CUPRINSURI PROIECT 2012 RamonaPopescu - media. · PDF filea. Programul de guvernare –...

Click here to load reader

 • date post

  31-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CUPRINSURI PROIECT 2012 RamonaPopescu - media. · PDF filea. Programul de guvernare –...

 • ACADEMIA ROMANA Anexa nr.3/37

  Nr.formular

  01

  02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  02a Sume pentru Consiliul Fiscal si categoriile de cheltuieli finantate din acestea06 Numarul maxim de posturi

  11 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  14 Numarul maxim de posturi

  15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii16 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole,

  subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

  23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

  26 Sinteza finantarii programelor27 Fisele programelor

  28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

  Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

  Proiecte cu finantare nerambursabila

  Bugetul pe programe

  Programe de investitii publice

  Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

  CUPRINS

  Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015

  Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  Sume alocate de la bugetul de stat

  Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

 • DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015

  1. TITULAR: ACADEMIA ROMANA

  COD TITULAR: 37

  2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE Academia Romana este cel mai inalt for national de consacrare stiintifica si

  culturala, institutie de interes public national, autonoma, cu personalitate juridica de drept public, independenta in toate activitatile sale.

  Misiunea Academiei Romane este de a coordona si realiza activitati de cercetare in domeniile fundamentale ale stiintei si culturii.

  Misiunea Academiei Romane este indeplinita prin atingerea urmatoarelor obiective principale:

  - cultivarea si promovarea stiintei si culturii nationale si universale; - cultivarea si promovarea limbii si literaturii romane si a istoriei nationale;

  stabilirea normelor de ortografie obligatorii ale limbii romane; - desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica fundamentala si avansata; - organizarea de activitati de calificare profesionala superioara (cursuri post-

  universitare, scoala doctorala si post-doctorala, acordarea de titluri stiintifice si academice);

  - infiintarea de centre de cercetare fundamentala independente sau in cadrul institutelor academice existente;

  - promovarea societatii bazate pe cunoastere; - elaborarea de studii, analize, evaluari pentru Administratia Prezidentiala,

  Parlament, Guvern si alte institutii publice nationale.

  3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU Prioritatile strategice ale Academiei Romane, pentru anul 2012, respectiv pentru

  perspectiva 2013-2015, sunt urmatoarele:

  Domeniul Prioritatea Baza normativa/strategica 2012

  Implementarea reala a independentei activitatii Academiei Romane cu privire la studiile si evaluarile realizate

  a. Art. 2 din Statutul Academiei Romane

  b. Principiul de guvernare nr. 5 din Programul de guvernare

  Implementarea Scolilor de studii doctorale Legea invatamantului

  Implementarea Scolii post-doctorale academice in economie

  Proiectul cofinantat din FSE (POSDRU) privind Scoala post-doctorala a Academiei Romane

  Alinierea cercetarii stiintifice fundamentale din cadrul Academiei Romane la principiile Ariei comune de cercetare europene, concomitet cu rationalizarea sistemului de cercetare

  a. Programul de guvernare cap. 12, actiunea nr. 9

  b. Strategia Europa 2020 c. Planul National de Dezvoltare

  2007-2013 d. Strategia Educatie si Cercetare

  pentru Societatea Cunoasterii

  1. Institutional

  Infiintarea Consiliului National de Reforma Economica si Sociala in cadrul Academiei Romane, in scopul monitorizarii implementarii Programului National de Reforma

  Studiul realizat de Academia Romana pentru Institutul European din Romania (2010)

 • Elaborarea Strategiei Academiei Romane pentru perioada 2012-2020

  Obtinerea a cel putin doua proiecte de cercetare in Programul Cadru 7 (2007-2013) al Comisiei Europene

  2. Stiintific

  Actualizarea programelor fundamentale/prioritare de cercetare ale Academiei Romane, pe o perioada de 5 (7) ani, prin adecvarea lor la cerintele pe termen scurt si mediu ale economiei si societatii romanesti si ale programului de cercetare european FP7

  Obiectivul specific nr. 3 din Strategia Educatie si Cercetare pentru Societatea Cunoasterii

