Curatirea casei (5-283)

of 3 /3
Curatarea casei de energiile învechite In toate civilizaţiile pămîntului s-au regăsit de-a lungul timpului practici si ritualuri de purificare a spaţiului fizic sau a persoanelor, indiferent că se fac fumigaţii, tămîieri, spălări sau sfinţiri. într-un mod paradoxal, în epoca actuală, super- tehnologizată, aceste practici uitate sau neglijate au început să reînvie, ele devenind din ce în ce mai populare. Prin fumigaţii se pot îndepărta energiile învechite Asemănător feng shui-u-lui, ştiinţa de a canaliza forţele naturii pentru a promova prosperitatea, echilibrul, vitalitatea şi schimbările constructive din viaţa cuiva, prin rearanjarea şi spaţierea mobi- lierului şi a altor obiecte, obiceiul fumigaţiilor aparţine filozofici estice ş) se bazează pe credinţa ca toate obiectele emit o energie care poate aduce la suprafaţă evenimente din trecut. Prin fumigaţii, energiile din trecut se pot îndepărta pentru a face loc unora noi, benefice. Acest procedeu poale fi considerai ca un sistem spiritual al curăţeniei de primăvară, o îndepărtare subtilă a păienjenişului psihic din jurul nostru. Strămoş» noştri cunoşteau diverse ritualuri de purificare încă din antichitate erau cunoscute efectele speciale pe care anumite plante cu proprietăţi aromatice le au asupra stării de sănătate fizică şi psihică a oamenilor. Modul în care se poate rcali/.a acest proces este simplu: esenţa degajată prin va-porizare sau fumigaţii acţionează asupra nervului olfactiv care transmite creierului un semnal care, la rîndul lui, declanşează un impuls asupra organismului sau psihicului. Bunicii noştri, spre exemplu, obişnuiau ca la trecerea dintre ani să- si purifice casele prin fumigaţii şi măturări rituale cu anumite.plante. Ei alîrnau în casă mănunchiuri de ramuri aducătoare de noroc, iar cei care erau urmăriţi de ghinion treceau prin anumite porţi simbolice cu rol purificator. Modul de realizare este simplu şi la îndemina oricui Acest procedeu este simplu: se închid toate ferestrele, se aprinde un beţişor parfumat, de preferinţă de salvie sau cedru, sau se ard anumite ierburi aromate si se directioneaza fumul către pereţii camerei pe care doriţi să o purificaţi. Continuaţi procedeul prin casă şi terminaţi la o ieşire, o uşă sau o fereastră, pe unde se va elibera această energie negativă. In paralel cu aceste activităţi fizice există şi o componentă 1

Embed Size (px)

description

feng shui

Transcript of Curatirea casei (5-283)

Page 1: Curatirea casei (5-283)

Curatarea casei deenergiile învechite

In toate civilizaţiile pămîntului s-au regăsitde-a lungul timpului practici si ritualuri de purificarea spaţiului fizic sau a persoanelor, indiferent că se

fac fumigaţii, tămîieri, spălări sau sfinţiri.într-un mod paradoxal, în epoca actuală, super-

tehnologizată, aceste practici uitate sau neglijate auînceput să reînvie, ele devenind din ce în ce mai

populare.Prin fumigaţii se pot îndepărta energiile învechite

Asemănător feng shui-u-lui, ştiinţa de a canaliza forţele naturii pentru a promova prosperitatea, echilibrul, vitalitatea şi schimbările constructive din viaţa cuiva, prin rearanjarea şi spaţierea mobilierului şi a altor obiecte, obiceiul fumigaţiilor aparţine filozofici estice ş) se bazează pe credinţa ca toate obiectele emit o energie care poate aduce la suprafaţă evenimente din trecut.

Prin fumigaţii, energiile din trecut se pot îndepărta pentru a face loc unora noi, benefice. Acest procedeu poale fi considerai ca un sistem spiritual al curăţeniei de primăvară, o îndepărtare subtilă a păienjenişului psihic din jurul nostru.

Strămoş» noştri cunoşteau diverse ritualuri de purificareîncă din antichitate erau cunoscute efectele speciale pe care anumite plante cu proprietăţi aromatice le

au asupra stării de sănătate fizică şi psihică a oamenilor.Modul în care se poate rcali/.a acest proces este simplu: esenţa degajată prin va-porizare sau fumigaţii

acţionează asupra nervului olfactiv care transmite creierului un semnal care, la rîndul lui, declanşează un impuls asupra organismului sau psihicului.

Bunicii noştri, spre exemplu, obişnuiau ca la trecerea dintre ani să-si purifice casele prin fumigaţii şi măturări rituale cu anumite.plante. Ei alîrnau în casă mănunchiuri de ramuri aducătoare de noroc, iar cei care erau urmăriţi de ghinion treceau prin anumite porţi simbolice cu rol purificator.Modul de realizare este simplu şi la îndemina oricuiAcest procedeu este simplu: se închid toate ferestrele, se aprinde un beţişor parfumat, de preferinţă de salvie sau cedru, sau se ard anumite ierburi aromate si se directioneaza fumul către pereţii camerei pe care doriţi să o purificaţi. Continuaţi procedeul prin casă şi terminaţi la o ieşire, o uşă sau o fereastră, pe unde se va elibera această energie negativă.

