Curriculum vitae Europass PLOPEANU Curriculum vitae Europass Informa¥£ii personale Nume /...

download Curriculum vitae Europass PLOPEANU Curriculum vitae Europass Informa¥£ii personale Nume / Prenume PLOPEANU

of 14

 • date post

  19-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Curriculum vitae Europass PLOPEANU Curriculum vitae Europass Informa¥£ii personale Nume /...

 • 1

  Curriculum vitae

  Europass

  Informaţii personale

  Nume / Prenume PLOPEANU EMANUEL

  Adresă(e) TINERETULUI 14, CONSTANŢA

  Telefon(oane) 0723536274

  Fax(uri) 0241/671448

  E-mail(uri) emmiplop@yahoo.com

  Naţionalitate(-tăţi) ROMÂNĂ

  Data naşterii 17.07.1974

  Sex Masculin

  Locul de muncă vizat /

  Domeniul ocupaţional

  Universitatea „Ovidus” Constanţa/învăţământ

  Experienţa profesională 15 ani

  Perioada 2007 -

  Funcţia sau postul ocupat Lector univ. dr.

  Activităţi şi

  responsabilităţi

  principale

  Susţinerea de cursuri şi seminarii, îndrumare licenţe şi disertaţii,

  cercetare ştiinţifică

  Numele şi adresa

  angajatorului

  UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA, BD. MAMAIA

  124, CONSTANŢA

  Tipul activităţii sau

  sectorul de activitate

  Învăţământ

  Perioada 2004 - 2007

  Funcţia sau postul ocupat Asist. univ. drd.

  Activităţi şi

  responsabilităţi

  principale

  Susţinerea de seminarii, cercetare ştiinţifică

  Numele şi adresa

  angajatorului

  UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA, BD. MAMAIA

  124, CONSTANŢA

  Tipul activităţii sau

  sectorul de activitate

  Învăţământ

  Perioada 2001 – 2004

 • 2

  Funcţia sau postul ocupat Prep. univ. drd.

  Activităţi şi

  responsabilităţi

  principale

  Susţinerea de seminarii, cercetare ştiinţifică

  Numele şi adresa

  angajatorului

  UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA, BD. MAMAIA

  124, CONSTANŢA

  Tipul activităţii sau

  sectorul de activitate

  Perioada 1999 - 2001

  Funcţia sau postul ocupat Profesor de Istorie

  Activităţi şi

  responsabilităţi

  principale

  Activitate didactică preuniversitară

  Numele şi adresa

  angajatorului

  Liceul Teoretic „Traian” Constanţa, Str. Traian 55

  Tipul activităţii sau

  sectorul de activitate

  Învăţământ

  Perioada 1998 - 1999

  Funcţia sau postul ocupat Profesor de Istorie

  Activităţi şi

  responsabilităţi

  principale

  Activitate didactică preuniversitară

  Numele şi adresa

  angajatorului

  Şcoala generală Nr. 8, Constanţa, Bld. I. C. Brătianu 68

  Tipul activităţii sau

  sectorul de activitate

  Învăţământ

  Educaţie şi formare

  Perioada 2000-2006

  Calificarea / diploma

  obţinută

  Doctor în istorie

  Disciplinele principale

  studiate / competenţe

  profesionale dobândite

  Istoria relaţiilor internaţionale în secolul XX, Istoria Războiului

  Rece, Politica SUA în Europa de Sud – Est/lucrare cu titlul

  “Politica Statelor Unite ale Americii faţă de Turcia între anii

  1943 şi 1952”

  Numele şi tipul instituţiei

  de învăţământ /

  furnizorului de formare

  Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi

 • 3

  Perioada 1998– 1999

  Calificarea / diploma

  obţinută

  Studii aprofundate

  Disciplinele principale

  studiate / competenţe

  profesionale dobândite

  Istoria relaţiilor internaţionale în secolul XX, istoria regiunii

  Dunării şi a Mării Negre în secolele XIX - XX

  Numele şi tipul instituţiei

  de învăţământ /

  furnizorului de formare

  Universitatea “Ovidius” Constanţa

  Perioada 1994 – 1998

  Calificarea / diploma

  obţinută

  Licenţiat în istorie

  Disciplinele principale

  studiate / competenţe

  profesionale dobândite

  Istoria universală contemporană, istoria relaţiilor internaţionale în

  secolul XX, Istoria României în secolul XX

  Numele şi tipul instituţiei

  de învăţământ /

  furnizorului de formare

  Universitatea “Ovidius” Constanţa

  Aptitudini şi

  competenţe personale

  Capacitate de efort intelectual, în plan didactic şi ştiinţific; interes

  pentru cercetarea unor probleme sau tematici mai puţin analizate;

