CONVEN¢IA EUROPEAN‚ A DREPTURILOR OMULUI ... - inj.md   conven¢ia...

download CONVEN¢IA EUROPEAN‚ A DREPTURILOR OMULUI ... - inj.md   conven¢ia european‚ conven¢ia european‚

of 578

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CONVEN¢IA EUROPEAN‚ A DREPTURILOR OMULUI ... - inj.md   conven¢ia...

 • CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

  CO NV

  EN ŢI

  A EU

  RO PE

  AN Ă

  A D

  RE PT

  UR IL

  OR O

  M UL

  UI

  CO M

  EN TA

  RI U

  A SU

  PR A

  H O

  TĂ RÂ

  RI LO

  R C

  U RȚ

  II E

  U RO

  PE N

  E

  A D

  RE PT

  U RI

  LO R

  O M

  U LU

  I V

  ER SU

  S R

  EP U

  BL IC

  A M

  O LD

  O VA

  Versiunea română este publicată cu suportul financiar al Proiectului Consiliului Europei „Susținerea reformei justiției penale

  în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Danemarcei

  COMENTARIU ASUPRA HOTĂRÂRILOR CURȚII EUROPENE

  A DREPTURILOR OMULUI VERSUS REPUBLICA MOLDOVA

  Concluzii şi recomandări

  www.inj.md

  Institutul Naţional al Justiţiei este o instituţie publică ce realizează formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, formarea continuă a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcţie, a grefierilor, a asistenţilor judiciari, a şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, a consultanţilor procurorului, a consilierilor de probaţiune, a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat, precum şi formarea inițială şi continuă a altor persoane care activează în sectorul justiţiei, în cazurile prevăzute de legislaţie.

  Finanțat de:

 • ◄ 1

  CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

  Comentariu asupra hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului

  versus Republica Moldova

  Concluzii şi recomandări

  Autorii: Mihai Poalelungi

  Lilia Grimalschi Stas Splavnic

  Diana Sârcu Alexandra Nica

  Olga Dorul

  2017

 • Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

  2 ►

  Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Convenţia Europeană a drepturilor omului: Comentariu asupra hotărârilor Curţii Europene a drep-

  turilor omului versus Republica Moldova: Concluzii şi recomandări / Mihai Poalelungi, Diana Sârcu, Lilia Grimalschi [et al.]. – Chişinău: S. n., 2017 (ÎS FEP “Tipografia Centrală”). – 576 p.: tab.

  Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul financiar al Consiliului Europei. – 1000 ex. ISBN 978-9975-53-828-2. 341.231.14+342.7(478) C 69

  Opiniile exprimate în prezenta lucrare reprezintă responsabilitatea autorilor și nu reflectă

  neapărat politica oficială a Consiliului Europei și a Guvernului Danemarcei.

  Fotografii copertă: Consiliul Europei Copertă şi format: ÎS FEP „Tipografia Centrală”

  © Institutul Naţional al Justiţiei, 2017

  © Mihai Poalelungi, Lilia Grimalschi, Stas Splavnic, Diana Sârcu,

  Alexandra Nica, Olga Dorul, 2017

  Coordonatorii ediţiei: Mihai Poalelungi, doctor habilitat în drept, confe- renţiar universitar, formator INJ, președinte CSJ Diana Sârcu, doctor habilitat în drept, conferen- ţiar universitar, formator INJ, director INJ

  Autori: Mihai Poalelungi, doctor habilitat în drept, con- ferenţiar universitar, judecător, președinte CSJ Diana Sârcu, doctor habilitat în drept, conferen- ţiar universitar, director INJ Olga Dorul, doctor în drept, conferenţiar univer- sitar, formator INJ Alexandra Nica, magistru în drept, formator INJ Lilia Grimalschi, formator INJ Stas Splavnic, magistru în drept, formator INJ

  Lucrarea a fost aprobată de: Institutul Național al Justiției Curtea Supremă de Justiție Consiliul Superior al Magistraturii Consiliul Facultăţii de Drept a USM Senatul ULIM

  Redactor: Lidia Serghienco-Ciobanu

  Lucrarea a fost realizată în cadrul Institutului Național al Justiției și al Curții Supreme de Justiție și publicată cu suportul financiar

  al Proiectului Consiliului Europei „Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Danemarcei.

  Versiunea română este publicată cu suportul financiar al Proiectului Consiliului Europei „Susținerea reformei justiției penale

  în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Danemarcei

 • ◄ 3

  Cuprins

  CUVÂNT-ÎNAINTE 11

  INTRODUCERE METODOLOGICĂ 13

  ARTICOLUL 1. OBLIGAŢIA GENERALĂ DE RESPECTARE A DREPTURILOR OMULUI 13

  1. Consideraţii generale 17

  2. Stabilirea jurisdicţiei statelor în cazurile de conflict armat 17

  2.1. Controlul exercitat asupra teritoriului 20

  2.2. Controlul exercitat asupra persoanelor 20

  2.3. Obligaţiile pozitive ale statului care nu-şi exercită controlul asupra teritoriului său 22

  3. Activitatea extrateritorială a serviciilor de securitate ale statelor 28

  4. Recomandări 30

  ARTICOLUL 2. DREPTUL LA VIAŢĂ 31

  1. Consideraţii generale 31

  1.1. Dreptul la viaţă al fătului nenăscut 31

  1.2. Eutanasia 33

  1.3. Limitarea dreptului la viaţă 33

  2. Decesul victimei aflate în custodia statului – aspectul substanţial al art. 2 35

  3. Punerea în pericol a vieţii persoanelor care suferă de maladii cronice şi care au nevoie de proceduri speciale de menţinere a vieții 37

