CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE

of 80 /80
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentuluide Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa Consiliul Județean Dâmbovița; Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, propus de domnul ȘTEFAN Corneliu - președintele Consiliului Județean Dâmbovița; Având în vedere: - referatul de aprobare al inițiatorului nr. 126/17.05.2021; - raportul nr. 126/19.05.2021 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița; - avizele consultative ale comisiilor de specialitate; - Hotărârea nr. 1/24.05.2021 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa; - prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; - prevederile art. 370 alin. (2), art. 391, art. 408, art. 409, art. 414, art. 421 alin. (2), art. 512, art. 518 și art. 519 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; - prevederile art. 21 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) şi art. 54 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) şi art. 199 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Începând cu data de 01.09.2021 se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pentru respectarea drepturilor de carieră ale funcționarilor publici ale căror posturi sunt afectate de aprobarea noilor structuri, procedurile legale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica până la data de 31 august 2021. Art.3. Cu aceeaşi dată, se revocă Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 277/21.12.2020. Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Compartimentul secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare. PREŞEDINTE, SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, dr. ec. Corneliu ȘTEFAN jr. Dănuț Nicolae POPA STĂNESCU Nr. 122 Data: 25.05.2021

Embed Size (px)

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAi Regulamentuluide Organizare i Funcionare
ale Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia
Consiliul Judeean Dâmbovia;
Regulamentului de Organizare i Funcionare ale Direciei Generale de Asisten Social i Protecia
Copilului Dâmbovia, propus de domnul TEFAN Corneliu - preedintele Consiliului Judeean
Dâmbovia;
- raportul nr. 126/19.05.2021 Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului
Dâmbovia;
- Hotrârea nr. 1/24.05.2021 a Colegiului Director al Direciei Generale de Asisten Social i
Protecia Copilului Dâmbovia;
funcionare ale serviciilor publice de asisten social i a structurii orientative de personal;
- prevederile art. 370 alin. (2), art. 391, art. 408, art. 409, art. 414, art. 421 alin. (2), art. 512,
art. 518 i art. 519 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile art. 21 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) i art. 54 alin. (1) din Regulamentul de
organizare i funcionare al Consiliului Judeean Dâmbovia;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) i art. 199 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificrile i completrile ulterioare.
În temeiul art. 182 alin. (1) i art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Începând cu data de 01.09.2021 se aprob Organigrama, Statul de Funcii i
Regulamentul de Organizare i Funcionare ale Direciei Generale de Asisten Social i Protecia
Copilului Dâmbovia, conform anexelor nr. 1, 2 i 3, care fac parte integrant din prezenta hotrâre.
Art.2. Pentru respectarea drepturilor de carier ale funcionarilor publici ale cror posturi sunt
afectate de aprobarea noilor structuri, procedurile legale prevzute de Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificrile i completrile ulterioare, se vor
aplica pân la data de 31 august 2021.
Art.3. Cu aceeai dat, se revoc Hotrârea Consiliului Judeean Dâmbovia
nr. 277/21.12.2020.
Art.4. Prezenta hotrâre va fi adus la îndeplinire de ctre Direcia General de Asisten
Social i Protecia Copilului Dâmbovia i Compartimentul secretariat i relaii cu publicul, pentru
comunicare.
dr. ec. Corneliu TEFAN jr. Dnu Nicolae POPA STNESCU
Nr. 122
Data: 25.05.2021
Total personal: 1100
1063 de executie
ta P
ro te
ja ta
p en
PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA
ta p
ro te
ja ta
P et
p en
ta p
ro te
ja ta
A u
ta p
ro te
ja ta
S ar
ta p
ro te
ja ta
S im
o n
ta p
ro te
ja ta
M ar
ta p
ro te
ja ta
I ri
n a
ta p
ro te
ja ta
M ar
ta p
ro te
ja ta
E le
n a
ta p
ro te
ja ta
A m
al ia
C en
Colt"
Complexul de
recuperare si
reabilitare pentru
1+15 1+12
Serviciul evaluare complexa a
servicii pentru persoane cu
asisteni maternali
3 1+7 1+13 3 1+7 1+8
Compartimentul de A.P.I.
COLEGIUL DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL
Director general
COMISIA JUDETEANA PENTRU
CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
481 asistenti maternali
1+7 7 1+7 16 45 10 8 6 6
1+7 1+15 1+14 1+5 1+10 1+13 1+5
L o
c u
in ta
P ro
te ja
ta p
en tr
u v
ic ti
m el
e v
io le
n te
i d
o m
es ti
6 31 25
1+86 1+35 1+89 1+22 1+55 1+45 1+31
1+30 1+48 1+5 1+26 50 1+23
CONSILIUL JUDEEAN DÂMBOVTA
STAT DE FUNCII
CONDUCERE
2 Director general adjunct I II S
3 Director general adjunct I II S
4 Director general adjunct
1 Inspector I SUPERIOR S
2 Inspector I ASISTENT S
3 Inspector I SUPERIOR S
4 Sef serviciu I II S
5 Inspector I ASISTENT S
6 Inspector I ASISTENT S
7 Inspector I ASISTENT S
8 Inspector I ASISTENT S
9 Inspector I SUPERIOR S
10 Inspector I SUPERIOR S
11 Inspector I SUPERIOR S
12 Inspector I ASISTENT S
13 Consilier I SUPERIOR S
14 Referent III SUPERIOR M
SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII SI ASISTENTI MATERNALI PPROFESIONISTI
1 Inspector I SUPERIOR S
2 Inspector I ASISTENT S
3 Inspector I SUPERIOR S
4 Inspector I ASISTENT S
5 Inspector I ASISTENT S
6 Inspector I ASISTENT S
7 Inspector I SUPERIOR S
8 Inspector I SUPERIOR S
I PROTECIA COPILULUI DÂMBOVIA la Hotrârea nr. 122/2021
FUNCTIA PUBLICA FUNCTIA CONTRACTUALA
26 Sef serviciu I II S
27 Inspector I SUPERIOR S
28 Inspector I SUPERIOR S
29 Inspector I SUPERIOR S
30 Referent de specialitate II SUPERIOR SSD
31 Inspector I SUPERIOR S
32 Inspector I SUPERIOR S
33 Inspector I SUPERIOR S
34 Inspector I ASISTENT S
35 Inspector I SUPERIOR S
36 Inspector I SUPERIOR S
37 Inspector I SUPERIOR S
38 Inspector I SUPERIOR S
39 Inspector I SUPERIOR S
40 Inspector I SUPERIOR S
41 Inspector I SUPERIOR S
42 Inspector I SUPERIOR S
43 Inspector I SUPERIOR S
SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA A COPILULUI
1 Inspector I ASISTENT S
2 Inspector I SUPERIOR S
3 Inspector I SUPERIOR S
4 Medic specialist S
7 Sef serviciu I II S
8 Inspector I SUPERIOR S
9 Referent III SUPERIOR M
10 Inspector I SUPERIOR S
11 Inspector I SUPERIOR S
12 Inspector I SUPERIOR S
SERVICIUL ADOPTII
6 Sef serviciu I II S
7 Inspector I SUPERIOR S
8 Inspector I SUPERIOR S
SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE, PLANIFICARE BUGETARA SI MANAGEMENT FINANCIAR
1 Inspector I SUPERIOR S
2 Inspector I PRINCIPAL S
3 Inspector I SUPERIOR S
4 Referent III SUPERIOR M
5 Referent III SUPERIOR M
6 Inspector I SUPERIOR S
7 Inspector I PRINCIPAL S
8 Inspector I SUPERIOR S
9 Consilier I SUPERIOR S
10 Inspector I PRINCIPAL S
11 Inspector I SUPERIOR S
12 Sef serviciu I II S
13 Inspector I SUPERIOR S
14 Consilier I SUPERIOR S
15 Inspector I SUPERIOR S
16 Inspector I SUPERIOR S
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI URMARIRE CONTRACTE
1 Consilier achizitii publice I SUPERIOR S
2 Consilier achizitii publice I PRINCIPAL S
3 Consilier achizitii publice I PRINCIPAL S
4 Referent de specialitate II SUPERIOR SSD
5 Consilier achizitii publice I SUPERIOR S
6 Consilier achizitii publice I SUPERIOR S
7 Sef serviciu I II S
8 Consilier achizitii publice I SUPERIOR S
COMPARTIMENTUL INFORMATICA
BIROUL STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE
4 Sef birou I II S
5 Inspector I PRINCIPAL S
6 Inspector I ASISTENT S
7 Inspector I PRINCIPAL S
8 Consilier I SUPERIOR S
SERVICIUL RESURSE UMANE
7 Sef serviciu I II S
8 Referent III ASISTENT M
9 Inspector I PRINCIPAL S
BIROUL JURIDIC - CONTENCIOS
COMPARTIMENTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN
1 Auditor I ASISTENT S
2 Auditor I PRINCIPAL S
BIROUL ADMINISTRATIV, PATRIMONIU, SANAT. SI SEC. MUNCII, P.S.I. SI PROT. CIVILA
1 Muncitor calificat I M
2 Muncitor calificat I M
3 Muncitor calificat I M
4 Inspector de specialitate IA S
5 Inspector de specialitate DEBUTANT S
6 Referent IA M
13 Sef birou I II S
SECRETARIATUL C.P.C.
SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP
1 Inspector I ASISTENT S
2 Referent III SUPERIOR M
3 Inspector I SUPERIOR S
SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE
1 Inspector I ASISTENT S
2 Inspector I SUPERIOR S
3 Inspector I SUPERIOR S
4 Inspector I PRINCIPAL S
5 Medic S
13 Sef serviciu I II S
14 Medic primar S
1 Referent III SUPERIOR M
2 Inspector I SUPERIOR S
3 Sef birou I II S
4 Consilier I SUPERIOR S
5 Referent III ASISTENT M
6 Referent III SUPERIOR M
ASISTENTI MATERNALI
PROIECT TEAM-UP:PROGRES IN CALITATEA INGRIJIRII ALTERNATIVE A COPIILOR-ID 127169
1 Asistent maternal profesionist G
2 Asistent maternal profesionist G
3 Asistent maternal profesionist G
4 Asistent maternal profesionist G
5 Asistent maternal profesionist G
6 Asistent maternal profesionist G
7 Asistent maternal profesionist G
8 Asistent maternal profesionist G
9 Asistent maternal profesionist G
10 Asistent maternal profesionist G
11 Asistent maternal profesionist G
12 Asistent maternal profesionist G
13 Asistent maternal profesionist G
14 Asistent maternal profesionist G
15 Asistent maternal profesionist G
16 Asistent maternal profesionist G
17 Asistent maternal profesionist G
18 Asistent maternal profesionist G
19 Asistent maternal profesionist G
20 Asistent maternal profesionist G
21 Asistent maternal profesionist G
22 Asistent maternal profesionist G
23 Asistent maternal profesionist G
24 Asistent maternal profesionist G
25 Asistent maternal profesionist G
26 Asistent maternal profesionist G
27 Asistent maternal profesionist G
28 Asistent maternal profesionist G
29 Asistent maternal profesionist G
30 Asistent maternal profesionist G
31 Asistent maternal profesionist G
32 Asistent maternal profesionist G
33 Asistent maternal profesionist G
34 Asistent maternal profesionist G
35 Asistent maternal profesionist G
36 Asistent maternal profesionist G
37 Asistent maternal profesionist G
38 Asistent maternal profesionist G
39 Asistent maternal profesionist G
40 Asistent maternal profesionist G
41 Asistent maternal profesionist G
42 Asistent maternal profesionist G
43 Asistent maternal profesionist G
44 Asistent maternal profesionist G
45 Asistent maternal profesionist G
46 Asistent maternal profesionist G
47 Asistent maternal profesionist G
48 Asistent maternal profesionist G
49 Asistent maternal profesionist G
50 Asistent maternal profesionist G
CENTRUL DE CONS. PTR. PARINTI SI COPII CARE BENEF. DE O MAS. DE PROT. SPEC.
1 Inspector I ASISTENT S
2 Inspector I SUPERIOR S
3 Inspector I ASISTENT S
4 Referent PRINCIPAL M
6 Referent SUPERIOR M
8 Inspector I ASISTENT S
9 Inspector I PRINCIPAL S
10 Inspector I SUPERIOR S
11 Inspector I ASISTENT S
12 Referent III SUPERIOR M
13 Referent III SUPERIOR M
14 Inspector I SUPERIOR S
15 Inspector I PRINCIPAL S
CENTRUL PTR. PREVENIREA ABUZULUI, NEGLIJARII SI EXPLOATARII
1 Sef serviciu I II S
2 Referent III SUPERIOR M
3 Inspector I ASISTENT S
4 Inspector I PRINCIPAL S
5 Inspector I PRINCIPAL S
6 Inspector I PRINCIPAL S
7 Inspector I SUPERIOR S
8 Inspector I SUPERIOR S
CENTRUL DE CONS. PTR. COPILUL ABUZAT, NEGLIJ., EXPL. - TEL. COPILULUI
1 Inspector I SUPERIOR S
2 Inspector I ASISTENT S
3 Referent III SUPERIOR M
4 Sef serviciu I II S
5 Referent III SUPERIOR M
6 Inspector I SUPERIOR S
7 Inspector I SUPERIOR S
8 Inspector I SUPERIOR S
9 Inspector I PRINCIPAL S
10 Inspector I SUPERIOR S
11 Inspector I SUPERIOR S
12 Inspector I PRINCIPAL S
13 Inspector I SUPERIOR S
14 Inspector I SUPERIOR S
15 Inspector I SUPERIOR S
16 Inspector I SUPERIOR S
CENTRUL DE INFORM. SI CONS. PTR. PERS. ADULTE IN DIFICULTATE, MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULTI
1 Consilier I SUPERIOR S
2 Sef birou I II S
3 Inspector I SUPERIOR S
4 Inspector I SUPERIOR S
5 Inspector I SUPERIOR S
6 Inspector I ASISTENT S
CENTRUL DE ORIENT. SI FORM. PROF. SI DE PREG. PTR. VIATA INDEPENDENTA
1 Inspector I PRINCIPAL S
2 Consilier I SUPERIOR S
3 Inspector I ASISTENT S
4 Inspector I SUPERIOR S
5 Referent III SUPERIOR M
6 Consilier I SUPERIOR S
7 Inspector I ASISTENT S
8 Inspector I ASISTENT S
9 Inspector I PRINCIPAL S
10 Consilier I SUPERIOR S
11 Sef serviciu I II S
CENTRUL DE SERVICII DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PTR.PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
1 Asistent medical PL
5 Inspector de specialitate IA S
6 Inspector de specialitate IA S
7 Sef centru II S
8 Inspector de specialitate IA S
9 Psiholog SPECIALIST S
10 Medic specialist S
11 Asistent medical PL
12 Masor PRINCIPAL M
1 Coordonator personal
6 Asistent social PRINCIPAL S
COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE TIRGOVISTE "CASA SOARELUI"
1 Sef centru II S
CENTRUL DE PR.IN REG.DE URG.PT.COPILUL ABUZAT,NEGLIJAT SI EXPLOATAT TGV.
2 Referent IA M
3 Psiholog SPECIALIST S
6 Referent I M
8 Referent IA M
9 Referent IA M
11 Referent IA M
14 Coordonator personal
17 Inspector de specialitate IA S
CENTRUL MATERNAL
23 Inspector de specialitate I S
24 Inspector de specialitate IA S
25 Administrator I M
27 Asistent social PRINCIPAL S
28 Inspector de specialitate II S
CENTRUL DE RECUP.SOCIALIZARE, CONSILIERE A COP. CU DIZAB.
29 Kinetoterapeut S
33 Kinetoterapeut S
35 Inspector de specialitate IA S
36 Psiholog SPECIALIST S
1 Sef centru II S
CENTRUL REZIDENTIAL PENTRU COPII SI TINERI: APARTAMENTE,CASE,MODULE DE TIP FAMILIAL
2 Asistent social PRACTICANT S
3 Inspector de specialitate IA S
4 Asistent medical PRINCIPAL PL
5 Inspector de specialitate IA S
6 Referent I M
8 Referent I M
9 Referent IA M
10 Referent IA M
11 Referent IA M
12 Referent II M
14 Referent IA M
15 Referent IA M
16 Referent IA M
19 Referent IA M
21 Supraveghetor de noapte G
22 Referent IA M
24 Referent IA M
25 Referent IA M
26 Referent IA M
27 Referent IA M
29 Referent IA M
30 Supraveghetor de noapte G
31 Supraveghetor de noapte G
32 Supraveghetor de noapte G
CENTRUL REZID. PENTRU COPII SI TINERI CU DIZAB.: APARTAMENTE,CASE,MODULE DE TIP FAMILIAL
33 Referent IA M
36 Inspector de specialitate II S
37 Magaziner M
42 Referent I M
45 Referent IA M
46 Referent IA M
47 Referent IA M
50 Administrator I M
52 Referent IA M
54 Asistent medical PRINCIPAL PL
55 Referent IA M
58 Referent IA M
60 Referent IA M
62 Referent IA M
63 Referent IA M
64 Referent IA M
65 Referent IA M
67 Asistent medical PRINCIPAL PL
68 Referent IA M
71 Referent IA M
73 Referent II M
75 Referent IA M
76 Referent IA M
77 Referent IA M
79 Inspector de specialitate I S
80 Psiholog PRACTICANT S
81 Supraveghetor de noapte G
CENTRUL DE CONSILIERE PT. FAM. SI COP. CARE A SAV. O FAPT. PEN. SI NU RASP. PENAL
82 Asistent social PRACTICANT S
83 Psiholog PRACTICANT S
87 Coordonator personal
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPII CU DIZABILITATI
2 Administrator I M
6 Inspector de specialitate IA S
7 Referent IA M
8 Referent IA M
10 Referent IA M
11 Referent IA M
13 Referent IA M
14 Referent IA M
16 Referent IA M
18 Referent IA M
19 Psiholog SPECIALIST S
21 Inspector de specialitate IA S
22 Referent IA M
23 Referent IA M
25 Referent IA M
28 Asistent medical PL
32 Referent IA M
34 Referent IA M
35 Referent IA M
37 Referent IA M
39 Referent IA M
40 Referent IA M
42 Inspector de specialitate IA S
43 Muncitor calificat I M
44 Referent IA M
47 Inspector de specialitate IA S
48 Referent IA M
49 Referent IA M
50 Referent IA M
51 Referent IA M
CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA PENTRU COPILUL CU HANDICAP SEVER
52 Inspector de specialitate II S
53 Inspector de specialitate I S
54 Referent IA M
55 Referent IA M
56 Referent IA M
CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI IN FAMILIE
59 Inspector de specialitate II S
60 Asistent medical PRINCIPAL PL
61 Asistent medical PRINCIPAL PL
62 Supraveghetor de noapte G
63 Supraveghetor de noapte G
64 Ingrijitoare G
67 Referent IA M
69 Referent IA M
70 Referent IA M
71 Logoped DEBUTANT S
75 Referent IA M
78 Kinetoterapeut S
79 Coordonator personal
80 Referent IA M
81 Masor DEBUTANT M
82 Psiholog PRACTICANT S
CENTRUL REZIDENTIAL PENTRU COPII SI TINERI: CASE, MODULE DE TIP FAMILIAL
83 Coordonator personal
85 Psiholog PRACTICANT S
86 Referent IA M
87 Referent IA M
88 Referent IA M
89 Referent IA M
90 Referent IA M
1 Sef centru II S
CENTRUL DE CRIZA PENTRU ADULTI
2 Asistent social PRACTICANT S
3 Referent IA M
4 Referent IA M
5 Referent IA M
6 Referent IA M
7 Referent IA M
8 Psiholog PRACTICANT S
9 Asistent medical PL
13 Infirmiera G
14 Magaziner M
17 Asistent medical PRINCIPAL PL
18 Referent IA M
19 Referent IA M
20 Referent IA M
21 Administrator I M
23 Referent IA M
24 Referent I M
25 Referent IA M
27 Referent IA M
29 Referent IA M
30 Referent IA M
31 Referent IA M
32 Referent IA M
33 Referent IA M
34 Referent IA M
36 Referent IA M
37 Referent IA M
38 Referent IA M
39 Referent IA M
40 Referent IA M
42 Kinetoterapeut DEBUTANT S
44 Inspector de specialitate IA S
45 Referent IA M
CENTRUL DE SERVICII COMUNITARE "SFANTUL ANDREI" GURA OCNITEI
1 Sef centru II S
SERVICIUL LOCUINTE PROTEJATE SF. ANDREI
2 Asistent medical PRINCIPAL PL
3 Inspector de specialitate II S
4 Referent IA M
5 Referent IA M
6 Referent IA M
7 Referent IA M
8 Referent IA M
9 Referent IA M
10 Referent IA M
11 Referent IA M
13 Referent IA M
14 Referent IA M
15 Psiholog PRACTICANT S
16 Referent IA M
20 Referent IA M
21 Referent IA M
22 Referent IA M
23 Referent IA M
24 Referent IA M
25 Referent IA M
26 Referent IA M
CENTRUL DE ZI "ANCA"
27 Referent IA M
29 Inspector de specialitate IA S
30 Kinetoterapeut S
32 Inspector de specialitate IA S
CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PUCIOASA
1 Sef centru II S
COMPARTIMENTUL MEDICO-SANITAR SI AUXILIAR
9 Infirmiera G
10 Infirmiera G
15 Referent IA M
22 Ingrijitoare G
24 Infirmiera G
25 Infirmiera G
26 Infirmiera G
28 Infirmiera G
29 Infirmiera G
31 Referent I M
35 Infirmiera G
37 Inspector de specialitate IA S
38 Muncitor calificat I M
39 Asistent medical PL
45 Referent IA M
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV
52 Inspector de specialitate IA S
53 Muncitor calificat I G
54 Magaziner M
COMPLEXUL DE RECUP. SI REABILIT. PTR. COPII CU HAND. TARGOVISTE
1 Sef centru II S
ECHIPA MOBILA PENTRU COPII CU HANDICAP
2 Kinetoterapeut DEBUTANT S
3 Logoped DEBUTANT S
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PENTRU COPILUL CU HANDICAP
8 Kinetoterapeut DEBUTANT S
16 Psiholog STAGIAR S
17 Referent IA M
21 Referent IA M
23 Masor M
1 Asistent social SPECIALIST S
