CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

29
CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL UNIVERSITARIA PENTRU DOMENIILE ARTE VIZUALE, FILOLOGIE, FILOSOFIE, ISTORIE, MUZICOLOGIE, STUDII CULTURALE, TEATRU, TEOLOGIE EDIȚIA A III-A, 2020 ONLINE 9-10 OCTOMBRIE 2020 9 OCTOMBRIE Deschidere și Panel postdoctoral: Direcții recente în Științele Umaniste. Cercetare și predare Panelul va fi redat prin Streaming: https://stream.meet.google.com/stream/b8185006-4628-44d5-9551-c8e0fd73bb74 10:00 Cuvânt de deschidere (Prof. dr. Dana Percec, Prof. dr. Otilia Hedeșan, Prof. dr. Florin Lobonț, Prof. dr. Adriana Lucaciu, Prof. dr. Lucian Roșca, Conf. dr. Mihaela Vlăsceanu) 10:20 Vasile Hațegan: Adaptări ale practicii filosofice la criza pandemică 10:40 Valentina Mureșan: Dezvoltarea competențelor digitale în rândul studenților din domeniul filologie 11:00 Maria Pantea: Apariția institutelor de credit românești în Câmpia Aradului la începutul secolului XX 11:20 Roxana Rogobete: Autori maghiari contemporani din Transilvania: contexte, generații, receptări 11:40 Diana Mihuț: Restituirea informației de teren prin digitalizare. Un exemplu Arhiva de Folclor a Universității de Vest din Timișoara 12:00 Loredana Bercuci: Conceptul de alb in istoria Statelor Unite 12:20 Janeta Iuga: Probleme de cercetare. Dinamica identității etnofolclorice în Banatul Sârbesc 12:40 Ana Pușcașu: Depășirea granițelor textuale. Experimente poetice douămiiste și postdouămiiste NOTĂ Un apel separat va fi lansat după finalizarea conferinței în vederea selectării unui număr de studii pentru publicare într-un volum de tip Proceedings.

Transcript of CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Page 1: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR

DIN CONSORȚIUL UNIVERSITARIA

PENTRU DOMENIILE ARTE VIZUALE, FILOLOGIE, FILOSOFIE, ISTORIE,

MUZICOLOGIE, STUDII CULTURALE, TEATRU, TEOLOGIE

EDIȚIA A III-A, 2020 – ONLINE

9-10 OCTOMBRIE 2020

9 OCTOMBRIE

Deschidere și Panel postdoctoral:

Direcții recente în Științele Umaniste. Cercetare și predare

Panelul va fi redat prin Streaming:

https://stream.meet.google.com/stream/b8185006-4628-44d5-9551-c8e0fd73bb74

10:00

Cuvânt de deschidere (Prof. dr. Dana Percec, Prof. dr. Otilia Hedeșan,

Prof. dr. Florin Lobonț, Prof. dr. Adriana Lucaciu, Prof. dr. Lucian Roșca,

Conf. dr. Mihaela Vlăsceanu)

10:20

Vasile Hațegan: Adaptări ale practicii filosofice la criza pandemică

10:40

Valentina Mureșan: Dezvoltarea competențelor digitale în rândul

studenților din domeniul filologie

11:00

Maria Pantea: Apariția institutelor de credit românești în Câmpia

Aradului la începutul secolului XX

11:20

Roxana Rogobete: Autori maghiari contemporani din Transilvania:

contexte, generații, receptări

11:40

Diana Mihuț: Restituirea informației de teren prin digitalizare. Un

exemplu – Arhiva de Folclor a Universității de Vest din Timișoara

12:00

Loredana Bercuci: Conceptul de alb in istoria Statelor Unite

12:20

Janeta Iuga: Probleme de cercetare. Dinamica identității etnofolclorice în

Banatul Sârbesc

12:40

Ana Pușcașu: Depășirea granițelor textuale. Experimente poetice

douămiiste și postdouămiiste

NOTĂ

Un apel separat va fi lansat după finalizarea conferinței în vederea selectării unui număr de studii

pentru publicare într-un volum de tip Proceedings.

Page 2: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Secțiunea Arte vizuale

Moderatori: Prof.univ. dr. Adriana Lucaciu. Asist. drd. Adina Larisa Șufană

ZIUA 1 / 9 0CTOMBRIE 2020

15:00-15:20- GyemantAnca, Scrisori ca jurnaleîn dialog. Broderiașigenurilediaristice ca

instrumente ale arteifeministe, ȘcoalaDoctorală de Arte, Universitatea de Vest din Timișoara,

[email protected]

15:20 - 15:40 - Semenov Sorin-Constantin, Semenov Laura, ȘerbanSavu, un

observatornoncritic al societățiicontemporane, ȘcoalaDoctorală de Arte vizuale,

UniversitateaNațională de Arte „George

Enescu”, Iași [email protected]; [email protected]

15:40 - 16:00- Robeci Gabriela, Formareaartei alternative prinapropriere, ȘcoalaDoctorală de

Arte, Universitatea de Vest din Timișoara, [email protected]

16:00 - 16:20 - BorcoIlin, Fotografiacontemporană, întretrendurișijustificăriantropologice,

ȘcoalaDoctorală de Arte, Universitatea de Vest Timișoara, [email protected]

16:20 - 16:40 - Corcăcel Constantin-Adrian, Versatilitateapasteluluiînexprimareaplastică, -

ȘcoalaDoctorală de Arte vizuale, UniversitateaNațională de Arte „George Enescu”, Iași,

[email protected]

16:40 - 17:00- Fîntînă Constantin-Marcel, Atitudineaartistuluicontemporanfață de consumism,

ȘcoalaDoctorală de Arte, Universitatea de Vest din Timișoara, [email protected]

17:00 - 17:20 - Ștefana-Roxana Stoica, Relevanțaavuțieimateriale. Parametriiconceptului de

lux, ȘcoalaDoctorală de Arte Vizuale, UniversitateaNațională de Arte „George Enescu” Iași,

[email protected]

17:20 - 17:40- Chirilă Andreea, „Stilul personal” – Analiză conceptuală și comunicare vizuală

în designul vestimentar contemporan, Școala Doctorală de Arte Vizuale și Design, Universitatea

de Arte „George Enescu”, Iași, [email protected]

17:40 - 18:00 - Șufană Adina, Ilustrația de carte întresecolele XVIII-XX în Anglia,

ȘcoalaDoctorală de Arte, Universitatea de Vest din Timișoara, [email protected]

Page 3: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

ZIUA 2 / 10 0CTOMBRIE 2020

10:00 - 10:20 - StanciuTiberiuTeodor, Călătorieînjurulluiacasă. Jurnal de pandemie,

ȘcoalaDoctorală de Arte, UniversitateaNațională de Arte „George Enescu” din Iași,

[email protected]

10:20 - 10:40 - Simionescu Bianca, Banda desenată ca produs intercultural, ȘcoalaDoctorală

Arte VizualeUniversitateaNaţională de Arte “George Enescu” din Iaşi, [email protected]

10:40 - 11:00 - Plăvițu Cecilia-Mihaela, Desenul în universul copiilor. Arta infantilă, arta brută

și arta patoplastică,ȘcoalaDoctorală de Arte, Universitatea de Vest din Timișoara,

[email protected]

11:00 - 11:20- Anton Anastasia, Acuarela ca mediu de exprimareplastică. Funcțiișiroluri ale

acuarelei, ȘcoalaDoctorală de Arte, Universitatea de Vest din Timișoara,

[email protected]

11:20 - 11:40- GomboșAtila, Niveluri perceptive ale negruluiînartacontemporană,

ȘcoalaDoctorală de Arte, Universitatea de Vest din Timișoara, [email protected]

11:40 - 12:00- Oprea Alina-Gina, Arta vizualășicretivitateacopiilor, Școaladoctorală de Arte

Vizuale ,,George Enescu” Iași, [email protected];

12:00 - 12:20 - Muscalu Sarah, Aspecte ale post-medialitățiiarteivizuale, ȘcoalaDoctorală Arte

Vizuale, UniversitateaNațională de Artă „George Enescu” din Iași, [email protected]

12:20 - 12:40 - LorințLoredana, Caracterul didactic șiestetic al icoaneișiroluleiîn art-terapie,

ȘcoalaDoctorală a Facultății de Arte și Design, Universitatea de Vest din Timișoara,

[email protected]

12:40 - 13:00 - Andrei Rosetti, 1954 - Paul Gherasim, grupulAndreescușicanonulrealismului

socialist,ȘcoalaDoctorală de Arte, Universitatea de Vest din Timișoara, [email protected]

13:00 - 13:20 - Bălan Flavia Maria Cristina (Florența), AbordăricriticeînprivințaMuzeului de

ArtăContemporană, ȘcoalaDoctorală de Arte, Universitatea de Vest din Timișoara,

[email protected]

Page 4: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

13:20 - 13:40 - Brânză Mihai, Explorareaimplicațiilor practice șiteoretice ale

tehnologiiloremergente ale realitățiivirtualeșimetodica de organizare a galeriilorvirtuale de

artă, ȘcoalaDoctorală Arte Vizuale, UniversitateaNațională de Artă „George Enescu” din Iași,

[email protected]

13:40 - 14:00 - Fălcan Laura, Cum practicaconservăriipoatesăcontribuie la scopulcomun al

comunicăriitrecutului. Cazulpatrimoniuluimobil al bisericilorde lemn din Banat,

ȘcoalaDoctorală de Arte Vizuale, Universitatea de Vest din Timișoara, [email protected];

14:00 - 14:20- Filote Cristina Elena, Reperevizualeînvestimentație, ȘcoalaDoctorală Arte

Vizuale, UniversitateaNațională de Artă „George Enescu” din Iași, [email protected]

14:20 - 14:40 - Calistru Ana-Maria,

Delimitărimorfologiceșiconceptualedintrefotografieșiilustrațieînreprezentareasuferinței,

ȘcoalaDoctorală de Arte Vizuale, UniversitateaNațională de Artă „George Enescu” din Iași,

[email protected]

14:40 - 15:00- Pătrășcan Maria-Magdalena, Maternitateaînartă, Școaladoctorală de Arte,

Universitatea de Vest din Timișoara, [email protected]

15:00 - 15:20 - Lazăr Andrei, Psihologialuminiisiexperienteleacesteia in interactiunea cu

utilizatorul,Şcoaladoctorală Arte vizuale, UniversitateaNațională de Arte „George Enescu” din

Iași, [email protected];

15:20 - 15:40 - NechiforOana-Manuela, Roluriatribuiteimaginiifotograficedocumentare:

fotografia ca document, ca dovadăși ca martor,Școaladoctorală de Arte Vizuale,

UniversitateaNațională de Arte „George Enescu”,Iași, [email protected];

Page 5: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Secțiunea Filosofie

Link Google Meet: https://meet.google.com/lookup/h5uoykqaql

Moderator: Prof.univ.dr.habil. Florin Lobonț,

Universitatea de Vest din Timișoara

Vineri, 9 octombrie 2020

Panelul 1

Orele: 13.00 – 16.00

Maria Banu ([email protected]; Școala Doctorală de Filosofie, Universitatea din

București)

Este încrederea în străini rațională sau morală?

Dumitru Budacu ([email protected]; Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social-

Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

Reintegrarea socioprofesională a militarilor veterani. de la teoretic la empiric în

societatea românească

Cristina Cristea ([email protected]; Școala Doctorală a Facultății de Filosofie,

Universitatea din București)

Perspectiva narativă asupra identității personale

Angela Drăghia ([email protected]; Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie și Științe

Politice, Universitatea de Vest din Timișoara

Presupozițiile programării neuro-lingvistice în abordarea comportamentului uman

Bogdan-Andrei Dumitrescu ([email protected]; Școala Doctorală a Facultății de

Filosofie, Universitatea din București)

The link between fatalism, Aristotle’s open future and assumptions on time

Cristina Gabriela Matei ([email protected]; Şcoala Doctorală de Filosofie,

Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie)

Rolul Umanismului în psihoterapie. Umanismul Existentatial în lucrarile lui Erich

Fromm

Vlad Mihăescu ([email protected]; Școala Doctorală de Filosofie, Universitatea din

București)

The relationship between philosophy and sustainability

Diana Mirci ([email protected]; [email protected]; Școala Doctorală de

Filosofie, Universitatea din București)

Apariția Shivaismului din Cașmir și situarea acestuia în contextul global al

tantrismului. Începuturi istorice.

Andreea Neagu ([email protected]; Școala Doctorală de Filosofie, Universitatea din

București)

Timpul ca unitate individuală la I.D. Gherea și C.R. Motru. O încercare de (re-)

construcție topologică

Page 6: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Sâmbătă 10 octombrie 2020

Link Google Meet: https://meet.google.com/lookup/h5uoykqaql

Moderatori: Prof.univ.dr.habil. Florin Lobonț, Conf.univ.dr. Alexandru Petrescu

Universitatea de Vest din Timișoara

Panelul 2

Orele: 10.00 – 13.00

Mirela Niculescu ([email protected]; Școala Doctorală Facultatea de Filosofie,

Universitate Babeș Bolyai, Cluj- Napoca)

The Immortality of soul in Augustine and Plotinus

Andrei Nuțaș ([email protected]; Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie și Științe

Politice, Universitatea de Vest din Timișoara)

Is there a need for an ethical module within AI software?

Horea Rusu ([email protected]; Școala Doctorală de Filosofie, Universitatea Babeş-

Bolyai din Cluj-Napoca)

Aspecte ale disputei realism/antirealism științific

Andreea-Iulia Someşan ([email protected]; Şcoala Doctorală de Filosofie, Universitatea

Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca)

Predestinare, liber arbitru şi politicile de vaccinare

Monica Stan ([email protected]; Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie și Stiințe

Politice, Universitatea de Vest din Timișoara)

Paradoxurile tăcerii. Studiu de caz: Lucian Blaga

Andreea Stoicescu ([email protected]; Școala Doctorală de Filosofie, Universitatea

din București, în cotutelă interdisciplinară cu Universitatea Națională de Muzică din

București)

Filosofia organismului și ontologia operei muzicale: Dezvoltări plecând de la I. Kant,

T.W. Adorno, A. N. Whitehead și M. Heidegger

Cristina Vasile ([email protected]; Școala doctorală de Filosofie, Universitatea Alexandru

Ioan Cuza din Iași)

Pregătirea pentru moarte în contextul covid, sens al filosofiei practice, diferențe

culturale de interpretare culturală a morții dintre românia și danemarca -interpretări

semiologice

Armand Voinov ([email protected]; Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie și

Stiințe Politice, Universitatea de Vest din Timișoara)

Sinuciderea la Platon

Page 7: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Secțiunea Istorie

Moderator Conf.univ.dr.habil Mihaela Vlăsceanu,

Școala doctorală de Științe umaniste- Universitatea de Vest din Timișoara

Vineri, 9 octombrie 2020

Ora 14.00

Drd. Șoroagă Codruța, Școala Doctorală de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

[email protected]

VIZITELE MARELUI DUCE BORIS VLADIMIROVICI ÎN ROMÂNIA. EVENIMENTE

MONDENE ȘI GALANTERII

Ora 14:20

Drd. Ștefan-Marius Deaconu -Școala Doctorală de Istorie, Universitatea din București

[email protected]

REGRESUL INTERNAȚIONALIZĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN

ROMÂNIA ÎN ANII `80

Ora 14:40

Drd. Vornicu (Drăguț) Violeta, Universitatea București, Coordonator științific,Prof. Dr. Florin

Muller

[email protected]

PROFILUL IDEOLOGIC AL DICTATURII REGALE

Ora 15:00

Drd. Alexandra Valentina Mihali, Școala doctorală Studii de Populație și Istoria

Minorităților,Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

[email protected]

ANTROPOLOGIA CRIMINALĂ DE LA CUNOAȘTEREA EMPIRICĂ LA MARILE

PARADIGME ALE LUMII MODERNE

Ora 15:20 Drd. Florin Pascaru, Școala Doctorală de Istorie, Universitatea din București

[email protected]

MOBILIZAREA ARMATEI ROMÂNE ÎN CONTEXTUL INVAZIEI DIN

CEHOSLOVACIA

Ora 15:40

Viorica Gavril (Kılıç), Școala Doctorală de Istorie, Universitatea din București,

[email protected]

UN NUCLEU AL CULTURII ROMÂNEȘTI ÎN CAPITALA OTOMANĂ: ȘCOALELE

ROMÂNE DE AMBELE SEXE DIN CONSTANTINOPOL (1905-1911)

Ora 16.00-16.30 PAUZĂ

Ora 16:30

Page 8: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Drd. Doctoru Ionel, Școala Doctorală de Istorie, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru

Ioan Cuza” din Iași, Coordonator Prof. Univ. Lucian Leuștean

[email protected].

CONSTANTIN DIAMANDY ȘI PROPAGANDA CULTURALĂ LA PARIS, 1924 – 1927

Ora 16:50

Drd. Silvia-Cristina Baumgarten -Școala Doctorală de Istorie, Universitatea din București

[email protected], coordonator: prof. univ. dr. Laurențiu Vlad

ÎNCEPUTURILE ȘI EVOLUȚIA TELEVIZIUNII ÎN STATELE DIN SPATELE

„CORTINEI DE FIER”

Ora 17:10 Drd. Adrian Nicolae Petcu, Școala Doctorală de Istorie, Universitatea din București

[email protected]

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DE LA PARIS ÎN PERIOADA CELUI DE-AL

DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Ora 17:30

Drd. Cristina Tudor: Școala Doctorală de Științe Umaniste, Universitatea de Vest din Timișoara,

[email protected]

STATUTUL PREOTULUI ORTODOX ROMÂN ÎN CONTEXTUL INSTAURĂRII

COMUNISMULUI

Ora 17:50

Drd. Adrian Deheleanu- Şcoala Doctorală de Ştiinţe Umaniste, Universitatea de Vest din

Timişoara, [email protected], coordinator Conf.univ.dr.habil. M.Vlăsceanu

Tematica istorică în arta oficială românească între 1966-1971 (pictura, sculptura, grafica)

Page 9: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Sâmbătă 10 octombrie 2020

Moderator Dr. habil. Adrian Magina

Școala doctorală de Științe Umaniste-domeniul Istorie, Universitatea de Vest din Timișoara

Ora 9:00

Drd. Dumitru Cristina-Petruța, Școala Doctorală de Istorie, Facultatea de Istorie, Universitatea

din București

[email protected]

DINAMICA PROPRIETĂȚII FUNCIARE BOIEREȘTI ÎN ȚARA ROMÂNEASCĂ DELA

NEAGOE BASARAB PÂNĂ LA MATEI BASARAB

Ora 9:20

Drd. Gabriela Nisipeanu, Școala Doctorală Istorie- Universitatea din București

[email protected]

ELEMENTE CONSTITUTIVE ALE PROFILULUI PARTICIPANTULUI ERASMUS

DIN

ROMÂNIA

Ora 9:40

Drd. Gheorghe Benzar, Student doctorand în anul III al Universității Babeș-Bolyai, Școala

doctorală Studii de populație și Istoria Minorităților

[email protected]

PIERDEREA IDENTITĂȚII RUTENILOR DIN MARAMUREȘ ÎN SECOLUL XX-

ÎNTRE IDENTITATE ȘI ALTERITATE- CAUZE ȘI REPERCUSIUNILE

CĂSĂTORIILOR MIXTE

Ora 10:00

Drd. Radu Sava,Școala Doctorală de Istorie, Universitatea din București

[email protected]

METODICA ISTORIOGRAFIEI ROMÂNO-CHINEZE. INTERFERENȚE, INFLUENȚE

ȘI CONGRUENȚE

Ora10:20

Drd.Ionel Munteanu- Școala Doctorală de Istorie, Universitatea din București

[email protected]

RELATĂRI DIN PRESA BELGIANĂ PRIVIND INTRAREA ROMÂNIEI ÎNMARELE

RĂZBOI MONDIAL

Ora 10:40

Andrei Cosmin Popa, Școala Doctorală a Facultății de Istorie, Universitatea din București

[email protected]

SEMICENTENARUL MARII UNIRI DIN 1968 – ANIVERSARE SUB SEMNUL

MITULUI

UNITĂȚII NAȚIONALE A ROMÂNILOR

11:00-11:30 PAUZĂ

Ora 11:30

Prof. drd. Daniela Curelea, Școala Doctorală de Studii de populație și istoria minorităților din

cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității ,,Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

[email protected]

Page 10: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

ROLUL UNIVERSITARULUI CLUJEAN ONISIFOR GHIBU ÎN DEMERSURILE

PRELIMINARE DE CONSTITUIRE ȘI ORGANIZARE A REGIONALEI ,,ASTRA

BASARABEANĂ” (1923-1926)

Ora 11:50

Drd. Tudor Vișan Miu, Școala Doctorală de Istorie, Universitatea din București

[email protected]

DIMITRIE NEGEL, ULTIMUL MAREȘAL AL CURȚII REGELUI MIHAI I

Ora 12:10

Drd. Țurcan Cristina- Școala Doctorală de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași,

[email protected].

DUBLA ALEGERE A COLONELULUI ALEXANDRU IOAN CUZA ÎN CALITATE DE

DOMNÎN MOLDOVA ȘI ȚARA ROMÂNEASCĂ OGLINDITĂ ÎN CORESPONDENȚA

DIPLOMATICĂ RUSĂ

Ora 12: 30

3. Drd. Ana-Maria-Ruxandra Dima - Școala Doctorală de Istorie, Universitatea din București,

[email protected]

ACTIVITATEA MEDIUCULUI DE PLASĂ DESCRISĂ ÎN RAPOARTELE SANITARE

Page 11: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Secțiunea Lingvistică aplicată

meet.google.com/pvb-kcfg-euv

Moderator: Conf. Dr. Habil.Codruța Goșa,

Universitatea de Vest din Timișoara

Vineri, 9 octombrie 2020

Orele: 13.30 – 14.30

Panel 1: Rețele transdisciplinare

Loredana-Aurelia Alexandrescu ([email protected]; Școala Doctorală de Studii Filologice a

Universității Al. I. Cuza din Iași)

Argumentative Connectors in the Romanian TV Interview

Cosmin Bădulețeanu ([email protected]; Școala Doctorală de Limbi și Identități

Culturale a Universității din București)

Metaphoricity and Creative Compounding in the Financial-Banking Language

Nicholas Chang ([email protected]; Școala Doctorală de studii lingvistice și literare

a Universității Babeș-Bolyai din Cluj)

Utilizări și forme de anglicisme în discursul publicitar contemporan

Andra Irina Porumbeanu ([email protected]; Școala Doctorală de Limbi și

Identități Culturale a Universității din București)

Existential and Presentational Constructions

Orele: 15.00-17.00

Panel 2: Deschideri spre societate

Diana Botoșan ([email protected]; Școala Doctorală de Științe Umaniste a Universității de

Vest din Timișoara)

Mixed Method Research. Theoretical Underpinnings

Cristina Iuliana Sas Șandor ([email protected]; Școala Doctorală de Științe Umaniste a

Universității de Vest din Timișoara)

Mijloace media actuale în orele de literatură de limba germană maternă la nivel liceal

Cristian Alexandru Șandor ([email protected]; Școala Doctorală de Științe Umaniste a

Universității de Vest din Timișoara)

Developing Cultural Competence in Learning English through Lyrics and Movies in EFL

Classes

Ana Scalcău ([email protected]; Școala Doctorală de Științe Umaniste a Universității de

Vest din Timișoara)

The Evolution of Political Correctness

Page 12: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Raluca Teodorescu ([email protected]; Școala Doctorală de Științe Umaniste a

Universității de Vest din Timișoara)

Pride and Prejudice, Rewritings and Transactional Reader-Response Theory

Page 13: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Secțiunea Lingvistică și traductologie

meet.google.com/iyt-bbfm-fdu

Moderator: Conf. Dr. Habil. Simona Constantinovici,

Universitatea de Vest din Timișoara

Vineri, 9 octombrie 2020

Orele: 16.00 – 17.30

Panel 1: Deschideri transdisciplinare

Mădălina Agoston ([email protected]; Școala Doctorală de studii lingvistice și

literare a Universității Babeș-Bolyai din Cluj)

Traducerea de concept în critica literară românească. Reprezentanții “Școlii de la

Geneva” și contextul autohton

Alexandra Ilie ([email protected]; Școala Doctorală de Studii Filologice a Universității Al.

I. Cuza din Iași)

Stadiul traducerii automate pentru literatura română între cantitate și calitate

Ioana Ruxandra Toșu ([email protected]; Școala Doctorală de studii lingvistice și literare a

Universității Babeș-Bolyai din Cluj)

Perspective ale traducerii benzilor desenate japoneze (manga) în limba română: transfer

cultural și particularități lingvistice

Maria Sânziana Iliescu ([email protected]; Școala Doctorală de Limbi și Identități

Culturale a Universității din București)

Cuvinte care ies din uz. Cauzele arhaizării cuvintelor

Andra Nica ([email protected]; Școala Doctorală de Studii Filologice a Universității Al.

I. Cuza din Iași)

Reprezentarea și receptarea literaturii în festivalurile literare francofone

Călin Florin Alexandru Popeț ([email protected]; Școala Doctorală de Științe Umaniste a

Universității de Vest din Timișoara)

Tabloul sinoptic al unităților frazeologice românești. Studiu de caz

Orele: 18.00 – 19.30

Panel 2: Lingvistică și societate

Ionela-Mihaela Dănciug ([email protected]; Şcoala Doctorală de Studii Filologice,

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)

Tipuri de discontinuitate în limba română vorbită actuală nedialectală – întreruperile și

autoîntreruperile

Page 14: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Laura Grama ([email protected]; Şcoala Doctorală de Studii Filologice, Universitatea

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)

Funcţii pragmatice ale repetiţiei predicatului complex cu operator modal şi aspectual în

limbile română şi spaniolă în cadrul discursului televizual-politic

Joan Llinàs Suau ([email protected]; Școala Doctorală de Limbi și Identități Culturale a

Universității din București)

Fonologie și ortografie în achiziția limbilor străine (L2)

Mihaela Moraru Lupu ([email protected]; ; Şcoala Doctorală de Studii Filologice,

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)

Strategii ale politeții pozitive în discursul televizual. Complimentul și mulțumirea –

perspective interdisciplinare

Delia-Florina Popa ([email protected]; Școala Doctorală de studii lingvistice și

literare a Universității Babeș-Bolyai din Cluj)

Greșeala – nesiguranță sociolingvistică, ignorarea normei sau inovație?

