CONDUCATORI AUTO ADR 2015-04-01¢  CONDUC ¤â€TORI AUTO ADR CURS DE BAZ...

download CONDUCATORI AUTO ADR 2015-04-01¢  CONDUC ¤â€TORI AUTO ADR CURS DE BAZ ¤â€ (COLETE) 1 Ce este acordul ADR?

of 162

 • date post

  12-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CONDUCATORI AUTO ADR 2015-04-01¢  CONDUC ¤â€TORI AUTO ADR CURS DE BAZ...

 • CONDUCĂTORI AUTO ADR

  CURS DE BAZĂ (COLETE)

  1 Ce este acordul ADR? a. Acordul European referitor la transportul rutier de produse alimentare perisabile b. Acordul European referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase c. Acordul Internaţional privind transportul maritim de mărfuri periculoase d. Acordul Internaţional privind transportul feroviar de mărfuri periculoase 2 Anexele tehnice A şi B ale ADR conţin: a. Prescripţiile referitoare la circulaţia rutieră a vehiculelor şi la semnalizarea acestora pentru

  circulaţie rutieră b. Prescripţiile referitoare la construcţia navelor utilizate pentru îmbarcarea vehiculelor şi a

  containerelor-cisternă c. Criteriile de clasificare a mărfurilor periculoase, prescripţiile generale de exploatare a

  vehiculelor şi de confecţionare a ambalajelor şi cisternelor d. Dispoziţiile pentru certificarea garanţiei de calitate de către unităţile de transport 3 De regulă, prescripţiile conţinute în ADR se aplică: a. Transporturilor internaţionale efectuate între ţările semnatare b. Exclusiv pe teritoriul ţărilor membre ale Comunităţii Europene c. Transporturilor cu ţările din Africa de Nord d. Numai transporturilor pe teritoriul naţional 4 În care ţări este în vigoare acordul ADR? a. Numai în ţările Comunităţii Europene b. În lumea întreagă c. Numai în ţările cu ieşire la Marea Mediterană d. În toate cele 43 de ţări semnatare ale acordului 5 Reglementările condiţiilor de efectuare a transporturilor rutiere de mărfuri periculoase

  în condiţii de siguranţă a transportului şi de protecţie a mediului este de competenţa: a. Ministerului de Interne b. Ministerului Industriei şi Comerţului c. Comandamentul Protecţiei Civile din Ministerul de Interne d. Ministerul Transporturilor 6 Reglementarea condiţiilor de omologare, agreare şi inspecţie tehnică periodică a

  vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul anumitor categorii de mărfuri periculoase este de competenţa:

  a. Automobil Club Român - ACR b. Direcţia Poliţiei Rutiere din Ministerul de Interne c. Ministerul Transporturilor d. Regia Autonomă Registrul Auto Român - RAR 7 Acordarea certificatelor de pregătire profesională pentru conducătorii auto de vehicule

  rutiere şi pentru consilierii de siguranţă în transportul mărfurilor periculoase se face de către:

  a. Ministerul Educaţiei şi Învăţământului b. Ministerul Transporturilor

 • c. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare d. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 8 Stabilirea traseelor interzise accesului transportului de mărfuri periculoase cu indicarea

  rutelor ocolitoare sau alternative şi a modului de semnalizare acestora se face de către: a. Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi,

  după caz, cu autorităţile administraţiei publice locale b. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi, după caz, Comisia Naţională pentru Controlul

  Activităţilor Nucleare c. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă d. Comandamentul Protecţiei Civile în conformitate cu cerinţele standardului ISO 9002/1995 9 Reglementarea condiţiilor de efectuare a transporturilor rutiere de materiale

  radioactive şi acordarea certificatelor profesionale pentru conducătorii auto de vehicule şi consilierii de siguranţă în transportul rutier de materiale radioactive este de competenţa:

  a. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile b. Ministerul Transporturilor c. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare d. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 10 Cercetarea evenimentelor produse la transportul mărfurilor periculoase, precum şi

  stabilirea şi aplicarea măsurilor ce se impun în cazul accidentelor şi evenimentelor grave, cu efect asupra mediului, survenite în timpul transportului de mărfuri periculoase este de competenţa:

  a. Comandamentului Protecţiei Civile, Corpului Pompierilor Militari şi Direcţiei Poliţiei Rutiere b. Ministerului de Interne şi Reformei Administrative, Ministerului Apărării Naţionale şi

  Ministerului Economiei şi Finanţelor c. Ministerului Transporturilor, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative împreună cu

  Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile d. Autorităţilor administraţiei publice locale 11 Reglementarea condiţiilor de realizare şi de omologare a ambalajelor şi recipientelor,

  inclusiv a suprastructurilor vehiculelor rutiere specializate pentru transporturile mărfurilor periculoase se face de către:

  a. Ministerul Transporturilor b. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative c. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă d. Ministerul Economiei şi Finanţelor 12 Avizarea fişelor de siguranţă, pentru substanţelor sau grupele de substanţe prevăzute de

  ADR sunt de competenţa: a. Ministerului Transporturilor b. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative c. Întreprinderilor care ambalează, etichetează şi expediază cu mijloace de transport rutier de

  mărfuri periculoase d. SC IPROCHIM SA, desemnată de Ministerul Economiei şi Finanţelor 13 Intervenţia operativă în caz de accident sau de iminenţă a producerii unui eveniment în

  timpul transportului rutier al mărfurilor periculoase este de competenţa: a. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative b. Ministerului Transporturilor c. Autorităţilor administraţiei publice locale d. Ministerul Economiei şi Finanţelor

 • 14 Stabilirea şi semnalizarea corespunzătoare a locurilor de parcare destinate vehiculelor

  ce execută transportul mărfurilor periculoase este de competenţa: a. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative b. Ministerului Transporturilor c. Administratorilor de drumuri d. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 15 Elaborarea unor programe de alarmare şi de intervenţie în cazul evenimentelor

  survenite în timpul transportului de mărfuri periculoase intră în competenţa: a. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative b. Autorităţilor administraţiei publice locale împreună cu Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii

  de Urgenţă c. Ministerului Transporturilor d. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 16 Planurile de alarmare şi intervenţie în caz de poluare accidentală a mediului în timpul

  transporturilor mărfurilor periculoase se elaborează de: a. Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative b. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative împreună cu Inspectoratul General pentru

  Situaţii de Urgenţă c. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile împreună cu Ministerul Transporturilor şi cu

  Ministerul Internelor şi Reformei Administrative d. Autorităţilor administraţiei publice locale împreună cu Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii

  de Urgenţă 17 Ce se înţelege prin marfă periculoasă? a. Numai substanţele lichide foarte uşoare, dar cu volum mare, nu şi cele solide sau gazoase b. Numai mărfurile care au o densitate ridicată în stare solidă c. Numai mărfurile uşoare, dar cu volum mare d. Acele substanţe şi obiecte al căror transport rutier este interzis sau este autorizat numai în

  anumite împrejurări, potrivit Anexelor A şi B la ADR 18 Ce este o marfă periculoasă? a. Acele substanţe şi obiecte al căror transport rutier este interzis sau este autorizat numai în

  anumite împrejurări, potrivit Anexelor A şi B la ADR b. Un bloc de marmură de dimensiuni excepţionale c. Un obiect cu masa foarte mare d. Un obiect cu dimensiuni foarte mari 19 În conformitate cu acordul ADR, se poate considera o marfă periculoasă: a. Un generator electric în funcţiune b. Un lichid inflamabil, o substanţă toxică sau corozivă c. Orice substanţă chimică d. Un animal sălbatic sau un şarpe veninos 20 În conformitate cu acordul ADR, ce se înţelege prin încărcare completă? a. O încărcătură de mărfuri periculoase cu care se umple complet volumul util al vehiculului b. Grupul de mai multe încărcături cu care se umple complet compartimentul de încărcare al

  vehiculului c. O încărcătură de mărfuri periculoase pentru mai mulţi destinatari, echivalentă cu sarcina utilă

  a vehiculului d. O încărcătură de mărfuri periculoase de la un singur expeditor, cu utilizarea exclusivă a unui

  singur vehicul sau container

 • 21 Ce reprezintă clasele de pericol ADR? a. Repartizarea diferitelor categorii de materiale transportate b. Enumerarea capitolelor din convenţia ADR c. Clasificarea substanţelor şi obiectelor periculoase d. O clasificare a diferitelor categorii de materiale transportate 22 Clasele de pericol ale ADR: a. Indică mijloacele de transport utilizate pentru mărfurile periculoase b. Sunt stabilite pe criterii diferite în fiecare ţară şi variază de la un stat la altul c. Reprezintă o clasificare a diferitelor tipuri de vehicule d. Clasifică substanţele, în funcţie de tipul de pericol, în clase care prezintă acelaşi pericol

  principal 23 Câte clase de pericol există conform ADR? a. 8 b. 9 c. 14 d. 13 24 Mărfurile din ce clasele de pericol se pretează la transportul în colete? a. Toate clasele b. Numai clasele 1, 2 şi 7 c. Toate, în afară de clasa 6.2 d. Toate, în