competenţele şi responsabilităţile APL I şi APL II

of 39 /39
Codul educaţiei Rolul, competenţele şi responsabilităţile APL I şi APL II Tudor Cojocaru, şef, Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, Ministerul Educaţiei

Embed Size (px)

Transcript of competenţele şi responsabilităţile APL I şi APL II

Codul educaieiTudor Cojocaru, ef, Direcia analiz, monitorizare i evaluare a
politicilor, Ministerul Educaiei
(2) Ministerul Educaiei proiecteaz i aplic strategiile naionale de dezvoltare a sistemului educaional cu consultarea autoritilor administraiei publice centrale i locale, precum i a partenerilor sociali.
Articolul 9.Condiiile de acces
(2) Statul asigur finanarea pachetului standard de servicii educaionale pentru învmîntul precolar, primar, gimnazial i liceal, indiferent de tipul de proprietate a instituiei de învmînt. Pachetul standard de servicii educaionale pentru învmîntul general se aprob de Guvern.
(3) Finanarea de baz a învmîntului general se face dup principiul „banul urmeaz elevul”, conform cruia resursele alocate pentru un elev sau un copil se transfer la instituia de învmînt în care acesta înva.
Articolul 13. Învmîntul obligatoriu
(1) Învmîntul obligatoriu începe cu grupa pregtitoare din învmîntul precolar i se finalizeaz cu învmîntul liceal sau învmîntul profesional tehnic secundar i postsecundar.
(2) Obligativitatea frecventrii învmîntului obligatoriu înceteaz la vîrsta de 18 ani.
(3) Responsabilitatea colarizrii obligatorii a copiilor cu vîrsta de pîn la 16 ani revine prinilor sau altor reprezentani legali i autoritilor administraiei publice locale de nivelurile întîi i al doilea.
(4) Ministerul Educaiei elaboreaz, aprob i monitorizeaz respectarea regulamentelor de colarizare obligatorie a copiilor de vîrst colar.
Articolul 18. Managementul sistemului de învmînt
(1) Managementul sistemului de învmînt se realizeaz la trei niveluri: naional, local i instituional.
(2) Competenele manageriale în sectorul educaional se stabilesc dup cum urmeaz:
a) ale organelor centrale – prin prezentul cod; b) ale organelor locale – prin decizii ale autoritilor
administraiei publice locale, adoptate în condiiile prezentului cod;
c) ale structurilor instituionale – prin Carta universitar i regulamentele instituionale, aprobate în condiiile legii.
(3) Elaborarea, promovarea, monitorizarea implementrii i evaluarea impactului politicii naionale în domeniul educaiei constituie competena Ministerului Educaiei.
Articolul 18. Managementul sistemului de învmînt
(4) Ministerul Educaiei poate avea organe desconcentrate în teritoriu cu funcii de gestionare administrativ a învmîntului.
(5) Organele locale de specialitate în domeniul învmîntului sînt create de autoritile administraiei publice locale de nivelul al doilea în forma organizatoric de subdiviziuni interioare, subordonate consiliilor raionale/ municipale. În UTA Gguzia aceste organe sînt create de Adunarea Popular i se subordoneaz acesteia.
(6) Titulatura, structura i regulamentele de funcionare ale organelor locale de specialitate în domeniul învmîntului se stabilesc de consiliile raionale/municipale, iar în UTA Gguzia – de Adunarea Popular, în baza structurii-tip i a
regulamentului-tip aprobate de Guvern.
Articolul 18. Managementul sistemului de învmînt
(7) Managementul calitii este asigurat: a) în învmîntul general: – la nivel naional – de Ministerul Educaiei i
Inspectoratul colar Naional; – la nivel local – de organul local de specialitate în
domeniul învmîntului; – la nivel instituional – de managerii instituiilor de
învmînt general; (9) Inspectoratul colar Naional este instituia
responsabil de evaluarea învmîntului general, de acreditarea instituiilor i de asigurarea calitii în învmîntul general. Modul de organizare i de funcionare a Inspectoratului colar Naional este stabilit de Guvern.
