CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

20
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF Serviciul Urbanism [i Amenajarea Teritoriului AVIZE UNICE P.U.Z. EMISE DE CONSILIUL JUDE}EAN IA{I in luna ianuarie 2014 Nr. Aviz Unic / Dat\ eliberare Nr. [i dat\ `nregistrare dosar Beneficiar Denumire Amplasament Suprafa]\ teren 1/ 30.01.2014 773U 07.11.2013 MINCIUNĂ DĂNUȚ NICU și MINCIUNĂ FRĂGUȚA-MIA Introducere teren în intravilan pentru construire pensiune agroturistică, microfermă, împrejmuire și utilități. Extravilan Grajduri 10.000,00 mp 2 / 30.01.2014 781U 12.11.2013 ARCUS ANCA Extindere comuna Bârnova - construire bază de agrement, cazare turistică și dotări. Comuna Bârnova, T 65, NC 62658 6.000,00 mp 3 / 30.01.2014 642U 05.09.2013 TIMOFTE MIHAIL-VIOREL, MARDARASEVICI IULIAN Extindere intravilan municipiul Iași – construire ansamblu rezidențial. Iași, zona Galata, T 42, NC 19377/1 75.282,00 mp

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

Page 1: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF Serviciul Urbanism [i Amenajarea Teritoriului

AVIZE UNICE P.U.Z. EMISE DE CONSILIUL JUDE}EAN IA{I

in luna ianuarie 2014

Nr. Aviz Unic / Dat\ eliberare

Nr. [i dat\ `nregistrare

dosar

Beneficiar

Denumire

Amplasament Suprafa]\ teren

1/ 30.01.2014 773U 07.11.2013

MINCIUNĂ DĂNUȚ NICU și MINCIUNĂ FRĂGUȚA-MIA

Introducere teren în intravilan pentru construire pensiune agroturistică, microfermă,

împrejmuire și utilități.

Extravilan Grajduri 10.000,00 mp

2 / 30.01.2014 781U 12.11.2013 ARCUS ANCA

Extindere comuna Bârnova - construire bază de agrement,

cazare turistică și dotări.

Comuna Bârnova, T 65, NC 62658 6.000,00 mp

3 / 30.01.2014 642U 05.09.2013

TIMOFTE MIHAIL-VIOREL, MARDARASEVICI IULIAN

Extindere intravilan municipiul Iași – construire ansamblu

rezidențial.

Iași, zona Galata, T 42, NC 19377/1

75.282,00 mp

Page 2: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF Serviciul Urbanism [i Amenajarea Teritoriului

AVIZE UNICE P.U.Z. EMISE DE CONSILIUL JUDE}EAN IA{I

in luna februarie 2014

Nr. Aviz Unic / Dat\ eliberare

Nr. [i dat\ `nregistrare

dosar

Beneficiar

Denumire

Amplasament Suprafa]\ teren

4 / 03.02.2014 315U 17.01.2014

ROȘU MARIOARA și ROȘU ION

Construire imobil locuințe pe teren proprietate.

Iași, str. Hlincea (veche) nr. 5 320,00 mp

5 / 12.02.2014 2U 06.01.2014

NECULAU M., TĂRCĂUANU P.N.,

GRIGORIU M., BEȘLIU D.

Construire locuințe și funcțiuni anexe pe teren proprietate –

introducere în intravilan.

Extravilan Iași, T 155 11.000,00 mp

6 / 21.02.2014 66U 03.02.2014 S.C. DAS S.R.L.

Construire platformă de cercetare pentru integrarea resurselor

regenerabile.

Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 87 9.046,65 mp

7 / 21.02.2014 105U 17.02.2014 MELINTE DANA LILIANA Extindere și mansardare imobil

existent. Iași, fundac Lascăr Catargi nr. 3

295,00 mp

8 / 21.02.2014 879U 18.12.2013 C.L. UNGHENI Introducere teren în intravilan

pentru construire bază sportivă. Extravilan Ungheni

13.712,00 mp

Page 3: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF Serviciul Urbanism [i Amenajarea Teritoriului

AVIZE UNICE P.U.Z. EMISE DE CONSILIUL JUDE}EAN IA{I

in luna martie 2014

Nr. Aviz Unic / Dat\ eliberare

Nr. [i dat\ `nregistrare

dosar

Beneficiar

Denumire

Amplasament Suprafa]\ teren

9 / 26.03.2014 14U 13.01.2014 PRISĂCARIU MIHAI SORIN

Introducere teren în intravilan com. Aroneanu, sat Dorobanț, în scopul construirii de locuințe P și

P+1 cu dotări aferente.

