CURRICULUM VITAE Nume R¤’u Prenume Gabriela : 1970 iunie ... Conf univ dr Gabriela...

download CURRICULUM VITAE Nume R¤’u Prenume Gabriela : 1970 iunie ... Conf univ dr Gabriela R¤’u.pdf¢  Gabriela

of 18

 • date post

  08-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CURRICULUM VITAE Nume R¤’u Prenume Gabriela : 1970 iunie ... Conf univ dr Gabriela...

 • 1

  CURRICULUM VITAE

  Nume: Rău

  Prenume: Gabriela

  Data şi locul naşterii: 1970 iunie, 03, Craiova

  Naţionalitate: română

  Stare civilă: necăsătorită

  Locul de muncă actual, funcţia şi titlul ştiinţific: Universitatea de Medicină şi Farmacie din

  Craiova, Facultatea de Farmacie, conferenţiar, doctor

  Educaţie şi formare profesională: Instituţia

  Liceul Industrial

  de Chimie, Nr. 5,

  Craiova

  Universitatea din

  Craiova, Facultatea de

  Ştiinţe, secţia Chimie

  Universitatea din

  Craiova, Facultatea

  de Ştiinţe,

  specializarea

  calitatea Mediului,

  profilul Chimie

  Universitatea din

  Bucureşti

  Universitatea de

  Medicină şi

  Farmacie din

  Craiova,

  Facultatea de

  Farmacie

  Perioada: 1985–1989 1991–1996 1996–1997 1997–2004 2003–2008

  Grade sau

  diplome

  obţinute

  Examen de

  Bacalaureat,

  Liceul Industrial

  de Chimie, Nr. 5,

  în iunie 1989

  (Diploma de

  bacalaureat Seria

  E, Nr. 140065),

  Examenul de licenţă,

  Universitatea din

  Craiova, în iunie 1996,

  profilul Chimie

  universitară,

  specializarea Chimie, cu

  lucrarea intitulată

  "Cristale lichide

  nematice şi smectice",

  (Diploma de licenţă

  Seria P, Nr. 0006948,

  Nr. 748/22 aprilie 1997)

  Examen studii

  aprofundate,

  Universitatea din

  Craiova, în iunie 1997,

  specializarea Calitatea

  Mediului, cu lucrarea

  intitulată

  "Biotransformarea

  substanţelor chimice

  poluante", (Diploma

  de studii aprofundate

  Seria A, Nr. 003726,

  Nr. 76/07 iulie 1997)

  Doctor în chimie,

  Universitatea din

  Bucureşti, în urma

  susţinerii publice a

  tezei de doctorat

  "Noi compuşi cu

  proprietăţi de

  cristale lichide" la

  data de 26

  noiembrie 2004,

  confirmată la 28

  februarie 2005

  (Diploma de

  doctor Seria D, Nr.

  0001992, Nr.

  217/28 februarie

  2005)

  Teza a fost

  publicată în

  întregime:

  Gabriela Rău, Noi

  compuşi cu

  proprietăţi de

  cristale lichide,

  Editura Medicală

  Universitară

  Craiova, 210,

  pagini 2005,

  ISBN: 973-7757-

  64-5

  Examen de

  licenţă,

  Universitatea de

  Medicină şi

  Farmacie din

  Craiova, în

  septembrie 2008,

  specializarea

  Farmacie, cu

  lucrarea intitulată

  "Compuşi cu

  proprietăţi de

  cristale lichide",

  (Diploma de

  licenţă Seria A1,

  Nr. 0208074, Nr.

  274/25 septembrie

  2008)

  Experienţa profesională: Perioada: octombrie 1997–ianuarie

  1998

  ianuarie 1998–ianuarie

  2000

  martie 2000–ianuarie

  2005

  februarie 2005–martie

  2009

  martie 2009–

  până în prezent

  Locul: Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova

  Instituţia:

  U.M.F. – Craiova,

  Facultatea de Farmacie,

  catedra de Farmacie I,

  disciplina Chimie organică

  U.M.F. – Craiova,

  Facultatea de Farmacie,

  catedra de Farmacie I,

  disciplina Chimie

  organică

  U.M.F. – Craiova,

  Facultatea de

  Farmacie, catedra de

  Farmacie I, disciplina

  Chimie organică

  U.M.F. – Craiova,

  Facultatea de

  Farmacie, catedra de

  Farmacie I, discipline

  Chimie organică,

  Chimie farmaceutică,

  Chimia compuşilor

  heterociclici

  U.M.F. –

  Craiova,

  Facultatea de

  Farmacie,

  catedra de

  Farmacie I,

  discipline

  Chimie organică

  Funcţia: doctorand

  (ore de lucrări practice în

  regim de plata cu ora)

  preparator univ. drd. asistent univ. drd. şef lucrări univ. dr.

  conferenţiar

  univ. dr.

 • 2

  Specializări şi calificări:

  Aptitudini şi competenţe personale (limbi străine cunoscute, operare PC, etc.):

  ➢ limbi străine cunoscute – engleza (conversaţie, citire şi scriere), franceza (citire, scriere) ➢ cunoştinţe operare PC:

  – Office;

  – programe editare formule chimice Chemwind, Isis-chem;

  – editare şi prelucrare imagine – Corel, Adobe photoshop;

  – IE, MS Outlook.

