Culturism 101 10 1999

download Culturism 101 10 1999

of 17

Transcript of Culturism 101 10 1999

 • 8/3/2019 Culturism 101 10 1999

  1/17

  OLYMPIA 99

  50 de sfaturipentru

  \mbun`t`]ireadietei

  Genuflexiunile -un superexerci]iu

  Culturismdin perioada

  de aur

  Varia]ia -\n antrenament

  director num rul 11 (101) octombrie 1999Cristian Dulgheru www.culturism.freeservers.com

  IrinaMuntean -bronz la

  C. Mondiale

  Ronnie Coleman,MR. Olympia 1999

 • 8/3/2019 Culturism 101 10 1999

  2/17

  2 55 CULTURISMrevist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  Prot-R 85Are acelea[i recomand`ri ca [i Prot-

  R 65, doar c` are un con]inut mai mare

  de proteine (85%), iar o por]ie repre-

  zint` 40 g de produs. O m`sur`

  con]ine 25g.Se prezint` la cutii de:

  900 g - 95.000 lei2,2 kg - 189.000 lei

  Energocarb-REste un supliment energetic din

  carbohidra]i [i se recomand` pentrurefacerea rezervelor energetice ale

  organismului. Se administreaz` 30 g

  \nainte de antrenament (pentru a avea

  energie) [i 40-60 g dup` antre-

  nament, pentru refacere.

  O m`sur` con]ine 35g.Se prezint` la cutii de:

  1 kg - 39.000 lei2,5 kg - 79.000 lei

  Nutrifort-REste un concentrat de carbohidra]i,

  proteine, vitamine [i minerale reco-mandat pentru cre[terea rapid` \nmas` muscular`. O por]ie reprezint`90 g de produs [i pentru o cre[tere

  accelerat` a masei musculare serecomand` dou`-trei por]ii pe zi.

  O m`sur` con]ine 35g.Se prezint` la cutii de:

  1 kg - 60.000 lei2,5 kg - 119.000 lei

  Super Protein-R 90Este un concentrat prote ic de

  calitate superioar`, ob]inut din lapte.

  Se administreaz` c~te o por]ie de

  40 g de mai multe ori pe zi, \n limita

  a 1,5-2 g protein`/kg corp. Se ames-

  tec` cu lapte, sucuri sau ap`.

  O m`sur` con]ine 30g.Se prezint` la cutii de:

  900 g - 125.000 lei

  Complex REste un supliment alimentar vitami-

  no-mineral indicat \n cazul solicit`rilor

  fizice mari, \n avitaminoze, \n profilaxia

  [i tratarea unor boli [i viroze; stimu-

  leaz` sistemul imunitar, regenereaz` ]e-

  suturile, favorizeaz` metabolizarea cal-

  ciului, fierului, amelioreaz` hipocal-

  cemia, scade colesterolul sanguin,

  reduce LDL-colesterolul, m`re[te per-

  meabilitatea ]esuturilor [i elasticitatea

  vaselor de s~nge, accelereaz` fluxul

  sanguin. Se prezint` sub form` de cap-

  sule gelatinoase de 500 mg. Se ad-

  ministreaz` dou` p~n` la patru

  capsule/zi.Se prezint` la cutii de:50 capsule - 25.000 lei

  PROTEIN-Rbatoane proteice [i energetice

  Un baton proteic este echivalentulnutritiv a 100g carne vit`.

  Batoane cu un gust excelent deciocolat`, de 70g, av~nd urm`toareacompozi]ie nutritiv`: proteine - 18g,carbohidra]i - 27g, gr`sime vegetal` -17g, vitamina C - 28 mg, lecitin` -17 mg, vitamina B6 - 2 mg, vitaminaB5 - 2 mg, zinc - 2 mg, magneziu 14mg. Valoare energetic`: 350 calorii.Se recomand` culturi[tilor pentrucre[tere \n mas` [i for]`, c~t [i altorcategorii de sportivi ca suport proteic,vitaminic, energetic [i mineral. Nu arecontraindica]ii, fiind un excelentsupliment alimentar.

  Se fac comenzi de minim 5 buc.25% reducere pentru minimum

  100 buc`]i.

  6 000 lei/buc

  Lipotrop-REste un supliment natural, con]i-

  n~nd aciz i gra[i pol inesatura] i ,ant iox idan]i, v i tamine [ i agen]ifarmacologici, recomandat \n profila-xia, combaterea colesterolului san-guin [i arderea depunerilor de gr`simidin organism. Stimuleaz` sistemulimunitar av~nd efecte anticancerige-ne. Se recomand` doz` zilnic` de 30capsule \n 5-6 reprize, \ntre mese,pentru ac]iunea de ardere a gr`similor[i colesterolului, timp de 3-4 luni [i10 capsule, \n 3 reprize, ca doz` demen]inere dup` ob]inerea rezultatelordorite.

  500 capsule - 75.000 lei

  AMINO-REste un produs de calitate

  superioar`, natural, cu un

  procent [i raport optim deaminoacizi esen]iali [ idipeptide, care asigur` onutri]ie proteic` complet` [ieste asimilat total. Formulaprodusului asigur` un echilibrustabilit [tiin]ific pentru a avea ocre[tere muscular` optim` [i orecuperare rapid` dup`antrenament. Cre[te ratametabolic`, asigur` o maibun` oxigenare a mu[chilor [ifolose[te gr`simile pentruenergie. Nu con]ine zaharuri [igr`simi. Este 100% natural. Serecomand` servirea unei por]iia c~te 4 tablete, de trei ori pezi, dintre care o por]ie, imediatdup` antrenament. Pentrusportivii de performan]`, serecomand` dublarea dozelor.

  Se prezint` la cutii de:

  300 tablete - 85.000 lei500 tablete - 140.000 lei

  Comenzile se fac \n scrispe adresa redac]ieisau la telefoanele

  01/792.25.54

  01/792.24.98

  094.63.22.94

  092.24.47.83

  094.324.645

  (inclusiv s~mb`ta [i duminica)

  Plata se face la primireacoletului cu produsulcomandat, pre]urile

  incluz~nd[i taxele po[tale

  Acum sunt sponsoriza]i [i

  folosesc cu succes produsele

  Redis cunoscu]ii culturi[ti:

  Irina Muntean, Alexandru

  Costache, Costel Torcea,

  Felicia [i Petri[or Popa,

  Cristian Zlatanovici, Drago[

  Popescu, Florina Vi[an, C-tin

  Laz`r, Cristea Nicolae, Laura

  Vi[an, campioana na]ional`

  de atletism Mihaela Oan`.

  Mass-R 2

  Este un concentrat pro-

  teic bogat \n carbohi-

  dra]i [i proteine, reco-

  mandat \n special ectomorfilor (tip

  slab, longilin, ce ia greu \n greutate),

  care trebuie s` ia de dou`-trei ori pe zi

  c~te o por]ie de 70 g. Este recomandat

  [i celorlalte tipuri genetice, \ns` numai

  imediat dup` antrenament. Avantajul

  acestui produs este con]inutul de fibre

  vegetale care ajut` la formarea boluluialimentar [i care absorb toxinele din

  intestinul gros.

  O m`sur` con]ine 40g.Se prezint` la cutii de:

  1,2 kg - 39.000 lei3 kg - 85.000 lei

  Super Mass-REste un supliment ce datorit` com-

  pozi]iei (50% proteine [i 35% car-

  bohidra]i) poate \nlocui mesele obi[-

  nuite din timpul zilei [i este reco-

  mandat at~t tuturor categoriilor de

  sportivi, c~t [i celor care nu fac sport,

  dar doresc s` aib` o alimenta]ie

  s`n`toas`, cu c~t mai pu]ine gr`simi

  [i colesterol. Se recomand` c~te o

  por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie =

  65 g de produs).

  O m`sur` con]ine 30g.

  Se prezint` la cutii de:900 g - 70.000 lei

  2,2 kg - 149.000 lei

  Prot-R 65Este un supliment bogat \n proteine

  (65%) [i este recomandat celor care

  vor s`-[i asigure o cantitate mare de

  proteine \n alimenta]ie, f`r` a cre[te

  stratul adipos. Se recomand` tuturor

  culturi[tilor, c~te o por]ie de dou`-trei

  ori pe zi (o por]ie = 50 g de produs).

  O m`sur` con]ine 25g.Se prezint` la cutii de:

  900 g - 80.000 lei2,2 kg - 159.000 lei

  NOU

  ON LINEUltima vizit` la firma care se ocup` de tehnoredactarea

  computerizat` a revistei, Cat Press, mi-a adus o mare surpriz`.Am fost pus \n fa]a calculatorului, a fost accesat internetul [idup` ce s-a tastat www.culturism.freeservers.com pe ecran aap`rut coperta num`rului 100 al revistei. Mai \nt~i am crezut c`este o glum`, dar cei de la firm` mi-au spus c` de acum revistapoate fi citit` de oricine pe internet. Dup` ce mi-au explicatcare este treaba cu internetul [i faptul c` oricine are un

  calculator [i este conectat la internet poate citi revista, din oricecol] al lumii, am devenit foate interesat de noua form` demultiplicare a revistei. n c~teva minute de studiu asupraposibilit`]ilor internetului, mi-am dat seama c` pe aceast` calepot face cunoscute mult mai multe dat e din domeniulculturismului dec~t prin revist` pentru c` num`rul de pagini pecare le pute]i citi pe internet este de ordinul sutelor. Astfel c` deacum, cei ce pot accesa internetul pot citi la adresa noastr`informa]ii detaliate despre antrenament, suplimente, refacere,istoria culturismului na]ional [I interna]ional, date despre cei maicunoscu]i culturi[ti rom~ni si str`ini [i alte informa]ii de mareinteres. Pe l~ng` acestea, ve]i g`si rubrici cunoscute din revist`precum Dialog cu cititorii, Probleme medicale [i medicamente,Mic` publicitate etc. Mai sunt pu]ine pagini \n lucru, daraceasta sper`m s` nu v` dezam`geasc`. Noi facem totposibilul ca revista s` fie complet` c~t mai cur~nd.

  Accesarea revistei pe internet este gratuit` (freeservers).Datele se vor actualiza s`pt`m~nal.

  Deci, dac` sunte]i interesa]I de c~t mai multe informa]ii \ndomeniu, iat` \nc` o dat` adresa noastr` de internet:www.culturism.freeservers.com

 • 8/3/2019 Culturism 101 10 1999

  3/17

  4 55 CULTURISMrevist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  CULTURISM55 5revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  noastr` ob]innd un onorabilloc 8.

  La perechi, dup` medaliade argint ob]inut` laCampionatele Europene dinacest an, Irina Muntean [I IoanOrian au reu[it s` se califice n

  final` ob]innd locul 6, cuaceast` ocazie Orian a intratn istorie ca primul b`rbat carea intrat ntr-o final` decampionat mondial de seniori.

  La concurs au participat 29de ]`ri de pe toatecontinentele. ~n urmarezultatelor Romnia s-a clasatpe locul 9 pe echipe, cu toatec` a avut numai trei sportivi.

  De la venire pn` laplecare echipa noastr` a fostajutat` cu cazare, mas`,echipament, machiaj,suplimente de Petre Memete,romnul care se afl` nAustralia de 15 ani. El estecampion al Australiei laculturism [I om de afaceri, la

  acest concurs fiind sposorprincipal. Se pare c` el are oafacere prosper` prindistribu]ia n Australia desuplimente nutritive ale uneifirme americane, fiind [Isponsorul cunoscutului culturist

  Sonny Schmidt.Cu acest nou succesRomnia a confirmat intrarea

  n elita culturismului mondial lacare au contribuit to]I culturi[tiiromni care au luat medalii laconcursurile interna]ionale.s

  Participarea la acestconcurs a delega]ieiRomniei a stat sub

  semnul ntreb`rii pn` nultimul moment. La nceput afost foarte greu cu strngereabanilor pentru biletele de

  avion, problema rezolvndu-sepn` la urm`, completareasumei necesare fiind f`cut`prin sponsoriz`ri din parteab`ncii Banc Post [I a S.C.Carmen S.A. . Cu toate c` s-aug`sit bani pentru deplasare,plecarea a fost incert`

  datorit` procedurilor deacordare a vizei pentruAustralia. F`r` nici un motivantrenorul Szabo Iosif [Isportivul Petru Ciorb`, nu auprimit viz`, astfel c` delega]iaa fost format` din sportivii Irina

  Muntean, Monica Mure[an,Ioan Orian [I ca oficial [Iarbitru - Dan Enu]`.

  Drumul cu avionul a durat37 de ore, diferen]a de fus orarde 7 ore fiind un handicappentru concuren]ii no[tri careau intrat n concurs la ora 3

  diminea]a, ora Romniei.Prima care a intrat n

  concurs a fost Irina Muntean,campioana mondial` de anultrecut a categoriei 52 kg, carela acest concurs a concurat lacategoria 57 kg. Cu toate c` a

  urcat n categorie Irina aconfirmat succesul de anultrecut, urcnd pe podium,ob]innd medalia de bronz,

  ntr-o categorie puternic`unde campioana de anultrecut a ocupat acum locul 6.Programul Irinei, sus]inul pe omelodie a forma]iei 3 Sud Est,a f`cut o impresie foartebun`. Acest nou succes oconfirm` pe Irina ca sportivacu cele mai bune rezultatedin istoria culturismuluiRomnesc.

  Monica Mure[an este nprimul an cnd concureaz` lacategoria +57 kg., categoriecare a fost deosebit deputernic`, n final sportiva

  n num`rul din iunie 1999 al revistei interna]ionale WomensPhysique World, pe o jum`tate de pagin` este prezentat`Irina Muntean ca prima campioan` mondial` a Rom~niei.Se dau c~teva date despre ea [i la sf~r[it se remarc`apari]ia ei pe coperta revistei noastre care este prezentat`.

