Copilarie noastra

of 23 /23
Cum ai facut s a Cum ai facut s a …? supravietuiesti …? supravietuiesti Opreste sunetul! Clic aici pentru a defila imaginile

Embed Size (px)

Transcript of Copilarie noastra

Page 1: Copilarie noastra

Cum ai facut s a Cum ai facut s a…?s upravietuies ti…?s upravietuies ti

Opreste sunetul!

Clic aici pentru a defila imaginile

Page 2: Copilarie noastra

60, 70 Daca ai fos t copil in anii s au chiar 60, 70 Daca ai fos t copil in anii s au chiar 80…inceputul anilor 80…inceputul anilor

???Cum ai facut ca s a s upravietuies ti ???Cum ai facut ca s a s upravietuies ti

Page 3: Copilarie noastra

, , Noi copii de atunci mergeam cu mas ina, , Noi copii de atunci mergeam cu mas ina …fara centura de s iguranta s i fara airbag …fara centura de s iguranta s i fara airbag

Sa dam o tura s tand in remorca din s pate le Sa dam o tura s tand in remorca din s pate le …unei camionete era o plimbare draguta …unei camionete era o plimbare draguta

...Inca ne mai amintim cu placere de as ta ...Inca ne mai amintim cu placere de as ta

Page 4: Copilarie noastra

Leaganele nos tre erau vops ite in culori Leaganele nos tre erau vops ite in culori, s traluc itoare cu vops ea pe baza de, s traluc itoare cu vops ea pe baza de

!plumb !plumb

Page 5: Copilarie noastra

Cutiile de medicamente nu aveau capace Cutiile de medicamente nu aveau capace , de s ecuritate s i nu exis tau atatea , de s ecuritate s i nu exis tau atatea

dis pozitive de s ecuritate pentru us i s i dis pozitive de s ecuritate pentru us i s i...s ertare...s ertare

Page 6: Copilarie noastra

Cand ne plimbam cu bic ic le ta nu aveam Cand ne plimbam cu bic ic le ta nu aveam nic i cas ca de protectie s i nic i protectii nic i cas ca de protectie s i nic i protectii

…pentru coate s i genunchi …pentru coate s i genunchi

Si cat de tari ne credeam cand puneam o Si cat de tari ne credeam cand puneam o bucata de plas tic s au de carton la s pite le bucata de plas tic s au de carton la s pite le

.bic ic le te i ca s a faca zgomot .bic ic le te i ca s a faca zgomot

Page 7: Copilarie noastra

, Beam apa de la robinet de la teava din , Beam apa de la robinet de la teava din, , gradina de la furtun s au de oriunde, , gradina de la furtun s au de oriunde

. , gas eam Cand ne era s ete pur s i s implu. , gas eam Cand ne era s ete pur s i s implu . . beam apa Nu conta . . beam apa Nu conta

Nimeni nu s e gandea la s tic la de apa Nimeni nu s e gandea la s tic la de apa. .minerala La cea de apa plata nic i atat. .minerala La cea de apa plata nic i atat

Page 8: Copilarie noastra

- Pierdeam ore cons truindu ne un carut - Pierdeam ore cons truindu ne un carut- , dintr o placa de lemn nis te tevi s i nis te- , dintr o placa de lemn nis te tevi s i nis te rotite ramas e de pe la ro le s au cine s tie rotite ramas e de pe la ro le s au cine s tie

de unde s i daca aveam un prieten cu de unde s i daca aveam un prieten cu ... bic ic le ta ne las am tras i de e l ... bic ic le ta ne las am tras i de e l

, In s us ul pante i ne dadeam s eama ca de , In s us ul pante i ne dadeam s eama ca de, !!!fapt noi nu avem frane, !!!fapt noi nu avem frane

Page 9: Copilarie noastra

Dupa cateva cazaturi mai zdravene am Dupa cateva cazaturi mai zdravene am ... invatat cum s a rezo lvam problema ... invatat cum s a rezo lvam problema

- . Ne opream intr un copac Sau ne - . Ne opream intr un copac Sau ne tranteam pe jos s i las am caruciorul s e de tranteam pe jos s i las am caruciorul s e de . duca s ingur la vale mai departe . duca s ingur la vale mai departe

, ! A da Pe vremea aia erau mult mai, ! A da Pe vremea aia erau mult mai .putine mas ini .putine mas ini

Page 10: Copilarie noastra

Ies eam afara s a ne jucam s i s ingura Ies eam afara s a ne jucam s i s ingura … conditie era s a fim acas a la ora mes e i … conditie era s a fim acas a la ora mes e i

.Sau cand s e intuneca .Sau cand s e intuneca

Page 11: Copilarie noastra

, . Mergeam la s coala des igur Dar veneam , . Mergeam la s coala des igur Dar veneam acas a abia dupa ce s terpe leam toate acas a abia dupa ce s terpe leam toate

fructe le verzi care le gas eam in copacii de fructe le verzi care le gas eam in copacii de …pe drum …pe drum

Page 12: Copilarie noastra

Nu aveam te lefon mobil s i nimeni nu s tia Nu aveam te lefon mobil s i nimeni nu s tia . pe unde ne pierdem timpul . pe unde ne pierdem timpul

!!!De neimaginat !!!De neimaginat

Page 13: Copilarie noastra

, Ne juleam , Ne juleam , ne taiam , ne taiam

, ne pierdeam cate un dinte , ne pierdeam cate un dinte . ba chiar ne rupeam cate un pic ior . ba chiar ne rupeam cate un pic ior Dar nic iodata nu a fos t vreo plangere Dar nic iodata nu a fos t vreo plangere

