CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/hot.129-2019.pdf · CONSILIUL...

13
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, sesiunea I 2019 Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, sesiunea I 2019, propus de domnul Oprea Alexandru - președintele Consiliului Județean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul nr. 11770/19.06.2019 al Direcţiei administrarea patrimoniului; - prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 188/31.07.2018 pentru modificarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul judeţului Dâmboviţa pentru activităţi nonprofit de interes judeţean; - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.79/2019 privind aprobarea bugetului propriu al județului, pe anul 2019 și estimări 2020-2022 . - Procesul-verbal nr.11746/18.06.2019 al Comisiei de evaluare şi selecţie; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 12, alin.(2) lit. a) şi art. 45, alin.(2), lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcționare al Consiliului Judeţean Dâmbovița; - prevederile art. 91 alin.(l), lit. b) alin.(3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 97 şi 98 coroborate cu art.115 alin.(l) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă alocarea fondurilor publice nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa pentru activităţi nonprofit, sesiunea I 2019, în sumă totală de 202.760 lei pentru domeniile sport de performanță, sportul pentru toți, educație civică, tineret, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția administrarea patrimoniului, Direcţia economică, buget, Direcţia juridică, contencios, administraţie publică şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare. PREŞEDINTE, SECRETARUL JUDEŢULUI, dr. jr. Alexandru OPREA dr. Ivan Vasile IVANOFF Nr. 129 Data: 20.06.2019

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/hot.129-2019.pdf · CONSILIUL...

Page 1: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/hot.129-2019.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA. HOTĂRÂRE. privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile din bugetul

Consiliului Judeţean Dâmboviţa, sesiunea I 2019

Consiliul Judeţean Dâmboviţa:

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile

din bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, sesiunea I 2019, propus de domnul Oprea

Alexandru - președintele Consiliului Județean Dâmboviţa;

Având în vedere:

- raportul nr. 11770/19.06.2019 al Direcţiei administrarea patrimoniului;

- prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările

ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 188/31.07.2018 pentru

modificarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la

bugetul judeţului Dâmboviţa pentru activităţi nonprofit de interes judeţean;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.79/2019 privind aprobarea

bugetului propriu al județului, pe anul 2019 și estimări 2020-2022 .

- Procesul-verbal nr.11746/18.06.2019 al Comisiei de evaluare şi selecţie;

- rapoartele comisiilor de specialitate;

- prevederile art. 12, alin.(2) lit. a) şi art. 45, alin.(2), lit. a) din Regulamentul de organizare

şi funcționare al Consiliului Judeţean Dâmbovița;

- prevederile art. 91 alin.(l), lit. b) alin.(3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 97 şi 98 coroborate cu art.115 alin.(l) lit. c) din Legea administraţiei publice

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă alocarea fondurilor publice nerambursabile din bugetul Consiliului

Judeţean Dâmboviţa pentru activităţi nonprofit, sesiunea I 2019, în sumă totală de 202.760 lei

pentru domeniile sport de performanță, sportul pentru toți, educație civică, tineret, conform anexei

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția administrarea

patrimoniului, Direcţia economică, buget, Direcţia juridică, contencios, administraţie publică şi

Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare.

PREŞEDINTE, SECRETARUL JUDEŢULUI,

dr. jr. Alexandru OPREA dr. Ivan Vasile IVANOFF

Nr. 129

Data: 20.06.2019

Page 2: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/hot.129-2019.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA. HOTĂRÂRE. privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile

Anexă

la Hotărârea nr. 129/20.06.2019

Alocarea fondurilor publice nerambursabile din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița, sesiunea I 2019

Nr.

crt.

Denumire solicitant Denumire proiect Nr.

înregistrar

e dosar

Pun

ctaj

obți

nut

Suma

aprobată

spre

finanțare

- lei -

Perioada

desfășurăr

ii

proiectulu

i

Detalii proiect

Alocația bugetară : Sportul de performanță 37.820

1. Asociația Clubul

Sportiv BikeXpert

Concurs de ciclism montan BikeXpert

Alpine Challenge, ediția a 6-a Pucioasa

- 07 septembrie 2019

10892/06.

06.2019

95 20.900 01.08-

30.09.

