Colegiul National Coriolan Brediceanu Lugoj Stresul –Factor de risc

10
Colegiul National Coriolan Brediceanu Lugoj Stresul –Factor de risc An scolar: 2010-2011 Clasa: X A Elevi: Fota Andreea & Hota Noemi Prof coordonator: Dumitru Ramona

description

Colegiul National Coriolan Brediceanu Lugoj Stresul –Factor de risc. An scolar : 2010-2011 Clasa : X A Elevi : Fota Andreea & Hota Noemi Prof coordonator : Dumitru Ramona. Stresul , definitie :. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Colegiul National Coriolan Brediceanu Lugoj Stresul –Factor de risc

Page 1: Colegiul National Coriolan Brediceanu Lugoj Stresul –Factor de risc

Colegiul National Coriolan BrediceanuLugoj

Stresul –Factor de risc

An scolar: 2010-2011Clasa: X AElevi: Fota Andreea & Hota NoemiProf coordonator: Dumitru Ramona

Page 2: Colegiul National Coriolan Brediceanu Lugoj Stresul –Factor de risc

Stresul, definitie: Stres, sau stress, reprezintă

sindromul de adaptare pe care individul îl realizează în urma agresiunilor mediului; ansamblu care cuprinde încordare, tensiune, constrângere, forţă, solicitare, tensiune.

Page 3: Colegiul National Coriolan Brediceanu Lugoj Stresul –Factor de risc

Stadii clinice faza de şoc, când pot apărea hipertensiune şi

hipotermie. faza de contraşoc, când organismul individului

realizează o contracarare a simptomelor din faza de şoc şi are la bază răspunsuri de tip endocrin. Acest stadiu este caracteristic perioadei copilăriei când rezistenţa biologică este foarte scăzută.

Page 4: Colegiul National Coriolan Brediceanu Lugoj Stresul –Factor de risc

Caracteristicile stresului Orice tip de stres apare pe fondul adaptării permanente a

organismului la mediu când se poate produce un dezechilibru marcant între solicitările mediului şi posibilităţile de răspuns reale ale individului. Adaptarea presupune păstrarea integrităţii organismului care este în permanenţă ameninţată de agenţii stresori de toate tipurile. În plus adaptarea presupune realizarea unui echilibru dinamic cu mediul. Stresul apare în momentul când acest echilibru al adaptării se perturbă. Această perturbare este reversibilă. Stresul reprezintă, după Landy, un dezechilibru intens perceput subiectiv de către individ între cerinţele organismului şi ale mediului şi posibilităţile de răspuns individuale.

În funcţie de natura agentului stresor, stresul poate fi psihic, fizic, chimic şi biologic. În funcţie de numărul persoanelor afectate, stresul poate fi individual sau colectiv.

Page 5: Colegiul National Coriolan Brediceanu Lugoj Stresul –Factor de risc

Stresul psihic: Paul Fraisse defineşte stresul psihic ca totalitatea

conflictelor personale sau sociale ale individului care nu-şi găsesc soluţia pe moment. Mihai Golu defineşte stresul psihic ca stare de tensiune, încordare sau disconfort, determinată de agenţi afectogeni cu semnificaţie negativă, stare de frustrare (reprimare) a unor trebuinţe, dorinţe sau aspiraţii.

Page 6: Colegiul National Coriolan Brediceanu Lugoj Stresul –Factor de risc

Stresul psihic are un dublu caracter: primar şi secundar.

