coperta raport consiliul administratie 2013 - CA... · consultanta si asistenta tehnica ......

download coperta raport consiliul administratie 2013 - CA... · consultanta si asistenta tehnica ... formarea si dezvoltarea resurselor umane inalt calificate si consultanta pentru ...

If you can't read please download the document

 • date post

  02-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of coperta raport consiliul administratie 2013 - CA... · consultanta si asistenta tehnica ......

 • CUPRINS :

  Capitolul 1...Introducere................................................................ pag. 3

  Capitolul 2...Managementul Institutional .................................... pag. 6

  Capitolul 3...Activitatea de Cercetare-Dezvoltare-Inovare......... pag. 9

  Capitolul 4...Activitatea Financiar-Contabila............................... pag. 15

  Capitolul 5...Managementul Resurselor Umane.......................... pag. 17

  Capitolul 6...Activitati Conexe....................................................... pag. 20

  Capitolul 7...Program de activitate 2013....................................... pag. 27

  1

 • Cap. 1. INTRODUCERE

  Cu o traditie si experienta de peste 60 de ani,

  I.N.C.D.T.P. se evidentiaza ca un centru de excelenta in activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare pentru domeniul textile confectii, pielarie incaltaminte bunuri de consum din cauciuc. Institutul desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, transfer tehnologic si valorificare a rezultatelor obtinute, consultanta si asistenta tehnica, servicii - investigare si testare de laborator, managementul calitatii, editare si publicare de documentatii de specialitate: revistele "Industria Textila" (cotata ISI din anul 2007) si "Revista de Pielarie-Incaltaminte" (cotata in categoria B+ de CNCSIS), carti, manuale, cataloage, dictionare.

  Activitatea de cercetare se desfasoara in cadrul

  programelor nationale si europene de CDI PNCDI, FP VII, IEE, EUREKA, ERA-NET CROSSTEXNET, SEE si MANUNET etc.

  I.N.C.D.T.P. se evidentiaza ca un actor dinamic si flexibil pe plan national si european,

  abordand cercetari multidisciplinare in domenii - nisa, precum: Produse multifunctionalizate prin aplicarea nanotehnologiilor si microelectronicii - cu

  proprietati de indepartare a murdariei, protectie UV, schimbare de faza (PCM), reglare a temperaturii corpului, electroconductive, antibacteriene etc.;

  Cresterea calitatii vietii si a sanatatii omului articole medicale biocompatibile si biodegradabile, proteze vasculare, ata chirurgicala, bandaje elastice, plase pentru hernii si eventratii, plase textile colagenice, substituent de piele destinat curatarii ranilor si vindecarii;

  Protectia mediului inconjurator - tehnologii de valorificare a deseurilor textile, de piele si cauciuc, tratarea apelor reziduale, adaptarea principiilor BAT si IPPC in industria textila si de pielarie si realizarea de filtre tesute si netesute, cartuse filtrante;

  Domenii speciale proiectarea si realizarea de sisteme si echipamente pentru apararea nationala proiectare computerizata a parasutelor, parapantelor etc.;

  Echipamente de protectie pentru medii cu diferite grade de risc - temperaturi extreme, agenti chimici etc., misiuni de asigurare a ordinii si linistii publice;

  Agricultura - compozite textile termoizolante pentru mulcire si intretinerea culturilor; Evaluarea starii de conservare a obiectelor de patrimoniu din piele si textile; Dezvoltarea de retele de inovare si transfer tehnologic, precum si dezvoltarea clusterelor si a

  polilor de competitivitate.

  In cadrul proiectelor derulate prin fondurile structurale, I.N.C.D.T.P. ofera servicii agentilor economici pentru formarea si dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in domeniul textile - confectii, formarea si dezvoltarea resurselor umane inalt calificate si consultanta pentru accesarea Fondurilor Structurale in domeniile specifice adresate IMM-urilor.

  Institutul este autorizat CNFPA ca furnizor de formare profesionala si poate desfasura cursuri de calificare in sectorul confectii textile si pielarie-incaltaminte in cele doua centre de formare atestate.

  2

 • In prezent, prin laboratoarele de analiza si incercari acreditate RENAR, institutul vine in intampinarea agentilor economici cu posibilitatea de efectuare a peste 100 de tipuri de analize fizico-mecanice, fizico-chimice si ecotoxicologice pentru textile, confectii, piele si incaltaminte, in scopul cresterii competitivitatii produselor.

  I.N.C.D.T.P. este parte activa in grupurile de experti ale asociatiilor europene EURATEX si COTANCE.

  Activitatea derulata de I.N.C.D.T.P. este recunoscuta atat pe plan national, cat si international, fapt concretizat prin obtinerea, in ultimii ani, a peste 80 de premii, diplome si medalii.