Daniela Temneanu ([email protected]; Școala Doctorală de Studii Filologice a Universității

Al. I. Cuza din Iași)

Tezele saussuriene în lingvisitica românească modernă

Page 15: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Secțiunea Literatură anglo-americană

meet.google.com/ure-sicd-ydo

Moderatori:Prof. dr. Dana Percec, Asist. dr. Loredana Bercuci

Universitatea de Vest din Timișoara

Sâmbătă, 10 octombrie 2020

Orele: 9.00 – 12.00

Iulia Călin ([email protected]; Școala Doctorală de Științe Umaniste a Universității de Vest din

Timișoara)

Tolkien’s Theoretical Approach to Fantasy

Roxana Maria Crețu ([email protected]; Școala Doctorală de Științe Umaniste a

Universității de Vest din Timișoara)

Peisaj liric. Eminescu și Turner

Maria-Cristina Fulop ([email protected]; Școala Doctorală de Studii Filologice a

Universității Al. I. Cuza din Iași)

Dante Gabriel Rossetti and the Image of Feminine Beauty

Emilia Jude Lazăr ([email protected]; ; Școala Doctorală de studii lingvistice și literare

a Universității Babeș-Bolyai din Cluj)

Victorian Literature for Children: Inventing Childhood

Mădălina Elena Mocanu Mandici ([email protected]; Școala Doctorală de

Studii Filologice a Universității Al. I. Cuza din Iași)

Fictional Female Bookworms in the 19th

Century British Novels

Alexandra Ionela Groza ([email protected]; Școala Doctorală de Științe Umaniste a

Universității de Vest din Timișoara)

Living the “Counter”-American Dream in Philip Roth’s Everyman (2006) and

Indignation (2008)

Roxana-Petronela Diaconescu ([email protected]; Școala Doctorală de Științe

Umaniste a Universității de Vest din Timișoara)

The Dimension of Violence: A Thriving Ground for Vulnerability in Raymond Carver’s

Cathedral and Charles Bukowski’s Ham on Rye

Carina-Mihaela Dulea ([email protected]; Școala Doctorală Spațiu, Imagine, Text,

Teritoriu a Universității din București)

Paul Neagu: Transfer cultural și discurs vizual (text și imagine). Statutul unui artist

român emigrant în anii 1960-1970.

Page 16: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Secțiunea Literatură română și comparată

meet.google.com/com-wioc-maq

Moderator: Conf. Dr. Habil. Dumitru Tucan,

Universitatea de Vest din Timișoara

Sâmbătă, 10 octombrie 2020

Orele: 9.00 – 11.00

Panelul 1

Andreea-Diana Albu ([email protected]; Școala Doctorală de Științe Umaniste a

Universității de Vest din Timișoara)

Așteptare-angoasă-alienare în dramaturgia lui Matei Vișniec

Grațiela-Livia Buzic ([email protected]; Școala Doctorală de Studii literare și Culturale

a Universității din București)

Carmen Sylva și muzicienii – o dimensiune europeană a activității Reginei Elisabeta a României

Irina Iosub ([email protected]; Școala Doctorală de Studii Filologice a Universității Al. I.

Cuza din Iași)

Victor Eftimiu în “Adevărul literar și artistic”

Gabriela-Emilia Merce ([email protected]; Școala Doctorală de Științe Umaniste a

Universității de Vest din Timișoara)

Copil într-o lume schizomeră

Ioana Moroșan ([email protected]; Școala doctorală a Facultății de Litere,

Universitatea din București)

Literatura scriitoarelor în perioada postbelică: O abordare cantitativă și analiza discursului

istoriografic

Maria Pașcalău Nicolescu ([email protected]; Școala Doctorală de Științe Umaniste a

Universității de Vest din Timișoara)

Avangarda literară românească. Relaționări transnaționale

Gordana-Nicoleta Peici ([email protected]; Școala Doctorală de Științe Umaniste a

Universității de Vest din Timișoara)

Mitul personal și geneza lumii Orbitor

Orele: 11.30 – 13.00

Panelul 2

Tatijana Petrika ([email protected]; Școala Doctorală de Științe Umaniste a

Universității de Vest din Timișoara)

Figura revoluționarului în proza lui Danilo Kiš

Page 17: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Ștefana Gabriela Sîrbu ([email protected]; Școala Doctorală de Studii Filologice a

Universității Al. I. Cuza din Iași)

“Oglinda spartă” și Benjamin Fondane

Monica Stan ([email protected]; Școala Doctorală de Științe Umaniste a Universității

de Vest din Timișoara)

Teoretizări ale iubirii: Ramon Llull

Ștefania Surdu Pricop ([email protected]; Școala Doctorală de Studii Filologice a

Universității Al. I. Cuza din Iași)

Arnold Zweig și socializarea intelectualilor de expresie germană în Palestina. Patrie sau

exil?

Alexandra Constantin ([email protected]; Școala doctorală de studii lingvistice și

literare a Universității Babeș-Bolyai din Cluj)

Rolul anacronismelor în crearea ironiei în Die Letzte Welt de Christoph Ransmayr

Józefina Swięcicka ([email protected]; Școala doctorală de studii lingvistice și literare a

Universității Babeș-Bolyai din Cluj)

Spațiul libertății. Noțiunea salonului în teoria bourdieusiană

Page 18: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Secțiunea Muzicologie

meet.google.com/bbs-vrpr-vzx

Moderator:

prof.univ.dr.habil. LUCIAN EMIL ROŞCA, Universitatea de Vest din Timișoara

Vineri, 9 octombrie 2020

Orele: 12.00 -

Drd. Maria Carla GLIGA

Școala Doctorală Domeniul Muzică, Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași

[email protected]

DE LA COMMEDIA DELL’ARTE LA CRISTALIZAREA GENULUI OPERA BUFFA.