Articolul 20. Organizarea învmîntului general
(1) Învmîntul general cuprinde:
a) educaia timpurie:
– grupele anteprecolare, pentru copiii cu vîrsta de la 0 la 3 ani;
– grupele precolare, pentru copiii cu vîrsta de la 3 la 6 (7) ani, inclusiv grupele pregtitoare;
b) învmîntul primar: clasele I–IV;
c) învmîntul gimnazial: clasele V–IX;
d) învmîntul liceal: clasele X–XII (XIII).
(2) Învmîntul general include, de asemenea, învmîntul special, învmîntul extracolar, alternativele educaionale.
Articolul 21. Înfiinarea, reorganizarea i lichidarea
instituiilor de învmînt general (1) Instituiile publice de educaie timpurie (educaie
anteprecolar i învmînt precolar) i de învmînt extracolar (de nivel local) sînt înfiinate, reorganizate i lichidate de ctre autoritile administraiei publice locale de nivelul întîi. Instituiile publice de învmînt primar, gimnazial, liceal i extracolar (de nivel raional) sînt înfiinate, reorganizate i lichidate de ctre autoritile administraiei publice locale de nivelul al doilea i ale UTA Gguzia. Autoritile administraiei publice locale au obligaia de a asigura buna funcionare a acestor instituii în conformitate cu regulamentele i standardele aprobate de Ministerul Educaiei.
(2) Autoritile administraiei publice locale fondatoare sînt obligate s stabileasc districte colare pentru fiecare instituie public de învmînt precolar, de învmînt primar i/sau gimnazial.
Articolul 21. Înfiinarea, reorganizarea i lichidarea instituiilor de învmînt general
(6) Instituiile de învmînt publice pot avea statut de persoan juridic în condiiile legislaiei în vigoare.
(7) La iniiativa autoritilor administraiei publice locale, a autoritilor administraiei publice centrale, a instituiilor publice i cu acordul Ministerului Educaiei, în funcie de necesitile locale, pot fi organizate structuri de învmînt fr statut de persoan juridic, ca subuniti ale unei uniti de învmînt cu personalitate juridic, acestea fiind subordonate aceluiai executor de buget, în condiiile legii.
Articolul 23. Organizarea educaiei timpurii
(2) Educaia timpurie include dou cicluri:
a) educaia anteprecolar, pentru copiii cu vîrsta de la 0 la 3 ani;
b) învmîntul precolar, pentru copiii cu vîrsta de la 3 la 6 (7) ani.
(3) Educaia timpurie se desfoar în cree, grdinie, centre comunitare de educaie timpurie sau în alte instituii care presteaz servicii în conformitate cu standardele educaionale de stat.
Articolul 24. Educaia anteprecolar
Educaia anteprecolar se realizeaz în familie, aceasta beneficiind de finanare de la bugetul public naional conform legislaiei în vigoare. La solicitarea prinilor, autoritile administraiei publice locale pot organiza educaia anteprecolar, cu finanare de la bugetele locale.
Articolul 25. Învmîntul precolar
(1) În instituia de învmînt precolar sînt înscrii, la solicitare, în mod obligatoriu, fr probe de concurs, toi copiii din districtul colar corespunztor.
(2) Statul suport cheltuielile pentru serviciile de învmînt precolar i de îngrijire în instituiile publice pentru toi copiii, inclusiv pentru copiii cu cerine educaionale speciale.
Articolul 27. Organizarea învmîntului primar
(4) colarizarea devine obligatorie dup împlinirea vîrstei de 7 ani.
(5) colarizarea copiilor care nu au împlinit vîrsta de 7 ani ctre începutul anului colar se decide în baza cererii prinilor sau a altor reprezentani legali ai acestora, în funcie de gradul de maturitate psihosomatic, confirmat de specialiti, în modul stabilit de Ministerul Educaiei.