  Activitatea de cercetare - dezvoltare - inovare s-a derulat, in anul 2012, in conformitate cu

  obiectivele stabilite, fundamentate prin Raportul de activitate al I.N.C.D.T.P. pentru anul 2012 si Planul de dezvoltare institutionala si a constat in principal in:

  Derularea in continuare proiectelor castigate la competitiile organizate pe plan intern si

  international, in anii anteriori; Contractarea si lansarea proiectelor evaluate si admise la finantare; Participarea cu propuneri noi de proiecte in parteneriat cu unitati de CDI si agenti economici

  din Romania si U.E., la programele nationale de CDI, Fondurile Structurale si europene FPVII, ERA-NET (Manunet, Crosstexnet), SEE, colaborari bilaterale, Eurostars etc., unde institutul si specialistii au indeplinit criteriile de eligibilitate impuse prin pachetul de informatii;

  Indeplinirea altor obiective din domenii conexe cercetarii, dar derivate din aceasta: perfectionarea resursei umane din activitatea de CDI, participarea la manifestarile stiintifice interne si internationale, dezvoltarea si imbunatatirea structurii cadrului relational national si international, mentinerea calitatii de membru in asociatiile de profil nationale si internationale.

  Prin activitatea de productie/servicii, I.N.C.D.T.P. a contribuit considerabil, si in anul 2012,

  la sustinerea si perfectionarea produselor textile si din piele/cauciuc romanesti, furnizand agentilor economici servicii de investigare complexa de laborator pentru stabilirea calitatii si a sigurantei pentru sanatatea omului.

  Serviciile de testare efectuate pentru agentii economici au permis acestora optimizarea proceselor tehnologice de fabricare, minimizarea numarului de loturi cu defecte, corectand inca din faza incipienta acele caracteristici care nu se conformeaza cererii.

  Recunoasterea activitatii derulata de I.N.C.D.T.P. in 2012 este sustinuta de premiile castigate la manifestari stiintifice, expozitii, saloane, in numar de 16 din care 9 medalii - 6 medalii de aur, o placheta de aur si 2 medalii de argint. De asemenea, in anul 2012, I.N.C.D.T.P. a castigat premiul AGIR 2011, cu lucrarea Articole tehnice textile tesute destinate proceselor curate din industrie.

  Obiectivul principal pentru anul 2013 il constituie obtinerea certificarii I.N.C.D.T.P. la

  nivelul de clasificare minim A.

  In conformitate cu prevederile H.G. 1304/25.11.1996, modificata prin H.G. 1463/ 09.09.2004, organul principal de conducere al I.N.C.D.T.P. il constituie Consiliul de Administratie, format din presedinte, vicepresedinte si membri.

  3

 • In anul 2012, structura Consiliului de Administratie a fost:

  Presedinte: Director general - Carmen Ghituleasa Vicepresedinte: Presedinte Consiliul Stiintific - Luminita Albu Membri: Reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica - Narcisa Melania Tanase Reprezentant Ministerul Finantelor Publice - Roxana Petrescu Reprezentant Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Andreea Neacsu (ian. - febr. 2012)

  - Liliana Anghel (martie - iulie 2012) - Daniela Aurora Bratu (din 31.07.2012)

  Specialist, Consilier Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri - Mariana Voicu Specialist, Profesor UPB - Horia Iovu

  Activitatea Consiliului de Administratie, in anul 2012, s-a desfasurat in conformitate cu prevederile H.G.1463/09.09.2004 si Regulamentul de organizare si functionare, aprobat in anul 2008. In anul 2012 au avut loc 12 sedinte ordinare si o sedinta extraordinara. Sedintele din anul 2012 s-au desfasurat in baza Programului de activitate al Consiliului de Administratie, conform metodologiei prevazuta de Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie. Sedintele au fost conduse de presedinte si s-au desfasurat in prezenta majoritatii membrilor si a liderului de sindicat, care a avut calitatea de invitat. La sedintele in care au fost prezentate rezultate ale activitatii de CDI sau au fost dezbatute unele aspecte specifice ale activitatii institutului, au fost invitati specialisti, cercetatori etc. Prezentarea materialelor a fost insotita de comentarii, observatii si propuneri ale participantilor la sedinte, care au fost consemnate in Registrul de Procesele Verbale. Dupa fiecare sedinta, au fost elaborate Hotararile Consiliului de Administratie.

  Membrii Consiliului de Administratie au avut calitatea de invitat la manifestarile stiintifice organizate de institut, in anul 2012:

  a V-a editie a Conferintei Internationale TexTeh, in perioada 18-19 octombrie; a IV-a editie a International Conference on Advanced Materials and Systems ICAMS 2012,

  in perioada 27-29 septembrie.

  In anul 2012, activitatea Consiliului de Administratie s-a axat pe urmatoarele domenii prioritare ale activitatii I.N.C.D.T.P.: managementul institutional, activitatea de cercetare -dezvoltare - inovare, activitatea financiar - contabila, managementul resurselor umane, activitati conexe.

  Cap. 2. MANAGEMENTUL INSTITUTIONAL

  Activitatea derulata de institut in domeniul managementului institutional a fost analizata in

  sedintele derulate in anul 2012 de Consiliul de Administratie si a avut ca teme prioritare:

  Raport de acti