VALENȚE ALE COMICULUI ÎN MUZICA DE OPERĂ

Drd. Lavinius Nikolajevic

Școala Doctorală de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara

[email protected]

CAVALUL - ORIGINI ȘI PREZENȚĂ ÎN MUZICA TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ

Drd. Vlad Andrei Spatariu

Școala Doctorală de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara

[email protected]

EVOLUȚIA TEHNICĂ A NAIULUI DE LA ANGHELUȘ DINICU LA CORNEL PANĂ

Drd. Cristian – Robert Székely

Școala Doctorală de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara

[email protected]

MODAL ASPECTS IN MUSICAL CREATIONS FOR MARIMBA

STEVE REICH – NAGOYA MARIMBAS. KEIKO ABE – DREAM OF THE CHERRY

BLOSSOMS

Drd. Maria DUȚU

Școala Doctorală de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara

[email protected]

ROLUL DIRIJORULUI GAVIIL MUSICESCU ÎN DINAMIZAREA MUZICII CORALE

BĂNĂŢENE DE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA

Drd. Deian Popov

Școala Doctorală de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara

[email protected]

ALEXANDER NUSSER – UN MUZICIAN AUSTRIAC LA TIMIȘOARA

Page 19: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Drd. Diana Farcaș Chirilă

Școala Doctorală de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara

[email protected]

ELEMENTE DE ANALIZĂ MUZICALĂ ȘI REPERE TEHNICO-INTERPRETATIVE ÎN

STABAT MATER DE GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI

Drd.Melitta Neag (Botezatu)

[email protected]

Școala Doctorală de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara

PROBLEMATICA STUDII DE NUANŢE ÎN CÂNTECE DE PUSTIU-STUDII DE NUANŢE

DE CONSTANTIN SILVESTRI

Drd . Carol Vitéz

Școala Doctorală de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara

INTONAȚIA LA INSTRUMENTELE DE COARDE, SISTEMELE INTONAȚIONALE,

SOLUȚII ȘTIINȚIFICE ȘI PRACTICE

Page 20: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Secțiunea Studii Culturale

meet.google.com/jtd-ybuz-bfc

Vineri, 9 octombrie 2020

Orele: 14.00 – 15.00

Panel 1: Studii despre patrimoniu și patrimonializare

Moderează: Dr. Raluca Rusu (Universitatea de Vest dinTimișoara)

Carmen Ionela Sârbu (Universitatea București)

Vandalizarea monumentelor istorice abandonate

Silvia Valentina Zamfir (Universitatea București)

Artefact tradițional și muzeal: repere metodologice de cercetare și interpretare

Marius Lakatos-Iancu (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca)

Patrimoniu cultural material și imaterial în comunitățile de romi

Orele: 15.30 – 16.30

Panel 2: Studii despre grupuri vulnerabile

Moderează: Prof. Dr. Otilia Hedeșan (Universitatea de Vest din Timișoara)

Elena Vlădăreanu (Universitatea București)

Comunitate vulnerabilă vs comunitate arhaică în teatrul documentar

Dana Popeți (Universitatea de Vest din Timișoara)

Povestea vieții în Bărăgan. Tipologii ale povestitorilor

Mălina Duță (Universitatea de Vest din Timișoara)

România în ipostaza de terraincognita: cum ne văd refugiații

Orele 17.00 – 18.00

Panel 3: Studii despre populații istorice românești în afara granițelor

Moderează: Conf. Dr. Mihaela Bucin (Universitatea din Szeged)

DraganStojanjelović (Universitatea de Vest din Timișoara)

Procesiuni ceremoniale. Călușari, Crai. Analiză comparativă Judith Călinescu (Universitatea de Vest din Timișoara)

Învățământul preuniversitar românesc din Ungaria între trecut și prezent

Eva Iova Șimon (Universitatea de Vest din Timișoara)

Rolul presei scrise în presa minorității românești din Ungaria

Page 21: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Sâmbătă, 10 octombrie 2020

Orele 9.00 – 10.00

Panel 4: Cazuri și studii de gen

Moderează: Prof. Dr. Otilia Hedeșan (Universitatea de Vest din Timișoara)

Ana-Maria Coltuc Ologeanu (Universitatea București)

Literatura pentru copii. Despre roluri și stereotipuri de gen

Alina Lakatos-Iancu (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca)

Statutul femeii în comunitatea de romi. Tradiție și emancipare

Alina Elena Vlădulescu- Roșca (Universitatea de Vest din Timișoara)

Credințe și practici magice în viața spirituală sătească

Orele 10.30 – 11.30

Panel 5: Studii culturale și studii literare (1)

Moderează: Conf. Dr. Habil. Florin Oprescu (Universitatea din Viena)

Ioana Clara Enescu (Universitatea din București)

Criză nouă, răspunsuri (stră)vechi

Nicu Diaconiuc (Universitatea din București)

Imaginea moldo-valahului în Troisans de promenade en Europe et en Asie, de

StanislasBellanger

Secțiunea Studii culturale II

meet.google.com/jtd-ybuz-bfc

Moderator:Prof. dr. Dana Percec,

Universitatea de Vest din Timișoara

Sâmbătă, 10 octombrie 2020

Orele: 11.30 – 13.30

Alexandra Roxana Velicu (Universitatea București)

Cancel Culture: From damnatio memoriae to Harper's Magazine. A Letter on Justice

and Open Debate

Raisa Borș (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași)

'Peaky Blinders'. A Guide to Understanding the Lost Generation

Page 22: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Cristina Diamant (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca)

The Odd One Out: Representing Nonbinary Identity from Jeanette Winterston’s

Written on the Body to Frankissstein

Silvia Vițălaru

Masonic Readings on William Blake: Sacred Geometry and the Visual Metaphor

Delia Grosu (Universitatea din București)

Towards a Decolonization of Theory in Trauma Studies

Alexandra Muica (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca)

Biographical Findings of Princess Elizabeth Bibesco

Page 23: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Secțiunea Teatru și Artele Spectacolului