(6) În învmîntul primar se pot organiza grupe sau clase cu program prelungit, finanate din surse bugetare i din alte surse legale, în modul stabilit de Ministerul Educaiei.
Articolul 31. Organizarea învmîntului liceal
(2) Învmîntul liceal se organizeaz cu urmtoarele filiere:
a) teoretic, cu profilurile umanist i real;
b) vocaional, cu profilurile de arte, de sport, teologic, militar.
(3) Guvernul poate decide, la propunerea Ministerului Educaiei, i organizarea altor profiluri.
Articolul 33. Organizarea învmîntului pentru copiii
i elevii cu cerine educaionale speciale
(2) Statul asigur integrarea în sistemul de învmînt a copiilor i elevilor cu cerine educaionale speciale prin:
a) înscrierea copilului sau elevului cu cerine educaionale speciale în grupa sau clasa corespunztoare din instituia de învmînt special;
b) înscrierea copilului sau elevului cu cerine educaionale speciale în grupa sau clasa din instituiile de învmînt general.
Articolul 35. Învmîntul la domiciliu
(1) Instruirea la domiciliu se organizeaz pe o perioad de timp determinat pentru copiii i elevii care, din cauza problemelor de sntate sau a unei dizabiliti, sînt lipsii temporar de posibilitatea de a se deplasa.
(2) Instruirea la domiciliu se desfoar în modul stabilit de Ministerul Educaiei, prin coordonare cu Ministerul Sntii.
Articolul 37. Organizarea învmîntului extracolar
(1) Învmîntul extracolar este benevol i se organizeaz, în funcie de interesele i opiunile copiilor i tinerilor, în instituiile de învmînt general i în instituiile de învmînt extracolar publice i private (centre, palate i case de creaie, coli de arte, sport etc.), sub form de activiti educative specifice, desfurate în grup i/sau individual, sub îndrumarea cadrelor didactice cu pregtire special, în colaborare cu familia, uniti socioculturale, mass-media, organizaii de copii i tineret.
(2) Modul de funcionare a instituiilor de învmînt extracolar este prevzut în regulamentul-tip aprobat de Ministerul Educaiei.
Articolul 37. Organizarea învmîntului extracolar
(3) În funcie de specificul activitii, fiecare instituie de
învmînt extracolar îi elaboreaz propriul regulament de funcionare, coordonat cu organul local de specialitate în domeniul învmîntului. În regulamentul de funcionare al instituiilor de învmînt extracolar se va specifica în mod explicit nomenclatorul serviciilor educaionale oferite gratuit beneficiarilor.
(4) Accesul la activitile oferite de instituiile de învmînt extracolar publice, conform Nomenclatorului de servicii educaionale gratuite aprobat de Guvern, este liber pentru toi solicitanii cu vîrsta cuprins între 5 i 21 de ani, cu respectarea principiului nediscriminrii.
(5) Instituiile de învmînt extracolar publice pot presta servicii educaionale contra plat doar suplimentar la cele prevzute în planul de învmînt i curriculum, conform legislaiei în vigoare.
Articolul 40. Structura curriculumului
(10) Autoritile administraiei publice locale de nivelul al doilea i cele ale UTA Gguzia pot stabili componenta local a curriculumului pentru instituiile din subordine, care va avea o pondere de cel mult 5% din cota disciplinelor opionale - în învmîntul primar i gimnazial i de cel mult 10% din cota disciplinelor opionale – în învmîntul liceal.
Articolul 42. Organizarea evalurii
(1) Evaluarea în învmîntul general reprezint un ansamblu de aciuni sistemice, prin care se analizeaz i se apreciaz:
a) sistemul de învmînt general în ansamblu;
b) curriculumul colar;
d) rezultatele colare;
f) procesul educaional i managerial.
