Cu privire la progresul înregistrat în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională...

6
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Cu privire la progresul înregistrat în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016 - 2020 Ala Cucu 23.12.2014

Transcript of Cu privire la progresul înregistrat în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională...

Page 1: Cu privire la progresul înregistrat în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Cu privire la progresul înregistrat în procesul de

elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională

Nord 2016-2020

Ala Cucu

23.12.2014

Page 2: Cu privire la progresul înregistrat în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Planul de acţiuni pentru elaborarea SDR Nord 2016-2020

2014

• S-a stabilit metodologia de elaborare a politicilor de dezvoltare regională pînă în

a.2020; (MDRC și ADR Nord)

• S-a constituit Comitetul regional de coordonare a procesului de planificare

strategică regională 2020;

• S-a a probat de către CRD Nord Planul de acțiuni și componența GL de

Planificare Strategică a RDN;

• S-au desfăşurat 10 Şedinţe de lucru a Comitetului regional de coordonare a

procesului de planificare strategică regională ; Colectat datele şi analizat situaţia

socio-economice a RDN.

• S-au desfăşurat 3 Şedinţele grupurilor de lucru (GL) regionale privind stabilirea

profilului regional, şi s-au elaborat 10 Analize SWOT pe domenii;

• S-a elaborat draftul profilului socio-economic al RDN.

• S-a propus spre consultare experţilor naţionali şi internaționali profilului socio-

economic al RDN;

• S-a întocmit Raportul privind procesul de elaborare a SDR Nord 2015-2020.

Page 3: Cu privire la progresul înregistrat în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

3 ședințe a GL pentru

planificarea strategică a

Regiunii de Dezvoltare

Regională Nord:

4.12.2014

08.05.2014

31.10.2014

Page 4: Cu privire la progresul înregistrat în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Planul de acţiuni pentru elaborarea SDR Nord 2016-2020

Următorii paşi pentru a.2015

• 4 Şedinţe ale grupurilor de lucru (GL) regionale privind stabilire a viziunii şi

obiectivelor de dezvoltare regională;

• Elaborarea proiectului SDR Nord 2016-2020;

• Coordonarea cu MDRC /alte instituții de resort a proiectului SDR Nord;

• Consultarea publică a SDR Nord 2016-2020;

• Aprobarea SDR Nord de către CRD.

Page 5: Cu privire la progresul înregistrat în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020

Structura SDR Nord 2016-20201. Introducere

2.Geografie și topologie

2.1. Caracteristici generale

2.2. Relief

2.3. Caracteristicile spațiale (clima, rețeaua

hidrologică, ape subterane, flora și fauna,

resursele solului)

2.4. Calitatea factorilor de mediu. Schimbări

climatice.

3.Populația și demografie

4.Sistemul de așezări

4.1. Unități administrative, componente ale

regiunii, municipii, orașe, comune, sate

4.2. Euroregiuni

4.3. Centre principale ale regiunii – poli de

creștere, poli de dezvoltare

4.4. Tipologia rural-urban, dispersare teritorială a

orașelor neechilibrată, zone rurale

îndepărtate

5. Resurse umane și piața forței de muncă

5.1. Capitalul uman

Ministerul Dezvoltării Regionale și ConstrucțiilorAgenția de Dezvoltare Regională Nord

5.2. Component capitalului uman5.3. Șomajul5.4. Forța de muncă (ponderea în sectoarele economice, tendințe)5.5. Veniturile și cheltuielile populației

6. Dezvoltarea Generală Socio-Economică

6.1 Contextul economic regional

6.2. Structura sectorială a VAB (PIB)

7. Prezentarea generală a profilului investițional regional

8. Structura Economică Sectorială

8.1. Agricultura

8.2. Industria

8.3. Serviciile

8.4. Construcția, utilități ș.a.

9. Zone Economice Libere, Parcurile Industriale.

10. Potențialul infrastructurii

10.1. Infrastructura transportului

10.2. Infrastructura de utilități

10.3. Infrastructura educațională, de sănătate și socială

10.4. Cercetare, transfer tehnologic și Infrastructura Societății Informaționale

11. Concluzii

Page 6: Cu privire la progresul înregistrat în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020

Mulţumim!