  IIrr iinnaa MMuunntteeaann [[ii CCuu llttuurr iissmm

  \\nn pprreessaa iinntteerrnnaatt iioonnaall`ddee ssppeecc iiaall iittaattee

  Campionatele mondialeFeminin, perechi [i fitness

  Sidney,15-17.10.1999

  IIrriinnaaMMuunntteeaann,,pprreemmiiaatt ` ddee PPeettrree MMeemmeettee

  IIooaannOOrriiaann[[ii IIrriinnaa MMuunntteeaann

  CCoommppaarraa]]iiii

  llaa ccaatteeggoorriiaa5577kkgg

 • 8/3/2019 Culturism 101 10 1999

  4/17

  6 55 CULTURISMrevist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  CULTURISM55 7revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  orezul vor men]ine stabil zah`-rul din s~nge. Zah`rul din unelefructe, sucuri de fructe, alimen-te rafinate [i prelucrate cau-zeaz` fluctua]ii anormale n in-sulin`, care vor men]inesenza]ia de foame.

  13. NU NTMPINA MESELECU UN APETIT DEVORA-TOR. Po]i consuma sute de ca-lorii n plus, dac` te alimentezinecontrolat. Dac` sim]i c` e[ti

  n stare s` m`n~nci un curcanntreg, ncepe cu ni[te covrigei

  crocan]i. ]i va lua ceva timps` ron]`i ace[ti covrigei cupu]ine calorii. Este de ajunspentru a-]i satisface foamea,a[a nc~t s` te po]i a[eza lamas` [i s` m`n~nci ponderat.

  14.IA CAPSULELE DE RIPPEDFUEL I DIET FUEL. Studiilearat` c` suplimentele termo-gene ajut` corpul s` ard` maimult` gr`sime [i men]in omas` muscular` f`r` gr`sime,suprim~ndu-]i apetitul [i ridi-c~du-]i nivelul de energie.

  15. CONSUM PRODUSE CUCONINUT RIDICAT DEFIBRE. Salatele, legumele verzietc. ]i cur`]` intestinul [i astacu un num`r neglijabil de calo-rii. Ai grij` la garnitur`!

  16.CONSUM PRODUSE CU

  CONINUT SCZUT DEGRSIME. Din gr`simi nu tre-buie s` provin` mai mult de20% din totalul caloriilor de la omas`. Cum ne d`m seama?Vezi 17.

  17. CITETE ETICHETELE.Mult` gr`sime [i zah`rsunt consumate n mod invo-luntar, ascunse sub eticheteca: doar 10% gr`sime, con-]inut redus de gr`sime, f`r`zah`r etc. De fapt, ar trebuis` apar` separat con]inutul deglucide, ca [i num`rul de calo-rii per por]ie. Etichetele avizateau nscris` greutatea net` [i nucaloriile. Deci f` calculul! Un

  gram de gr`sime echivaleaz`cu 9 calorii.

  18. INE UN JURNAL DE DIE-T. Not~ndu-]i tot cem`n~nci [i bei este unicul modde a fi sigur c` nu dep`[e[tinum`rul de calorii permis.

  19. EVIT AA-NUMITAJUNK-FOOD. Junkva fi n cazul t`u tot ceea cenu este n dieta ta. Dac` m`-n~nci mpreun` cu alte per-soane care nu sunt la regim [ic`rora le place s` ron]`ie, vezi

  nr. 1.

  20. NU PLECA LA CUMP-RTURI NEMNCAT. Totfelul de lucruri pot ajunge nco[ul t`u de cump`r`turi, de-oarece par interesante. Pre-g`te[te-]i o list` [i respect-o.

  21. NU INTRA N MAGAZINECARE AU UN RAION ALI-MENTAR FOARTE DOTAT. Unadin acele pungi de alune nciocolat` este ticsit` de gluci-de. i cine m`n~nc` doaruna?

  22. NU CIUGULI!. Dac`g`te[ti pentru mai multde o persoan`, po]i gustap~n` dep`[e[ti limita caloric`.Dup` ce ]i-ai luat por]ia, adau-g` o cantitate mare de condi-mente n ce a r`mas!

  23. NU O LUA PE GHICITE!C~nt`re[te sau m`soa-r` totul mai nt~i. C~te caloriisunt n acel castron de cerea-le? Eu am surprins o prieten`cu un castron plin, care - cre-dea ea - era ok. L-am c~nt`rit[i am [ocat-o cu informa]ia c`acel castron con]inea 800 decalorii - f`r` lapte! Categoricnu era ok!

  24. STAI DEPARTE DE BUC-TRIE. M`n~nc`, spal`vasele [i pleac`. Du-te oriundealtundeva.

  25. NU TE UITA LA RECLAME.Pleac` din camer`, du-te s` bei ap`, d` un telefon.

  Produc`torii de produse ali-mentare vor scoate pe pia]`un nou fel de gogo[i sau cio-colat` tocmai c~nd ai nceputtu s` ]ii regim. Acest fenomeneste mai u[or de observatnoaptea.

  26. F PUBLIC REGIMUL TU.Cu speran]a c` priete-nii [i familia ]i vor ar`ta pu]in`compasiune [i nu te vor maiinvita la ni[te pe[te sauchipsuri.

  27.

  NICIODAT S NU STAI

  DEPARTE DE OGLIND.C~nd totul e[ueaz` [i putereavoin]ei tale sl`be[te, scoate-]ic`ma[a [i uit`-te n oglind`.E[ti propriul t`u critic. Dup` cete vei vedea, va sc`dea pro-babilitatea unui drum c`trefrigider.

  28. COMPLIMENTEAZ-TE!Remarcile pozitive potface minuni cu atitudinea [iputerea voin]ei.

  29. IA-I MNCAREA TA. Nuconta pe faptul c` veig`si un chelner care ] i vac~nt`ri [i m`sura m~ncarea [io va preg`ti f`r` ulei. Preg`-te[te-]i m~ncarea [i ia-o cutine.

  30. EVIT REGIMURILE DEMOFT. Dac` au rezulta-te, acestea nu vor fi de durat`.Adev`ratul mod de a sl`bieste simplu ca bun`-ziua. 31.NU TE AUTOPEDEPSI. Dac` e[tinevoit s` faci o excep]ie, pen-tru o petrecere de exemplu,reia apoi regimul de unde l-ail`sat. Nu po]i compensa nfo-met~ndu-te sau f`c~nd maimult sport ca de obicei.

  32. PERMITE-I UN MICFESTIN. Numai regimul,f`r` distrac]ie, te poate nne-buni. M`car o dat` pe s`pt`-m~n` m`n~nc` o pizza [i beao bere f`r` alcool. Nu esterecomandat nainte de con-curs, dar un regim pe termen

  Antrenamentul cu greu-t`]i te poate ajuta la a-cumularea unei mase

  musculare. Totu[i, aspectul defrigider cu picioare nu estenicidecum dovada condi]iei fi-zice, a s`n`t`]ii [i a bun`st`rii.

  Dac` vrei s` ar`]i atletic, gr`si-mea excesiv` nu este o op]iu-ne. Iat` 50 moduri n care po]ievita acest aspect nepl`cut.

  1. ACCEPT LUCRURILE CAATARE. Nu exist` nici un felde magie n reducerea stra-tului de gr`sime. Trebuie s` ]iiregim. Cu alte cuvinte, contro-leaz` [i/sau limiteaz` cantit`-]ile de m~ncare [i b`utur`. ncazul n care consumul de e-nergie este mai mic dec~tcantitatea de calorii asimilat`,vei deveni din ce n ce maigras. Trebuie s` te angajezi nmod hot`r~t n fa]a acestuifapt, n caz contrar vei e[ua.

  2. MENINE SAU CRETEMA SA MUSCULA R . nspecial, prin antrenament cu

  greut`]i. Mu[chiul este activdin punct de vedere meta-bolic - necesit` calorii. Cu c~tai mai mari mu[chii, cu at~t ainevoie de mai multe calori ipentru a-i sus]ine, [i cu at~tmai mult po]i consuma [i totu[isl`bi.

  3. AI GRIJ I DE INIM. 45de minute pe un aparatde tip airwalker cu ritmulinimii de 70% nu numai c` vorduce la arderea a 500 calorii,dar vor gr`bi [i ardereagr`simii

  4. SCHEMATIZEAZ-I DIETA.Calculeaz` num`rul totalde calorii pe care trebuie s` le

  consumi ntr-o zi, ba-z~ndu-te pe greuta-tea ta, nivelul de acti-vitate etc. mparte a-cest total la num`rulde mese pe care o-bi[nuie[ti s` le serve[ti.

  C~nd te decizi asupraa ceea ce vei m~ncala o mas`, ]ine contde acest plan.

  5. FII UN LUPTTOR.Fii con[tient deputerea voin]ei tale:tu [i numai tu de]i icontrolul asupra me-selor tale. Exerseaz`aceast` putere. Cineva c~[t iga, tu saudulciurile? M`n~nc`numai ceea ce ]i permite re-gimul - NU TRIA!

  6. IMAGINEAZ-I REZULTA-TUL FINAL. Uit`-te n oglin-d` [i prive[te n viitor. Imagi-neaz`-]i cum vei ar`ta peste 8s`pt`m~ni - atletic [i ferm.Folose[te aceast` imagine

  pentru a lua decizii potrivite.

  7. UIT-TE LA TELEVIZOR, NU N FRIGIDER. Dezva]`-tede obiceiul de a te plimba princas` [i a arunca c~te o privireprin frigider. Maturizeaz`-te!F`ceai asta c~nd erai copil. nafar` de asta, acolo nu veig`si dec~t alimente dietetice,nu-i a[a?

  8. PUNE O POZ CU TINE N-TR-O FORM GROZAV PEUA DE LA FRIGIDER. De fiecaredat` c~nd vei deschide u[a, ovei vedea [i te va motiva s`faci ceea ce trebuie. Dac`n-ai fost niciodat` ntr-o form`grozav`...

  9. PUNE O POZ CU O PER-SOAN ABSURD DE GRASI DEZGUSTTOARE, N COSTUMDE BAIE, PE UA DE LA FRIGI-DER. M`car ]i vei pierde poftade m~ncare.

  10. NU MNCA NAINTE STE CULCI. Somnul con-sum` pu]in` energie - acelecalorii vor fi depozitate unde-va, deoarece sunt foarte pu]i-ne [anse s` fie arse. Trebuie s`treac` cel pu]in 2 ore ntremas` [i somn.

  11. IA MESE SCURTE I DESEN TIMPUL ZILEI. Nu tre-buie s` treac` mai mult de 3ore ntre mese. Mesele dese ]imen]in constant nivelul deenergie [i evit` nfometarea.

  12. CONSUM CARBOHI-DRAI CU GLICEMIESCZUT M TIMPUL ZILEI.Carbohidra]ii cu ardere lent`,ca cerealele integrale, faso-lea, cartofii dulci, pastele [i

  \mbun`t`]irea dieteidesfa

  turi

  50pentru

 • 8/3/2019 Culturism 101 10 1999

  5/17

  8 55 CULTURISMrevist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  CULTURISM55 9revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  lung nu va fi afectat de omas` normal`.

  33. CO N D I MEN T EA Z - IMNCAREA. Ardei iute,piper, sos picant - nu numai c`fac mesele interesante f`r` aad`uga multe calorii, dar stu-diile au demonstrat c` ajut` laarderea gr`simii.

  34. NU LUA MULI BANI CUTINE. Dac` ai buzuna-rele goale [i stomacul t`u va fila fel, indiferent pe l~ng` c~temagazine treci.

  35. NU PETRECE PREA MULTTIMP SINGUR. O conver-sa]ie pl`cut` poate face s`treac` timpul ntre mese f`r`s` te g~nde[ti m`car la ogogoa[`.

  36. ALTUR-TE ALTORACARE IN REGIM. Chiardac` te va obseda g~ndul laalimentele de care ]i-e dor,m~ndria te ve mpiedica s`tri[ezi.

  37. CNTRETE-TE I M-SOAR-I GRSIMEADOAR O DAT PE SPTMN.Fluctua]iile de c~teve sute degrame reprezint` ceva obi[-nuit. M`sur`torile s`pt`m~nale

  ]i vor ar`ta adev`ratul progres[i ] i vor indica rezultateledietei.

  38. F O POZ NAINTE.Oric~t de r`u ai ar`ta,te po]i a[tepta s` ar`]i maibine. L`ud~ndu-te cu progre-sul realizat te recompensezi n-tr-un mod pl`cut.

  39. F UN EFORT S ARICT POI DE BINE. Dac`ar`]i ca [i cum un accesoriuperfect al vestimenta]iei ar fiun c`rucior de cump`r`turiplin cu conserve de aluminiu -las-o balt`! Ca s`-l citez peFernando Lamas, Dac` ar`]ibine, te sim]i bine! [i dac` aio p`rere bun` despre tine[ansele de a-]i sabota dietasunt foarte mici.

  40. GTETE SUP. Principa-lul ingredient n sup`este apa. Apa nu are calorii.Ceva legume, un piept de pui[i paste, combinate cu 4 c`nifiertur` de pui, fac o mas`excelent` care ]i poate luamult timp.

  41. COMAND CU GRIJ.Felurile de m~ncare larestaurante sunt de obicei cugarnituri bogate n gr`sime:cartofi pr`ji]i, cartofi la tav`,salat` de cartofi etc. ntreab`-

  ]i chelnerul dac` acestea potfi nlocuite cu fructe, br~nz`slab` de cas` sau un cartofcopt simplu. Sau f`-]i o mas`din alte alimente dim meniu.

  42. COMAND SOSURILESEPARAT. Chiar [i celecare par s`n`toase pot fi plinede gr`sime. Stropind m~nca-rea cu foarte pu]in sos i vei dagustul [i aroma cu un minim decalorii.

  43. BEA UN SHAKE. i-e foa-me ntre mese? Unshake este sc`zut n calorii [icon]ine extracte de plantetermogene care sporescarderea gr`similor, dar [i nivelult`u de energie.