NR. TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE 21
NR. TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE 195
NR.TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 16
NR.TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE 868
NR. TOTAL POSTURI IN INSTITUTIE 1100
1
CONSILIUL JUDEEAN DÂMBOVIA Anexa 3 la Hotarârea CJD nr. 122/25.05.2021
DIRECIA GENERAL DE ASISTEN
SOCIAL I PROTECIA COPILULUI
COPILULUI DÂMBOVIA
CAPITOLUL I
ORGANIZAREA INSTITUIEI
Art.1. Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia (denumit în continuare
D.G.A.S.P.C. Dâmbovia) cu sediul în Târgovite, str. I.C. Vissarion nr. 1, este instituie public de interes
judeean, are personalitate juridic i a fost înfiinat în subordinea Consiliului Judeean Dâmbovia, prin
Hotrârea Consiliului Judeean Dâmbovia nr. 63/16.07.2004.
Art.2.Organizarea i funcionarea instituiei are la baza prevederile: H.G. nr. 797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare i funcionare ale serviciilor publice de asisten social i a
structurii orientative de personal; Legii nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului,
republicat; Legii nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicat, actualizat; Legii 292/2011 asistenei sociale; H.G. nr. 679/2003 privind condiiile de obinere
a atestatului, procedurile de atestare i statutul asistentului maternal profesionist; Strategia judeean
2014-2020, în domeniul proteciei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap i a
oricaror persoane aflate în nevoie, aprobat prin Hotrârea Consiliului Judeean Dâmbovia
nr. 41/28.02.2014 i standardele minime obligatorii stabilite prin acte normative specifice.
Art.3. Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia are rolul de a asigura la
nivel judeean aplicarea politicilor i strategiilor de asisten social în domeniul proteciei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabiliti, precum i altor persoane,
grupuri sau comuniti aflate în nevoie social, cu rol în administrarea i acordarea beneficiilor de asisten
social i a serviciilor sociale
Art.4. Cheltuielile pentru activitile desfsurate de Direcia General de Asisten Social i Protecia
Copilului Dâmbovia în îndeplinirea atribuiilor ce îi revin, se finaneaz de la bugetul Consiliului Judeean
Dâmbovia, iar pentru desfsurarea i lrgirea activitii sale, mijloace materiale i bneti primite de la
persoane juridice i fizice, din ar sau strintate, sub form de donaii i sponsorizri, cu respectarea
dispoziiilor legale.
Art.5. Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia are cont propriu în
banca, tampila proprie, iar documentele întocmite poart antetul direciei i sunt semnate de directorul
general, care are calitatea de ordonator de credite. Actele care angajeaz instituia sunt semnate i de
directorul general adjunct economic.
Art.6. Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia îndeplinete, conform
legislaiei în vigoare, urmtoarele funcii:
- de strategie, prin care asigur elaborarea strategiei i planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe
care le supune spre aprobare consiliului judeean
- de coordonare a activitilor de asisten social i de protecie a familiei i a drepturilor copilului, a
persoanelor cu dizabiliti, victimelor violenei în familie, persoanelor vârstnice etc., precum i a msurilor
de prevenire i combatere a situaiilor de marginalizare i excludere social în care se pot afla anumite
grupuri sau comuniti la nivelul judeului;
- de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziie;
- de comunicare i colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i instituiilor care au
responsabiliti în domeniul asistenei sociale, cu serviciile publice locale de asisten social, precum i cu
reprezentanii societii civile care desfoar activiti în domeniu, cu reprezentanii furnizorilor privai de
servicii sociale, precum i cu persoanele beneficiare;
-de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale i financiare necesare pentru implementarea
strategiilor cu privire la actiunile antisrcie, prevenirea i combaterea marginalizrii sociale, precum i
pentru soluionarea urgenelor sociale individuale i colective la nivelul judeului;
- de reprezentare a consiliului judeean, pe plan intern i extern, în domeniul asistenei sociale i proteciei
copilului;
- de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor
vulnerabile.
Art.7. Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia îndeplinete
urmtoarele atribuii principale:
1. În domeniul proteciei drepturilor copilului:
- întocmete raportul de evaluare initial a copilului i a familiei acestuia i propune stabilirea unei msuri
de protecie speciale;
- monitorizeaz trimestrial activitile de aplicare a hotrârilor de instituire a msurilor de protecie
special a copilului;
- identific i evalueaz familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
- monitorizeaz familiile i persoanele care au primit în plasament copii, pe toata durata acestei msuri;
- identific, evalueaz i pregteste persoane care pot deveni asisteni maternali profesioniti, în condiiile
legii; încheie contracte individuale de munca i asigur formarea continu a asistenilor maternali
profesioniti atestai; evalueaz i monitorizeaz activitatea acestora;
- acord asisten i sprijin printilor copilului separat de familie în vederea reintegrrii în mediul su
familial;
- reevalueaz, cel putin o data la 3 luni i ori de câte ori este cazul, împrejurrile care au stat la baza
stabilirii msurilor de protecie special i propune, dupa caz, meninerea, modificarea sau încetarea
acestora;
- îndeplinete demersurile vizând deschiderea procedurii adopiei interne pentru copiii aflai în evidena sa;
- identific familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc sa adopte copii; evalueaz
condiiile materiale i garaniile morale pe care acestea le prezint i elibereaz atestatul de familie sau de
persoan apt s adopte copii;
- monitorizeaz evoluia copiilor adoptai, precum i a relaiilor dintre acetia i prinii adoptivi; sprijin
prinii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaiei de a-l informa pe acesta c este adoptat, de îndat ce
vârsta i gradul de maturitate al copilului o permit;
- îndeplinete i alte atribuii ce îi revin în domeniul adopiei, conform prevederilor legale în vigoare;
- realizeaz la nivel judeean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureti baza de date privind
copiii aflai în sistemul de protecie special, copiii i familiile aflate în situaie de risc i raporteaz
3
trimestrial aceste date Autoritii Naionale pentru Protecia Drepturilor Copilului i Adopie;
- asigur organizarea, administrarea i finanarea serviciilor sociale destinate prevenirii separrii copilului
de familie i a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de prinii si, în condiiile legii;
2. În domeniul prevenirii i combaterii violenei domestice:
- asigur msurile necesare pentru realizarea activitilor de prevenire i combatere a violenei domestice,
precum i pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenei domestice i agresorilor familiali;
- monitorizeaz msurile necesare pentru realizarea activitilor de prevenire i combatere a violenei
domestice, precum i pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenei domestice i agresorilor
familiali;
- dezvolt parteneriate i colaboreaz cu organizaii neguvernamentale i cu ali reprezentani ai societii
civile în vederea acordrii i diversificrii serviciilor destinate prevenirii i combaterii violenei domestice;
- fundamenteaz i propune consiliului judeean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului
Bucureti înfiinarea, finanarea, respectiv cofinanarea instituiilor publice care ofer servicii destinate
prevenirii i combaterii violenei domestice;
- sprijin i dezvolt un sistem de informare i de consultan accesibil persoanelor victime ale violenei
domestice, în vederea exercitrii tuturor drepturilor prevzute de actele normative în vigoare;
- monitorizeaz cazurile de violen domestic din unitatea administrativ-teritorial în care funcioneaz;
- identific situaii de risc pentru prile implicate în situaii de violen domestic i îndrum prile ctre
servicii de specialitate/mediere;
cazurile de violen domestic i raporteaz trimestrial aceste date ctre Agenia Naional pentru
Egalitatea de anse între Femei i Brbai;
3. În domeniul persoanelor adulte cu dizabiliti:
- promoveaz i asigur respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabiliti, în conformitate cu Legea
nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, i cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conveniei privind
drepturile persoanelor cu dizabiliti, adoptat la New York de Adunarea General a Organizaiei
Naiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschis spre semnare la 30 martie 2007 i semnat de România la
26 septembrie 2007, cu modificrile ulterioare;
- asigur organizarea, administrarea i finanarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabiliti, în
condiiile legii, în baza strategiilor judeene anuale, pe termen mediu i lung, de restructurare, organizare i
dezvoltare a sistemului de asisten social pentru persoanele cu dizabiliti;
- acioneaz pentru promovarea alternativelor la protecia instituionalizat a persoanelor cu dizabiliti;
- asigur evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabiliti, propune încadrarea în grad de
handicap, respectiv meninerea în grad de handicap a unei persoane, precum i programul individual de
reabilitare i integrare social a acesteia, avizeaz planul individual de servicii al persoanei cu handicap
întocmit la nevoie de managerul de caz, recomand msurile de protecie a adultului cu handicap,
evalueaz îndeplinirea condiiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul
de evaluare complex, i monitorizeaz activitatea acestuia;
- asigur secretariatul i condiiile de funcionare ale comisiei de evaluare i încadrare în grad de handicap,
prevzute de lege;
- respect opiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaie, exprimat în scris, emite acordul în
acest sens i îl comunic angajatorului, în termenul prevzut de lege;
- ia msurile necesare pentru planificarea i asigurarea continuitii serviciilor acordate tânrului cu
dizabiliti la trecere din sistemul de protecie a copilului în sistemul de protecie a adultului cu dizabiliti,
în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
- asigur pregtirea tânrului pentru viaa adult i pentru viaa independent;
-asigur designul universal i adaptarea rezonabil pentru toate serviciile i programele pe care le
desfoar;
- asigur colectarea i transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitai de Autoritatea
Naional pentru Persoanele cu Dizabiliti i alte instituii cu activiti în domeniu;
- identific, evalueaz i pregtete persoane care pot deveni asisteni personali profesioniti, în condiiile
legii; încheie contracte individuale de munc i asigur formarea continu de asisteni personali
profesioniti atestai; evalueaz i monitorizeaz activitatea acestora;
4. În domeniul proteciei persoanelor vârstnice i a altor persoane adulte aflate în situaii de
dificultate:
resurselor acesteia. Asigur furnizarea de informaii i servicii adecvate în vederea refacerii i dezvoltrii
capacitilor individuale i ale celor familiale necesare pentru a depi cu fore proprii situaiile de
dificultate, dup epuizarea msurilor prevzute în planul individualizat privind msurile de asisten
social;
- acord persoanei adulte asisten i sprijin pentru exercitarea dreptului su la exprimarea liber a opiniei;
- depune diligene pentru clarificarea situaiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru
înregistrarea tardiv a naterii acesteia;
- verific i reevalueaz trimestrial i ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în
nevoie pentru care s-a instituit o msur de asisten social într-o instituie, în vederea meninerii,
modificrii sau revocrii msurii stabilite;
- asigur msurile necesare pentru protecia în regim de urgen a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv
prin organizarea i asigurarea funcionrii în structura proprie a unor centre specializate;
- depune diligenele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind
msurile de asisten social;
- asigur organizarea, administrarea i finanarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, precum
i altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în condiiile legii;
5. Alte atribuii:
asistenei sociale, proteciei familiei i a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabiliti,
persoanelor vârstnice, prevenirii i combaterii violenei domestice etc.;
- coordoneaz metodologic activitatea de prevenire a separrii copilului de prinii si, precum i cea de
admitere a adultului în instituii sau servicii, desfurate la nivelul serviciilor publice de asisten social;
- acord asistena tehnic necesar pentru crearea i formarea structurilor comunitare consultative ca form
de sprijin în activitatea de asisten social i protecia copilului;
- colaboreaz cu organizaiile neguvernamentale care desfoar activiti în domeniul asistenei sociale,
proteciei familiei i a drepturilor copilului, prevenirii i combaterii violenei domestice sau cu operatori
economici prin încheierea de convenii de colaborare cu acetia;
- dezvolt parteneriate i colaboreaz cu organizaii neguvernamentale i cu ali reprezentani ai societii
civile în vederea acordrii i diversificrii serviciilor sociale i a serviciilor destinate proteciei familiei i a
copilului, prevenirii i combaterii violenei domestice, în funcie de nevoile comunitii locale;
- colaboreaz pe baz de protocoale sau convenii cu celelalte direcii generale, precum i cu alte instituii
publice din unitatea administrativ-teritorial, în vederea îndeplinirii atribuiilor ce îi revin, conform legii;
- asigur, la cerere, consultan de specialitate gratuit privind acordarea serviciilor sociale i a beneficiilor
sociale în domeniul proteciei familiei i a drepturilor copilului; colaboreaz cu alte instituii responsabile
pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
- fundamenteaz i propune consiliului judeean, înfiinarea, finanarea, respectiv cofinanarea serviciilor
sociale;
- prezint anual sau la solicitarea consiliului judeean, rapoarte de evaluare a activitilor desfurate;
- asigur acordarea i plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
- sprijin i dezvolt un sistem de informare i de consultan accesibil persoanelor singure, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenei domestice i oricror persoane aflate în nevoie,
precum i familiilor acestora, în vederea exercitrii tuturor drepturilor prevzute de actele normative în
5
vigoare;
nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
- organizeaz activitatea de selectare i angajare a personalului din aparatul propriu i instituiile/serviciile
din subordine, de evaluare periodic i de formare continu a acestuia;
- asigur serviciile administrative i de secretariat ale comisiei pentru protecia copilului, respectiv ale
comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
- realizeaz la nivel judeean, baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum sunt prevzui
în Legea nr. 292/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, i raporteaz trimestrial aceste date
Ministerului Muncii i Justiiei Sociale sau, dup caz, autoritilor administraiei publice centrale cu
atribuii în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia;
- sprijin dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii privind
reglementarea activitii de voluntariat în România, cu modificrile ulterioare;
- îndeplinete orice alte atribuii prevzute în acte normative sau stabilite prin hotrâri ale consiliului
judeean.
i bugetul Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia se aprob prin hotrâre,
la solicitarea directorului general al instituiei, cu avizul Colegiului director, de ctre Consiliul Judeean
Dâmbovia. Acestea trebuie concepute astfel încât funcionarea direciei s asigure îndeplinirea în mod
corespunzator a atribuiilor ce-i revin.
Art.9. Structura organizatoric i bugetul se actualizeaz în funcie de necesitatea aplicarii reformei în
domeniul asistenei sociale i proteciei copilului, urmând aceeai procedura de aprobare.
Art.10. Conducerea instituiei se asigur de ctre directorul general i colegiul director.
Art.11. Atribuiile principale ale directorului general:
- asigur conducerea executiv a Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia
i rspunde de buna ei funcionare în îndeplinirea atribuiilor ce îi revin;
- reprezint Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia în relaiile cu
autoritile i instituiile publice, cu persoanele fizice i juridice din ar i din strintate, precum i în
justiie;
- exercit atribuiile ce revin direciei în calitate de persoana juridic;
- exercit funcia de ordonator secundar/teriar de credite;
- întocmete proiectul bugetului propriu al Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului
Dâmbovia i contul de încheiere al exerciiului bugetar, pe care le supune avizrii colegiului director i
aprobrii Consiliului Judeean Dâmbovia;
- coordoneaz procesul de elaborare i supune aprobrii Consiliului Judeean Dâmbovia proiectul
strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum i a planului anual de aciune, având avizul consultativ
al colegiului director;
strategiilor i propunerile de msuri pentru îmbuntirea acestei activiti, pe care le prezint spre avizare
colegiului director i apoi Comisiei pentru Protectia Copilului Dâmbovia;
- elaboreaz statul de personal al Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia;
numete i elibereaz din funcie personalul din cadrul Direciei Generale de Asisten Social i Protecia
Copilului Dâmbovia, potrivit legii;
- elaboreaz i propune spre aprobare Consiliului Judeean Dâmbovia statul de funcii al Direciei
Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia, având avizul colegiului director;
- controleaz activitatea personalului din cadrul Direciei Generale de Asisten Social i Protecia
Copilului Dâmbovia i aplic sanciuni disciplinare acestui personal, în conformitate cu prevederile legale
aceasta;
- asigur securitatea i santatea salariailor Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului
Dâmbovia în toate aspectele legate de munc;
- asigur respectarea dispoziiilor legale cu privire la durata timpului de lucru, repaosul zilnic i sptmânal,
concediul de odihn, concediul fr plat, orele suplimentare sau pentru cazuri speciale;
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii i de control intern pentru structurile direct
subordonate, asigura elaborarea procedurilor scrise pentru operaiunile economice, care se comunic
tuturor salariailor implicai, în conformitate cu prevederile legale;
- organizeaz activitatea de voluntariat la nivelul instituiei;
- particip la evaluarea personalului, acordând calificativele corespunzatoare fiecrui criteriu, în condiiile
legii;
- îndeplinete i alte atribuii prevzute de lege sau stabilite prin hotrâre a Consiliului Judeean
Dâmbovia.
În exercitarea atribuiilor ce îi revin, directorul general emite dispoziii.
Art.12. În absena directorului general, atribuiile acestuia sunt exercitate de ctre unul dintre directorii
generali adjunci, desemnat prin dispoziie a directorului general. Directorul general poate împuternici i
alte persoane din cadrul direciei s semneze certificate sau adeverine eliberate de instituie, conform
prevederilor legale.
- analizeaz activitatea Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia; propune
directorului general msurile necesare pentru îmbuntirea activitilor direciei;
- avizeaz proiectul bugetului propriu al Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului
Dâmbovia i contul de încheiere al exerciiului bugetar;
- avizeaz proiectul strategiei i rapoartelor elaborate de directorul general al Direciei Generale de
Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia; avizul este consultativ;
- propune Consiliului Judeean Dâmbovia modificarea structurii organizatorice i a regulamentului de
organizare i funcionare ale Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia,
precum i rectificarea bugetului, în vederea îmbuntirii activitii acesteia;
- propune Consiliului Judeean Dâmbovia, înstrinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direciei Generale
de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia, altele decât bunurile imobile, prin licitaie public
organizat în condiiile legii;
Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia, în conditiile legii;
- propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcii al Direciei Generale de Asisten
Social i Protecia Copilului Dâmbovia, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul
Judeean, în condiiile legii;
- îndeplinete i alte atribuii stabilite de lege sau prin hotrâre a Consiliului Judeean Dâmbovia.
Art.14. Componena colegiului director al Direciei generale este stabilit prin hotrâre a consiliului
judeean i este constituit din secretarul general al judeului, directorul executiv/general, directorii
executivi adjunci/generali adjunci, personalul de conducere din cadrul Direciei generale, precum i 3 efi
ai altor servicii publice de interes judeean/local. Preedintele colegiului director este secretarul general al
judeului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucureti. În situaia în care preedintele colegiului
director nu îi poate exercita atribuiile, acestea sunt exercitate de ctre directorul executiv/general sau,
dup caz, de ctre directorul executiv adjunct/general adjunct al Direciei generale, numit prin dispoziie a
directorului executiv/general.
Art.15. Colegiul director se întrunete în edin ordinar trimestrial, la convocarea directorului
executiv/general, precum i în edin extraordinar, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului
7
adjunci.
Art.16. La edinele colegiului director pot participa, fr drept de vot, preedintele consiliului judeean,
membrii comisiei pentru protecia copilului, ai comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap i ali
consilieri judeeni, precum i alte persoane invitate de colegiul director. La întrunirile colegiul director pot
fi invitai i reprezentanii sindicatului, în condiiile prevzute de lege. Participarea se face cu statut de
observator, cu drept de opinie, dar fr drept de vot.
Art.17. De asemenea, la întrunirile colegiul director poate fi invitat i un auditor din cadrul instituiei,
cu statut de observator, fr drept de vot.
Art.18. edinele colegiului director se desfoar în prezena a cel puin dou treimi din numrul
membrilor si i a preedintelui.
În exercitarea atribuiilor ce îi revin colegiul director adopt hotrâri cu votul a jumtate plus
unu din totalul membrilor si.
Art.19. Directorul general al Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia
este ajutat de 3 directori generali adjunci, dintre care unul coordoneaz activitatea din domeniul proteciei
drepturilor copilului, prevenirii i combaterii violenei domestice, altul coordoneaz activitatea din
domeniul persoanelor adulte cu dizabiliti, proteciei persoanelor vârstnice i a altor persoane adulte aflate
în situaii de dificultate, iar cel de-al treilea coordoneaz activitatea din domeniul economic i
administrativ.
domeniul proteciei drepturilor copilului, prevenirii i combaterii violenei domestice:
- rspunde de organizarea activitii în domeniul proteciei i promovrii drepturilor copilului din punct de
vedere al funcionalitii, eficienei i eficacitii structurilor subordonate i se asigur de respectarea
legislaiei în domeniu;
- particip la elaborarea proiectelor strategiilor anuale, pe termen mediu i lung, de organizare i dezvoltare
a sistemului de asisten social i protecia copilului;
- asigur i rspunde de îndeplinirea atribuiilor instituiei în domeniul proteciei drepturilor copilului i
prevenirii i combaterii violenei domestice prevzute de H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare i funcionare ale serviciilor publice de asisten social i a structurii
orientative de personal;
violenei domestice;
- asigur elaborarea standardelor de management al calitatii i de control intern pentru structurile din
subordine, care se comunic tuturor salariailor implicai;
- se asigur în permanen de respectarea standardelor minime de calitate i de îndeplinirea condiiilor
pentru obinerea licenelor de funcionare;
- coordoneaz i controleaz activitatea fiecrei structuri din subordonarea sa direct;
- primete, verific i repartizeaz corespondena pentru structurile pe care le are în subordine i
informeaz directorul general al Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia
asupra modului de soluionare a solicitrilor i petiiilor;
- ine sedine de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvrii problemelor curente;
- propune directorului general calendarul aciunilor sociale derulate în structurile subordonate;
- analizeaz i aprob rapoartele de specialitate întocmite de efii structurilor din subordine, înainte de a fi
supuse aprobrii directorului general;
profesional;
- întocmete rapoarte de specialitate pentru iniierea unor msuri de asisten social, în cadrul structurilor
pe care le coordoneaz, pe care le supune spre aprobare directorului general;
- asigur un bun circuit al informaiilor i documentelor în cadrul structurilor aflate în subordinea sa
direct;
8
pentru aducerea la îndeplinire a unor sarcini comune ale instituiei;
- colaboreaz cu celelalte structuri pe care nu le are în subordine, în raport cu atribuiile ce-i revin;
- colaboreaz cu consiliile comunitare consultative ca forma de sprijin în activitatea de asisten social;
- stabilete i urmrete încadrarea în limitele standardelor de cost ale serviciilor acordate (costul minim,
contribuia beneficiarilor din centrele/complexele institutiei) i pregtete documentaia în vederea
aprobrii acestora de ctre Consiliul Judeean Dâmbovia;
- coordoneaz activitatea de eleborare a regulamentelor de organizare i funcionare a serviciilor sociale, a
metodologiilor i procedurilor de lucru, a normelor interne din cadrul structurilor subordonate;
- iniiaz i susine aciunile de identificare a nevoilor sociale ale comunitii i a tipurilor de servicii în
domeniul proteciei drepturilor copilului i prevenirii i combaterii violenei domestice care necesit o
dezvoltare la nivelul judeului;
- îndeplinete orice alte atribuii stabilite, conform legii, de ctre directorul general.
Art.21. Atribuiile principale ale directorului general adjunct care coordoneaz activitatea din
domeniul proteciei i promovrii drepturilor persoanelor adulte cu dizabiliti, persoanelor
vârstnice i a altor persoane adulte aflate în situaii de dificultate:
- rspunde de organizarea activitii în domeniul proteciei i promovrii drepturilor persoanelor adulte cu
dizabiliti, persoanelor vârstnice i a altor persoane adulte aflate în situaii de dificultate din punct de
vedere al funcionalitii, eficienei i eficacitii structurilor subordonate i se asigur de respectarea
legislaiei în domeniu;
- particip la elaborarea proiectelor strategiilor anuale, pe termen mediu i lung, de organizare i dezvoltare
a sistemului de asisten social i protecia copilului;
- asigur i rspunde de îndeplinirea atribuiilor instituiei în domeniul proteciei i promovrii drepturilor
persoanelor adulte cu dizabiliti, persoanelor vârstnice i a altor persoane adulte prevzute de H.G. nr.
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare i funcionare ale serviciilor publice de
asisten social i a structurii orientative de personal;
- asigur implementarea strategiilor în domeniul proteciei i promovrii drepturilor persoanelor adulte cu
dizabiliti, persoanelor vârstnice i a altor persoane adulte;
- asigur elaborarea standardelor de management al calitatii i de control intern pentru structurile din
subordine, care se comunic tuturor salariailor implicai;
- se asigur în permanen de respectarea standardelor minime de calitate i de îndeplinirea condiiilor
pentru obinerea licenelor de funcionare;
- coordoneaz i controleaz activitatea fiecrei structuri din subordonarea sa direct;
- primete, verific i repartizeaz corespondena pentru structurile pe care le are în subordine i
informeaz directorul general al Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia
asupra modului de soluionare a solicitrilor i petiiilor;
- ine sedine de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvrii problemelor curente;
- propune directorului general calendarul aciunilor sociale derulate în structurile subordonate;
- analizeaz i aprob rapoartele de specialitate întocmite de efii structurilor din subordine, înainte de a fi
supuse aprobrii directorului general;
profesional;
- întocmete rapoarte de specialitate pentru iniierea unor msuri de asisten social, în cadrul structurilor
pe care le coordoneaz, pe care le supune spre aprobare directorului general;
- asigur un bun circuit al informaiilor i documentelor în cadrul structurilor aflate în subordinea sa
direct;
pentru aducerea la îndeplinire a unor sarcini comune ale instituiei;
- colaboreaz cu celelalte structuri pe care nu le are în subordine, în raport cu atribuiile ce-i revin;
- colaboreaz cu consiliile comunitare consultative ca forma de sprijin în activitatea de asisten social;
9
- stabilete i urmrete încadrarea în limitele standardelor de cost ale serviciilor acordate (costul minim,
contribuia beneficiarilor din centrele/complexele institutiei) i pregtete documentaia în vederea
aprobrii acestora de ctre Consiliul Judeean Dâmbovia;
- coordoneaz activitatea de eleborare a regulamentelor de organizare i funcionare a serviciilor sociale, a
metodologiilor i procedurilor de lucru, a normelor interne din cadrul structurilor subordonate;
- iniiaz i susine aciunile de identificare a nevoilor sociale ale comunitii i a tipurilor de servicii în
domeniul proteciei i promovrii drepturilor persoanelor adulte cu dizabiliti, persoanelor vârstnice i a
altor persoane adulte care necesit o dezvoltare la nivelul judeului;
- coordoneaz activitatea de acordare a beneficiilor de asisten social pentru persoanele cu dizabiliti;
- sprijin i dezvolt un sistem de informare i de consultana accesibil persoanelor singure, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap i a oricaror persoane în nevoie, precum i a familiilor acestora, în
vederea exercitrii tuturor drepturilor prevazute de actele normative în vigoare;
- acioneaz pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecia instituionalizat a persoanelor
aflate în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
- colaboreaz cu autoritile publice locale, cu instituiile publice care au atribuii de asistena social, cu
organizaiile neguvernamentale i cu ali reprezentani ai societii civile în vederea acordrii i
diversificrii serviciilor sociale, în funcie de nevoile comunitii locale;
- colaboreaz cu consiliile comunitare consultative ca forma de sprijin în activitatea de asisten social;
- - stabilete i urmrete încadrarea în limitele standardelor de cost ale serviciilor acordate (costul minim,
contribuia beneficiarilor din centrele/complexele institutiei) i pregtete documentaia în vederea
aprobrii acestora de ctre Consiliul Judeean Dâmbovia;
- îndeplinete orice alte atribuii stabilite, conform legii, de ctre directorul general.
