CONTRACT CONVERSII_model

of 7 /7
CONTRACT DE STUDII Încheiat astăzi 01.10.2010 Art. 1 Definiții: (1) În prezentul contract termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a. proiect „Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru noi oportunități de dezvoltare în carieră” POSDRU/57/1.3./S/32629, demarat la 1 ianuarie 2010, selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) şi co-finanţat din Fondul Social European; b. programul de studii/curs program de conversie profesională de nivel postuniversitar, cu durata de 3 sau 4 semestre, organizat în baza legii 94/1995, art. 161, forma de învăţământ la distanţă; c. examen de absolvire programul de studii se finalizează cu promovarea examenului de absolvire, ce conferă dreptul la obţinerea unei diplome şi dreptul de a profesa în noua specializare. Art. 2 Părțile Universitatea din București, cu sediul în Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr.36-46, sector 5, telefon 021/3077370, fax 021/3077370, reprezentată legal prin Rector, Profesor universitar dr. Ioan PÂNZARU, Director economic Ec. Adrian ALBU şi Responsabil de proiect Lect. univ. dr. Florina TATU, în calitate de instituţie de învăţământ superior organizatoare a programului de studiu şi Dl(na) ................................... domiciliat(ă) în localitatea..........................................., str. .........................................................,

Embed Size (px)

Transcript of CONTRACT CONVERSII_model

CONTRACT DE STUDII ncheiat astzi 01.10.2010 Art. 1 Definiii: (1) n prezentul contract termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:

a. proiect

b. programul de studii/curs c. examen de absolvire

Formarea profesional a cadrelor didactice din nvmntul preuniversitar pentru noi oportuniti de dezvoltare n carier POSDRU/57/1.3./S/32629, demarat la 1 ianuarie 2010, selectat n cadrul Programului Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) i co-finanat din Fondul Social European; program de conversie profesional de nivel postuniversitar, cu durata de 3 sau 4 semestre, organizat n baza legii 94/1995, art. 161, forma de nvmnt la distan; programul de studii se finalizeaz cu promovarea examenului de absolvire, ce confer dreptul la obinerea unei diplome i dreptul de a profesa n noua specializare.

Art. 2 Prile Universitatea din Bucureti, cu sediul n Bucureti, Bd. Mihail Koglniceanu, nr.36-46, sector 5, telefon 021/3077370, fax 021/3077370, reprezentat legal prin Rector, Profesor universitar dr. Ioan PNZARU, Director economic Ec. Adrian ALBU i Responsabil de proiect Lect. univ. dr. Florina TATU, n calitate de instituie de nvmnt superior organizatoare a programului de studiu i Dl(na) ................................... domiciliat() n localitatea..........................................., str. ........................................................., nr. ....................., bl. ......., sc. ..........., et. ........, ap. ..........., jude/sector ....................................., tel. ....................., email ................................................, nscut() la data de ............/............../.............. i identificat() cu BI/CI seria ............, numrul ........................, eliberat de ......................, la data de ..............................., avnd cod numeric personal __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ n calitate de cursant, forma de nvmnt la Distan, la Universitatea .........................., n cadrul Proiectului Formarea Profesional a Cadrelor Didactice din nvmntul Preuniversitar pentru noi Oportuniti de Dezvoltare n Carier. Art. 3 OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Obiectul contractului l constituie organizarea i desfurarea de cursuri postuniversitarede conversie profesional, prin metodologii specifice nvmntului la distan, n scopul pregtirii cursantului i obinerii de ctre acesta a diplomei de absolvire n Specializarea ISTORIE Organizarea i desfurarea cursurilor ce formeaz obiectul prezentului contract se vor realiza n conformitate cu planurile de nvmnt aprobate prin Ordinul Ministrului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului nr. 3913/25.05.2010.

(2)

Art. 4 DURATA CONTRACTULUI (1) Prezentul contract se ncheie pe durata colarizrii (01.10.2010-01.07.2012).