2019

Proiectul presupune organizarea Concursului

de ciclism montan Bikexpert Alpine

Challenge, ediția a 6-a, Pucioasa, județul

Dâmbovița 07.09.2019. Competiția se

desfășoară pe 3 trasee pentru adulți: de 72km,

39 km, 16 km și un traseu pentru copii. Vor fi

prezenți peste 800 de participanți practicanți ai

ciclismului amator și de performanță.

2. Asociația Club Alex

Târgoviște

Promovarea imaginii județului

Dâmbovița prin participarea la

Campionatul Internațional Okinawa

Karate&Kobudo

10279/30.

05.2019

92 16.920 01.08-

15.11.

2019

La Campionatul Internațional Okinawa

Karate&Kobudo județul Dâmbovița va fi

reprezentat de 2 sportivi, antrenați la Palatul

Copiilor din Târgoviște, medaliați la

Campionatul Național de Karate&Kobudo.

Alocația bugetară : Sportul pentru toți 60.000

1. Asociația Județeană

”Sportul pentru toți”

Dâmbovița

Fii activ, fii sportiv 10835/06.

06.2019

95 21.700 02.09-

04.10.

2019

500 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 7

și 15 ani, din județul Dâmbovița, vor participa

la întreceri sportive, desfășurate pe 4 categorii

de concurs, în scopul încurajării practicării

activităților fizice și sportive, pentru

îmbunătățirea calității vieții.

2. Sport Club „Sportis”

Târgoviște

Mișcare pentru sănătate 10834/06.

06.2019

95 17.100 30.09-

04.11.

2019

336 de copii cu aptitudini sportive, din județul

Dâmbovița, vor participa la activități sportiv-

distractive și educative pentru îmbunătățirea

stării de sănătate, într-un cadru organizatoric

favorizant.

3. Asociația Județeană

”Sportul pentru toți”

Dâmbovița

Trofeul „Dâmbovița profi-sport”- Ediția

a III-a 2019

10836/06.

06.2019

95 21.200 01.07-

29.07.

2019

Continuitatea acestui proiect vine din obținerea

rezultatelor preconizate în rândul profesorilor,

cu impact direct asupra elevilor și după

încetarea finanțării nerambursabile.

Alocația bugetară : educaţie civică 58.700

Page 3: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/hot.129-2019.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA. HOTĂRÂRE. privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile

1. Asociația Tinerilor

întreprinzători din

Mediul Virtual

Valahia Entrepreneurship Learning 10229/30.

05.2019

95 16.600 23.09-

29.11.

2019

Proiectul se bazează pe idea unei interconectări

între învățarea teoretico-sistematică, în paralel

cu desfășurarea de aplicații practice.

Participanți sunt studenți și masteranzi ai

Facultăților de Științe Economice, Inginerie și

Drept din cadrul Universității Valahia din

Târgoviște.

2. Asociația

Comitetului de

Părinți Colegiul

Național Ienăchiță

Văcărescu

Festivalul de muzică și teatru „Spiritul

trecutului în viziune modernă

dâmbovițeană”

10744/05.

06.2019

95 15.900 01.09-

27.11.

2019

Festivalul de muzică și teatru își propune să

stimuleze creativitatea elevilor, dezinvoltura în

exprimare și interpretare, inovația, spiritul de

competiție, promovarea ideilor originale,

activarea inițiativelor din școli și licee.

Organizat pe 8 secțiuni, proiectul presupune

selectarea a 200 de participanți din școlile și

liceele dâmbovițene.

3. Asociația Părinților

de la Palatul Copiilor

Târgoviște

Copilărie. Bucurie. Prietenie. Jocuri.

Vacanță

10560/04.

06.2019

94 11.200 01.07-

01.08.

2019

Elevii, membrii ai cercurilor Palatului Copiilor

din Târgoviște și invitații lor vor participa la

trei activități: competiții educativ-distractive la

Complexul Turistic de Natație Târgoviște,

cunoașterea tradițiilor etniei sârbe din comuna

Băleni, Gala Performanței pentru toți elevii

participanți.

4. Asociația Chindia

Jurasic Park

Civic montan 10843/06.

06.2019

94 15.000 01.09-

30.11.

2019

Cu participarea a peste 200 de elevi din școlile

dâmbovițene proiectul presupune activități de

educație civică montană în școli și tabere

tematice de educație civică montană în zona

Moroieni.

Alocația bugetară : tineret 46.240

1. Fundația „Sportis”

Târgoviște

Eco-voluntari în acțiune 10837/06.

06.2019

95 22.240 23.09-

24.10.