Extravilan Aroneanu 15.552,00 mp

10 / 26.03.2014 741U 23.10.2013 LĂCĂTUȘU VALERIU, etc

Introducere teren în intravilan sat Vișani - locuințe și pensiune +

dotări.

Extravilan Bârnovai, str. Dealul Crăițelor nr. 67-69, T. Arghezi 2

10.804,51 mp

11 / 26.03.2014 17U 14.01.2014 ȘERBĂNESCU RADU, etc Extindere intravilan Iași

ansamblu rezidențial.

Extravilan Iași, zona Bucium, T 136

62.837,13 mp

12 / 26.03.2014 36U 21.01.2014

BENGHIAC CLAUDIA MIHAELA

Introducere teren intravilan comuna Miroslava – locuințe +

dotări.

Extravilan Miroslava, T 51, NC 2350/2

4.025,97 mp

13 / 26.03.2014 114U 19.02.2014 BRAN GABRIEL Introducere teren intravilan sat

Voinești – locuințe + dotări. Extravilan Voinești

13.710,00 mp

14 / 26.03.2014 4107/154U 10.03.2014 COSTIN GRIGORE Introducere teren intravilan sat

Uricani – locuințe dotări.

Extravilan Miroslava, T 20, NC 6321, T 37, NC 6322

17.401,00 mp

Page 4: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

15 / 26.03.2014 4173/156U 11.03.2014 PETROȘEL ELENA RODICA Etajare construcție existentă. Iași str. Stroici nr. 15

450,00 mp

16 / 26.03.2014 4342/161U 12.03.2014 MINA PETRU Consolidare, extindere și

mansardare locuință. Iași, Trecătoarea Iancu Bacalu 1

193,58 mp

17 / 27.03.2014 56U 28.01.2014

ALEXA IOAN, VELEA IOANA IRINA

Introducere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe și

împrejmuire.

Extravilan Iași, Ursulea 4 3.944,00 mp

18 / 27.03.2014 146U 05.03.2014

VERDEȘ CARMEN și VERDEȘ COSTEL

Construire bază de agrement, cazare turistică, alimentație publică, dotări recreaționale.

Popricani, NC 872 30.514,00 mp

19 / 27.03.2014 185U S.C. UTISERV CONBSTRUCT S.R.L. Construire locuințe colective. Iași, str. Răchiți 261

1.004,00 mp

Page 5: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF Serviciul Urbanism [i Amenajarea Teritoriului

AVIZE UNICE P.U.Z. EMISE DE CONSILIUL JUDE}EAN IA{I

in luna aprilie 2014

Nr. Aviz Unic / Dat\ eliberare

Nr. [i dat\ `nregistrare

dosar

Beneficiar

Denumire

Amplasament Suprafa]\ teren

20 / 04.04.2014 5964/196U AIOJOAEI MARIA LARISA Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei pensiuni

agroturistice.

Extravilan Oțeleni 15.000,00 mp

21 / 09.04.2014 7280/235U 03.04.2014

S.C. FARMEXPERT DCF S.R.L.

Introducere teren în intravilan pentru construire depozit

farmaceutic.

Extravilan Dumești 13.653,00 mp

22 / 09.04.2014 137U 02.04.2014 NECHIFOR GABRIEL Extindere ansamblu de locuințe. Iași, șos. Bucium 53

3.011,00 mp

23 / 09.04.2014 3U 06.01.2014

GRIGORAȘ E., CHIRIAC C., NICOLAI VICTOR,

MIHĂILĂ POPA VASILE

Introducere teren în intravilan construire locuințe și anexe.

Extravilan Miroslava, T 31 9.021,00 mp

24 / 09.04.2014 5993/197U 25.03.2014 ARDELEANU ELENA Construire imobil locuințe. Iași, șos. Nicolina 146

602,00 mp

25 / 09.04.2014 6071/201U 25.03.2014 PĂTRAȘCU VALERIU Construire locuințe colective și

spații comerciale. Iași, str. Islaz 37

1.000,00 mp

26 / 09.04.2014 7492/242U 07.04.2014 NEAMȚU IULIAN LIVIU

Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe și

funcțiuni anexe pe teren proprietate.