  44. NU SRI PESTE MESE. nfometarea realizeaz`dou` lucruri care stric` dieta:mai nt~i, datorit` senza]ieiacute de foame, corpul [ i

  ncetine[te func]iile metaboli-ce pentru a p`stra energia [i

  ncepe s` neglijeze ]esutul me-tabolic activ - adic` mu[chiipe care vrei s`-i ntre]ii. Apoi,foamea te va trimite la frigider.A[a c`, m`n~nc` pe c~tposibil consistent ca s` evi]indoparea.

  45. FII CREATIV N BUCT-RIE. M~ncarea de re-gim poate deveni plictisitoaremai repede dec~t poatenevast`-mea s` epuizeze ocarte de credit. Vrei pizza?

  Ro[ii proasp`t stoarse, planteitaliene [i mozzarella f`r` gr`-sime vor face o pizza extraordi-nar` f`r` s` dep`[e[ti limiteledietei tale. Vrei prajitur` cubr~nz`? Br~nza cu sm~nt~n`degresat` poate face acestlucru posibil. Pu]in efort facemult n p`strarea s`n`t`]ii ntimpul dietei.

  46. MENINE-TE OCUPAT. Ominte inactiv` este te-renul de lucru al diavolului. Ai osut` de motive s` te duci la

  frigider c`nd nu ai nimic def`cut.

  47. NOAPTEA ESTE CEL MAIRU. Uit~ndu-se la tele-vizor seara t`rziu, p~n` [i celmai motivat poate c`dea ncapcan`. P`streaz` la n-dem~n` n frigider pungi cu]elin`, resturi de mur`turi, ardeigras t`iat etc. Dac` ]i-au mair`mas c~teva calorii la finalulzilei, c`teva floricele de po-rumb vor ocupa destul spa]iucu pu]ine calorii.

  48. PSTREAZ MNCAREGATA FCUT N FRIGI-DER. Ni[te piept de curcanfript, felii sub]iri de friptur` lagr`tar, paste fierte, orez n`bu-[it, pot reduce timpul de pre-g`tire la minim. Cu c`t g`te[ti

  mai repede, cu at~t ciugule[timai pu]in.

  49. F-I JELLO. Jellof`r` zah`r este u[or def`cut [i practic aproape f`r`calorii (ntreaga cutie con]inedoar 40!).

  50. IA-I SUPLIMENTELE. Euiau [i recomand supli-mente tip FAT Burners,L-CARMITIN [i un supliment cumultivitamine [i minerale bogat

  n nutrien]i antioxidan]i. Esteimportant deoarece regimul [isportul intensific` arderea gr`-similor.s

  Cupa Gym Mar Strong

  Concurul de la Oradea,plasat la 2 s`pt`m~nidup` Na]ionale, s-a do-

  vedit a fi de departe concursulcu cele mai mari premii [i cucele mai multe facilit`]i acor-date de data aceasta [i sporti-vilor nu numai oficialilor. Astfel,pe l~ng` premiile de 3,2,1 mili-oane acordate celor clasa]i

  pe primele trei locuri [i a super-belor cupe primite de primii 6din clasament, sportivii au fost[i ei invita]i cu to]ii la banchetulde dup` concurs [i, pe c~t po-sibil, li s-a asigurat transportul

  ntre hotel [i sala de concurscu ma[ina. El nsu[i sportiv, or-ganizatorul, clasat aici pe locultrei la 90 kg, a reu[it prin acestconcurs s` promoveze [i s` po-pularizeze ntr-o manier` subs-tan]ial` culturismul n Oradea,ora[ care pe vremuri, naintede Revolu]ie, era n top prin or-ganizarea anual` a unui con-

  curs interna-]ional, dar

  care din92 nu a

  mai or-

  g a n i z a tnici o com-

  peti] ie ma-jor`.Reu[ita popu-lariz`rii a fostasigurat` dep r e z e n ] ac ~ t o r v aposturi T.Vdin careuna a trans-mis, din c~team n]eles,

  tot concursul n di-r e c t .

  Lucrul acesta este remarcabildac` ne g~ndim c` nici m`carla Campionatele Europene dela Constan]a de acum 3 ani nus-a nt~mplat a[a ceva. Poates-a spart ghea]a acum. Cuocazia aceasta to]i oficialii pre-zen]i, precum [i o parte dinsportivi au avut posibilitatea s`vad` sala Gym Mar Strong

  care a dat [i numele concursu-lui [i n care s-a pompat pesteun miliard de lei, adic` are totce I trebuie, plus nc` ceva: are

  n afar` de sala cu fiare, de200 metri p`tra]i, extrem debine utilat`, cu parchet pe jos,o alt` sal` de aceea[i m`rime,special pentru gimnastic` aero-bic`, cu trei antrenori angaja]inumai pentru aceast` activi-tate [i trei aparate (band`,steper, biciclet`), profesionalede peste 10.000 m`rci fiecare.Pe l~ng` toate acestea exist` osaun`, o cad` imens` pentrub`i cu jeturi fierbin]i de ap`(numit` Jacuzzi), bar cu produ-se specifice sportului nostru, ves-tiare independente pentru fie-care [i lista ar putea continua,

  dar spa]iul ce mi-a fost alocatpentru acest subiect a fostepuizat deja a[a c` m` oprescaici b`nuind c` a]i n]eles dejac` se merit` s` o vede]i cuochii dumneavoastr` dac`sunte]i din Oradea sau ntrecere pe acolo.

  Revenind la concurs, nu potdec~t s`-mi doresc s` fie maimulte ca acesta de-a lungulanului. Dac` ar fi cel pu]in 10,am putea avea sportivi cares` tr`iasc` doar din premii [isponsoriz`ri, adic` profesio-nism ca n America.

  Iat` rezultatele tehnice:

  CAT. 65 KG1. Zoltan Tacaks - A.S. Lacta Tg.

  Mure[2. Ioan Pop - C.S.M. Aurul Baia

  Mare3. Teodor Sab`u - A.S. Olimpia

  Oradea

  CAT. 70 KG1. Vasie Ardel - C.S.M. Aurul

  Baia Mare2. Dan Laz`r - U. Dumi FitnessCluj

  3. Bogdan Duru - FarulConstan]a

  CAT. 75 KG1. Mircea Mure[an - C.S.M.

  Aurul Baia Mare2. Costel Torcea - Farul

  Constan]a3. Constantin Nichita - Cristalul

  Cavnic

  CAT. 80 KG1. Cristian Mih`ilescu - ANMB -

  Farul Constan]a2. Laszlo Covacs - C.S.M. Aurul

  Baia Mare3. Marin Mure[an - U.D.F. Cluj

  CAT 90 KG1. Virgil Buruian` - Redis

  Buftea/C.S.S.5 Buc.2. Florin Uceanu - Metrorex

  Buc.3. Ioan Marin - Gym Mar Strong

  Oradea

  CAT + 90 KG1. Petru Ciorb` - C.F.R. Ia[i2. Ionel Maioru - Farul

  Constan]a3. Eugen Demeny - U.D.F. Cluj

  OPEN- Petru Ciorb`

  Florin Uceanu

  PetruCiorb`

 • 8/3/2019 Culturism 101 10 1999

  6/17

  CULTURISM55 11revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  10 55 CULTURISMrevist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  a o suta aniversare l va prindeundeva sub o halter`, efectu-~nd acest exerci]iu.

  Mi-am amintit cele citite ntr-o revist` de specialitate, ntr-uninterviu cu el, n care Tom spu-ne c` a tras din greu pentrua-[i aduce partea superioar` acorpului la nivelul coapselor [i,

  ntreb~ndu-l cum a reu[it, mi-ar`spuns: Pentru partea superi-oar` am lucrat predominantspatele [i pieptul, dar am ob-servat c`, f`c~nd genuflexiuni

  n continuare, ob]ineam pro-grese rapide la partea superi-oar` a corpului, a[a c` ammai introdus c~teva seturi nplus din acest exerci]iu nprogramul meu.

  Probabil c` sunte]i uimi]i s`afla]i aceste lucruri, nu este

  ns` nimic neadev`rat n celespuse mai sus [i ve]i afla [i dece: avem n corpul nostru pes-te 400 de mu[chi, iar c~nd e-fectua]i o genuflexiune peste200 dintre ei sunt mu[chi activi.V` da]i seama c` este cevateribil pentru un singur exerci-]iu. Deci, genuflexiunile fac cafiecare parte a corpului s` fiesupus` n mod direct sau indi-rect unei anumite solicit`ri [iastfel s` creasc`, dar asta o

  [tim doar noi, cei care - caTom Platz - efectu`m regulatgenuflexiunile.

  S` efectu`mgenuflexiuni corect!

  Deoarece sunt at~t de mul-te beneficii ce rezult` dinpracticarea acestui exerci]iu,consider c` este necesar s`-lefectua]i corect.

  Pentru a avea tehnica de e-xecu]ie la degetul mic, estefoarte bine s` fi]i informa]i des-pre urm`toarele aspecte:

  - ncepe]i efectuarea repe-t`rilor cu o greutate mic`, ce

  v` poate oferi siguran]` nexecu]ie [i efectua]i mi[carealent, dar cu control. ncep`toriinici nu au nevoie de mai multda o bar` f`r` discuri, rezema-t` pe trapez.

  - unii veterani a[az` baraprea sus pe trapez, ap`s~ndg~tul, [i asta cauzeaz` discon-fort, iar execu]ia va fi grea. ncealalta extrema cad cei carea[az` haltera prea jos petrapez, exist~nd riscul caaceasta s` cad`, produc~nd

  leziuni grave celui ce adopt`acest stil de execu]ie. De ase-menea, aceea[i pozi]ie inferi-oar` a halterei pe trapez de-termin` o aplecare periculoa-s` n fa]` a practicantului [i im-plicit o solicitare mai ampl` afemurali lor coapsei. Chiardac` dori]i o mai mare solici-tare a femuralilor, nu este indi-cat acest mod de amplasarea barei.

  - pozi]ia picioarelor este lafel de important` [i, pentru aexecuta exerci]iul corect, ave]igri j` ca picioarele s` fiedep`rtate la l`]imea umerilorsau ceva mai mult. C`lc~ieletrebuie pu]in scoase n exterior,astfel pute]i evita apari]ia unordureri ale genunchilor. ncep`-

  torii trebuie s` exerseze pozi]io-narea corect` a halterei petrapez, precum [i selectareaunei pozi]ii comode a t`lpilorpe sol [i apoi s` efectuezec~teva seturi cu o bar` nen-c`rcat`, pentru a putea ob-serva c~t de comod` este saunu o pozi]ie.

  - este necesar` prezen]aunui partener de antrenamentmai experimentat, care s` ob-serve corectitudinea execu]iei[i s` v` ajusteze pozi]iile, n cazc` acest lucru este necesar.

  - inspira]i n pozi]ia ini]ial`(nainte de a cobor) [i expira]ipe m`sur` ce v` ridica]i.

  - cobor~rea s` fie mai lent`(ntre dou` [i patru secunde),controlat` [i ncerca]i pe a-ceast` perioad` s` con[tienti-za]i tensiunea din fibrelemusculare.

  - ajung~nd n pozi]ia n carecoapsele sunt paralele cusolul, men]ine]i pentru o frac-]iune de secund` pozi]ia, du-p` care mpinge]i solul cu pi-cioarele [i v` ridica]i accelerat(durata mi[c`rii pe cursa poziti-v` s` fie de una-dou`

  secunde).- nu v` arcui]i cu nici un pre]coloana vertebral`. De fapt,dac` folosi]i o greutate potrivi-t` pentru nivelul dumnea-voastr`, acest exerci]iu este lafel de sigur ca oricare altul.Dec~t 8-10 repet`ri per setsunt mai indicate 12-15 repe-t`ri, deci este indicat` folosi-rea unei greut`]i mai mici.

  - deoarece practica bateteoria, ncepe]i acum efectua-rea primelor seturi de genufle-xiuni [i ve]i vedea c` v` ve]iobi[nui repede cu noul modde intensitate. C~nd greut`]ilepe care le folosi]i devin preau[oare (adic` pute]i efectualejer cele 12-15 repet`ri [i chiarmai mult), ad`uga]i discuri

  pentru a v` putea ncadra nnum`rul de repet`ri indicatmai sus.

  Ve]i vedea c`, dup` operioad` de practicare agenuflexiunilor, progresul vadeveni fapt real [i nu un idealn activitatea dumneavoastr`de culturist [i cu siguran]` ve]iputea fi mul]umi]i de aspectuldumneavoastr`.

  de GABRIEL BODEAN

  dup` IRONMAN

  Orice culturist care evit`

  genuflexiunile este, pro-

  babil, sortit e[ecului.

  Dac` a]i auzit vreodat` cuv~n-

  tul MARE, atunci trebuie s`-l fi

  asociat neap`rat cu cuv~ntul

  GENUFLEXIUNI. De fapt, nu este

  important s` fi auzit de ge-

  nuflexiuni, pur [i simplu impor-tant` este execu]ia acestui e-

  xerci]iu. Nu exist` un alt exerci]iu

  mai indicat - n orice sport -

  dec~t genuflexiunile, iar dac`

  vine vorba despre culturism, ele

  sunt primordiale pentru

  mbun`t`]irea fizicului n pro-

  por]ie de 99%.

