Completarea Declaratiei 101

20
DECLARA DECLARA ŢIA PRIVIND ŢIA PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT IMPOZITUL PE PROFIT - pentru anul 2009 - - pentru anul 2009 -

description

elaborat de ANAF

Transcript of Completarea Declaratiei 101

Page 1: Completarea Declaratiei 101

DECLARADECLARAŢIA PRIVIND ŢIA PRIVIND IMPOZITUL PE PROFITIMPOZITUL PE PROFIT

- pentru anul 2009 -- pentru anul 2009 -

Page 2: Completarea Declaratiei 101

Termenul de Depunere

25 aprilie, inclusiv, a anului următor celui pentru care se calculează impozitul pe profit, cu următoarele excepţii:

25 februarie, inclusiv, a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, pentru: -contribuabilii care până la această dată definitivează închiderea exerciţiului financiar anterior;

- organizaţiile nonprofit; - contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor

tehnice, pomicultură şi viticultură;

data depunerii situaţiilor financiare la registrul comerţului, pentru persoanele juridice care încetează să existe în cursul anului fiscal.

Page 3: Completarea Declaratiei 101

Prezentarea declaraţiei anuale

SECŢIUNEA C “ Date privind definitivarea impozitului pe profit anual”

PUNCTUL I- se completează de către contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.

(1) lit.a), alin.(4) şi alin.(5):1. societăţile comerciale bancare, persoane juridice române, şi

sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine;

2. organizaţiile nonprofit;3. contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura

cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură

Page 4: Completarea Declaratiei 101

PREZENTARE DECLARAŢIE ANUALĂ PRIVIND IMPOZITUL PE PREZENTARE DECLARAŢIE ANUALĂ PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT 101PROFIT 101

Page 5: Completarea Declaratiei 101

Pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1)Pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.a lit.a) şi ) şi alin.(5) din Codul fiscal.alin.(5) din Codul fiscal.

Impozit pe profit anual (rd. 44) = 20.500 leiImpozit pe profit anual (rd. 44) = 20.500 lei Impozit minim anual recalculat în mod corespunzător Impozit minim anual recalculat în mod corespunzător

pentru perioada 1 mai – 31 decembrie 2009 (tranşa 5)= pentru perioada 1 mai – 31 decembrie 2009 (tranşa 5)= 7.333 lei7.333 lei

Plăţi anticipate în contul impozitului pe profit declarate Plăţi anticipate în contul impozitului pe profit declarate trimestrial prin formularul 100 = 34.800 leitrimestrial prin formularul 100 = 34.800 lei

Exemplul 1Exemplul 1

Page 6: Completarea Declaratiei 101

Exemplu 1Exemplu 1

Page 7: Completarea Declaratiei 101

Exemplul 2Exemplul 2

Pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1)Pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.a lit.a) şi ) şi alin.(5) din Codul fiscal.alin.(5) din Codul fiscal.

Impozit pe profit anual (rd. 44) = 0 leiImpozit pe profit anual (rd. 44) = 0 lei Impozit minim anual recalculat în mod corespunzător Impozit minim anual recalculat în mod corespunzător

pentru perioada 1 mai – 31 decembrie 2009 (tranşa 5)= pentru perioada 1 mai – 31 decembrie 2009 (tranşa 5)= 7.333 lei7.333 lei

Plăţi anticipate în contul impozitului pe profit declarate Plăţi anticipate în contul impozitului pe profit declarate trimestrial prin formularul 100 = 6000 leitrimestrial prin formularul 100 = 6000 lei

Page 8: Completarea Declaratiei 101

Exemplu 2Exemplu 2

Page 9: Completarea Declaratiei 101

Prezentarea declaraţiei anuale

PUNCTUL II- se completează de contribuabilii prevăzuţi la art.34

alin.(1) lit.b)

De reţinut! - la completarea declaraţiei anuale de impozit pe

profit, începând cu anul 2009, contribuabilii vor avea în vedere şi prevederile art.18 alin.(2)-(4) din Codul fiscal, referitoare la impozitul minim anual, coroborate cu prevederile art.34 alin.(15).

Page 10: Completarea Declaratiei 101

PREZENTARE DECLARAŢIE ANUALĂ PRIVIND IMPOZITUL PE PREZENTARE DECLARAŢIE ANUALĂ PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT 101PROFIT 101

Page 11: Completarea Declaratiei 101

Exemplul 3 – IMP. PROFIT TRIM.IV Exemplul 3 – IMP. PROFIT TRIM.IV < IMP< IMP.. MINIM MINIM TRIM.IV TRIM.IV pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care definitiveazpentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care definitivează ă

închiderea închiderea exerciţiului financiar anterior pânexerciţiului financiar anterior pânăă la 25 februarie 2010 la 25 februarie 2010

Impozit pe profit anual (rd. 44) = 9.400 leiImpozit pe profit anual (rd. 44) = 9.400 lei

Formularul 100:Formularul 100:

Suma datoratSuma datoratăă

Trim.Trim. Imp. profit (rd.1= rd.2)Imp. profit (rd.1= rd.2) Imp. minim (rd.1.1.= rd.2)Imp. minim (rd.1.1.= rd.2)