(2) Cursurile prevzute la art. 3 se desfoar pe durata a 4 semestre, cu ncepere de la datade 01.10.2010. Art. 5 VALOAREA CONTRACTULUI

Contravaloarea cheltuielilor de colarizare i anume: plai salariale pentru cadrele didactice, suport administrativ, manuale, deplasri la activitile asistate, tutoriale sau examinri etc. se suport n limita fondurilor puse la dispoziie de catre Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanare Extern, MECTS, n cadrul proiectului Formarea Profesional a Cadrelor Didactice din nvmntul Preuniversitar pentru noi Oportuniti de Dezvoltare n Carier POSDRU/57/1.3./S/32629.Art. 6 DREPTURILE I OBLIGAIILE PRILOR (1) Universitatea din Bucuresti are, in principal, urmtoarele drepturi: a. s stabileasc condiiile de nscriere, colarizare, evaluare i finalizare, ntrerupere, amnare sau renscriere la studii a cursantului; b. s supravegheze i s urmreasc modul n care cursantul i respect obligaiile i ndatoririle asumate. c. Sa dea dispozitii cursantului cu privire la activitatile pe care acesta o desfasoara in cadrul cursului de conversie profesionala. d. Sa ia orice masura pe care o considera necesara in vederea bunei derulari a cursului de conversie profesionala.

(2) Universitatea din Bucuresti are, in principal, urmtoarele obligaii:a S organizeze activiti de pregtire profesional de nivel postuniversitar, n cadrul proiectului; b S respecte planul de nvmnt avizat de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, aplicndu-se principiile de organizare pe baza sistemului de credite transferabile; c S elaboreze calendarul disciplinelor din planul de nvmnt, n conformitate cu structura anului universitar, anexa la prezentul contract de studii; S organizeze i s realizeze la nivel academic toate activitile didactice i de pregtire profesional; f. S asigure personalul de specialitate, logistic, pentru derularea activitilor didactice n conformitate cu planurile de nvmnt; g. S asigure, contra cost, n limita disponibilului, cazarea cursanilor n campusul universitar, n timpul tutorialelor, activitilor asistate i sesiunilor de examene; h. S urmreasc, s ndrume i s monitorizeze parcursul academic al fiecrui cursant, n vederea finalizrii programul de studiu, contribuind astfel la realizarea indicatorilor din proiect; i. S organizeze i s asigure nscrierea studentului la examenul de absolvire; j. S elibereze, n urma finalizrii cu succes a examenului de absolvire, Diploma de conversie profesional la nivel postuniversitar; k. S pstreze, pe ntreaga durat de colarizare, statutul de cursant n regim fr tax, inclusiv pentru examenul de finalizare a studiilor; l. S asigure derularea activitii didactice specifice sistemului E.D. (Educaie la Distan), conform calendarelor disciplinei, prin: i. materiale de studiu i de suport (prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanare Extern, MECTS); ii. activiti tutoriale i de asisten pedagogic; iii. activiti asistate;

m.

comunicare (telefon, fax, e-mail, platforma e-learning, pot, etc.) i consiliere permanent; v. activiti de evaluare continu i pe parcurs; vi. examene; s elibereze, dup caz, adeverine care s ateste calitatea de cursant, certificate, diplome, conform Regulamentului aprobat de Senatul Universitii din Bucuresti.

iv.

(3) Cursantul are urmtoarele drepturi: a. S foloseasc n scop didactic, pentru instruirea proprie, materiale de curs i de suport furnizatede Universitate din Bucuresti (prin Unitatea de Management al Proiectelor finanate din fonduri externe, MECTS); b. S susin probele de evaluare (verificare) i examinrile semestriale la datele i la termenele stabilite; c. S obin la cerere adeverin cu situaia colar pentru fiecare an de studiu promovat, conform Regulamentului aprobat de Senatul Universitii; d. S obin diploma de finalizare a studiilor dup promovarea tuturor activitilor prevzute prin planul de nvmnt i susinerea examenului de finalizare (absolvire); e. S-i exprime opiniile asupra modului de desfurare a activitilor didactice la fiecare disciplin; f. S aib acces la serviciile tutoriale prevzute la disciplinele din planul de nvmnt; g. S aib acces la servicii de suport administrative (secretariat), tradiional i on-line; h. S beneficieze de consiliere privind parcurgerea programului de studiu; i. Cursantul poate intrerupe conversia profesionala, din motive temeinice, neimputabile, cu aprobarea institutiei cu care are incheiat contractul de conversie profesionala, pe perioada concediilor medicale, concediilor de maternitate si in situatiile de forta majora.Perioada de suspendare nu poate depasi perioada de derulare a contractului.