  Privind n s`lile de gimnastic`,

  ve]i vedea culturi[ti mi[c~nd

  gantere u[oare sau lucr~nd la

  aparate sofisticate. De fapt,

  s lile contemporane sunt din ce

  n ce mai moderne, iar culturi[tii

  vor s` fie n pas cu moda, c`ci -

  conform reclamelor existente -

  folosirea acestor aparate

  promite o dezvoltare fantastic`

  a corpului, de la trenul superior

  p~n` la trenul inferior. Dac` vre]i

  s` vede]i un corp excep]ional [imai ales ni[te picioare excep]io-

  nale, ndrepta]i-v` privirea c`re

  locul din sal` n care se afl`

  suportul barei pentru ge-

  nuflexiuni [i vede]i c~]i culturi[ti

  se-nv~rt pe-acolo. Cu sigu-

  ran]` c` prea mul]i nu sunt, dar

  pe c~t sunt de pu]ini, pe at~t

  sunt de adev`ra]i... De ce cre-

  de]i dumneavoastr` c` doar o

  mic` parte din culturi[tii con-

  temporani mai fac genuflexiuni?

  Ei bine, fiindc` nici un alt

  exerci]iu nu reclam` at~tea

  scuze cum, de exemplu, ar fi:

  ... a[ face ni[te genuflexiuni,

  dar am genunchii slabi... ...m`

  doare spatele inferior [i mi-e

  fr ic` s` nu m` accidentez...

  ...pur [i simplu nu am un partener

  care s` m` supravegheze...

  De[i ei ncearc` s` se scuze n

  acest fel, noi [tim cum st`

  problema. Oamenilor nu le

  plac genuflexiunile! Este un exer-

  ci]iu mult prea solicitant, muncape care o depune un corp,

  c~nd efectueaz` o repetare cu

  o greutate mare, este dur`.

  Executat corect, un set de

  genuflexiuni cauzeaz` pi-

  cioarelor dumneavoastr` durere

  muscular`, dar tocmai de

  aceea nou`, b`ie]ilor mari, ne

  place acest exerci]iu [i prin a-

  ceasta ne deosebim de b`ie]ii

  sissie, care stau toat` ziua

  c`lare pe ma[ina de extensii.

  La naiba cu numele de sissy

  squat, b`ie]ii sissie nu fac

  niciodat` squat (genuflexiuni).

  Squatul este un foarte bun

  exerci]iu pentru dezvoltarea

  aparatului circulator [i acesta

  este un adev`r, indiferent de ce

  spun cei care nu agreeaz`

  acest exerci]iu. Ca s` nu maispun c` pute]i lucra picioarele n

  condi]ii de maxim` siguran]`,

  dac` - binen]eles - sunte]i de

  acord s` nv`]a]i mi[carea co-

  rect. Nu este mare lucru s`-]i g`-

  se[ti pozi]ia corect` a t`lpilor,

  s`-]i men]ii coloana vertebral`

  dreapt` [i s` te ridici cu haltera

  rectiliniu.

  C~nd Tom Platzvorbe[te despre picioare,ascult`m cu to]ii

  Genuflexiuni cu haltera nspate reprezint` exerci]iul celmai benefic pentru ntreaga

  musculatur` a corpului [i, chiardac` tensiunea este dirijat` nmod corect c`tre musculaturacoapselor frontale, este mi[ca-rea care implic` cei mai mul]imu[chi, de la gambe p~n` ladeltoizi, fiecare mu[chi schele-tic particip~nd la execu]iaunei repet`ri.

  Cunosc foarte multe despregenuflexiuni de la nsu[i Sulta-nul Genuflexiunilor, Tom Platz.L-am nt~lnit pe Tom la un se-minar [i am fost surprins de ex-traordinara dezvoltare a pi-cioarelor sale. Nu am v`zut lanimeni altcineva coapse at~t

  de masive, completate de oat~t de bun` separare [i defi-nire. Ar`ta de parc` ar fi venitde pe alt` planet`, de exem-plu de pe Jupiter, unde gravi-ta]ia ar trebui s` fie at~t demare, nc~t ai avea nevoie destejari n loc de coapse pentrua te da jos din pat diminea]a.

  ntreb~ndu-l pe Tom Platzcum [i-a construit musculaturapicioarelor, el mi-a r`spuns:Datorit` genuflexiunilor amajuns posesorul unor picioarecare vor r`m~ne etalon n ur-m`toarele decenii. Personal,cred c` Tom s-a n`scut cuhaltera n spate [i probabil c`

  Un super exerci]iu

  GENUFLEXIUNILE

 • 8/3/2019 Culturism 101 10 1999

  7/17

  12 55 CULTURISMrevist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  CULTURISM55 13revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  erau [i campioni interna]ionali,cu alte cuvinte elita cul-turismului era prezent` n salalui Vince. Dac` mai punem lasocoteal` faptul c` pevremea aceea se practica unculturism curat, am putea a-

  junge la concluzia c` Vinceeste un mare antrenor carelove[te drept la ]int` cu me-todica lui. C~]i dintre cei carese antreneaz` n sala dumnea-voastr` sunt fotografia]i pe pe-re]ii s`lii cu medalii la g~t?

  De c~nd steroizi i anaboli-zan]i au devenit parte inte-grant` n culturism (circa1965), culturismul ca [tiin]` atrecut printr-o perioad` destagnare - at~t n ceea ce pri-ve[te [tiin]a nutri]ional`, c~t [itehnologia de execu]ie aexerci]i i lor, precum [i pro-ducerea [ i mbun`t`] i reafunc]ionalit`]ii aparatelor desport - p~n` n anul 1982 c~ndArthur Jones a conceputaparatul combin` numitNautilus. Steroizii anabolizan]ila mod` n acea perioad`erau o alternativ` favorabil`pentru a ob]ine m`rime mus-cular`, c`ci nu trebuia s` fiiprea [tiin]ific n antrenamentepentru a deveni masiv; tot

  ceea ce aveai de f`cut (pel~ng` dopaj) era s` m`n~nci,c~t de c~t calitativ, s` te an-trenezi greu [i s` te odihne[ti.Campionii adev`ra]i eraupionierii anilor 1950 [i, dac` a]iv`zut trupurile magnifice aleculturi[tilor precum John Gry-mek, Steve Reeves sau RegPark, v` da]i seama despre cevorbesc. Ei nu auziser` nc` desteroizii anabolizan]i; mai mult,nu de]ineau nici m`car supli-menta]ia sportivilor contempo-rami. i totu[i ob]inuser` rezul-tate extraordinare n ceea ceprive[te m`rimea, densitateamuscular` [i chiar definirea.

  Culturi[tii practic` culturismulpentru beneficiile lui [i s`n`ta-tea este cel mai importantdintre beneficiile pe care lepo]i ob]ine practic~nd culturis-mul. Culturi[tii care realizeaz`acest lucru nu au nevoie desteroizi anabolizan]i, fiindc` eicunosc posibilele riscuri la cares-ar putea expune folosindu-i.Un dicton latin spune Menssana in corpore sano, credc` [ti]i cu to]ii ce nseamn`,a[a c` hai s` ne aducem a-

  minte c` au existat b`ie]imari [i nainte de apari]iasteroizilor.

  Muzic` \n timpulantrenamentelor?

  Mi-a displ`cut faptul c`ap`reau ([i parc` erau n]ele[is` vin` periodic) oameni lasal` care mi spuneau c` le-arpl`cea mai mult atmosfera dela antrenamente dac` ar exis-ta [i muzic` n acela[i timp. Atrebuit s` explic fiec`ruia des-pre importan]a concentr`riimentale n timpul antrenamen-tului, concentrare f`r` de carenu po]i realiza un antrenament100% eficient. Trebuie s` v`imagina]i cum va ar`ta corpul

  dumneavoastr` peste c~tvatimp, s`-i vede]i cu ochii min-]ii musculatura masiv`, dens`[i striat`. Va trebui s` v` imagi-na]i propriul corp efectu~ndexerci]iile cu greut`]i c~t maimari, iar la antrenamente tre-buie s` munci]i petru a trans-pune aceste imagini n realita-te. P`str~nd o atitudine poziti-v`, ve]i reu[i s` atinge]i toatescopurile pe care v` propune]is` le realiza]i prin antrenament[i ve]i putea face ca transfor-marea corpului prin culturisms` poat` fi real`.

  Am v`zut adesea oameni nsal` care efectuau seturi n-

  tregi vorbind cu colegii de an-trenament, f`r` s` fie concen-tra]i asupra mi[c`rilor pe carele f`ceau, chiar mai mult - einu au reu[it niciodat` s`-[i va-d` corpul mare, fiindc` nu a-veau nici un pic de imagina]ie.Mergeau pur [i simplu la sal`,se antrenau mecanic [i apoiplecau acas`. Fizicul lor nu asuferit nici o schimbare major`- c~[tigurile de mas` muscula-r` au fost infime [i, ceea ce es-te mai tragic, ei nu au realizat

  niciodat` asta.C~nd te antrenezi serios, ainevoie de lini[te ,nimic nu tre-buie s` te distrag` de la antre-nament, pentru a ob]ine rezul-tate maxime de pe urmaacestuia. C~nd e[ti concentratasupra unui set, ncerc~nd s`faci ca fiecare repetare s` fieproductiv`, nu mai auzi nimic

  n jurul t`u, a[a c` la ce v-armai trebui muzic` n sal`?!Dac` n sal` exist` muzic`,ve]i fi cu siguran]` perturbat [inu v` ve]i putea concentra

  C~nd Peary Rader era re-dactor la revista IRON-MAN, partea care-mi

  pl`cea cel mai mult din revist`era o rubric` intitulat` Rea-

  ders Roundup [i ea con]ineanout`]i n imagini din lumeaculturismului, antrenamentelecampionilor [i ultimele cerce-t`ri n probleme de nutri]ie.

  De mai bine de 40 de anipublicam un buletin lunar nu-mit IRONBUGLE pe care mem-brii s`lii mele l primeau gratuit.El con]inea cam acelea[iinforma]ii ca Readers Roun-dup`. Iat`, de exemplu, c~-teva dintre problemele pe ca-re le tratam n buletinele mele[i pe care vi la prezint [i dum-neavoastr`, deoarece cons-ider c` sunt importante:

  Antrenamenteledinaintea apari]ieisteroizilor

  nainte de 1960, cea maicunoscut` sal` de culturismera sala Vinces Gym din Cali-fornia, care apar]inea luiVince Gironda. Acolo culturi[tiise antrenau din greu [iob]ineau rezultate pe m`sur`,de aceea sala era cunoscut`[i sub numele fabrica detrupuri. Pe ambii pere]i ai s`liise aflau fotografii cu campioniiacelor timpuri, care nu eraual]i i dec~t cei care seantrenau n acea sal`.Majoritatea erau concuren]icare avuseser` succes nconcursuri le na]ionale, dar

  Culturismdin perioada de aur

  SS tteevveeRReeee vveessVVii nnccee

  TTaayyll oorr

 • 8/3/2019 Culturism 101 10 1999

  8/17

  14 55 CULTURISMrevist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  CULTURISM55 15revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  asupra a ceea ce dori] i s`face]i.

  Ve]i observa c`, atuncic~nd v` antrena]i, fiind con-centrat mental asupra antre-namentelor, posibilit`]ile dum-neavoastr` fizice se m`resc,ve]i putea efectua exerci]ii cugreutate mai mare,p`str~nd oform` corect`. mpreun` cu oputernic` atitudine pozitiv`,concentrarea la antrenam-ente v` va face antrenamen-tele productive [i ve]i vedea

  cu ochii transformarea de carev` vorbeam mai sus. Fiecarecampion pe care l-am studiata avut o puternic` atitudinepozitiv` despre antrenamente[i n general despre orice.Fiecare mi-a spus c` avea nminte propria imagine for-mat`, o matri]` a ceea cetrebuie el s` devin` prin antre-nament. ncrederea c` va a-tinge acel vis a fost sursa mi-racolelor pe care le-am v`zut

  n sal`!

  Consuma]i gr`simipentru a ardegr`simile

  Gr`simile din alimentele pecare le consuma]i au o mare

  importan]`. Eu am fost unuldintre cei care au ncurajatculturi[tii s` consume gr`simipe ntreg parcursul unui an deantrenament, chiar [i n fazade definire. M` refer la gr`simi-le provenite din surse naturale,cum ar fi: nuci, toate soiurilede semin]e oleaginoase, carneslab`, pe[te [i g`lbenu[ de ou.Acest tip de gr`sime este ofoarte bun` surs` de energie [iea se arde mult mai repedeprin antrenament dec`t aceagr`sime pe care o acumula]i

  n corp consum~nd dulciuri nexces. C~nd consuma]i hran`de calitate, respect~nd pro-

  centajele ntre componen]iialimentari: carbohidra]i 55%,proteine 40% [i gr`simi 15%,nivelul insulinei este normal, iarcorpul folose[te gr`simea acu-mulat` ca prim` surs` de e-nergie. Asta nseamn` o arde-re natural` a gr`similor, f`r`ca dvs s` fi]i nevoit s` face]iexerci]ii speciale n acest sens.V` da]i seama c` mult` lumenu cunoa[te acest lucru, dinmoment ce ncearc` prinorice fel de metode s` scape

  de gr`simea acumulat`. Pro-babil c` majoritatea celor su-praponderali consum` carbo-hidra]i n cantit`]i mult maimari dec~t cele recomandate[i atunci va cre[temult nivelul insulineidin s~nge, iar ca ur-mare a acestui faptse va bloca procesulde ardere a gr`simi-lor acumulate. M~n-ca]i echil ibrat [iorice activitate, c~tde mic`, va folosi caprincipal` surs` deenergie gr`simeaacumulat`.

  Acum [ti]i proba-

  bil c` nu alimentele

  bogate n gr`simi

  sunt de vin` pentruc` v` ngr`[a]i, ci

  hidra]i i de carbon

  consuma]i peste limi-

  tele prescrise. Proba-

  bil c` ve]i avea de

  acum mai mult` grij`

  de regimul dvs al i-

  mentar [i ve]i privi cu

  al]i ochi alimentele

  bogate n gr`simi, cu

  at~t mai mult cu c~t

  trebuie s` v` fac

  cunoscut faptul c` nu

  pute]i construi ]esut

  muscular dac` gr`si-

  mea nu este prezent`

  pe l~ng` proteine.

