Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

of 23 /23
PROTEZA PARŢIALĂ MOBILIZABILĂ

Embed Size (px)

Transcript of Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

Page 1: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

PROTEZA PARŢIALĂ

MOBILIZABILĂ

Page 2: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

Protezele mobilizabile sunt indicate în edentaţiile parţiale de întindere mare, în edentaţiile terminale.

Ele sunt ancorate pe dinţii restanţi prin intermediul elementelor de menţinere, sprijin şi stabilizare.

Page 3: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

CÂMPUL PROTETIC

Reprezintă totalitatea elementelor morfologice ale maxilarelor pe care se aplică protezele parţiale mobilizabile;

Acestea se grupează în:1. Suport dento-parodontal2. Suport muco-osos.

Page 4: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

1. Suport dento-parodontal1. Suport dento-parodontal = = el preia prin intermediul complexului dinte-parodonţiu presiunile exercitate de proteză şi le transmite fiziologic osului maxilar.

2. Suport muco-osos2. Suport muco-osos = = format din fibromucoasa crestelor edentate, boltă palatină, tuberozităţi maxilare, osul subiacent..

!!! Câmpurile protetice pot fi favorabile Câmpurile protetice pot fi favorabile protezării sau defavorabile.protezării sau defavorabile.

Page 5: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

1. Suport dento-parodontal1. Suport dento-parodontal Ne interesează deoarece protezele parţiale sunt

ancorate prin intermediul sistemelor de menţinere si stabilizare de acest suport.

Protezele sunt dependente de :

numărul dinţilor restanţi;repartizarea topografică a lor;poziţia de implantare şi valoarea parodontală;morfologia coronară;relaţiile ocluzale.

Page 6: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

A) Numărul dinţilor restanţi Influenţează menţinerea şi stabilizarea protezelor şi

este în strânsă corelare cu repartizarea lor topografică; Teoretic un număr mai mare de dinţi restanţi ar trebui

să fie mai favorabil pentru stabilizarea protezelor.

Page 7: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

Dinţii situaţi în planuri diferite chiar dacă sunt în număr mai redus, oferă condiţii mai bune de stabilizare, comparativ cu un număr mare de dinţi situaţi într-o singură zonă.

Page 8: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

B)Poziţia de implantare şi valoarea parodontală

În mod normal, NU sunt implantaţi perpendicular pe baza maxilarelor;

Fiecare dinte are o implantare specifică;

Page 9: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

În edentaţii dinţii vecini spaţiului liber îşi modifică poziţia. MIGRĂRILE MIGRĂRILE :: orizontaleorizontale pot fi:

prin înclinare

prin translaţie

Page 10: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

Sensul migrărilor orizontale ale dinţilor este diferit.

Page 11: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

verticaleverticale care sunt şi ele: Egresiune = dintele se deplasează împreună cu

procesul alveolar;

Extruzie

! Valoarea parodontală constă în gradul de rezistenţă al dinţilor faţă de forţele care tind să-l deplaseze.

Page 12: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

C) Morfologia coronară

Este apreciată pe modelul de studiu; Ne interesează această morfologie în

vederea plasării elementelor de menţinere, sprijin şi stabilizare a protezelor mobilizabile;

Din acest punct de vedere va trebui să clarificăm câteva noţiuni legate de ecuator.ecuator.

Page 13: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

Ecuator anatomic

Ecuator de implantare

Ecuator de malpoziţie

Ecuator protetic

Page 14: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

Ecuatorul împarte coroana în două zone distincte :

zona subecuatorială; zona supraecuatorială.

Page 15: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

D) Relaţie de ocluzie

Modificarea rapoartelor intermaxilare devine reală după apariţia migrărilor dentare;

Apar abateri de la criteriile ocluziei funcţionale, cu apariţia unor obstacole dificile în restaurările arcadelor dentare.

Page 16: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

Suportul muco-ososEste reprezentat de crestele alveolare şi bolta palatină.

1. Crestele1. CresteleAu formă şi volum diferit, corespund cu cele descrise

la edentatul total.Prezintă aceleaşi elemente morfologice ca şi la

edentatul total.

2. Bolta palatinăAre şi ea aceleaşi forme care au fost descrise la

edentatul total.Ea are valoare protetică mare în edentaţiile parţiale

biterminale extinse şi edentaţiile subtotale.

Page 17: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

3. MucoasaFibromucoasa sau mucoasa fixă situată la nivelul

crestelor şi bolţii palatine.Mucoasa neutră, pasiv mobilă situată la periferia

câmpului protetic.Mucoasa mobilă continuă zona mucoasei neutre

şi rămâne fixată la mucoasa aderentă prin intermediul frenurilor şi bridelor.

Page 18: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

INDICAŢIILEINDICAŢIILE

PROTEZELOR PARŢIALE

MOBILIZABILE

Page 19: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

A. Situaţii clinice care exclud tratamentul protetic prin punţi dentare

Edentaţia intercalată întinsă clasa III cu dinţi limitanţi canin-molar de minte şi rezistenţă parodontală scăzută;

Edentaţie intercalată cu afectarea parodontală a tuturor dinţilor;

Lipsa caninilor şi premolarilor dinţi din zona de curbură;

Edentaţii frontale clasa IV cu dinţi restanţi afectaţi parodontal;

Edentaţii frontală cu piedere mare de substanţă osoasă;

Existenţa unor comunicări oro-sinusale.

Page 20: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

B. Situaţii clinice specifice tratamentului prin proteze parţiale mobilizabile:

Ed. Termino-terminale; Ed. Uniterminale; Ed. Frontale întinse; Ed. Subtotale.

Page 21: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

CLASIFICAREA PROTEZELOR CLASIFICAREA PROTEZELOR PARŢIALE MOBILIZABILEPARŢIALE MOBILIZABILE

1. Forma clinică a edentaţiei : proteze uni sau biterminale; proteze laterale sau latero-laterale; proteze frontale; proteze subtotale, mixte.

2. După material :2. După material : proteze acrilice;proteze acrilice; proteze mixte.proteze mixte.

Page 22: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

3. În funcţie de tehnologia de realizare a bazelor

prin indesarea acrilatului; prin turnare; prin ştanţare.

4. După forma bazei cu placă palatinală totală; cu placă palatinală redusă; scheletizate.

Page 23: Curs 1 - Proteza Partiala Mobilizabila

5. În funcţie de tipul elementelor de stabilizare 5. În funcţie de tipul elementelor de stabilizare utilizateutilizate

cu elemente obişnuite - croşete; cu elemente excepţionale; cu elemente combinate.

6. Criteriul fundamental de clasificare este însă 6. Criteriul fundamental de clasificare este însă sprijinulsprijinul

proteze cu sprijin dento-parodontal; proteze cu sprijin muco-osos; proteze cu sprijin mixt.