Extravilan Valea Seacă 1.800,00 mp

Page 6: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

27 / 30.04.2014 7124/228U 02.04.2014 S.C. APAN MOTORS S.R.L. Construire complex integrat

dealer BMW. Iași, zona Antibiotice, NC 145341

14.880,00 mp

28 / 30.04.2014 8789/276U 16.04.2014 U.J.C.C. IAȘI Amenajare zonă de producție. Iași, b-dul Poitiers 4

13.186,00 mp

29 / 30.04.2014 6910/216U 01.04.2014

TOMA ADRIANA și TOMA IOAN

Construire zonă de dezvoltare – ansamblu rezidențial nou.

Iași, zona Viticultori, NC 6024/1/2/1/3, 6024/1/2/2, 6024/2

23.076,00 mp

30 / 30.04.2014 8644/274U 15.04.2014 COMUNA ARONEANU

Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe P și

P+1E cu dotări aferente.

Extravilan Aroneanu, T 58 51.072,00 mp

Page 7: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF Serviciul Urbanism [i Amenajarea Teritoriului

AVIZE UNICE P.U.Z. EMISE DE CONSILIUL JUDE}EAN IA{I

in luna mai 2014

Nr. Aviz Unic / Dat\ eliberare

Nr. [i dat\ `nregistrare

dosar

Beneficiar

Denumire

Amplasament Suprafa]\ teren

31 / 12.05.2014 7000/222U 02.04.2014 GÎRLEA GABRIEL

Introducere teren în intravilan comuna Rediu pentru construire

locuință.

Extravilan Rediu, T 17, NC 61471 6.265,00 mp

Page 8: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF Serviciul Urbanism [i Amenajarea Teritoriului

AVIZE UNICE P.U.Z. EMISE DE CONSILIUL JUDE}EAN IA{I

in luna iunie 2014

Nr. Aviz Unic / Dat\ eliberare

Nr. [i dat\ `nregistrare

dosar

Beneficiar

Denumire

Amplasament Suprafa]\ teren

32 / 02.06.2014 11997/354U 14.05.2014

EȚCU ADRIAN GABRIEL, EȚCU CRISTINA, CĂLIN MIHAI, CĂLIN ROXANA

Construire locuințe colective pe teren proprietate.

Iași, str. Misai colț cu str. prof. Paul Ion

688,00 mp

33 / 02.06.2014 12267/362U 16.05.2014

BĂGIREANU IOANA – ZORANA

Construire locuință, anexe și împrejmuire teren proprietate.

Iași, zona Galata, T 49 551,00 mp

34 / 02.06.2014 11952/352U 14.05.2014 RADU MARIAN Construire locuințe individuale

pe teren proprietate. Iași, str. Viticultori nr. 1

1.694,00 mp

35 / 02.06.2014 12705/376U 21.05.2014 DUMITRESCU BOGDAN Construire locuințe și anexe. Iași, zona Vișani, CF 176

12.580,00 mp

36 / 02.06.2014 680U 24.09.2013 CEOBANU ELENA Construire spațiu comercial,

birouri, prestări servicii.

Iași, str. Nicolina nr. 65 colț cu str. Albinelor nr. 8

199,00 mp

37 / 11.06.2014 5642/188U 21.03.2014

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI Construire hangar SMURD. Iași, calea Chișinăului nr. 36

8.024,00 mp

Page 9: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

38 / 18.06.2014 9357/288U 23.04.2014

PISICĂ JENICA, PISICĂ PETRU ROMEO

Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe și

anexe aferente.

Extravilan Miroslava, NC 62363, 62368

10.000,00 mp

39 / 18.06.2014 121U 24.02.2014 S.C. OLMA S.R.L. Introducere teren în intravilan –

construire depozit frigorific. Extravilan Ion Neculce, NC 60763

3.500,00 mp

40 / 18.06.2014 12329/365U 16.05.2014 MERTIC CONSTANTIN Construire locuință.

Iași, zona Păcurari, NC 139761, 139766

706,00 mp

41 / 18.06.2014 13358/389U 27.05.2014

ZLĂVOG BOGDAN, MERIȘESCU VIOREL, ȚAGA RADU COSTEL

Introducere teren în intravilan – construire locuințe și dotări

aferente.

Extravilan Aroneanu, T 61 10.000,00 mp

42 / 18.06.2014 13795/398U 30.05.2014 BUTUREANU ȘTEFAN

Extindere intravilan Iași – construire locuințe individuale și

colective mici.

