creditată prin Legea nr. 115/2005 ADMITERE Perioada de ... fileADMITERE 2012 UNIVERSITATEA...

of 2 /2
ADMITERE 2012 UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU Acreditată prin Legea nr. 115/2005 De la calitate la performanță! Perioada de înscriere Sesiunea I: 02 29.07.2012 Sesiunea II: 01.08 26.09.2012 550324 – Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32 Tel.: +40 269 233 568, +40 369 401 002 www.roger-univ.ro

Embed Size (px)

Transcript of creditată prin Legea nr. 115/2005 ADMITERE Perioada de ... fileADMITERE 2012 UNIVERSITATEA...

Page 1: creditată prin Legea nr. 115/2005 ADMITERE Perioada de ... fileADMITERE 2012 UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU Acreditată prin Legea nr. 115/2005 De la calitate la performanță!

ADMITERE 2012

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIUAcreditată prin Legea nr. 115/2005

De la calitate la performanță!

Perioada de înscriere

Sesiunea I: 02 – 29.07.2012Sesiunea II: 01.08 – 26.09.2012

550324 – Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32Tel.: +40 269 233 568, +40 369 401 002

www.roger-univ.ro

Page 2: creditată prin Legea nr. 115/2005 ADMITERE Perioada de ... fileADMITERE 2012 UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU Acreditată prin Legea nr. 115/2005 De la calitate la performanță!

ADMITERE 2012 – Studii universitare de licență

Concurs de admitere pe bază de dosare– media generală a examenului de bacalaureat –

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

FACULTATEA DE DREPT

Durata studiilor – 3 ani:• Management;• Marketing;• Contabilitate şi informatică de gestiune;• Finanţe şi bănci;• Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii.

Durata studiilor – 4 ani:• Drept.

Cursurile se desfășoară în limba română!

1. Diplomă de bacalaureat (în original) / adeverinţă pentru absolvenţii promoţiei 2012;2. Foaie matricolă liceu (copie legalizată);3. Certificat de naştere (copie legalizată);4. Certificat de căsătorie (copie legalizată), dacă este cazul;5. Copie simplă după actul de identitate și/sau pașaport (paginile 1-4);6. Adeverinţă medicală tip, de la medicul de familie;7. Trei fotografii format ¾;8. Dovada achitării taxei de înscriere;9. Dosar plic.

Acte necesare la înscriere:

- diplomă recunoscută la nivel european prin Sistemul European de Credite Transferabile;- burse de studiu;- stagii de studiu și practică prin programul de mobilitate academică ERASMUS;- cele mai mici taxe de școlarizare;- plata taxei de școlarizare în mai multe tranșe etc.

*reducere cu 50% a taxei de înscriere pentru candidații care dețin un atestat de limbă străină recunoscut internațional (copie depusă la dosarul de înscriere).

Avantaje și facilități: