Curs 2 Vascular

of 34 /34
PATOLOGIE VASCULARĂ NEUROCHIRURGICALĂ PATOLOGIE VASCULARĂ NEUROCHIRURGICALĂ ANEVRISMELE INTRACRANIENE MALFORMAŢIILE VASCULARE CEREBRALE BOLILE CEREBROVASCULARE HEMORAGICE BOLILE CEREBROVASCULARE OCLUZIVE

Embed Size (px)

description

medicin

Transcript of Curs 2 Vascular

PATOLOGIE VASCULAR NEUROCHIRURGICAL PATOLOGIE VASCULAR NEUROCHIRURGICALANEVRISMELE INTRACRANIENE MALFORMAIILE VASCULARE CEREBRALEBOLILE CEREBROVASCULARE HEMORAGICEBOLILE CEREBROVASCULARE OCLUZIVEANEVRISMELE INTRACRANIENEANEVRISMELE INTRACRANIENEPoligonul WillisANEVRISMELE INTRACRANIENEANEVRISMELE INTRACRANIENEANEVRISM SACULARANEVRISMELE INTRACRANIENEANEVRISMELE INTRACRANIENEAnevrism fusiformANEVRISMELE INTRACRANIENEANEVRISMELE INTRACRANIENEHEMORAGIASUBARAHNOIDIANANEVRISMELE INTRACRANIENEANEVRISMELE INTRACRANIENE SCALA HUNT HESSGRAD I ASIMPTOMATICGRAD II SINDROM MENINGEALGRAD III ALTERAREA STRII DE CUNO!TINGRAD IV ALTERAREA STRII DE CUNO!TINSINDROM NEUROLOGIC DE FOCARGRAD V COMANEVRISMELE INTRACRANIENEANEVRISMELE INTRACRANIENECOMPLICAIIRES"NGERAREASPASM VASCULAR CEREBRALHIDROCEFALIAHEMATOAMELE INTRACRANIENEEPILEPSIAANEVRISMELE INTRACRANIENEANEVRISMELE INTRACRANIENE PROTOCOL DE EXPLORARE PROTOCOL DE EXPLORAREHSACTCONFIRMARE NORMALPLANGIO L#$ %&'()i#NORMALNORMAL SPASMRMN Blo#(n*i +& #(l#iuNORMAL ANGIO, CONFIRMARE DIAGNOSTICANEVRISMELE INTRACRANIENEANEVRISMELE INTRACRANIENEexplorare neuroradioloi!"explorare neuroradioloi!" ANEVRISMELE INTRACRANIENEANEVRISMELE INTRACRANIENEexplorare neuroradioloi!"explorare neuroradioloi!"ANEVRISMELE INTRACRANIENEANEVRISMELE INTRACRANIENEexplorare neuroradioloi!"explorare neuroradioloi!"ANEVRISMELE INTRACRANIENEANEVRISMELE INTRACRANIENEexplorare neuroradioloi!"explorare neuroradioloi!"ANEVRISMELE INTRACRANIENEANEVRISMELE INTRACRANIENEexplorare neuroradioloi!"explorare neuroradioloi!"ANEVRISMELE INTRACRANIENEANEVRISMELE INTRACRANIENE TRATAMENT CHIRURGICALDirectTehnici alternativeTRATAMENT MEDICALPrevenirea i tratamentul comlica!iilor ruturilor anevrismaleANEVRISMELE INTRACRANIENEANEVRISMELE INTRACRANIENEA-o$+ul 'i#$o#%i$u$gi#(l (l unui (n&.