CONSILIUL CONCURENTEI, · PDF fileconstructii, inchirieri utilaje constructii ... bugetul de...

of 5 /5
1 DECIZIA nr 14/ 07.04.2010 privind concentrarea economica realizata de catre SC General Metal SAL (SRL) Holding si Ilisuan Ioan avand ca obiect infiintarea in comun a unei societati comerciale SC REDIVIVUS TAWIL GROUP SRL Dosarul nr. RS-02/19.01.2010 CONSILIUL CONCURENTEI, In baza: 1. Decretului nr.700/27.04.2009 pentru numirea presedintelui CONSILIULUI CONCURENTEI, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.284/30.04.2009; 2. Decretului nr.701/27.04.2009 privind numirea vicepresedintelui CONSILIULUI CONCURENTEI, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.284/30.04.2009; 3. Decretului nr.1087/08.09.2006 privind numirea unui membru al Plenului CONSILIULUI CONCURENTEI, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.767/08.09.2006; 4. Decretului nr.702/27.04.2009 privind numirea unui membru al Plenului CONSILIULUI CONCURENTEI, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.284/30.04.2009; 5. Legii concurentei nr.21/1996, republicata; 6. Regulamentului de organizare, functionare si procedura al CONSILIULUI CONCURENTEI, cu modificarile si completarile ulterioare; 7. Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice; 8. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante in scopul stabilirii unei parti substantiale de piata; 9. Instructiunilor cu privire la calculul cifrei de afaceri in cazurile de comportament anticoncurential prevazute la art.5 alin.1 din Legea concurentei nr.21/1996 si in cazurile de concentrare economica; 10. Instructiunilor date in aplicarea art.33 1 din Legea concurentei nr.21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice; 11. Ordinului presedintelui Consiliului Concurentei nr. 152/30.03.2010; 12. Notificarii inregistrate la Consiliul Concurentei cu nr. RS-02/19.01.2010; 13. Notei Directiei Industrie si Energie privind analiza concentrarii economice, inregistrate cu DIE nr. 896/31.03.2010. Avand in vedere urmatoarele: 1. Operatiunea realizata prin dobandirea in mod direct a controlului in comun, asupra societatii nou create SC REDIVIVUS TAWIL GROUP SRL, de catre SC General Metal SAL (SRL) Holding pe de o parte, si dl Ioan Ilisuan, pe de alta parte, in baza Acordului Asociatilor SC REDIVIVUS - TAWIL GROUP SRL, se incadreaza in prevederile referitoare la realizarea unei concentrari economice, specificate in art. 10, alin.2 lit. b) si in prevederile referitoare la pragul cifrei de afaceri specificate in art. 14 din aceeasi lege. Ca urmare, in conformitate cu 1 Art.32 din Legea concurentei nr.21/1996, republicata.

Embed Size (px)

Transcript of CONSILIUL CONCURENTEI, · PDF fileconstructii, inchirieri utilaje constructii ... bugetul de...

Page 1: CONSILIUL CONCURENTEI, · PDF fileconstructii, inchirieri utilaje constructii ... bugetul de stat, cu mentiunea „‟Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de

1

DECIZIA nr 14/ 07.04.2010 privind concentrarea economica realizata de catre

SC General Metal SAL (SRL) Holding si Ilisuan Ioan avand ca obiect infiintarea in comun a unei societati comerciale SC REDIVIVUS – TAWIL GROUP SRL

Dosarul nr. RS-02/19.01.2010

CONSILIUL CONCURENTEI, In baza:

1. Decretului nr.700/27.04.2009 pentru numirea presedintelui CONSILIULUI

CONCURENTEI, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.284/30.04.2009;

2. Decretului nr.701/27.04.2009 privind numirea vicepresedintelui CONSILIULUI CONCURENTEI, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.284/30.04.2009;

3. Decretului nr.1087/08.09.2006 privind numirea unui membru al Plenului CONSILIULUI CONCURENTEI, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.767/08.09.2006;

4. Decretului nr.702/27.04.2009 privind numirea unui membru al Plenului CONSILIULUI CONCURENTEI, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.284/30.04.2009;

5. Legii concurentei nr.21/1996, republicata; 6. Regulamentului de organizare, functionare si procedura al CONSILIULUI

CONCURENTEI, cu modificarile si completarile ulterioare; 7. Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice; 8. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante in scopul stabilirii unei parti

substantiale de piata; 9. Instructiunilor cu privire la calculul cifrei de afaceri in cazurile de comportament

anticoncurential prevazute la art.5 alin.1 din Legea concurentei nr.21/1996 si in cazurile de concentrare economica;

10. Instructiunilor date in aplicarea art.331 din Legea concurentei nr.21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice;

11. Ordinului presedintelui Consiliului Concurentei nr. 152/30.03.2010; 12. Notificarii inregistrate la Consiliul Concurentei cu nr. RS-02/19.01.2010; 13. Notei Directiei Industrie si Energie privind analiza concentrarii economice,

inregistrate cu DIE nr. 896/31.03.2010.