2019

Cu ajutorul a 80 de voluntari – elevi se va

realiza igienizarea și ecologizarea traseului

Cota 1000 – Cabana Bolboci – Cabana Padina

– Peștera Ialomiței. Se estimează colectarea a

peste 1000 de saci de gunoaie și deșeuri.

2. Asociația Ecologică

Floare de Colț

Sănătate prin mișcare 10844/06.

06.2019

94 14.000 01.07-

31.08.

2019

În cadrul unei tabere tematice în domeniul

turismului montan specializat, în zona Padina –

Gură de Rai, la care vor participa 32 de tineri

din județ, se vor desfășura activități și ateliere

teoretice și practice: drumeție montană,

cățărare pe stâncă, rapel de asigurare, activități

de speologie, orientare, ecologizare.

Page 4: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/hot.129-2019.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA. HOTĂRÂRE. privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile

3. Asociația „Poduri”

peste Podurile

Tabăra de vară „Poduri peste vad” 10826/06.

06.2019

92 10.000 15.07-

31.08.

2019

În orașul Pucioasa se va organiza o tabără de

vară la care vor participa 10 tineri din Vadul

lui Vodă, Republica Moldova și 10 tineri din

Pucioasa, județ Dâmbovița, având ca obiectiv

schimbul de idei, tradiții, obiceiuri între tinerii

din cele două localități înfrățite.

Total 202.760

DIRECTOR EXECUTIV,

jr. Dorina STOICA

Page 5: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/hot.129-2019.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA. HOTĂRÂRE. privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile

1

Nr.11746/DAP/18.06.2019

PROCES – VERBAL

Încheiat cu ocazia întrunirii Comisiei de evaluare şi selecţionare, constituită prin Dispoziţia

Preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.391/23.08.2018, convocată prin adresa nr.

11745/18.06.2019 ca urmare a soluționării contestației nr.11673/14.06.2019 depusă de Societatea

Astronomică Română de Meteori – SARM, în baza Procesului – Verbal nr.11743/18.06.2019 al

Comisiei de solutionare a contestatiilor privind evaluarea si selectia atribuirii contractelor de fmantare

nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes judetean, costituită prin Dispoziţia Preşedintelui

Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.241/06.05.2016.

Comisia de soluționare a contestațiilor constată că pentru proiectul mai sus menționat sunt

îndeplinite condițiile art.19 din Ghidul solicitantului, admite contestația și trimite spre verificare

Comisiei de evaluare şi selecţionare proiectul Școala de vară Perseide 2019 al Societății Astronomice

Române de Meteori – SARM, depus pe domeniul tineret, cu nr.10899/06.06.2019, pentru Etapa a II-

a de evaluare.

Proiectul Școala de vară Perseide 2019 este evaluat de către Comisia de evaluare şi

selecţionare, primește un punctaj de 50 de puncte și este respins.

Așadar, Comisia de evaluare și selecționare constată că au fost depuse şi înregistrate la

autoritatea finanţatoare un număr de 19 proiecte, după cum urmează:

Nr.

crt.

Solicitant Proiect Categoria Nr.

înregistrare

1. Asociația Marin

Marius Mihai Martial

Arts Târgoviște

Atragerea tinerilor dâmbovițeni spre a

practica arte marțiale de contact în scopul de

a-I distrage de la lucrurile distructive ca

drogurile, tutunul, alcoolul, anturajele

distructive, prin prezența lor în sala de

antrenamente, competiții, cantonamente

șiprograme educative create de Asociația

Marin Marius Mihai Martial Arts Târgoviște

sport de

performanță

9597/22.05.

2019

2. Asociația Corala

„Appassionato”

Organizarea de evenimente cu caracter

educativ: „Promovarea culturii tradiționale

și a artei interpretative corale dâmbovițene”

educație

civică

10048/28.0

5.2019

3. Asociația Tinerilor

întreprinzători din

Mediul virtual

Valahia Entrepreneurship Learning educație

civică

10229/30.0

5.2019

4. Asociația Club Alex

Târgoviște

Promovarea imaginii județului Dâmbovița

prin participarea la Campionatul

Internațional Okinawa Karate&Kobudo

sport de

performanță

10279/30.0

5.2019

R O M Â N I A

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

TÂRGOVIŞTE 130060 Piaţa Tricolorului, nr. 1

tel.: 0245.207.600 fax : 0245.212.230 e_mail: [email protected]