  Nu v` indic s` consuma]imai mult de 15% gr`simi, dac`nu sunte]i unul dintre cei carepractic` frecvent un programde exerci]ii. Dac` un culturistse preg`te[te pentru un con-curs, el se antreneaz` cu ofrecven]` mai mare [i din a-cest motiv el ar putea s` con-sume gr`simi din plin f`r` tea-ma c` ar c~[tig` greutate, n-s` culturi[tii doresc s` scapede c~t mai mult ]esut adipos [ide aceea sunt foarte stric]i cu

  regimul lor alimentar n preaj-ma unui concurs.

  Tradus [i adaptat

  din IRONMAN de Gabriel Bodean

  Pentru a se dezvolta,culturismul are nevoie deoameni: b`t`io[i, nc`-

  p`]~na]i, pasiona]i, care s`mping` acest sport nainteprin organizarea de concursuri,demonstra]ii, deschidere de

  noi s`li, apari] ia de noipublica]ii, emisiuni TV etc.Un asemenea om este an-

  trenorul de la Body Building

  Deva, Valentin Gu]` care a g`sit

  sponsori [i I-a nnebunit pe cei de

  la Prim`rie, p~n` c~nd ace[tia l-

  au sprijinit n cele din urm` n

  organizarea celei de-a doua

  edi]ii a unei demonstra]ii care

  pare s` devin` tradi]ional .

  Fiind organizat` la dou`s`pt`m~ni dup` Campiona-tele Na]ionale, majoritatea

  sportivilor prezen]ierau cam n ace-ea[i form`, a[ac` spectatorii dinDeva au avut ce vedea. Im-presionant cred c` a fost [i pri-marul care a urcat la sf~r[it n

  spatele scenei pentru a face opoz` cu sportivii.Organizatorul Valentin Gu]`

  a asigurat sportivilor invita]i -care erau cel pu]in multiplicampioni na]ionali (majorita-tea cu minim 5 titluri la activ),to]i fiind campioni balcanici,iar c~]iva medalia]i la europe-ne [i chiar la mondiale -, c~teun milion de lei, cazare, 2 me-se [i decontarea transportului.

  Demonstra]ia sus]inut` de:Petru Ciorb`, Ioan Orian, Virgil

  Buruian`, Uceanu Florin, CostelTorcea, Vasile Ardel, a fostasezonat` cu demonstra]ii

  de fitness sus]inute de MihaelaIonescu [i Mihaela Grigorescu[i de prezent`ri de mod`.

  Toate la un loc au condus lao demonstra]ie de succes carea satisf`cut at~t sportivii [i or-ganizatorul c~t [i spectatorii,contribuind, cum spuneam, la

  nceput, la popularizarea [idezvoltarea culturismului; ceeace nu este pu]in lucru.

  Felicit`ri domnule Gu]`!

  Demonstra]iela Deva

  JJoo hhnnGG rrii mmeekk

  V` pute]i antrena sub supra-vegherea unui campion care v` va nv`]a ce trebuie s` face]i pentru adeveni [i dumneavoastr` unul.Fiecare repetare, fiecare serie, va fif`cut` sub atenta supraveghere [i larecomandarea sa.

  O or` cu un asemenea antrenorv` poate schimba total viitorul nculturism.

  V` pot antrena: Virgil Buruian`,Florin Uceanu, Silviu Breahn` [i al]iipe care \i pute]i solicita dumnea-voastr`.

  Momentan ofert` valabil` doarpentru Bucure[ti.

  Informa]ii suplimentare la tele-foanele redac]iei: 01/792.25.54;01/792.24.98; 094.63.22.94;092.24.47.83; 094.324.645

  - V-a]i s`turat s` munci]i mult, dar f`r` rezultate pe m`sur`?- A]i vrea s` progresa]i mai repede?- A]i vrea s` evita]i gre[elile care pe mul]i i duc la plafonare?

  - A]i vrea s` v` antrena]i sub supravegherea unui campion care s` v` insufleentuziasmul ce l-a dus pe el la rezultate remarcabile?ACUM SE POATE!

 • 8/3/2019 Culturism 101 10 1999

  9/17

  16 55 CULTURISMrevist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  Vitamine [i minerale

  Vitamina C1000 mg

  Are rol important \n regene-

  rarea celulelor [i a \ntregului

  organism [i este indispensabil` \n

  alimenta]ia sportivului, prevenind

  \mboln`virile, deteriorarea arti-

  cula]iilor. Se administreaz` o

  tablet` dup` masa de diminea]`.

  100 tablete - 125.000 lei

  Vitamina B ComplexEste un stimulator al puterii de

  concentrare [i al memoriei. Folo-sit` regulat, vitamina B \nl`tur`

  oboseala [i d` s`n`tate pielii,

  p`rului, unghiilor [i nu \n ultimul

  r~nd stimuleaz` cre[terea masei

  musculare. Se administreaz` o

  tablet`/zi.

  100 tablete - 150.000 lei

  Mega MineraleProdus complex de minerale.

  Acest produs asigur` necesarul

  de minerale care este eliminat \n

  urma antrenamentelor prin trans-

  pira]ie revigor~nd organismul.

  Administrare: 1-2 tablete dup`

  servirea mesei.

  100 tablete - 120.000 lei

  Spa PakCon]ine minerale [i vitamine na-

  turale \n propor]ii ideale pentru

  corpul omenesc. Se prezint` la pli-cule]e care con]in cinci tablete.

  Se recomand` administrarea unui

  plicule] zilnic, la una din mesele

  principale.

  30 plicule]e

  a 5 tablete - 210.000 lei

  Calciu - MagneziuCalciul \nt`re[te sistemul osos,

  men]ine s`n`tatea din]ilor [i

  intervine \n asimilarea alimentelor.

  Magneziul este de ne\nlocuit \n

  buna func]ionare a mu[chilor [i a

  sistemului nervos. Se administreaz`

  trei tablete pe zi, dup` servirea

  mesei

  100 tablete - 95.000 lei

  AntioxidantEste un produs, av~nd o calitate

  deosebit`. Este destinat prevenirii

  deterior`rii celulelor musculare [i

  \ncetinirii \mb`tr~nirii lor. Con]ine

  sulfat de glucosamin`, vitamina

  C, vitamina E [i selenium. Se admi-

  nistreaz` o capsul` pe zi.100 capsule - 95.000 lei

  Cei mai titra]i culturi[tirom~ni sunt sponsoriza]i[i folosesc \n preg`tiresuplimentele nutritive

  Universal:Virgil Buruian`campion mondial,

  Vasile ArdelCampion european,Monica Mure[an

  Vicecampioan` european`,Florin Uceanu

  multiplucampion na]ional,campion balcanic,

  Ioan Oriancampion na]ional

  de juniori [i seniori,Cristian Russ

  campion balcanicCristian Ra[c`

  vicecampion na]ional

  Comenzile se fac \n scrispe adresa:

  Natural Plus,Str. M. Kog`lniceanu,nr. 2, bloc J, ap. 49,

  loc. Dej,Jud. Cluj, cod 4650

  sau la telefoanele064/432.562

  094/696.280

  094/696.270Plata se face la primirea

  coletului cu produsulcomandat, pre]urileincluz~nd

  [i taxele po[tale

  DISTRIBUITORI:n zonele

  Prahova-Ploie[ti:

  12.35.03Miercurea Ciuc:

  094/535.370Ia[i: 21.67.69;

  092/876.311Bra[ov:

  094/513.810Oradea:

  059/132.556Baia Mare:

  094/510.006

  Produse pentru sl`bireFat Burner Plus

  Este folosit pentru arderea stratuluide gr`sime aflat sub piele. Seadministreaz` dou` tablete cu

  una-dou` ore \naintea antrena-

  mentului [i dou` tablete \nainte

  de culcare. Pentru rezultate foartebune se recomand antrenament

  de tip aerobic (alergarea, de

  exemplu).100 tablete - 95.000 lei

  L-CarnitineProdus care con]ine 250 mg carni-

  tin`/ pastil`, foarte eficient \n

  timpul programelor de sl`bire. Seadministreaz` una-dou` capsu-

  le/zi.60 capsule -

  135.000 lei

  Aminoacizi[i produse stimulatoare

  Amino 2700Acest produs con]ine 19 aminoa-cizi, printre care [i cei opt esen]iali.

  Are influen]` [i ac]iune foarte

  puternice. Con]ine arginin [i ornitin

  \n propor]ie de 2:1 [i vitamina B6.Se administreaz` la \ncep`tori trei

  tablete/zi [i la avansa]i [ase-nou`

  tablete/zi. Se prezint` sub form`de tablete la cutii:

  120 tablete - 135.000 lei

  350 tablete - 350.000 lei

  CromiumPrin administrarea acestui produsse accelereaz` producerea insu-

  linei \n corp, cu efect \n cre[terea

  for]ei [i a masei musculare. Se

  administreaz` o capsul`/zi, la una

  din mese.100 capsule - 90.000 lei

  Cromium PicolinateRecomandat celor care doresc o

  separare muscular` ad~nc` [i odefinire maxim`.

  Cromium Picolinate optimizeaz`nivelul insulinei \n organism [i

  asigur` transportul substan]elornutritive din s~nge \n celulele

  musculare, astfel elimin~nd posi-

  bilitatea depunerii stratului adipos.Se administreaz` una-dou` pastile

  pe zi.100 capsule - 155.000 lei

  Natural SterolEste un puternic anabolizant natu-ral, extras din plantele cu cel mai

  puternic efect anabolizant. F`r`

  efecte secundare. Se recomand`pentru cre[terea \n mas` [i for]`

  muscular`. Se iau [ase tablete/zi \n trei reprize. Tabletele se iau cu

  ap , dup ce se rup \n dou .

  90 tablete - 265.000 lei120 capsule - 335.000 lei

  Animal PakAcest produs con]ine vitamine,

  minerale, aminoacizi, agen]i ana-

  bolici [i substan]e ajut`toare ca i-nosine, protogin, dibencoside, en-

  zime pentru digestie, choline, inosi-tol. O cutie con]ine 44 de pache-

  ]ele care au fiecare c~te 11 table-

  te. Se ia un pachet/zi, dup` mas`.44 pache]ele/11 tablete -

  495.000 lei

  Lecitin`Are \n compozi]ie kolin [i inozitol.Aceste elemente au un efect

  lipotrop \mpiedic~nd depunerea

  de gr`sime \n ficat [i elimin~nd to-

  xinele. Reduce nivelul de coleste-rol, previne eczemele. Se adminis-treaz` una-trei tablete/zi.

  100 capsule - 115.000 lei

  Produsepentru mas` muscular`

  Mega MassProdus excelent pentru cre[terea

  \n mas` muscular`. Con]ine prote-

  ine, carbohidra]i, aminoacizi, vi-

  tamine. Se administreaz` 50-100

  g/zi, \n dou`-trei reprize (o repriz`

  de administrare trebuie s` fie du-

  p` antrenament), amestecat cu

  ap`, lapte sau sucuri.

  1,5 kg - 195.000 lei

  Mega Mass 1000 /2kg - 225.000 lei

  Giant Mass 4100Formul` nou` pentru cre[tere \n mas`

  muscular`, care, pe l~ng` proteine,

  carbohidra] i , vitamine, minerale,

  aminoacizi, con]ine creatin` [i gluta-

  min`, asigur~nd energie [i cre[tere

  rapid`. Se administreaz` 100 g/zi.1,3 kg - 200.000 lei

  Gain FastEste unul din cele mai puternice

  produse realizate pentru cre[terea

  masei musculare. Con]ine protei-

  ne, carbohidra]i, aminoacizi, vita-

  mine [i diferi]i agen]i anabolici

  care contribuie la cre[terea

  rapid` \n mas` muscular`. Se ad-

  ministreaz` dou`-trei m`suri/zi, du-

  p` antrenament. Se prezint` lacutii de:

  0,9 kg - 175.000 lei

  1,36 kg - 290.000 lei

  Concentrate proteiceMilk & Egg

  Concentrat proteic de mare

  calitate, concentra]ia de proteine

  fiind de 84%. Prin administrarea a-

  cestui produs se rezolv` problema

  proteinelor din alimenta]ie. Se

  consum` dou` m`suri/zi (56 g)

  amestecat cu ap`, lapte sau

  sucuri.

  907 g - 265.000 lei

  Suplimentele nutritiveale cunoscutei firme americane

  pot fi secretul reu[itei dumneavoastr`

  CreatineMonohydrate

  Firma german` Creapu-re v` pune la dispozi]iecea mai pur` creatin` mo-nohidrat` din lume, supli-

  ment care ajut` la cre[-terea for]ei [i a masei mus-culare.

  n timpul administr`rii mu[-chii suport` un antrena-ment greu [i de durat`,creatina absorbind acidullactic din mu[chi.

  Administrare: faza de \n-c`rcare, 7-10 zile, adminis-tr~ndu-se 10-30 g/zi, \n func-]ie de greutatea corporal`;faza de men]inere, 5-10g/zi.

  Se prezint` la cutii de:300 g - 215.000 lei;500 g - 315.000 lei;900 g - 495.000 lei

  NOU

  CULTURISM55 17www.culturism.freeservers.com

 • 8/3/2019 Culturism 101 10 1999

  10/17

  CULTURISM55 19revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  18 55 CULTURISMrevist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  chii dumneavoastr` [i pentruca ei s` se poat` adapta lanoul t ip de stres, trebuie s`creasc`.

  Iat` acum variabilele pe

  care le pute]i schimba n an-trenamentele dumneavoastr`:- nr. de zile din s`pt`m~n`

  afectate antrenamentelor- frecven]a cu care v`

  antrena]i o grup` muscular`- num`rul de grupe muscu-

  lare antrenate la o sesiune deantrenament

  - exerci]iile pentru o grup`muscular`

  - tehnica de execu]ie aexerci]iilor

  - num`rul de exerci]ii pentruo grup` muscular`

  - ordinea exerci]iilor pentru ogrup` muscular`

  - num`rul seturilor efectuatepentru un exerci]iu

  - num`rul repet`rilor efec-tuate ntr-un set, n func]ie de

  greutatea cu care nc`rca]ibara

  - modul de execu]ie a uneirepet`ri.