Vineri, 16 octombrie 2020

PROGRAM

Moderator:

Prof. univ. dr. habil. Eleonora Ringler-Pascu

Școala Doctorală de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara

14:00 Deschiderea oficială a conferinței – domeniul Teatru și Artele

Spectacolului

14:10 – 14:25

Cosmin Mircea Crețu: Elemente de modernitate ale teatrului nonverbal

Școala Doctorală de Teatru, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași

14:30 – 14:45

Ana Tecar: Conceptualizarea intimului în performance-ul One-to-One. Între dialogismul

singular și experiența comunității

Șoala Doctorală de Teatru și Film, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

14:50 – 15:05

Cătălin Mardale: Reprezentarea comunităților marginale în teatrul documentar românesc

Șoala Doctorală de Teatru și Film, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

15:10 – 15:25

Simona Vintilă: Eurothalia: un vis European

Școala Doctorală de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara

15:30 – 15:45

Constantin Tovarnitchii: Drumul către mine însumi

Școala Doctorală de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara

15:50 – 16:05

Andrea Wolfer: Elfriede Jelinek și drama secundară

Școala Doctorală de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara

16:10 Dialog între doctoranzi - Concluzii finale

Page 24: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Secțiunea Teologie Ortodoxă

meet.google.com/gxk-auwd-jro

Moderatori: Prof. dr. Dana Percec, Pr. Conf. Dr. Constantin Jinga,

Universitatea de Vest din Timișoara

Vineri, 9 octombrie 2020

Orele: 16.00 – 17.30

Panel 1: Biblie, exegeză şi filocalie

Iancu-Ionuț Buda ([email protected]; Școala Doctorală de Teologie Isidor Todoran a

Universității Babeș-Bolyai din Cluj)

Mesia Pătimitor în Psalmi: “Adăparea cu oțet” (Ps 68,25). Abordare exegetico-teologică

Octavian R. Ciortea ([email protected]; Școala Doctorală de Teologie Isidor

Todoran a Universității Babeș-Bolyai din Cluj)

Realismul moral, Dilema lui Euthyphron și Învățătura Filocalică

Mirel Gălușcă ([email protected]; Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă

Dumitru Stăniloae, Universitatea Al. I. Cuza Iași)

Războiul ca judecată divină în Vechiul Testament. Cazul Canaaniților

Bogdan-Lucian Șopterean ([email protected]; Școala Doctorală de Teologie

Isidor Todoran a Universității Babeș-Bolyai din Cluj)

Yahweh Seba’ôt – “Dumnezeul oștirilor lui Israel” (1RG 17, 45), Sprijinitorul Regelui

David

Ionuț Hens ([email protected]; Școala Doctorală de Teologie Isidor Todoran a

Universității Babeș-Bolyai din Cluj)

Paradigma socială a Creștinismului și Islamului în secolele XX-XXI.De la socetatea

civilă la societatea teocratică. Poziția educației religioase în această paradigmă

Marius Tănase ([email protected]; Școala Doctorală de Teologie Isidor Todoran a

Universității Babeș-Bolyai din Cluj)

Sensul expresiei “Yom Teruah”

Page 25: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Orele: 17.30 – 20.30

Panel 2: Credință, educație și cultură în cetate

Ștefănel Stelian Ciurciun ([email protected]; Școala Doctorală a Facultății de

Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae, Universitatea Al. I. Cuza Iași)

Nevoia de simboluri a omului contemporan

Oana Crețu ([email protected]; Școala Doctorală de Teologie Isidor Todoran a

Universității Babeș-Bolyai din Cluj)

Promovarea ideii “fluide”prin oferte de consum

Irina-Marinela Deftu ([email protected]; Școala Doctorală de Studii Filologice,

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

Câteva observații lingvistice cu privire la versiunile ortodoxe ale Noului Testament în

limba polonă și limba română

Bogdan-Viorel Gabor ([email protected]; Școala Doctorală de Teologie Isidor

Todoran a Universității Babeș-Bolyai din Cluj)

O perspectivă teologică asupra singurătății în epoca rețelelor digitale

Sergiu Ghica ([email protected]; Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase a

Universității din București)

Noul Ateism

Marius Golea ([email protected]; Școala Doctorală de Științe Umaniste a Universității de

Vest din Timișoara)

Structurile condiționale în traducerea textelor religioase

Filologie și doctrină religioasă, provocări ale traducerii

Pr. Ciprian Valentin Nicoară ([email protected]; Școala Doctorală de Teologie Isidor

Todoran a Universității Babeș-Bolyai din Cluj)

Asistență și educație religioasă. Factori pastoral-misionari pentru Biserica Ortodoxă

Română în context European

Pr. Anton-Viorel Pop ([email protected]; Școala Doctorală de Teologie Isidor

Todoran a Universității Babeș-Bolyai din Cluj)

Page 26: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...

Dreptul de a muri în demnitate – o provocare juridică și morală

Cristian Marian Ciorăneanu ([email protected]; Școala Doctorală de Teologie

Isidor Todoran a Universității Babeș-Bolyai din Cluj)

Iubirea ca temei de tămăduire lăuntrică a conștiinței umane

Ștefan Nicolae Tehanciuc ([email protected]; Școala Doctorală a Facultății de

Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae, Universitatea Al. I. Cuza Iași)

Unitatea în cadrul familiei creștine

Mihail Ciopașiu ([email protected]; Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase

a Universității din București)

Pe urmele lui Dumnezeu în Ferentari

Page 27: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...
Page 28: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...
Page 29: CONFERINȚA NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR DIN CONSORȚIUL ...