  interes în identificarea unor noi surse documentare

  Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ

  Limba(i) străină(e)

  cunoscută(e) Engleză, Franceză, Turcă

  Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

  Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

  Discurs oral Exprimare scrisă

  ENGLEZĂ C1

  Utilizator experimentat

  C1 Utilizator

  experiment at

  B2 Utilizator

  experimentat B2

  Utilizator experiment

  at C1

  Utilizator experiment

  at

  FRANCEZĂ A2

  Utilizator independent

  B1 Utilizator

  independe nt

  A1 Utilizator

  independent A1

  Utilizator independen

  t A1

  Utilizator independen

  t

  TURCĂ B1 În studiu în prezent

  B1 În studiu în

  prezent B1

  În studiu în prezent

  B1 În studiu în

  prezent A1

  În studiu în prezent

  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi

  Străine

  http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

 • 4

  Competenţe şi abilităţi

  sociale

  Experienţă în activitatea didactică, cu comunităţi diferite ca

  vârstă, pregătire, competenţe;

  Interes în construirea unor proiecte de cercetare care implică

  munca în echipă

  Competenţe şi aptitudini

  organizatorice

  Experienţă în activitatea managerială administrativă la nivel

  universitar. şef al Catedrei de Ştiinţe Politice şi Relaţii

  Internaţionale, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice,

  Universitatea “Ovidius” Constanţa (2008-2011). Din 2012 Decan

  al Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice

  Competenţe şi aptitudini

  de utilizare a

  calculatorului

  Utilizator experimentat al calculatorului

  Alte competenţe şi

  aptitudini

  Informaţii suplimentare

  Anexe

 • 5

  Listă detaliată de publicaţii şi activităţi

  A. Publicaţii

  A.1. Carte de unic autor, bazată pe doctorat

  1. Politica Statelor Unite faţă de Turcia între anii 1943 şi 1952, Iaşi, Institutul European, 2009, 273p.

  A.2. Cărţi în coautorat

  1. Din istoria secolului XX, vol. 3, 1939 – 1945, Diplomaţia războiului, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2011, 560 p.

  A.3. Ediţie de documente, cu n editori

  1. România - Republica Turcia. Relaţii diplomatice, vol. I, 1923 – 1938, Bucureşti, Ed.

  Cavallioti, 2011, 378 p., (coautor).

  A.4. Antologie/Crestomaţie de texte

  1. Texte şi documente privind istoria modernă a românilor, vol. I, 1774 – 1866, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2009, 390 p.

  2. Texte şi documente privind istoria modernă a românilor, vol. II, 1866 – 1918, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2009, 334 p.

  A.5. Studii în reviste ştiinţifice indexate de ISI Arts & Humanities Citation Index sau indexate

  ERIH şi clasificate în categoriile INT1 ori INT2 sau în alte baze de date internaţionale

  recunoscute (ISI, ERIH, SCOPUS, CEEOL, EBSCO, JSTORE, PROQUEST,

  PROJECTMUSE)

  1. „Relaţia Washington” între ideologie şi diplomaţie în politica externă a României la începutul deceniului şase în „Studii şi Materiale de Istorie Contemporană”, Serie nouă, vol.

  4/2005, 7 p.

 • 6

  2. Război şi pace în spaţiul ponto - caspic (1945 - 1946): consideraţii privind Turcia şi Iranul la începutul Războiului Rece, în „Revista Română de Studii Eurasiatice”, anul I, nr. 1/2005,

  Constanţa, 13 p.

  3. În mijlocul focului: Turcia, Balcanii şi Orientul Mijlociu în anii 1940 – 1941, în Revista Română de Studii Eurasiatice, anul II, nr. 1 – 2/2006, p. 109 – 120.

  4. Un NATO pentru Orientul Mijlociu? Din culisele unui proiect ratat de securitate regională la începutul Războiului Rece, în „Revista Română de Studii Eurasiatice”, an III, nr. 1-

  2/2007, p. 199 – 210.

  5. Dincolo de Cortina de Fier: propaganda guvernului de la Bucureşti în rândul emigraţiei române din SUA (1950 – 1952), în Studii şi Materiale de Istorie Contemporană, serie nouă,

  vol. 7/2008, p. 88 – 95.

  6. The Soviet-American Clash over Turkish Straits. The August 1946 Crisis, în Valahian Journal of Historical Studies, No. 9/2008, p. 85 – 96.

  7. Romania in Allied Political and Military Strategy (1941 – 1943). Some Considerations, în Valahian Journal of Historical Studies, No. 11/Summer 2009, p. 129 – 138.

  8. Război economic şi tensiune diplomatică: Aspecte privind raporturile Turciei cu Axa şi Naţiunile Unite (1941 – 1944), în Revista R