  V` da]i seama c` aproapetot ce ]ine de antrenamentpoate fi schimbat. Iat` un e-xemplu n care v` voi demon-stra c` exist` cel pu]in patrumoduri diferite n care s` v`antrena]i pectoralii, coside-r~nd c` sunte]i culturist inter-mediar [i c` nu efectua]i maimult de 8 seturi pentru aceast`grup` muscular`:- ziua 1 - mpins orizontal cu

  bara 4 seturi x 8-10repet`ri

  - flutur`ri orizontal cugantere 4 x 8-12repet`ri

  Dup` cum vede]i, este an-trenamentul de tip clasic, caresolicit` mu[chii pectorali prindou` exerci]ii cu nc`rc`turimedii spre grele. Este ziua cumi[c`rile cele mai grele, deoa-rece trebuie s` folosi]i maximulde greutate pentru a ob]inemaximul de dezvoltare n re-giunea pectoralilor.- ziua 2 - mpins nclinat cu

  gantere 4 x 8-10- flutur`ri la aparatulpec-dek 4 x 10-12

  Aceast` variant` v` lucrea-z` pectoralul superior [i esteziua n care lucra]i pentrucalitate.- ziua 3 - flot`ri la paralele cu

  priz` larg` 4 x maxim- extensii cu gantera 3 x

  10-12Aici lucra]i pectoralii inferiori,

  dar folosi]i numai greutateacorpului pentru a v` puteaconcentra mai mult asupra for-mei exerci]iului. Este ziua deantrenament cea mai u[oar`.- ziua 4 - flutur`ri declinat n

  superset cu- mpins nclinat cu

  bara 4 x 8-10

  Dac` sunte]i mai obosit naceast` zi [i nu dori]i s` nc`r-ca]i bara cu greutate maxim`,dar a]i dori totu[i s` face]i unantrenament dur, iat` c` v`vine n ajutor metoda preobo-sirii. Efectua]i un superset ncare v` preobosi]i pectoraliicu un exerci]iu de izolare (8-10repet`ri) dup` care, f`r`pauz`, trece]i direct la exerci-]iul de baz`. Aici nu ve]i maiputea folosi greutatea pe careo manevra]i c~nd efectua]iexerci]iul simplu, ci - av~nd nvedere faptul c` mu[chiul estepreobosit - va trebui s` g`si]iprin tatonare o greutate ([i bi-

  nen]eles c` ea va fi mai mi-c`), care s` v` permit` s` fa-ce]i cele 8-10 repet`ri.

  Dac` dori]i s` folosi]i acela[iprogram de antrenament pen-tru o perioad` mai lung`, f`r`s`-i schimba]i con]inutul, v` su-gerez s` ncerca]i s`-i aduce]iun alt colorit prin modifica-rea greut`]ilor cu care v` an-trena]i, n a[a fel nc~t la fieca-re antrenament s` lucra]i n ci-cluri de intensitate diferit` pen-

  tru aceea[i grup` muscular`.Iat` un exemplu de ciclizare aintensit`]ii:- ziua 1 - folos i ] i 50-60% din

  intensitatea maxim`- ziua 2 - folosi] i 60-75% din

  intensitatea maxim`- ziua 3 - folosi] i 75-90% din

  intensitatea maxim`- ziua 4 - folosi] i 90-100% d in

  intensitatea maxim`- ziua 5 - repeta]i ciclul, dar

  ad`uga]i 5 procente!Aceast` metod` este bene-

  fic` pentru acumularea de ma-s` muscular` [i totodat` v` fe-re[te de supraantrenament. Pots` v` spun c` am v`zut culturi[ticare lucrau cu greutatemaxim` la fiecare antrenamentsau chiar ridic~nd - cu ajutorul

  uui partener - ni[te greut`]i pecare singur nu le-ar fi urnit dinloc. Ace[ti culturi[ti sunt f`r`viitor, c`ci ei nu vor sim]iniciodat` pe pielea lor (sau maibine zis pe mu[chii lor) efectulbenefic al culturismului.

  Schimbarea f`cut` nantrenamentele dumneavoas-tr` va aduce dup` sine oschimbare n aspectul dum-neavoastr`. Nu r`m~ne]i scla-vii obi[nuin]ei! Nu v` fie fric`de NOU! Exist` mai multe dru-muri care duc la Roma! Vede]idac` nu pute]i g`si un drummai bun!

  Gabriel Bodean

  Probabil c` sunte]i pepunctul de a merge lasal`, narmat cu dorin]a

  de a face un antrenament c~tmai bun, preg`tit psihic pentrunfruntarea cu fiarele. Totu[iceva nu este n ordine, poatec` de vin` este acela[i vechi

  antrenament, pe care lefectua]i de luni ntregi [i care- s` r`m~n` ntre noi - v` camplictise[te. C~t despre progre-se ... ce s` mai vorbim, ele parla fel de aproape de dum-neavoastr` ca linia orizontului[i aceast` distan]` se men]ineconstant`, indiferent c~t detare trage]i la antrenamente.

  Exist` mul]i culturi[ti care seantreneaz` folosind acelea[iprograme de ani ntregi - lu-cr~nd n sal` ca ni[te robo]iprograma]i s` fac` mereu a-ceea[i mi[care - chiar dac` a-ceste programe nu le mai suntde mare ajutor. Oare ce i facepe ace[tia s` st`ruie n folo-sirea lor? Motivul lor ar fi acelac`, odat`, n trecut, acest pro-

  gram le-a adus ni[te rezultate,iar ei pur [i simplu nu vor s`-labandoneze, cu speran]a c`el va mai func]iona odat`! Saupoate c`, odat` intra]i n ritmulacelui antrenament [i aco-mod~ndu-se cu el, le este pur[i simplu groaz` s` fac` cevanou; alte exerci]ii, de alt tip desolicitare, altfel de dureresim]it` n mu[chi, [i alt fel - f`r`s`-[i dea seama - ei devin pri-zonierii monotoniei acelor pro-grame [i, din p`cate, merg lasal` [i trag nainte de fiare,chiar dac` nu mai cresc niciun centimetru. Cred c`, defapt, ace[ti culturi[ti care folo-

  sesc la infinit acela[i vechi pro-gram se tem s` fac` fa]` noi-lor experien]e [i r`m~n sclaviiobi[nuin]ei, de fapt sclavii pro-priilor corpuri, care nu dorescdec~t aceste antrenamentecu care s-au obi[nuit.

  Presupun~nd ns` c` practi-

  ca]i culturismul de mai multtimp [i a]i folosit acela[i pro-gram de la nceput p~n` nprezent, este normal s` v` n-treba]i dac` nu cumva plafo-narea la care a]i ajuns sedatoreaz` chiar acestui fapt.tim cu to]ii c`, n timp, corpulse adapteaz` solicit`rilor lacare este supus n antrena-ment prin cre[tere [i, pentru cael s` creasc` n continuare tre-buie ca asupra lui s` se exer-cite o solicitare de tip nou. Osolicitare de tip nou poate fi : omai mare greutate pe bar`(asta nseamn` o intensitatemai mare prin cre[terea greu-t`]ii de antrenament), o greu-tate mai mic` pe bar` (esteun alt fel de intensitate, cauza-

  t` de sc`derea greut`]ii deantrenament [i de m`rireanum`rului de repet`ri), nlocui-rea unui exerci]iu vechi cu unnou exerci]iu (grupa muscular`respectiv` solicitat` din altunghi), folosirea unor tehnicispeciale de antrenament (teh-nica repet`rilor for]ate, repe-t`rilor negative ... ) [i a unorprincipii speciale de antrena-ment (principiul Weider alpreobosirii).

  Deci, precum vede]i, un noutip de solicitare nseamn`INTRODUCEREA NOULUI NANTRENAMENTELE DVS, VARIA-BILITATEA LOR. S` [ti]i c` nu

  exist` un singur tip de antrena-ment care s` v` aduc` rezul-tate ... sunt o multitudine! Dum-neavoastr` nu trebuie dec~ts` le c`uta]i schimb~ndvariabilele. Este timpul s` v`

  ntreba]i: Oare nu este dep`-[it antrenamentul ce-l fac?, Nu pot s` fac ni[te schimb`ricare s` m` ajute s`progresez?

  Crede]i cumva c`, dac` v`antrena]i efectu~nd 8 seturi pegrup` muscular`, folosind o

  greutate care s` v` permit`efectuarea a 8-10 repet`ri/setob]ine]i c~[tiguri maxime? P`iatunci cum a ajuns Mike Men-tzer Mr. Universe, care de fapts-a antrenat n sistem heavy-duty, efectu~nd seturi pu]inepentru o grup` muscular` (1-2)[i folosind greut`]i mari 6-8rep/set? Sau ce spune]i deSerge Nubret care, din contr`,efectua multe seturi/grup`muscular` 15-20 [i multerepet`ri pe set 15-20...

  Cele scrise mai sus ar trebuis` v` dea de g~ndit, s` v`fac` s` privi]i lucrurile mai nprofunzime [i s` v` fac` s`

  n]elege]i c` N CULTURISMNIMIC NU ESTE BTUT N CUIE.Aceast` expresie a devenit

  foarte rostit` n zilele noastre [itrebuie s` o lua]i ca atare, deaceea v` sf`tuiesc ca atuncic~nd sim]i]i c` programul pecare l efectua]i de mai multtimp nu mai d` roade pentrudumneavoastr`, s` efectua]ini[te schimb`ri ale variabilelorde antrenament: exerci]i i ,greutate, metode de antrena-ment. Ve]i vedea c` acesteschimb`ri v` vor scoate dinmonotonia vechiului antrena-ment [i, ceea ce este mai im-portant, v` vor feri de plafo-nare. Noile variabile introdusede dumneavoastr` la antrena-mente vor fi noi [i pentru mu[-

  Sarea-n bucate a culturismului

  VARIAIA

 • 8/3/2019 Culturism 101 10 1999

  11/17

  ... Pax Beale mpline[tepe 12 decembrie 70

  de ani [i pl`nuie[te o nou`c`l`torie n Rom~nia cu o

  echip` a SUA n mai 2000.V` reamintesc c` Pax estesingurul culturist american carea venit de trei ori n Rom~niapentru a face demonstra]i iapoi tot el este singurul ame-rican care a pl`tit din banii s`iun turneu n America pentru 4culturi[ti Rom~ni n 1994.

  Pax continu` s` aib` mul]i

  prieteni n Rom~nia [i mul]i faniprintre cititorii revistei Culturism.Cei care doresc s`-I trimit` ovedere cu aceast` ocazie o

  pot face pe adresa Pax Beale1801 Bush Street Suite 300,94109 California, San FranciscoUSA. Sunt convins c` el vamai primi felicit`ri [i din alte ]`ridar num`rul celor din Rom~niava fi cu ajutorul dumneavoas-tr`, cople[itor. Sunt de ajunscuvintele Happy BirthdayFrom Romania sau altele ase-

  m`n`toare nu ncer-ca]i s` cere]i ajutor,vize de c`l`torie, banisau alte prostii c` nefacem de r~s.V` voi ]ine la curent cureac]ia lui la vederiledumneavoastr`.

  ... pentru c` toteste vorba de

  evenimente [i ani-vers`ri, destul de multela sf~r[it de secol dealtfel, dac` v` aminti]idin num`rul trecut,Petric` Ciorb` a m-plinit 40 de ani, revistanoastr` mpline[te 100de numere, CristianDulgheru a renun]at laburl`cie c`s`torindu-se la v~rsta de 33 deani cu Lumini]a V~ntu,prietena lui din ultimii 7ani, I ur`m Cas` depiatr`; o alt` aniver-sare important` este

  mplinirea a doi ani de

  activitate fructuoas` a stan-dului de produse nutritive ale

  firmei Redis [i Natural Plus dinI.D.M. Sem`n`toarea.Pentru a marca acest eve-

  niment, s~mb`t` 13 noiembrieva fi o zi de super- v~nzare [i

  ntre orele 11-14 to]i cei carecump`r` ceva vor putea s`cear` gratuit sfaturi n leg`tur`cu antrenamentele [i cu celemai potrivite suplimente pentrufiecare, de la mine (adic` dela Florin Uceanu). V` a[teptacolo neap`rat.

  ... printre at~tea ve[tibune iat` [i unele mai

  triste: Ed Corney se afl` imobi-lizat definitiv ntr-un scaun curotile. Ed Corney, pe care l-a]iputut vedea n filmul PumpingIron a c~[tigat recent titlul de

  Masters Mr. Olympia la cate-goria celor peste 60 de ani [iera ntr-o form` destul de bun`pentru v~rsta lui. Dar doctoriiau constatat n urma uneiopera]ii la un um`r accidentatla sal`, c` are o arter`aproape blocat` [i I-au f`cuto opera]ie de by-pass. La do-u` s`pt`m~ni de la opera]ieEd a f`cut un infarct sever nurma c`ruia doctori i auhot`r~t c` nu mai are voie s`coboare din c`rucior. Norocullui c` a f`cut sport toat` via]a[i era n form` fizic` bun` lamomentul infarctului, zic doc-torii, altfel ar fi fost mort.

  CULTURISM55 21revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  Ed pe care am avut ocazias`-l cunosc personal, a fost de6 ori, a nceput culturismul la 25de ani [i va r`m~ne n istoriaculturismului ca unul dintre ceimai marei arti[ti ai artei poz`riipe scen`.

  Iat`-l n scaunul cu rotile nfotografia trimis` de Pax Beale,care l-a vizitat la spital. I trans-mitem [i noi compasiuneanoastr` pentru accident [i sim-patia noastr` pentru persona-litatea care este [i care ne-ainspirat pe mul]i dintre noi.