Iași, fundac Ursulea, T 19, NC 140069÷140071

33.623,00 mp

43 / 18.06.2014 14325/407U 04.06.2014 VASILACHI CRISTIAN

Extindere intravilan Iași – demolare locuință existentă,

construire locuință.

Iași, șos. Bârnova nr. 40 A 1.334,00 mp

Page 10: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF Serviciul Urbanism [i Amenajarea Teritoriului

AVIZE UNICE P.U.Z. EMISE DE CONSILIUL JUDE}EAN IA{I

in luna iulie 2014

Nr. Aviz Unic / Dat\ eliberare

Nr. [i dat\ `nregistrare

dosar

Beneficiar

Denumire

Amplasament Suprafa]\ teren

44 / 01.07.2014 15181/432U 12.06.2014 ONICA ANA Extindere spațiu existent birouri

pe trotuarul perimetral.

Iași, str. Conductelor nr. 4, bloc 327, sc. B, p, ap. 3

10,00 mp

45 / 01.07.2014 15655/445U 17.06.2014 NEMESCU VIRGIL Construire locuință prin demolare

corp 2 garaj. Iași, str. Sărăriei nr. 84

639,00 mp

46 / 01.07.2014 16362/461U 23.06.2014 S.C. TRANSMIXT S.A. Construire imobil McDrive. Iași, șos. Păcurari nr. 92

2.965,00 mp

47 / 01.07.2014 15615/443U 17.06.2014 S.C. MAJUTEX S.R.L.

Creșterea competitivității la SC MAJUTEX SRL Iași prin

extinderea spațiilor de producție și modernizare.

Bârnova, str. Dafina Doamna nr. 46

6.396,00 mp

48 / 01.07.2014 13478/392U 28.05.2014

S.C. ITAL SYSTEM PRODUCTION S.R.L.

Completare PUZ existent prin extindere intravilan..

Comuna Lețcani 26.510,00 mp

49 / 07.07.2014 14778/419U 10.06.2014 S.C. LA FINCA S.R.L.

Introducere teren în intravilan – construire complex zootehnic creștere ovine, suine, taurine.

Extravilan Ciortești 39.929,00 mp

Page 11: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

50 / 18.07.2014 18985/532U 11.07.2014 BENȚA VALERICA Construire locuințe pe teren

proprietate. Iași, str. Perju nr. 5

170,00 mp

51 / 21.07.2014 8484/270U 14.04.2014 UNGUREANU MIHAI

Introducere teren în intravilan și construire zonă de producție –

fermă de suine.

Extravilan Tătăruși, NC 60435 10.000,00 mp

52 / 21.07.2014 14993/426U 11.06.2014 SALE CONSTANTIN

Introducere teren în intravilan pentru construire locuință și

dotări aferente.

Extravilan Bârnova, NC 63707 2.000,00 mp

53 / 21.07.2014 17064/491U 30.06.2014

POPESCU GABRIEL-NICOLAI și CORNELIA

Construire locuință prin desființare corp C1 și mansardare

C2.

Iași, str. Rufeni nr. 6 386,00 mp

54 / 21.07.2014 18822/528U 11.07.2014

GÎRTAN ELENA ANTONELA

Construire locuință, anexă și împrejmuire.

Iași, șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 119

1.050,00 mp

55 / 21.07.2014 15616/444U 17.06.2014

MUNTEANU VLAD ALEXANDRU

Construire locuințe, anexe, sere, împrejmuire și turbină eoliană pe

teren proprietate.

Iași, str. Eudoxiu Hurmuzaki nr. 5D

4.210,47 mp

56 / 21.07.2014 17989/509U 04.07.2014

S.C. ROMPROTECT HOLDING S.R.L.

Construire sediu firmă pe teren proprietate.

Iași, str. Mitropolit Varlaam nr. 40B

400,00 mp

57 / 23.07.2014 15183/433U 12.06.2014 VILCIUC MIHAELA Construire bloc de locuințe, spații

comerciale și birouri. Iași, str. Oancea nr. 20

700,00 mp

58 / 23.07.2014 17094/492U 30.06.2014

S.C. STANDARD IDEAL CONSULTING S.A.

Construire supermagazin și zonă de dezvoltare ansambluri

rezidențiale.