In paralel cu aceste activităţi fizice există şi o componentă spirituală: intenţia celui care doreşte purificarea, pe care Irebuie să si-o exprime cu voce tare, enunţînd clar ceea ce vrea să îndepărteze ţi ceea ce doreşte să obţină.

Unii specialişti în domeniu spun că ei cer pace, armonie, sănătate, belşug, iubire si bucurie.

Fumigaţiile cu tămîie îi ajută pe depresivi şi insomniaci

în camera persoanelor care suferă de insomnie, depresie, nervozitate sau epilepsie se fac fumigaţii cu tă-mîie. Peniru aceasta se pun într-o linguriţă din metal una sau două bobite de tămîie, iar linguriţa se ţine deasupra flăcării unei luminări, timp de cîteva minute. Tămîia se va topi si va emana fumul cu miros caracteristic. Acesia are darul de a reduce slarea de agitaţie psihică, prin stimularea anumitor celule senzoriale olfactive. De asemenea, acest fum destinde, calmează şi dă o stare de bună dispoziţie.

Antrenorul curată vesfîarele echipei cu ajutorul beţisoarelor parfumateAceastă concepţie a pătruns adînc în conştiinţele oamenilor şi, departe de a fi doar apanajul femeilor

1

Page 2: Curatirea casei (5-283)

lipsite de educaţie, ea este pusă în practică de persoane cultivate care la prima vedere sînt mult mai pragmatice.

Astfel, antrenorul unei echipe de baschet din Statele Unite a afirmat că el crede că fiecare loc are o energie a-parte şi pentru a obţine rezultatele scontate toate incintele ar trebui curăţate de energiile vechi. El obişnuieşte să cureţe prin fumigaţii vestiarul echipei sale, practicînd acelaşi obicei şi în turnee. Antrenorul afirmă despre casa cuiva că ar trebui să fie ca un sanctuar, un loc unde poţi respira si Ic poţi relaxa.

Neliniştea ciinelui a încetat după ritualul de purificare a caseiDupă ce s-au mutat într-o casă nouă, soţii Smith s-au decis ca pentru eliberarea energiilor psihice negative să facă fumigaţii cu salvie. Ei ştiau că ceva straniu se petrecea în locul acela, chiar şi cîinele lor a simţit ceva în neregulă pentru că uneori se comporta ciudat, el oprindu-se la fiecare uşă si încremenind acolo, mai ales în zona dormitoarelor. Slăpîna lui a presupus că acolo se petrecea ceva neobişnuit, de aceea s-au h olărit să cureţe zona.Intr-o seara, cei doi soti au stins toate luminile, au aprins nişte luminări şi au început să se plimbe prin noua lor casă pentru a purifica aerul cu ajutorul beţi-şoarelor parfumate pe care le ţineau în mîini.

S-au oprit în fiecare cameră şi au spus ceva de genul: Dorim ca această cameră să fie curata şi să cunoască un nou început o dată cu venirea noilor proprietari.

O dată ce ritualul de curăţare a casei s-a terminai, cîi-nele a început să se comporte normal.

A pus capăt unei relaţii cu ajutorul fumigaţiilorO doamnă care dorea să pună capăt unei relaţii cu o persoană care o vizitase de mai multe ori în apartamentul său s-a gîndit că poate face acest lucru întiepărtînd energiile acumulate în tot acest timp şi permiţînd intrarea unei noi energii. La lumina unei luminări ea a aprins mai multe beţiţoarc al căror fum a fost direcţional întîi asupra propriei persoane, din cap pînă în picioare, în faţă si-n spaje, pentru ca apoi să se deplaseze prin tot apartamentul. Fumul a fost direcţional spre fiecare colţ, spre pereţi, podea, mobilă, uşi si oglinzi.

Adresîndu-se vechii energii direct, femeia a spus: Du-te pe drumul tău, eşti liberă, iertată, vindecată. Pentru eficienţa acţiunii doamna respectivă s-a folosit si de nişte clopoţei tibetani.

După această operaţie femeia s-a declarat încîntată de rezultatele care n-au întîrziat să apară.

O întreagă industrie se dezvoltă în jurul acestor obiceiuriExistă magazine care comercializeaza tot felul de produse necesare ritualurilor de curăţare: tămîie şi alte planle aromate sub formă de beţi soare sau conice, cristale şi luminări transformaţît»-nale destinate să inducă în casele doritorilor inspiraţie, succes, curaj, prosperitate, înţelepciune, iubire sau doar linişte si pace.

Există, de asemenea, cursuri în care doritorii pot învăţa cum se pot face aceste operaţii si importanţa tuturor elementelor: fum, sunete, lumină şi lichide. Fumul poate proveni din arderea tămîici, a unor ierburi, salvie, cedru etc.; sunetul poate să fie de forma unor cînlări. incantaţii, rugăciuni, dăngănit de clopote: lumina provine de la o luminare, iar lichidul sub formă de apă, vin sau miere.

Spre exemplu, în culturile latine, pentru purificare podeaua trebuie spălata cu lapte, iar bucătăriile evreieşti sînt curăţate cu apă fierbinte şi rugăciuni înainte de a găti,

Dar toţi sînt de acord cu un lucru: ceea ce contea/ă cu adevărat, arma cea mai puternică, indiferent de ritualul practicat, este intenţia celui c are-l practică.

Cristina Matache

2