  Lucrări publicate:

  1. Cărţi/capitole în cărţi publicate în edituri internaţionale/naţionale cotate CNCS:

  1.1. Cărţi – 1

  1. Gabriela Rău, Noi compuşi cu proprietăţi de cristale lichide, Editura Medicală

  Universitară Craiova, 210 pagini 2005, ISBN: 973-7757-64-5.

  1.2. Materiale didactice (cursuri + lucrări practice + teste grilă) – 18

  1. Sandra Alice Buteică, Denisa Constantina Amzoiu, Gabriela Rău, Cornelia Flori,

  Chimie farmaceutică. Lucrări practice. Analiza substanţelor medicamentoase, ediţia a II-a, Editura

  Sitech, 211 pagini, 2018, ISBN 978-606-511-6255-0.

  2. Gabriela Rău, Chimie organică, volumul II, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura

  Sitech, 303 pagini, 2017, ISBN 978-606-11-5722-7, ISBN 978-606-11-5744-0

  3. Gabriela Rău, Chimie organică, volumul I, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura

  Sitech, 348 pagini, 2016, ISBN 978-606-11-0695-0, ISBN 978-606-11-5423-4

  4. Gabriela Rău, Anca Mihaela Bulearcă, Organic Chemistry, Practical works, Editura

  Sitech, 196 pagini, 2016, ISBN 978-606-11-5480-7.

  5. Gabriela Rău, Corina Brînduşa, Organic Chemistry, volumul II, Editura Sitech, 315

  pagini, 2016, ISBN 978-606-11-4683-3, ISBN 978-606-11-5511-8.

  6. Gabriela Rău, Anca Mihaela Bulearcă, Organic Chemistry, volumul I, Editura Sitech,

  330 pagini, 2015, ISBN 978-606-11-4683-3, ISBN 978-606-11-4684-0.

  7. Gabriela Rău, Chimie organică. Lucrări practice, Editura Sitech, 235 pagini, 2015,

  ISBN 978-606-11-4503-4.

  8. Denisa Constantina Amzoiu, Sandra Alice Buteică, Gabriela Rău, Cornelia Flori,

  Chimie farmaceutică. Lucrări practice. Sinteze, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Sitech,

  182 pagini, 2015, ISBN 978-606-11-4971-1.

  9. Gabriela Rău, Chimie farmaceutică, Substanţe auxiliare, ediţia a II-a, revizuită şi

  adăugită, Editura Sitech, 122 pagini, 2014, ISBN 978-606-11-4082-4.

  10. Gabriela Rău, Denisa Constantina Amzoiu, Chimie farmaceutică Antiseptice–

  dezinfectante. Chimioterapice antimicrobiene, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Sitech, 171

  pagini, 2014, ISBN 978-606-11-4079-4.

  11. Gabriela Rău, Denisa Constantina Amzoiu, Cornelia Flori, Chimie farmaceutică –

  Teste grilă pentru examene şi concursuri, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Sitech, 132

  pagini, 2014, ISBN 978-606-11-4081-7.

  12. Gabriela Rău, Laurenţiu Moruşciag, Denisa Constantina Amzoiu, Cornelia Flori,

  Victoriţa Cătălina Baroană, Chimie farmaceutică. Lucrări practice. Analiza substanţelor

  medicamentoase, Editura Sitech, 216 pagini, 2012, ISBN 978-606-511-2848-8.

  13. Gabriela Rău, Chimie organică, volumul 2, Editura Sitech, 306 pagini, 2011, ISBN

  978-606-11-0695-0, ISBN 978-606-11-1934-9

  14. Gabriela Rău, Chimie organică, volumul I, Editura Sitech, 342 pagini, 2010, ISBN

  978-606-11-0695-0, ISBN 978-606-11-0696-7

  15. Gabriela Rău, Denisa Amzoiu, Cornelia Flori, Chimie farmaceutică. Lucrări practice.

  Sinteze, Editura Sitech, 177 pagini, 2009, ISBN 978-606-530-533-3.

  16. Gabriela Rău, Denisa Amzoiu, Chimie farmaceutică Antiseptice–dezinfectante.

  Chimioterapice, Editura Sitech, 209 pagini, 2008, ISBN 978-973-746-941-0.

 • 3

  17. Gabriela Rău, Chimie farmaceutică, Substanţe auxiliare, Editura Sitech, 161 pagini,

  2007, ISBN 978-973-746-514-6.

  18. Gabriela Rău, Denisa Amzoiu, Cornelia Flori, Chimie farmaceutică – Teste grilă

  pentru examene şi concursuri, Editura Sitech, 129 pagini, 2006, ISBN 973-764-413-3, ISBN 978-

  973-746-413-2.

  1.3. Teste grilă pentru concursul de admitere – 18

  1. Gabriela Rău, Camelia Stănciulescu, Oana Popescu, Cătălina Pisoschi, Chimie

  organică – Teste pentru concursul de admitere la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină

  Dentară, Facultatea de Farmacie, Editura Medicală Universitară Craiova, 150 pagini, 2018

  2. Gabriela Rău, Camelia Stănciulescu, Oana Popescu, Cătălina Pisoschi, Chimie

  organică – Teste pentru concursul de admitere la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină

  Dentară, Facultatea de Farmacie, Editura Medicală Universitară Craiova, 150 pagini, 2017

  3. Gabriela Rău, Camelia Stănciulescu, Oana Popescu, Cătălina Pisoschi, Chimie

  organică – Teste pentru concursul de admitere la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină

  Dentară, Facultatea de Farmacie, Editura Medicală Universitară Craiova, 150 pagini, 2016

  4. Gabriela Ră