Page 6: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/hot.129-2019.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA. HOTĂRÂRE. privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile

2

5. Asociația Părinților

de la Palatul Copiilor

Târgoviște

Copilărie. Bucurie. Prietenie. Jocuri. Vacanță educație

civică

10560/04.0

6.2019

6. Asociația Club

Sportiv Recolta Gura

Șuții

Susținerea fotbalului de performanță în rândul

tinerilor Dâmbovițeni

sport de

performanță

10735/05.0

6.2019

7. Asociația

Comitetului de

Părinți Colegiul

Național Ienăchiță

Văcărescu

Festivalul de muzică și teatru „Spiritul

trecutului în viziune modernă dâmbovițeană”

educație

civică

10744/05.0

6.2019

8. ACS Șah Chindia

Târgoviște

Șahul de performanță dâmbovițean 2019 sport de

performanță

10808/06.0

6.2019

9. ACS Șah Chindia

Târgoviște

Șahul dâmbovițean pentru toți 2019 sport de

performanță

10809/06.0

6.2019

10. Asociația „Poduri”

peste Podurile

Tabăra de vară „Poduri peste vad” tineret 10826/06.0

6.2019

11. Asociația Județeană

”Sportul pentru toți”

Dâmbovița

Fii activ, fii sportiv sportul pentru

toți

10835/06.0

6.2019

12. Sport club „Sportis”

Târgoviște

Mișcare pentru sănătate sportul pentru

toți

10834/06.0

6.2019

13. Asociația Județeană

”Sportul pentru toți”

Dâmbovița

Trofeul „Dâmbovița profi-sport”- Ediția a

III-a 2019

sportul pentru

toți

10836/06.0

6.2019

14. Fundația „Sportis”

Târgoviște

Eco-voluntari în acțiune tineret 10837/06.0

6.2019

15. Asociația Chindia

Jurasic Park

Civic montan educație

civică

10843/06.0

6.2019

16. Asociația Ecologică

Floare de Colț

Sănătate prin mișcare tineret 10844/06.0

6.2019

17. Societatea

Astronomică

Română de Meteori -

SARM

Școala de vară Perseide 2019 tineret 10899/06.0

6.2019

18. Asociația Clubul

Sportiv BikeXpert

Concurs de ciclism montan BikeXpert Alpine

Challenge, ediția a 6-a Pucioasa - 07

septembrie 2019

sport de

performanță

10892/06.0

6.2019

19. Asociația Sportivă

Fotbal Club

Pucioasa

Organizare cantonament și dotare cu

echipament sportiv

sport de

performanță

10896/06.0

6.2019

În urma verificării existenţei documentaţiei și a eligibilității, conform criteriilor specifice

art.19 din Ghidul solicitantului, cât și a Etapei eliminatorii, fără punctaj, a eligibilității ONG-ului,

întocmită pentru fiecare proiect depus, şi a admiterii contestației nr.11673/14.06.2019 depusă de

Societatea Astronomică Română de Meteori – SARM, în baza Procesului – Verbal

nr.11743/18.06.2019 al Comisiei de solutionare a contestatiilor privind evaluarea si selectia atribuirii

contractelor de fmantare nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes judetean, se stabileşte

faptul că 17 dosare sunt complete, conform formularelor de verificare aferente fiecărui proiect, ataşate

la prezentul Proces Verbal, şi a tabelului următor:

Page 7: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/hot.129-2019.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA. HOTĂRÂRE. privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile

3

Nr.

crt.

Solicitant Proiect Nr.

înregistra

re

Selecţionat

DA/NU

1. Asociația Marin Marius

Mihai Martial Arts

Târgoviște

Atragerea tinerilor dâmbovițeni spre a

practica arte marțiale de contact în

scopul de a-I distrage de la lucrurile

distructive ca drogurile, tutunul,

alcoolul, anturajele distructive, prin

prezența lor în sala de antrenamente,

competiții, cantonamente șiprograme

educative create de Asociația Marin

Marius Mihai Martial Arts Târgoviște

sport de

performa

nță

NU

2. Asociația Corala

„Appassionato”

Organizarea de evenimente cu

caracter educativ: „Promovarea

culturii tradiționale și a artei

interpretative corale dâmbovițene”

educație

civică

DA

3. Asociația Tinerilor

întreprinzători din Mediul

virtual

Valahia Entrepreneurship Learning educație

civică

DA

4. Asociația Club Alex

Târgoviște

Promovarea imaginii județului

Dâmbovița prin participarea la

Campionatul Internațional Okinawa

Karate&Kobudo

sport de

performa

nță

DA

5. Asociația Părinților de la

Palatul Copiilor Târgoviște

Copilărie. Bucurie. Prietenie. Jocuri.