Caracterul primar vorbeşte despre stres ca rezultat al unei agresiuni recepţionată direct în plan psihic. Caracterul secundar vorbeşte despre stres ca reacţie de conştientizare în plan psihic a unui stres fizic. Caracteristicile stresului psihic – Agenţii stresori psihici sunt: stimulii verbali (inclusiv cei care aparţin limbajului interior) care sunt vehiculaţi pe căi nervoase la cortex. Aceştia se diferenţiază total de celelalte categorii de agenţi stresori din cauza semnificaţiei lor, pentru individ ei având caracter potenţial de a produce stres psihic. Acest caracter potenţial este validat de semnificaţia cu care îl investeşte individul. Unul şi acelaşi agent stresor psihic, în afară de faptul că nu produce stres psihic la toţi indivizii, nu produce stres psihic de fiecare dată la acelaşi individ. Acest lucru este condiţionat de dispoziţiile de moment ale individului şi de semnificaţia pe care o acordă în acel moment individul. Apariţia şi amploarea stresului psihic depind mult de caracterele genetice ale individului (caractere cognitive, voliţionale, motivaţionale şi afective).

Vulnerabilitatea psihică la stres este constituţională sau dobândită. Vulnerabilitatea psihică este o trăsătură proprie doar anumitor persoane şi se manifestă prin reacţionare uşoară, prin stare de stres psihic, la o gamă largă de agenţi stresori.

Page 7: Colegiul National Coriolan Brediceanu Lugoj Stresul –Factor de risc

Situaţii generatoare de stres psihic: existenţa unor circumstanţe neobişnuite pentru individ care îl surprind pe acesta

nepregătit pentru a le face faţă. semnificaţia unui eveniment. angajarea individului într-o acţiune sau relaţie exagerată. particularităţile contextului social. lipsa condiţiilor interne. modul subiectiv de a percepe solicitările mediului. subsolicitare / suprasolicitare. situaţiile conflictuale existente în familie, profesie sau la nivel intelectual. criza de timp. izolarea. apariţia unui obstacol fizic sau psihic în calea unui scop care duce la frustrare. situaţii perturbatoare cauzate de agenţi fizici (zgomote, vibraţii, fluctuaţii de

temperatură). Există două forme speciale de stres (Selye): distress şi eustress. Distress-ul implică toate

tipurile de stres enumerate (stresul obişnuit). Eustress-ul este starea de stres specială care este validată prin anumite reacţii endocrine specifice. Se diferenţiază de distress prin:

natura agenţilor stresori (eustress – stimuli plăcuţi ai ambianţei, trăirile plăcute ale individului).

consecinţele acţiunii agenţilor stresori care de cele mai multe ori sunt plăcute. în plus faţă de distress, eustress-ul are implică şi stres fizic.

Page 8: Colegiul National Coriolan Brediceanu Lugoj Stresul –Factor de risc

Agenţii stresori ai stresului psihic au următoarele caracteristici:

caracter potenţial stresant (generează stres psihic doar în anumite condiţii), caracter de ameninţare permanentă pentru individ şi caracter negativ al consecinţelor agenţilor stresori. Există două categorii de agenţi stresori: unii care acţionează pe calea celui de-al doilea sistem de semnalizare (agenţii psihogeni) şi stimulii senzoriali externi, care devin agenţi stresori psihici veritabili atunci când bombardează repetat scoarţa cerebrală şi când au intensitate peste medie.

Parametrii de acţiune ai unui agent stresor: intensitate, durată, repetabilitate, noutate şi bruscheţe. Asupra individului acţionează constelaţii de agenţi stresanţi.

Page 9: Colegiul National Coriolan Brediceanu Lugoj Stresul –Factor de risc

Clasificarea agenţilor stresori:

în funcţie de numărul lor, ei sunt: unici şi multiplii. în funcţie de asociere, ei sunt: conglomeraţi şi configuraţi. în funcţie de dominanţa acţiunii, ei sunt: principali şi

secundari. în funcţie de numărul indivizilor afectaţi, ei sunt: agenţi

stresori cu semnificaţie strict individuală, colectivă şi generală.

în funcţie de natura lor, ei sunt: fizici (sonori, luminoşi etc), chimici, biologici, psihologici.

Page 10: Colegiul National Coriolan Brediceanu Lugoj Stresul –Factor de risc