Iași, str. Bradului nr. 5 19.049,00 mp

Page 12: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF Serviciul Urbanism [i Amenajarea Teritoriului

AVIZE UNICE P.U.Z. EMISE DE CONSILIUL JUDE}EAN IA{I

in luna septembrie 2014

Nr. Aviz Unic / Dat\ eliberare

Nr. [i dat\ `nregistrare

dosar

Beneficiar

Denumire

Amplasament Suprafa]\ teren

59 / 08.09.2014 20386/582U 25.07.2014 BURUIANĂ CRISTIAN Extindere locuință prin demolare

parțială corp C1 și C2. Iași, str. Ion Creangă nr. 93

512,00 mp

60 / 08.09.2014 18987/533U 14.07.2014 AMUNTENCEI COSTEL Construire locuință pe teren

proprietate. Iași, str. Bucium nr. 82

954,00 mp

61 / 08.09.2014 20064/568U 23.07.2014

FADUR CONSTANTIN și CARMEN

Extindere intravilan Iași – Construire locuință.

Extravilan Iași, zona Moara de Vânt, nr. cad. 11057/1

1.000,00 mp

62 / 08.09.2014 20258/576U 24.07.2014 LĂCUSTĂ ULISE Consolidare și mansardare

locuință existentă. Iași, str. Al. Ipsilanti Vodă nr. 26

100,00 mp

63 / 08.09.2014 14040/400U 02.06.2014 BOBÎRNAT GHEORGHE Introducere teren în intravilan

pentru construire locuință. Extravilan Rediu

2.200,00 mp

64 / 08.09.2014 17877/507U 03.07.2014 BUCUR ȘTEFAN Introducere teren în intravilan în

vederea construirii de locuințe. Extravilan Miroslava

2.244,50 mp

65 / 08.09.2014 18757/526U 10.07.2014 MALANCA ADRIAN P.U.Z. – C.P.: Construire imobil

cu destinația de locuință. Iași, str. Pădurii nr. 9

206,00 mp

66 / 08.09.2014 19696/559U 18.07.2014 REULEN MAGDA STELA Construire locuință pe teren

proprietate. Iași, str. Dealul Zorilor FN, T 30

1.556,00 mp

Page 13: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

67 / 09.09.2014 22977/652U 20.08.2014

S.C. HOLIMECANO SERVICE S.R.L.

Introducere teren în intravilan pentru construire pensiune

turistică.

Extravilan Popricani, T 153 7.527,00 mp

68 / 12.09.2014 20560/588U 28.07.2014 RĂDEANU CONSTANTIN

Construire locuințe individuale, cuplate sau înșiruite și funcțiuni

complementare.

Iași, str. Trei Fântâni, nr. cad. 131793

22.300,00 mp

69 / 12.09.2014 21879/621U 07.08.2014 IONESCU VLAD Construire locuințe și funcțiuni

complementare pe teren privat.

Extravilan Iași, zona Bucium, T 162

13.949,00 mp

70 / 15.09.2014 4814/179U 17.03.2014

S.C. LPG REGIONAL GROUP S.R.L.

Construire platformă de beton pentru rezervor GPL, amplasare

SKID GPL.

Iași, str. Păcurari nr. 92 120,00 mp

71 / 15.09.2014 18191/516U 07.07.2014

LUCA VASILE, CIOBANU CONSTANTIN, COJOCARU

M., etc.

Lotizare și introducere în intravilan comuna Aroneanu.

Extravilan Aroneanu, nr. cad. 60262, 60268 18.366,00 mp

72 / 15.09.2014 20732/590U 29.07.2014

MANEA GABRIELA și SORIN EMANOIL

Introducere teren în intravilan comuna Miroslava pentru

construire locuințe.

Extravilan Miroslava, T 51 13.126,00 mp

Page 14: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECȚIA ARHITECT ȘEF Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

AVIZE UNICE P.U.Z. EMISE DE CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

in luna octombrie 2014

Nr. Aviz Unic / Dată eliberare

Nr. și dată înregistrare

dosar

Beneficiar

Denumire Amplasament

Suprafață teren

73 / 03.10.2014 16489/468U 24.06.2014

IANOS ADRIAN și BERARIU CRISTIAN

Supraetajare, mansardare clădire existentă C4, construire imobil cu

locuințe, spații comerciale, birouri și parcare subterană.