  4. Investigarea lipsită de efectivitate a decesului persoanei – aspectul procedural al art. 2 38

  5. Recomandări 48

  ARTICOLUL 3. INTERZICEREA TORTURII 49

  1. Consideraţii generale 49

  2. Categorii de rele tratamente 51

  2.1. Tortura 51

  2.2. Tratamentul inuman 54

  2.3. Tratamentul degradant 55

  2.4. Pedepse inumane sau degradante 56

  2.5. Alte aspecte incluse în sfera de aplicare a articolului 3 57

  3. Obligaţia de a proteja persoanele de la relele tratamente interzise 58

  3.1. Obligaţia de a preveni aplicarea relelor tratamente interzise 58

  3.2. Obligaţia de a desfăşura o anchetă efectivă 66

  4. Proba încălcării 69

  5. Desbăgubirea 70

  6. Recomandări 71

 • 4 ►

  ARTICOLUL 4. INTERZICEREA SCLAVIEI ŞI A MUNCII FORŢATE 72

  1. Consideraţii generale 72

  2. Interzicerea sclaviei, a servituţii şi a muncii forţate 73

  2.1. Munca forţată 73

  2.2. Sclavia şi aservirea 73

  3. Traficul de fiinţe umane 76

  4. Excepţiile legale de la interzicerea muncii forţate sau obligatorii 78

  5. Recomandări 80

  ARTICOLUL 5. DREPTUL LA LIBERTATE ŞI LA SIGURANŢĂ 81

  1. Consideraţii generale 82

  2. Privarea de libertate a unei persoane 83

  2.1. Deţinerea legală după condamnare 85 2.2. Deţinerea pentru nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti sau

  pentru garantarea executării unei obligaţii prevăzute de lege 85

  2.3. Detenţia provizorie 86

  2.4. Detenţia unui minor 87

  2.5. Detenţia din motive medicale sau sociale 88

  2.6. Detenţia străinilor 89

  3. Garanţiile procedurale 91

  3.1. Informarea persoanei despre motivele arestării 92

  3.2. Aducerea a persoanei arestate sau deţinute „de îndată” în faţa unui judecător 93

  3.3. Judecarea persoanei arestate într-un termen rezonabil sau punerea în libertate 96

  3.4. Contestarea legalităţii detenţiei 99

  4. Dreptul la reparaţii 103

  5. Recomandări 105

  ARTICOLUL 6. DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL 107

  1. Consideraţii generale 107

  1.1. Noţiunea de tribunal în sensul Convenţiei 108

  1.2. Accesul la un tribunal 109

  1.3. Limitările dreptului de acces la un tribunal 110

  1.4. Durata procedurilor 110

  1.5. Aspectul civil 111

  1.6. Aspectul penal 113

  2. Dreptul la un proces echitabil: latura civilă 114

  2.1. Neexecutarea/executarea întârziată a hotărârilor judecătoreşti 114

  2.2. Termenul rezonabil de examinare a cauzelor 122

  2.3. Casarea ilegală a unei hotărâri judecătoreşti definitive/irevocabile 127

 • ◄ 5

  2.4. Depunerea unei cereri cu depăşirea termenului prevăzut de lege în materie civilă 132

  2.5. Existenţa unei legislaţii privind termenele de prescripţie contrare standardelor unui proces echitabil 133

  2.6. Scutirea de la plata taxei de stat 137

  2.7. Omisiunea de a introduce o persoană în proces 138

  2.8. Examinarea cauzei de către un judecător ale cărui împuterniciri au expirat 139

  2.9. Lipsa de imparţialitate a instanţei judecătoreşti 140

  3. Dreptul la un proces echitabil: latura penală 140

  3.1. Casarea ilegală a unei sentinţe judecătoreşti definitive/irevocabile 141

  3.2. Depunerea unei cereri cu depăşirea termenului prevăzut de lege în materie penală 141

  3.3. Obligaţia instanţei de a cita justiţiabilii în cauzele contravenţionale şi penale 144

  3.4. Inechitatea şi arbitrariul în procesul penal 149

  3.5. Prezumţia de nevinovăţie 150

  3.6. Dreptul la apărare 150

  3.7. Egalitatea armelor 152

  3.8. Dreptul la un interpret 152

  4. Recomandări 154

  ARTICOLUL 7. NICIO PEDEAPSĂ FĂRĂ LEGE 154

  1. Consideraţii generale privind principiul legalităţii incriminării şi principiul neretroactivităţii legii penale 154

  2. Concluzii 157

  ARTICOLUL 8. DREPTUL LA RESPECTAREA VIEŢII PRIVATE 158

  1. Esenţa şi conţinutul dreptului la viaţă privată 158

  2.1. Viaţa