 3i:&/(ce de 'nire di,c'ri&einterverte6r(&e i &i2(3ente&e verte6r(&e &/n2it'din(&e (nteri/r i )/,teri/r"+ Artic'&(4ii&e )r/ce,e&/r (rtic'&(re ! ,'nt )&(ne + Artic'&(4ii&e &(3e&/r verte6r(&e ! 1(c )(rte din c(te2/ri( ,ine&(,t/8e&/r i ,e re(&i8e(8-)rin &i2(3ente&e 2(&6ene *e&(,tice+?+ Artic'&(4ii&e )r/ce,e&/r ,)in/(,e ! ,e re(&i8e(8- )rin &i22. inter,)in/(,e i &i2. ,')r(,)in/,=+ Artic'&(4ii&e )r/ce,e&/r tr(n,ver,(&e ! ,e re(&i8e(8- )rin &i2(3ente&e intertr(n,ver,(&e

  G+ Artic'&(4i( (t&(nt//cci)it(&- *c/ndi&i(n-+ ! )er3ite 3ic-ri de 1&e9ie!e9ten,ie *H DA!DA ++ Artic'&(4i( (t&(nt/(9/idi(n- 3edi(n- *tr/%/id-+ ! )er3ite 3ic-ri de r/t(4ie *H NU!NU +J+ Artic'&(4i( &/36/,(cr(t-+ Artic'&(4i( ,(cr/c/cci2i(n- *,i31i8-+ ! re(&i8e(8- 3/6i&i8(re( )(,iv-

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  20/40

  REGIUNEA G'TULUI (" TRUNCHIULREGIUNEA G'TULUI (" TRUNCHIULFactori articulari

  @. Artic'&(4ii&e t/r(ce&'i ,'nt re)re8ent(te de$+ Artic'&(4ii&e c/,t/verte6r(&e *)&(ne+ re(&i8(te + Artic'&(4ii&e c/,t/c/ndr(&e *,inc/ndr/8e+. C( 3i:&/(ce de 'nire ,e de,cri' "

  3e36r(ne interc/,t(&e ,it'(te

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  21/40

  ELEM OSOASE (" ARTICULARE COLOANA TORACAL ("ELEM OSOASE (" ARTICULARE COLOANA TORACAL ("TORACETORACE

  C$r#$ra &ora%al* 0C$r#$ra &ora%al* 0per )er&e#r* %o%a)"&a&e a&per )er&e#r* %o%a)"&a&e a&

  ELEM MUSCULARE "&r"se%" ale &ora%el "ELEM MUSCULARE "&r"se%" ale &ora%el "

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  22/40

  M& iafrag')rinci)(&'& 3'c%i in,)ir(t/r7 (re d/'- )/r4i'ni 'n( centr(&-7 ()/nevr/tic-7 de 1/r3( 'n'itri1/i i / c/3)/nent- )eri1eric-7 3',c'&(r- (v;nd /ri2ine( )e circ'31erin( interi/(r- ( t/r(ce&'i de'nde 1i6re&e 3',c'&(re c/nver2 ,)re centr'& tendin/,. Se di,tin2 > )/r4i'ni &/36(r-7 c/,t(&- i ,tern(&-.

  Inerv(i( e,te d(t- de nervii 1renici i '&ti3ii G! nervi interc/,t(&i.

  ELEM MUSCULARE "&r"se%" ale &ora%el$"ELEM MUSCULARE "&r"se%" ale &ora%el$"

  ELEM MUSCULARE "&r"se%" ale &ora%el$"ELEM MUSCULARE "&r"se%" ale &ora%el$"

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  23/40

  ELEM MUSCULARE "&r"se%" ale &ora%el$"ELEM MUSCULARE "&r"se%" ale &ora%el$"

  ELEM MUSCULARE e-&r"se%" ale &ora%el$"ELEM MUSCULARE e-&r"se%" ale &ora%el$"

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  24/40

  ELEM MUSCULARE e-&r"se%" ale &ora%el$"ELEM MUSCULARE e-&r"se%" ale &ora%el$"

  ELEM MUSCULARE e-&r"se%" ale &ora%el$"ELEM MUSCULARE e-&r"se%" ale &ora%el$"

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  25/40

  ELEM MUSCULARE e-&r"se%" ale &ora%el$"ELEM MUSCULARE e-&r"se%" ale &ora%el$"

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  26/40

  a#!ome$l$"a#!ome$l$"inia al1# re)re8int- 'n r(1e' 1i6r/,7 3edi(n i vertic(& ce '3)&e ,)(4i'& dintre cei d/i dre)4i7

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  27/40

  a#!ome$l$"a#!ome$l$"

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  28/40

  a#!ome$l$"a#!ome$l$"