Avand in vedere urmatoarele:

1. Operatiunea realizata prin dobandirea in mod direct a controlului in comun,

asupra societatii nou create SC REDIVIVUS TAWIL GROUP SRL, de catre SC General Metal SAL (SRL) Holding pe de o parte, si dl Ioan Ilisuan, pe de alta parte, in baza Acordului Asociatilor SC REDIVIVUS - TAWIL GROUP SRL, se incadreaza in prevederile referitoare la realizarea unei concentrari economice, specificate in art. 10, alin.2 lit. b) si in prevederile referitoare la pragul cifrei de afaceri specificate in art. 14 din aceeasi lege. Ca urmare, in conformitate cu

1 Art.32 din Legea concurentei nr.21/1996, republicata.

Page 2: CONSILIUL CONCURENTEI, · PDF fileconstructii, inchirieri utilaje constructii ... bugetul de stat, cu mentiunea „‟Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de

2

prevederile art.15 alin.1 din Legea Concurentei nr.21/1996, republicata, aceasta operatiune este supusa controlului si trebuie notificata Consiliului Concurentei.

2. SC General Metal SAL (SRL) Holding a depus formularul de notificare la Consiliul Concurentei, acesta fiind inregistrat cu nr. RS-02/19.01.2010. Notificarea concentrarii economice a devenit efectiva la data 08.03.2010.

3. GENERAL METAL SAL (SRL) HOLDING si grupul din care face parte denumit

generic “TAWIL GROUP” are ca obiect principal de activitate valorificarea deseurilor metalice feroase si neferoase, inclusiv vehicule scoase din uz in vederea comercializarii materilor prime secundare obtinute in procesul de “productie” (cea mai mare parte din societatile grupului) si comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (SC Metalrom SRL, SC Remat SA Calarasi). Printre activitatile secundare se numara: metalurgia aluminiului (SC Almet SA Navodari), inchirieri spatii pentru activitati industriale si comerciale; dezvoltare imobiliara (SC Vodylas SRL), transport marfa (SC Remat Serv SRL), servicii de operare portuara (SC European Metal Services SA).

4. IOAN ILISUAN si grupul de firme apartinand acestuia are ca obiect principal de

activitate colectarea si valorificarea deseurilor metalice feroase si neferoase si a deseurilor nemetalice (SC Redivivus SRL Bistrita). Ca activitati secundare ale grupului pot fi mentionate: dezmembrari si demolari de obiective industriale precum si reciclarea resturilor ce rezulta din aceasta activitate (prin SC Redivivus SRL Bistrita), inchirieri de spatii pentru activitati industriale si comerciale (SC Redivivus SRL, SC Tehton SA Bistrita), fabricarea produselor din beton pentru constructii, inchirieri utilaje constructii (SC Tehton SA Bistrita), extractia si comercializarea agregatelor de balastiera (nisip si pietris) (SC Tehton Agregate SRL Bistrita) etc.

5. Societatea in comun SC REDIVIVUS – TAWIL GROUP SRL va avea ca obiect de activitate valorificarea deseurilor metalice feroase si neferoase in vederea comercializarii acestora.

6. Pentru evaluarea naturii operatiunii ce urmeaza a fi realizata, aceasta a fost

analizata potrivit criteriilor prevazute de Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice referitor la crearea unei societati in comun concentrative, si anume:

existenta controlului in comun;

existenta autonomiei structurale si functionale a entitatii nou create;

evaluarea riscului de coordonare a comportamentului agentilor economici implicati in operatiunea analizata.

7. Existenta controlului in comun asupra SC REDIVIVUS – TAWIL GROUP SRL

este sustinuta de prevederile stipulate in Actul Constitutiv al societatii comerciale. Potrivit acestui act, avand in vedere ponderea de 50% din capitalul social a societatii nou constituite pentru fiecare dintre parti, controlul in comun se va manifesta atat cu privire la exercitarea drepturilor de vot in Adunarea Generala a Asociatilor cat si prin controlul asupra conducerii societatii.

