Complexitate si diversitate in imagini electronografice

8

description

Electronografia si frumusetea lumii ”strimerilor”... Dr. Cornelia Guja. O viata dedicata cercetarii exploratorii in domeniul morfogenezei, a informatiei, a cauzelor profunde ale lumii vii... La intrebarea Diei Radu in interviul ldin Formula AS, doamna Guja raspunde: ”Legea credinţei exprimată ştiinţific! Nu v-aţi izbit niciodată de reticenţa comunităţii ştiin­ţifice de a vorbi despre Dumnezeu?” ” Nu e vorba nici de teamă, nici de pu­doare, cred că pur şi simplu oamenii de ştiinţă nu au timp să treacă şi prin filtrul acesta, al spiri­tualităţii, descoperirile lor. Merg înainte fără să vadă lucrurile în profunzime, fără să facă unele conexiuni. Atâţia fizicieni şi bio­fi­zicieni stu­diază substratul fizic, chimic, al cre­ierului, dar pu­ţini au îndrăzneala să vorbească despre sub­stra­tul cuantic. Undeva, între ştiinţă şi reli­gie, e o ruptură. Ar fi minunat dacă şi-ar da mâ­na într-o zi. Important e însă ca fiecare din noi să lase în urmă o variantă de cu­noaş­tere, ex­pe­rienţa lui personală, care să con­tri­buie la evo­lu­ţia universală. Aşa îmi imaginez eu că se în­tâm­plă în cazul marilor spirite, al lui Beetho­ven, al lui Eminescu, al lui Einstein. Au rămas înscrişi un­deva...”