Art.22. Atribuiile principale ale directorului general adjunct economic:
- rspunde de organizarea i conducerea contabilitii, în condiiile legii, la nivelul instituiei;
- organizeaz i coordoneaz evidena contabil a sumelor alocate de la bugetul local pentru efectuarea
cheltuielilor instituiei, a operaiunilor care afecteaz fondurile publice sau patrimoniul instituiei;
- organizeaz, îndrum i coordoneaz activitatea de elaborare a lucrrilor privind întocmirea proiectelor
de buget pe baza indicatorilor de calcul i fundamentare a execuiei bugetare, ca baza de referin;
- urmrete stadiul execuiei bugetare pe parcursul anului bugetar i sprijin aciunile de rectificare a
bugetelor în cazul în care acest lucru este necesar i posibil;
- coordoneaz i acord asisten tehnic pentru întocmirea execuiei bugetare i a situaiilor financiare
trimestriale i anuale ale instituiei;
- coordoneaz întocmirea programelor de investiii ale DGASPC, urmrete stadiul de realizare al acestora
i informeaz organele de conducere asupra rezultatelor înregistrate;
- organizeaz i coordoneaz operaiunile de inventariere a patrimoniului instituiei, valorificarea
rezultatelor inventarierii precum i a operaiunilor care afecteaz patrimoniul;
- organizeaz i coordoneaz asigurarea gestiunii valorilor materiale, a mijloacelor bneti, a decontarilor
i exercit controlul periodic asupra gestiunilor în vederea asigurrii integritii patrimoniului;
- organizeaz i urmrete efectuarea la timp a plilor din bugetele institutiei ctre furnizori, a decontrilor
cu personalul, a indemnizaiilor de sedin ale membrilor comisiilor i altor decontri în conformitate cu
reglementarile în vigoare;
publice;
creditelor bugetare aprobate precum i de organizarea, conducerea evidenei i raportarea angajamentelor
bugetare i legale, în conformitate cu prevederile legale;
- rspunde de organizarea i exercitarea controlului financiar preventiv, în conformitate cu prevederile
legale;
- particip la elaborarea Regulamentului de organizare i funcionare, precum i a Regulamentului intern al
instituiei;
10
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii i de control intern pentru structurile din
subordine, elaboreaz proceduri scrise pentru operaiunile economice, care se comunic tuturor salariailor
implicai, în conformitate cu prevederile legale, modificat i completat;
- coordoneaza si controleaz activitatea fiecarui serviciu/birou aflat în subordonarea sa direct;
- primete, verific i repartizeaz corespondena pentru compartimentele pe care le are în subordine i
informeaz directorul general al Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia
asupra modului de soluionare a solicitrilor i petiiilor;
- verific i asigur respectarea i aplicarea corect a legislaiei în vigoare în cadrul
compartimentelor/serviciilor/birourilor pe care le coordoneaz;
- ine edine de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvrii problemelor curente;
- analizeaz i aprob rapoartele de specialitate întocmite de efii de compartimente din subordine, înainte
de a fi supuse aprobrii directorului general;
- propune directorului general participarea unor salariai din subordine la programele de perfecionare
profesional;
- asigur un bun circuit al informaiilor i documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa
directa;
- colaboreaz cu celelalte compartimente din cadrul instituiei i cu alte autoriti publice în domeniul
specific;
- stabilete i urmrete încadrarea în limitele standardelor de cost ale serviciilor acordate (costul minim,
contribuia beneficarilor din centrele/complexele instituiei) i pregtete documentaia în vederea aprobrii
acestora de ctre C.J. Dâmbovia;
- îndeplinete orice alte atribuii, stabilite conform legii, de ctre directorul general.
CAPITOLUL IV
Art.23. Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia are urmtoarea
structur organizatoric:
2. Serviciul adopii
3. Secretariatul Comisiei pentru Protecia Copilului
4. Serviciul management de caz pentru copii i asisteni maternali profesioniti
5. Serviciul managementul calitii serviciilor sociale, monitorizare i relaii publice
6. Centrul pentru prevenirea abuzului, neglijrii i exploatrii
7. Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului
8. Centrul de consiliere pentru parini i copiii care beneficiaz de o masur de protecie special
9. Complexul de recuperare i reabilitare pentru copii cu handicap Târgovite:
- Echipa mobil pentru copii cu handicap
- Centrul de recuperare i reabilitare pentru copilul cu handicap
10. Complexul de Servicii Sociale Târgovite „Casa Soarelui”
- Centrul de primire în regim de urgen pentru copilul abuzat, neglijat i exploatat Târgovite
- Centrul maternal
- Centrul de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu dizabiliti
11. Complexul de Servicii Sociale Târgovite „Floare de Col”:
- Centrul rezidenial pentru copii i tineri: apartamente, case, module de tip familial
- Centrul rezidenial pentru copii i tineri cu dizabiliti: apartamente, case, module de tip familial
- Centrul de tranzit pentru tineri
- Centrul de consiliere pentru familie i copilul care a svârit o fapt penal i nu rspunde penal
12. Complexul de Servicii Sociale Geti:
- Centrul de plasament pentru copii cu dizabiliti
11
- Centrul de primire în regim de urgen pentru copilul cu handicap sever
- Centrul rezidenial pentru copii i tineri: case, module de tip familial
- Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap
- Centrul de recuperare pentru victimele violenei în familie
13. Centrul multifuncional de resurse i servicii pentru persoane cu dizabiliti Târgovite:
- Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap
- Serviciul Evaluare complex a persoanelor adulte
- Biroul eviden beneficii de asisten social
- Centrul de informare i consiliere pentru persoane adulte în dificultate, management de caz
pentru aduli
- Centrul de orientare i formare profesional i de pregtire pentru via independent
- Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu
dizabiliti
- Centrul de criz pentru aduli
- Serviciul Locuine protejate
- Centrul de zi
- Compartimentul medico-sanitar i auxiliar
- Serviciul Locuine protejate
19. Serviciul achiziii publice i urmrire contracte
20. Compartimentul informatic
22. Serviciul resurse umane
23. Biroul juridic – contencios
25. Biroul administrativ, patrimoniu, sntatea i securitatea muncii, PSI i protecie civil
Art.24. Sistemul relaional între compartimente, între acestea i conducerea Direciei Generale de
Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia, precum i între direcie i Consiliul Judeean
Dâmbovia este reprezentat în organigrama instituiei.
Art.25. Informarea salariailor Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia
se face pe baza sistemului ierarhic, prin comunicare direct i/sau în analizele sptmânale de lucru
organizate la nivelul direciei cu efii de compartimente, precum i prin reeaua computerizat a instituiei.
Art.26. Atribuiile compartimentelor specifice în domeniul proteciei drepturilor copilului:
1. Serviciul evaluare complex a copilului are urmtoarele atribuii principale:
- verific îndeplinirea condiiilor i a documentelor necesare pentru încadrarea în grad de handicap;
- verific la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitat în alt jude/sector,
dac se consider necesar;
- verific în Registrul unic al psihologilor cu drept de liber practic atunci când fia de evaluare
psihologic este semnat de un psiholog atestat în alt jude/sector, dac se consider necesar;
- solicit documentele lips sau suplimentare pentru conformitate profesionitilor implicai în
evaluare/prinilor/reprezentantului legal/managerului de caz numit pentru copiii din sistemul de protecie
special;
12
- programeaz o întalnire cu copilul i prinii/reprezentantul legal în vederea definitivrii procesului de
aplicare a criteriilor biopsihosociale, în situaia în care prinii nu au facut programare;
- aplic criteriile biopsihosociale de încadrare în grad de handicap;
- evalueaz i aplic criteriile biopsihosociale de încadrare în grad de handicap pentru copilul cu dizabiliti
nedeplasabil, la domiciliu, la unitatea sanitara abilitat, centrul rezidenial, la solicitarea
printelui/reprezentantului legal al copilului/managerului de caz pentru copii din centre rezidentiale;
- întocmete raportul de evaluare complex i planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabiliti i
propune Comisiei pentru Protecia Copilului încadrarea în grad de handicap;
- reevalueaz condiiile privind incadrarea copilului in grad de handicap, la cererea parintelui sau a
reprezentantului legal formulata cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a
certificatului;
- intervieveaz prinii i copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu care consiliaz prinii asupra
pstrrii documentelor în condiii de siguran;
- ine evidena dosarelor care au stat la baza încadrrii copilului cu dizabiliti în grad de handicap; în acest
sens, la nivelul SECC se realizeaz un registru propriu.
- asigur elaborarea standardelor de management al calitii i de control intern managerial în conformitate
cu prevederile legale.