8. Din informatiile furnizare in formularul de notificare, rezulta ca societatea in

comun, SC REDIVIVUS – TAWIL GROUP SRL, va avea autonomie structurala deoarece va indeplini toate functiile unei entitati economice autonome: va avea conducere proprie, va avea proprii angajati si va dispune de resurse financiare si

Page 3: CONSILIUL CONCURENTEI, · PDF fileconstructii, inchirieri utilaje constructii ... bugetul de stat, cu mentiunea „‟Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de

3

de productie proprii, care vor fi puse la dispozitie de partile la concentrarea economica prin Acordul Asociatilor.

9. Societatea in comun, prin preluarea furnizorilor/clientilor traditionali si a contractelor de furnizare apartinand SC Redivivus SRL, va avea acces direct pe piata, in nume propriu, conferindu-i calitatea de agent economic cu drepturi depline in actul decizional cu caracter comercial. Durata de functionare a SC REDIVIVUS – TAWIL GROUP SRL este nelimitata, atat prin actul constitutiv, cat si prin intentia partilor.

10. Societatea in comun va putea stabili relatii contractuale pentru vanzarea

deseurilor industriale reciclabile obtinute din activitatea de valorificare cu orice client care va oferi cel mai bun pret de piata. In cazul in care societatea in comun nu isi va putea vinde produsele in conditiile cerute, deseurile industriale reciclabile vor fi livrate catre societatile care fac parte din grupul “TAWIL GROUP”, la un pret egal cu cel pe care societatile din acest grup il ofera oricarui agent economic de pe piata, in conditii de cantitate, calitate a deseurilor, adica in conditii normale de piata.

11. Avand in vedere aspectele mai sus-mentionate, crearea societatii SC

REDIVIVUS – TAWIL GROUP SRL nu are ca obiect sau ca efect coordonarea comportamentului concurential al acesteia si al societatilor mama.

12. SC REDIVIVUS SRL isi transfera integral numai activitatea de valorificare a

deseurilor metalice feroase si neferoase catre societatea in comun, SC REDIVIVUS – TAWIL GROUP SRL. Acest transfer presupune ca societatea in comun va prelua furnizorii traditionali, persoane juridice ale SC REDIVIVUS SRL, precum si contractele de vanzare de deseuri metalice (feroase si neferoase).

13. SC REDIVIVUS SRL, una dintre societatile mama, va ramane doar cu activitatea

de colectare a deseurilor metalice precum si cu activitatea de colectare/valorificare a deseurilor nemetalice.

14. Societatile din grupul “TAWIL GROUP”, cea de-a doua societate mama, vor fi

prezente pe piata valorificarii deseurilor industriale reciclabile (metalice si nemetalice) si a comercializari acestora de la persoane fizice;

15. Conform activitatilor desfasurate de societatile implicate in operatiune si tinand

cont de tipurile de servicii prestate si produsele fabricate, pietele relevante au fost definite ca fiind:

piata valorificarii deseurilor industriale reciclabile pe subgrupe de deseuri;

piata comercializarii produselor rezultate in urma valorificarii deseurilor industriale reciclabile.

pe intreg teritoriul tarii.

16. La nivel national pe piata colectarii si valorificarii deseurilor industriale reciclabile in vederea comercializarii acestora activeaza o serie de companii puternice, structurate pe grupuri, controlate de oameni de afaceri implicati in activitati comerciale de acest gen.

17. Cotele de piata ale partilor implicate in operatiunea de concentrare economica pe

grupe de deseuri metalice feroase si metalice neferoase in 2009 sunt: deseuri metalice feroase:

Page 4: CONSILIUL CONCURENTEI, · PDF fileconstructii, inchirieri utilaje constructii ... bugetul de stat, cu mentiunea „‟Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de

4

- Grup Tawil – (......)% - Ilisuan Ioan – (.......)%

deseuri metalice neferoase: - Grup Tawil – (......)% - Ilisuan Ioan – (......)%

18. Cotele de piata ale principalilor concurenti (grupuri/societati), pe grupe de

deseuri metalice feroase si metalice neferoase in 2009 sunt:

deseuri metalice feroase: grupul Scholz prin Rematinvest Cluj (.......)% si Rematholding Bucuresti (.......)%, grupul de firme controlate de dl.Nicolae Strejut (......)%, grupul Remat Brasov (.....)%, grupul de firme controlate de fratii Comanescu (.....)%, societati: Energrom (.....)%, Remat Valcea (......)%, Remat Gorj SA Tg. Jiu (.......)% si Metalimpex Romania SRL (......)%;

deseurilor metalice neferoase: grupul Scholz prin Rematholding Bucuresti (........)% si Rematinvest Cluj (.......)%, grupul de firme controlate de dl. Nicolae Strejut (.......)%, grupul de firme controlate de fratii Comanescu (........)%, grupul Remat Brasov (........)%, societati: Remat Valcea (......)%;

Diferenta de cota de piata pana la 100% pentru ambele grupe de deseuri (feroase si neferoase) este impartita intre cele aproximativ 1400 de societati active in domeniu.