Vacanță

educație

civică

DA

6. Asociația Club Sportiv

Recolta Gura Șuții

Susținerea fotbalului de performanță în

rândul tinerilor Dâmbovițeni

sport de

performa

nță

DA

7. Asociația Comitetului de

Părinți Colegiul Național

Ienăchiță Văcărescu

Festivalul de muzică și teatru „Spiritul

trecutului în viziune modernă

dâmbovițeană”

educație

civică

DA

8. ACS Șah Chindia Târgoviște Șahul de performanță dâmbovițean

2019

sport de

performa

nță

DA

9. ACS Șah Chindia Târgoviște Șahul dâmbovițean pentru toți 2019 sport de

performa

nță

DA

10. Asociația „Poduri” peste

Podurile

Tabăra de vară „Poduri peste vad” tineret DA

11. Asociația Județeană ”Sportul

pentru toți” Dâmbovița

Fii activ, fii sportiv sportul

pentru

toți

DA

12. Sport club „Sportis”

Târgoviște

Mișcare pentru sănătate sportul

pentru

toți

DA

13. Asociația Județeană ”Sportul

pentru toți” Dâmbovița

Trofeul „Dâmbovița profi-sport” -

Ediția a III-a 2019

sportul

pentru

toți

DA

14. Fundația „Sportis”

Târgoviște

Eco-voluntari în acțiune tineret DA

Page 8: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/hot.129-2019.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA. HOTĂRÂRE. privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile

4

15. Asociația Chindia Jurasic

Park

Civic montan educație

civică

DA

16. Asociația Ecologică Floare

de Colț

Sănătate prin mișcare tineret DA

17. Societatea Astronomică

Română de Meteori - SARM

Școala de vară Perseide 2019 tineret DA

18. Asociația Clubul Sportiv

BikeXpert

Concurs de ciclism montan BikeXpert

Alpine Challenge, ediția a 6-a

Pucioasa - 07 septembrie 2019

sport de

performa

nță

DA

19. Asociația Sportivă Fotbal

Club Pucioasa

Organizare cantonament și dotare cu

echipament sportiv

sport de

performa

nță

NU

Ca urmare a evaluării Etapei a II-a, pe bază de punctaj, în baza unor criterii specifice, din cele 17

proiecte evaluate în etapa a II-a, 12 proiecte au fost admise și 5 respinse, astfel:

pentru categoria sport de performanță:

Nr.

crt.

Solicitant Nr.

înregistrar

e

Punc

taj

Admis/

Respins

Suma

solicitată

(lei)

Suma

alocată

(lei)

1. Asociația Clubul Sportiv BikeXpert 10892/06.

06.2019

95 Admis 20.900 20.900

2. Asociația Club Alex Târgoviște 10279/30.

05.2019

92 Admis 16.920 16.920

3. Asociația Club Sportiv Recolta Gura

Șuții

10735/05.

06.2019

57 Respins - -

4. A.C.S. Șah Chindia Târgoviște 10808/06.

06.2019

33 Respins - -

5. A.C.S. Șah Chindia Târgoviște 10809/06.

06.2019

32 Respins - -

Total pentru categoria sport de

performanță

37.820 37.820

pentru categoria sportul pentru toți:

Nr.

crt.

Solicitant Nr.

înregistrar

e

Punc

taj

Admis/

Respins

Suma

solicitată

(lei)

Suma

alocată

(lei)

1. Asociația Județeană ”Sportul pentru

toți” Dâmbovița

10835/06.

06.2019

95 Admis 21.700 21.700

2. Sport Club „Sportis” Târgoviște 10834/06.

06.2019

95 Admis 17.100 17.100

3. Asociația Județeană ”Sportul pentru

toți” Dâmbovița

10836/06.

06.2019

95 Admis 21.200 21.200

Total pentru categoria sportul pentru

toți

60.000 60.000

Page 9: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/hot.129-2019.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA. HOTĂRÂRE. privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile

5

pentru categoria educație civică:

Nr.

crt.

Solicitant Nr.