- realizeaz informarea persoanelor/familiilor care doresc s adopte cu privire la: condiiile de fond ale
adopiei - interdicii la adopie, condiii de vârst, condiiile exprimrii consimmântului; contientizarea
faptului c adopia presupune identificarea de ctre instituiile statului a celei mai potrivite persoane
/familii pentru copil, precum i eventualele consecine în situaia incercrilor de eludare a procedurilor de
adopie; obligaiile ce le revin în cadrul procedurii de adopie precum i situaiile de retragere/încetare a
valabilitii atestatului; etapele procedurii de adopie; serviciile/ grupurile de suport care activeaz în
comunitate; procedura de evaluare i pregtire pentru obinerea atestatului de familie adoptatoare; dreptul
de a solicita reevaluarea;
- introduce în Registrul Naional de Adopii informaiile cu privire la copiii eligibili pentru adopia
naional, internaional sau clasificai în categoria copiilor greu adoptabili, a informaiilor privind
persoanele/familiile adoptatoare aflate în evidena D.G.A.S.P.C. Dâmbovia,
- realizeaz evaluarea social, în termen de maxim 90 de zile, a persoanelor/familiilor care au solicitat
eliberarea atestatului de persoan/familie adoptatoare;
- realizeaz evaluarea i consilierea psihologic în cadrul procedurii de evaluare a persoanei/ familiei
adoptatoare în vederea obinerii atestatului, în perioada a maxim 90 de zile de la data depunerii cererii;
- realizeaz consilierea psihologic a persoanelor/familiilor care au solicitat eliberarea atestatului de
familie adoptatoare cu privire la exersarea abilitilor parentale, la capacitatea cuplului de a funciona în
echipa parentala, la capacitatea de asumare a rolului de parinte unic (in cazul persoanelor necasatorite), de
cunoatere a caracteristicilor copilului adoptabil, a etapelor dezvoltrii copilului (caracteristicile fiecarei
etape), la dezvoltarea abilitilor de relaionare cu copilul i de dezvoltare a relaiei de ataament/
încredere;
concretizate în rapoarte de evaluare;
- întocmete i redacteaz tematica, programul i invitaia persoanelor/familiilor aflate în evaluare privind
desfurarea sesiunilor de pregtire în scopul dobândirii de ctre acetia a abilitilor parentale, de asumare
în cunotin de cauz a rolului de printe;
- organizeaz la sediul D.G.A.S.P.C. cele 3 sesiuni de pregtire a persoanelor/ familiilor aflate în perioada
evalurii, în scopul dobândirii de ctre acestea a abilitilor parentale, de asumare în cunotin de cauz a
rolului de printe, aspecte necesare creterii i îngrijirii copilului adoptabil;
- asigur redactarea Raportului final de evaluare a capacitii de a adopta a persoanelor / familiilor evaluate,
în scopul acordrii sau neacordrii atestatului de familie adoptatoare;
13
- identific copiii pentru care instana a admis deschiderea procedurii de adopie, în scopul realizrii
procesului de potrivire cu persoanele/familiile adoptatoare;
- informeaz prinii copilului cu privire la efectele adopiei, desfurarea procedurilor de adopie i
etapele în care ei sunt implicai;
- informeaz prinii copilului asupra consecinelor i efectelor adopiei, în special asupra încetrii
legturilor de rudenie cu copilul;
- genereaz din Registrul Naional de Adopii conform termenelor legale, listele cu persoanele/familiile
adoptatoare în vederea realizrii potrivirii iniiale;
-identifica, pentru copilul adoptabil, cea mai potrivita familie adoptatoare inclus în lista de potrivire
teoretica generat la nivelul directiei din Registrul National de Adoptii;
- realizeaz procesul de potrivire teoretic i practic dintre copil - persoan/familie adoptatoare,
respectând etapele care vizeaz mediul de via al copilului, mediul de via al familiei/persoanei
adoptatoare i un mediu de via neutru, în scopul constatrii compatibilitii acestora;
- întocmete raportul final în care se consemneaz rezultatul procesului de potrivire dintre copil -
persoan/familie adoptatoare, constatarea compatibilitii sau incompatibilitii i propunerea vizând
sesizarea instanei judectoreti pentru încredinarea copilului în vederea adopiei;
- efectueaz vizite bilunare concretizate în rapoarte privind garaniile morale i materiale ale adoptatorilor
i evoluia copilului încredinat în vederea adopiei, pân la ramânerea definitiv i irevocabil a sentinei
civile care încuviineaz adopia;
- întocmete raportul final referitor la evoluia relaiilor dintre copil i persoan/familie adoptatoare, care se
transmite instanei judectoreti competente s încuviineze adopia;
- realizeaz consilierea copilului i pregtirea acestuia pentru încredinarea în vederea adopiei;
- asigur consiliere de specialitate familiilor adoptatoare crora li s-a încredinat un copil în vederea
adopiei;
perioada postadopie;
- execut lucrri solicitate de A.N.P.D.C. A;
- realizeaz rapoartele trimestriale care consemneaz evoluia copilului adoptat i a relaiilor dintre acesta
i prinii adoptatori pe o perioad de cel puin 2 ani, dup ce hotrârea instanei judectoreti prin care a
fost încuviinat adopia a ramas irevocabil;
- informeaz familia adoptatoare cu privire la obligativitatea de a informa gradual copilul c este adoptat,
incepând de la vârste cât mai mici, sprijin familia adoptatoare în acest sens, conform legii ;
- realizeaz consilierea i informarea persoanei/familiei adoptatoare cu privire la aspecte legate de
dezvoltarea copilului, ataament i dinamica familiei, precum i alte teme de interes în funcie de nevoile
copilului aflat în perioada postadopie, de cel puin 2 ani i ale familiei adoptatoare;
- înainteaz instanei de judecat dosarele privind deschiderea procedurii adopiei nationale, a încredinrii
în vederea adopiei, revocrii încredinrii, prelungirea încredinrii sau a încuviinrii adopiei naionale;
efectueaz procedurile legale în vederea definitivrii hotrârilor judectoreti de adopie;
- întocmete i încarc în RNA un raport cuprinzând informaii cu privire la copilul eligibil pentru adopia
internaional în care s fie evideniat istoricul personal i medical, nivelul de dezvoltare a acestuia,
particularitile i dup caz, nevoile speciale, precum i potenialul de recuperare al copilului;
- realizeaz pregtirea copilului eligibil atât pentru adopia naional cât i a celui eligibil pentru adopia
internaional în vederea întâlnirii cu persoana/familia adoptatoare;
- organizeaz prima întalnire cu adoptatorii la sediul direciei, oferindu-le informaii suplimentare din
dosarul copilului, precum i elemente de natura a facilita interaciunea cu copilul, stabilind i calendarul
intâlnirilor;
- la finalul perioadei de relaionare a copilului cu adoptatorul/familia adoptatoare, întocmete, încarc în
RNA i transmite A.N.P.D.C.A în 5 zile un raport cu privire la evoluia relaiilor dintre copilul eligibil
pentru adopia internaional i adoptator/familia adoptatoare;
14
- realizeaz profilul copilului greu adoptabil i îl încarc în RNA conform procedurilor legale;
- asigur i sprijin persoanele/familiile adoptatoare cu domiciliul în judeul Dâmbovia, vizualizarea
profilului copilului greu adoptabil;
- realizeaz consilierea adoptatului care a devenit major, în cazul în care acesta solicit informaii cu
privire la adopia sa, cu privire la identitatea i întâlnirea cu prinii biologici;
- asigur consilierea prinilor biologici i le solicit acordul pentru realizarea întâlnirii cu copiii biologici
ce au fost adoptai;
- asigur elaborarea standardelor de management al calitii i de control intern managerial în conformitate
cu prevederile legale.
- înregistrarea citaiilor în Registrul de citaii;
- înregistrarea adreselor diverse în Registrul de intrari – ieiri;
- înregistrarea dosarelor în Registrul de eviden ale acestora;
- redactarea, tehnoredactarea, listarea hotrârilor;
(CH);
- înregistrarea hotrârilor diverse în Opis i în Registrul de eviden;
- înregistrarea hotrârilor de incadrare a copiilor într-o categorie de persoane cu handicap în Opis i în
Registrul de eviden;
- redactarea, tehnoredactarea, listarea adresei de înaintare i a borderoului cu hotrâri pentru Agenia
Judeean pentru Pli i Inspecie Social (AJPIS);
- asigur multiplicarea documentelor necesare cominicrii lor persoanelor fizice i juridice;
- completarea adreselor de înaintare ale hotrârilor transmise în teritoriu;
- completarea borderourilor de înaintare a dosarelor ctre celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C.
Dâmbovia;
copilului;
- asigurã elaborarea standardelor de management al calitii i de control intern în conformitate cu
prevederile legale, modificat i completat;
- colaboreaz cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C Dâmbovia.
4. Serviciul management de caz pentru copii i asisteni maternali profesioniti are urmtoarele
atribuii principale
- asigur o intervenie multidisciplinar i interinstituional organizat, riguros, eficient i coerent
pentru copilul aflat în plasament;
- monitorizeaz modul în care copilul este îngrijit în cadrul familiei substitutive, întocmind în acest sens
Raport de monitorizare trimestrial privind evoluia dezvoltrii fizice, mentale, spirituale, morale sau
sociale a copilului i a modului în care acesta este îngrijit la PFAMP;
- elaboreaz PIP i celelalte documente conform instrumentelor de lucru utilizate prevzute de legislaia în
vigoare;
specialitilor din echip în vederea rezolvrii cazurilor care impun acest lucru;
- colaboreaz cu specialitii din cadrul CCPC în vederea respectrii interesului superior al copilului de a
menine relaii personale cu prinii sau cu alte persoane fa de care copilul a dezvoltat legturi de
ataament;
- asigur colaborarea i implicarea activ a familiei/ reprezentantului legal i a PFAMP i îi sprijin pe
acetia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de ex. organizarea de
15
- asigur respectarea etapelor managementului de caz;
- întocmeste i actualizeaz dosarul copilului;
- face propuneri privind meninerea sau modificarea msurii de protecie special pentru copiii beneficiari
ai unei msuri de protecie special;
- evalueaz persoana/familia care solicit plasamentul unui copil, beneficiar al unei masuri de protecie
special;
- evalueaz capacitatea solicitanilor în vederea atestrii ca asistent maternal profesionist, de a oferi
îngrijirea potrivit copilului care necesit acest tip de msur de protecie special, respectând actele
normative în vigoare cu privire la statutul asistentului maternal profesionist i la protecia i promovarea
drepturilor copilului; realizeaz demersuri pentru organizarea cursurilor de formare profesional pentru
persoanele care au solicitat eliberarea atestatului de AMP, în condiiile legii;
- prezint asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea copilului, standardele, procedurile i
oricare alte instruciuni referitoare la îngrijirea copilului, asigurându-se c acestea au fost înelese;
- întocmete i instrumenteaz dosarele pentru eliberarea, reînnoirea, suspendarea sau retragerea atestatului
de asistent maternal profesionist, în condiiile legii;
- evalueaz anual activitatea fiecrui AMP (asistent maternal profesionist) conform standardelor i prezint
Comisiei pentru Protecia Copilului raportul de evaluare anual a activitii AMP;
- monitorizeaz, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, activitatea PFAMP (persoan/familie/asistent
maternal profesionist), asigurându-se c acetia accept, înteleg i acioneaz în conformitate cu
standardele, procedurile i metodologia promovate de catre DGASPC;
- realizeaz sesiunile de instruire ale PFAMP, conform Standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecie special;
- particip la procesul de identificare a unui PFAMP aflat în evidena serviciului care sa rspund nevoilor
specifice ale copilului care urmeaz s fie plasat, în colaborare cu ali specialiti;
- colaboreaz cu ceilalti membrii din echipa multidisciplinar i, dupa caz, interinstituional, precum i cu
profesionitii implicai în rezolvarea cazului;
- rspunde solicitrilor compartimentelor din cadrul DGASPC Dâmbovia, precum i a altor instituii i
transmite acestora rspuns cu privire la modul de soluionare;
- prezint periodic, la solicitarea conducerii DGASPC Dâmbovia rapoarte i informri cu privire la
activitatea desfurat i face propuneri pentru îmbuntirea activitii în domeniu proteciei drepturilor
copilului;
- colaboreaz cu celelalte Direcii generale de asisten social i protecea copilului din ar;
- colaboreaz cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Dâmbovita pentru îndeplinirea corespunztoare a
atribuiilor serviciului;
- asigur elaborarea standardelor de management al calittii i de control intern managerial n conformitate
cu prevederile legale.
