Cojocaru Bogdan

19
UNIVERSITATEA TEHNICĂ ‘GH. ASACHI’, IAŞI FACULTAEA DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII LUCRAREA NR.1 FIABILITATEA LUCRĂRILOR DE ARTĂ

description

ddddd

Transcript of Cojocaru Bogdan

Page 1: Cojocaru Bogdan

UNIVERSITATEA TEHNICĂ ‘GH. ASACHI’, IAŞIFACULTAEA DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII

LUCRAREA NR.1

FIABILITATEA LUCRĂRILOR DE ARTĂ

MASTERAND: COJOCARU BOGDAN

Page 2: Cojocaru Bogdan

[Infrastructuri moderne pentru transporturi] Page 2

Page 3: Cojocaru Bogdan

CUPRINS

Descrierea defectului

Identificarea gravităţii defectului

Fotografii

Cauze posibile

Prevenirea degradărilor

Reparaţii necesare

Bibliografie

[Infrastructuri moderne pentru transporturi] Page 3

Page 4: Cojocaru Bogdan

DESCRIEREA DEFECTULUI

Degradarea se produce în cazul realizării aripilor sau sferturilor de con ca fundaţii superficial sau realizarea acestora fără lucrări de protecţie împotriva afuierilor sau impotriva schimbării albiei prin deplasări spre culei.

Pierderea formei aripilor sau sferturilor de con se realizează atat datorită aluviunilor aduse de râuri cât şi de creşterea debitului apelor si de influenţa mediului înconjurător.

[Infrastructuri moderne pentru transporturi] Page 4

Page 5: Cojocaru Bogdan

IDENTIFICAREA GRAVITĂŢII DEFECTULUI

INIŢIALIZAREA DEFECTULUI

1. DEFECT INCIPIENT2. DEFECT MEDIU3. DEFECT MAJOR4. DEFECT GRAV5. DEFECT CRITIC

[Infrastructuri moderne pentru transporturi] Page 5

Page 6: Cojocaru Bogdan

DEFECT INCIPIENT

ro.wikipedia.org

[Infrastructuri moderne pentru transporturi] Page 6

Page 7: Cojocaru Bogdan

Pod de pe tronsonul de linie ferată Vama – Vatra Moldoviţei

[Infrastructuri moderne pentru transporturi] Page 7

Page 8: Cojocaru Bogdan

DEFECT MEDIU

Pod de pe tronsonul de linie ferată Vama – Vatra Moldoviţei

DEFECT MAJOR[Infrastructuri moderne pentru transporturi] Page 8

Page 9: Cojocaru Bogdan

Pod de pe tronsonul de linie ferată Vama – Vatra Moldoviţei

Pod de pe tronsonul de linie ferată Vama – Vatra Moldoviţei

[Infrastructuri moderne pentru transporturi] Page 9

Page 10: Cojocaru Bogdan

Pod de pe tronsonul de linie ferată Vama – Vatra Moldoviţei

[Infrastructuri moderne pentru transporturi] Page 10

Page 11: Cojocaru Bogdan

DEFECT GRAV

Pod de pe tronsonul de linie ferată Vama – Vatra Moldoviţei

Pod de pe tronsonul de linie ferată Vama – Vatra Moldoviţei

[Infrastructuri moderne pentru transporturi] Page 11

Page 12: Cojocaru Bogdan

Pod de pe tronsonul de linie ferată Vama – Vatra Moldoviţei

[Infrastructuri moderne pentru transporturi] Page 12

Page 13: Cojocaru Bogdan

DEFECT CRITICro.wikipedia.org

[Infrastructuri moderne pentru transporturi] Page 13

Page 14: Cojocaru Bogdan

CAUZE POSIBILE

În general fundaţiile sferturilor de con şi ale aripilor de la culei nu sunt asigurate împotriva afuierilor cu acelaşi grad ca şi culeea la care sunt anexate.

Totodata situaţia de afuiere a acestora este cauzată şi de lipsa protejării taluzelor din rampe până la nivelul de asigurare. Această lipsă favorizează începutul afuierii aripilor şi sferturilor de con de la extremitatea dinspre terasament de la piciorul taluzelor.

Neprevederea si neexecutarea unor lucrări hidrotehnice în lungul cursului de apă care să dirijeze apele mari pe debuşeul podului. În caz contrar cursul de apa şi curenţii turbionari, conduc la degradarea lucrărilor de aripi şi sferturi de con.

Distrugerea acestor lucrări mai poate avea o cauză şi anume acţiunea seismică.

[Infrastructuri moderne pentru transporturi] Page 14

Page 15: Cojocaru Bogdan

PREVENIREA DEGRADĂRILOR

Pentru a nu se produce afuieri ale aripilor şi ale sferturilor de con, este necesară ca la concepţia iniţială a lucrării să se facă aprecieri corecte privind alcătuirea acestor părţii de construcţie, ale gradului lor de asigurare la efectul de degradare produs de ape, la lucrările anexe necesare.

Ulterior executiei lucrării de pod, beneficiarul este obligat să facă la timp observaţii necesare privid evoluţia albiei, astfel încât să se poată lua măsuri, in mod oportun.

Dacă aceste observatii se fac chiar în cadrul unor revizii speciale, degradarea semnalată se poate minimaliza cazuistic prin măsurile de concepţie şi execuţie ce se vor adopta.

De asemena, la concepţia lucrărilor de aripi şi sfert de con, trebuie să se ţină seama de acţiunea seismică.

[Infrastructuri moderne pentru transporturi] Page 15

Page 16: Cojocaru Bogdan

REPARAŢII NECESARE

Remedierea situaţiilor posibile, începe de la concepţia iniţială de proiectare, care, în urma unor analize corespunzătoare trebuie să prevadă lucrările ce se impun la: fundarea sferturilor de con şi a aripilor, la lucrările de protecţia taluzelor în funcţie de nivelele de ape mari, la lucrările hidrotehnice de dirijarea apei şi protecţia malurilor.

La lucrările existente se impun măsuri de remediere a situaţiei, dupa cum urmează:

Refacerea sferturilor de con şi a aripilor cu o concepţie corespunzătoare;

Lucrări de protecţie a taluzelor din rampe faţă de nivelele cu asigurările corespunzătoare pentru apele mari;

Lucrări hidrotehnice de dirijarea apelor şi protecţia malurilor în zona podului;

Verificarea debuşeului podului care poate conduce la necesitatea lungirii podului prin deschideri suplimentare.

Controlarea evoluţiei albiei râului, privind schimbarea talvegului în plan orizontal sau adâncirea acestuia şi luarea de masuri corespunzătoare(lucrări hidrotehnice în lungul albiei, la maluri).

[Infrastructuri moderne pentru transporturi] Page 16

Page 17: Cojocaru Bogdan

BIBLIOGRAFIE

PD 95/1997 – Normativ pentru proiectare hidraulică a podurilor;

PD 161 /1986 – Normativ departamental privind proiectarea lucrărilor de apărare a drumurilor, căi ferate şi poduri;

PD 197/80 – Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor din domeniul transporturilor;

P 7/1988 – Normativ privind proiectarea şi executarea construcţiilor fundate pe terenuri slabe.

[Infrastructuri moderne pentru transporturi] Page 17