Articolul 42. Organizarea evalurii
(2) Evaluarea în învmîntul general se realizeaz:
a) la nivel naional – de ctre Ministerul Educaiei i alte structuri abilitate;
b) la nivel local – de ctre organul local de specialitate în domeniul învmîntului al administraiei publice locale de nivelul al doilea i al UTA Gguzia (în continuare – organul local de specialitate în domeniul învmîntului);
c) la nivel instituional – de ctre conducerea instituiilor de învmînt.
Articolul 46. Evaluarea cadrelor de conducere
(1) Evaluarea activitii cadrelor de conducere ale instituiilor de învmînt general se efectueaz de ctre organul local de specialitate în domeniul învmîntului i Inspectoratul colar Naional, în baza unei metodologii de evaluare aprobate de Ministerul Educaiei.
Articolul 47. Evaluarea instituiilor
(1) Evaluarea activitii instituiilor de învmînt general se efectueaz de ctre organul local de specialitate în domeniul învmîntului i de ctre Inspectoratul colar Naional, în baza standardelor de calitate aprobate de Ministerul Educaiei, la cererea conductorului instituiei, precum i la iniiativa Inspectoratului colar Naional sau a organului local de specialitate în domeniul învmîntului.
Articolul 48. Structurile de conducere ale organului
local de specialitate în domeniul învmîntului
(4) Conductorul organului local de specialitate în
domeniul învmîntului este desemnat prin concurs, în modul stabilit de Ministerul Educaiei, i numit în funcie, pentru un termen de 4 ani, prin decizia autoritii administraiei publice locale de nivelul al doilea/prin hotrîrea Adunrii Populare a Gguziei. Una i aceeai persoan poate deine funcia de conductor al organului local de specialitate în domeniul învmîntului pentru cel mult dou termene consecutive.
Articolul 49. Organele de conducere ale instituiei de
învmînt general
(1) La nivelul instituiei de învmînt general funcioneaz: a) consiliul de administraie al instituiei de învmînt, cu
rol de decizie în domeniul administrativ, care este format din: director, un director adjunct, un reprezentant delegat de administraia public din unitatea administrativ- teritorial de nivelul întîi în care se afl instituia, trei reprezentani ai prinilor, delegai de adunarea general a prinilor, doi reprezentani ai cadrelor didactice, delegai de consilul profesoral, i un reprezentant al elevilor, delegat de consiliul elevilor din instituie;
b) consiliul profesoral al instituiei de învmînt, cu rol de decizie în domeniul educaional, care este format din personalul didactic din instituia respectiv i este condus de directorul instituiei de învmînt.
Articolul 49. Organele de conducere ale instituiei de învmînt general
(2) Consiliul de administraie este condus de o alt persoan decît directorul instituiei de învmînt, desemnat de membrii consiliului prin vot secret.
(3) La edinele consiliului de administraie pot participa reprezentani ai societii civile i ai mediului de afaceri.
(4) Consiliul de administraie funcioneaz în baza unui regulament-cadru aprobat de Ministerul Educaiei.
Articolul 49. Organele de conducere ale instituiei de învmînt general
(5) Consiliul de administraie al instituiei de învmînt general are urmtoarele competene:
a) particip, prin reprezentanii si, în comisia de concurs pentru desemnarea directorului instituiei de învmînt;
b) particip, prin reprezentanii si, la evaluarea directorului instituiei de învmînt;
c) avizeaz bugetul instituiei; d) aprob planul de dezvoltare al instituiei; e) gestioneaz resursele financiare provenite din alte surse decît
cele bugetare; f) aprob componenta colar a planului-cadru la nivelul
instituiei; g) avizeaz normele de completare a claselor, numrul de clase
i schema de încadrare a personalului instituiei.
Articolul 50. Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere al instituiei de învmînt general se compune din director i directori adjunci.
(5) Funciile de director i de director adjunct se ocup prin concurs, în baza criteriilor de competen profesional i managerial. Regulamentul de organizare i desfurare a concursului pentru ocuparea funciei de director i de director adjunct se aprob de Ministerul Educaiei. Cel puin un director adjunct responsabil de procesul educaional trebuie s aib studii pedagogice.
(6) Directorul i directorii adjunci ai instituiei publice de învmînt general sînt numii în funcie pentru un termen de 5 ani. La expirarea acestui termen, contractul individual de munc al conductorului înceteaz de drept, funcia devenind vacant.
Articolul 51. Numrul de clase i schema de încadrare
a personalului (1) Procesul educaional se realizeaz în clase sau grupe,
conform normativelor stabilite de organul local de specialitate în domeniul învmîntului, în baza standardelor educaionale de stat i normativelor sanitaro-epidemiologice de stat.
(2) Normativele privind numrul de clase pe ani de studii din instituia de învmînt public sînt stabilite de organul local de specialitate în domeniul învmîntului.
Articolul 51. Numrul de clase i schema de încadrare a personalului
(3) Numrul de clase pe ani de studii i numrul de elevi în fiecare clas în instituiile de învmînt publice sînt propuse, în fiecare an, de conducerea instituiei, în baza capacitii de proiect a instituiei i a prognozei efectivului de elevi, sînt avizate de consiliul de administraie i aprobate de organul local de specialitate în domeniul învmîntului.
(5) Schema de încadrare a personalului în instituiile de învmînt publice este elaborat în fiecare an de ctre conducerea instituiei de învmînt, în funcie de numrul de clase, este avizat de consiliul de administraie al instituiei i prezentat pentru aprobare organului local de specialitate în domeniul învmîntului pîn la sfîritul lunii martie.
Articolul 52. Preluarea managementului instituiei de
învmînt în caz de gestionare defectuoas
(1) În caz de gestionare defectuoas a instituiei publice de învmînt general, constatat într-un raport de evaluare al Inspectoratului colar Naional, Ministerul Educaiei are dreptul s preia de la autoritatea public respectiv managementul instituiei respective i finanarea aferent acesteia.
(2) Criteriile i procedurile de preluare a managementului, în caz de gestionare defectuoas a instituiei de învmînt general, sînt stabilite de Ministerul Educaiei.
(3) Dup preluarea de ctre Ministerul Educaiei a managementului instituiei publice de învmînt general, contractul individual de munc încheiat cu directorul instituiei de învmînt în cauz se reziliaz.
Articolul 54. Angajarea personalului didactic
(1) În învmîntul general, posturile didactice vacante se ocup prin concurs, organizat la nivelul instituiei de învmînt, conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educaiei. La concursul pentru ocuparea unui post didactic poate participa orice candidat care îndeplinete condiiile de eligibilitate prevzute de legislaia în vigoare. Tinerii specialiti ocup posturile vacante prin repartizare.
Articolul 141. Atribuiile autoritilor administraiei
publice locale de nivelul al doilea i ale UTA Gguzia în domeniul educaiei
(1) Autoritile administraiei publice locale de nivelul al doilea i ale UTA Gguzia, în limitele competenelor stabilite de legislaie, au urmtoarele atribuii în domeniul educaiei:
a) asigur respectarea legislaiei în domeniul educaiei în teritoriul administrat;
b) realizeaz conducerea, monitorizarea i evaluarea instituiilor de învmînt ai cror fondatori sînt;
c) asigur colaborarea instituiilor de învmînt ai cror fondatori sînt cu Ministerul Educaiei;
d) asigur funcionarea eficient a reelei instituiilor de învmînt general ai cror fondatori sînt, în baza indicatorilor de eficacitate, eficien i performan;
e) pot contribui la finanarea i dezvoltarea bazei materiale a instituiilor de învmînt din teritoriul administrat;
f) asigur condiii adecvate de activitate pentru personalul didactic i de studii pentru elevi;
Articolul 141. Atribuiile autoritilor administraiei publice locale de nivelul al doilea i ale UTA Gguzia
în domeniul educaiei
g) susin i încurajeaz activitatea de formare profesional continu a cadrelor didactice;
h) susin i încurajeaz participarea elevilor la concursuri i olimpiade colare;
i) asigur, împreun cu prinii, colarizarea copiilor cu vîrsta cuprins între 6 (7)–18 ani;
j) adopt decizii privind optimizarea i dezvoltarea reelei instituiilor de învmînt din teritoriul administrat, în baza indicatorilor de eficacitate, eficien i performan;
k) delimiteaz districtele colare ale instituiilor de învmînt general ai cror fondatori sînt;
l) monitorizeaz activitatea instituiilor de învmînt private din teritoriul administrat;
m) asigur transportarea gratuit a elevilor i cadrelor didactice la i de la instituiile de învmînt în localitile rurale, pe distane ce depesc 2 km;
n) contribuie la plasarea în cîmpul muncii a absolvenilor orfani.
