Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de...

of 18 /18
Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioacă¹, Sergiu Török², Mădălin Popescu¹ & Ioan Tăuşan¹ Cluj-Napoca, 2019 Simpozion Național de Entomologie ¹ Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Științe ² Muzeul Municipal Mediaș, Sibiu

Embed Size (px)

Transcript of Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de...

Page 1: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni(Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău

Andreea Bocioacă¹, Sergiu Török², Mădălin Popescu¹ & Ioan Tăuşan¹

Cluj-Napoca, 2019

Simpozion Național de Entomologie

¹ Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Științe² Muzeul Municipal Mediaș, Sibiu

Page 2: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

Lepidoptera

• Pe teritoriile României există 4.000 despecii cunoscute, 203 fiind fluturi diurni.

• Pe langă importanta valoare estetică,fluturii dau valoare ecosistemelor,indicând un mediu sănătos, prosper.

• Roluri principale în natură: polenizatorinaturali, element important în lanțul troficsau sprijin pentru paraziți.

Page 3: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

ROSCI Băgău

• Situat în partea de nord-est a județului Alba

• Regiune biogeografică continentală

• Încorporează, în principal, păduri de foioase (70%) și habitate de pășuni

Page 4: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

Specii de interes comunitar prezente în sit

• Lucanus cervus• Odontopodisma rubipres• Carabus hampei

Page 5: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

Metoda de colectare• fileu entomologic• GPS• martie - septembrie 2018, numai în zilele însorite, fără vânt

puternic, între orele 9:00 și 17:00.• Au fost analizate diferite tipuri de habitate, variind de la pădurile

de foioase, marginile pădurilor, arbuști la pajiști.

Page 6: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

Habitate investigate

Page 7: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

Rezultate

• 52 de specii de fluturi de zi

5, 10% 2, 4%

9, 17%

13, 25%

23, 44%

Hesperiidae Papilionidae PieridaeLycaenidae Nymphalidae

Page 8: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

Aspecte sozologice

70.59%

17.65%

9.80%1.96%

LC NT VU EN

Page 9: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)

• Zbor caracteristic în salturi

• Preferă habitate relativ umede cu tufărișuri, cursurile de apă sau lizierele pădurilor umede

• Se pot găsi și în habitate mozaicate sau tufărișuri xerotermofile

• Statut de conservare : EN, VU, EX

Page 10: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

Lycaena dispar rutila (Werneburg, 1864)

• Specie higrofilă, caracteristică malurilor de ape curgătoare sau stătătoare, zonelor înmlăștinite, dar și în zonele în care vegetează specii de Rumex.

• Ouăle sunt depuse în grămăjoare de Rumex

• Statut de conservare: VU, NT

Page 11: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

Neptis sappho (Pallas, 1771)

• Se gasește in luminișuri și liziere de păduri de foioase, cu multă lumină și căldură la sol, drumuri forestiere și platații de salcâm.

• Ouale sunt depuse pe frunze de salcâm, larvele hrănindu-se cu acestea.

• Statut de conservare: VU, NT

Page 12: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

Maculinea arion (Linnaeus, 1758)

• Habitatul preferat este pajiștea xerotermofila, cu vegetație ierboasă scundă, bogată în cimbrișor

• Ouăle sunt depuse pe specii de cimbrișor

• Statut de conservare: NT, VU

Page 13: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

• Colorit asemănător cu Papilo machaon (Linnaeus,1758)

• Habitatul preferat este cel xerotermofil, fiind caracteristic tufărișurilor de păducel si porumbar.

• Ouăle sunt depuse pe frunze de Rosaceae

• Statut de conservare: VU

Page 14: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758

• Specie higro-termofilă silvicolă, preferă pădurile de foioase din structura cărora nu lipsește frasinul

• Ouăle sut depuse în mai multe straturi pe fața interioară a frunzelor de frasin

• Conservare: VU, NT – protejată prin Directiva Habitate

Page 15: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

Aspecte de diversitate

37

18

2519

Băgău Ciumbrud Păgida Micoşlaca

Nr. specii

Page 16: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

Alte specii identificate

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)o Specie termohigrofilă, întâlnită în pajiști și

fânețe umede cu tufărișuri, în luminișurileși la liziera pădurilor umede de foioase.

o indivizii care stau pe inflorescenţele de Eupatorium adoptă diverse strategii de apărare, zboară pe ramurile mai înalte ale arbuştilor din apropiere (Alnus sp., Rubussp., Corylus sp. etc.) sau pe alte plante ierboase pe care se pot camufla bine (ex. Mentha longifolia)

Page 17: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

Concluzii

• 52 de specii de fluturi diurni• Specii valoroase d.p.d.v

conservativ: Euphydryasmaturna, Lycaena dispar, Maculinea arion sauHeteropterus morpheus

• Majoritatea speciilor sunt noi pentru zona investigată

Page 18: Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni ... · Contribuții la cunoașterea faunei de fluturi diurni (Lepidoptera: Rhopalocera) din ROSCI Băgău Andreea Bocioac ă¹,

Vă mulțumesc!