  P i lPerineul

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  29/40

  PerineulPerineul Per"e$l1Per"e$l1 Planeu pelvian este o formaiune musculo-aponevroticPlaneu pelvian este o formaiune musculo-aponevrotic

  care nchide, n jos, escavaia osoas a bazinului.care nchide, n jos, escavaia osoas a bazinului. Se compune din muchi i aponevroze care formeaz trei straturi.Se compune din muchi i aponevroze care formeaz trei straturi. Primele dou sunt superciale i constituie planeul perineal,Primele dou sunt superciale i constituie planeul perineal, al treilea este situat mai profund i formeaz diafra!mul pelvian.al treilea este situat mai profund i formeaz diafra!mul pelvian. Planeul perineal este reprezentat de la suprafa spre profunzime dePlaneul perineal este reprezentat de la suprafa spre profunzime de

  ctre piele, esutul celular subcutanat, aponevroz perinealctre piele, esutul celular subcutanat, aponevroz perinealsupercial isupercial i

  Primul plan muscularPrimul plan muscular muchii" ischio-cavemoi, bulbo-cavernoi,muchii" ischio-cavemoi, bulbo-cavernoi,transvers supercial al perineului i napoi sncterul anal.transvers supercial al perineului i napoi sncterul anal. Al doilea,Al doilea, situat mai profund, este format dinsituat mai profund, este format din muchiul transversmuchiul transvers

  profund al perineului.profund al perineului.

  Al treilea plan muscular,Al treilea plan muscular, situat cel mai profund, este format din"situat cel mai profund, este format din"muchii ridictori analimuchii ridictori anali cu celecu cele trei poriunitrei poriuni ale lor"ale lor"pubo-, ilio-pubo-, ilio- ii ischio-ischio-coccigian.coccigian. #l nchide escavaia pelvian, permind ns prin trei#l nchide escavaia pelvian, permind ns prin treioricii, s treac dinainte napoi"oricii, s treac dinainte napoi" uretra, vaginuluretra, vaginul ii rectul.rectul. $ai n$ai nprofunzime se !sete esutul conjunctiv care nconjur domulprofunzime se !sete esutul conjunctiv care nconjur domulva!inal, pereii escavaiei pelviene i se %eaz pe colul uterin,va!inal, pereii escavaiei pelviene i se %eaz pe colul uterin,constituindconstituindparametrulparametrul care este acoperit de peritoneul pelvian.care este acoperit de peritoneul pelvian.

  &in punctul de vedere al anatomiei topo!race, perineului i se&in punctul de vedere al anatomiei topo!race, perineului i sedescriu"descriu" perineul anteriorperineul anterior delimitat, n sus, de vulv i n jos, de anusdelimitat, n sus, de vulv i n jos, de anus

  ii perineul posteriorperineul posterior situat ntre anus i mar!inea inferioar a re!iuniisituat ntre anus i mar!inea inferioar a re!iuniisacro-cocci!iene.sacro-cocci!iene.

  ELEM MUSCULARE ale per"e$l$"ELEM MUSCULARE ale per"e$l$"

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  30/40

  ELEM MUSCULARE ale per"e$l$"ELEM MUSCULARE ale per"e$l$"

  ( (( (

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  31/40

  ( (( (COCCIGECOCCIGE

  C$r#$ra lom#a* +C$r#$ra lom#a* +per )er&e#r* %o)e-"&a&e a&,per )er&e#r* %o)e-"&a&e a&, 00per )er&e#r* %o%a)"&a&e a& sa%ro%o%%"."a*, $.2"per )er&e#r* %o%a)"&a&e a& sa%ro%o%%"."a*, $.2"

  ELEM MUSCULARE ale spa&el$" s&ra& 3 pro4$!ELEM MUSCULARE ale spa&el$" s&ra& 3 pro4$!

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  32/40

  ELEM MUSCULARE ale spa&el$" s&ra& 3 pro4$!ELEM MUSCULARE ale spa&el$" s&ra& 3 pro4$!

  4 !

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  33/40

  pro4$!pro4$!

  ELEM MUSCULARE ale spa&el$" s&ra& 3 pro4$!ELEM MUSCULARE ale spa&el$" s&ra& 3 pro4$!

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  34/40

  ELEM MUSCULARE ale spa&el$" s&ra& 3 pro4$!ELEM MUSCULARE ale spa&el$" s&ra& 3 pro4$!

  4 !4 !

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  35/40

  pro4$!pro4$!

  4 !4 !

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  36/40

  pro4$!pro4$!

  4 !4 !

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  37/40

  pro4$!pro4$!

  4 !4 !

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  38/40

  pro4$!pro4$!

  7 " l7 " l

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  39/40

  s$per7%"als$per7%"al

  7 " l7 " l

 • 7/25/2019 Curs anat 3-4

  40/40

  s$per7%"als$per7%"al