atribuii principale:
minime obligatorii (SMO);
- urmrete elaborarea standardelor de management al calitatii i de control intern de ctre serviciile
sociale, în conformitate cu prevederile legale, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entitatilor publice, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- solicit acreditarea ca furnizor de servicii sociale i licena de funcionare pentru serviciile sociale aflate
în structura DGASPC Dambovita;
- asigura consiliere cu privire la întocmirea documentelor necesare în vederea acreditarii si licentierii
serviciilor sociale specializate i urmareste respectarea termenelor acestora;
- consilieaza coordonatorii serviciilor sociale cu privire la elaborarea metodologiile i procedurile de lucru
16
- verific respectarea prevederilor SMO corespunztoare serviciilor respective i ale ghidurilor
metodologice aferente;
- se asigur c metodologiile i procedurile de lucru sunt re-evaluate periodic i, dup caz, revizuite, în
funcie de cel puin urmtorii factori: nevoile comunitii, dinamica serviciilor, apariia modificrilor
legislative în domeniu i propunerile fcute de personalul de specialitate;
- desfoar împreun cu coordonatorii serviciilor sociale activiti de supervizare intern în vederea
funcionrii serviciilor la un randament optim;
- sprijin metodologic activitatea de asisten social din cadrul Organismelor Private Autorizate (OPA) cu
care direcia are contracte de colaborare;
- verific respectarea standardelor minime obligatorii de organizare i funcionare ale structurilor de
specialitate din cadrul instituiei;
organele abilitate în urma efecturii unor controale externe, în cadrul structurilor de specialitate ale
instituiei;
- urmrete i sprijin realizarea obiectivelor prevzute în strategia judeean de asisten social;
- controleaz modul de aplicare a strategiilor i de îndeplinire a sarcinilor de serviciu specifice fiecrui
serviciu social;
privire la activitile din centrele/complexele instituiei;
- verificarea i monitorizarea activitilor desfurate în cadrul OPA cu care instituia are încheiate
contracte de furnizare servicii sociale;
- verific corectitudinea documentelor elaborate de ctre structurile de specialitate ale instituiei;
- verifica existena tuturor avizelor, autorizaiilor, tuturor documentelor necesare pentru funcionarea legal
a centrelor/complexelor din cadrul instituiei;
- consilierea salariailor din cadrul OPA cu privire la modificrile legislative, elaborarea procedurilor de
lucru i a documentelor necesare eliberrii licenei de funcionare;
- verific sesizrile cu privire la înclcarea normelor legale i a regulamentelor de funcionare în activitile
de asisten social, de ctre personalul asistat din centrele de plasament, i/sau de ctre personalul angajat;
- elaborarea împreun cu C.J. Dâmbovia a listei serviciilor sociale care vor fi contractate cu furnizorii
publici i privai de servicii sociale i elaborarea împreun i cu furnizorii privai de servicii sociale a
criteriilor care fundamenteaz tipurile de servicii sociale ce urmeaz s fie contractate. Elaborarea planului
de aciune al serviciului.
- verificarea i monitorizarea activitilor desfurate în cadrul OPA cu care instituia are încheiate
contracte de prestri servicii sociale;
- instruirea salariailor de la OPA cu privire la prevederile legale referitoare la asigurarea serviciilor sociale
i instruirea persoanelor responsabile din cadrul OPA pentru elaborarea procedurilor de lucru;
- asigur, la cerere, consultan de specialitate privind acordarea serviciilor, msurilor i beneficiilor de
asisten social, în condiiile impuse de legislaia în vigoare i colaboreaz cu alte instituii responsabile
(primrii, poliie, spital, AJPIS Dâmbovia, etc.) pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
- organizeaz i particip la audienele conducerii Direciei Generale de Asisten Social i Protecia
Copilului Dâmbovia;
bugetul judeean;
- centralizeaz i sintetizeaz toate informaiile primite din teritoriu, specifice domeniului de activitate al
D.G.A.S.P.C. Dâmbovia, în vederea întocmirii situaiilor statistice solicitate;
- faciliteaz accesul la informaiile de interes public comunicate din oficiu prin afiare la sediul instituiei
sau consultare în cadrul biroului;
- ine evidena solicitrilor de informaii de interes public, altele decât cele prevzute s fie comunicate din
oficiu, adresate instituiei, în condiiile prevzute în art.6 din Lega nr. 544/2001, modificat i actualizat;
17
- sprijin i dezvolt un sistem de informare i de consultan accesibil persoanelor singure, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenei în familie i oricror persoane aflate în nevoie,
precum i familiilor acestora, în vederea exercitrii tuturor drepturilor prevzute de actele normative în
vigoare;
- organizeaz conferine de pres, întocmete i transmite comunicate de pres, precum i alte materiale
referitoare la informaiile de interes public solicitate de ctre mass-media local i naional;
- arhiveaz toate apariiile în mass-media cu privire la instituie;
- realizeaz materiale de promovare sau prezentare (mape de prezentare, slide-uri, prezentari power point,
filme) a serviciilor DGASPC Dâmbovia i a activitilor derulate;
- actualizeaz permanent informaiile site-ului www.dgaspcdb.ro;
- întocmete buletinul informativ anual prevazut de Legea nr. 544/2001, modificat i actualizat;
- întocmete anual sau la cererea Consiliului Judeean raport privind activitatea desfurat de ctre
Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Dâmbovia;
- realizeaz la nivel judeean baza de date privind copiii aflai în sistemul de protecie special, copiii i
familiile aflate în situaie de risc i raporteaz trimestrial aceste date ctre Autoritatea Naional pentru
Protecia Copilului i Adopie;
- întocmete fie lunare, rapoarte trimestiale, semestriale i anuale, sinteze, rapoarte de incluziune social,
precum i alte situaii privind asistena social la nivelul judeului i raporteaz aceste date Ministerului
Muncii i Justiiei Sociale sau, dup caz, autoritilor administraiei publice centrale cu atribuii în
domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia;
- introduce permanent în baza de date Child Welfare Monitoring and Tracking Information System
(CWMTIS) hotrârile emise de ctre Comisia pentru Protecia Copilului Dâmbovia, dispoziiile emise de
ctre Directorul General al D.G.A.S.P.C. Dâmbovia i sentinele emise de instanele judectoreti
referitoare la copiii aflai în sistemul de protecie, precum i actualizarea altor date referitoare la copiii si
adulii care beneficiaz de serviciile oferite de ctre DGASPC Dâmbovia;
- asigur evidena i urmrirea soluionrii petiiilor conform Ordonanei nr. 27/2002;
- contribuie la organizarea evenimentelor de promovare a aciunilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovia
(spectacole, seminarii, concursuri, serbri, vizite, conferine de pres, inaugurri, simpozioane, etc.);
- ine evidena corespondenei repartizate în funcie de rezoluia conducerii i transmite rspunsuri în
termen;
- colaboreaz cu Autoritile Publice Locale, pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de
cretere i îngrijire a copilului cu prini plecati la munc în strintate i a serviciilor de care acetia pot
beneficia, precum i pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direciile generale
de asisten social i protecia copilului i serviciile publice de asisten social i a modelului standard al
documentelor elaborate de ctre acestea;
- realizeaz la nivel judeean baza de date statistic privind cazurile de violen în familie i raporteaz
trimestrial aceste date ctre Agenia Naional pentru Egalitate de anse între Femei i Brbai;
- realizeaz transmiterea corespondenei instituiei prin e-mail sau pot.
6. Centrul pentru prevenirea abuzului, neglijrii i exploatrii are urmtoarele atribuii principale:
- colaboreaz cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale ale
administraiei publice din jude, în vederea identificrii situaiilor deosebite care apar în activitatea de
protecie a copilului;
- colaboreaz cu reeaua de asisten social de la nivelul primriilor din jude;
- primete spre solutionare cazurile de copii victime ale abuzului, neglijrii, exploatrii, care nu necesit
intervenie în regim de urgen, precum i cele referitoare la copii victime ale traficului sau migraiei, cele
referitoare la copiii aflai fr însoitori pe teritoriul altor state sau cei care solicit obinerea statutului de
refugiat;
interventie specifica pentru reabilitare i/sau reintegrare social pe baza evaluarilor psiho-sociale
anterioare;
18
- desfoara edine de consiliere individual sau de grup prevzute în planul personalizat de
consiliere/planul de interventie specifica pentru reabilitare i/sau reintegrare social pentru copilul victim
a abuzului, neglijrii, traficului sau migraiei;
- efectueaz, în termen de maxim 30 de zile, ancheta social i întocmete planul individual referitor la
pregtirea reintegrrii sociale a copilului victim a traficului sau exploatrii, conform cadrului legal
stabilit;
- asigur primirea, reprezentarea i însoirea copilului repatriat, în cazul în care familia acestuia nu este
prezent la p