înregistra

re

Punc

taj

Admis/

Respins

Suma

solicitată

(lei)

Suma

alocată

(lei)

1. Asociația Tinerilor întreprinzători din

Mediul Virtual

10229/30

.05.2019

95 Admis 16.600 16.600

2. Asociația Comitetului de Părinți

Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu

10744/05

.06.2019

95 Admis 15.900 15.900

3. Asociația Părinților de la Palatul

Copiilor Târgoviște

10560/04

.06.2019

94 Admis 11.200 11.200

4. Asociația Chindia Jurasic Park 10843/06

.06.2019

94 Admis 15.000 15.000

5. Asociația Corala „Appassionato” 10048/28

.05.2019

55 Respins - -

Total pentru categoria educație civică 58.700 58.700

pentru categoria tineret:

Nr.

crt.

Solicitant Nr.

înregistrar

e

Punc

taj

Admis/

Respins

Suma

solicitată

(lei)

Suma

alocată

(lei)

1. Fundația „Sportis” Târgoviște 10837/06.

06.2019

95 Admis 22.240 22.240

2. Asociația Ecologică Floare de Colț 10844/06.

06.2019

94 Admis 14.000 14.000

3. Asociația „Poduri” peste Podurile 10826/06.

06.2019

92 Admis 10.000 10.000

4. Societatea Astronomică Română de

Meteori - SARM

10899/06.

06.2019

50 Respins - -

Total pentru categoria tineret 46.240 46.240

pentru categoria social

Nu au fost proiecte depuse.

De la bugetul judeţean s-a alocat pentru Sesiunea I 2019 suma de 300.000 lei, din care:

- 50.000 lei proiecte sportul de performanță;

- 60.000 lei proiecte sportul pentru toți;

- 100.000 lei proiecte educaţie civică;

- 60.000 lei proiecte tineret;

- 30.000 lei proiecte sociale.

Suma totală atribuită are valoarea de 202.760 lei, iar pe domenii astfel:

- pentru categoria sportul de performanță 37.820 lei;

- pentru categoria sportulul pentru toți 60.000 lei;

- pentru categoria educație civică 58.700 lei;

- pentru categoria tineret 46.240 lei;

- pentru categoria social 0 lei.

Drept pentru care am încheiat prezentul Proces-Verbal.

Page 10: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/hot.129-2019.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA. HOTĂRÂRE. privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile

6

Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor de finanţare nerambursabilă de la bugetul

judeţului Dâmboviţa alocate pentru activităţi nonprofit de inters judeţean:

Preşedinte -Radu Sorin _________________

Membru – Stoian Musteaţă Maria__________

Membru – Costea Cristina________________

Membru – Toader Cătălin ________________

Membru –Oproescu Matei ________________

Secretar – Tăbîrcă Raluca_________________

Page 11: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/hot.129-2019.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA. HOTĂRÂRE. privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI,

Nr. 11770/19.06.2019

APROB

PREŞEDINTE

dr. jr. Alexandru Oprea

RAPORT

asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor

publice nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, sesiunea I 2019

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 188/31.07.2018

pentru modificarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la

bugetul judeţului Dâmboviţa pentru activităţi nonprofit de interes judeţean; cât şi a Anunţului de

participare publicat în două cotidiane locale și în Monitorul Oficial Partea a VI-a, conform

prevederilor legale, în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul

judeţului Dâmboviţa, sesiunea I 2019, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, în perioada 08

mai – 06 iunie 2019 au fost depuse 19 proiecte pentru domeniile sport de performanță, sportul

pentru toți, educație civică, tineret.

Bugetul alocat pentru acordarea de finanţări nerambursabile, pentru sesiunea I 2019, în

condiţiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate

pentru activităţi nonprofit, este următorul:

Nr.

crt.

Domeniul pentru care se alocă sume de la bugetul propriu al Unităţii

Administrativ Teritoriale Judeţul Dâmboviţa, sesiunea I 2019

Suma

(lei)

1. Sportul de performanță 50.000

2. Sportul pentru toți 60.000

3. Educaţie civică 100.000

4. Tineret 60.000

5. Social 30.000

TOTAL 300.000

Comisia de evaluare şi selecţionare, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului

Judeţean Dâmboviţa nr.391/23.08.2018 a selectat și evaluat dosarele depuse, concluziile regăsindu-

se în Procesul – verbal al Comisiei de evaluare şi selecţionare nr.11746/18.06.2019.