Iași, str. Sf. Andrei, nr. 52A-54 1.644,00 mp

74 / 03.10.2014 20331/581U 24.07.2014 POPESCU REMUS

Introducere teren în intravilan Popricani pentru construire locu-ință, spații alimentație publică și

funcțiuni complementare.

Extravilan Popricani, N.C. 61045, 63101, 850/12,63100

2.937,00 mp

75 / 03.10.2014 25897/731U 16.09.2014

S.C. AMERICAN ECO HOMES S.R.L.

Parcelare teren în vederea construirii de locuințe, anexe aferente funcțiunii de locuire,

racorduri utilități, împrejmuire, funcțiuni complementare.

Sat Valea Adîncă, com. Miroslava, T 66 23.211,00 mp

76 / 03.10.2014 26772/754U 24.09.2014 S.C. QUESTEASTERN S.R.L.

Introducere teren în intravilan pentru construire fermă de vaci

de lapte.

Extravilan Golaești-Cilibiu, N.C. 180, T 102

6.400,00 mp

Page 15: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

77 / 03.10.2014 7546/243U 07.04.2014

S.C. AGRICOLA 96 S.R.L. ȚIGĂNAȘI

Introducere teren în intravilan pentru construire sediu

administrativ, hală multi-funcțională, platformă betonată,

împrejmuire, podeț și drum acces pe teren concesionat.

Extravilan Țigănași, T 45, P 883 9.600,00 mp.

78 / 03.10.2014 25882/726U 16.09.2014 S.C. LIA ALEX COM S.R.L.

Introducere teren în intravilan pentru construire fermă vaci de

carne.

Extravilan Golăești, NC 60337 6.400,00 mp

79 / 03.10.2014 25883/727U 16.09.2014 S.C. EMIMIS S.R.L.

Introducere teren în intravilan pentru construire fermă

reproducere suine.

Extravilan Golăești, NC 60287 4.100,00 mp

80 / 03.10.2014 25884/728U 16.09.2014 S.C. DUNI DODO S.R.L.

Introducere teren în intravilan pentru construire fermă vaci

lapte.

Extravilan Golăești, NC 60286 11.900,00 mp

81 / 03.10.2014 26014/738U 17.09.2014 S.C. TUCSON S.R.L. Construire hală depozitare.

Iași, str. Ungheni nr. 2 (NC 14152/1/2/5/1, 14152/1/2/5/2)

1.351,12 mp;

82 / 22.10.2014 26935/759U 25.09.2014

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI

Extindere, mansardare, recompartimentare, montare lift

la clădire existentă.

Iași, str. Ion Creangă 5 bis 1.462,00 mp

83 / 23.10.2014 28671/801U 10.10.2014 S.C. CASA AUTO S.R.L. Construire imobil birouri și

demolare corp C 96. Iași, calea Chișinăului nr. 23

3.679,00 mp

84 / 23.10.2014 25906/733U 16.09.2014 TRUFIN OSKAR THOMAS Construire locuințe pe teren

proprietate. Iași, str. Moldovei nr. 30,

1.050,00 mp

85 / 23.10.2014 25923/734U 16.09.2014 ZAMOȘTEANU CRISTIAN

Construire cabinete medicale, locuințe în regim hotelier cu spălătorie, spații comeciale și

parcare acoperită.

Iași, str. Pantelimon Halipa F.N. 2.218,00 mp

86 / 23.10.2014 25893/730U 16.09.2014

SOCIETATEA AUTO TRANS COM S.R.L.

Construire locuințe colective și împrejmuire teren.

Iași, str Adunați nr.25 760,00 mp

87 / 23.10.2014 22613/643U 14.08.2014 S.C. KIDS GARDEN S.R.L. Extindere și amenajare grădiniță

în clădire existentă. Iași, b-dul Socola nr. 7

327,60 mp

88 / 23.10.2014 25283/709U 11.09.2014 COJOCEA GABI – MIHAI Construire locuință pe teren

proprietate. Iași, str. șos. Bucium nr. 82

749,30 mp

Page 16: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

89 / 23.10.2014 25948/736U 16.09.2014 BEZERGHIAN LAURENȚIU Construire locuință. Iași, str. Dumbrava Roșie nr. 5

2.355,00 mp

90 / 23.10.2014 18874/530U 11.07.2014

LUCA FLORIN ALEX și TOMA ȘERBAN

Extindere intravilan Iași - construire locuințe și funcțiuni

anexe pe teren proprietate.