19. Ca urmare a crearii societatii in comun si transferarii integrale numai a activitatii de valorificare a deseurilor metalice feroase si neferoase SC REDIVIVUS SRL isi inceteaza activitatea pe piata valorificarii deseurilor metalice feroase si neferoase in vederea comercializarii acestora.

20. Din analiza efectuata din punct de vedere concurential a rezultat ca operatiunea

de concentrare economica notificata nu are ca efect crearea sau consolidarea unei pozitii dominante pe pietele relevante definite.

21. Operatiunea de concentrare economica realizata prin dobandirea in mod direct a

controlului in comun, asupra societatii nou create SC REDIVIVUS TAWIL GROUP SRL, de catre SC General Metal SAL (SRL) Holding pe de o parte, si dl Ioan Ilisuan, pe de alta parte, a fost analizata prin prisma prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicata si ale Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice. Intrucat indeplineste conditiile prevazute la punctul 40 lit.b Capitolul III, Partea I din Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice, operatiunea supusa analizei cade sub incidenta Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, incadrandu-se in prevederile referitoare la realizarea unei concentrari economice in sensul art. 10 alin. (2) din lege si indeplineste pragurile referitoare la pragul cifrei de afaceri specificate in art. 14 din aceeasi lege.

22. Concentrarea economica analizata nu are ca efect crearea sau consolidarea

unei pozitii dominante pe pietele relevante definite. Astfel, desi operatiunea propusa cade sub incidenta Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea acesteia cu un mediu concurential normal.

In temeiul art.21 alin.2 din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, si al art.8 alin.10 lit.b din Regulamentul de organizare, functionare si procedura al CONSILIULUI CONCURENTEI, cu modificarile si completarile ulterioare

Page 5: CONSILIUL CONCURENTEI, · PDF fileconstructii, inchirieri utilaje constructii ... bugetul de stat, cu mentiunea „‟Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de

5

DECIDE Art.1. In conformitate cu dispozitiile art.46 alin.1 lit.b din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, se emite prezenta decizie de neobiectiune privind concentrarea economica realizata de catre SC General Metal SAL (SRL) Holding pe de o parte, si dl Ioan Ilisuan, pe de alta parte, in conditiile art.10 alin.2 lit.b din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, prin dobandirea controlului in comun asupra societatii nou constituite SC REDIVIVUS TAWIL GROUP SRL, constatandu-se ca, desi operatiunea notificata cade sub incidenta legii, nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal. Art.2. Taxa de autorizare, prevazuta la art.32 din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, este de (..........) lei si se va plati de catre partea notificatoare, in maximum 30 de zile de la data comunicarii prezentei Decizii, cu ordin de plata tip trezorerie, la bugetul de stat, cu mentiunea „‟Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare‟‟. O copie a ordinului de plata va fi transmisa neintarziat CONSILIULUI CONCURENTEI. Art.3. Prezenta Decizie devine aplicabila la data comunicarii sale catre achizitor. Art.4. Decizia CONSILIULUI CONCURENTEI poate fi atacata, conform dispozitiilor art.47 alin.4 din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal. Art.5. In conformitate cu prevederile art.57 alin.1 din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, prezenta Decizie va fi publicata pe site-ul CONSILIULUI CONCURENTEI.

Art.6. Directia Industrie si Energie si Secretariatul General vor urmari aducerea la indeplinire a prezentei Decizii. Art.7. Prezenta Decizie se comunica neintarziat, de catre Secretariatul General al CONSILIULUI CONCURENŢEI, catre:

GENERAL METAL SAL HOLDING Str. Panait Istrati nr. 74 – 76, sector 1, Bucuresti Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/399/2002 CUI: RO 12253732 Tel. 021/231.77.08/09 Fax 021/231.77.15 Prin Ovidiu Hudris - reprezentant legal imputernicit

BOGDAN M. CHIRITOIU

Presedinte