În urma verificării documentaţiei şi a condiţiilor de eligibilitate, conform criteriilor de

evaluare, pentru fiecare proiect depus, s-a constatat că 17 dosare îndeplinesc condiţiiile de

eligibilitate impuse de prima etapă de verificare şi prevăzută la Art.33 alin.I din Ghidul

solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.188/31.07.2018.

Pentru a II-a etapă de verificare, comisia de evaluare şi selecţionare a analizat calitatea

tehnico-financiară a propunerilor de proiecte şi a făcut o evaluare pe baza criteriilor specifice. Din

cele 17 de propuneri de proiecte au fost admise 12 proiecte și 5 proiecte au fost respinse, cu total

valoare alocată de 202.760 lei, astfel:

Nr.

crt.

Domeniul pentru care s-au alocat sume de la bugetul

propriu, sesiunea I 2019

Număr proiecte

admise

Suma alocată

(lei)

1. Sportul de performanță 2 37.820

2. Sportul pentru toți 3

60.000

3. Educaţie civică 4 58.700

4. Tineret 3 46.240

5. Social 0 0

TOTAL 12 202.760

Page 12: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/hot.129-2019.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA. HOTĂRÂRE. privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile

Proiectele declarate admise sunt următoarele:

pentru categoria sport de performanță:

Nr.

crt.

Solicitant Nr.

înregistrar

e

Punc

taj

Admis/

Respins

Suma

solicitată

(lei)

Suma

alocată

(lei)

1. Asociația Clubul Sportiv BikeXpert 10892/06.

06.2019

95 Admis 20.900 20.900

2. Asociația Club Alex Târgoviște 10279/30.

05.2019

92 Admis 16.920 16.920

Total 37.820 37.820

pentru categoria sportul pentru toți:

Nr.

crt.

Solicitant Nr.

înregistrar

e

Punc

taj

Admis/

Respins

Suma

solicitată

(lei)

Suma

alocată

(lei)

1. Asociația Județeană ”Sportul pentru

toți” Dâmbovița

10835/06.

06.2019

95 Admis 21.700 21.700

2. Sport Club „Sportis” Târgoviște 10834/06.

06.2019

95 Admis 17.100 17.100

3. Asociația Județeană ”Sportul pentru

toți” Dâmbovița

10836/06.

06.2019

95 Admis 21.200 21.200

Total 60.000 60.000

pentru categoria educație civică:

Nr.

crt.

Solicitant Nr.

înregistra

re

Punc

taj

Admis/

Respins

Suma

solicitată

(lei)

Suma

alocată

(lei)

1. Asociația Tinerilor întreprinzători din

Mediul Virtual

10229/30

.05.2019

95 Admis 16.600 16.600

2. Asociația Comitetului de Părinți

Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu

10744/05

.06.2019

95 Admis 15.900 15.900

3. Asociația Părinților de la Palatul

Copiilor Târgoviște

10560/04

.06.2019

94 Admis 11.200 11.200

4. Asociația Chindia Jurasic Park 10843/06

.06.2019

94 Admis 15.000 15.000

Total 58.700 58.700

pentru categoria tineret:

Nr.

crt.

Solicitant Nr.

înregistrar

e

Punc

taj

Admis/

Respins

Suma

solicitată

(lei)

Suma

alocată

(lei)

1. Fundația „Sportis” Târgoviște 10837/06.

06.2019

95 Admis 22.240 22.240

2. Asociația Ecologică Floare de Colț 10844/06.

06.2019

94 Admis 14.000 14.000

3. Asociația „Poduri” peste Podurile 10826/06.

06.2019

92 Admis 10.000 10.000

Total 46.240 46.240

pentru categoria social

Nu au fost proiecte depuse.

Page 13: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢAsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2019/hot.129-2019.pdf · CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA. HOTĂRÂRE. privind aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile

Drepturile şi obligaţiile părţilor vor fi înscrise în Contractul de finanţare, al cărui model a

fost aprobat prin H.C.J.D. nr. 188/31.07.2018.

Faţă de cele prezentate, vă supunem spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre privind

aprobarea alocării fondurilor publice nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa,

sesiunea I 2019.

DIRECTOR EXECUTIV AVIZAT DIRECTOR EXECUTIV

jr. Dorina STOICA DIRECTOR EXECUTIV jr. Roxana DUMITRU

dr. ec. Silviana MARIN