  ... Porter Cottrell este [i elnevoit s` spun` adio

  culturismului competi]ional

  pentru o vreme destul de n-delungat` n urma unorser ioase probleme. Portercare revenise spectaculos nconcursuri dup` o absen]` n-delungat` [ i se cal i f icasepentru Mr. Olympia din acestan prin clasarea pe locul 3 laconcursul Toronto Pro Inter-na]ional 1999 este dup` cum[ti] i de profesie pompier. Eibine, n urma unei interven]ii,la un incendiu Porter a fostserios accidentat aleg~ndu-se cu un um`r dis locat,contuzii [i alte probleme maim`runte. I ur`m refaceregrabnic`.

  ... n acestan au

  avut loc c~tevaconcursuri im-portante careau stabil it teo-retic l ista favo-ri]ilor pentru pri-mele 10 locuri laMr. Olympia1999, ce va a-vea loc pe 23octombrie la Las

  Vegas. Desigur oparte din can-dida]ii la aceste prime 10 locuris-au p`strat doar pentru Mr.Olympia [i deci nu auconcurat.

  Iat` lista concursurilor [i aprimilor clasa]i plus premiile (ndolari) c~[tigate de ei:

  1999Arnold Schwarzenegger Clasic

  1. Nasser El Sonbaty 100.000$2. Kevin Levrone 45.000$3. Chris Cormier 25.000$4. Jay Cutler 15.000$5. Milos Sarcev 10.000$6. Vince Taylor 5.000$

  1999Ironman Pro Invita]ional

  1. Chris Cormier 10.000$2. Milos Sarcev 4.000$3. Jay Cutler 3.000$4. Darrem Charles 2.000$5. Gunter Schlierkamp 1.000$6. Lee Priest 0$

  1999Toronto Pro Interna]ional

  1. Pavel Jablonicky 10.000$

  2. Milos Sarcev 4.ooo$3. Porter Cottrel 3.000$4. Claude Groulx 2.000$5. Jason Arntz 1.000$6; Hender Son Thorne 0$

  De remarcat prima victorie ntr-un concurs profesionist acehului Pavel Jablonicky(sportiv pe care \ l vede]i \nfotografie cu Silviu Brehn`) [ifaptul c` premiile la ArnoldClasic sunt de 10 ori mai marica la alte concursuri.

  Tot de remarcat este c`locul 6 la unele concursuri nueste premiat cu bani. s

  PPoo rrttee rrCCoottttrr eell

  SSii llvv iiuu BBrreeaahhnn` [[ ii PPaavvee ll JJaabb lloo nnii cckkii\\nn CCeehh iiaa

  CChhrr iissCCoo rrmmiieerr

  PPaaxx BBee aall ee [[ ii EEddCCoorr nnee yy \\nn ss ccaauunn

  ccuu rroo ttiillee

 • 8/3/2019 Culturism 101 10 1999

  12/17

  MR Olympia,23 octombrie, Las Vegas

  1) RON COLEMAN SUA2) Flex Wheeler SUA3) Chris Cormier SUA4) Kevin Levrone SUA5) Shawn Ray SUA6) Nasser El Sonbaty YUGOSLAVIA7) Paul Dillett SUA8) Lee Priest AUSTRALIA9) Dexter Jackson SUA10) Millos Sarcev YUGOSLAVIA11) Mike Matarazzo SUA12) Markus Ruhl GERMANIA13) Pavol Jablonicky CEHIA14) Jay Cutler SUA15) Jean Pierre Fux ELVEIA

  Miss Fitness Olympia,23 octombrie, Las Vegas

  1) MARY YOCKEY SUA2) Kelly Ryan SUA3) Susan Curry SUA4) Monica Brant SUA5) Timea Majorova SLOVACIA6) Amanda Blank SUA7) Lena Yohansen NORVEGIA8) Mellisa Frabielle SUA9) Jenifer Worth SUA10) Marietta Zigalova SLOVACIA11) Stacy Simmons SUA12) Cristina Cassoni ITALIA13) Madona Grimes SUA14) Ursula Buckanes Henry SUA15) Milamar Flores CANADA

  Masters MR Olympia,17 iulie, Ronoake

  1) VINCE TAYLOR SUA2) Flavio Bacianini ITALIA3) Sony Schmidt AUSTRALIA4) Yohnie Shamborger SUA5) Roby Robinson SUA6) Quincy Roberts SUA7) James Roberts SUEDIA8) Lee Aperson SUA9) Scott Wilson SUA10) Jahani Hokkanen FINLANDA11) Emeric Delczeg ROMNIA12) Eduardo Kawak FRANA13) Katsumi Ishimura JAPONIA14) Stan Frydrych POLONIA15) Steve Davis SUA16) Jocelyn Cadieux CANADA17) Honore Cironte FRANA

  MS Olympia,2 octombrie, Las Vegas

  1) KIM CHIZEVSKY SUA2) Vicky Gates-Lewis SUA3) Laura Creavalle GUYANA4) Irys Kyle SUA5) Lisa Lewis SUA6) Tazzie Colomb SUA7) Andrulla Blanchette ANGLIA8) Laura Binetti CANADA9) Brenda Reganot SUA10) Yaxeni Oriquen VENEZUELA11) Gayle Moher SUA12) Valentina Chepiga UKRAINA

  n num`rul viitor vom comenta pe larg aceste concursuri

  22 55 CULTURISMrevist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  CULTURISM55 23revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  trecut la o categorie de greu-tate superioar` dar lucrul a-cesta nu ma deranjat prea ta-re, totu[i l-am men]ionat pen-tru c` n cazul altora poate fiun aspect crucial.

  Acum, la o s`pt`m~n` de laconcurs, c~nd Cristian Dulghe-ru mi-a cerut impresiile despreprodusul Creatin Monohidratpentru a le putea prezenta citi-torilor, nu pot s` nu m` ntrebcare ar fi fost rezultatele dac`nu eram n preg`tire pentru

  concurs ci pe program demas`. Probabil c` mult maidramatice. La 7 zile dup` con-

  curs continu~nd folosireaCreatinei am avut surpriza s`descop`r c` am iar 50 de cmla bra]. Lucru care nu s-a mai

  nt~mplat din 1992 anul n caream ie[it Campion Balcanic.

  Deci progresez n continua-re. Sunt [i eu curios s` v`dp~n` c~nd.

  ntrebarea care se puneeste dac` toat` lumea sepoate a[tepta la astfel de pro-grese n urma folosirii produsu-lui Creatin Monohidrat? Teore-

  tic to]i, ntr-o m`sur` mai maresau mai mic` pentru c` exist`diferen]e ntre fiziologia indivizi-

  lor dar cred c` cei care folo-sesc steroizi anabolizan]i vorsim]i efectele mult diminuate.Spun asta baz~ndu-m` pecele citite n privin]a moduluide ac]iune n organism a crea-tinei monohidrat.

  i s` nu uit: Creatina nu esteun steroid, nu are efecte se-cundare negative [i este osubstan]` natural` care se g`-se[te spre exemplu n carneade vit`. Numai c` ar trebui s`m~nca]i zilnic 5 kg de carne

  pentru a ob]ine acela[i efect.Florin Uceanu

  Dup` 21 de ani de antre-namente [i peste 120 deconcursuri credeam c`

  am destul` maturitate [i expe-rien]` pentru a afirma cu certi-tudine c` pentru un culturistde 37 de ani, cum sunt eu, nu

  exist` prea mari [anse de pro-gres n mas` muscular`. Bachiar te po]i a[tepta la un u[ordeclin deoarece se [tie c` n-cep~nd cu 28-30 de ani siste-mul hormonal intr` n declin.Desigur asta este valabil pen-tru culturi[tii naturali - adic` ceicare nu folosesc steroizi ana-bolizan]i - pentru c` cei carebag` hormoni din afar`prin injec]ii sau pastile pot con-tracara temporar acest declin,dar cu foarte posibile efectedezastruoase asupra propriuluisistem hormonal.

  n fine, m` mp`casem cuideea c` trecusem de punctulde maxim al masei mele mus-culare [i c` nu o s` mai am ni-ciodat` 50 cm la bra] dec~t

  poate dac` m` ngra[ subs-tan]ial - lucru ns` f`r` senspentru un culturist ca minecare nu este interesat de unbra] de 50 de cm de gr`simeci de 50 de cm de mu[chi.

  n competi]ii au nceput s`apar` tot mai mul]i tineri careav~nd avantajul de a fi cu 15-18 ani mai tineri [i poate [i dincauz` c` se dopeaz`, darasta nu m` intereseaz`, trea-ba lor ce fac cu s`n`tatea lor,m` dep`[esc n m`rime.

  M` obi[nuisem zic cu aceas-t` situa]ie dar cu 3 s`pt`m~ni

  n urm` vine la mine Cristi Dul-gheru [i-mi zice: - Nu vrei s` n-

  cerci creatina asta pe care oavem la v~nzare? Mul]i au luat[i au fost mul]umi]i de ea. ]iaduc o cutie zilele astea. -Cam scump`, zic. De fapt e-ram [i cam sceptic. M` g~n-deam c` dau o gr`mad` de

  bani pe ceva care nu are cums` fie a[a eficient. C~t de multm` n[elam!

  Cristi, mi-a adus peste vreolun` o cutie de 500g [i mi-a zisc` este sponsorizare nu trebuies` o pl`tesc.

  Am hot`r~t c` nu este cazuls` trec prin faza de nc`rca-re [i am nceput s` iau zilnic olinguri]` imediat dup` trezire [iuna imediat dup` antrena-ment n combina]ie cu c~te o

  jum`tate de l inguri]` zah`rpudr`.

  Perioada, pentru a testa pro-dusul nu p`rea prea fericit`,pentru a testa produsul, ntru-c~t mai erau 3 s`pt`m~ni p~-n` la urm`torul concurs [ieram pe regim de sl`bire, plus

  c` zilnic aveam cel pu]in o ju-m`tate de or` de pedalat labicicleta sta]ionar`.

  Din prima zi am sim]it c` numai sunt a[a de epuizat la sf~r-[itul antrenamentului ba chiaraveam chef de vorb` n loc s`m` simt stors ca de obicei.

  Bun - m-am g~ndit - dac`m` ajut` s` trec mai u[or prinperioada asta de chin c~ndtrebuie s` dau jos gr`sime dars` trag totu[i la fel de tareca atunci c~nd m`n~nc zdra-v`n, totul este bine.

  Dup` o s`pt`m~n` am sesi-zat c` lucrurile nu se oprescaici. n special la grupele mus-

  culare mari antrenamentul p`-rea foarte u[or, mu[chiul lucratse umfla imediat [i sim]eamo vitalitate deosebit`.

  n oglind` puteam deja sesi-za un tonus n cre[tere al mus-culaturii la prima or` a dimine]ii.

  Tot mai bine, m-am g~ndit,ne\nchipuindu-mi ns` c`lucruri le vor evolua ncontinuare.

  Surpriza cea mai mare a fostca n loc s` scad n greutate 2-3 kg a[a cum m` a[teptam s`cresc 4kg n cele 3 s`pt`m~ni

  p~n` la concurs. Lucru extraor-dinar av~nd n vedere c` e-ram pe regim de sl`bire strict [istratul de gr`sime s-a diminuat.

  La concurs am observat c`aveam o u[oar` reten]ie deap` sub piele n ciuda regimu-lui f`r` sare [i a reducerii canti-t`]ii de lichide b`ute, lucru pecare l atribui folosirii Creatinei.

  Tot la concurs am observatc` mu[chii se umfl` foarterapid [i am redus la 10 minutetimpul alocat nc`lzirii n locde 20 de minute c~tobi[nuiam.

  O alt` problem` de care m-am lovit a fost faptul c` am

  OLYMPIA 1999

  Creatina,suplimentul minune

 • 8/3/2019 Culturism 101 10 1999

  13/17

  Deci un Milk and Egg oriProt-R 90 n timpul zi lei (cufructe sau p~ine de secar`) [iMega Mass, Gain Fast, GiantMass ori Nutrifort-R, dar numaidup` antrenament.

  Andrei Talpis - Ia[i

  R: Cre[terea n mas` muscu-lar` nu este un proces liniar.

  Mai exist` [i perioade de stag-nare urmate uneori de cre[terirapide cum b`nuiesc c` se va

  nt~mpla n cazul dumnea-voastr` deoarece a]i men]io-nat c` for]a a continuat s`creasc`.

  Greut`]ile mari (6-maxim 8repet`ri) sunt cele care stimu-leaz` cel mai bine cre[tereamu[chilor. Cel pu]in a[a sus]inmajoritatea campionilor.

  Ave]i grij` ns` ca exerci]iilede baz` s` domine nprogramul dumneavoastr` deantrenament.

  Lee - Boto[ani

  : -Am 17 ani [i 1,97m, a[putea practica cultu-

  rismul (nu de perfor-man]`) sau s` m`duc la baschet?

  R: Du-te labaschet dar n timpull iber, dac` po]i f` [iceva culturism. O s`-]iajute la baschet.

  Hor`t`u Marius -Suceava

  R: Po]i practica culturismul mpreun` cu artele mar]iale,dar trebuie s` te hot`r`[ti caredintre sporturi este prioritarpentru tine. n func]ie dealegerea ta, al doilea sport vadeveni secundar ca importan-]` [i tot programul t`u va fi nconcordan]` cu acest lucru.Astfel antrenamentul la sportulprincipal trebuie s` fie primul

  ntr-o zi n care ai antrenamen-te la ambele sporturi, iar nu-m`rul de antrenamente s`pt`-m~nale pentru sportul secun-dar trebuie redus dac` te sim]iobosit la sf~r[itul s`pt`m~nii.Nu ncerca s` alergi dup` doiiepuri deodat`.