  Obtinerea a cel putin 3 proiecte 3. Financiar (strategice sau granturi) cofinantate din

  fonduri structurale

  4. Investitional

  Initializarea procedurilor privind realizarea documentatiilor (studiu de fezabilitate si proiect) pentru defintivarea lucrarilor la corpul A al Casei Academiei Romane

  2013-2015

  Actualizarea/corelarea Legii de organizare si functionare a Academiei Romane si a Statutului acesteia cu noile cerinte de natura stiintifica si institutionala ale societatii romanesti si ale Uniunii Europene

  Infiintarea a trei programe de masterat in domeniul economic, in colaborare cu universitati/academii straine (inclusiv fransiza)

  1. Institutional

  Infiintarea Universitatii Academiei Romane(Universitatea Academica Romana), care va include programele de masterat, Scoala de studii doctorale, Scoala post-doctorala academica in economie si altele asemenea

  Obtinerea a cel putin 10 proiecte de cercetare in Programul Cadru 7-8 (2007-2013) al Comisiei Europene

  Elaborarea lucrarii Primii sapte ani de integrare a Romaniei in UE

  Obiectivul nr. 4 din Statutul Academiei Romane

  2. Stiintific

  Elaborarea lucrarii Dictionarul economic al Academiei Romane

  Obiectivul nr. 4 din Statutul Academiei Romane

  Obtinerea a cel putin 6 proiecte strategice si a cel putin 6 granturi cofinantate din fonduri structurale 3. Financiar Devoltarea unui mecanism permanent de parteneriat public-privat privind finantarea cercetarilor fundamentale si avansate

  4. Investitional Finalizarea investitiei privind corpul A al Academiei Romane

 • 4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate

  astfel: Surse de finantare: Pondere

  - % - Buget de stat 71,28 Fonduri Externe Nerambursabile 0,05 Venituri proprii 28,67 Total surse 100,00

  5. MENTIUNI SPECIALE Academia Romana nu indeplineste si calitatea de Autoritate de Management sau

  de Organism Intermediar pentru programele aferente instrumentelor structurale (post-aderare), avand doar calitatea de beneficiar de proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile.

  Dintre cele mai relevante proiecte, atat ca valoare cat si ca rezultate asteptate, mentionam urmatoarele:

  - Extinderea si modernizarea infrastructurii de cercetare in vederea cresterii competitivitatii in domeniul bolilor cardiovasculare, diabet si obezitate CARDIOPRO (50.857 mii lei, perioada de derulare 2009-2012);

  - Dezvoltarea infrastructurii Institutului de Biologie Bucuresti pentru intarirea capacitatii de investigare a biodiversitatii, in contextul schimbarilor climatice globale DIBIOCLIM (39.174 mii lei, perioada de derulare 2009-2012);

  - Centru de cercetari avansate pentru bionanoconjugate si biopolimeri (18.288 mii lei, perioada de derulare 2009-2012);

  - Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institului de Biochimie in vederea cresterii competitivitatii in domeniul proteomicii (28.448 mii lei, perioada de derulare 2011-2013);

  - Studii postdoctorale in economie (SPODE) (18.689 mii lei, perioada de derulare 2010-2014);

  - Societatea bazata pe cunoastere-cercetari, dezbateri, perspective (18.848 mii lei, perioada de derulare 2010-2014);

  - Programul de burse postdoctorale Cristofor I. Simionescu (19.486 mii lei, perioada de derulare 2010-2014);

  - Valorificarea identitatii culturale in procesele globale (20.632 mii lei, perioada de derulare 2010-2014).

  - Sinteza si studiul metaloxilanilor polimerici noi material de interes pentru catalizare si nanostiinte (POLISILMET)(6.490 mii lei, perioada de derulare 2010-2013);

  - Infrastructura cibernetica pentru studii geodinamice relationate cu zona seismogena Vrancea/Cyberdyn (6.609 mii lei, perioada de derulare 2010-2013);

  - Monitorizarea starii de conservare a speciilor si habitatelor din Romania in baza articolului 17 din Directiva Habitate (70.151 mii lei, perioada de derulare 2011-2015);

  - Biotehnologii celulare si molecular cu aplicatii in medicina (5.886 mii lei, perioada de d