CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA HOTARARE ,,REABILITARE SI 2013-02-18آ  un plan patrat, cu o curte...

CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA HOTARARE ,,REABILITARE SI 2013-02-18آ  un plan patrat, cu o curte interioara page 1
CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA HOTARARE ,,REABILITARE SI 2013-02-18آ  un plan patrat, cu o curte interioara page 2
CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA HOTARARE ,,REABILITARE SI 2013-02-18آ  un plan patrat, cu o curte interioara page 3
CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA HOTARARE ,,REABILITARE SI 2013-02-18آ  un plan patrat, cu o curte interioara page 4
CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA HOTARARE ,,REABILITARE SI 2013-02-18آ  un plan patrat, cu o curte interioara page 5
download CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA HOTARARE ,,REABILITARE SI 2013-02-18آ  un plan patrat, cu o curte interioara

of 5

 • date post

  19-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA HOTARARE ,,REABILITARE SI 2013-02-18آ  un plan patrat, cu o curte...

 • CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA

  HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului

  ,,REABILITARE SI ADECVARE FUNCTIONALA GALERIILE STELEA TARGOVI§TE - DAMBOVITA"

  Consiliul Judetean Dambovita; Analizand proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

  pentru realizarea obiectivului ,,REABILITARE SI ADECVARE FUNCTIONALA GALERIILE STELEA TARGOVIS.TE - DAMBOVITA" propus de domnul Adrian TUTUIANU - Pre§edintele Consiliului Judetean Dambovita;

  Avand in vedere: - raportul comun nr.2544/13.02.2013 al Directiei urbanism §i amenajarea teritoriului

  §i al Complexului National Muzeal ,,Curtea Domneasca", privind necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ,,Reabilitare §i adecvare functionala Galeriile Stelea Targovi§te - Dambovita"

  - prevederile art.44 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;

  - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 12 alin.(2) lit.f) s.i art.45 alin.(l) din Regulamentul de organizare §i

  functionare al Consiliului Judetean Dambovita; - prevederile art.91 alin.(l) lit.b) §i alin.(3) lit.f) din Legea nr.215/2001 privind

  administratia publica locala, republicata, modificata §i completata; In temeiul art.97 alin.(l) coroborat cu art.115 alin.(l) lite) din Legea nr.215/2001

  privind administratia publica locala, republicata, modificata §i completata;

  H O T A R A § T E :

  Art.l.Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului ,,Reabilitare §i adecvare functionala Galeriile Stelea Ta.rgovis.te - Dambovita"..

  Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Complexul National Muzeal ,,Curtea Domneasca" s.i Serviciul admjmistratie publica, secretariat §i relatii cu publicul, pentru comunicare. !

  PRE§EDINTE ^ f̂; SECRETARUL JUD^TULUI lector univ. dr. Adrian TuMtkifU.'\. Ivanlvasile IVANOFF

 • Anexa la HOTARAREA

  INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIAI OBIECTIVULUI ,,REABILITARE §1 ADECVARE FUNCTIONAL! GALERIILE STELEA TARGOVI§TE - DAMBOVITA"

  Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA - Complexul National Muzeal "Curtea Domneasca" Ta.rgovis.te

  I. VALOAREAINVESTITIEI

  A. Valoarea investitiei (fara TV A) Total lei (fara TVA): 505.400 lei Total euro (fara TVA): 116.720 euro

  B. Total investitie (inclusiv TVA): 625.230 lei, echivalenttul a 144.400 euro

  Curs mediu de referinta BNR - 1 euro = 4,33 lei

  II. DENUMIREA CAPITOLELOR §1 SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI (cu TVA)

  1. Cheltuieli pentru proiectare §i asistenta tehnica - 37.200 lei 8.591 euro

  2. Cheltuieli pentru investitia de baza - 581.930 lei - 134.400 euro

  3. Alte cheltuieli - 6.100 lei 1.410 euro

  III. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI - 12 luni;

  IV. FINANTARE Finantare asigurata de Complexul National Muzeal "Curtea Domneasca' pentru anul 2013, in valoare de 625.230 lei echivalentul a 144.440 euro.

 • CONSIIIUL JUDETEAN DAMBOVITA

  COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL "CURTEA DOMNEASCA" Str. Justitiei, nr. 7,te'l. 0245.613946, fax 0245.612877, Targovijte, 130017

  E-mail: cor>tact@muzee-dainbovileue.ro/www. muzee-dambovitens.ro MEMBRU FONDATOR AL RETELEI WATIONALE A MUZEELOR DM ROMANIA

  APROBAT, PRES.EDINTE,

  lect. univ. dr. Adrian TUiTUIANU

  RAPORT *= Privind investifia ,,Reabilitare si adecvare functi

  Galeriile Stelea Targovi§te - Dambovita", pozitia 5 din Lista de investitii a C.N.M ,,Curtea Domneasca"

  Prin hotararea Consiliului Judetean Dambovita, nr. 167/14.11.2012 privind aprobarea Organigramei, §tatului de functii §i Regulamentului de Organizare §i Functionare ale Complexului National Muzeal ,,Curtea Domneasca" Targovi§te, valabile incepand cu 01.01.2013, s-a aprobat infiintarea unei noi sectii, ,,Arheologie", in cadrul Muzeului.

  Pe langa amenajarea expozitionala sunt necesare interventii ample asupra cladirii, acestea cat si problemele existente fiind enumerate mai jos. • Prima cladire cu destinatia de muzeu, a orasului Targoviste, a fost ridicata intre

  1937 -1938, dupa planurile arhitectului Nicolae Ghika Bude§ti. • Problema infiintarii unui muzeu oras.enesc a fost pusa la Targoviste incepand cu

  1888 cand, dupa demolarea Mitropoliei vechi, au ramas un numar important de piese de lapidariu de mare valoare, a caror expunere sub forma muzeala era strict necesara.

