Comportamentul Consumatorului de Electrocasnice1

download Comportamentul Consumatorului de Electrocasnice1

of 15

 • date post

  06-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  113
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Comportamentul Consumatorului de Electrocasnice1

Elementele de comportament ale consumatorului

y ntr-o abordare de ansamblu, comportamentul

consumatorului poate fi definit ca reprezentnd ,,totalitatea actelor decizionale, realizate la nivel individual sau de grup, legate direct de ob inerea i utilizarea de bunuri i servicii, n vederea satisfacerii nevoilor actuale i viitoare, incluznd procesele decizionale care preced i determin aceste acte . (I. Catoiu, N.Teodorescu)

Comportamentului consumatorului i se face o ampl analiz care porne te de la analiza factorilor care l influen eaz , dup cum urmeaz : factori culturali reprezenta i de: cultura, subcultura i clasa sociala; factori sociali - care includ: grupuri de referin , familie, roluri i statuturi; factori personali - care se refer la: vrsta i stadiul din ciclul de via , ocupa ia, stilul de via , circumstan ele economice, personalitatea i p rerea despre sine; factori psihologici - desemna i prin: motiva ie, percep ie, nv are, convingeri i atitudini.

2.Situa ia pie ei de electrocasnice/electronice 2010-2011y 2010 a reprezezentat un an deosebit de dificil pentru retailerii de

electronice/electrocasnice deoarece aceast pia a suferit o contrac ie sever pe fondul situa iei crizei economice i a m surilor de austeritate luate de guvernul Romniei. y n acest an, achizi iile de electrocasnice s-au facut n cea mai mare parte din nevoia imediata de nlocuire a aparaturii vechi sau defecte i, n plus, contractele cu dezvoltatorii imobiliari privind utilarea locuin elor s-au anulat datorit pr bu irii pie ei imobiliare. n primul semestru, Romnia a inregistrat cea mai mare sc dere a acestei pie e din ntreaga Europ , de 25%. y Stoparea credit rii a fost de asemenea un oc puternic pentru aceasta pia , fa de 2006, cnd din totalitatea valorii creditelor , peste 50% erau destinate achizi ion rii electrocasnicelor, n 2010 , procentul a fost de sub 10%.

y Al i factori cu impact ridicat au fost sc derea salariilor angaja ilor din sistemul bugetar cu 25% , disponibiliz rile masive i cre terea cotei TVA la 24%. Per total, pia a electrocasnicelor a cunoscut o sc dere de 14,9%. y Promo iile au fost cel mai important stimulent in 2010. y Produsele cele mai bine vndute au fost camerele foto, LCDurile si plasmele.La polul opus se afla produsele IT si aparatura birotic ale c ror vnz ri au sc zut cu 39% in T4 2010 fa de acela i semestru din 2009. y n ceea ce prive te predic iile pentru 2011, se a teapt ca produsele de game-ing ( console, periferice software) tabletele i notebook-urile s genereze cre teri semnificative datorit inova iei continue n acest sector n timp ce vnz rile de electrocanice de folosin ndelungat s nregistreze din nou, sc deri.

3.Prezentarea firmei unde s-a desfa urat cercetareay MEDIA GALAXY este cea mai puternic re ea de magazine de mare suprafa specializate n produse electronice, electrocasnice, IT, comunica ii i multimedia din Romnia. y MEDIA GALAXY este un brand al companiei ALTEX ROMANIA, iar in 2010, veniturile grupului Altex au crescut cu 7%, cea mai mare cre tere venind din partea Media Galaxy care a adus ntre 25 i 30% la cifra de afaceri. y Directorul de marketing sus ine c stimulentul principal n 2010 a fost reducerea, iar cele mai mari cre teri n ceea ce prive te vnz rile au fost nregistrate de produsele IT (13%), de electrocasnicele mari (8%), electrocasnicele mici (6%) i de electronice (4%).

4.Aspecte practicey Scopul i obiectivele cercet rii: Scopul este de a

determina preferin ele consumatorului de electrocasnice/ electronice: camere foto. Obiectivele sunt de a afla care sunt factorii care i determin pe cump r tori s achizi ioneze camere foto: pre , design, marc , op iuni, garan ie, posibilitatea de testare a produsului, atitudinea personalului de vnz ri. y Tipul cercetarii de pia : Cercetare primar , calitativ y Metodele/instrumentele folosite n cercetarea primar : Observa ia i chestionarul

6. Rezultatele obtinute-indicatori generaliy Chestionarele au fost aplicate unui numar de 35 de responden i, dintre care un procent de 48,5% au r spuns ca au achizi ionat o camer foto n ultimele 12 luni (47% b rba i, 53% femei) in timp ce 51,5% nu au facut o astfel de achizitie in acest interval. y Dintre persoanele care au achizi ionat produsul n cauz , 23,5% nu au un venit i aici ne referim la tinerii cu vrsta cuprins ntre 16 i 22 de ani, 17,4% au venitul sub 600 de lei, 29,4% ntre 601 i 1000 lei, 29,4% ntre 1001 i 1500 lei, iar cei cu un venit mediu lunar peste 2000 de lei sunt n propor ie de 11,8%. y Aceeasi categorie de perosoane au absolvit ca ultim institu ie, n cea mai mare propor ie (52,9%), liceul, urma i de cei care au ca ultim institu ie absolvit facultatea 29,4%, 5,8% au terminat doar coala profesional i doar 5,9% au absolvit masteratul.