$is' in)$(#$(ni(nANEVRISMELE INTRACRANIENEANEVRISMELE INTRACRANIENETEHNICI ALTERNATIVEANEVRISMELE INTRACRANIENEANEVRISMELE INTRACRANIENE#ra#a$en#ul endo%a&!ular al ane%ri&$elor in#ra!raniene #ra#a$en#ul endo%a&!ular al ane%ri&$elor in#ra!ranienePATOLOGIE VASCULAR NEUROCHIRURGICAL PATOLOGIE VASCULAR NEUROCHIRURGICALANEVRISMELE INTRACRANIENE MALFORMAIILE VASCULARE CEREBRALEBOLILE CEREBROVASCULARE HEMORAGICEBOLILE CEREBROVASCULARE OCLUZIVEMAL'ORMA(IILE ARTERIO )VENOASEMAL'ORMA(IILE ARTERIO )VENOASE !la&i*i!are !+iruri!al"!la&i*i!are !+iruri!al"M/$i'&A$i& #&$&-$(l/ &lo#.&n)/ D$&n(0 .&nosMAL'ORMA(IILE ARTERIO,VENOASE MAL'ORMA(IILE ARTERIO,VENOASE a&pe!#e !lini!e a&pe!#e !lini!eMAL'ORMA(II ARTERIO,VENOASEMAL'ORMA(II ARTERIO,VENOASE#ra#a$en##ra#a$en#T$()('&n) &n+o.(s#ul($MAL'ORMA(IILE VASCULAREMAL'ORMA(IILE VASCULARE 'ISTULA CAROTIDO,CAVERNOAS'ISTULA CAROTIDO,CAVERNOASMAL'ORMA(IILE VASCULAREMAL'ORMA(IILE VASCULARE 'ISTULA CAROTIDO,CAVERNOAS'ISTULA CAROTIDO,CAVERNOASPATOLOGIE VASCULAR NEUROCHIRURGICAL PATOLOGIE VASCULAR NEUROCHIRURGICALANEVRISMELE INTRACRANIENE MALFORMAIILE VASCULARE CEREBRALEBOLILE CEREBROVASCULARE HEMORAGICEBOLILE CEREBROVASCULARE OCLUZIVE-OLILE CERE-RO , VASCULARE -OLILE CERE-RO , VASCULARE HEMORAGICEHEMORAGICEH&'()o'ul in)$(#&$&-$(l-OLILE CERE-RO,VASCULARE -OLILE CERE-RO,VASCULARE HEMORAGICEHEMORAGICEPATOLOGIE VASCULAR NEUROCHIRURGICAL PATOLOGIE VASCULAR NEUROCHIRURGICALANEVRISMELE INTRACRANIENE MALFORMAIILE VASCULARE CEREBRALEBOLILE CEREBROVASCULARE HEMORAGICEBOLILE CEREBROVASCULARE OCLUZIVE-OLILE CERE-RO , VASCULARE OCLU.IVE-OLILE CERE-RO , VASCULARE OCLU.IVEO#lu1i( .(s&lo$ '($i +& l( -(1( #$&i&$uluiE'-oli( #&$&-$(l/T$o'-o1( .&no(s/S#/+&$&( 2&$3u1i&i #&$&-$(l& 2$in (no'(lii (l& .(s&lo$ &4)$(#$(ni&n&-OLI CERE-ROVASCULARE OCLU.IVE-OLI CERE-ROVASCULARE OCLU.IVEATEROMATOZA-OLI CERE-RO , VASCULAREOCLU.IVE-OLI CERE-RO , VASCULAREOCLU.IVECo$&l(*ii (n()o'o #lini#&-OLI CERE-RO,VASCULARE OCLU.IVE-OLI CERE-RO,VASCULARE OCLU.IVEAs2) (ngiog$(3i# 5i ul)(sonog$(3i#Tratamentul bolilor ocluzive Tratamentul bolilor ocluzive cerebralecerebraleTrom"oli#aDe#o"structia mecanicaTratamentul chirur$ical %&irect' craniectomie( -OLI CERE-ROVASCULARE OCLU.IVE-OLI CERE-ROVASCULARE OCLU.IVE#ra#a$en##ra#a$en#-OLI CERE-RO , VASCULARE OCLU.IVE -OLI CERE-RO , VASCULARE OCLU.IVE#ra#a$en# #ra#a$en#