  • In primele decenii ale sec. XX, demersurile facute de diferite personalitati culturale sj politice, dar si de societatea civila din oras, au culminat cu decizia lui Constantin Dimitriu, important politician dar si un pasionat de istorie sj cultura, de a comanada proiectul pentru un muzeu de istorie al Targovi§tei.

  • Amplasamentul, ales initial la Curtea Domneasca, a fost schimbat prin donarea unei bucati de teren din suprfata curtii bisericii (parohiale in acel moment) Stelea.

  • Cladirea muzeului, inaugurata in 1938, a functional sub denumirea "Muzeul lapidar al Mitropoliei", pana in 1943. Dupa aceasta data, muzeul a primit §i colectia de arta populara Olszewski si alte exponate, devenind Muzeul de istorie al ora§ului.

  • A fost reorganizat ca Muzeu de Arheologie in 1972 §i a devenit spatiu pentru expozitii temporare in 1993, sub denumirea de Galeriile Stelea.

  • Constructia, proiectata in stil eclectic, cu influente ale unui neoromanesc tarziu, are un plan patrat, cu o curte interioara patrata, incadrata de un portic cu colonada.

  • Acest "atrium", se deschide pe una din laturi catre strada Stelea, iar pe celelalte trei este inconjurat de salile de expozitii. Axul compozitiei marcheaza in partea opusa

 • intrarii un trun - turla, in spatele caruia se realizeaza, pe sud, o absida trilobata, subliniind ideea influentei artei manastiresti asupra edificiului.

  • Constructia nu a beneficiat de reparatii capitale de la ridicarea ei, putinele reparatii curente nefiind suficiente pentru a opri o degradare destul de accentuata, in special la nivelul invelitorii si a fatadelor.

  > Avand in vedere si faptul ca spatiile au fost utilizate sporadic, fiind in marea majoritate a timpului neincalzite, degradarile s-au accentual. La aceasta s-a adaugat deteriorarea puternica a acoperisului pe latura de sud, datorata santierului de la extinderea bibliotecii. Pe aceasta aripa a cladirii tabla este perforata in multe locuri si apa de ploaie a patruns la planseu; astereala este putreda si parti din tencuiala pe impletitura de trestie a porticului a picat.

  » Complexul Muzeal Curtea Domneasca doreste sa transforme aceste spatii pentru a putea primi o expozitie permanent!, cu o inalta tinuta de prezentare, din punct de vedere tehnic.

  » Aceasta impune refacerea integrals a instalatiei electrice si montarea unui sistem de iluminat corespunzator tipului de expunere propus.

  • Sistemul de incalzire actual, cu sobe cu gaze, este total ineficient, astfel incat este necesara refacerea instalatiei de incalzire, cu montarea unei baterii de centrale termice murale si a radiatoarelor de perete care sa asigure microclimatul corespunzator atat pentru piesele expuse cat si pentru vizitatori, in toate sezoanele.

  • Grupul sanitar interior cu trei cabine, este nefunctional, iar instalatia de alimentare cu apa si cea de canalizare sunt rupte. Pentru corecta functionare a expozitiei grupurile sanitare trebuie aduse la starea de functionare, iar in incaperea alaturata, unde se va amenaja un laborator pentru curatarea si intretinerea pieselor, se va monta o chiuveta necesara acestor operatiuni.

  • Pardoselile salilor de expozitii, din parchet, sunt imbacsite, necesita tratament de curatire si impregnare pentru inchiderea porilor. Iar pardoseala din holul central, de primire, este din mozaic turnat, deteriorata si cu un aspect neplacut. Se propune schimbarea ei cu o pardoseala noua din parchet de fag sau stejar.

  • Tamplaria exterioara necesita curatire, chituire si vopsire, la ferestre, iar usile duble, din tablii, necesita inlocuire cu usi noi, adecvate ca model, cu arhitectura cladirii.

  DESCRIERE LUCRARI CUPRINSE IN DEVIZ

  1. Inlocuire invelitoare, jgheaburi si burlane - cuprinde: desfacerea actualei invelitori si a sistemului de jgheaburi si burlane, desfacerea partiala a asterelii pe portiunile unde este afectata de umezeala si inlocuirea ei cu astereala noua, inlocuirea capriorilor la doliile interioare, daca sunt putreziti; montare tabla noua plana, aluminiu - zinc (gri mat), grosime minim 0,5 mm, cu fait dublu, montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane; schele si transport pentru aceste lucrari.

  2. Ignifugare sarpanta §i astereala - cuprinde: tratarea tuturor partilor lemnoase din alcatuirea sarpantei, inclusiv a partilor noi, inlocuite, cu substante de ignifugare si tratare anti fungica.

 • 3. Reparatii tencuieli interioare §i exterioare - cuprinde: desfacerea tencuielilor pe toate zonele unde exista desprinderi, umflaturi, reparatii neconforme, survenite in timp, atat la interior cat si la exterior, pe pereti; refacerea acelor portiuni de tencuiala, cu mgrijire pentru a asigura planeitatea cu vechea tencuiala care se mai poate pastra; desfacerea tencuielii pe impletitura de trestie de la portic, pe portiunile afectate de umezeala (cu taieturi ferme, in carouri) si inlocuirea ei cu tencuiala pe rabit, realizand rost fata de tencuiala veche ce se mai poate pastra; se vor folosi schelele prinse in valoarea reparatiilor de la acoperis; include valori de transport moloz si materiale.

  4. Revizuire §i vopsire tamplarie - cuprinde: curatirea straturilor de vopsea de la ferestre (cercevele sj tocuri), refacerea chitui