Cultivarea bacteriilor

of 21 /21
Cultivarea bacteriilor

Embed Size (px)

description

cultivarea bacteriilor- microbiologie

Transcript of Cultivarea bacteriilor

Page 1: Cultivarea bacteriilor

Cultivarea bacteriilor

Page 2: Cultivarea bacteriilor

Scopurile obţinerii unei culturi bacteriene•izolarea bacteriilor din produsele pluricontaminate în cultură primară

•izolarea germenilor patogeni în cultură pură

•identificarea bacteriilor patogene după caracterele de cultură

•obţinerea de produse biologice pentru diagnostic, tratament şi prevenirea îmbolnăvirilor

Page 3: Cultivarea bacteriilor

Cultivarea bacteriilor

Etapele cultivării:însămânţarea prelevatelorincubareaexaminarea şi repicarea coloniilor în vederea identificării

Page 4: Cultivarea bacteriilor

Cultivarea bacteriilorÎnsămânţarea prelevatelor - depunerea pe un mediu de cultură a unei probe sau inocul în vederea cultivării bacteriilor

Repicarea - trecerea unei colonii de pe un mediu de cultură pe altul

Izolarea - obţinerea unei culturi pure

Colonia - populaţia bacteriană omogenă provenită dintr-o singură celulă bacteriană

Page 5: Cultivarea bacteriilor

Metode de însămânţare

•Pe medii solide

- însămânţare prin epuizare → colonii izolate

- însămânţare în sector → colonii confluente

- însămânţare prin înţepare

•Pe medii lichide - omogenizarea unei colonii în mediul lichid

Page 6: Cultivarea bacteriilor

Metode de însămânţare

1. Însămânţarea prin epuizare→colonii izolate - se încarcă ansa bacteriologică cu produs patologic - se descarcă ansa pe mediu - se însămânţează un prim sector (1) - se continuă dispersia în sectorul (2), pornind din primul, în striuri perpendiculare

- se continuă dispersia în sectorul(3)

Page 7: Cultivarea bacteriilor

Metode de însămânţare

Page 8: Cultivarea bacteriilor

Metode de însămânţare2. Însămânţarea în sector→ colonii confluente- se încarcă ansa sterilizată cu produs patologic- se descarcă ansa pe mediu de cultură sub forma unui sector de cerc

3. Însămânţarea pe medii în coloană înclinată- se încarcă ansa sterilizată cu produs- se descarcă ansa pe partea înclinată a mediului sub forma unui striu- nu se obţin colonii izolate

Page 9: Cultivarea bacteriilor

Metode de însămânţare Însămânţatea în sector Însămânţarea pe medii în coloană înclinată

în sector m.solide

înclinate

Page 10: Cultivarea bacteriilor

Metode de însămânţare

4. Însămânţarea prin înţepare - medii turnate în coloană dreaptă

- se încarcă ansa bacteriologică dreaptă cu produs

- se înţeapă mediul în direcţie verticală pe o distanţă de ¾ din înălţimea coloanei

Page 11: Cultivarea bacteriilor

Metode de însămânţare•Însămânţarea în mediu lichid se încarcă ansa sterilizată cu produs se omogenizează produsul recoltat în mediul de cultură în funcţie de specie, bacteriile cresc:

- difuz în tot volumul mediului

- la suprafaţa mediului

- la fundul eprubetei

Page 12: Cultivarea bacteriilor

Caracterizarea culturilor în medii lichide

Gradul dezvoltării: absent, sărac, moderat, abundent.

Turbiditatea - absentă sau prezentă: moderată, intensă, uniformă, granulată, floconară; majoritatea bacteriilor tulbură uniform mediul; altele se sedimentează şi supernatantul rămâne limpede.

Depozitul - absent sau prezent: puţin, abundent, granular, floconar.

Creşterea la suprafaţă - absentă sau prezentă: cu inel sau peliculă subţire sau groasă.

Culoarea - absentă sau prezentă: verde (pentru bacilul piocianic).

Mirosul - absent sau prezent: aromat (piocianic), fetid (anaerobi).

Page 13: Cultivarea bacteriilor

Caracterizarea culturilor în medii lichide

Page 14: Cultivarea bacteriilor

Aspectul unei culturi bacteriene pe mediu solid

Pentru descrierea aspectului culturii pe mediu solid, se vor nota următoarele caracteristici:relieful: turtit sau bombat, cu suprafaţă netedă sau rugoasă, mucoidăconturul: bine delimitat, circular, dantelat, cu prelungiriopacitatea: transparente, opaceculoarea: alb, pigmentare aurie, roşu etc.consistenţa: mucoasă, untoasă, cremoasăsuspendarea în ser fiziologic: omogenă sau granulară

Page 15: Cultivarea bacteriilor

Tipuri de colonii de tip “S” (smooth) - netede

- colonii rotunde, bombate

- margini regulate

- suprafaţă netedă

- consistenţă cremoasă

- uşor emulsionabile în ser fiziologic

-majoritatea bacteriilor patogene se dezvoltă sub forma

coloniilor S

Page 16: Cultivarea bacteriilor

Tipuri de colonii de tip “R” (rough) - rugoase

- suprafaţă turtită, neregulată

- contur crenelat

- uscate

- suspensii granulare

* bacilul cărbunos

* tuberculos

* difteric

Page 17: Cultivarea bacteriilor

Tipuri de colonii de tip “M” - mucoide

- aspect mucos-mari, bombate, filante,lucioase-cu tendinţă de confluare

* Klebsiella

Page 18: Cultivarea bacteriilor

Cultura bacterianăAlte caracteristicipe plăcile cu geloză sânge →hemolizape mediile diferenţiale şi selectiv diferenţiale →fermentarea lactozeipe medii simple - bacilul Proteus →creşte sub formă de vălpe medii înclinate - bacilul Proteus →fenomenul de căţărare

Page 19: Cultivarea bacteriilor

Cultura bacteriană Hemoliza

Page 20: Cultivarea bacteriilor

Cultura bacteriană Fermentarea lactozei

Page 21: Cultivarea bacteriilor

Cultura bacteriană B.Proteus - creşterea sub formă de văl