Iași, str. Fermei, T 177 44.572,00 mp

91 / 23.10.2014 25891/729U 16.09.2014 ZAMOȘTEANU CRISTIAN

Construire bloc de locuințe colective, birouri și spații

comerciale pe teren proprietate.

Iași, str. Zimbrului și Malu nr. 17, 21, 18, 20, 27 4.124,93 mp

92 / 23.10.2014 25860/725U 16.09.2014

LAZĂR CONSTANTIN și ELENA, BRÎNZĂ RADU și

MIHAELA

Extindere intravilan în vederea construirii de locuințe.

Iași, Zona Bucium – Păun, N.C. 2347/3/1; 2347/3/2

1.200,00 mp

93 / 23.10.2014 27049/760U 26.09.2014

S.C. FLORENTIN & DANY PROD SRL Construire spațiu comercial. Sat Cotnari, NC 60312

100.00 mp

94 / 23.10.2014 25905/732U 16.09.2014 PICIOREANU SILVIU DAN

Construire locuință, anexe, garaj, fântână, fosă septică și

împrejmuire pe teren proprietate.

Iași, Zona Copou - Viticultori, NC 145031

1.351.00 mp

95 / 23.10.2014 29049/808U 14.10.2014

S.C. IULIUS MANAGEMENT CENTER

S.R.L.

Construire clădiri de birouri pe teren proprietate.

Iași, str. Sf. Lazăr nr. 27 4.299,78 mp

Page 17: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECȚIA ARHITECT ȘEF Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

AVIZE UNICE P.U.Z. EMISE DE CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

in luna noiembrie 2014

Nr. Aviz Unic / Dată eliberare

Nr. și dată înregistrare

dosar

Beneficiar

Denumire Amplasament

Suprafață teren

96 / 24.11.2014 27296/771U/ 30.09.2014

ISTRATE MARIUS CONSTANTIN

Construire locuință, anexe, fântână și împrejmuire pe teren

proprietate.

Iași, zona Păcurari, T 60 438,00 mp

97 / 24.11.2014 29904/841U/ 21.10.2014 MOISE CONSTANTIN Construire locuință pe teren

privat. Iași, zona Bucium, T 171

816,00 mp

98 / 24.11.2014 29568/828U/ 17.10.2014

S.C. CONCEPT MSG TRADE S.R.L.

Supraînălțare construcție existentă și realizare locuințe

colective.

Iași, str. Uzinei, varianta Uzinei nr. 4 - 16

2.169,90 mp

99 / 24.11.2014 27295/770U/ 30.09.2014 S.C. APRILIA GRUP S.R.L. Construire imobil sediu de

birouri. Iași, str. Bularga nr. 6

350,00 mp

100 / 24.11.2014 30258/852U/ 23.10.2014

S.C. AD ARC DESIGN pentru C.A.R.P. IAȘI

Extindere imobil existent și refuncționalizare centru de zi

pentru pensionari.

Iași, str. serg. Grigore Ioan nr. 7 2.341,00 mp.

101 / 24.11.2014 30470/857U/ 27.10.2014

ZAHARIA CRISTINA, MARCOCI DUMITRU și

MIRELA, BERCEA SEBASTIAN și NICOLETA

Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe și

dotări aferente.

Extravilan Aroneanu, NC 61764 – 61770

8.000,00 mp

Page 18: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

102 / 24.11.2014 30474/759U/ 27.10.2014

ZAHARIA DRAGOȘ și ZAHARIA ALI LORIMER

Construire locuințe și funcțiuni aferente.

Iași, zona Bucium, NC 15614 – 15615

2.050,01 mp

103 / 24.11.2014 29149/817U/ 15.10.2014

S.C. GENERAL LEASING S.A. BUCUREȘTI

Construire punct de lucru pentru spațiu prezentare și vânzare

echipamente agricole.

Podu Iloaiei, NC 13546 9.195,00 mp

104 / 24.11.2014 29491/827U/ 17.10.2014

PAROHIA SF. VOIEVOZI - ISAIIA

Introducere teren în intravilan – înființare cimitir.

Extravilan Răducăneni, T 104, NC 60749

1.700,00 mp;

105 / 24.11.2014 30276/835U 23.10.2014

S.C. HD NETWORKING S.R.L.

Construire sediu firmă și anexe pe teren proprietate.