(4) Cursantul are, in principal, urmtoarele obligaii: a. S ndeplineasc obligaiile colare conform Regulamentului de activitateprofesional a studenilor i de aplicare a sistemului de credite transferabile, din Universitatea din Bucuresti; b. S respecte structura anului universitar specific formei de nvmnt la distan i orarul stabilit pentru activitile didactice obligatorii (activiti asistate); c. S participe, obligatoriu, la activitile asistate fa n fa prevzute n planul de nvmnt i s ndeplineasc toate sarcinile care i revin potrivit Planului de nvmnt i a Calendarului Disciplinei; d. S utilizeze i s pstreze cu grij baza material a Universitii, precum i materialele de curs i de suport ce le sunt puse la dispoziie; e. S manifeste comportament civic, consideraie i respect fa de colegi, precum i fa de cadrele didactice i personalul administrativ; Sa restituie, in starea in care le-a preluat, materialele didactice imprumutate. In caz contrar, s despgubeasc Universitatea din Bucuresti pentru eventualele daune produse, inclusiv pentru materialele didactice mprumutate n cuantumul stabilit de ctre Senatul universitii; g. S anune i solicite Universitii din Bucuresti, cu cel mult 15 zile nainte, ntreruperea/amnarea parcurgerii/finalizrii, programului de studii i motivele care determin o astfel de solicitare; h. S aduc la cunotina Universitii din Bucuresti orice modificare a datelor personale sau alte modificari care l privesc;

f.

i. S se informeze permanent, att prin platforma e-learning a proiectului sausiteul de Internet al universitiii, ct i prin avizierele din faculti. Art. 7 LEGEA APLICABIL (1) Prezentul contract se supune urmtoarelor reglementri: a. contractului de finanare nr. 328/14.12.2009 ncheiat ntre Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane i Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanare Extern; b. legislaiei naionale n domeniul nvmntului; c. prevederilor Cartei Universitare i hotrrile Senatului Universitatii din Bucuresti; (2) In cazul in care exista contradictie intre reglementarile mentionate mai sus, se aplica cu prioritate prevederile alin.1, lit.a), cu conditia ca acesta sa nu contravina actelor normative in vigoare. Art. 8 RSPUNDEREA CONTRACTUAL (1) Nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor contractuale de ctre cursant atrage rspunderea sa potrivit legii. (2) Nenelegerile dintre pri se soluioneaz pe cale amiabil in termen de 15 zile de la aparitia lor. In caz contrar, litigiile se vor solutiona de ctre instana judecatoreasc competenta. Art. 9 MODIFICAREA, NCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI (1) Modificarea prezentului contract se face n scris, prin act adiional. (2) Prezentul contract nceteaz, fr ndeplinirea unor formaliti speciale, la expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat, respectiv la data finalizarii studiilor. (3) Prezentul contract se reziliaz: a. din iniiativa motivat a cursantului, cu aprobarea Universitii; b. ca sanciune, n cazurile n care, n mod nejustificat, cursantul nu finalizeaz programul de studii n perioada stabilit la art. 4; c. n cazul exmatriculrii, atunci cnd cursantul svrsete abateri de la reglementrile stabilite n prezentul contract, Carta universitar i n Regulamentul Universitatii din Bucuresti; d. n caz de for major, dac acesta dureaz mai mult de 6 luni. Art. 10 SANCIUNI (1) n cazul n care, cursantul provoaca o paguba Universitatii din Bucuresti, are obligatia sa repare prejudiciul pe cheltuiala sa, in termen de cel mult 10 zile de la notificarea in acest sens. (2) In cazul in care se constata o paguba produsa de cursant Unitatii de Management al Proiectelor cu Finanare Extern, MECTS, aspectele vor fi solutionate fara implicarea Universitatii din Bucuresti. Art. 11 DISPOZIII FINALE Prezentul contract de colarizare constuie legea prilor i este valabil pe ntreaga durat de colarizare, ca i contract cadru. Prezentul contract se ncheie n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte contractant. RECTOR,

Prof. univ. dr. Ioan PNZARU

DIRECIA FINANCIAR-CONTABILITATE,

RESPONSABIL DE PROIECT, Lect. univ. dr. Florina TATU

CURSANT,

DIRECIA JURIDIC,