COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

of 11 /11
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ Dunărea al doilea mare fluviu al Europei, este o moştenire care trebuie păstrată, apărată şi tratată ca atare, astfel că preocupările riveranilor în materia cooperării în vederea protecţiei fluviului a determinat încheierea a mai multe convenţii şi acorduri dintre care: Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Sofia, 29 iunie 1994) şi a intrat în vigoare în octombrie 1998 devenind cadrul legal al cooperării între părţile contractuale prin Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR) formată din reprezentanţii celor 14 ţări riverane şi Comisia Europeană, ce asigură cooperarea în probleme fundamentale de gospodărire a apelor şi ia toate măsurile legale, administrative şi tehnice adecvate pentru a menţine şi a îmbunătăţi starea actuală a calităţii apei fluviului Dunărea. În anul 2002, Părţile contractante au decis ca ICPDR să reprezinte platforma de coordonare a implementării Directivei Cadru Apă a Uniunii

Embed Size (px)

description

COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

Page 1: COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

COLABORAREA INTERNAŢIONALĂDunărea – al doilea mare fluviu al Europei, este o moştenire care trebuie

păstrată, apărată şi tratată ca atare, astfel că preocupările riveranilor în materia cooperării în vederea protecţiei fluviului a determinat încheierea a mai multe convenţii şi acorduri dintre care:

Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Sofia, 29 iunie 1994) şi a intrat în vigoare în octombrie 1998 devenind cadrul legal al cooperării între părţile contractuale prin

Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR) formată din reprezentanţii celor 14 ţări riverane şi Comisia Europeană, ce asigură cooperarea în probleme fundamentale de gospodărire a apelor şi ia toate măsurile legale, administrative şi tehnice adecvate pentru a menţine şi a îmbunătăţi starea actuală a calităţii apei fluviului Dunărea.

În anul 2002, Părţile contractante au decis ca ICPDR să reprezinte

platforma de coordonare a implementării Directivei Cadru Apă a Uniunii Europene pentru realizarea Planului de Management în Districtul Hidrografic al Dunării (finalizat în decembrie 2009).

Page 2: COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

COOPERAREA BILATERALĂ

Încă din anii 1950 România a acordat o atenţie deosebită cooperării transfrontaliere realizând acorduri guvernamentale ( URSS-1952):

UNGARIA- Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră (2003),

SERBIA – Acordul dintre R. P. Română şi R. P. F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat 1955),

BULGARIA - Acordul între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului şi Apelor din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor (Bucureşti, 12 noiembrie 2004);

UCRAINA – Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră (Galaţi, 30 septembrie 1997

Page 3: COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

S total = 27500 km2L total = 952.9 kmS in Romania = 10967 km2 L in Romania = 742 km

Frontiera România – Ucraina 31 kmFrontiera România – R. Moldova 711 km

- 97.8 % din suprafaţa României = Bazinul Dunării

- 30% din bazinul Dunării se află pe teritoriul României

Page 4: COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

COLABORAREA ROMÂNIA – R. MOLDOVACadrul legal

• Memorandum de Înţelegere între Ministerul Mediului şi Pădurilor din România şi Ministerul Mediului din Republica Moldova privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la 27 aprilie 2010 la Bucuresti,

• Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iaşi la 3 martie 2012 ;

• Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca, la 1 iunie 2003;

• Acord între Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formată din ariile protejate ale Deltei Dunării şi Prutul de Jos, semnat la Bucureşti , la 5 iunie 2000 şi intrat în vigoare: la 4 octombrie 2006.

Page 5: COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

COLABORAREA ROMÂNIA – R. MOLDOVA• Convenţia UNECE privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă

transfrontieră şi a lacurilor internaţionale, Helsinki 1992• Protocolul UNECE/WHO-EUROPE privind apa şi sănătatea,

Londra 1999• Cooperarea în cadrul Grupului pentru Europa de Est, Caucaz şi

Asia Centrală al Iniţiativei pentru Apă a Uniunii Europene (EECCA-EUWI) . Preşedinţia Grupului de lucru EECCA – EUWI este asigurată de România (2007 – prezent) prin Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură.

Apreciem rezultatele activităţilor Republicii Moldova din cadrul Dialogului Politic la Nivel Naţional al Iniţiativei Uniunii Europene pentru Apă, promovarea acestora şi participarea experţilor din Republica Moldova la întâlnirile Grupului de lucru pentru Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală din cadrul EUWI.

Page 6: COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

COLABORAREA ROMÂNIA – R. MOLDOVA

• Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, aprobat prin HG. nr. 1092/3 noiembrie 2010;

• Regulamentul comun de exploatare şi întreţinere a Nodului Hidrotehnic Stânca-Costeşti de pe râul Prut, semnat in anul 1985

Page 7: COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

Acordul privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării

• Prevederile Acordului se aplică: - râului Prut; sectorului comun al fluviului Dunărea; acviferelor transfrontaliere si Nodului Hidrotehnic Stânca – Costeşti de pe râul Prut,

• Principalele obiective :– atingerea stării bune a apelor prevăzută în Directiva Cadru

privind Apa; – asigurarea utilizării durabile a resurselor de apă;– asigurarea debitelor de apă; – prevenirea, combaterea, limitarea şi controlul efectelor

dăunătoare transfrontaliere ale situaţiilor excepţionale; – prevenirea alterării stării apelor şi controlul poluărilor;– realizarea, exploatarea şi întreţinerea lucrărilor hidrotehnice şi

hidroenergetice;– …….– promovarea acţiunilor comune de cercetare şi dezvoltare

tehnologică în domeniu.

Page 8: COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

Acordul privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării

• Aplicarea Acordului se face de către Comisia hidrotehnica interguvernamentală prin următoarele subcomisii stabilite pe domenii de activitate:Subcomisia pentru exploatarea şi întreţinerea

Nodului hidrotehnic Stânca-Costeşti ;Subcomisia pentru apărare împotriva inundaţiilor şi

gheţurilor; Subcomisia pentru gospodărirea cantitativă a apelor

şi hidrometeorologie;Subcomisia pentru protecţia calităţii apelor şi a

biodiversităţii corpurilor de apă.

Page 9: COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

Acordul privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării

• Regulamentele pe baza carora îşi vor desfăşura activitatea Subcomisiile vor fi elaborate şi adaptate pe baza experienţei de cooperare şi luând în considerare ghidurile de aplicare ale Convenţiei privind protecţia fluviului Dunărea, Directivei Cadru privind Apa şi Directivei privind inundaţiile ale Uniunii Europene;

Page 10: COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

Aspecte privind cooperarea la nivel tranfrontalier

Programului Operaţional Comun „Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013” :

• Proiectul EAST AVERT : “Prevenirea și protecţia împotriva inundaţiilor în bazinele râurilor Siret și Prut - sistem de monitorizare modern cu staţii automate “

- s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul major de investiţii pe 28 noiembrie 2013

Page 11: COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

Aspecte privind cooperarea la nivel tranfrontalier

• „Planul de Management al bazinului hidrografic Prut” - elaborat de Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, în cooperare cu omologii din Republica Moldova şi Ucraina.

– Proiectul a fost depus în cursul lunii ianuarie 2012 pentru finanţare prin Programul Operational Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013. Valoarea estimată a bugetului: 1,2 milioane Euro. Propunerea a fost respinsă întrucât clarificările cerute de Comitetul de evaluare nu au fost primite.

– Se vor continua demersurile pentru depunerea proiectului în vederea finanţării în cadrul programelor UE.