y Dac ne referim la persoanele care nu au achizi ionat o camer foto n ultimele 12 luni (51,5%), un procent de 44,4% dintre responden i este reprezentat de femei si 55,6% de b rbati. Din totalul acestora, 27,7% au vrsta ntre 16 i 22 de ani, 22,2% ntre 23 i 35 de ani, 38,8% ntre 36 i 50 de ani i 11,1% au vrsta peste 50. Dintre aceia i respoden i, 16,6% nu au venit, 11,1% au venitul mediu lunar sub 600 lei, 38,8% ntre 600 i 1000 lei, 22,2% ntre 1001 i 2000, iar 11,1% au venitul mediu lunar peste 2000. y Factorii care i-au influen at pe responden i s nu achizi ioneze camere foto n ultimele 12 luni, sunt: venit sc zut 50%, lipsa interesului 44,4% i comportamentul personalului de vnz ri 5,6%.

6.Analiza rezultatelor ob inutey 1.O mare parte dintre consumatorii de

electronice/electrocasnice au achizi ionat n ultimele 12 luni camere foto, n ciuda sensibilit ii pe care ace tia o prezint la varia iile de pre i n ciuda tendin ei generale de a face achizi ii strict necesare, datorita cre terii ponderii alimentelor i utilit ilor n co ul de consum. y 2.Majoritatea celor care au facut o asfel de achizi ie este format din tineri care nu au venit i de persoane cu venit ntre 1001 i 1500 lei.Cel mai probabil, prima categorie continu achizi ioneze, ntruct sursa de venit o prezint venitul parin ilor i, pentru c nu resimt ocul sc derii puterii de cump rare, i i permit astfel de achizi ii.

y 3.Factorul care au mpiedicat non-consumatorii relativi de la actul achizi iei a fost venitul sc zut, iar n cazul nonconsumatorilor absolu i - lipsa interesului. y 4.Paradoxal puterii slabe de cump rare i faptului c aproape 60% dintre consumatori consider pre ul important,majoritatea aparatelor foto achizi ionate s-au situat n intervalul de pre 200-599, nsa acest fenoment se poate explica prin faptul ca pre ul prea redus ar putea sc dea ncrederea cump r torului, iar in cazul aparatelor foto, pre ul de 200 lei este o barier sensibil ntre calitatea redus i cea ridicat . y 5.n ceea ce prive te marca, aceasta este important pentru 41% dintre responden i n aceea i m sur pentru femei i b rbati, n timp ce designul este important n cea mai mare parte pentru sexul frumos.

y 6.Posibilitatea de testare a produsului i experien a personal ( n special pentru persoanele pn n 35 de ani) al turi de pre , sunt cei mai importan i factori decizionali, experien a altora contnd mult mai pu in, mai ales n cazul femeilor care se bazeaz mult mai mult pe capacita ile proprii de decizie, desi acestea sunt mai pu in multumite de alegerea facut , nivelul de satisfac ie ridicat resim indu-l doar 52% dintre acestea, n timp ce in cazul b rba ilor acesta este de peste 70%. y 7.Privitor la apelarea Servicului Asisten Clien i, consumatorul de camere foto prefer s se descurce pe cont propriu, doar 17,6% apelnd la acesta.Atitudinea este una general , nu se manifest in functie de sex, vrsta, venit i nici m car de studii. y Concluziile care reies din chestionarele aplicate unui num r de 35 de responden i sunt relevante i la nivel na ional, prezentnd similarit i cu studiile oficiale prezentate.

7.Bibliografie1. I. C toiu, N. Teodorescu, Comportamentul consumatorului, Ed. Uranus, Bucure ti, 2004 2. Analiza Sistemului De Factori Care Influen eaza Comportamentul Consumatorului Individual, http://www.managementmarketing.ro/pdf/articole/58.pdf 3. Jim Blythe, Comportamentul consumatorului, Ed. Teora, 1998 4. Philip Kotler, Kotler despre marketing, 1999 5. zf-Romania, cea mai mare sc dere din Europa in retailul de electronice i electrocasnice, http://www.zf.ro/companii/romania-cea-mai-mare-scaderedin-europa-in-retailul-de-electronice-si-electrocasnice6250715

6. Wall-Street, Ce ine pia a de electronice pe linia de plutire http://www.wall-street.ro/slideshow/IT-CTehnologie/90976/Ce-tine-piata-de-electronice-pe-linia-deplutire/2/Bugetarii-au-ramas-efectiv-fara-bani-pentruastfel-de-achizitii.html#slide_title 7. http://www.gfkro.com/public_relations/press/multiple_pg/007321/index.r o.html 8. http://www.dandragomir.biz/stiri-online/cum-mergeretailul-electro-it-in-2011.html Cum merge retailul electroIT in 2011? 9. http://www.mediagalaxy.ro 10.http://www.financiarul.com/articol_60669/afacerilealtex-s-au-majorat-cu-7-la-195-mil--%E2%82%AC---mediagalaxy-a-adus-intre-25-si-30-din-venituri.html