Iași, str. Cicoarei 2A-3 1.350,00 mp

106 / 24.11.2014 20907/596U/ 30.07.2014

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU RECICLARE –

ROREC

Realizare centru de colectare a deșeurilor de echipamente

electronice și electrice.

Iași, str. Pompei nr. 3 560,00 mp

107 / 24.11.2014 26593/747U/ 23.09.2014

CIOCHINĂ GABRIELA și CONSTANTIN

Construire locuință colectivă prin demolare construcții existente.

Iași, str. Vasile Urechia nr. 19-21 1.109,00 mp

108 / 24.11.2014 29904/840U/ 21.10.2014 COȘAN MIHAI Construire locuință și

împrejmuire.

Iași, zona Păcurari, T 61, NC 127456

979,00 mp

109 / 24.11.2014 30468/856U/ 27.10.2014

SÂRBU IRINEL CONSTANTIN

Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe și

funcțiuni aferente.

Extravilan Victoria, T 59, NC 62668

2.200,00 mp

110 / 24.11.2014 30473/858U/ 27.10.2014

VICIAGA NICOLAE TRAIAN Construire locuință.

Iași, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 3

275,00 mp

111 / 25.11.2014 14312/406U/ 04.06.2014 S.C. SESAM PREST S.R.L.

Construire parc eolian pe teritoriul UAT Lespezi, constru-

ire linie electrică subterană și racordare la sistemul național.

Comuna Lespezi 731.650,00 mp

112 / 27.11.2014 30784/869U/ 29.10.2014

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „SF.

PARASCHEVA“

Construire pavilion 8 prin desființare cabină poartă, seră,

beci, gard din cărămidă, garaj și grajd (magazie).

Iași, str. Octav Botez nr. 2 13.736,00 mp

Page 19: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIRECȚIA ARHITECT ȘEF Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

AVIZE UNICE P.U.Z. EMISE DE CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

in luna decembrie 2014

Nr. Aviz Unic / Dată eliberare

Nr. și dată înregistrare

dosar

Beneficiar

Denumire Amplasament

Suprafață teren

113 / 19.12.2014 34881/957U 03.12.2014

S.C. AGROINDUSTRIAL CERES SRL BIVOLARI

Extindere trup izolat intravilan în vederea construirii unui combinat

de vinificație.

Extravilan Bivolari, T 87 20.000,00 mp

114 / 22.12.2014 104U 17.02.2014 RUSU DANIELA Construire locuință unifamilială

pe teren proprietate. Iași, aleea M. Sadoveanu nr. 44 M

468,00 mp

115 / 22.12.2014 29935/842U 21.10.2014

GRĂJDEANU M., OLĂRAȘU G., EPURE V., RĂȘCANU P.,

LUNCA-POPA M. C.

Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe P și

P+1 cu dotări aferente.

Extravilan Aroneanu 11.515,00 mp

116 / 22.12.2014 31303/842U 21.10.2014 S.C. AGIM S.R.L. Construire locuințe colective pe

teren proprietate. Iași, str. Petre Vancea F.N.

2.497,00 mp

117 / 22.12.2014 31598/884U 05.11.2014

IRIMIA IONUȚ, BOGHIU ADRIAN și ANCA ELENA

Construire locuințe colective și împrejmuire teren.

Iași, str. Semnului nr. 6 601,00 mp.

118 / 22.12.2014 32932/924U 14.11.2014

HATMANU – TILESCHI CAMELIA

Introducere teren în intravilan și construirea de locuințe, anexe

aferente.

Extravilan Miroslava 7.500,00 mp

119 / 22.12.2014 30468/856U 15.10.2014

S.C. IULIUS MANAGEMENT CENTER

S.R.L.

Modificare reglementări PUG în vederea construirii unui ansamblu de sere și anexe aferente pe teren

proprietate.

Sat Găureni, com. Miroslava 15.000,00 mp

Page 20: CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIREC}IA ARHITECT {EF …/cite> · AVIZE

120 / 22.12.2014 35497/969U 08.12.2014 POPESCU IONEL CIPRIAN

Construire magazin prezentare mobilă și dotări aferente pe teren

proprietate.

Podu Iloaiei, str. Erbiceni nr. 13 610,00 mp

121 / 22.12.2014 35593/971U 08.12.2014

S.C. GRUP CONSTRUCȚII EST S.R.L.

Construire zonă de producție pe teren proprietate.

Iași, str. Valea Lupului nr. 1 6.196,05 mp;