II 4.6504.650

IIII 1.4331.433

IIIIII 2.1502.150

IVIV

Page 12: Completarea Declaratiei 101

Exemplul 3 – IMP. PROFIT TRIM.IV Exemplul 3 – IMP. PROFIT TRIM.IV < IMP< IMP.. MINIM MINIM TRIM.IV TRIM.IV pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) capentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) carere definitiv definitiveazăează

închiderea închiderea exerciţiului financiar anterior pânexerciţiului financiar anterior pânăă la 25 februarie 2010 la 25 februarie 2010

Page 13: Completarea Declaratiei 101

Exemplul Exemplul 44 – IMP. PROFIT TRIM.IV – IMP. PROFIT TRIM.IV >IMP>IMP.. MINIM MINIM TRIM.IV TRIM.IV pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care definitiv pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care definitiveazăează

închiderea închiderea exerciţiului financiar anterior pânexerciţiului financiar anterior pânăă la 25 februarie 2010 la 25 februarie 2010

Impozit pe profit anual (rd. 44) = 20.620 leiImpozit pe profit anual (rd. 44) = 20.620 lei

Formularul 100: Formularul 100:

Suma datoratSuma datoratăă

Trim.Trim. Imp. profit (rd.1= rd.2)Imp. profit (rd.1= rd.2) Imp. minim (rd.1.1.= rd.2)Imp. minim (rd.1.1.= rd.2)

II 3.0003.000

IIII 4.4504.450

IIIIII 2.1502.150

IVIV

Page 14: Completarea Declaratiei 101

Exemplul Exemplul 44 – IMP. PROFIT TRIM.IV – IMP. PROFIT TRIM.IV >IMP>IMP.. MINIM MINIM TRIM.IV TRIM.IV pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care definitiv pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care definitiveazăează

închiderea închiderea exerciţiului financiar anterior pânexerciţiului financiar anterior pânăă la 25 februarie 2010 la 25 februarie 2010

Page 15: Completarea Declaratiei 101

Exemplul Exemplul 55 – – pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care definitivcare definitiveazăează închiderea închiderea exerciţiului financiar anterior pânexerciţiului financiar anterior pânăă la 25 la 25

aprilie aprilie 20102010

Impozit pe profit anual (rd. 44) = 20.620 leiImpozit pe profit anual (rd. 44) = 20.620 lei

Formularul 100:Formularul 100:

Suma datoratSuma datoratăă

Trim.Trim. Imp. profit (rd.1= rd.2)Imp. profit (rd.1= rd.2) Imp. minim (rd.1.1.= rd.2)Imp. minim (rd.1.1.= rd.2)

II 7.4507.450

IIII 1.4331.433

IIIIII 2.1502.150

IVIV 2.1502.150 Nu se completeazNu se completeazăă rd.1.1 rd.1.1 pentru trim.IV.pentru trim.IV.

Page 16: Completarea Declaratiei 101

Exemplul Exemplul 55 – – pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care definitivdefinitiveazăează închiderea închiderea exerciţiului financiar anterior pânexerciţiului financiar anterior pânăă la 25 la 25 aprilie aprilie 20102010

Page 17: Completarea Declaratiei 101

Exemplul 6 –Exemplul 6 – pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care definitivcare definitiveazăează închiderea închiderea exerciţiului financiar anterior pânexerciţiului financiar anterior pânăă la 25 la 25

aprilie aprilie 20102010

Impozit pe profit anual (rd. 44) = 2.800leiImpozit pe profit anual (rd. 44) = 2.800lei

Formularul 100:Formularul 100:

Suma datoratSuma datoratăă

Trim.Trim. Imp. profit (rd.1= rd.2)Imp. profit (rd.1= rd.2) Imp. minim (rd.1.1.= rd.2)Imp. minim (rd.1.1.= rd.2)

II 1.4501.450

IIII 1.4331.433

IIIIII 2.1502.150

IVIV 2.1502.150 Nu se completeazNu se completeazăă rd.1.1 rd.1.1 pentru trim.IV.pentru trim.IV.

Page 18: Completarea Declaratiei 101

Exemplul 6 –Exemplul 6 –pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care definitivcare definitiveazăează închiderea închiderea exerciţiului financiar anterior pânexerciţiului financiar anterior pânăă la 25 la 25

aprilie aprilie 20102010

Page 19: Completarea Declaratiei 101

Exemplul Exemplul 77–– pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care definitivcare definitiveazăează închiderea închiderea exerciţiului financiar anterior pânexerciţiului financiar anterior pânăă la 25 la 25

aprilie aprilie 20102010

Impozit pe profit anual (rd. 44) = 0 leiImpozit pe profit anual (rd. 44) = 0 lei

Formularul 100:Formularul 100:

Suma datoratSuma datoratăă

Trim.Trim. Imp. profit (rd.1= rd.2)Imp. profit (rd.1= rd.2) Imp. minim (rd.1.1.= rd.2)Imp. minim (rd.1.1.= rd.2)

II 00

IIII 7.5397.539

IIIIII 2.1502.150

IVIV 2.1502.150 Nu se completeazNu se completeazăă rd.1.1 rd.1.1 pentru trim.IV.pentru trim.IV.

Page 20: Completarea Declaratiei 101

Exemplul Exemplul 77–– pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care definitivcare definitiveazăează închiderea închiderea exerciţiului financiar anterior pânexerciţiului financiar anterior pânăă la 25 la 25

aprilie aprilie 20102010