Articolul 141. Atribuiile autoritilor administraiei publice locale de nivelul al doilea i ale UTA Gguzia
în domeniul educaiei
(2) Autoritile administraiei publice locale de nivelul al doilea i ale UTA Gguzia asigur funcionarea instituiilor de învmînt ai cror fondatori sînt.
(3) Autoritile administraiei publice locale de nivelul al doilea i ale UTA Gguzia angajeaz i elibereaz personalul de conducere al instituiilor de învmînt ai cror fondatori sînt.
(4) Autoritile administraiei publice locale de nivelul al doilea i ale UTA Gguzia elaboreaz i prezint Ministerului Educaiei un raport anual privind starea învmîntului din teritoriul administrat, pe care îl public pe paginile web oficiale ale lor. Metodologia de elaborare i de publicare a raportului este stabilit de Ministerul Educaiei.
Articolul 142. Atribuiile autoritilor administraiei publice locale de nivelul întîi în domeniul educaiei
Autoritile administraiei publice locale de nivelul întîi, în limitele competenelor stabilite de legislaie, au urmtoarele atribuii în domeniul educaiei:
a) contribuie la respectarea legislaiei în domeniul educaiei în teritoriul administrat;
b) realizeaz conducerea, monitorizarea i contribuie la evaluarea instituiilor de învmînt ai cror fondatori sînt;
c) asigur colaborarea dintre instituiile de învmînt ai cror fondatori sînt;
d) pot contribui la finanarea i dezvoltarea bazei materiale a instituiilor de învmînt din teritoriul administrat;
Articolul 142. Atribuiile autoritilor administraiei publice locale de nivelul întîi în domeniul educaiei
e) asigur condiii adecvate de activitate pentru personalul instituiilor de învmînt ai cror fondatori sînt i condiii de întreinere pentru copii;
f) susin i încurajeaz activitatea de formare profesional continu a cadrelor didactice;
g) asigur, împreun cu prinii, înscrierea în instituiile de educaie anteprecolar i de învmînt precolar a copiilor de vîrst precolar;
h) adopt decizii privind optimizarea i dezvoltarea reelei de instituii de învmînt ai cror fondatori sînt;
i) delimiteaz, dup caz, districtele instituiilor de învmînt precolar ai cror fondatori sînt;
j) angajeaz i elibereaz personalul de conducere al instituiilor de învmînt ai cror fondatori sînt.
Articolul 153
(1) Contractele individuale de munc ale directorilor instituiilor de învmînt publice, cu excepia celor din învmîntul superior, de la numirea crora în funcie au trecut mai mult de 5 ani înceteaz de drept la data expirrii a 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentului cod. Constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de munc se face de ctre autoritile cu competene legale de numire în funcie i este adus la cunotin persoanelor aflate în situaiile respective în termen de cel mult 5 zile lucrtoare.
(2) În termen de cel mult 6 luni de la data încetrii contractelor individuale de munc în condiiile alin. (1), autoritile cu competene legale de numire în funcie vor organiza concursuri de ocupare a posturilor de director devenite vacante.