…pentru aces te acc idente …pentru aces te acc idente …Nimeni nu era vinovat …Nimeni nu era vinovat

.Doar noi ins ine .Doar noi ins ine

Page 14: Copilarie noastra

: Mancam tot fe lul de bazaconii : Mancam tot fe lul de bazaconii , , , Un colt de paine un bis cuite o c iocolata , , , Un colt de paine un bis cuite o c iocolata

…ba chiar s i turturi de gheata …ba chiar s i turturi de gheata

Beam Cico s au tot fe lul da bauturi pline de Beam Cico s au tot fe lul da bauturi pline de … zahar s i carbohidrati Dar nu aveam … zahar s i carbohidrati Dar nu aveam nic iodata probleme cu greutatea pentru ca nic iodata probleme cu greutatea pentru ca

- petreceam toata ziua afara jucandu ne s i - petreceam toata ziua afara jucandu ne s i.alergand.alergand

Page 15: Copilarie noastra

4 – 5, Ne s trangeam cate ne numaram 4 – 5, Ne s trangeam cate ne numaram banutii s i mergeam s a ne cumparam banutii s i mergeam s a ne cumparam . impreuna o s tic la cu limonada Si s tic la . impreuna o s tic la cu limonada Si s tic la 1 … de litru era de s tic la 1 … de litru era de s tic la

, Beam toti din aceeas i s tic la care ia ii , Beam toti din aceeas i s tic la care ia ii , s tergeam gatul intai cu mana s i nimeni , s tergeam gatul intai cu mana s i nimeni

.nu a murit din as ta .nu a murit din as ta

Page 16: Copilarie noastra

, 3, 64, Nu aveam Play Station MP Nintendo , 3, 64, Nu aveam Play Station MP Nintendo, , 99 XBox Jocuri Video de canale TV prin, , 99 XBox Jocuri Video de canale TV prin, , , cablu cinema mais on s unet “s urround”, , , cablu cinema mais on s unet “s urround”

, , - , te le foane mobile calculatoare “chat rooms ” , , - , te le foane mobile calculatoare “chat rooms ”, ... Internet etc, ... Internet etc

:In s chimb :In s chimb !!!Aveam prieteni adevarati !!!Aveam prieteni adevarati

Page 17: Copilarie noastra

, Ies eam afara luam bic ic le ta s au mergeam , Ies eam afara luam bic ic le ta s au mergeam , pe jos pana la prie tenii nos tri s unam la , pe jos pana la prie tenii nos tri s unam la

… us a… us a

Sau intram pur s i s implu fara s a s unam Sau intram pur s i s implu fara s a s unam…s i…s i

.Ne puneam pe joaca .Ne puneam pe joaca

Page 18: Copilarie noastra

, !Acolo afara, !Acolo afara

!In lumea as ta cruda s i vio lenta !In lumea as ta cruda s i vio lenta

!Fara ca cineva s a ne pazeas ca !Fara ca cineva s a ne pazeas ca

Page 19: Copilarie noastra

, , - Ne jucam cu bete cu mingii de a rate le s i , , - Ne jucam cu bete cu mingii de a rate le s i, - , - - vanatorii de a hotii s i vardis tii de a v ati, - , - - vanatorii de a hotii s i vardis tii de a v ati

, , …as cuns e lea frunza e las ticul, , …as cuns e lea frunza e las ticul In echipe le pe care le formam era mereu In echipe le pe care le formam era mereu

.c ineva las at pe dinafara .c ineva las at pe dinafara

.Dar as ta nu era nic i o tragedie .Dar as ta nu era nic i o tragedie

Page 20: Copilarie noastra

. Unii nu erau elevi buni . Unii nu erau elevi buni

Daca nu aveau note de trecere ramaneau Daca nu aveau note de trecere ramaneau. repetenti. repetenti

Nimeni nu ajungea la doctor s au la Nimeni nu ajungea la doctor s au la . ps ihiatrul s co lii pentru as ta Inca nu . ps ihiatrul s co lii pentru as ta Inca nu

. exis ta dis lexia s i nic i tulburarile bipolare . exis ta dis lexia s i nic i tulburarile bipolare

.Pur s i s implu repetau clas a s i atat tot .Pur s i s implu repetau clas a s i atat tot

Page 21: Copilarie noastra

, . Aveam libertate s ucces e s i es ecuri , . Aveam libertate s ucces e s i es ecuri ...Aveam res pons abilitati ...Aveam res pons abilitati

Si pur s i s implu am invatat s a le Si pur s i s implu am invatat s a le .facem fata .facem fata

Page 22: Copilarie noastra

? Faci parte din una din generatiile as tea ? Faci parte din una din generatiile as tea , - Daca da acorda ti un minut de maditare s i , - Daca da acorda ti un minut de maditare s i

.trimite aces t mes aj prie tenilor tai .trimite aces t mes aj prie tenilor tai

Poate pentru un minut vor uita de viata agitata Poate pentru un minut vor uita de viata agitata .pe care o duc s i vor redeveni copiii de alta data .pe care o duc s i vor redeveni copiii de alta data

:Unii probabil vor s pune :Unii probabil vor s pune ?! ? !!! «Doar atat La as ta s e rezuma tot » ?! ? !!! «Doar atat La as ta s e rezuma tot »

...Dar...Dar ..... !!!Ce FERICITI eram noi atunc i ..... !!!Ce FERICITI eram noi atunc i

Page 23: Copilarie noastra

!Iti dores c s a ai o zi buna !Iti dores c s a ai o zi buna