  R: Programul alimentar pre-zentat este teoretic satisf`c`-tor. Trebuie s` v` verifica]i tottimpul greutatea; dac` ea sereduce mai ad`uga]i alimentesau suplimente.

  R: Un ou de m`rime medieare 7g de proteine.

  Tasma Florian -Jud. C`l`ra[i

  R: Pentru a practica eficientculturismul ai nevoie de maimult de 2 gantere de 5 kg. Aiavea nevoie de o bar` cu di-scuri, gantere reglabile (adic`cu discuri), o banc` orizontal`,2 supor]i de bar` (pentru ge-nuflexiuni), o bar` de trac]iuni[i ni[te paralele (pentru flot`rila paralele).

  Restul l vei nv`]a din revista

  noastr` (cu timpul) [i din carteape care ai comandat-o.

  Negoi]` Adrian -Foc[ani

  R: Dac` pe l~ng` antrena-mentele de culturism faci [i e-xerci]ii aerobice [i mai ]ii [i re-gim, este normal ca organis-mul s`-[i reduc` cantitatea degr`simi depozitat` n corp.

  O parte din aceste gr`simise afl` ntre fibrele musculare [ideci, odat` cu reducerea loreste normal ca dimensiunilemu[chiului respectiv s` scad`.Deci a[a cum se poate sesizade fapt nu scade masa mus-cular` efectiv, ci dimensiunea,ceea ce nu este totuna.

  n cazul n care regimul esteprea drastic sau exerci]iile

  aerobice prea dese [ilungi se prea poate ca [i

  masa muscular` s`scad`.

  Pentru a fi siguri c` acestlucru nu se nt~mpl`, trebuie s`sl`bi]i cu maxim 1kg pes`pt`m~n`.

  R: Apa mineral` este ceamai bun` alegere dintre celeenumerate de dumneavoastr`pentru a fi folosite n timpulantrenamentului.

  B.V. Tyson -Jud. Bistri]a N`s`ud

  R: La powerlift ing sunt 3probe: mpins din culcat cubara (bara trebuie s` ating`pieptul [i apoi bra]ele s` fiecomplet ntinse la finalul

  mi[c`rii, totul f`r` a dezlipi mij-locul de pe banc`), ndrept`ricu bara (spatele [i genunchiitrebuie s` fie complet dreptela finalul mi[c`ri i), [i genu-flexiuni cu bara pe ceaf`(coapsele s` fie cel pu]in pa-ralele cu solul n punctul celmai de jos al mi[c`rii).

  Exist` bine\n]eles arbitrii careverific` [i valideaz` execu]iacorect` sau o anuleaz` pecea incorect` dup` caz.

  Marian S. -Craiova

  . -Practic culturismulde 5 luni, v` rog s`-mispune]i [i mie de ce

  mi tremur` corpul?R: Pentru c` e[ti ol-tean, m` g~ndesc c`poate tremuri dincauza a prea multpraz! Glumesc,desigur!Din p`cate nu men-]ionezi c~nd tremuri:dup` antrenament,c~nd este frig afar`,toat` ziua, n timpulseriei?Dac` tremuri dup`antrenament cauza

  este epuizarea fizic`ceea ce nseamn` c`tragi foarte tare laantrenamente. Cutimpul c~nd capaci-tatea ta de efort vacre[te tremuratul vadisp`rea.Dac` tremuri n timpulseriei, nseamn` c` tefor]ezi foarte tare pefondul l ipsei uneicoord`n`ri a mu[chi-lor n timpul execu]iei.Coordonarea se va

  mbun`t`]i cu timpul[i tremuratul vadisp`rea.

  Dac` tremuri de frig, mbra-c`-te mai gros [i tremuratul vadisp`rea.

  Dac` tremuri toat` ziua,poate o fi o problem` medica-l` [i trebuie s` te duci ladoctor.

  : Fumatul este d`un`tor sauinterzis proteinelor? Daralcoolul?

  R: B`nuiesc c` vrei s` ntrebidac` po]i fuma [i consumaalcool c~nd iei suplimente ali-mentare bogate n proteine,

  c` doar nu vrei s` dai protei-nelor alcool [i tutun cum re-zult` din ntrebarea ta!

  De[i ]i recomand s` renun]i la

  aceste obiceiuri d`un`toare,

  trebuie s` admit c` alcoolul [i

  tutunul nu afecteaz` asimilarea

  [i utilizarea proteinelor n or-

  ganism deci nu exist` o in-

  terdic]ie, iar dac` le consumi cu

  modera]ie nu ]i vor afecta via]a

  sportiv` n mod semnificativ.

  Grigoreanu Adrian -Jud. Mure[

  R: Agent termogenic defi-ne[te o substan]` care ridic`temperatura corpului oblig~n-du-l astfel s` consume caloriipentru aceasta.

  Acest lucru ajut` evident lasl`bire. Sunt c~teva plantecare au acest efect asupra or-ganismului [i exist` desigur [i fir-me care extrag din acesteplante substan]a activ` [i opun la dispozi]ie doritorilor n di-ferite combina]ii.

  R: Pentru c` sunte]i endo-morf este bine s` folosi] i ntimpul zilei suplimente bogate

  n special n proteine [i c~t mais`race n carbohidra]i [i gr`-simi cu excep]ia primei mesede dup` antrenament caretrebuie, pe l~ng` proteine, s`aib` neap`rat [i carbohidra]imul]i (cam 1g/ kilocorp).

  CULTURISM55 25revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  TToommPPll aattzz

  VirgilBuruian`

 • 8/3/2019 Culturism 101 10 1999

  14/17

  La fel [i dup` antrenamentmai ales vara.

  R: Cel mai bine este s` faciexerci]i i le aerobice n zi lelec~nd nu ai antrenamente.

  Acatrinei Ionu] -Jud. Hunedoara

  R: R`spunsurile la scrisori nuapar n revist` n aceea[i lun`

  n care trimite]i scrisoarea.

  Uneori dureaz` [i 2-3 luni, nfunc]ie de num`rul scrisorilorsosite n perioada respectiv`.

  R: Nu vindem produsele res-pective [i nu [tiu dac` le pute]iprocura undeva n Rom~nia.

  Dac` totu[i le g`si]i inter-esa]iv` la distribuitordespre efectele pozitive[i eventualele efectenegative.

  Marius - Cugir

  R: i Arnold avea ume-rii pu]in c`zu]i [i maisunt [i al] i campioni.Chiar [i eu am aceast`mic` problem`, dar pescen` te po]i corecta cu

  u[urin]`. Nu este dincauza antrenamentelor,este chestie de struc-tur` osoas`.

  R: Nu l-am nt~lnit nSUA pe culturistul men-]ionat [i nici nu amam`nunte despre el.

  n schimb, am nt~lnitunul dintre cei doi fra]iBarbarians cu care amf`cut [i poze a[a c` v`pot spune c`, cel pu]inatunci, n acea peri-

  oad` c~nd l-am nt~lniteu, nu era a[a mare ca n

  fi lme. n schimb eraimpresionant de...p`ros pe piept. Dinp`cate, nu-mi aduc

  aminte pe care din

  cei doi fra]i gemeni I-am nt~lnit Peter ori Paul.

  Gabi - Jud. Ia[i

  R: ntr-adev`r n gama pro-duselor Universal [i Redis exist`suficient` varietate astfel nc~tc` exist` produse potrivitepentru oricine, chit c` este ec-tomorf, mezomorf sau endo-morf. Trebuie s` [tie doar s`aleag` corect potrivit tipuluis`u somatic [i obiectivelor sale.

  R: Mai nt~I f`-te mare [i, abia

  c~nd ai ajuns la masa muscu-

  lar` dorit`, apuc`-te de sl`bit,

  nu invers.

  Deci n prima faz`, pentruc` e[ti ectomorf, folose[teproduse ca Mega Mass, GainFast, Giant Mass 4100, Ener-gocarb-R, Nutrifort, imediatdup` antrenament [i de ase-

  meni n timpul zilei ns` com-binate cu Milk and Egg sauProt-R 90. Iar c~nd vrei s`sl`be[ti folose[ti acelea[iproduse dup` antrenamente,dar n timpul zi lei doarsuplimente bogate n proteine,precum Milk and Egg, SuperProtein-R 90, Prot-R 85, Prot-R65.

  De asemeni v` recomand,Creatin` Monohidrat [i Amino2700. s

  VasileArdel

  FF lloorr iinnaaVVii[[ aann

  26 55 CULTURISMwww.culturism.freeservers.com

 • 8/3/2019 Culturism 101 10 1999

  15/17

  Cei ce doresc s` primeasc`informa]ii medicale legate deproblemele din culturism potscrie la urm`toarea adres`:Bucure[ti, C.P. 19-42, pentru Dr.Anca Gur`u.

  D.M. - Deva

  Dore[ti s` construie[ti mas`muscular` [i observ c` te [ipreocupi n acest sens.

  Cele 80 kg pe care le ai lastatura de 196 cm reprezint` ogreutate mic`.

  Ar fi necesar` o evaluarefizic` general`, analize delaborator corect efectuate [ianaliza regimului alimentar.Faptul c` m`n~nci mult [iregulat nu este o garan]ie c`m`n~nci [i ceea ce trebuie.

  Dac` nu po]i beneficia de oconsulta]ie la Bucure[ti, trimite-mi regimul alimentar (adic`exact ceea ce ai m~ncat) pe3 zile s` pot face o estimarecorect`, calitativ` [i canti-

  tativ`.

  Fan Levrone

  Produsele pentru supli-mentarea alimenta]iei proteicese dau n func]ie de necesit`]i.

  n general, construc]ia demas` muscular` se face cuajutorul proteinelor, iar refa-cerea postefort precompeti]io-nal se face cu aminoacizi.

  Produsele pentru sl`bire seiau pentru reducerea excesuluiadipos, efectu~nd concomi-tent effort aerob de alergare(valabil pentru L-Carnitina).

  Diagnosticele cardiace pe

  care mi le-ai trimis trebuiescjudecate n context. De ce ]i-aif`cut examen cardiologic? Aiavut probleme?

  A[ dori s` mi dai mai multeam`nunte n aceast` direc]ieca s` ] i pot da un r`spuns

  corect.

  Cager Sebi - Oradea

  mi pare r`u c` nu ai primitr`spuns mai devreme, dardeabea acum mi-a parvenitscrisoarea ta.

  Miopia forte, astigmatismul,hipermetropia [i multe alte boliale ochilor sunt agravate de e-fortul de culturism, mai ales deexerci]iile care se fac cu hal-tera deasupra capului [i carecresc tensiunea n extremi-tatea superioar` a capului [i lanivelul capului.

  Examenul oftalmologic esteun examen de mare importan-]` pentru starea de s`n`tatela culturi[ti, halterofili, lupt`tori

  `, boxeri - aceasta este opiniamedicilor sportivi.

  Tu nu specifici ce problemeai, a[a c` nu ] i pot da unr`spuns mai la obiect.

  Cantitatea mare de alimen-te consumate necesit` sucgastric [i intestinal n cantitatemare.

  Odat` cu reducerea canti-t`]ii de alimente consumate,sucurile gastrice ar trebui s` sereduc` treptat. Probabil c` latine acest lucru nu s-a produs.Poate ar fi de ajutor un absor-bant gastric.

  Oricum, organismul trebuies` se regleze singur.

  Romi D. - Cluj Napoca

  Nu cunosc produsul Andro-gen 3. Este posibil un a[a- zissupliment alimentar [i nu unmedicament. Ar fi bine s` mitrimi]i [i mie un prospect. Cre[-

  terea masei musculare se rea-lizeaz` n anumite condi]ii: an-trenament corect dozat, ali-menta]ie adecvat` [i supli-mente de calitate. Deaseme-nea, toate aceste recoman-d`ri nu se pot face n plan ge-neral, ci trebuie f`cute indivi-dual, fiec`rui sportiv n parte, nfunc]ie de necesit`]i, deposibil it`]i le materiale [i decantitatea de effort pe care opresteaz`.

  Catatina Claudiu -Arad

  Din analiza echografic` re-zult` c` ai o vezic` bil iar`lene[`, care se umple culichid, nu se evacueaz` corect

  [i ]i creeaz` probleme.Medicamentele care ]i-au

  fost prescrise sunt bune, dartrebuie s` m`n~nci m~ncarede regim f`r` gr`simi, f`inoa-se, sosuri, pr`jeli.

  Ureea snguin` are valori maimari; ai m~ncat n ultima pe-rioad` o cantitate mai marede proteine? Restul analizelorsunt bune.

  n mod normal exerci]iile deabdomen regleaz` secre]iasucurilor digestive. s

  Claudiu Abagiu -

  Corn`]el, Arge[Cr istian

  L`sculescu -Dr. Tr. Severin

  28 55 CULTURISMrevist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

  PROBLEME MEDICALE I MEDICAMENTEDr. Anca-Ileana GURU

  Todoran R`zvan -Iernut

  BK820R

  7701-9abdominalexerciser(computeroptional)

  AIR WALKERBK820R - 1.650.000 lei

  (110$)

  APARAT ABDOMINAL7701-9 - 500.000 lei

  (33$)

  BK916power bikew/movingwheels &computer

  BICICLET FITNESSBK916 - 2.400.000 lei

  (140$)

  comenzi la telefon,service, garan]ie 12 luni,

  livrare prin po[t`

  TIFFANY & Cotel/fax: 322.85.04

  mobil: 092.203.047

  ooffeerrtt``

  ssppeecciiaall``

  BANDPENTRU ALERGAT

  3.500.000 lei(230$)

 • 8/3/2019 Culturism 101 10 1999

  16/17

 • 8/3/2019 Culturism 101 10 1999

  17/17

  gustos [i nutritivgustos [i nutritiv

  u n p r o d u s

  Valoarea nutritiv`

  a unui baton proteiceste egal` cu ceaa 100g carne de vit`

  REDUCERE

  25% pentru minimum100 batoaneREDUCERE

  25%pentru minimum